Sunteți pe pagina 1din 10

VEB MASCHINENFABRIK

HALLE DDR
TEHNICA RACIRII
DESCRIERE TEHNICA
ILKA
POMPE DE CALDURA
SETURI PENTRU APA RECE
CU COMPRESOARE CU SURUB
SERIA DE TIPURI SKWS
CLASA DE CONSTRUCTIE 1 si 2
EDITIA 1989
VOLUMUL 5
PRESCRIPTII DE SIGURANTA
Cuprins :
6.1.
6.2.
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5.
6.2.6.
6.2.7.
6.3.
6.4.
6.4.1.

Pagina nr.

Generalitati
Deservire si intretinere
Notiuni
Calificarea personalului de deservire
Calificarea personalului de intretinere
Recomandarile producatorului pentru sanatate, protectia
muncii si contra incendiilor
Prima punere in functiune
Verificarea tehnicii de siguranta, manometre, recipiente sub
presiune
Plombarea elementelor de siguranta
Elemente de protectie pentru corpul uman
Primul ajutor
Elemente pentru primul ajutor

6.4.2 Comportarea in cazuri de usor si grav raniti


6.4.3. Comportarea in cazuri de vatamare a organelor de respiratie
6.4.4. Comportarea in cazuri de degeraturi, de influente ale frigului
6.4.4.1. - asupra ochilor
6.4.4.2. - asupra pielii
10
6.4.5. Comportarea in cazuri de vatamare a mai multor organe
6.5.
Prezentare selectiva a prescriptiilor legale din DDR cu referire
la punerea in functiune, functionarea si intretinerea la SKWS

2
3
3
3
3
3
3
5
6
6
6
7
8
8
8
9
9
10
11

6.1.
Generalitati
----------------------------(1) Producatorul a tinut seama in procesul de productie de prescriptiile valabile
pentru protectia sanatatii, muncii si contra incendiilor si a elaborate un
indrumar corespunzator. Din motive de siguranta tehnica trebuie ca si
beneficiarul sa respecte prescriptiile sale legale .
(2) In privinta prescriptiilor de care trebuie tinut cont la punerea in functiune a
setului sunt valabile in ultima instanta normele de protectie a muncii din
tara beneficiarului cu privire la instalatiile de racire. Pentru lucrari
speciale la set, cum ar fi suduri, taieri, lipiri trebuie respectate normele ca
atare. Prezentarea selective de la final reprezinta o panorama a normelor in
vigoare in DDR.
(3)

Inafara prezentelor Instructiuni de punere in functiune , daca specificul


si/sau marimea intregii instalatii de racire o cere, beneficiarul trebuie sa
elaboreze prescriptii specifice, de protectie, pentru locuri individuale de
munca. Acestea trebuie sa cuprinda urmatoarele puncte :
specificul locului de munca, ce piese si lucrari ii apartin
descrierea tehnica (TB)
instructiuni de montaj (MA)
instructiuni de functionare (BA) constand din :
-descrierea dulapului de comanda (SB)
-instructiuni de punere in functiune (IV)
-instructiuni de reglare, pozitionare (EV)
-instructiuni de intretinere (WV)
-constatarea perturbarilor, disfunctiilor (SE)
-prescriptii de siguranta (SV)
-instructiuni pentru reparatii (RA)
intervalele de timp in care se supravegheaza instalatia de racire
masuri de protectie a muncii specifice personalului de deservire
de la instalatiile de racire
comportamentul in caz de perturbari, disfunctii, incendii, avarii
intervalele de timp necesare pentru invatarea normelor de
protectie de catre cei care lucreaza cu instalatia de racire
Aceste norme se afiseaza intr-un loc vizibil, deasupra fiecarui loc de
munca.

6.2
Deservirea si intretinerea
----------------------------------------

6.2.1 Notiuni
--------------------(1)
Termenul de deservire cuprinde mai multe elemente : punerea si
scoaterea din functiune, reglarea, supravegherea si ingrijirea setului, fara
nici un fel de interventii in circuitul de ulei si/sau cel al agentului de
racire.
(2)

Termenul de intretinere cuprinde operatia de aducere la parametri,


revizie si asteptare, cu interventii si in circuitul de ulei si/sau cel al
agentului de racire. Acesta trebuie tinut intr-o stare ireprosabila. Daca nu
exista posibilitatea de a se face o intretinere/revizie unitara, pe ansamblu,
din interiorul fabricii, atunci se incredinteaza aceasta operatie unui tert,
dinafara .

