Sunteți pe pagina 1din 15

CURS - Dr. Penal 22.11.

2014

Infractiunile prevazute de legea 241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale


Pote fi o evaziune legala interpretarea dispozitiilor in asa fel incat se ocoleste spiritul legii.
Art.3 - Constituie infractiune fapta contribuabilului care, cu intentie, nu reface documentele de
evidenta contabila distruse in termenul inscris in documentele de control, desi acesta putea sa o
faca.
I. Obiect
Ob. Juridic special relatiile sociale privind buna desfasurare a activitatilor economico-financiare a
caror realizare presupune indeplinirea cu onestitate, de catre contribuabili, a obligatiilor inscrise in
documentele de control privind refacerea documentelor distruse.
Ob. Material documentele de evidenta contabila.
In literatura de specialitate se precizeaza ca exista un sistem de documene contabile, foarte complex,
care pot fi impartite in 3 mari categorii:
Documentele justificative prin intermediul carora se atesta efectuarea ca atare a operatiilor
economice si care formeaza masa covarsitoare a acestora;
Documente de evidenta si prelucrare contabila;
Documentele de sinteza si raportare contabila si financiar fiscala.
Prin prisma acestei infractiuni, pe noi ne intereseaza documentele de evidenta contabila.
II. Subiect
Subiectul activ orice persoana fizica, care indeplineste conditiile pentru a raspunde penal si
indeplineste calitatea de contribuabil.
Subiectul pasiv Statul in principal, dar si organele (ANAF, Directia de Conturi, reprezentantii
Autoritatii Vamale) de control competente care au dispus refacerea documentelor distruse.
Participatia penala e posibila sub toate formele sale coautorat, complicitate, instigare.
III. Latura obiectiva
Elementul material - se caracterizeaza prin fapta de a nu reface documentele de evidenta contabila
distruse, obligatie care rezulta din documentul de control.
Urmarea imediata crearea unei stari de pericol care rezulta din inactiunea autorului. Daca acesta nu
reface documentele de evidenta contabila distruse, nu se mai pot efectua de catre organele de control in
conditii optime, verificarile financiar contabile pentru a se vedea daca exista sau nu incalcari ale legii
privind combaterea evaziunii fiscale.
IV. Latura subectiva forma de vinovatie e intentia directa sau indirecta.
Dpdv al formelor infractiunii, tentativa nu se pedepseste.

Art.4 - Constituie infractiune impiedicarea sub orice forma a organelor competente de a intra in
conditiile prevazute de lege in sedii, incinte ori pe terenuri cu scopul efectuarii verificarilor
financiare, fiscale sau vamale.
I. Obiect
Ob. Juridic special relatiile sociale privind buna desfasurare a activitatilor economico-financiare a
caror realizare presupune indeplinirea cu onestitate, de catre contribuabili, a obligatiilor inscrise in
documentele de control privind refacerea documentelor distruse.
II. Subiect
Subiectul pasiv Statul, in principal, iar secundar sunt UAT ale caror bugete locale necesare suportarii
cheltuielilor publice au fost ori pot fi afectate prin savarsirea acestora.
III. Latura obiectiva
Elementul material consta in impiedicarea sub orice forma a organelor competente de a intra in
conditiile legii in sedii, incinte ori pe terenuri in scopul efectuarii verificarilor financiare, fiscale sau
vamale.
De regula, pentru buna desfasurare a relatiilor autoritate-contribuabil se prezuma buna credinta a
partilor. Din acest motiv legea a creat drepturi si obligatii pentru ambele parti, printre acestea
numarandu-se si obligatia contribuabililor de a permite accesul autoritatii in locurile unde sau pe care se
desfasoara activitati supuse controlului financiar, fiscal sau vamal.
Nu are niciun fel de relevanta daca impiedicarea este facuta de contribuabilul supus controlului sau de
catre o alta persoana. Textul de lege cerand numai o actiune de impiedicare.
De asemenea, pentru existenta infractiunii nu are importanta modalitatea completa de realizare, aceasta
impiedicare putandu-se face prin orice mod: printr-o actiune, inactiune care au drept urmare
imposibilitatea organelor abilitate de a patrunde in sediul, incinta sau terenul care face obiectul
controlului.
Daca actiunile care determina imposibilitatea patrunderii organelor de control realizeaza continutul altei
sau altor infractiuni. De exemplu daca se foloseste violenta sau amenintari, se vor retine aceste
infractiuni contra persoanei in concurs cu aceasta infractiune.
Urmarea imediata crearea unei stari de pericol datorita imposibilitatii verificarii respectarii de catre
contribuabili a obligatiilor fiscale, financiare sau vamale fata de stat, de catre organele abilitate si a
depistarii eventualelor fraude fiscale.
IV. Latura subiectiva forma de vinovatie este intentia directa sau indirecta.
Dpdv al formelor infractiunii, tentativa nu se pedepseste.

