Sunteți pe pagina 1din 8

Anexa nr.2 la OMEN nr.4430/ 29.08.

2014 privind organizarea i desfurarea examenului de bacalaureat na ional 2015

_____________________________________________________________________________

CENTRUL NAIONAL
DE EVALUARE I EXAMINARE
________________________________________________________________________

PROGRAMA DE EXAMEN
PENTRU DISCIPLINA
LIMBA I LITERATURA
ITALIAN MATERN
BACALAUREAT 2015

______________________________________________________________________________
Programa pentru disciplina Limba i literatura italian matern
Examenul de bacalaureat naional - 2015

Pagin 1 din 8

Anexa nr.2 la OMEN nr.4430/ 29.08.2014 privind organizarea i desfurarea examenului de bacalaureat na ional 2015

_____________________________________________________________________________

PROGRAMA PENTRU DISCIPLINA


LIMBA I LITERATURA ITALIAN MATERN
I.

STATUTUL DISCIPLINEI

Limba i literatura italian are, n cadrul examenului de Bacalaureat pentru elevii claselor
a XII-a, statut de disciplin obligatorie pentru absolvenii claselor a XII-a cu predare n limba
italian matern.
Curriculumul de Limba i literatura italian matern destinat studierii acestei discipline
de ctre elevii aparinnd etniei italiene care nva n coli cu predare n limba romn
contribuie la formarea i dezvoltarea progresiv la elevi a competenelor eseniale ale
comunicrii orale i scrise, permite cunoaterea de ctre acetia a limbii materne i a
patrimoniului spiritual i cultural al etniei, oferind o punte spre interculturalitate, spre o bun
cunoatere reciproc ntre populaia majoritar i minoritile naionale din spaiul geografic
romnesc.
Examenul de Bacalaureat pentru clasa a XII-a la limba i literatura italian matern
vizeaz evaluarea competenelor elevilor aparinnd etniei italiene de receptare a mesajului scris,
din texte literare i nonliterare, n scopuri diverse i de exprimare scris / de utilizare corect i
adecvat a limbii materne italiene n producerea de mesaje scrise, n diferite contexte de
realizare, cu scopuri diverse.
Deoarece competenele sunt diferite ca ansambluri de cunotine, deprinderi i atitudini
formate n clasele a IX-a a XII-a, subiectele pentru examenul de Bacalaureat vor evalua att
competenele specifice ct i coninuturile asociate acestora.
Prin evaluarea naional la limba i literatura italian matern, n evaluarea unitilor de
coninut care privesc domeniul limba italian matern (Elementele de construcie a comunicrii),
se are n vedere viziunea comunicativ pragmatic, abordarea funcional i aplicativ a
elementelor de construcie a comunicrii, cu accent pe identificarea rolului acestora n
construirea mesajelor i pe utilizarea lor corect i adecvat n propria exprimare scris. Sarcinile
de lucru vizeaz exerciii de tip analitic (de recunoatere, de grupare, de motivare, de descriere,
de difereniere) i de tip sintetic (de modificare, de completare, de exemplificare, de construcie),
de subliniere a valorilor stilistice i de evideniere a aspectelor ortografice i de punctuaie, n
situaiile care impun o asemenea abordare.
Structura testului pentru proba scris este format din 3 subiecte, fiecare avnd 30 de puncte.
Subiectele conin itemi obiectivi, semiobiectivi i subiectivi care au ca material suport texte literare i
nonliterare.
n evaluarea unitilor de coninut ale domeniului lectur, sarcinile de lucru implic
cerine, care privesc nelegerea unui text dat, literar sau nonliterar (identificarea ideilor
principale, a unor trsturi generale i particulare ale textului i exprimarea unui punct de vedere
asupra acestora etc.), precum i redactarea de ctre elev a unor compuneri viznd scrierea despre
______________________________________________________________________________
Programa pentru disciplina Limba i literatura italian matern
Examenul de bacalaureat naional - 2015

Pagin 2 din 8

Anexa nr.2 la OMEN nr.4430/ 29.08.2014 privind organizarea i desfurarea examenului de bacalaureat na ional 2015

