Sunteți pe pagina 1din 6

AUTORITATEA CONTRACTANTA / CONTRACTING AUTHORITY Oficiul de Plati si Contractare PHARE / Central Financing and Contracting Unit

AUTORITATEA DE IMPLEMENTARE / IMPLEMENTING AUTHORITY Ministerul Transporturilor si Infrastructurii / Ministry of Transport and Infrastructure
BENEFICIAR / BENEFICIARY Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania / Romanian National Company of Motorways and National Roads

ASISTENTA TEHNICA PENTRU REVIZUIREA SI ACTUALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE EXISTENT, ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC LA NIVEL
DE DETALII DE EXECUTIE, A DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE PENTRU REABILITAREA SECTIUNII BUCURESTI ADUNATII COPACENI SI CONSTRUIREA
VARIANTELOR OCOLITOARE SACUIENI, VALEA LUI MIHAI, CAREI /
TECHNICAL ASSISTANCE FOR REVIEWING AND UPDATING THE EXISTING FEASIBILITY STUDY, PREPARING THE DETAILED DESIGN AND TENDER
DOCUMENTATION FOR THE REHABILITATION OF THE ROAD SECTION BUCHAREST-ADUNAII COPCENI AND FOR THE CONSTRUCTION OF THE
BYPASSES AT SCUIENI, VALEA LUI MIHAI AND CAREI

DN5: SECTORUL BUCURESTI ADUNATII COPACENI / NR5: SECTION BUCHAREST ADUNATII COPACENI
(km.7+573 km.19+220)
Proiect Tehnic si Detalii de Executie / Detailed Design and Working Drawings
Volumul 5.1 Piese Desenate. Planse Generale si Lucrari Conexe /
Volume 5.1 Drawings. General Plans and Ancillary Works

MARTIE / MARCH 2009

AUTORITATEA CONTRACTANTA Oficiul de Plati si Contractare PHARE


AUTORITATEA DE IMPLEMENTARE Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
BENEFICIAR Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania
CONTRACTING AUTHORITY Central Financing and Contracting Unit
IMPLEMENTING AUTHORITY Ministry of Transport and Infrastructure
BENEFICIARY Romanian National Company of Motorways and National Roads

ASISTENTA TEHNICA PENTRU REVIZUIREA SI ACTUALIZAREA STUDIULUI


DE FEZABILITATE EXISTENT, ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC LA
NIVEL DE DETALII DE EXECUTIE, A DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE
PENTRU REABILITAREA SECTIUNII BUCURESTI ADUNATII COPACENI SI
CONSTRUIREA VARIANTELOR OCOLITOARE SACUIENI, VALEA LUI MIHAI,
CAREI
TECHNICAL ASSISTANCE FOR REVIEWING AND UPDATING THE EXISTING
FEASIBILITY STUDY, PREPARING THE DETAILED DESIGN AND TENDER
DOCUMENTATION FOR THE REHABILITATION OF THE ROAD SECTION
BUCHAREST-ADUNAII COPCENI AND FOR THE CONSTRUCTION OF THE
BYPASSES AT SCUIENI, VALEA LUI MIHAI AND CAREI

DN5: Sectorul Bucuresti Adunatii Copaceni /


NR5: Section Bucharest Adunatii Copaceni
Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie /
Detailed Design and Working Drawings
Volumul 5.1 Piese Desenate
Volume 5.1 - Drawings

Louis Berger SAS

Verificat /
Checked by:

Manager de Proiect /
Project Manager

Ing. / Eng.
Mircea Radulescu

Verificat /
Checked by:

Sef Echipa Proiectare /


Project Team Leader
Rev.

Ing. / Eng.
Armando Pezzoni
00

............................

Mai / May 2009

ASISTENTA TEHNICA PENTRU REVIZUIREA SI ACTUALIZAREA STUDIULUI DE


FEZABILITATE EXISTENT, ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC LA NIVEL DE DETALII DE
EXECUTIE, A DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE PENTRU REABILITAREA SECTIUNII
BUCURESTI ADUNATII COPACENI SI CONSTRUIREA VARIANTELOR OCOLITOARE
SACUIENI, VALEA LUI MIHAI, CAREI
TECHNICAL ASSISTANCE FOR REVIEWING AND UPDATING THE EXISTING FEASIBILITY
STUDY, PREPARING THE DETAILED DESIGN AND TENDER DOCUMENTATION FOR THE
REHABILITATION OF THE ROAD SECTION BUCHAREST-ADUNAII COPCENI AND FOR
THE CONSTRUCTION OF THE BYPASSES AT SCUIENI, VALEA LUI MIHAI AND CAREI

DN5: Sectorul Bucuresti Adunatii Copaceni /


NR5: Section Bucharest Adunatii Copaceni
Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie /
Detailed Design and Working Drawings
CUPRINS / TABLE OF CONTENTS
Volumul 1