Art. 6 Constituie infractiune retinerea si nevarsarea cu intentie in cel mult 30 de zile de la


scadenta a sumelor reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa.
I. Obiect
Ob. Juridic special relatiile sociale privind bugetul public consolidat a caror nastere si dezvoltare este
conditionata de incriminarea faptelor prevazute de lege.
II. Subiect
Subiectul activ contribuabilul care indeplineste conditiile pentru a raspunde penal, avand obligatia sa
verse sumele reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa, dupa ce in prelabil au fost
retinute.
Participatia penala posibila sub toate formele.
Subiectul pasiv reprezentat de institutiile care au ca obiect de activitate colectarea sumelor de bani din
care se alcatuieste bugetul de stat consolidat.
III. Latura obiectiva
Elementul material se realizeaza printr-o inactiune care consta in nedepunerea sumelor reprezentand
impozite sau contributii cu retinere la sursa.
Inactiunea trebuie precedata de o retinere a sumelor prevazute de lege, iar retinerea trebuie sa fie
efectiva nu numai in acte. Termenul de 30 de zile incepe sa curga din momentul retinerii sumelor
respective. Pana la implinirea celor 30 de zile, inactiunea nu poate sa atraga raspunderea penala.
Depunerea sumelor de bani dupa cele 30 de zile nu este de natura sa conduca la nepedepsirea
persoanelor, dar se poate tine seama in circumstantiere de acest lucru (circumstanta atenuanta).
Urmarea imediata consta in crearea unei stari de pericol pentru activitatea pe care le desfasoara
institutiile abilitate, avand ca obiect colectarea sumelor de bani din care se alcatuieste bugetul general
consolidat.
IV. Latura subiectiva forma de vinovatie este intentia sau culpa.
Dpdv al formelor infractiunii, tentativa nu se pedepseste.

Atr. 7 Constituie infractiune depunerea sau punerea in circulatie fara drept a timbrelor,
banderolelor sau formularelor tipizate utilizate in domeniul fiscal cu regim special.
I. Obiect
Ob. Juridic special relatiile sociale privind bugetul public consolidat a caror nastere si dezvoltare este
conditionata de incriminarea faptelor prevazute de lege;
Ob. Material timbrele, banderolele si formularele tipizate cu regim special.

II. Subiect
Subiectul activ - nu este calificat, putand fi orice persoana care raspunde penal. Cu toate acestea, pot fi
doar persoanele care au tangenta cu detinerea sau manipularea legala a timbrelor, banderolelor,
formularelor.
Subiectul pasiv Statul.
III. Latura obeictiva
Elementul material actiunea de detinere sau actiunea de punere in circulatie a timbrelor, banderolelor,
precum si a formularelor tipizate cu regim special.
Urmarea imediata crearea unei stari de pericol pentru circuitul financiar si fiscal legat de punerea in
circulatie si detinerea timbrelor, banderolelor si formularelor tipizate cu regim special in mod ilegal.
IV. Latura subiectiva forma de vinovatie este intentia directa sau indirecta.
Dpdv al formelor infractiunii, tentativa nu se pedepsete nici la aceasta infractiune.

Art. 7 alin 2 - Constituie infractiune tiparirea, detinerea sau punerea in circulatie cu stiinta de
timbre, banderole sau formulare tipizate utilizate in domeniul fiscal cu regim special falsificate.
I. Obiect
Ob. Juridic special - relatiile sociale privind bugetul public consolidat a caror nastere si dezvoltare este
conditionata de incriminarea faptelor prevazute de lege.
Ob. Material timbre, banderole sau formulare tipizate utilizate in domeniul fiscal.
II. Subiect
Sub activ - nu este calificat, putand fi orice persoana care raspunde penal. Cu toate acestea, pot fi doar
persoanele care au tangenta cu detinerea sau manipularea legala a timbrelor, banderolelor, formularelor.
Sub pasiv Statul
III. Latura obiectiva
Elementul material se realizeaza prin 3 actiuni alternative:
o Tiparirea
o Detinerea
o Punerea in circulatie.
Pentru existenta infractiunii se cere ca autorul sa fi desfasurat activitatea infractionala prin una dintre
aspectele elementului material, cu stiinta.
IV. Latura subeictiva forma de vinovatie este intentia directa.
Dpdv al formelor infractiunii tentativa nu se pedepseste, desi este posibila.