6.2.2. Calificarea personalului de deservire


-------------------------------------------(1)

Seturile de racire cu un curent de alimentare geometric pe fiecare circuit


de agent de racire de 0.042 m^3/s (150 m^3/h) trebuie sa fie deservite
numai de personal calificat si instruit corespunzator pentru a lucra cu
setul.

(2)

Seturile de racire cu un curent de alimentare geometric pe fiecare circuit


de agent de racire mai mare de 0.042 m^3/s (150 m^3/h) trebuie sa fie
deservite numai de personal specializat, cu certificate corespunzatoare
pentru sectorul de instalatii de racire.

6.2.3. Calificarea personalului de deservire


-------------------------------------------(1)

Lucratorii care au parcurs si si-au insusit cerintele privitoare la punerea in


functiune trebuie sa aiba cel putin o scolarizare de baza in meserie, care
sa le permita o directie de specializare in tehnica racirii, printr-o
experienta in domeniu de cel putin doi ani.

6.2.4

Recomandarile producatorului pentru sanatate, protectia


----------------------------------------------------------------muncii si contra incendiilor
----------------------------------

(1)

La seturile care lucreaza automatizat, fara supraveghere continua, trebuie


afisat la loc vizibil, la exteriorul usii de la sala masinilor, numele, sectorul
si nr.de telefon al celui responsabil cu interventia in caz de avarie.

(2)

La manipularea uleiurilor specifice pentru instalatiile de racire trebuie


respectate prescriptiile privitoare la protectia mediului.

(3)

In sala masinilor si in incaperile unde se lucreaza cu agenti de racire


(prevazute cu armaturi, conducte de colectare si separare) este interzis
fumatul. In aceste incaperi este interzisa manipularea si/sau depozitarea
substantelor usor inflamabile sau explozibile. Usile acestor incaperi vor fi
marcate cu simbolurile de siguranta specifice.

(4) Culoarele trebuie lasate libere.


(5) Lucrarile - la care se presupune ca agentii de racire pot crea situatii
periculoase vor fi executate numai de personalul de deservire. Pentru
astfel de lucrari sunt necesare masuri de protectie ( vezi SV 6.3)
corespunzatoare, in special pentru protejarea ochilor si a mainilor.
(6) O a doua persoana va sta intr-un loc stabilit, pentru supraveghere si ajutor,
daca e nevoie.
(7) Inainte de deschiderea circuitului de agent de racire se ridica bara si continutul
se evacueaza in atmosfera libera.
(8) La partile componente ale setului care lucreaza sub presiune sunt interzise
lucrari care pot prezenta expunere la un pericol.
(9) Ventilele de inchidere de la circuitul agentului de racire trebuie protejate de
orice interventie neavenita. Toate organele de inchidere si siguranta care
sunt actionate cu roti si/sau manual si care trebuie fie actionate si in timpul
lucrului trebuie sa aiba inscriptionate clar si afisat in loc vizibil pozitia
inchis si deschis.
(10)

La golirea agentilor de racire in stare fluida, in vase-rezervoare care nu


apartin setului, trebuie urmate intocmai prescriptiile.

(11)

La lucrarile de sudare, taiere, lipire, la care se lucreaza cu substantele


specifice setului, se evacueaza mai intai locul respectiv de ulei sau de
agent de racire, pentru a se evita orice risc. In timpul interventiei se spala
cu gaz de protectie (de ex. azot). Orice interventie se face numai la rece si
cu aprobare scrisa pentru incaperile in care sunt componente cu agent de
racire.

(12)

Trebuie evitata acumularea substantelor periculoase de gaze si vapori, prin


aerisirea permanenta si suficienta a incaperilor.

(13)

La lucrari in instalatia electrotehnica se scoate de sub tensiune.Punerea in


functiune a instalatiei de incalzire cu ulei se face cu impamantarea
corespunzatoare.

