Sunteți pe pagina 1din 42

FISCALITATE 2008

1. Grupati veniturile de mai jos n impozite directe si impozite indirecte :


a) impozit pe profit;
b) taxa pe valoarea adugat;
c) accize;
d) taxe vamale;
e) impozit pe dividende de la societtile comerciale;
f) impozit pe venit;
g) impozit pe veniturile microntreprinderilor;
Raspuns:
Impozite directe:

a, e, f, g

Impozite indirecte:

b, c,d

2. Se cunosc urmtoarele date din Legile bugetului de stat al Romniei pe anii 2006 si 2007:

Indicator

2006

2007

1. Venituri curente, din care :

42761.5

55496.3

a) Venituri fiscale

40486.6

52185.9

271.0

352.0

2003.9

2958.4

56.1

74.3

5.0

4.9

b) Contributii de asigurari

c) Venituri nefiscale

2. Venituri din capital

3. Incasari din rambursarea


imprumuturilor acordate

Sursa: Legea bugetului de stat pe 2007 nr. 486/2006, publicat n Monitorul Oficial nr. 1043/2006 si Legea
bugetului de stat pe 2008 nr. 388/2007,publicat n Monitorul Oficial nr. 902/2007.

Se cunosc ,de asemenea, urmatoarele valori ale produsului intern brut ( PIB) :

Indicator

2006

2007

PIB

344535.5

404708.8

Sursa : Institutul National de Statistica- Buletin statistic lunar nr. 1/2008

Pe baza datelor de mai sus, determinati rata fiscalitatii in fiecare dintre cei 2 ani.
Raspuns:
Rata fiscalitatii este un raport intre nivelul impozitelor la diferite nivele si la numitor se afla PIB, cifra de
afaceri(valoarea adaugata) sau veniturile individuale.
Rf 2006 = 40486.6/344535.5*100= 11.75%
Rf 2007 = 52185.9/404708.8*100= 12.89%

3. Enumerati si explicati care sunt principiile fiscalitatii in viziunea legiuitorului roman.


Raspuns:
Art. 3. - Impozitele si taxele reglementate de prezentul cod se bazeaza pe urmatoarele principii:
a) neutralitatea masurilor fiscale in raport cu diferitele categorii de investitori si capitaluri, cu forma de proprietate,
asigurand conditii egale investitorilor, capitalului roman si strain;
b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care sa nu conduca la interpretari arbitrare, iar
termenele, modalitatea si sumele de plata sa fie precis stabilite pentru fiecare platitor, respectiv acestia sa poata urmari
si intelege sarcina fiscala ce le revine, precum si sa poata determina influenta deciziilor lor de management financiar
asupra sarcinii lor fiscale;
c) echitatea fiscala la nivelul persoanelor fizice, prin impunerea diferita a veniturilor, in functie de marimea acestora;
d) eficienta impunerii prin asigurarea stabilitatii pe termen lung a prevederilor Codului fiscal, astfel incat aceste
prevederi sa nu conduca la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice si juridice, in raport cu impozitarea in
vigoare la data adoptarii de catre acestea a unor decizii investitionale majore.

4. Clasificati impozitele dupa fond si dupa forma. Dezvoltati pe scurt categoriile identificate.
Raspuns:
Dupa principalele trasaturi de fond si de forma, impozitele se impart in IMPOZITE DIRECTE si IMPOZITE INDIRECTE.

Impozitele directe se stabilesc nominal in sarcina unor persoane fizice si/sau juridice, in functie de veniturile
si/sau averea acestora si pe baza cotelor de impozit prevazute de lege. Ele se incaseaza direct de la
contribuabili la anumite termene dinainte stabilite. Caracteristic acestor impozite este faptul ca, in intentia
legiuitorului, subiectul si suportatorul impozitului sunt una si aceeasi persoana, cu toate ca uneori acestea nu
coincid.

In functie de criteriile care stau la baza asezarii lor, impozitele directe se pot grupa in impozite reale si impozite
personale.

Impozitele reale se caracterizeaza prin aceea ca se stabilesc in legatura cu anumite obiecte


materiale (de exemplu teren, cladiri, fabrici, magazine, etc.) facandu-se abstractie de
situatia personala a subiectului impozabil. Ele mai sunt denumite impozite obiective sau pe
produs, deoarece se aseaza asupra produsului sau venitului brut al obiectului impozabil,
fara a se tine cont de situatia subiectului impozabil.

Impozitele personale tin cont, in primul rand, de situatia personala a subiectului impozabil,
motiv pt.care se mai numesc si impozite subiective.

Impozitele indirecte nu se stabilesc direct si nominativ asupra subiectului impozitului, ci se aseaza asupra
vanzarii bunurilor (de consum, de lux, etc.) si serviciilor (de transport, hoteliere, spectacole, etc.). Daca
impozitele directe vizeaza venitul si/sau averea, impozitele indirecte vizeaza cheltuirea acestora. La impozitele
indirecte, chiar prin lege se atribuie calitatea de subiect (platitor) al impozitului unei alte persoane fizice sau
juridice decat suportatorul acestora, ceea ce incalca principiul echitatii. Dupa formele de manifestare,
impozitele indirecte pot fi grupate astfel: taxe de consumatie sau accize, monopoluri fiscale, taxe vamale si
taxe de inregistrare si de timbru.

5. De cate feluri sunt impozitele directe?


Raspuns:
Impozitele directe, in functie de criteriile care stau la baza asezarii lor, impozitele directe se pot grupa in impozite reale
si impozite personale.
o

Impozitele reale se caracterizeaza prin aceea ca se stabilesc in legatura cu anumite obiecte


materiale (de exemplu teren, cladiri, fabrici, magazine, etc.) facandu-se abstractie de
situatia personala a subiectului impozabil. Ele mai sunt denumite impozite obiective sau pe
produs, deoarece se aseaza asupra produsului sau venitului brut al obiectului impozabil,
fara a se tine cont de situatia subiectului impozabil.

Impozitele personale tin cont, in primul rand, de situatia personala a subiectului impozabil,
motiv pt.care se mai numesc si impozite subiective.

6. Prin ce se caracterizeaza impozitele reale?


Raspuns:
o

Impozitele reale se caracterizeaza prin aceea ca se stabilesc in legatura cu anumite obiecte


materiale (de exemplu teren, cladiri, fabrici, magazine, etc.) facandu-se abstractie de
situatia personala a subiectului impozabil. Ele mai sunt denumite impozite obiective sau pe
produs, deoarece se aseaza asupra produsului sau venitului brut al obiectului impozabil,
fara a se tine cont de situatia subiectului impozabil.

7. Ce semnifica impozitele personale?


Raspuns:
o

Impozitele personale tin cont, in primul rand, de situatia personala a subiectului impozabil,
motiv pt.care se mai numesc si impozite subiective.

8. Clasificati impozitele dupa obiectul impunerii.


Raspuns:

1.

Impozite pe venit

2.

Impozite pe avere

3.

Impozite pe cheltuieli

9. Ce se intelege prin caracterul obligatoriu al impozitului?


Raspuns:
Prin caracterul obligatoriu al impozitului se intelege faptul ca acesta este stabilit prin lege.

10. Ionescu Ion este un contribuabil persoana fizica, platind impozit pe venitul din salarii. Nemultumit de
calitatea serviciilor publice oferite de stat, el solicita rambursarea impozitului platit in anul 2007,
considerand ca suma platita nu este echivalenta cu serviciile publice de care a beneficiat. Este aceasta
solicitare intemeiata? Argumentati.
Raspuns:
In cazul impozitelor, statul nu este dator sa presteze un echivalent direct si imediat platitorului. De
asemenea, nu exista un echivalent intre volumul impozitelor platite de o persoana catre stat si calitatea
serviciilor oferite. Aceasta caracteristica deosebeste impozitul de taxa, in cazul acesteia din urma, statul
fiind obligat sa presteze un serviciu direct si imediat si bineinteles de calitate corespunzatoare.Solicitarea
lui Ionescu Ion nu este intemeiata, neavand temei legal.
11. Societatea comerciala X SRL vireaza in luna aprilie 2008 suma de 120 lei reprezentand impozitul pe
veniturile din salarii pentru salariata sa, Andreescu Andreea.
Identificati subiectul si obiectul impozitului pe veniturile din salarii in acest caz.
Raspuns:
Subiectul impozitului sau contribuabilul este persoana fizica sau juridica obligata prin lege la plata
impozitului. In cazul impozitului pe salarii, subiectul impunerii desemneaza persoana ce obtine venitul
sub forma de salariu, in speta salariata Andreescu Andreea. Obiectul impunerii sau materia impozabila
este venitul din salarii realizat de salariat 17117m1211r a respectiva.

12. Marimea impozitelor datorate de fiecare persoana trebuie sa fie certa, nu arbitrara, iar termenele,
modalitatea si locul de plata sa fie stabilite fara echivoc pentru a fi cunoscute si respectate de fiecare
platitor. Acesta este enuntul carui principiu al impunerii formulat de Adam Smith?
Raspuns:

???

13. Ce reprezinta stopajul la sursa? Exemplificati.


Raspuns:
Incasarea impozitelor prin stopaj la sursa consta in calcularea, retinerea si virarea la bugetul public in
numele contribuabililor de catre agentii economici sau institutii a unei diversitati de impozite. Stopajul la
sursa se practica in cazul impozitelor pe veniturile salariale, a impozitului pe dividende, a impozitelor pe
veniturile liber profesionistilor.

14. Se dau urmatoarele cote progresive simple :

Transa de venit Cota


(lei)
(%)
Pana la 1500 lei

10%

1501-2500 lei

15%

2501-4000 lei

25%

Peste 4000 lei

30%

Pe baza cotelor progresive simple de mai sus construiti tabelul cotelor progresive compuse.
Raspuns:

15.Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal se calculeaza,
in situatia in care imobilul a fost instrainat intr-o perioada mai mica de 3 ani de la dobandire, pe baza
urmatoarelor cote:

Transa de venit (lei)

Cota (%)

Pana la 200.000 lei

3%

Peste 200.000 lei

6.000 lei + 2% pentru


depaseste 200.000 lei

ceea

ce

Precizati ce tip de cote de impunere sunt acestea.


Raspuns:

16. Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotei de 16% asupra profitului impozabil. Ce fel de tip
de cota de impunere este aceasta?
Raspuns:
Este cota de impunere procentuala proportionala care exprima ponderea marimii impozitului fata de o
unitate de impunere, cand una si aceeasi cota de aplica intregii mase impozabile,indiferent de marimea
acesteia.
17. Contribuabilul X realizeaza 2 venituri impozabile, unul de 1.000 u.m. si unul de 3.500 u.m., care se
impoziteaza separat dupa urmatoarele cote de impunere:

Transa de venit (u.m.)