_____________________________________________________________________________
un text literar sau nonliterar (rezumat, caracterizare de personaj, comentarea sumar a unor
secvene, identificarea ideilor principale, exprimarea unui punct de vedere privind ideile sau
structurarea textului etc.).
De asemenea, sarcinile de lucru vor avea n vedere evaluarea competenelor de redactare
a unor texte argumentative (exprimarea argumentat a unui punct de vedere privind textul studiat
la prima vedere, motivarea apartenenei la un gen literar), reflexive i imaginative (compuneri
care presupun exprimarea propriilor sentimente, evidenierea trsturilor unui obiect ntr-o
descriere / ntr-un portret, scurte naraiuni, continuarea logic a unor dialoguri etc.).
II.

COMPETENE GENERALE, COMPETENE SPECIFICE I CONINUTURI


ASOCIATE

Tabelul de mai jos cuprinde competenele generale care vizeaz receptarea i producerea
mesajelor scrise din programa colar pentru clasa a XII-a ( Receptarea mesajului scris, din texte
literare i nonliterare, n scopuri diverse; Utilizarea corect i adecvat a limbii italiene n
producerea de mesaje scrise, n diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse), detalierile lor
n competenele specifice i coninuturile asociate, din programele colare pentru clasele a IX-a
a XII-a.
1. Receptarea mesajului scris, din texte literare i nonliterare, n scopuri diverse

1.1

1.2

Competene specifice
dovedirea nelegerii unui
text literar sau nonliterar,
pornind de la cerine date

sesizarea corectitudinii i a

Coninuturi asociate
idei principale, idei secundare; ordinea logic i cronologic a
ideilor/ a ntmplrilor dintr-un text;
moduri de expunere (naraiune, descriere, dialog, monolog);
subiectul operei literare;
procedee de expresivitate artistic n textele studiate (figuri de stil:
personificarea, epitetul, comparaia, repetiia, enumeraia, antitez,
ingambament, metafora, aliteraia);
sensul propriu i sensul figurat al unor cuvinte ntr-un context dat;
trsturile specifice genului epic i liric, n opere literare
studiate sau n texte la prima vedere;
texte literare (aparinnd diverselor genuri i specii studiate);
texte nonliterare (texte publicitare, articolul de ziar/ de revist,
anunul, tirea);
reperarea unor informaii eseniale dintr-un text;
completarea unui text lacunar;
recunoaterea secvenelor narative i dialogate dintr-un text;
recunoaterea de cuvinte i expresii noi n text;
utilizarea unui lexic diversificat recurgnd la categoriile
semantice studiate.
Comunicarea scris

______________________________________________________________________________
Programa pentru disciplina Limba i literatura italian matern
Examenul de bacalaureat naional - 2015

Pagin 3 din 8

Anexa nr.2 la OMEN nr.4430/ 29.08.2014 privind organizarea i desfurarea examenului de bacalaureat na ional 2015

_____________________________________________________________________________
valorii expresive a
categoriilor
morfosintactice, a
mijloacelor de mbogire a
vocabularului i a
categoriilor semantice
studiate, a ortografiei i
punctuaiei

Organizarea textului scris. Prile componente ale unei compuneri:


introducerea, cuprinsul, ncheierea. Organizarea unui text propriu
(rezumat, caracterizare de personaj).
Ortografia i punctuaia. Scrierea corect a cuvintelor. Consoanele
duble, diftongii, triftongii, apostroful, trunchierea.
Contexte de realizare:
a) Scrierea funcional: scrisoarea, invitaia. Analiza. Conspectul.
Eseul structurat.
b) Scrierea imaginativ: compuneri libere dup un plan dat. Eseul
liber.
Scrierea despre textul literar sau nonliterar. Povestirea scris a unor
fragmente din text. Comentarea unor secvene. Semnificaia titlului.
Personajul literar.
Fonetic i ortografie:
Aspecte fonetice specifice limbii italiene: eliziunea i apostroful,
accentul cuvintelor.
Lexic:
Mijloace de mbogire a lexicului: derivarea cu sufixe i prefixe;
familii de cuvinte; expresii idiomatice; cuvinte compuse, arhaisme,
neologisme;
Sinonime, antonime, omonime, cuvinte polisemantice;
Sensul denotativ i sensul conotativ al cuvintelor.
Gramatic