Art. 8 Constituie infractiune stabilirea cu rea credinta de catre contribuabili a impozitelor,


taxelor sau contributiilor avand ca rezultat obtinerea fara drept a unor sume de bani cu titlu de
rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului
general consolidat.
I. Obiect
Obiectul juridic special relatiile sociale referitoare la circuitul fiscal si protejarea bugetului general
consolidat a caror nastere si dezvoltare e conditionata de o comportare cinstita a contribuabililor in
procedurile de rambursare, compensare sau restituire a diferitelor sume de bani de la bugetul general
consolidat.
Ob. Material nu avem.
II. Subiect
Subiectul activ contribuabil.
Subiectul pasiv Statul, indus in eroare si prejudiciat prin rambursarea, restituirea sau compensarea
nelegala a unor sume de bani.
Participatia penala posibila sub toate formele, cu mentiunea ca in cazul coautoratului se impune ca mai
multe persoane sa aiba obligatia de a plati in comun anumite taxe, impozite sau contributii.
Asocierea in vederea comiterii infractiunii reprezinta forma agravata.
III. Latura obiectiva
Elementul material se caracterizeaza printr-o actiune, anume stabilirea impozitelor, taxelor sau
contributiilor la bugetul general consolidat. Pentru existenta infractiunii este necesar ca stabilirea
impozitelor, taxelor sau contributiilor sa se faca cu rea-credinta.
De multe ori aceasta infractiune se incurca cu infractiunea de inselaciune.
Urmarea imediata obtinerea nelegala a unor sume de bani de la bugetul general consolidat cu titlu de
rambursari, restituiri sau compensari, prin aceasta realziandu-se o prejudiciere a statului roman.
Dpdv al formelor infractiunii, tentativa se pedepseste
IV. Latura subectiva forma de vinovatie este intentia directa.

Art. 9 lit.a) - Constituie infr ascundereaascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile
in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale
I. Obiect
Ob. Juridic special - relatiile sociale referitoare la circuitul fiscal si protejarea bug general consolidat a
caror nastere si dezvoltare e conditionata de o comportare cinstita a contribuabililor in procedurile de
rambursare, compensare sau restituire a diferitelor sume de bani de la bugetul general consolidat.
Ob. Material declaratiile de impunere masluite de contribuabil, bunurile in materialitatea lor.

II. Subiect
Sub. Activ orice persoana care raspunde penal, dar in cele mai multe cazuri este vorba de un
contribuabil.
Sub. Pasiv - Statul
Participatia penala e posibila sub toate formele sale.
III. Latura obiectiva
Elementul material se realizeaza prin ascunderea bunului ori a sursei impozabile ori taxabile in scopul
sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale. Pentru existenta acestei infractiuni trebuie indeplinite
mai multe cerinte esentiale:
Existenta obligatiei legale de a plati taxe sau impozite pentru anumite activitati prestate sau
bunuri detinute;
Existenta unui bun sau a unei activitati care se incadreaza in ipotezele legale privind impozitarea
sau taxarea;
Savarsirea unei fapte prin care se urmareste sustragerea de la plata obligatiilor fiscale catre stat
pentru bunurile detinute sau activitatile realizare;
Urmarea imediata crearea unei stari de pericol cu privire la incasarea ilegala de la toti cei obligati
potrivit legii, a sumelor reprezentand obligatii fiscale catre stat, deci a pericolului de pagubire al
patrimoniului public al statului.
IV. Latura subiectiva forma de vinovatie este intentia directa.
Dpdv al formelor infractiunii, tentativa nu se pedepseste.
In cazul acestei infractiuni sunt prevazute 2 circumstante agravante.
Astfel daca prin fapta prevazuta mai sus s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 de euro
in echivalentul monedei nationale, limita maxima se majoreaza cu 2 ani.
Daca prin fapta prezentata s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro in echivalentul
monedei nationale, limita minima a pedepsei prevazute de lege si limita maxima a acesteia se
majoreaza cu 3 ani.

Art.9 lit.b) - Constituie infractiune omisiunea in tot sau in parte a evidentierii in actele contabile
ori in alte documente legale a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate in
scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale.
I. Obiect
Ob. Juridic special - relatiile sociale referitoare la circuitul fiscal si protejarea bug general consolidat a
caror nastere si dezvoltare e conditionata de o comportare cinstita a contribuabililor in procedurile de
rambursare, compensare sau restituire a diferitelor sume de bani de la bugetul general consolidat.
Ob. Material declaratiile de impunere masluite de contribuabil, bunurile in materialitatea lor.