Cota (%)

Pana la 1.500 u.m.

10%

1.501-2.500 u.m.

150 u.m. + 15% pentru


depaseste 1.500 u.m.

ceea

ce

2.501-4.000 u.m.

300 u.m. + 25% pentru


depaseste 2.500 u.m.

ceea

ce

Peste 4.000 u.m.

675 u.m. + 30% pentru


depaseste 4.000 u.m.

ceea

ce

Determinati suma totala a impozitului platit de contribuabilul X.


Raspuns:
I. 1000 *10%= 100 u.m.
II. 300+ 25%*1000= 300+250=550 u.m.
Total impozit platit de contribuabil = 100+550=650 u.m.
18. Contribuabilul Y realizeaza 2 venituri impozabile, unul de 1.000 u.m. si unul de 3.500 u.m., care se
impoziteaza global dupa urmatoarele cote de impunere:

Transa de venit (u.m.)

Cota (%)

Pana la 1.500 u.m.

10%

1.501-2.500 u.m.

150 u.m. + 15% pentru


depaseste 1.500 u.m.

ceea

ce

2.501-4.000 u.m.

300 u.m. + 25% pentru


depaseste 2.500 u.m.

ceea

ce

Peste 4.000 u.m.

675 u.m. + 30% pentru


depaseste 4.000 u.m.

ceea

ce

Determinati suma totala a impozitului platit de contribuabilul Y.


Raspuns:
I. 1000 *10%= 100 u.m.
II. 300+ 25%*1000= 300+250=550 u.m.
Total impozit platit de contribuabil separat= 100+550=650 u.m.
Total impozit de plata la globalizare= 675+30%*500=675+150=825 u.m.

Diferenta de impozit de achitat de contribuabil in urma globalizarii = 825-650= 175 u.m.

19. O societate comercial supus impozitului pe profit realizeaz n primul semestru al anului 2008
venituri totale n sum de 50.000 lei, din care 40.000 lei sunt venituri realizate din activitatea unui bar
de noapte. Suma total a cheltuielilor deductibile efectuate de agentul economic este de 35.000 lei, din
care 28.000 lei sunt aferenti activitatii de bar de noapte.
Determinati cuantumul impozitului pe profit aferent semestrului I. Stiind c agentul economic a constituit
si pltit la sfrsitul primului trimestru al anului 2008 impozit pe profit n sum de 4.000 lei, determinati
ct este cuantumul impozitului pe profit de plat aferent trimestrului II 2008.
Raspuns:
Sem.I 2008:

ven.totale:

50.000 Lei

din care bar de noapte: 40.000 Lei


ch.deductibile: 35.000 lei
din care bar de noapte: 28.000 Lei
imp. profit = ?
regula: 16%, dar nu mai putin de 5% din ven.realizate din ac.act.
Profit impozabil bar de noapte: 40.000 28.000 = 12.000 => imp.profit: 12.000 x 16% = 1.920.
5% x 40.000 = 2.000 > 1.920 => impozit profit datorat din act.barului: 2.000
Profit impozabil aferent celorlalte act: 10.000 7.000 = 3.000 => imp.profit=3.000 x 16% = 480
Impozit profit total: 2.000+480=2.480
Trim. I - a constituit si platit impozit pe profit: 4.000 => imp.profit de plata af.trim.II = ?
Nu are de plata, ci platit in plus: 4.000-2.480=1.520.

20. O organizatie non-profit realizeaz urmtoarele venituri n anul 2008:


venituri din cotizatiile membrilor = 5.000 lei;
venituri din donatii si sponsorizri = 15.000 lei;
venituri din finantri nerambursabile de la Uniunea European = 30.000 lei;
venituri din activitti comerciale = 10.000 lei.
Corespunztor acestor venituri, ea realizeaz urmtoarele cheltuieli:
cheltuieli aferente activittii non-profit = 48.000 lei;
cheltuieli aferente activittii comerciale = 7.000 lei.
Determinati impozitul pe profit datorat de aceast organizatie non-profit pentru activittile desfsurate n
cursul anului 2008, n cazul n care cursul de schimb este de 3.65 lei/euro.

Raspuns:
Regula: sunt scutite de la plata imp.pe profit pt.act.ec.in limita a 15.000 EUR anual, dar nu mai mult de 10% din
ven.neimpozabile.
Ven.neimpozabile: 5.000+15.000+30.000=50.000
Ven.din act.ec.:10.000
Ch.af.act.non-profit: 48.000
Ch.af.act.ec.:7.000
10% din ven.neimp.: 50.000 .x10%=5.000
15.000 EUR x 3.65 = 54.750

=> ven.neimp.din act.com: 5.000

ven.impozabile: 10.000-5.000 = 5.000

ch.af.ven.impozabile (cheie): 7.000 x 5.000/10.000 = 3.500

profit impozabil: 5.000-3.500=1.500 => imp.profit: 1.500x16%=240

21. Se dau urmtoarele tipuri de cheltuieli:


cheltuieli pentru formarea si perfectionarea profesional a personalului angajat;
cheltuieli de protocol;
cheltuieli cu provizioane;
cheltuieli cu impozitul pe profit;
cheltuieli cu amenzile datorate autorittilor romne;
cheltuieli de reclam si publicitate efectuate n scopul popularizrii firmei;
cheltuieli cu achizitionarea ambalajelor;
cheltuieli reprezentnd tichetele de mas acordate de angajatori;
cheltuieli cu mrfurile vndute;
cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile.
Clasificati, din punct de vedere al impozitului pe profit, aceste cheltuieli n categoriile:
a) cheltuieli deductibile;
b) cheltuieli cu deductibilitate limitat;
c) cheltuieli nedeductibile.
Raspuns:
a)

chelt.deductibile:

b)

ch.formare si perfectionarea profesionala a personalului angajat

ch.de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei

ch.cu achizitionarea ambalajelor

ch.cu marfurile vandute

chelt.cu deductibilitate limitata


- ch.protocol
- ch.provizioane
- ch.reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori

c) chelt.nedeductibile
- ch.cu impozitul pe profit
- ch.cu amenzile datorate autoritatilor romane
- ch.aferente veniturilor neimpozabile

22. O societate comercial realizeaz urmtoarele venituri si cheltuieli aferente trimestrului I 2008:
venituri din vnzarea mrfurilor: 50.000 lei;
venituri din prestri servicii: 20.000 lei;
venituri din dividende primite de la o societate comercial romn = 1.000 lei;
cheltuieli cu mrfurile vndute: 30.000 lei;
cheltuieli cu serviciile de la terti ( serviciile sunt necesare si exista contracte incheiate): 10.000 lei;
cheltuieli de protocol: 1.000 lei;
cheltuieli salariale: 2.000 lei;
cheltuieli cu amenzile datorate autorittilor romne: 3.000 lei;
cheltuieli cu tichetele de mas: 800 lei, din care 200 lei peste limita legal.
Determinati impozitul pe profit datorat de societatea comercial.
Raspuns:

Cont

Suma

Cont

Suma

707

50.000

607

30.000

704

20.000

628

10.000

623

1.000

641

2.000

Amenzi

3.000

Tichete masa in lim.leg.

600

Tichete masa peste lim.leg.

200

Total ch.

46.800

761(divid) 1.000

Total ven.

71.000

Impozit profit = ?
Profit contabil brut = 71.000-46.800=24.200
Total ven.impozabile: 71.000-1.000=70.000
Total.ch.fara ch.prot.: 46.800-1.000=45.800
Diferenta: 70.000-45.800=24.200 => ch.prot.ded,: 24.200x2%=484 => ch.prot.neded.: 1.000-484=516
Profit impozabil = 24.200-1.000+516+3.000+200=26.916 => imp.profit: 26.916x16%=4.307

23. O societate comercial realizeaz n anul 2008 venituri totale impozabile n valoare de 10.000 lei si
cheltuieli deductibile totale n valoare de 8.000 lei. Separat de aceste cheltuieli, societatea nregistreaz
cheltuieli cu dobnzile aferente mprumuturilor de la bnci n sum de 1.200 lei. Valoarea capitalului
propriu este de 125.000 lei la nceputul anului si de 150.000 lei la sfrsitul anului. Valoarea
mprumuturilor pe termen lung este de 400.000 lei la nceputul anului si de 300.000 lei la sfrsitul
anului.
Determinati valoarea impozitului pe profit de plat aferent anului 2008.
Raspuns:
Ven.impozabile:
Ch.ded.

10.000
8.000

Separat:ch.dobanzi: 1.200
Cap.propriu: inc.an: 125.000
Sf.an: 150.000 => CP mediu=(125.000+150.000)/2=137.500

Val.imprum.term.lung:

inc.an: 400.000
sf.an: 300.000 => cap.imprum.mediu=(400.000+300.000)/2=350.000

=> grad de indatorare: 350.000/137.500= 2.54

???
24. O societate comercial a realizat cumulat de la nceputul anului, pe primele sase luni ale anului
2008, venituri totale impozabile n valoare de 40.000 lei, din care cifra de afaceri reprezint 38.000 lei, si
cheltuieli totale n valoare de 30.000 lei, din care 600 lei cheltuieli cu impozitul pe profit. Separat de
aceste cheltuieli, n luna mai societatea a acordat o sponsorizare n valoare de 250 lei.
Determinati care este suma impozitului pe profit pe care societatea trebuie s-o plteasc la 25 iulie
2008, stiind c impozitul pe profit constituit pentru primul trimestru a fost pltit la termenul legal.
Raspuns:
Ven.total impozabil: 40.000
CA: 38.000
Ch.totale: 30.000, din care ch.imp.profit: 600
Separat: ch.sponsorizare: 250
Profit impozabil = 40.000-30.000-250+600+250=10.600 => imp.profit datorat: 10.600x16%=1.696.
2 din CA: 38.000 x 2=76
20% din imp.profit datorat: 1.696 x 20% = 339

scadem din imp.profit datorat suma de 76=> imp.profit=1.696-76=1.620

in trim I s-a achitat suma de 600 => imp. de plata la 25 iulie: 1.620-600=1.020

25. La sfarsitul anului 2007 o societate comerciala pe actiuni inregistreaza un profit net de 200.000 lei.
Actionarii societatii sunt : o persoana fizica romana care detine 30% din capitalul social si o persoana
juridica romana care detine din anul 2001 70% din capitalul social.
In conditiile in care societatea practica o rata de distribuire a dividendelor de 50% , determinati :
a) valoarea totala si pe beneficiari a dividendului brut;

b) impozitul pe dividende;
c) valoarea dividendului net pe beneficiari;
d) pana la ce data trebuie platit impozitul pe dividende.
Raspuns:
a)

valoarea totala a dividendului brut = 200.000.000 x 50% = 100.000.000 lei

b)

impozitul pe dividende = 100.000.000 x 10% = 10.000.000 lei

c)

valoarea divid.net pe tip de beneficiari:

pt.pers.fizica: 90.000.000 x 30% = 27.000.000

pt.pers.juridica: 90.000.000 x 70% = 63.000.000

d)

data pana la care tb.platit imp.pe divid.: 31.12.2008

26. La data de 31 decembrie a exercitiului N, o societate comerciala platitoare de impozit pe profit (16%)
a inregistrat urmatorii indicatori economico-financiari:
Capital social subscris si varsat 1.000 lei
Venituri totale si impozabile 70.000 lei
Cheltuieli totale si deductibile fiscal 60.000 lei
Societatea se afla in primul an de activitate.
Sa se constituie rezerva legala conform limitei maxime de deductibilitate admise de legislatia in
vigoare, in conditiile in care AGA a hotarat constituirea integrala a rezervei legale.
Raspuns:
Profit brut = 70.000-60.000 = 10.000
5% din profitul brut=500
Limita maxima a rezervei legale este de 5% din capitalul social, deci 50.
Prin urmare, rezerva legala se va constitui in suma de 50 lei in anul N.