Articolul: hotrt, nehotrt i partitiv; folosirea articolului cu


numele proprii de persoane i geografice;
Substantivul: formarea femininului; formarea pluralului; substantive
defective; substantive cu dou forme de plural; substantive colective;
substantive invariabile; substantive defective de singular / plural;
substantive compuse; substantive derivate cu un sufix diminutival,
peiorativ, etc;
Adjectivul: formarea femininului adjectivelor calificative; poziia
adjectivului calificativ; adjectivul demonstrativ; adjectivul posesiv i
omiterea articolului n cazul posesivelor care nsoesc substantive
indicnd nrudirea; adjectivul nehotrt; gradele de comparaie forme sintetice;
Numeralul: cardinal, ordinal (formarea); folosirea numeralului
ordinal (exprimarea secolelor); distributiv; colectiv, multiplicativ;
Pronumele personal n acuzativ cu i fr prepoziie; pronumele in
dativ cu i fr prepoziie; pronumele relativ ; locul promumelor
combinate cu n grupurile verbale, propoziia asertiv i imperativ;
pronumele de politee; pronumele demonstrativ; particulele
pronominale ci, ne; pronumele posesiv; pronumele interogative;
pronumele nehotrte;
Verbul: indicativul prezent al verbelor regulate i neregulate;

______________________________________________________________________________
Programa pentru disciplina Limba i literatura italian matern
Examenul de bacalaureat naional - 2015

Pagin 4 din 8

Anexa nr.2 la OMEN nr.4430/ 29.08.2014 privind organizarea i desfurarea examenului de bacalaureat na ional 2015

_____________________________________________________________________________

1.3

identificarea valorilor etice i


culturale ntr-un text, cu
exprimarea impresiilor i
preferinelor

perfectul compus al verbelor regulate i neregulate; imperfectul


verbelor regulate i neregulate; perfectul simplu al verbelor regulate
i neregulate; viitorul simplu i viitorul anterior; condiionalul
prezent i trecut; folosirea condiionalului; modul imperativul (tu,
noi, voi); folosirea imperativului cu pronumele de politee;
conjunctivul prezent i trecut; conjunctivul imperfect i trapassato;
concordana timpurilor la modul indicativ; concordana timpurilor la
modul conjunctiv; fraza ipotetic; verbele frazeologice (cominciare,
iniziare, finire, smettere); verbe tranzitive i intranzitive (alegerea
auxiliarului); forma activ, pasiv i reflexiv; verbele modale
(dovere, potere, volere); verbele impersonale; verbe defective;
Adverbul: formarea adverbelor din adjective cu sufixul mente;
adverbele de loc i de timp; adverbe de ndoial; adverbe de mod;
adverbe interogative; adverbe de evaluare; locuiuni adverbiale;
particulele adverbiale ci, vi, ne; gradele adverbului; poziia
adverbului;
Conjuncia: conjunciile coordonatoare; conjuncia subordonatoare;
locuiuni conjuncionale;
Prepoziia: folosirea prepoziiilor; prepoziii articulate; locuiuni
prepoziionale;
Interjecia: interjecii proprii (care exprim uimirea, bucuria,
ameninarea, ndemnul, regretul, indignarea): ah, eh, ih, oh, ahi, beh,
uffa, ahime; interjecii improprii bravo, coraggio, avanti, via, su,
forza, guai, peccato; locuiuni;
Sintaxa: Propoziia simpl; Pri principale de propoziie (Subiectul;
Predicatul); Pri secundare de propoziie (Atributul; Complementul
direct i indirect; Complemente circumstaniale: de loc, de timp, de
mod, de cauz, de scop, concesie, opoziie);
Sintaxa frazei: Propoziia simpl; Propoziia condiional i fraza
ipotetic; Concordana n indicativ i conjunctiv.