II. Subiect
Subiectul activ este prin natura infractiunii, o persoana care chiar daca nu e calificata de textul de lege
reprezinta cea care evidentiaza in actele contabile veniturile sau nu inregistreaza in documentele
justificative cheltuielile sau le evidentiaza nereal. In special, un contabil.
Subiectul pasiv statul.
Participatia penala e posibila sub toate formele sale.
III. Latura obiectiva
Elementul material fapta de a omite evidentierea in acte contabile sau in alte documente contabile, in
tot sau in parte a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor obtinute. Pentru existenta
infractiunii se cere ca faptele sa aiba drept rezultat sustragerea de la indeplinirea obligatiilor fiscale.
Urmarea imediata neplata obligatiilor fiscale ori prin plata unor obligatii fiscale micsorate.
Tentativa nu se pedepseste
IV. Latura subiectiva - Forma de vinovatie intentia directa.
=> Regasim cele 2 circumstante agravante de mai sus.
Art.9 lit.c) constituie infractiune evidentierea in actele contabile sau in alte documente legale
a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive in
scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale.
I. Obiect
Ob. Juridic special - relatiile sociale referitoare la circuitul fiscal si protejarea bug general consolidat a
caror nastere si dezvoltare e conditionata de o comportare cinstita a contribuabililor in procedurile de
rambursare, compensare sau restituire a diferitelor sume de bani de la bugetul general consolidat.
Ob. Material declaratiile de impunere masluite de contribuabil, bunurile in materialitatea lor.
II. Subiect
Subiectul activ este prin natura infractiunii, o persoana care chiar daca nu e calificata de textul de lege
reprezinta cea care evidentiaza in actele contabile veniturile sau nu inregistreaza in documentele
justificative cheltuielile sau le evidentiaza nereal. In special, un contabil.
Sub pasiv statul.
Participatia posibila sub toate formele.
III. Latura obiectiva
Elementul material fapta de a evidentia in acte contabile sau alte documente legale cheltuieli care nu
au la baza operatiuni legale ori de a evidentia alte operatiuni fictive. Pentru existenta infractiunii se cere
ca prin faptele realizate sa nu se plateasca sau sa se diminueze obligatiile fiscale.
Urmarea imediata stare de pericol, anume posibilitatea diminuarii obligatiilor fiscale catre stat
IV. Latura subiectiva intentia directa
Dpdv al formelor infractiunii, tentativa nu se pedepseste.
=> Regasim cele 2 circumstante agravante.
7

Art. 9 lit. d) - Constituie infractiune ascunderea, alterarea, distrugerea de acte contabile,


memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau alte mijloace de stocare a
datelor in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale
I. Obiect
Ob. Juridic special - relatiile sociale referitoare la circuitul fiscal si protejarea bug general consolidat a
caror nastere si dezvoltare e conditionata de o comportare cinstita a contribuabililor in procedurile de
rambursare, compensare sau restituire a diferitelor sume de bani de la bugetul general consolidat.
Ob Material actele contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau alte
mijloace de stocare a datelor.
II. Subiect
Subiectul activ este prin natura infractiunii, o persoana care chiar daca nu e calificata de textul de lege
reprezinta cea care evidentiaza in actele contabile veniturile sau nu inregistreaza in documentele
justificative cheltuielile sau le evidentiaza nereal. In special, un contabil.
Sub pasiv statul.
Participatia posibila sub toate formele.
III. Latura obiectiva
Elementul material se realizeaza prin mai multe alternative alterare, distrugere sau ascundere. Pentru
existenta infractiunii se cere indeplinirea a 2 cerinte esentiale:
Fapta sa fie savarsita intr-una din actiunile alternative enumerate;
Fapta sa urmareasca suprimarea ori diminuarea obligatiilor fiscale;
Urmarea imediata consta in cele 3 aspecte prevazute de textul de lege, avand ca urmare producerea
unui rezultat material, respectiv desfiintarea unor documente contabile oficiale sau a datelor
implementate in memorii si pe cale de consecinta, o stare de pericol pentru indeplinirea obligatiilor
fiscale.
IV. Latura subiectiva forma de vinovatie este intentia directa.
Dpdv al formei de vinovatie, tentativa nu se pedepseste.
=> Existenta celor 2 circumstante agravante.
Art.9 lit.e) - Constituie infractiune executarea de evidente contabile duble, folosindu-se
inscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor in scopul sustragerii de la indeplinirea
obligatiilor fiscale.
I. Obiect
Ob. Juridic special - relatiile sociale referitoare la circuitul fiscal si protejarea bug general consolidat a
caror nastere si dezvoltare e conditionata de o comportare cinstita a contribuabililor in procedurile de
rambursare, compensare sau restituire a diferitelor sume de bani de la bugetul general consolidat.
Ob. Material evidente contabile duble, inscrisuri sau mijloace de stocare a datelor.
II. Subiect
Sub. Activ poate fi orice persoana, dar in realitate e o persoana cu atributii financiar contabile.
8