27. La data de 31 decembrie a exercitiului N, o societate comerciala platitoare de impozit pe profit (16%)
a inregistrat urmatorii indicatori economico-financiari:
Capital social subscris si varsat 1.000 lei
Venituri totale si impozabile 70.000 lei
Cheltuieli totale si deductibile fiscal 60.000 lei
Societatea se afla in primul an de activitate.

Sa se calculeze impozitul pe profit anual, in conditiile in care AGA a hotarat constituirea rezervei legale in
suma maxima admisa la deductibilitate fiscala.
Raspuns:
Profit brut = 70.000-60.000 = 10.000
5% din profitul brut=500
Limita maxima a rezervei legale este de 5% din capitalul social, deci 50.
Prin urmare, rezerva legala se va constitui in suma de 50 lei in anul N.
Profit impozabil=10.000-50 = 9.950 => impozit pe profit=9.950 x 16% = 1.592

28. O societate care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte,
discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive a inregistrat, la data de 31 decembrie a exercitiului N,
urmatorii indicatori economico-financiari:
Venituri totale si impozabile 10.000 lei
Cheltuieli totale si deductibile fiscal 6.000 lei
Sa se calculeze impozitul pe profit aferent exercitiului N.
Raspuns:
Impozit pe profit datorat = MIN(imp.profit 16%, 5% din venituri)
Profit impozabil = 10.000-6.000 = 4.000 => impozit profit =
= 4.000 x 16%=640 lei
5% din veniturile realizate: 10.000 x 5% = 500

Impozitul pe profit datorat=640

Impozit pe profit datorat = MIN(imp.profit 16%, 5% din venituri)

29. O societate care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte,
discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive a inregistrat, la data de 31 decembrie a exercitiului N,
urmatorii indicatori economico-financiari:
Venituri totale si impozabile 10.000 lei
Cheltuieli totale si deductibile fiscal 7.500 lei
Sa se calculeze impozitul pe profit aferent exercitiului N.
Raspuns:
Impozit pe profit datorat = MIN(imp.profit 16%, 5% din venituri)
Profit impozabil = 10.000-7.500 = 2.500 => impozit profit =

= 2.500 x 16%=400 lei


5% din veniturile realizate: 10.000 x 5% = 500

Impozitul pe profit datorat=500

30. La data de 31 martie a exercitiului N, o societate comerciala platitoare de impozit pe profit ( 16%) a
inregistrat urmatorii indicatori economico financiari :
Venituri totale 14.000 lei, din care dividende primite de la o persoana juridica romana 2.000 lei; cheltuieli
totale 10.000 lei, din care majorari si penalitati intarziere pentru neplata la termen a TVA 100 lei. Sa se
calculeze impozitul pe profit datorat aferent trimestrului I.
Raspuns:
Profit impozabil = ven.tot.-ch.tot.-ven.neimp.+ch.neded.=14.000 10.000 2.000 + 100 = 2.100 lei => impozit pe profit
= 2.100 x 16% = 336

31. La o societate comerciala s-au inregistrat urmatorii indicatori economico-financiari :


Total venituri impozabile 10.000 lei
Total cheltuieli 7.000 lei
Din care
-

cheltuieli de protocol 200 lei

cheltuieli cu impozitul pe profit 340 lei

Sa se calculeze cheltuielile de protocol deductibile maxim admise, stiind ca societatea este platitoare de
impozit pe profit si neplatitoare de TVA.
Raspuns:
Baza de calcul pt.ch.de prot.=10.000-7.000+200+340=
= 3.540 => ch.prot.deductibile = 3.540 x 2% = 71

32. La data de 30 iunie a exercitiului N, o societate comerciala platitoare de impozit pe profit 16% si de TVA 19% a
inregistrat urmatorii indicatoriu economico-financiari:
Total ven.impozabile10.000 lei
Total chelt7.000 lei
Din care:
-

ch.de protocol (bauturi alcoolice


si produse din tutun, suma exclusiv TVA)

..200 lei

chelt.cu impozitul pe profit trim.I340 lei

Sa se determine impozitul pe profit cumulat la 30 iunie, din care impozitul pe profit aferent trim.II, stiind ca totalul
cheltuielilor include si TVA nedeductibila aferenta produselor de protocol..
Raspuns:
TVA aferent ch.protocol neded.=200 x 19% = 38 lei (635=4426 ch.ned.)
Profit impozabil = 10.000-7.000+200+38+340= 3.578 => impozit pe profit datorat = 3.578 x 16% = 572 lei, din care
aferent trim.II=572-340=232

33. La 30 iunie o societate comerciala platitoare de impozit pe profit 16% prezinta urmatoarea situatie financiara:
Ven.totale impozabile....700.000 lei
Chelt.totale..600.000 lei
Din care:

chetuieli de protocol12.000 lei

chelt.cu impozitul pe profit


aferent trim.I.10.000 lei

chelt.reprezentand majorari
de intarziere si penalizari pentru neplata la termen a TVA .2.000 lei

Sa se determine limita maxima de deductibilitate a cheltuielilor de protocol admisa la 30 iunie.


Raspuns:
Baza de calcul a chelt.de protocol ded.= 700.000-600.000+12.000+
+ 10.000= 122.000 => limita maxima de deductibilitate a chelt.de protocol =
= 122.000 x 2% = 2.440

34. La data de 30 iunie a exercitiului N, o societate comerciala platitoare de impozit pe profit 16% si de TVA 19%
prezinta urmatoarea situatie financiara:
Total ven.impozabile700.000 lei
Total chelt..600.000 lei
Din care:

chetuieli de protocol12.000 lei

chelt.cu impozitul pe profit


aferent trim.I.10.000 lei

chelt.reprezentand majorari

de intarziere si penalizari pentru neplata la termen a TVA .2.000 lei


Sa se calculeze impozitul pe profit cumulat la 30 iunie, din care impozitul pe profit aferent trim.II, stiind ca totalul
cheltuielilor include si cheltuielile cu TVA colectata aferenta cheltuielilor de protocol nedeductibile.
Raspuns:
Baza de calcul a chelt.de protocol ded.= 700.000-600.000+12.000+
+ 10.000= 122.000 => limita maxima de deductibilitate a chelt.de protocol =
= 122.000 x 2% = 2.440 => ch.prot.neded.=12.000-2.440 =
= 9.560 => TVA af.ch.prot.neded=9.560 x 19% = 1.816,4 (635neded.=4426)
Profit impozabil = 700.000 600.000+9.560+1.816,4+ 10.000+
+ 2.000 = 123.376,4 => imp.profit cumulat =123.376,4 x 16%= 19.740, din care aferent trim.II: 19.740-10.000 = 9.740

35. O societate comerciala a obtinut cumulat, de la inceputul anului pana la data de 31 decembrie 2007, un profit
impozabil de 750.000 lei. In cursul anului s-a platit impozit pe profit astfel:

Impozit pe profit trim.I..36.000 lei

Impozit pe profit trim.II.40.000 lei

Impozit pe profit trim.III....12.000 lei

Sa se determnine impozitul pe profit care trebuie virat bugetului de stat pana la data de 25 ianuarie, aferent trim.IV,
urmand ca plata finala a impozitului pe profit pentru anul fiscal sa se faca la data stabilita ca termen limita pentru
depunerea situatiilor financiare anuale ale contribuabilului, si care va fi diferenta de plata pentru acel an.
Raspuns:
La data de 25 ianuarie, societatea va plati impozitul pe profit la nivelul trim.III, adica 12.000 lei.
Impozit pe profit datorat pt. anul N = 750.000 x 16% = 120.000
Impozit achitat = 36.000 + 40.000 + 12.000 + 12.000 = 100.000
Dif.de achitat = 120.000-100.000=20.000

36. La 31 martie anul 2008 la o societate comerciala avem urmatoarea situatie:


- lei 1 ianuarie 2008

31 martie 2008

Capital propriu

100.000

120.000

Capital imprumutat

110.000

90.000

Chelt.cu dobanzile
aferente unui imprumut

de la o banca romaneasca
autorizata de BNR

40.000

Venituri din dobanzi

22.000

Celelalte venituri impozabile

150.000

Sa se calculeze nivelul deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile la data de 31 martie 2008.


Raspuns:
Plus ca in problema apar niste informatii care nu imi folosesc. Probabil s-au gandit la cum se calcula inainte
chelt.deductibila cu dobanda si dif.de curs (ven.din dobanzi +10% din celelalte venituri impozabile) si cand gradul de
indatorare se compara cu 1, nu cu 3.
Varianta actuala
Cap.propriu mediu = (100.000+120.000)/2 = 110.000
Cap.imprumutat mediu = (110.000+90.000)/2= 100.000
Grad de indatorare = Cap.imprumutat mediu/Cap.propriu mediu = 100.000/110.000=0,91 => chelt.cu dobanzile sunt
integral deductibile = 40.000
Varianta veche
Cap.propriu mediu = (100.000+120.000)/2 = 110.000
Cap.imprumutat mediu = (110.000+90.000)/2= 100.000
Grad de indatorare = Cap.imprumutat mediu/Cap.propriu mediu = 100.000/110.000=0,91 => chelt.cu dobanzile sunt
integral deductibile = 40.000

37. La 31 martie 2008, la o societate comerciala avem urmatoarea situatie:


- lei 1 ianuarie 2008

31 martie 2008

Capital propriu

100.000

120.000

Capital imprumutat

110.000

150.000

actionar persoana fizica

60.000

Venituri din dobanzi

22.000

Celelalte venituri impozabile

170.000

Chelt.cu dobanzile aferente


unui imprumut de la un

Sa se calculeze nivelul deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile la data de 31 martie 2008. Rata dobanzii la care s-a
contractat imprumutul de la actionar este inferioara ratei dobanzii de referinta stabilite de BNR..