Memoriu Tehnic / Technical Report

Volumul 2
Memorii Tehnice pe Specialitati / Other Technical Reports
Volumul 2.1.1 Lucrari de Drum si Graficul General de Realizare a Investitiei /
Road Works and Project Working Schedule
Volumul 2.1.2 Lucrari de Pod / Bridge Works
Volumul 2.2
Studiu Topografic / Topographical Study
Volumul 2.3
Studiu Geotehnic / Geotechnical Study
Volumul 2.4
Raport privind Siguranta si Sanatate / Health and Safety Report
Volumul 2.5
Raport de Operare si Intretinere / Operation and Maintenance Report
Volumul 3

Caiet de Sarcini / Technical Specifications

Volumul 4

Liste cu Cantitatile de Lucrari / Bills of Quantities

Volumul 5
Volumul 5.1

Parti Desenate
Planse Generale si Lucrari Conexe /
General Plans and Ancillary Works
Profile Transversale / Cross Sections
Lucrari de Pod / Bridge Works

Volumul 5.2
Volumul 5.3
Volumul 6
Volumul 6.1
Volumul 6.2
Volumul 6.3
Volumul 6.4
Volumul 6.5

Proiect Tehnic Mutari si Protejari Instalatii /


Detailed Design for Relocation and Protection of Installations
Telecomunicatii / Telecommunication Lines
Conducte de Gaz de inalta presiune / Gas high pressure pipelines
Conducte de Gaz de joasa presiune / Gas low pressure pipelines
Alimentare cu Energia Electrica / Electric Power Supply
Conducte pentru Transportul Produselor Petroliere /
Oil Transport Pipelines

ASISTENTA TEHNICA PENTRU REVIZUIREA SI ACTUALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE EXISTENT, ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC LA NIVEL DE DETALII DE
EXECUTIE, A DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE PENTRU REABILITAREA SECTIUNII BUCURESTI ADUNATII COPACENI SI CONSTRUIREA VARIANTELOR OCOLITOARE
SACUIENI, VALEA LUI MIHAI, CAREI /
TECHNICAL ASSISTANCE FOR REVIEWING AND UPDATING THE EXISTING FEASIBILITY STUDY, PREPARING THE DETAILED DESIGN AND TENDER DOCUMENTATION FOR
THE REHABILITATION OF THE ROAD SECTION BUCHAREST-ADUNAII COPCENI AND FOR THE CONSTRUCTION OF THE BYPASSES AT SCUIENI, VALEA LUI MIHAI AND
CAREI

Volumul 5.1 Planse Generale si Lucrari Conexe / General Plans and Ancillary Works

ASISTENTA TEHNICA PENTRU REVIZUIREA SI ACTUALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE EXISTENT, ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC LA NIVEL DE DETALII DE
EXECUTIE, A DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE PENTRU REABILITAREA SECTIUNII BUCURESTI ADUNATII COPACENI SI CONSTRUIREA VARIANTELOR OCOLITOARE
SACUIENI, VALEA LUI MIHAI, CAREI /
TECHNICAL ASSISTANCE FOR REVIEWING AND UPDATING THE EXISTING FEASIBILITY STUDY, PREPARING THE DETAILED DESIGN AND TENDER DOCUMENTATION FOR
THE REHABILITATION OF THE ROAD SECTION BUCHAREST-ADUNAII COPCENI AND FOR THE CONSTRUCTION OF THE BYPASSES AT SCUIENI, VALEA LUI MIHAI AND
CAREI

DN5: SECTORUL BUCURESTI ADUNATII COPACENI / NR5: SECTION BUCHAREST ADUNATII COPACENI
(km.7+573 km.19+220)
PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE / DETAILED DESIGN AND WORKING DRAWINGS
BORDEROU / LIST OF DRAWINGS