III. Latura obiectiva


Elementul material se realizeaza prin executarea de evidente duble, prin folosirea de inscrisuri sau alte
mijloace de stocare a datelor. Pentu existenta infractiunii se cere ca:
Fapta sa fie savarsita prin executarea de evidente duble;
Fapta sa urmareasca suprimarea sau diminuarea obligatiilor fiscale.
Urmarea imediata consta intr-o evidenta contabila paralela cu cea oficiala. Pentru existenta
infractiunii nu este necesara sustragerea efectiva de la plata obligatiilor fiscale, ci doar urmarirea
scopului respectiv.
IV. Latura subiectiva forma de vinovatie este intentia directa.
Dpdv al formelor infractiunii, tentativa nu e pedepseste.
=> Se regasesc cele 2 circumstante agravante.
Art.9 lit.f) Constituie infractiune sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale
sau vamale prin nedeclararea, declararea fictiva, declararea inexacta, cu privire la sediile
principale sau secundare ale persoanelor verificate
I. Obiect
Ob. Material - documentele in care se insereaza date fictive sau inexacte privind sediile principale sau
secundare ale persoanelor verificate
II. Subiect
Subeictul activ va fi itotdeauna calificat chiar daca legea nu prevede in mod expres acest lucru dar
declararea trebuie sa fie facuta in cazul unei SRL de catre asociatul unic sau imputernicitul societatii,
respectiv pentru orice alt tip de societate.
Dpdv al participatiei penale, aceasta se regaseste sub toate formele.
III. Latura obiectiva
Elementul material se caracterizeaza prin nedeclararea, declararea fictiva ori declararea inexacta facuta
de contribuabilii sau de imputernicitii acestora cu privire la sediul unei societati comerciale ori al sediul
secundar. Aceasta infractiune reprezinta o varianta specie a infractiunii de fals in declaratii.
De asemenea putem afirma ca se mai eludeste cu infractiunea de la registrul comertului.
Pt. existenta infractiunii se cer urmatoarele lucruri:
Sa nu se faca o declaratie sau sa se faca una fictiva cu privire la sediile principale sau secundare
ale persoanei controlate.
Aceste declaratii sau misiuni sa aiba drept scop sustragerea de la indeplinirea obligatiilor fiscale.
Urmarea imediata consta in producerea unui prejudiciu prin sustragerea de la obligatia controlului
financiar-fiscal.
IV. Latura subiectiva forma de vinovatie este intentia directa, tentativa nu se pedepseste.
Regasim cele 2 circumstante agravante.
9

Dispozitii speciale
In cazul tuturor infractiunilor analizate au fost prevazute si unele cazuri de nepedepsire, repsectiv de
reducere a pedepselor. Astfel, potrivit art.10 (1), in cazul savarsirii unei infractiuni de evaziune fiscala
prevazuta de prezenta lege, daca in cursul urmaririi penale sau a judecatii, pana la primul termen de
judecata, invinuitul sau inculpatul acopera integral prejudiciul cauzat, limitele pedepsei pentru fapta
savarsita se reduc la jumatate.
Daca prejudiciul cauzat si recuperat in aceleasi conditii este pana la 100.000 de euro, se poate
aplica pedeapsa cu amenda.
Daca prejudiciul cauzat si recuperat in aceleasi conditii este de pana la 50.000 de euro, se aplica
o sanctiune administrativa care se inregistreaza in cazierul judiciar.
Dispozitiile de mai sus precizate nu se aplica daca faptuitorul a mai savarsit o infractiune prevazuta de
prezenta lege, intr-un interval de 5 ani de la comiterea faptei pentru care a beneficiat de prevederile de
mai sus.
Jurisdictii Offshore
Folosirea acestora reprezinta o evaziune legala. Practic, marile companii sunt inregistrate in diverse tari,
paradise fiscale pentru a plati impozitul pe profit cat mai putin.
23.11.2014

Infractiunile prevazute de Codul Vamal al Romaiei prevazute de lg 86/2006


1. Contrabanda simpla
Art.270 CV (Cod Vamal) Consta in introducerea sau scoaterea din tara prin orice mijloace a bunurilor
sau marfurilor, prin alte locuri decat cele stabilite, pentru controlul vamal de marfuri sau de alte bunuri.
Var. asimilata va constitui infractiune de contrabanda si:
Introducerea in/scoaterea din tara prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de
la controlul vamal a bunurilor sau marfurilor care trebuiesc plasate sub un regim vamal, daca
valoarea in vama a bunurilor sau a marfurilor sustrase este mai mare de 20.000 lei in cazul
produselor supuse accizelor si mai mare de 40.000 lei in cazul celor de bunuri sau marfuri;
Introducerea in/scoaterea din tara de 2 ori in decursul unui an prin locurile stabilite pentru
controlul vamal prin sustragere de la controlul vamal a bunurilor sau a marfurilor care trebuiesc
plasate sub un regim vamal daca valoarea in vama a bunurilor sau a marfurilor sustrase este mai
mica de 20.000 lei in cazul produselor supuse accizelor si mai mica de 40.000 lei in cazul
celorlalte bunuri sau marfuri.
Instrainarea sub orice forma a marfurilor aflate in tranzit vamal.
Sunt asimilate infractiunii de contrabanda potrivit alin (1) colectarea, detinerea, producerea, transportul,
preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea si vanzarea marfurilor sau a bunurilor care trebuie plasate
sub un regim vamal cunoscand ca acestea provin din contrabanda sau sunt destinate savarsirii acesteia.
Var. agravata consta in savarsirea faptei de catre una sau mai multe persoane inarmate sau de 2 sau mai
multe persoane impreuna.
10

