Sunteți pe pagina 1din 1

Nume

Prenume.
Model de teza mtematica clasa a 7-a semestrul II

Data.

Nr.1

Se acorda 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru este de 2 ore.Toate subiectele sumt obligatorii.

Subiectul I (30 puncte). Pe foaia de examen scrieti numai rezultatele


5pt
5pt
5pt
5pt
5pt
5pt

1.Aria unui dreptunghi cu latimea de 4cm, iar lungimea de 8 cm este .cm2


2.Aria patratului cu diagonala de 8 cm este ..ari.
3.Solutia reala a ecuatiei 4 x 20 este egala cu.
4.Calculati in : (4 15)(4 15) .Rezultatul calculului este.
5.Completati: ctg 60o ..........
6.Aria triunghiului cu laturile de 6cm,7cm,9cm este..cm2

Subiectul II (30 puncte). Pe foaia de examen scrieti rezolvarile complete


6pt 1.Aflati solutia reala a ecuatiei: 3x 2 10 x 1 0 .
81
(2 5)2 (5 24)(5 24) .
6pt 2.Calculati: (3 4)2
3 3
6pt 3.Fie un paralelogram ABCD cu C 135o ,AB=10cm si BC=6cm.Aflati aria si
perimetrul paralelogramului.
6pt 4.Calculati aria unui cerc daca are circumferinta de 50 cm.
6pt 5.Reprezentati intr-un sistem de axe xOy punctele A(5,3) si B(-2,8) si aflati distanta
dintre punctele A si B.
Subiectul III (30 puncte). Pe foaia de examen scrieti rezolvarile complete
1
1
14 .Calculati x 2 2 .
x
x
b) Un produs costa 1600 lei. El a avut parte de 2 reduceri succesive, prima cu
25%,iar a doua cu 8%.Care a fost pretul initial al produsului.?
c) Un grup de copii a primit mere. Unul dintre copii a primit 3 mere, iar ceilal i
copii au primit fiecare cte5 mere. Daca fiecare copil din grup ar fi primit cte 4 mere, ar
fi ramas 11 mere. Cte mere au primit n total copiii?
15pt 2. ABC are m(<B)=60 i AC=10 cm. Notm D punctul diametral opus lui A n
cercul circumscris triunghiului ABC.
a) comparai <ABC i <ADC
b) artai c <ACD este drept
c) calculai raza cercului

15pt 1.a) Daca x