Sunteți pe pagina 1din 1
94 Economie Din situatile prezentate privind modificarea celor oui forte al peti ~cererea gi oferta~datoritl schimbsri unor factori specifici. care mai poarté denumirea de condi ale cereri si ofertei, rezult urmatoarele ipoteze: a) 0 erestere a eererii (conditile ofertei ramainand neschimbate) sau 0 reducere a ofertei (conditiile cererit rimndind neschimbate) va conduce lao crestere a pretuui; Concepte-chele Oferta individual 1 Oferta de pita = Canttata oferta = Cantata vanduta ' Cocfcienuleastctatiotete 1 Contract ofetet = Conc oer * Cresterea ore Cura oer! Elasttateaofertol chr pitt Extindorea fel Funciaoferte Legos oertl Probleme de reflectie Defi oferta individual lofeapetl. (Constr, pe baza unr cate notte, baremulofertel unui bun, Feprezentat pe un grafic bareml respect. Exist citron inte recuoerea oles scderea cant lette? (Grestereaofrtel ete snorma cu extnderea oer? Expat. Ince consta ererta ante reser (extindere) ofetl st reduerea (contract) cet? 1+ eprezeniat gac aceasta diferent. Expat ‘+ Explain ce condi modifearea numaruuifrmelor care perez int-anumita indus Infiuenteaza era de pepiata unulanumt bun, Bibliografie Frois, Gibert Abraham Gogoneat, Constantin b)o reducere a cererii (conditile oferteifiind con- siderate constante) sau 0 erestere a ofertei (conditile cererii fiind considerate constante) va determina 0 reducere a pretulu AAceste ipoteze reprezinté axiomele fundamentale ale legit generale acereri si oferti * Olena complementara Oferta cueastsiate utara 1 Ofetaeastica = Ofetainelasca = Oferta innit asia = Oietaindvduala = Oferta mixta 1 Oferta perfectinelastca 1 Oferta pita 1 Percada piel = Peiadalunga = Peroada sour 1 Reducerea oferta = Verituctal 1 icc dc cost producer eicpal conde amodtenriclere: + incazuincaredovabunipot corte cv andesiesuse seu elas cost, dar rel de pata al bun respecive ivegseaz eva ere, lea de pia aun bun pot era clea clita? + rtdeauacartato ofrta exo egal cna curparla? Expat + Expl dace dastcata oer urs anumitbuneste iets ‘infunte de cata itv ip. Economie polis, Edtura Humanitas, Buco, 1998 Micreconomie vol. |, Edtura Economica, Bucuresti, 1999 Gogoneats, Basarab Hardwick, Pip 2 ‘An Inroduction to Modem Economics, Fourth Editon, ELBS, 1904 Keynes, LM. Tear genera afc mii de ru, a dobdra ania, E4. Sines, Bucest, 1970 Lipsey, Richard 6; Economia paz, Edtura Economic, Bucuresti, 1999 CChystal, K Alec Manailescu, Mihail Forel naonale productive gi comerul exter, Ed. Stinfic g Enclopxics, ucurest, 1986 Planul temei 7.4. Fiata: continu, un 7.41, Sensul ret 7.3.2 Fuel pi 71.3. Diversatea Caseia 7.1. Trans 7.2. Concurent:conin 7.2.1.Coninal oo Caseta 72. Police 7.2.2. Funeile oon 7.23. Plata relevan 7.3 Pretul:contnt tc Caseta7.3, ret 7... Teor pret CCaseta 7.4 Pareto 7.3.2. Func pet 7.4, Statulsiprturle 7.4.1. Intrvena di 7.42. Intevetain Obiectivele teme = evidences rls derepare a econom f= formarea uneiimagi permanent proces = concaserea peti lature cree of = relevareapingpae