I. Obiect
Ob. Juridic special relatiile sociale privitoare la regimul vamal care vizeaza trecerea de marfuri sau
de bunuri numai prin locuri anume stabilite de lege.
Ob. Material consta in bunurile sau marfurile care, in temeiul legii, sunt supuse regimului vamal. In
situatia unor bunuri pentru care prevederile legale in materie stabilesc faptul ca sunt exceptate de la plata
taxelor vamale, consideram ca infractiunea subzista chiar daca nu s-a produs un prejudiciu material
concret deoarece doar organele vamale sunt in masura sa aprecieze care categorii de bunuri trebuie
supuse controlului vamal.
II. Subiect
Subiect activ orice persoana care poate sa raspunda penal. In cazul in care contrabanda e comisa de
catre un functionar angajat al unei persoane juridice care au ca obiect de activitate operatiuni de import
export, ori in folosul acetei persoane juridice, se poate aplica si interdictia de a exercita acea ocupatie
sau profesie. In cazul in care un functionar vamal, in schimbul unei sume de bani sau alte foloase,
inlesneste trecerea frontierei prin alte locuri decat cele legal stabilite, functionarul va comite
complicitate la contrabanda si infractiunea de luare de mita.
Subiect pasiv Statul, care e prejudiciat prin comiterea unei asemenea infractiuni.
III. Latura obiectiva
Element material se realizeaza prin actiunile de introducere sau scoaterea din tara prin alte locuri
decat cele stabilite pentru controlul vamal de marfuri sau alte bunuri. Pentru a ne afla in prezenta acestei
infractiuni, nu are importanta daca persoanele care savarsesc fapta au trecut frontiera in mod legal sau
fraudulos, deoarece infractiunea are in vedere in mod exclusiv incalcarea reglementarilor vamale
privitoare la bunuri sau marfuri, si nu la regimul trecerii persoanelor peste frontiera. In situatia in
care bunurile care sunt trecute peste frontiera se afla asupra unor persoane, care in mod ilegal trece
frontiera, va exita un cocnurs ideal de infractiuni, si anume este vorba de contrabanda si trecerea
frauduloasa de frontiera. Cerinta esentiala care trebuie sa existe in cadrul acestei infractiuni este ca
introducerea/scoaterea bunurilor sa se faca prin alte locuri decat cele stabilite pentru controlul vamal.
Pentru existenta infractiunii nu are relevanta locul efectiv prin care marfurile sau alte bunuri sunt trecute
peste frontiera Romaniei, ci imprejurarea ca acele bunuri sau marfuri nu sunt prezentate pentru
efectuarea controlului vamal mai inainte de scoaterea din tara sau, dupa caz, imediat dupa introducerea
in tara a acestora.
In cazul in care bunurile sau marfurile au fost sustrase de la controlul vamal, dar au fost trecute peste
frontiera prin punctele vamale, nu ne mai aflam in prezenta variantei tip a infractiunii, intrucat nu mai
este indeplinita conditia si anume ca trecerea sa se faca prin alte locuri decat cele stabilite pentru control
(este forma asimilata).
Pentru a se retine una din cele 2 forme asimilate, este relevant sa se stabileasca natura si valoarea
bunurilor care au fost sustrase controlului vamal.
Daca sunt bunuri accizabile, ne aflam in prezenta acestei infractiuni daca valoarea bunurilor sau
marfurilor sustrase este mai mare de 20.000 lei.
In cazul celorlalte categorii de bunuri supuse regimului vamal, valoarea este mai mare, aceasta
fiind de 40.000 lei.

