Sunteți pe pagina 1din 1

54

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 364 bis/29.V.2009

Stema unitii
administrativteritoriale

Anexa nr. 43
Model 2009 ITL 068

ROMNIA
Comuna/Oraul/Municipiul/sectorul
Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscal: ........


Adres/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

Nr. ..........//20.

DECLARAIA
privind valoarea real a lucrrilor executate n baza autorizaiei de construire

Subsemnatul/reprezentant al beneficiarului cu domiciliul fiscal/sediul n ROMNIA/.....................................,


judeul ......................................................, codul potal ..................., municipiul/oraul/comuna .............................................
satul/sectorul ............, str. ................................................................................, nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........,
identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paaport seria ...... nr. .............., C.I.F.*)................................................................., tel./fax
......................................... , e-mail , n calitate de beneficiar al autorizaiei de construire
..................../......................., emis de ctre primarul municipiului/oraului/comunei/sectorului ...........................................,
avnd stabilit obligaia de a executa integral lucrrile autorizate, inclusiv instalaiile aferente acestora pn la data de
..................../......................., declar c valoarea real a lucrrilor este de: ................................... lei.
FIA DE CALCUL privind regularizarea taxei pentru eliberarea autorizaiei de construire
Nr.
crt.
1

2
3

4
5

6
7

8
9

Specificaie
Valoarea lucrrilor declarat de solicitant la emiterea autorizaiei de
construire, nscris n aceasta
a. n cazul n care valoarea din rd. 7 este determin n funcie de valoarea
nscris la rd. 3
Taxa ncasat la eliberarea autorizaiei de construire determin n funcie de
valoarea nscris la rd. 3 respectiv: valoarea rd. 3 x 1%;
Valoarea real a lucrrilor declarat de solicitant, la terminarea acestora
b. n cazul n care valoarea din rd. 7 negativ, taxa datorat se determin n
funcie de valoarea nscris la rd. 6, respectiv: valoarea rd. 6 x 1%
Suprafaa construit desfurat a cldirii **)
Valoarea impozabil a cldirii, potrivit anexei nr. 1
c. Pentru cldirile cu destinaia de locuin i anexele gospodreti, taxa se
reduce cu 50%;
Valoarea impozabil a cldirii (rd. 4 x rd. 5)
Valoarea din rd. 3 - Valoarea din rd. 6 =
d. n cazul n care prin autorizaia de construire s-a autorizat executarea de
lucrri la o cldire existent, iar n urma acestora, suprafaa construit nu sa modificat, regularizarea taxei se face numai n funcie de valoarea nscris
la rd. 3
Taxa datorat de solicitantul - contribuabil ca efect al stabilirii valorii
impozabile/reale a cldirii
Diferena de ncasat de la solicitantul-contribuabil ca efect al regularizrii

Data
..........................................

*)
**)

U.M.

Valori

- lei

- lei
- lei
- m2 - lei/m2 - lei/m2
- lei -

- lei - lei -

Semntura i tampil
.......................................................

Se va completa: codul de identificare fiscal (codul numeric personal, numrul de identificare fiscal, dup caz); etc.
Nu se completeaz n cazul contribuabililor - persoane juridice