(14)

La indepartarea sigurantelor F1(T6, 3A) intrerupatoarele X1.X5 fac


legatura de curent cu suportul (postamentul) de tabla al tabloului de
comanda si cu tasta de avarie. Pentru scoaterea de sub sarcina electrica se
foloseste siguranta montata anterior in dulapul de comanda (10A) . Pe
rigla de cleme si pe anumite racorduri in vinclu de la bucsele cadrului mai
ramane si dupa indepartarea sigurantei 10A - tensinue inversa rezultata
de la pornirea echipamentelor auxiliare. Pentru scoaterea de sub sarcina se
procedeaza la deconectarea completa a instalatiei din intrerupator.

(16)

La lucrari in dulapul de comanda pentru masuraratori de curent sau


schimbari de tensiune se aduce puntea de scurtcircuit la clema / fisa X1.

6.2.5. Prima punere in functiune


-------------------------------(1) Beneficiarul va instructa personalul asupra normelor de punere in functiune si
de protectie si va emite un atestat dupa aceasta. Prescriptiile pe deservire
se pastreaza intr-un loc unde, in orice moment, personalul poata sa le vada.
In aceste prescriptii emise de el, beneficiarul trece si toate modificarile
facute la fata locului si cerintele legate de acestea.
(2) Inainte de umplerea setului cu substantele de lucru si dupa terminarea
amplasarii si instalarii, trebuie verificat daca sunt indeplinite prescriptiile
din Instructiunile de montaj (MA) referitoare la temperatura ambianta,
iluminare, avertizarea luminoasa la avarie, insemnarea corespunzatoare a
conductelor si armaturilor ( simbolurile) de la intreaga instalatie.
(3) Imbracamintea de protectie trebuie asezata intr-un loc usor accesibil ( vezi SV
6.3.), ca si materialele pentru primul ajutor ( vezi SV 6.4.1.)
(4) Inainte de umplerea setului se va face un instructaj de protectia muncii cu
lucratorii din sala masinilor si din sectoarele in care se lucreaza cu agenti
de racire si se va insista asupra pericolelor posibile care pot aparea mai
ales in legatura cu agentii de racire.
(5) In sala masinilor si in sectoarele in care se lucreaza cu agenti de racire se
afiseaza panouri care sa arate cu ce agent de racire a fost umpluta masina,
ce carateristici are si care sunt masurile de prim ajutor adecvate
(6) Inaintea de punerea in functiune a setului se controleaza conform normelor
supraveghetorul de presiune (suprapresiune) si ventilul de siguranta, iar
rezultatul se trece intr-un protocol de receptie.
(7) In timpul umplerii si a controlului ulterior asupra compresiei este interzisa
trecerea lucratorilor care nu au legatura directa cu aceste operatii, prin
aceasta incapere, pentru evitarea oricarui pericol.

(8) Pentru perioada in care au loc astfel de incercari in camera respective, se


afiseaza panouri cu informatii corespunzatoare, ca de ex. : Atentie !
Instalatie sub presiune ! A nu se umbla la armaturi ! Pericol de moarte !
(9) Valoarea maximala data pentru presiunea de lucru a componentei de masini nu
poate fi depasita la proba de compresie.
(10)

O noua punere in functiune dupa o intrerupere ceruta de o avarie poate


avea loc numai dupa inlaturarea cauzei.

6.2.6. Verificarea tehnicii de siguranta, manometre, recipiente sub presiune


-------------------------------------------------------------------------------------------(1)

Intrerupatoarele de avarie, caile de evacuare, iluminarea de avertizare


electrica in sala de masini si in incaperile de lucru si de distributie agent de
racire, precum si supraveghetorul de presiune B03 de la compressor 01,
trebuie verificate la anumite intervale de timp prestabilite, dar cel putin o
data pe luna. In urma verificarii starii lor de functionalitate se elibereaza
un protocol scris ( vezi WV 4.5., EV 2.6 ).

(2)

Marirea presiunii in cazul verificarii supraveghetorului de presiune B03


nu trebuie sa treaca prin ventilul de inchidere C2 pe partea cealalta in care
se produce presiunea (vezi EV 2.3.1.1.).

(3)

Presinea de reglare de la ventilele de siguranta A8/10, A8, A9 se verifica


cel putin o data la trei ani ( vezi WV 4.5). Beneficiarul va stabili intervale
de timp mai mici pentru verificarea acestora, daca ventilele de siguranta
montate nu sunt adecvate conditiilor exterioare, ca de ex.: o atmosfera
incarcata de impuritati.