11

In practica judiciara s-a statuat ca se poate retine aceasta infractiune si atunci cand aceste valori nu sunt
atinse, insa cel care savarseste fapta dovedeste persistenta in comiterea faptei, in varianta de la alin (3),
elementul material nu reprezinta altceva decat o varianta speciala de tainuire care vizeaza colectarea,
detinerea, producerea, transportul etc. care trebuie plasat/plasate sub un regim vamal, deoarece acestea
provin din contrabanda sau sunt destinate savarsirii acesteia.
De asemenea, infractiunea de contrabanda savarsita prin acte falsificate a ridicat problema daca poate fi
retinuta in concurs real cu infractiunea de inselaciune, fals intelectual si uz de fals. O asemenea situatie
poate sa existe daca au fost completate facturi de marfuri cu date nereale de catre persoana reprezentant
al firmei respective. Desigur ca interpretarile unor astfel de situatii au fost diferite, astfel s-a mentionat
ca in astfel de situatii faptele de contrabanda, chiar daca reprezinta o anumita forma de inselaciune, si
sunt susceptibile sa produca anumite prejudicii, aceasta nu inseamna ca s-a produs o inselaciune in
concurs ideal cu infractiunea de contrabanda deoarece contrabanda, avand un caracter special, inlatura
dispozitiile legale cu un caracter mai general care ar putea sa fie concomitent-incidente.
Urmarea imediata reprezinta o stare de pericol pentru domeniul vamal.
IV. Latura subiectiva forma de vinovatie este intentia directa sau indirecta.
Dpdv al formelor infractiunii, tentativa se pedepseste.
Prin prisma modalitatilor infractiunii, si mai ales in ceea ce priveste forma agravata cand infractiunea a
fost savarsita de una sau mai multe persoane inarmate sau de 2 sau mai multe persoane impreuna:
Persoana este inarmata atunci cand are asupra sa o arma. Armele instrumente, piese
dispozitive, declarate astfel prin dispozitiile legii.
Referitor la savarsirea faptei de una sau mai multe persoane inarmate, sau de 2 sau mai multe
persoane impreuna, aceasta modalitate agravata coreland cu ceea ce presupune legea 141/1997
privitor la savarsirea faptei cand era comisa de mai multe persoane impreuna constituite in
banda, consideram ca aceasta notiune de banda nu avea o interpretare legala nici in partea
generala si nici in partea speciala.
2. Contrabanda calificata
Art. 271 CV Consta in introducerea in sau scoaterea din tara fara drept de arme, munitii, materiale
explozibile, droguri, materiale nucleare sau alte substante radioactive, substante toxice, deseuri, reziduri
ori materiale chimice periculoase constituie infractiunea de contrabanda calificata.
I. Obiect
Ob. Juridic special relatiile sociale referitaore la infaptuirea politicii vamale a Romaniei cu referire in
special la trecerea frontierei pe nedrept a unor categorii de bunuri care au un regim juridic special.
Ob. Material - Armele, munitiile, droguri, materiale explozibile etc.
II. Subiect
Subiectul activ orice persoana care poate rapsunde penal.
Participatia penala posibila sub toate formele sale, inclusiv participatie improprie.
Subiectul pasiv Statul.

12

III. Latura obiectiva


Elementul material se realizeaza prin actiunea de trecere peste frontiera prin cele doua activitati
(scoatere/introducere in tara) a actelor, munitiilor, materiale explozibile etc. Nu are relevanta modul cum
s-a realizat introducerea sau scoaterea din tara a unor astfel de bunuri.
Pentru existenta infractiunii se cere indeplinirea unei conditii esentiale, anume ca activitatea trebuie sa
se desfasoare fara drept.
Urmarea imediata reprezinta o stare de pericol pentru regimul vamal al romaniei, si de asemenea o
stare de pericol pentru regimurile stabilite in cazul bunurilor care fac obiectul acestei infractiuni.
IV. Latura subiectiva forma de vinovatie este intentia directa sau indirecta.
Dpdv al formelor infractiunii, tentativa se pedepseste.

Infractiuni prevazute de legea 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii


banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combaterea
finantarii actelor de terorism
1. Potrivit Art. 29 alin (1) lit.a), constituie infractiune schimbarea sau transferul de bunuri cunoscand
ca provin din savarsirea de infractiuni in scopul ascunderii sau disimularii originii ilicite a acestor bunuri
sau in scopul de a ajuta persoana care a savarsit infractiunea din care provin bunurile sa se sustraga de la
urmarire, judecata, sau executarea pedepsei.
Potrivit art. 29 lit.b) constituie infractiune ascunderea sau disimularea adevaratei naturi a provenientei,
a situarii, a dispozitiei, a circulatiei sau a proprietatii bunului ori a drepturilor asupra acestuia, cunoscand
ca bunurile provin din savarsire de infractiuni.
Potrivit art. 29 lit. c) constituie infractiune dobandirea, detinerea, sau folosirea de bunuri cunoscand ca
acestea provin din savarsirea de infractiuni.
I. Obiect
Ob. Juridic special principal relatiile sociale care privesc normala circulatie a bunurilor si valorilor
in cadrul circuitelor financiare, bancare, comerciale, civile etc. realizate prin intermediul unei astfel de
institutii.
Ob. Juridic special secundar relatiile sociale care, prin faptele incriminate, impiedica infaptuirea
justitiei.
Ob. Material - reprezentat de acele bunuri care rezulta din comiterea infractiunii respective. Bunurile
sau valorile trebuie sa rezulte din savarsirea de infractiuni, sa fie produs al infractiunii si nu instrumente
care au servit la savarsirea infractiunii
II. Subiect
Subiect activ poate fi orice persoana care indeplineste conditiile pentru a raspunde penal. In general,
subiectul activ al infractiunii de spalare de bani este intotdeauna altul decat persoana de la care provin
bunurile.
Participatia penala posibila sub toate formele.
Subiect pasiv In principal, Statul dar mai poate fi si o persoana fizica sau o persoana juridica care pot
fi prejudiciate prin savarsirea unei astfel de infractiuni.
13

