Sunteți pe pagina 1din 1

3/t6/20ts

Probleme S1

l'7

#frr,?r'!i?,,1"" glt8"rgs,xf, [:t3 i"p?:'b"i3l'lt


mai jos. Sa se calculeze indicatorii statistici:
media aritm_etjga, mqdiana si modulu! pentru
aceste grupe de varsta.
Vrrsts

(ut)

Numrdc

C6truI

FmYmt

xi'fl;

peB (q)

iDterrhhl

140

t25-35)

12

30

360

t9

I35-45)

20

,10

800

39

[45-ss)

50

400

47

55 si pe$te

60

180

50

Totd

50

I
Sub 25

mi

cmdrta
5

1880

Probleme S1

, .

Mediana: -

.
a.

necesita parcurgerea urmatoarelor etape:


Calculul frecventelor cumulate crescator (coloana 5 a tabelului)
Determinarea locului medianei

rocMe=Zn,+l-5o+l-r..
t'''
2 =-=
s.
+,

Stabilirea intervalului median: [35-45)


Aplicarea formulei medianei

M, =,

1rlo"M'

-Z' o*' -, r, * rof

f,M,(20)

"'t

-''

\=

3g.25ani

S-ar putea să vă placă și