(4)

Manometrele pentru agentul de racire (PI30, PI31, PI33/34) de pe partea


de presiune a setului trebuie verificate cel putin o data pe an pe aparate de
masura corespunzatoare (vezi WV 4.5.).
Recipientii sub presiune (decantorul de ulei 031, racitorul de ulei 039,
vaporizatorul 041, condensatorul 062) trebuie supuse unui control extern
cel putin o data pe an, mai ales in privinta coroziunii si a izolatiei (vezi
WV 4.5.). Trebuie executat un control intern si o revizie a controlului
presiunii in cazul unei noi puneri in functiune, dupa incheierea lucrarilor la
recipientii sub presiune. Atunci se poate restrange controlul intern numai
asupra partilor la care s-a intervenit.

(5)

6.2.7. Plombarea tehnicii de siguranta


----------------------------------------(1) Plombele ( de la supraveghetorul de presiune B03, B01, B033, de la ventilele
de siguranta A8/10, A9, A8 si de la ventilele de inchidere C65, C34 de la
SKWS- constructie sudata - ), care s-au largit sau s-au deteriorat trebuie

neaparat inlocuite cu unele noi. Inainte de pune plombele noi trebuie


controlate valorile initiale si de reglare prescrise (vezi EV).
(2) Reglajul si noile plombe vor fi executate numai de producator, de o firma
specializata in intretinerea setului sau de un imputernicit cu revizia
ventilelor de siguranta si a recipientilor sub presiune.
(3) Plombele noi trebuie facute in asa fel, incat sa se poata verifica apoi ca aceasta
s-a facut conform unui contract, cand anume si de catre cine.
6.3.

Elemente de protectie pentru corpul uman


----------------------------------------------------

(1)

In functie de volumul substantelor de racire utilizat, utilizatorul trebuie sa


puna la dispozitie elementele de protectie necesare. Pentru capacitatea
minima a instalatiei cu o masa de incarcare agent de racire de 500 Kg din
grupa 1, normele TGL 30456/03 privind primul ajutor prevad urmatoarele:
2 masti de protectie a respiratiei (inclusiv aparat cu furtun,
resuscitare si rezervor)
2 aparate cu filtru pentru protectia respiratiei
2 perechi de ochelari impermeabili la gaze
2 perechi de manusi de protectie (impotriva frigului)
2 costume de protectie (impotriva frigului)

(2)

Elementele de protectie pentru corpul uman trebuie sa fie pastrate la


indemana, dar nu in incaperile periculoase si trebuie controlate periodic
pentru a vedea starea lor de functionalitate.

6.4.

Primul ajutor
---------------------6.4.1. Produse de prim ajutor
----------------------------(1)
Intr-un loc usor accesibil, lipsit de pericol si nu departe de sala masinilor,
dar nu la subsol, se monteaza un dulap sau o cutie cu toate elementele
necesare pentru primul ajutor conform cerintelor ASAO 20/1.
(2)

Suplimentar se pun la dispozitie , in forma corespunzatoare, urmatoarele :


2 fase elastice (latime 8 si 10 cm)
50 g vata
2 x 1m si 1x 0,50m tifon de bandaj steril
un pachet cu 10 comprese sterile pentru ochi
2 ecrane de protectie a ochilor si 2 bandaje pentru ochi ( pentru cei
care poarta ochelari)
un vas pentru spalarea/clatirea ochilor
o foarfeca pentru bandaje
o masca de protectie pentru gura

(3)

Tot in acest loc speciala trebuie sa se gaseasca si indicatiile privitoare la


proprietatile substantelor de racire cu care se lucreaza, modul si pericolul
in care pot actiona asupra sanatatii, precum si primul ajutor care trebuie
acordat la nevoie.

6.4.2. Comportarea in cazuri de usor si grav raniti


----------------------------------------------------(1)
Lucrul cel mai important pastrarea linistii ! Celor fara cunostinta san u li
se dea nimic de baut ! Ingrijirea celor vatamati sau accidentati se va face
in aer liber ! Intrarea in spatii in care s-a evacuate agentul de racire se face
numai cu aparatele cu masca pe fata !
(2)

Daca in urma unor influente termice in primul rand prin flacari deschise
si suprafete incinse - s-au format produse de descompunere ale agentului
de racire ( vezi TB ), atunci se intra in camera numai cu aparate
corespunzatoare, prevazute cu furtun, resuscitare si rezervoare.