Raspuns:
Varianta actuala
Cap.propriu mediu = (100.000+120.000)/2 = 110.000
Cap.imprumutat mediu = (110.000+150.000)/2= 130.000
Grad de indatorare = Cap.imprumutat mediu/Cap.propriu mediu = 130.000/110.000=1,18 => chelt.cu dobanzile sunt
integral deductibile = 60.000
Varianta veche:
Cap.propriu mediu = (100.000+120.000)/2 = 110.000
Cap.imprumutat mediu = (110.000+150.000)/2= 130.000
Grad de indatorare = Cap.imprumutat mediu/Cap.propriu mediu = 130.000/110.000=1,18 > 1 => chelt.cu dobanzi
deduct = ven.din dob.+10%xalte ven. Impozabile = 22.000 + 170.000 x 10% = 22.000 + 17.000=39.000

38.
La 31 martie 2008, la o societate comerciala avem urmatoarea situatie:
- lei 1 ianuarie 2008

31 martie 2008

Chelt.cu dobanzile

70.000

Venituri din dobanzi

30.000

Celelalte venituri impozabile

220.000

Sa se determine nivelul deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile la 31 martie 2008, in cazul in care gradul de indatorare
al capitalului este pozitiv, dar mai mic ca trei si in cazul in care gradul de indatorare al capitalului este pozitiv, dar mai
mare ca 3. Daca pentru imprumutul contractat s-ar fi platit dobanzi calculate cu rata de referinta BNR, volumul acestora
pentru trimestrul I ar fi fost de 50.000 lei.
Raspuns:
Varianta veche:
a)

grad de indatorare < 1 => chelt.cu dobanda sunt deductibile integral: 70.000

b)

grad de indatorare > 1 => chelt.cu dobanda sunt deductibile in limita sumei de 3.000+220.000 x 10% = 25.000

39. O societate achizitioneaza, pe data de 15 decembrie 2007, un utilaj. Valoarea contabila de intrare 56.000 lei,
durata normala de utilizare 5 ani.
In conditiile aplicarii pentru calculul amortizarii fiscale a metodei de amortizare accelerata, care este marimea
amortizarii fiscale in anul 2009? La calculul amortizarii accelerate se va utiliza cota maxima de amortizare admisa.
Raspuns:

Amortizarea se calculeaza incepand cu 01.01.2008.


In primul an de functionare, 01.01.2008-31.12.2008, amortizarea este in suma de 56.000 lei x 50% = 28.000 lei, din
care anului 2008 28.000 lei
Diferenta de 28.000 se amortizeaza liniar pe perioada ramasa de 4 ani: amt. anuala=28.000/4=7.000. Amortizare
aferenta perioadei 01.01.2009-31.12.2009 = 7.000

40. La data de 1 martie 2007, o societate achizitioneaza o cladire pentru extinderea activitatii. Valoarea contabila de
intrare 2.000.000 lei, durata normala de utilizare 40 ani.
Sa se calculeze amortizarea fiscala pentru anul 2007.
Raspuns:
In cazul constructiilor se utilizeaza doar metoda liniara.
Amorizare anuala = 2.000.000 lei/40 ani=50.000 lei pe an.
In anul calendaristic de achizitie: amortizare = 50.000 lei x 9/12=37.500

41. Un contribuabil achizitioneaza, in data de 3 octombrie 2007, un brevet de inventie pe care il utilizeaza incepand cu
data de 10 octombrie 2007. Valoarea de facturare a brevetului de inventie este de 145.775 lei, din care TVA 23.275 lei.
Durata normala de utilizare este de 3 ani, iar contribuabilul aplica regimul de amortizare liniara.
Sa se determine amortizarea fiscala aferenta lunii noiembrie 2007.
Raspuns:
Val.de achizitie = 145.775-23.275=122.500
DNF = 3 ani
Norma de amortizare liniara= 100/DNF= 100/3=33.33%
Amortizare anuala= VI*Norma de amortizare= 122.500*33.33%=40.829 lei
Amortizare lunara= Amortizare anuala/12 luni= 40.829/12= 3.402.42 lei>> amortizarea fiscala aferenta
lunii noiembrie 2007 este de 3.402.42 lei

42. Se inregsitreaza o lipsa de materiale auxiliare din gestiune in valoare de 1.000 lei. AGA hotaraste descarcarea
gestiunii fara a emite decizie de imputare.Materialele nu au fost asigurate.
Care este tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA si al impozitului pe profit pentru aceasta situatie?
Raspuns:
Atat cheltuiala cu mat.auxiliare scoase din gestiune, cat si TVA aferenta sunt nedeductibile la calculul impozitului pe
profit.
43. O societate comerciala platitoare de impozit pe profit a incheiat in cursul trim I un contract de leasing operational,
in calitate de utilizator de leasing, pentru un utilaj si a inregistrat urmatoarele cheltuieli pe cumulat:
Chelt.privind marfurile..100.000 lei

Chelt.cu salariile.20.000 lei


Chelt.cu amortizarea bunului luat in leasing...1.000. lei
Chelt.cu serviciile bancare500 lei
Una din aceste cheltuieli nu a fost inregistrata corspunzator operatiunii economice realizate de societate.
Sa se indice grupa de cheltuieli incorect inregistrata si cine trebuia sa le inregistreze, precum si regimul fiscal al
acesteia la calculul profitului impozabil.
Raspuns:
Grupa de chelt.incorect inregistrate este chelt.cu amt.bunului luat in leasing. Aceasta cheltuiala trebuia inregistrata si
este deductibila la locator. Locatarul, in cazul leasingului operational, inregistreaza si deduce chiria.

44. In cursul anului 2008, dupa aprobarea bilantului contabil afferent anului 2007, la o societate comerciala avem
urmatoarea situatie:
Profit net de repartizat sub forma de dividende.300.000 lei
Capital social subscris si varsat.30.000 lei
Din care: Asociat A/PJ25.000 lei
Asociat B/PF..5.000 lei
Asociatul A detine partile sociale incepand cu anul 2000.
Sa se det.suma divid.care trebuie incasate de fiecare asociat si a impozitului pe divid.retinut de societatea comerciala.
Raspuns:
Participare asociat A=25.000/30.000 =83,33%
Participare asociat B=5.000/30.000=16.67%
A:

Divid.brut A=300.000x83.33%=250.000
Impozit pe divid.datorat=250.000 x 16%=40.000
Dividend net de incasat=250.000-40.00=210.000

B:

Divid.brut B=300.000x16.67%=50.000
Impozit pe divid.datorat=50.000 x 16%=8.000
Dividend net de incasat=50.000-8.000=42.000

45. In cursul anului 2008, dupa aprobarea bilantului contabil afferent anului 2007, la o societate comerciala avem
urmatoarea situatie:
Profit net de repartizat sub forma de dividende.200.000 lei
Capital social subscris si varsat.40.000 lei

Din care: Asociat A/PF romana.25.000 lei


Asociat B/PF romana.15.000 lei
Sa se det.suma divid. care trebuie incasate de fiecare asociat si a impozitului pe divid. Retinut de societatea
comerciala.
Raspuns:
Participare asociat A=25.000/40.000 =62,5%
Participare asociat B=5.000/30.000=37,5%
A:

Divid.brut A=200.000x62,5%=125.000
Impozit pe divid.datorat=125.000 x 16%=20.000
Dividend net de incasat=125.000-20.00=105.000

B:

Divid.brut B=200.000x37,5%=75.000
Impozit pe divid.datorat=75.000 x 16%=12.000
Dividend net de incasat=75.000-12.000=63.000

46. In categoria contribuabililor impozitului pe profit intra si persoanele juridice romane.


Descrieti categoriile de persoane juridice romane care datoreaza impozit pe profit, precum si sfera de cuprindere a
impozitului pe profit datorat de aceste persoane juridice.
Raspuns:

Persoana juridica romana - orice persoana juridica care a fost infiintata in conformitate cu legislatia
Romaniei sau care are locul de exercitare a conducerii efective in Romania
Art. 14. - Impozitul pe profit se aplica dupa cum urmeaza:
a) in cazul persoanelor juridice romane, asupra profitului impozabil obtinut din orice sursa, atat din
Romania, cat si din strainatate;
47. In categoria contribuabililor impozitului pe profit intra si persoanele juridice straine.
Descrieti activitatile si profitul impozabil pentru care aceste societati datoreaza impozit pe profit.
Raspuns:

Art. 14. - Impozitul pe profit se aplica dupa cum urmeaza:


b) in cazul persoanelor juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu
permanent in Romania, asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent;
c) in cazul persoanelor juridice straine si al persoanelor fizice nerezidente care desfasoara activitate
in Romania intr-o asociere fara personalitate juridica, asupra partii din profitul impozabil al asocierii
atribuibile fiecarei persoane;
d) in cazul persoanelor juridice straine care realizeaza venituri din/sau in legatura cu proprietati
imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o
persoana juridica romana, asupra profitului impozabil aferent acestor venituri;

48. In ce conditii asociatiile de proprietari sunt scutite de impozitul pe profit pentru veniturile realizate?
Raspuns:
Sunt scutite de impozitul pe profit pentru veniturile realizate asociatiile de proprietari constituite ca
persoane juridice pentru veniturile obtinute din activitati economice si care sunt sau urmeaza a fi
utilizate pentru imbunatatirea utilitatilor si a eficientei cladirii, pentru intretinerea si repararea proprietatii
comune.

