Sunteți pe pagina 1din 5

PACHETUL 1

ACHIZIIA DE PRODUSE/ SERVICII PRIN PROCEDURA DE


CUMPRARE DIRECT
PRODUSE/SERVICII CU VALOAREA ESTIMAT A CONTRACTULUI
MAI MIC DECT 10.000 EURO CUMULAT PE PARCURSUL UNUI AN PENTRU
FIECARE COD CPV

DOSARUL ACHIZIIEI PUBLICE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

OPIS AL DOCUMENTELOR
MEMORIU JUSTIFICATIV
OFERTA OPERATORULUI ECONOMIC
REFERAT DE NECESITATE
CONTRACTUL ACHIZIIEI
FACTUR FISCAL
ORDONANTARE DE PLATA
DOVADA NREGISTRRII CONTABILE A REZULTATULUI DERULRII
CONTRACTULUI (RECEPIA PRODUSULUI / CONFIRMAREA EXECUTRII
SERVICIULUI)
8. DOVADA EFECTURII PLII

NOTA:
Documentele vor fi inregistrate si datate in ordinea elaborarii acestora.

Universitatea Politehnica din Timioara


Facultatea:
Compartimentul:
Biroul Cercetare
Contract
Semnat

Biroul Achiziii Servicii i Lucrri


Poziia din Program
Semnat

APROBAT
RECTOR

Program

CFP
CONTABIL EF

Biroul Achiziii Produse


Semnat
Lista

Semnat

MEMORIU JUSTIFICATIV
pentru achiziii de produse, servicii sau lucrri

1. Necesitatea achiziiei: ....

2. Tipul contractului: ..........................................................................................................................


3. Obiectul contractului: .
4. Durata contractului sau termenul pentru finalizare: ...
5. Locul de: livrare a produselor / prestarea serviciilor / executarea lucrrilor .
.....
6. Sursa de finanare: ..........................................................................................................................

7. Cod CPV:
NOT JUSTIFICATIV PRIVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMATE

Valoarea estimat a achiziiei (fr TVA) este de:

Lei

NOT JUSTIFICATIV PRIVIND APLICAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE


Procedura aleas pentru atribuirea contractului de achiziie public, conform Programului de achiziii

este:
NOT JUSTIFICATIV PRIVIND ALEGEREA CRITERIILOR DE SELECIE
1. Criterii de calificare (*):

Declaraie de eligibilitate

Certificat CUI (copie legalizat)

Declaraie privind nencadrarea n situaiile prevzute de art.181 din OG nr.34/2006

Declaraie privind lista principalelor livrri n ultimii 3 ani de activitate

Bilan contabil anual (vizat de ctre Direcia General a Finanelor Publice)

Certificat ISO 9001/2001

2. Criterii de atribuire a contractului:

Preul cel mai sczut

Oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic


VIZA DE COMPARTIMENT
Data
Semntura

SOLICITANT
Numele:
Semntura:

LS
(*) Solicitarea criteriilor de calificare se va efectua funcie de specificul i complexitatea achiziiei publice.
Criteriile de calificare sunt opionale. Dac specificul sau complexitatea achiziiei implic criterii de calificare suplimentare
acestea se pot aduga n formular (vezi nota)

Not: Alte detalii sau precizri privind achiziia public se pot efectua pe verso-ul documentului.
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIOARA
FACULTATEA (SERVICIUL) ______________________
Catedra _________________________________________
RECTOR
Se aprob suma

CONTABIL EF
Vizat pentru control financiar
preventiv

Biroul contracte de cercetare


Contract

Data

Economist

ef birou

REFERAT DE NECESITATE
V rugm s aprobai suma de:

Lei

pentru achiziionarea: produselor, serviciilor, lucrrilor


specificate pe verso.
Certificm pe proprie rspundere c:
1. Cheltuiala este legal, oportun, real i necesar, n scopul:

1. Lista de investiii:
2. Au fost verificate documentele nsoitoare anexate la
referat.
3. Cheltuiala a fost prevzut n bugetul de venituri i
cheltuieli din:

Cont
2. Lucrrile sau prestrile de servicii nu se pot efectua n regie
proprie din cauz c:

Articol

4. Avizm plata:

Suma:

Data:

3. Furnizor:
REFUZ DE VIZ
Control Financiar Preventiv
Solicitant,

Viza de compartiment,

Motivul:
Data:

Articol
bugetar

Codul
CPV

Denumirea
achiziiei

UM

Total
Certificam datele inscrise
Solicitant

Semntura:

Cant.

Preul
unitar

Valoarea
(lei/valut)

Contract
Nr. /..
Beneficiar:

Nume: Universitatea "Politehnica" din Timisoara


Adresa: P-a Victoriei, Nr. 2,
300006, Timisoara, Romania
Tel: +40 256 403030, Fax: +40 256 403150
Cod fiscal: 4269282
Cont: ..................................................................
..
Banca: Trezoreria Timioara
Compartimentul: ..............................................
...
Subcompartimentul: ........................................
...

Furnizor:

Nume: ........................................................
Adresa: .......................................................
Tel./Fax .....................................................
Cod fiscal: ..................................................
nregistrat la ORC ...
Cont: .........................................................
Banca: .......................................................

1. Obiectul i valoarea contractului:


N
r

Denumire produs i
caracteristici
[Cod CPV, Articol bugetar]

Unitate
msur

Cantitat
e

Pre unitar
(moneda.......)

Valoare
(moneda.......)

Valoare total contract:


2. Termenul de: livrare / prestare / execuie: ............................................................................................
3. Modalitatea de plat:
Virament
Numerar
4. Plata se va efectua n maxim 7 zile de la recepia mrfurilor.
5. Perioada de garanie este de: . luni.
6. Alte clauze: ................................................................................................................................................
7. Modificarea prezentului contract se va efectua, numai n scris, cu acordul prilor.
8. Prezentul contract s-a ncheiat n dou exemplare, cte unul pentru fiecare din pri.

Beneficiar:

Furnizor:

Director general
Dr.ing. Floreniu STAICU

Contabil ef
Ec. Florian MICLEA

Birou Achiziii Produse


Ing. Claudia MICEA

Responsabil achiziie