(3)

Toate produsele de descompunere ale agentului termic sunt solubile in apa


si se indeparteaza din incapere cu jeturi de apa. La fosgen se pot folosi apa
fierbinte sau solutii alkaline (de ex.: solutie de sapun). Aici trebuie tinut
cont si de indicatiile cu privire la evitarea substantelor pe baza de apa care
dauneaza.

(4) Daca nu s-au format produse de descompunere daunatoare, atunci trebuie avut
grija sa se aeriseasca foarte bine incaperea si sa se anunte Pompierii/
Salvarea, care au in dotare aparatura corespunzatoare de respiratie.
6.4.3. Comportarea in cazuri de vatamare a organelor de respiratie
------------------------------------------------------------------------(1)
Masuri imediate :
parasirea imediata a locului periculos, respectiv salvarea ranitului
asezarea ranitului intins, comod ( in nici un caz nu-l lasi sa alerge de
colo-colo), pe cat posibil acoperit cu ceva calduros si dus in pozitie
culcat la tratamentul medical stationar
comandarea transportului de specialitate (medical)
(2)

La tratamentul medical stationar se va consemna in scris felul produselor


de la agentul de racire, sau de la componentii sai, care au pricinuit
vatamarea.

(3)

Daca resuscitarea respiratiei este insuficienta sau se manifesta caderi ale


capului intr-o parte, se elibereaza caile de respiratie si se indeparteaza
protezele si varsaturile ! Pe caile respiratorii eliberate se aduce aer si se
poate face si o respiratie mecanica , pentru evitarea unui viitor posibil
edem pulmonar.

(4)

Lucratorii care au inhalat produse de descompunere ( printre altele fosgen)


trebuie asezati in pozitie culcat, pentru menajarea inimii si transportati la
medic, chiar daca in aparenta nu au nimic. Odihna perfecta trebuie sa fie
respectata min.24 de ore ; pentru aceasta se aduce aer proaspat sau, mai
bine oxigen ; respiratia artificiala nu este permisa !

(5)

Cei intoxicati cu gaz iritant trebuie sa se prezinte in principiu la medic


pentru stabilirea tratamentului in continuare.

(6)

Lucratorii la care se constata manifestari deosebite datorate inhalarii unor


vapori concentrati de hidrocarburi sau floruri (stari de ameteala, de
pierdere a coordonarii in miscare, de pierdere a cunostintei, de aritmii)
trebuie scosi imediat in aer liber, sau sa li se aduca aer proaspat. Este
necesar imedia consultul si supravegherea medicului !

(7)

In nici un caz nu se trateaza cu adrenalina sau cu alte stimulente cardiace !


Se mareste riscul tulburarilor ritmului cardiac !

6.4.4. Comportarea in cazuri de degeraturi, respectiv de influente ale frigului


------------------------------------------------------------------------------------6.4.4.1.-asupra ochilor
------------------(1)
Spalarea intensiva si imediata a ochilor, daca este posibil de pus imediat
capul sub jet de apa (circa 10 pana la 15 minute); acest tratament imediat
si foarte rapid nu poate inlocui tratamentul medical ulterior.
(2)
Bandajarea si imediat predarea la medical oculist ! Ajutor rapid ! Posibile
urmari de orbire !
6.4.4.1.-asupra pielii
----------------(1)
Locurile vatamate si imbracamintea patrunsa de agentul de racire se vor
cufunda imediat in apa, din belsug !
(2)

Foarte repede, caci pentru oameni este daunator, indepartarea hainelor


imbibate ! Aici trebuie urmarita si aparitia degeraturilor! Este vatamatoare
incalzirea indelungata a zonelor pielii care au suferit de temperature foarte
scazuta ! Pielea nu se curate ! Basicile nu se deschid !

(3)

Tamponarea zonelor de piele afectate cu comprese sterile uscate .


Infasurarea cu produse calde poate dauna prin incalzire generala !
Predarea imediata a pacientului in ingrijire medicala !

6.4.5. Comportarea in cazuri de vatamare a mai multor organe


---------------------------------------------------------------------

(1) Daca in urma vatamarii sunt mai multe organe afectate care trebuie tratate
medical, atunci, dupa acordarea primului ajutor, daca nu exista nici un
pericol de moarte, se va proceda mai intai la consultatia ochilor.

10