49. Organizatiile non-profit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata
impozitului pe profit , in anumite conditii, pentru veniturile realizate din activitati economice. Care sunt
aceste conditii?
Raspuns:
Organizatiile nonprofit, oragnizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului
pe profit pentru veniturile din activitati economice realizate pana la nivelul echivalentului in lei a 15.000
euro, intr-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe
profit.
50. Sa se prezinte formula generala de calcul al impozitului pe profit.
Raspuns:
Impozit pe profit = Profit impozabil * cota de impozit pe profit
51. S se determine impozitul pe profit datorat de o organizatie non-profit pentru anul 2008, dac se
cunosc urmtoarele date despre venituri si cheltuieli:
venituri din serbri, conferinte, tombole 24.000 lei;
venituri din cotizatii 3.000 lei;
donatii n bani si bunuri primite prin sponsorizare 9.000 lei;
venituri obtinute din reclam si publicitate 25.000 lei;
venituri din activitti economice 7.000 lei;
cheltuielile totale aferente anului 2007 sunt n sum de 5.000 lei, din care cheltuielile efectuate pentru
realizarea de venituri din activitati economice sunt n sum de 2000 lei.
Cursul de schimb mediu anual este 1 euro = 3,3 lei.
Raspuns:
Venituri neimpozabile:
-

ven.din serbari,:

ven.din cotizatii:

donatii:

ven.din reclama,publ.: 25.000

Total ven.neimpozabil:

24.000
3.000
9.000

61.000

Ven.neimpozabil pana la limita a 15.000 EUR, dar nu mai mult de 10% din ven. neimp.:
-

ven.din act.ec.:

7.000

10% din ven.neimp.= 61.000 x 10%=6.100

15.000 EUR x 3.3=49.500 => venituri neimpozabile=6.100 => venituri impozabile = 7.000-6.100=900

Profit impozabil=ven-ch=900-2000*900/7000=900-257=643 => impozit pe profit=643x16%=103


52. Ce conditii cumulative trebuie s ndeplineasc imobilizarea corporal pentru a reprezenta un mijloc
fix amortizabil din punctul de vedere al Codului fiscal?
Raspuns:

(2) Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporala care indeplineste cumulativ urmatoarele
conditii:
a) este detinut si utilizat in productia, livrarea de bunuri sau in prestarea de servicii, pentru a fi
inchiriat tertilor sau in scopuri administrative;@
b) are o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului;
c) are o durata normala de utilizare mai mare de un an.
(3) Sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe amortizabile:
a) investitiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de inchiriere, concesiune,
locatie de gestiune sau altele asemenea;
b) mijloacele fixe puse in functiune partial, pentru care nu s-au intocmit formele de inregistrare ca
imobilizare corporala; acestea se cuprind in grupele in care urmeaza a se inregistra, la valoarea
rezultata prin insumarea cheltuielilor efective ocazionate de realizarea lor;
c) investitiile efectuate pentru descoperta in vederea valorificarii de substante minerale utile, precum
si pentru lucrarile de deschidere si pregatire a extractiei in subteran si la suprafata;
d) investitiile efectuate la mijloacele fixe existente, sub forma cheltuielilor ulterioare realizate in
scopul imbunatatirii parametrilor tehnici initiali si care conduc la obtinerea de beneficii economice
viitoare, prin majorarea valorii mijlocului fix;
e) investitiile efectuate din surse proprii, concretizate in bunuri noi, de natura celor apartinand
domeniului public, precum si in dezvoltari si modernizari ale bunurilor aflate in proprietate publica;
f) amenajarile de terenuri.
53. Prezentati regulile generale pe baza crora se poate stabili regimul de amortizare (linear, degresiv
sau accelerat) n cazul mijloacelor fixe.
Raspuns:

(6) Regimul de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil se determina conform urmatoarelor reguli:
a) in cazul constructiilor, se aplica metoda de amortizare liniara;

b) in cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al masinilor, uneltelor si instalatiilor, precum si


pentru computere si echipamente periferice ale acestora, contribuabilul poate opta pentru metoda de
amortizare liniara, degresiva sau accelerata;
c) in cazul oricarui alt mijloc fix amortizabil, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare
liniara sau degresiva.
54. Cum se calculeaz amortizarea fiscal prin fiecare din cele trei metode de amortizare (linear,
degresiv si accelerat)?
Raspuns:

(7) In cazul metodei de amortizare liniara, amortizarea se stabileste prin aplicarea cotei de
amortizare liniara la valoarea de intrare a mijlocului fix amortizabil.
Cota de amortizare liniara se calculeaza raportand numarul 100 la durata normala de utilizare a
mijlocului fix.
(8) In cazul metodei de amortizare degresiva, amortizarea se calculeaza prin multiplicarea cotelor
de amortizare liniara cu unul dintre coeficientii urmatori:
a) 1,5, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 2 si 5 ani;
b) 2,0, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 5 si 10 ani;
c) 2,5, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai mare de 10 ani.
(9) In cazul metodei de amortizare accelerata, amortizarea se calculeaza dupa cum urmeaza:
a) pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depasi 50% din valoarea de intrare a
mijlocului fix;
b) pentru urmatorii ani de utilizare, amortizarea se calculeaza prin raportarea valorii ramase de
amortizare a mijlocului fix la durata normala de utilizare ramasa a acestuia.
55. ncepnd cu anul 2007, ce conditii trebuie ndeplinite pentru ca dividendele primite de o persoan
juridic romn, societate-mam, de la o filial a sa situat ntr-un stat membru s fie neimpozabile?
Raspuns:
Art. 201. - (1) Dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana sunt, de asemenea, neimpozabile si:
a) dividendele primite de o persoana juridica romana, societate-mama, de la o filiala a sa situata intr-un stat membru,
daca persoana juridica romana intruneste cumulativ urmatoarele conditii:
1. plateste impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari;
2. detine minimum 15% din capitalul social al unei persoane juridice dintr-un stat membru, respectiv minimum 10%,
incepand cu 1 ianuarie 2009;
3. la data inregistrarii venitului din dividende detine participatia minima prevazuta la pct. 2, pe o perioada neintrerupta
de cel putin 2 ani.
56. Dati trei exemple de cheltuieli deductibile la determinarea profitului impozabil, indiferent de nivelul
lor.
Raspuns:

Cheltuielile cu achizitionarea ambalajelor, pe durata de viata stabilita de catre contribuabil; cheltuielile


de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei, produselor sau serviciilor, in baza unui
contract scris; cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat.
57. Care este limita de deductibilitate a cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordat salariatilor n
Romnia si/sau n strintate?
Raspuns:
Suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si in
strainatate, in limita a de 2.5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice.
58. Care este, din punct de vedere al impozitului pe profit, regimul fiscal al cheltuielilor cu
sponsorizarea?
Raspuns:
Cheltuielile cu sponsorizarea acordate potrivit legii sunt considerate cheltuieli nedeductibile la calculul profitului
impozabil. Contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994
privind sponsorizarea, cu modificarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele
aferente, daca totalul acestor cheltuieli indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
1. este in limita a 30/00 din cifra de afaceri;
2. nu depaseste mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.
In limitele respective se incadreaza si cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, in scopul constructiei
de localuri, al dotarilor, achizitiilor de tehnologie a informatiei si de documente specifice, finantarii programelor de
formare continua a bibliotecarilor, schimburilor de specialisti, a burselor de specializare, a participarii la congrese
internationale.
59. Ce regim fiscal au provizioanele pentru garantii de bun executie acordate clientilor?
Raspuns:
Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor si provizioanelor, numai in conformitate cu prezentul articol, astfel:
b) provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor;
60. Ce dobnzi si diferente de curs valutar nu intr sub incidenta gradului de ndatorare n ceea ce
priveste deductibilitatea din punct de vedere al impozitului pe profit?
Raspuns:
Art. 23. - (1) Cheltuielile cu dobanzile sunt integral deductibile in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este
mai mic sau egal cu trei. Gradul de indatorare a capitalului se determina ca raport intre capitalul imprumutat cu termen
de rambursare peste un an si capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la inceputul anului si sfarsitul perioadei
pentru care se determina impozitul pe profit. Prin capital imprumutat se intelege totalul creditelor si imprumuturilor cu
termen de rambursare peste un an, potrivit clauzelor contractuale.@
(2) In conditiile in care gradul de indatorare a capitalului este peste trei, cheltuielile cu dobanzile si cu pierderea neta
din diferentele de curs valutar sunt nedeductibile. Acestea se reporteaza in perioada urmatoare, in conditiile alin. (1),
pana la deductibilitatea integrala a acestora.
(3) In cazul in care cheltuielile din diferentele de curs valutar ale contribuabilului depasesc veniturile din diferentele de
curs valutar, diferenta va fi tratata ca o cheltuiala cu dobanda, potrivit alin. (1), deductibilitatea acestei diferente fiind
supusa limitei prevazute la alin. (1). Cheltuielile din diferentele de curs valutar, care se limiteaza potrivit prezentului
alineat, sunt cele aferente imprumuturilor luate in calcul la determinarea gradului de indatorare a capitalului.
(4) Dobanzile si pierderile din diferente de curs valutar, in legatura cu imprumuturile obtinute direct sau indirect de la
banci internationale de dezvoltare si organizatii similare, mentionate in norme, si cele care sunt garantate de stat, cele
aferente imprumuturilor obtinute de la institutiile de credit romane sau straine, institutiile financiare nebancare, de la

persoanele juridice care acorda credite potrivit legii, precum si cele obtinute in baza obligatiunilor admise la
tranzactionare pe o piata reglementata nu intra sub incidenta prevederilor prezentului articol.
(5) In cazul imprumuturilor obtinute de la alte entitati, cu exceptia celor prevazute la alin. (4), dobanzile deductibile
sunt limitate la:
a) nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, corespunzatoare ultimei luni din trimestru, pentru
imprumuturile in lei; si
b) nivelul ratei dobanzii anuale de 9%, pentru imprumuturile in valuta. Acest nivel al ratei dobanzii se aplica la
determinarea profitului impozabil aferent anului fiscal 2004. Nivelul ratei dobanzii pentru imprumuturile in valuta se
actualizeaza prin hotarare a Guvernului.
61. Cum se determin gradul de ndatorare n vederea stabilirii dac cheltuielile cu dobnzile sunt
deductibile sau nu?
Raspuns:
Gradul de indatorare a capitalului se determina ca raport intre capitalul imprumutat cu termen de rambursare peste un
an si capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la inceputul anului si sfarsitul perioadei pentru care se determina
impozitul pe profit. Prin capital imprumutat se intelege totalul creditelor si imprumuturilor cu termen de rambursare peste
un an, potrivit clauzelor contractuale.@

62. Un agent economic obtine n anul 2007 un profit impozabil dintr-un bar de noapte n valoare de
1.000 lei. Veniturile aferente barului de noapte sunt de 9.000 lei. S se determine impozitul pe profit
datorat.
Raspuns:
I/P = 1000*16%=160 lei
9000 lei *5% = 450 lei
>>> I/P datorat max ( 16%; 5% din venituri) = 450 lei
63. Sa se calculeze amortizarea anual a unui mijloc fix amortizabil prin utilizarea regimului de
amortizare degresiv prevzut la art. 24 alin. (8) din Codul fiscal. Se cunosc urmtoarele date:
valoarea de intrare: 35.000 lei;
durata normal de functionare conform catalogului: 10 ani;
cota anual de amortizare linear: 100/10 = 10%;
cota anual de amortizare degresiv: 10% x 2 = 20%.
Raspuns:

anul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Valoare la nceputul anului


