Sunteți pe pagina 1din 1
Economie ——a 56 medi i medi ind scade, ins ainge pert cle pena care se i fx medi este in costul suplimentar i produete. Costu odificarea cost 9, 1a 10 unita 2: O44. Economie a rr ® ot? 34 6 Figura 4.10, Costul marginal Pe masura ergterii produce, costal marginal inti scade, ‘dui care crete. Pun! de minim al acestia se ainge penis niveluri ale producti mai mici deet cele penis care ee realzsa28 miniml CUM gi CTM. Relatia dintre costurile totale si cele medi este prezentati in figura de mai jos: ct, Figura 4.11. Relatia dintre cost si marginale ie totale, med CCurbele cosurior ttle gnereama eurbelecosurilor mei ‘marginal, CFM se reduce oda cu erserea producti, CVM § (CTA se roduc, dupa cae cose odtd eu eresterea producti (Cong se comport simi, intersecting cule cox vari rmediu stu! mediu in punetele de minim ale acestors din um, Deore difewma dine CT si CV ese CF, evolu CT este dat de cea a CV, isa va f desl (dbtorth CF). Ast, ppunctl de minim al CVM se va atinge pneu nveluri ale roduetie} mai mii deedt cele pentru care CTM este minim, (Cg is tinge primal panel de minim, dups care este fn esmanent® crete Putem iustrarelayia intr diferitele categori de costuri, pornind de la functia costurilor totale utlizata anterior. TInformatiile sunt prezentate in tabetul 4.3: Tabelul 4.3 Relatia dintre costurile totale, medii si marginale (v.m.) aR Tx: Joousva ] Com [coum] SO] SO] com pret | Cost ants Conte | oa | ott | 6 tue set | et | et | oy | HBL Ter cterlode arg eal opel poeta Petes 35 a aoc rks ence] el md Sas es] oe i es es Tie oe ess Datel din tabel descriu dependenta unor categorii de ccosturi de volumul productici objinute. Pe baza acestor informati, putem si stabilim legitura existent inrecosturle ‘medi si cel marginal. Reprezentirile grafice ale costurilor ‘medi si marginal sunt oferite tn figura de mai jos: crm?) (CTH J cng cvMs, Cong 6 Figura 4.12. Costurite medi si marginale ‘Studind acest grafic, deducem urndtoarel conclu in pivings relic citreo marie mesic st una marginal + stunei cin eutbacostul marginal (Cmg) seal sub eurbele costurlor medi (CTM, CVM), aests din wim sca + azunci cin eurba costal marginal (Cg) se afl deasupra curbelorcosturlor medii (CTM, CVM), acescs din urn + atunci end curka costolui marginal (Cig) imersectoazt cutbolecostrilor medi, acestes din wm nrogistreaza 0 ‘valoare minima (int CVM, apo pens @ produce ma mare, CTM), Relatia dintre cost si productivitate La un pret dat al factorilor de productie, costul total ‘mediu (CTM) si costul marginal (Cmg) se fl in raport invers proportional fafa de productivitate. Astfel, costul de productie mediu se mhicgoreaza atunci cind productivitatea medie (W,,)creste, si invers, Costul mar- ginal se reduce atunei ednd productivitatea marginala