III. Latura obiectiva


Elementul material in cazul lit.a) se realizeaza prin actiunea de schimbare sau transfer de bani,
cunoscand ca acestea provin din savarsirea de infractiuni in scopul ascunderii sau al disimularii
ascunderii ilicite al acestor bunuri sau in scopul de a ajuta o persoana care a savarsit infractiunea din
care provin bunurile sa se sustraga de la urmarire, judecata sau executarea pedepsei.
In cazul lit. b), elementul material se realizeaza prin actiunea de ascundere sau disimulare a naturii
reale a provenientei situarii, dispozitiei, circulatiei sau a provenientei bunurilor sau a drepturilor asupra
acestora, cunoscand ca aceste bunuri provin din savarsire de infractiuni.
In cazul lit. c), elementul material se realizeaza prin actiunea de a dobandi, de a folosi sau detine bunul,
cunoscand ca acestea provin din savarsirea de infractiuni.
Urmarea imediata presupune o stare de pericol la adresa valorilor aparate de lege.
IV. Latura subiectiva forma de vinovatie este intentia directa sau indirecta.
Dpdv al formelor infractiunii, tentativa se pedepseste.
2. Art. 25 - Obligatia personalului de a nu transmite informaiile primite n timpul activitii
Consta in obligatia personalului oficiului pentru spalarea banilor de a nu transmite obligatiile primite in
timpul activitatii, decat in conditiile legii. Obligatia se mentine si dupa incetarea functiei pe o durata de
5 ani. Persoanele mentionate la art.8 si salariatii acestora au obligatia de a nu transmite in afara
conditiilor prevazute de lege informatiile detinute in legatura cu spalarea banilor si finantarea actelor de
terorism si de a nu a avertiza clientii cu privire la sesizarea din oficiu. Este de asemenea interzisa
folosirea in scop personal de catre salariatii oficiilor si a persoanelor prevazute la art. 8 a informatiilor
primite atat in timpul activitatii, cat si dupa incetarea acestora.
I. Obiect
Ob. Juridic special relatiile sociale care asigura protectia informatiilor primite de la oficiul de
prevenire si combatere a spalarii banilor si a informatiilor de care iau cunostinta angajatii persoanelor
prevazute la art. 8 din lg 656/2002.
Ob. Material poate sa existe daca informatiile respective au forma unor inscrisuri.
II. Subiect
Subiect activ este calificat, fiind un angajat al oficiului, indiferent de functia pe care o ocupa. De
asemenea, subiect activ poate fi si o persoana din cele prevazute in art. 8 sau un salariat al acesteia.
Subiect pasiv
III. Latura obiectiva
Elementul material consta in actiunile de divulgare de catre personalul oficiului a informatiilor pe
care le primesc. Aceasta actiune poate avea loc cand faptuitorul are calitatea de functionar sau angajat al
oficiului, precum si in urmatorii 5 ani de la incetarea in functie.
De asemenea, elementul material mai poate consta si in transmiterea de catre persoanele prevazute la art.
8 ori de catre salariatii acestora a informatiilor detinute in legatura cu spalarea de bani in afara

14

conditiilor prevazute de lege ori avertizarea clientilor cu privire la sesizarea oficiului despre savarsirea
infractiunii de spalare de bani.
Elementul material mai poate consta in folosirea in scop personal de catre angajatii oficiului a
informatiilor primite in timpul activitatii cat si dupa incetarea acesteia.
Urmarea imediata consta in crearea unei stari de pericol pentru infaptuirea justitiei in vederea luarii
masurilor legale impotriva persoanelor care spala bani.
IV. Latura subiectiva forma de vinovatie cu care se savarseste aceasta infractiune este intentia dircta
sau indirecta.
Dpdv al formelor infractiunii, tentativa nu se pedepseste.

15