35000
28000
22400
17920
14336
11468,8

amortizare
35000 x 20% = 7000
28000 x 20% = 5600
22400 x 20% = 4480
17920 x 20% = 3584
14336 x 20% = 2867,2
11468,8/5 = 2293,76
2293,76
2293,76
2293,76
2293,76

Valoare ramasa de amortizat


28000
22400
17920
14336
11468,8

64. Care este regimul fiscal al pierderilor n cazul impozitului pe profit?


Raspuns:
Pierderea anuala, stabilita prin declaratia de impozit pe profit, se recupereaza din profiturile impozabile obtinute n
urmatorii 5 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua n ordinea nregistrarii acestora, la fiecare termen de
plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale n vigoare din anul nregistrarii acestora.
Pierderea fiscala nregistrata de contribuabilii care si nceteaza existenta prin divizare sau fuziune nu se recupereaza
de catre contribuabilii nou-nfiintati sau de catre cei care preiau patrimoniul societatii absorbite, dupa caz.
n cazul persoanelor juridice straine, pierderea se recuperaza lundu-se n considerare numai veniturile si cheltuielile
atribuibile sediului permanent n Romnia.
Contribuabilii care au fost platitori de impozit pe venit si care anterior au realizat pierdere fiscala intra sub incidenta
regulilor de recuperare a pierderii de la data la care au revenit la sistemul de impozitare a profitului. Aceasta pierdere se
recupereaza pe perioada cuprinsa ntre data nregistrarii pierderii fiscale si limita celor 5 ani.
65. Contrbuabilii au obligatia de a plati impozitul pe profit la anumite termene si a depune declaratii de impozit pe profit.
Se cere sa se mentioneze pentru anul 2007 termenele la care se face plata, ca regula si pe categorii de contribuabili,
precum si ce fel de declaratii de impozit pe profit se depun si la ce date?
Raspuns:
Contribuabilii, societati comerciale bancare, persoane juridice romne, si sucursalele din Romnia ale bancilor,
persoane juridice straine, au obligatia de a plati impozit pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial (sacdenta
este data de 25, inclusive, a primei luni a trimestrului urmator). Termenul pna la care se efectueaza plata impozitului
annual (impozitul annual platile anticipate) este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit (15
aprilie).
Celelalte societati comerciale au obligatia de a declara (declaratia 100) si plati impozitul pe profit trimestrial, pna la
data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul. Contribuabilii au obligatia sa
depuna o declaratie anuala de impozit pe profit pna la data de 15 aprilie inclusiv a anului urmator.
Organizatiile nonprofit au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit anual, pna la data de 15 februarie inclusiv a
anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.
Contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultura si viticultura au
obligatia de a declara si plati impozitul pe profit anual, pna la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru
care se calculeaza impozitul.
66. Cine sunt considerati contribuabili n cazul impozitului pe profit?
Raspuns:
Sunt contribuabili n cazul impozitului pe profit:
a) persoanele juridice romne;
b) persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent n Romnia;
c) persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitate n Romnia ntr-o
asociere fara personalitate juridica;
d) persoanele juridice straine care realizeaza venituri din/sau n legatura cu proprietati imobiliare situate n
Romnia sau din vnzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romna;
e) persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romne, pentru veniturile realizate att n Romnia
ct si n strainatate din asocieri fara personalitate juridica; n acest caz, impozitul datorat de persoana fizica se
calculeaza, se retine si se varsa de catre persoana juridica romna.
67.Care este cota de impunere a profitului n anul fiscal 2008?
Raspuns:

16%
68.Care este regimul fiscal din punctul de vedere al impozitului pe profit n cazul rezervei legale?
Raspuns:
Rezerva legala este deductibila n limita unei cote de 5% aplicata asupra profitului contabil, nainte de determinarea
impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile aferente acestor venituri
neimpozabile, pna ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si varsat sau din patrimoniu, dupa
caz, potrivit legilor de organizare si functionare. n cazul n care aceasta este utilizata pentru acoperirea pierderilor sau
este distribuita sub orice forma, reconstituirea ulterioara a rezervei nu mai este deductibila la calculul profitului
impozabil. Prin exceptie, rezerva constituita de persoanele juridice care furnizeaza utilitati societatilor comerciale care
se restructureaza, se reorganizeaza sau se privatizeaza poate fi folosita pentru acoperirea pierderilor de valoare a
pachetului de actiuni obtinut n urma procedurii de conversie a creantelor, iar sumele destinate reconstituirii ulterioare a
acesteia sunt deductibile la calculul profitului impozabil
69. Cum se determina impozitul pe dividende datorat de un actionar persoana juridica, daca plata dividendelor se face
n anul fiscal 2007?
Raspuns:
Impozitul pe dividende se stabileste prin aplicarea unei cote de impozit de 10% asupra dividendului brut platit catre o
persoana juridica romna.
Nu se datoreaza impozit n cazul dividendelor platite de o persoana juridica romna unei alte persoane juridice romne,
daca beneficiarul dividendelor detine minimum 15%, respectiv 10%, ncepnd cu anul 2009, din titlurile de participare
ale acesteia la data platii dividendelor, pe o perioada de 2 ani mpliniti pna la data platii acestora.
70. Societatea ALFA SRL, societate de expertiza contabila, platitoare de impozit pe profit, achita in anul
2008 o cotizatie obligatorie catre CECCAR in valoare de 16.000 lei. Determinati suma deductibila la
calculul impozitului pe profit aferenta acestei cheltuieli, stiind ca pentru cursul de schimb se foloseste
valoarea 1 euro= 3.6 lei.
Raspuns:
Sunt nedeductibile cheltuielile cu taxele si cotizatiile catre organizatiile neguvernamentale sau asociatiile profesionale
care au legatura cu activitatea desfasurata de contribuabili si care depasesc echivalentul in lei a 4.000 euro anual.
4000 euro*3.6 lei=14.400 lei suma deductibila la calculul I/P
16.000 lei-14.400 lei= 1.600 lei suma nedeductibila
71. Societatea ALFA SRL, societate de expertiza contabila, platitoare de impozit pe profit, achita in anul
2008 o cotizatie obligatorie catre CECCAR in valoare de 16.000 lei. De asemenea, ea se inscrie in
Asociatia Internationala de Fiscalitate, o organizatie non-profit avand ca scop cercetarea in domeniul
fiscal, pentru care achita o cotizatie in anul 2008 de 18.000 lei.
Determinati suma deductibila la calculul impozitului pe profit aferenta acestor cheltuieli, stiind ca pentru
cursul de schimb se foloseste valoarea 1 euro= 3.6 lei.
Raspuns:
Sunt nedeductibile cheltuielile cu taxele si cotizatiile catre organizatiile neguvernamentale sau asociatiile profesionale
care au legatura cu activitatea desfasurata de contribuabili si care depasesc echivalentul in lei a 4.000 euro anual.
4000 euro*3.6 lei=14.400 lei suma deductibila la calculul I/P
72. O societate comerciala a realizat in anul 2008 venituri totale de 250.000 lei si cheltuieli totale de
175.000 lei. In cadrul acestor cheltuieli s-a inclus o suma de 20.000 lei reprezentand asigurari de pensii
facultative suportate de angajator pentru cei 10 angajati ai sai in anul 2008, respectiv 2.000 lei pe
angajat.

Determinati suma deductibila a cheltuielilor cu asigurarile de pensii facultative, stiind ca pentru cursul de
schimb se foloseste valoarea de 1 euro= 3.6 lei.
Raspuns:
Sunt deductibile limitat cheltuielile efectuate, in numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, in limita unei
sume reprezentand echivalentul in lei a 200 euro intr-un an fiscal pentru fiecare participant;
Suma deductibila = 200 euro*3.6 lei*10 salariati=7.200 lei
73. O societate comerciala a realizat in anul 2008 venituri totale de 250.000 lei, reprezentand cifra de
afaceri, si cheltuieli totale de 175.000 lei. In cadrul acestor cheltuieli sunt incluse si urmatoarele:
- suma de 3.300 lei reprezentand tichete de cresa acordate salariatilor;
-suma de 10.000 lei reprezentand o bursa privata acordata unui student;
- suma de 75.000 lei reprezentand cheltuieli cu salariile personalului;
- suma de 5.000 lei reprezentand impozit pe profit declarat si platit aferent anului 2008, restul fiind
cheltuieli deductibile.
Determinati impozitul pe profit aferent anului 2008, precum si diferenta de impozit de plata sau de
recuperat.
Raspuns:
Cheltuieli sociale deductibile 2%*75.000 lei= 1.500 lei >>> 3.300-1.500 = 1.800 lei cheltuiala
nedeductibila cu tichetele de cresa;
3/1000 din CA= 250.000 lei *3/1000= 750 lei
20% din I/P datorat = 20%*5.000 lei=1.000 lei
Profit contabil = 250.000-175.000= 75.000 lei
Profit impozabil = 75.000 +1.800+10.000+5.000= 91.800 lei
I/P = 91.800*16%=14.688 lei
I/P de plata = 14.688 5.000

750 = 8.938 lei

i/p platit bursa privata


74. O societate comerciala detine un mijloc fix cu o valoare de intrarede 25.000 lei, amortizat in suma de
20.000 lei. La data de 15 mai 2008, societatea caseaza bunul, obtinand in urma valorificarii prin vanzare
a partilor componente suma de 7.000 lei. Comentati deductibilitatea la calculul profitului impozabil a
cheltuielilor cu valoarea ramasa neamortizata a mijlocului fix.
Raspuns:

75. O societate comerciala detine un mijloc fix cu o valoare de intrarede 25.000 lei, amortizat in suma de
20.000 lei. La data de 15 mai 2008, societatea caseaza bunul, obtinand in urma valorificarii prin vanzare
a partilor componente suma de 2.000 lei. Comentati deductibilitatea la calculul profitului impozabil a
cheltuielilor cu valoarea ramasa neamortizata a mijlocului fix.
Raspuns:

76. O societate comerciala a inregistrat in cursul anului 2008 o suma de 2.500 lei reprezentand cheltuieli
cu repararea unui autovehicul, neavand insa contract incheiat pentru aceasta prestare de servicii. La un
control asupra impozitului pe profit aceasta suma s-a considerat ca fiind nedeductibila intrucat reprezinta
o prestare de servicii de care contribuabilul a beneficiat fara a detine contract de presatri servicii, desi sa constatat ca acest serviciu a fost necesar si existau toate documentele justificative care sa
demonstreze ca serviciul a fost efectiv prestat. Decizia luata in urma controlului este corecta? Explicati.
Raspuns:
Decizia luata in urma controlului nu pare corecta deoarece cheltuielile de functionare, intretinere si
reparatii aferente autoturismelor, pentru a fi deductibile fiscal trebuie justificate cu documente legale.
Daca in speta existau toate ducumentele justificative care sa demonstreze ca serviciul a fost efectiv
prestat si s-a constatat ca acest serviciu a fost necesar, consideram ca suma de 2.500 lei trebuia
considerata cheltuiala deductibila la calculul profitului impozabil.
77. SC ALFA SRL, platitoare de impozit pe profit, a efectuat in anul 2008 plati de redevente catre o
persoana juridica nerezidenta. Conform contractului incheiat intre parti suma de plata era de 10.000 lei.
Beneficiarul redeventei nu a acceptat retinerea din aceasta suma a impozitului pe veniturile
nerezidentilor , a carui cota este de 10%, astfel ca SC ALFA SRL a calculat ea impozitul, considerand
suma de 10.000 lei ca fiind suma neta de impozit, si l-a inregistrat in cheltuielile sale.
Determinati suma impozitului calculat de SC ALFA SRL pentru redeventele platite nerezidentului si
comentati deductibilitatea acesteia la calculul impozitului pe profit.
Raspuns:
78. SC ALFA SRL , platitoare de impozit pe profit, a efectuat in anul 2008 urmatoarele plati de impozit pe
profit:
- aferent trimestrului I : 2.000 lei;
- aferent trim. II : 2.500 lei;

- aferent trim. III : 900 lei.