PLAN DE INCADRARE IN ZONA / GENERAL LAYOUT

Sc. 1:100 000

PI001

PLAN DE ANSAMBLU / GENERAL LAYOUT

Sc. 1:25 000

PA001 PA002

PLAN DE SITUATIE / GENERAL LAYOUT

Sc. 1:1 000

PS001 PS032

PLAN DE SEMNALIZARE / SIGNS AND MARKING LAYOUTS

Sc. 1:1 000

PSe001 PSe031

AMENAJARE INTERSECTII / JUNCTIONS LAYOUT

Sc. 1: 500

AI001 AI016

PROFIL LONGITUDINAL / LONGITUDINAL PROFILE

Sc. 1: 100 / 1:1 000

PL001 PL037

PROFILE TRANSVERSALE TIP / TYPICAL CROSS SECTIONS

Sc. 1: 50

PTT001 PTT008

DETALII DE RIDICARE LA COTA RAME APA-CANAL / DETAILS FOR RAISING LEVEL OF WATER/WASTEWATER MANHOLES

Sc. 1: 10

DET001 DET004

DETALII DE RIDICARE LA COTA RAME GAZ METAN / DETAILS FOR RAISING LEVEL OF GAS HOSE

Sc. 1: 5/1: 10

DET005 DET008

DETALII DE RIDICARE LA COTA RAME GURI DE SCURGERE / DETAILS FOR RAISING LEVEL OF STORMWATER MANHOLES

Sc. 1: 10

DET009 DET012

DETALIU GURA DE SCURGERE / STORMWATER MANHOLES. DETAILS

Sc. 1: 1 000

DET013

SECTIUNE TIP PENTRU TRANSEE GURA DE SCURGERE NOUA / NEW STORMWATER MANHOLES. DETAILS

Sc. 1: 20/1: 50/1: 100

DET014

DETALIU CAMIN DE VIZITARE DE TRECERE / INSPECTION CHAMBER

Sc. 1: 50

DET015

DETALII TRECERI DE PIETONI CU HANDICAP IN CALE CURENTA / DETAILS OF SIDEWALK FOR HANDICAPPED PEOPLE AT ROAD CROSSINGS

Sc. 1: 20 / 1: 50

DET016

TIPURI DE LINII PENTRU MARCAJE LONGITUDINALE / ROAD MARKINGS

Sc. 1: 20

DET017

MARCAJ PENTRU SEMNALIZAREA OBSTACOLELOR PE PARTEA CAROSABILA / ROAD MARKINGS. OBSTACLES ON THE CARRIAGEWAY

Sc. 1: 20

DET018

MARCAJE APLICATE PE ZONELE DE VARIATIE A NUMARULUI DE BENZI / ROAD MARKINGS. VARIATION OF NUMBER OF LANES

Sc. 1: 50

DET019

MARCAJE APLICATE PE ZONELE CU CEDEAZA TRECEREA SI IN FATA ALVEOLELOR DETINATE PARCAJELOR/ ROAD MARKINGS. AT T JUNCTIONS

Sc. 1: 20

DET020

MARCAJE APLICATE LA TRECERILE DE PIETONI / ROAD MARKINGS AT PEDESTRIANS ROAD CROSSINGS

Sc. 1: 10

DET021

MARCAJE APLICATE IN STATIILE DE AUTOBUZ SI TAXIMETRE / ROAD MARKINGS FOR BUS AND TAXI STATIONS

Sc. 1:5

DET022

DETALIU SANT PEREAT / PAVED DITCH

Sc. 1: 20

DET023

Page 1 of 2

ASISTENTA TEHNICA PENTRU REVIZUIREA SI ACTUALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE EXISTENT, ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC LA NIVEL DE DETALII DE
EXECUTIE, A DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE PENTRU REABILITAREA SECTIUNII BUCURESTI ADUNATII COPACENI SI CONSTRUIREA VARIANTELOR OCOLITOARE
SACUIENI, VALEA LUI MIHAI, CAREI /
TECHNICAL ASSISTANCE FOR REVIEWING AND UPDATING THE EXISTING FEASIBILITY STUDY, PREPARING THE DETAILED DESIGN AND TENDER DOCUMENTATION FOR
THE REHABILITATION OF THE ROAD SECTION BUCHAREST-ADUNAII COPCENI AND FOR THE CONSTRUCTION OF THE BYPASSES AT SCUIENI, VALEA LUI MIHAI AND
CAREI

DETALIU RIGOLA DE ACOSTAMENT / SHOULDER GUTTER

Sc. 1: 10

DET024

DETALIU CASIU DE DESCARCARE / SIDE DITCH ON SLOPE

Sc. 1: 10/ 1:20

DET025

DETALIU PARAPET DE TIP GREU / GUARD RAIL TYPE HEAVY

Sc. 1: 10 / 1:50

DET026

DETALIU REFUGIU TRECERE DE PIETONI / PEDESTRIAN ISLANDS

Sc. 1:20 / 1:200

DET027

DETALIU PUTURI ABSORBANTE / ABSORBTION WELL

Sc. 1:50

DET028

DETALIU PARAPET NEW JERSEY / NEW JERSEY BARRIER, DETAILS

Sc. 1:10/1: 20/1: 25/1: 100 DET029

DETALIU PARAPET PIETONAL / HAND RAIL, DETAILS

Sc. 1: 20

DET030

DETALIU RIGOLA CAROSABIL / CARRIAGEWAY CHANNEL, DETAILS

Sc. 1: 10/ 1: 20

DET031

PODET LA KM. 9+300 / CULVERT AT KM. 9+300

Sc. 1:50, 1:100

PD001

PODET LA KM. 14+135 / CULVERT AT KM. 14+135

Sc. 1:50, 1:100

PD002

PODET LA KM. 17+449/ CULVERT AT KM. 17+449

Sc. 1:50, 1:100

PD003

PODETE, DETALII / CULVERTS, DETAILS

Sc. 1:10/1: 20/1: 50

PDD001 PD004

Page 2 of 2