Determinati suma de plata reprezentand impozitul pe profit aferent trimestrului IV stiind ca SC ALFA SRL
nu finalizeaza pana la data de 15 februarie 2008 inchiderea exercitiului financiar 2007.
Raspuns:
Pentru trimestrul IV SC ALFA SRL va plati impozit pe profit la nivelul celui platit pentru trim. III, respectiv
900 lei cu termen de plata 25.01.2008. Depunerea declaratiei de impozit pe profit si regularizarea platilor
se efectueaza pana la data de 15 aprilie 2008.
79. Care este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit? (101)
Raspuns:
(4) Organizatiile nonprofit au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit anual, pana la data de 15 februarie
inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.
(11) Contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. b), care definitiveaza pana la data de 15 februarie inchiderea exercitiului
financiar anterior, depun declaratia anuala de impozit pe profit si platesc impozitul pe profit aferent anului fiscal incheiat,
pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator.
(12) Persoanele juridice care inceteaza sa existe in cursul anului fiscal au obligatia sa depuna, prin exceptie de la
prevederile art. 35 alin. (1), declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pana la data depunerii
situatiilor financiare la registrul comertului.
Art. 35. - (1) Contribuabilii au obligatia sa depuna o declaratie anuala de impozit pe profit pana la data de 15 aprilie
inclusiv a anului urmator.@
80. O societate platitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor realizeaza urmatoarea situatie a veniturilor
desprinsa din balanta lunii martie 2008

Tip venit
Venituri din vnzarea marfurilor
Venituri din productia de imobilizari corporale
Venituri din cedarea activelor fixe
Venituri din provizioane
Venituri din dobnzi
Venituri din diferente de curs valutar
Venituri din despagubiri acordate de societatile de asigurare pentru pagubele la
activele corporale proprii

Valoare cumulata de la
nceputul anului (lei)
10.000
2.000
7.000
500
50
70
200

n luna februarie societatea comerciala achizitioneaza si pune n functiune o casa de marcat n valoare de 500
lei.
Determinati impozitul pe veniturile microntreprinderilor datorat pentru trim. I 2008
Raspuns:
Veniturile supuse impozitului pe veniturile microntreprinderilor = Venituri din vnzarea marfurilor + Venituri din
cedarea activelor fixe + Venituri din dobnzi + Venituri din diferente de curs valutar = 10.000 + 7.000 + 50 + 70 = 17.120
lei
Din veniturile supuse impozitului pe venit putem scadea valoarea casei de marcat.
Impozit pe venit = 2.5%* (17.120 500) = 2.5%*16.620 = 415.5 lei
81.Trei societati comerciale prezinta urmatoarea situatie la 31.12.2006:

Indicator

Societatea A

Societatea B

Societatea C

Jocuri de noroc

Obiectul de activitate

Comert cu articole de
mbracaminte

Prestari servicii coa

Tip capitalul social

Integral Privat

Integral privat

Integral privat

Venituri (lei)

250.000

300.000

480.000

Numar salariati

10

stiind ca la 31 decembrie 2006 cursul leu/euro a fost de 3,3817 lei/euro care din societatile de mai sus se pot
ncadra pentru anul 2007 la categoria platitor de impozit pe veniturile microntreprinderilor, avnd n vedere ca nici una
dintre ele nu a mai fost ncadrata n aceasta categorie?
Raspuns:
Nici una dintre societatile de mai sus nu se poate ncadra n categoria microntreprinderilor n 2007, deoarece:
-

societatea A are 10 salariati, conditia impusa de lege limitnd numarul de salariati la 9 (Cod Fiscal, art. 103, lit.
b);

societatea B activeaza n domeniul jocurilor de noroc, domeniu n care nu se pot nfiinta


microntreprinderi(Cod Fiscal, art. 104, alin 5, lit. c);

societatea C a realizat venituri peste 100.000 euro/an, conditia impusa de lege limitnd valoarea veniturilor la
100.000 euro pe an (Cod Fiscal, art. 103, lit. c).

82. O societate platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor a inregistrat in trimestrul I 2008 venituri
impozabile in valoare de 200.000 lei si cheltuieli totale de 150.000 lei. Sa se calculeze impozitul pe venit.
Raspuns:
5.000 lei
Metodologia de calcul:
Determinarea impozitului pe venit ............................................................. 5.000 lei
(200.000 lei x 2.5% = 5.000 lei)
Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 107 si 108.
83. O societate platitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor a nregistrat n trim I 2008
venituri totale impozabile n valoare de 18.000 n cursul lunii februarie achizitioneaza si pune n functiune o casa de
marcat fiscala n valoare de 1.500 lei.

Sa se calculeze impozitul pe venit aferent trim I 2008.


Raspuns:
412.5 lei
Metodologia de calcul:
Determinarea bazei de calcul pentru impozitul pe venit ............................. 16.500 lei
(18.000 lei 1.500 lei = 16.500 lei)
Determinarea impozitului pe venit .................................................................. 412.5 lei
(16.500 lei x 2.5% = 412.5 lei)
Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 107 si 108.

84. O societate platitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor a nregistrat n trim I 2008 urmatoarele venituri:
Venituri din vnzarea produselor finite ................................................... 12.000 lei
Venituri din dobnzi ..................................................................................... 200 lei
Venituri din variatia stocurilor ....................................................................1.000 lei
Venituri din productia de impobilizari
corporale si necorporale ................................................................................ 700 lei

Sa se determine impozitul pe venit.


Raspuns:
305 lei
Metodologia de calcul:
Determinarea bazei de calcul pentru impozitul pe venit ............................. 12.200 lei
(12.000 lei + 2.000 lei = 12.200 lei)
Determinarea impozitului pe venit .................................................................. 305 lei
(12.200 lei x 2.5% = 305 lei)
Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 107 si 108.
85. O societate platitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor achizitioneaza si pune n functiune n cursul lunii
februarie o casa de marcat fiscala n valoare de 1.400 lei. Balanta la 31 martie 2008 nregistreaza urmatoarele venituri:
Venituri din comercializarea marfurilor ................................................... 10.000 lei
Venituri din dobnzi ..................................................................................... 100 lei

Venituri din provizioane................................................................................ 200 lei


Sa se determine impozitul pe venit.
Raspuns:
218 lei
Metodologia de calcul:
Determinarea bazei de calcul pentru impozitul pe venit ............................. 8.700 lei
(10.000 lei + 100 lei 1.400 lei = 8.700 lei)
Determinarea impozitului pe venit .................................................................. 217.5lei
(8.700 lei x 2.5% = 217.5 lei)
Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 107 si 108.
86. n cazul caror
microntreprinderilor?

persoane

juridice,

legiuitorul

permite optarea

pentru

plata impozitului

pe

veniturile

Raspuns:
Pot opta pentru impozitarea cu impozitul pe veniturile microntreprinderilor persoanele juridice romne care ndeplinesc
cumulative urmatoarele conditii:
a) realizeaza venituri, altele dect cele din consultanta si management, n proportie de peste 50% din veniturile totale;
b) are de la 1 pna la 9 salariati inclusiv;
c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul n lei a 100.000 euro;
d) capitalul social al persoanei juridice este detinut de persoane, altele dect statul, autoritatile locale si institutiile
publice.
Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice romne care:
a) desfasoara activitati n domeniul bancar;
b) desfasoara activitati n domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice
care desfasoara activitati de intermediere n aceste domenii;
c) desfasoara activitati n domeniile jocurilor de noroc, pariurilor sportive, cazinourilor;
d) au capitalul social detinut de un actionar sau asociat persoana juridica cu peste 250 de angajati.
87. Cre este cota de impunere pentru anul fiscal 2008 in cazul platitorilor de impozit pe veniturile
microintreprinderilor?
Raspuns:
2.5%
88. Cum se determina baza impozabila aferenta impozitului pe veniturile microintreprinderilor?
Raspuns:

Baza impozabila a impozitului pe veniturile microntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursa, din care se scad:
a) veniturile din variatia stocurilor;
b) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
c) veniturile din exploatare, reprezentnd cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea
investitiilor;
d) veniturile din provizioane;
e) veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli
deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale;
f) veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare, pentru pagubele produse la activele corporale
proprii.
n cazul n care o microntreprindere achizitioneaza case de marcat, valoarea de achizitie a acestora se deduce din
baza impozabila, n conformitate cu documentul justificativ, n trimestrul n care au fost puse n functiune, potrivit legii.
89. Care este cursul de schimb care trebuie folosit pentru a transforma veniturile din lei in euro in scopul
verificarii, pe parcursul anului, a conditiei de a avea venituri anuale sub 100.000 euro care trebuie
indeplinita de platitorii de impozit pe veniturile microintreprinderilor?
Raspuns:
90. O societate comerciala, inregistrata ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor,
obtinand venituri din prestari servicii reparatii auto, inregistreaza urmatoarele valori ale veniturilor si
cheltuielilor lunare in anul 2008:
lei, valori lunare

Luna

Ianuarie

feb

martie

aprilie

mai

iunie

Venituri

75.000

59.000

85.000

65.000

75.000

56.000

Cheltuieli

50.000

45.000

35.000

50.000

45.000

25.000

Se stie ca evolutia cursului de schimb leu/euro inregistrat in ultima zi a lunii a fost :


lei/euro, in ultima zi a lunii

Luna

Ianuarie

Curs
de 3.7246
schimb

feb

martie

aprilie

mai

iunie

3.6548

3.7202

3.6531

3.6755

3.6505

Stiind ca valoarea cursului de schimb leu/euro din ultima zi a anului 2007 a fost de 3.6102 lei/euro,
precizati daca societatea isi poate mentine statutul de platitoare de impozit pe veniturile
microintreprinderilor in primul semestru al anului 2008.
Raspuns:
91. O societate comerciala, inregistrata ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor,
obtinand venituri din prestari servicii reparatii auto, inregistreaza urmatoarele valori ale veniturilor si
cheltuielilor lunare in anul 2008:
lei, valori lunare

Luna

Ianuarie

feb

martie

aprilie

mai

iunie

Venituri

75.000

59.000

85.000

65.000

75.000

56.000

Cheltuieli

50.000

45.000

35.000

50.000

45.000

25.000

Se stie ca evolutia cursului de schimb leu/euro inregistrat in ultima zi a lunii a fost :


lei/euro, in ultima zi a lunii

Luna

Ianuarie

Curs
de 3.7246
schimb

feb

martie

aprilie

mai

iunie

3.6548

3.7202

3.6531

3.6755

3.6505

Stiind ca valoarea cursului de schimb leu/euro din ultima zi a anului 2007 a fost de 3.6102 lei/euro,
precizati suma impozitului pe care trebuie sa il plateasca societatea pentru primele 2 trimestre ale anului
2008 ( impozit pe profit sau impozit pe veniturile microintreprinderilor)
Raspuns:
92. O societate comerciala care are ca obiect principal de activitate activitati de consultanta pentru
afaceri si management poate fi platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor?
Raspuns:
Da, daca veniturile realizate din activitatea principala activitati de consultanta pentru afaceri si
management sunt in proportie de sub 50% din veniturile toatle.
93. O societate comerciala, inregistrata ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor,
obtinand venituri din prestari servicii reparatii auto si consultanta pentru afaceri, inregistreaza
urmatoarele valori ale veniturilor in anul 2008 :
lei, valori cumulate de la inceputul anului

Luna

ian

feb

martie

aprilie

mai

iunie

Venituri
din
prestari
servicii

15.000

35.000

50.000

77.000

107.000

115.000

Venituri
din
consultant
a

5.000

10.000

11.000

15.000

20.000

25.000

Precizati suma impozitului pe care trebuie sa il plateasca societatea pentru primele 2 trimestre ale anului
2008 ( impozit pe profit sau impozit pe veniturile microintreprinderilor)
Raspuns:
In toate lunile, societatea realizeaza venituri din prestari servicii in proportie de peste 50% din veniturile
totale. Rezulta ca plateste impozit pe veniturile microintreprinderilor.
Total venituri trim. I = 226.000 lei
Impozit = 2.5%*226.000 =5.650 lei
Total venituri trim. II = 359.000 lei
Impozit = 2.5%*359.000= 8.975 lei
94. O societate comerciala, inregistrata ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor,
obtinand venituri din prestari servicii reparatii auto si consultanta pentru afaceri, inregistreaza
urmatoarele valori ale veniturilor in anul 2008 :
lei, valori cumulate de la inceputul anului

Luna

ian

feb

martie

aprilie

mai

iunie

Venituri
din
prestari
servicii

15.000

35.000

50.000

77.000

107.000

115.000

Venituri
din
consultant
a

5.000

10.000

11.000

35.000

110.000

135.000

Cheltuieli
10.000
deductibile

15.000

33.000

45.000

55.000

85.000

Precizati suma impozitului pe care trebuie sa il plateasca societatea pentru primele 2 trimestre ale anului
2008 ( impozit pe profit sau impozit pe veniturile microintreprinderilor)
Raspuns:
In trim.I, societatea realizeaza venituri din prestari servicii in proportie de peste 50% din veniturile totale.
Rezulta ca plateste impozit pe veniturile microintreprinderilor.
Total venituri trim. I = 226.000 lei
Impozit = 2.5%*226.000 =5.650 lei
Total venituri prestari servicii trim II = 299.000 lei
Total venituri consultanta trim. II 280.000 lei
>>> ca in trim II realizeaza venituri din consultanta in proportie de peste 50% din veniturile totale.
Prin exceptie de la prevederile art. 109 alin. (2) si (3), daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza
venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale
este de peste 50% inclusiv, aceasta va plati impozit pe profit luand in calcul veniturile si cheltuielile realizate de la
inceputul anului fiscal, fara posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada urmatoare de prevederile prezentului titlu.
Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepand cu trimestrul in care s-a depasit oricare dintre limitele
prevazute in acest articol, fara a se datora majorari de intarziere. La determinarea impozitului pe profit datorat se scad
platile reprezentand impozitul pe veniturile microintreprinderilor efectuate in cursul anului fiscal.
Total venituri cumulate trim I+II = 226.000+299.000+280.000=805.000 lei
Total cheltuieli deductibile trim.I+II = 243.000 lei
Rezultat fiscal = 805.000-243.000=562.000 lei
I/P = 562.000*16% = 89.920 lei
I/P de platit pt. trim. II = 89.920-5.650= 84.270 lei
??? Suma inregistrata ca impozit pe venit in trim. I este nedeductibila la calculul impozitului
pe profit din trim. II???
95. O societate comerciala se infiinteaza in anul 2007 ca platitoare de impozit pe veniturile
microintreprinderilor. Exercitiul financiar al anului 2007 inregistreaza o pierdere de 2.000 lei. In 2008
trece la regimul de platitoare de impozit pe profit.
Poate societatea sa-si recupereze, in scopul calcularii impozitului pe profit pe anul 2008, pierderea
inregistrata in anul 2007?
Raspuns:
96. Pana cand sunt obligati contribuabilii sa depuna optiunea de platitori de impozit pe veniturile
microintreprinderilor in situatia in care indeplinesc conditiile si nu au mai fost niciodata platitori de
impozit pe veniturile microintreprinderilor?
Raspuns:

97. Precizati care sunt cheltuielile care pot fi scazute din baza impozabila in scopul calcularii impozitului
pe veniturile microintreprinderilor.
Raspuns:
In cazul in care o microintreprindere achizitioneaza case de marcat, valoarea de achizitie a acestora se deduce din
baza impozabila, in conformitate cu documentul justificativ, in trimestrul in care au fost puse in functiune, potrivit legii.
98. Precizati 3 tipuri de venituri care nu intra in baza impozabila in scopul calcularii impozitului pe veniturile
microintreprinderilor.
Raspuns:
Baza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor o constituie veniturile din orice sursa, din care se scad:
a) veniturile din variatia stocurilor;
b) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
c) veniturile din exploatare, reprezentand cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea
investitiilor;
d) veniturile din provizioane;
e) veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli
deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale;
f) veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare, pentru pagubele produse la activele corporale
proprii.
99. Din veniturile enumerate mai jos selectati-le pe cele impozabile n anul 2008, n sensul impozitului
pe venit:
a) veniturile din dividende;
b) veniturile din pensii pentru invalizi de rzboi;
c) indemnizatia pentru incapacitatea temporar de munc;
d) sumele primite sub form de sponsorizare;
e) indemnizatia pentru cresterea copilului;
f) indemnizatia lunar a asociatului unic;
g) indemnizatiile din activitti desfsurate ca urmare a unei functii de demnitate public;
h) venituri din cedarea folosintei bunurilor;
i) venituri din drepturi de proprietate intelectual;
j) venituri din jocuri de noroc.
Raspuns:
Raspuns: a, b, c, f, g, h, i, j.
100. O salariat a unei societti comerciale obtine la locul de munc de baz, pe baza unui contract de
munca cu timp normal, urmatoarele venituri, n luna martie 2008:

salariu de baz = 1.000 lei;


spor de vechime = 15%;
20 tichete de mas n valoare de 7.88 lei/tichet.
un cadou cu ocazia zilei de 8 martie n valoare de 250 lei.
Salariata are n ntretinere un copil minor si pe mama sa care nu obtine venituri si este proprietara unui
teren agricol n suprafat de 5.000 m.p.
Determinati venitul net din salarii, impozitul pe salarii aferent lunii martie si drepturile salariale incasate
de angajata, cunoscandu-se ca procentele de contributii sociale suportate de salariati sunt : CAS 9.5%,
CASS 6.5%, somaj 0.5%, iar luna martie 2008 a avut 21 de zile lucratoare pe care salariata le-a lucrat
integral ( deducerea se rotunjeste in sus la 10 lei).
Raspuns:
-

sal.de baza: 1000 lei

spor de vechime 15%: 1000 x 15%=150 Spor cu caracter permanent? da

tichete masa: 20 x 7.88 = 157.6

cadou 8 martie: 250.

are in intretinere 2 persoane

ven.net din salarii=?


Imp.salarii=?
Sal.net=?
Sal.brut=1000+150+100=1.250
Neimpozabil: din cadou: 150
Fd.somaj 1%: 1250 x 1% = 13
CAS: 1250 x 9.5%=119
CASS: 1250 x 6.5%=81
Venit net = 1250-13-119-81=1.037
Venit impozabil = 1.037-450=587

impozit sal.=587 x 16%=94

Salariu net = 1037-100-94=843

101. O persoan fizic obtine la locul de munc de baz un venit net lunar de 1.500 lei, si la un loc de
munc unde are un contract individual de munc cu timp partial obtine un venit net lunar de 950 lei.
Persoana fizic lucreaz la locul de munc de baz n perioada ianuarie-septembrie 2008, iar la cellalt
loc de munc, n perioada februarie-iunie 2008.

Stiind c persoana fizic are n ntretinere o persoan si deducerea personal lunar aferent este de
210, determinati:
a) impozitul lunar pe veniturile din salarii pltit de persoana fizic;
b) impozitul total pltit n cursul anului 2008 pentru veniturile din salarii;
c) venitul net anual impozabil aferent veniturilor din salarii.
Raspuns:
Loc de munca nr.1: venit net lunar: 1.500 (per.ian-sep.2008) de baza
Loc de munca nr. 2: venit net lunar: 950 (per.feb.-iun.2008)
a)

imp.lunar:

Loc de munca de baza: venit net impozabil lunar = 1500-210=1290 => Imp.salarii = 1290 x 16%= 206
Loc de munca cu timp partial: venit net lunar impozabil=950 => imp.salarii=950 x 16%=152
b)

Impozit total platit in 2008= 9 x 206 + 5 x 152= 1854+760= 2614

c)

Venit net anual impozabil = 9 x 1500 + 5 x 950 9 x 210 = 13500+4750-1890=16360


Deducere