- elemente etice i culturale n texte literare i nonliterare i


exprimarea propriei atitudini fa de acestea.

2. Utilizarea corect i adecvat a limbii italiene n producerea de mesaje scrise, n


diferite situaii de comunicare

2.1

Competene specifice
redactarea diverselor texte,
cu scopuri i destinaii
diverse, adaptndu-le la
situaia de comunicare
concret

Coninuturi asociate
redactarea n scris de texte funcionale pe subiecte din viaa
cotidian, mesaje, scrisori personale;
redactarea de mesaje pe o anumit tem, urmrind un plan dat:
pagin de jurnal personal, povestire, descriere;
realizarea de texte, innd seama de prile componente ale unei

______________________________________________________________________________
Programa pentru disciplina Limba i literatura italian matern
Examenul de bacalaureat naional - 2015

Pagin 5 din 8

Anexa nr.2 la OMEN nr.4430/ 29.08.2014 privind organizarea i desfurarea examenului de bacalaureat na ional 2015

_____________________________________________________________________________

2.2

utilizarea n redactarea
unui text propriu a
cunotinelor de lexic i de
morfosintax, folosind
adecvat semnele
ortografice i de punctuaie

compuneri, respectnd categoriile semantice i regulile


gramaticale studiante, folosind corect semnele ortografice i de
punctuaie;
redarea n scris a unor informaii receptate prin lectur;
cartea obiect cultural: teoria literar, destinatarul mesajului,
structura textului narativ;
descrierea obiectiv i subiectiv, dialogul, personajul
(caracterizarea sumar portret fizic i portret moral);
structura prozodic (rim, ritm, vers, strof, vers liber);
figurile de stil: personificarea, comparaia, enumerarea,
repetiia, epitetul, antiteza, metafora;
sensul de baz, sensul auxiliar; sensul figurat;
genuri i specii (genurile epic, liric i dramatic);
textul: texte literare aparinnd diverselor genuri i specii i
textul nonliterar;
redactare de mesaje;
completare de texte lacunare;
redactare de scrisori n registru familiar;
construirea unor scurte povestiri;
folosirea sinonimelor n scopul evitrii repetiiilor;
diferenierea semnificaiei sinonimelor n contexte diferite;
folosirea corect a prilor de vorbire flexibile i neflexibile;
folosirea corect a formelor verbale n raport cu cronologia
faptelor relatate;
folosirea conectorilor adecvai;
folosirea unor construcii verbale specifice pentru a spori
expresivitatea comunicrii;
rezumare, substituire, transformare, alegere multipl;
identificarea structurii textului narativ;
sesizarea schimbrii semnificaiei unor cuvinte n funcie de context;
stabilirea relaiilor de sinonimie, antonimie i polisemie ntr-un
text dat;
identificarea secvenelor ntr-un text narativ;
structurarea unui text n secvene distincte n funcie de tipul
acestuia (rezumat, caracterizare de personaj, scrisoare etc.).
elemente de lexic studiate n clasele a IX-a a XII-a; mijloace
de mbogire a lexicului;
folosirea corect a semnelor de punctuaie la nivelul propoziiei
i al frazei;
aplicarea adecvat a cunotinelor de morfologie n exprimarea
scris corect: articolul, substantivul, adjectivul, numeralul,
pronumele, verbul, adverbul, conjuncia, prepoziia, interjecia,

______________________________________________________________________________
Programa pentru disciplina Limba i literatura italian matern
Examenul de bacalaureat naional - 2015

Pagin 6 din 8

Anexa nr.2 la OMEN nr.4430/ 29.08.2014 privind organizarea i desfurarea examenului de bacalaureat na ional 2015

_____________________________________________________________________________
sintaxa propoziiei i a frazei.

Not: Se recomand urmtoarele texte:


Testo poetico

Testo narrativo (racconto)

Tanto gentile e tanto onesta pare


Canto V dellInferno, La Divina Commedia
Solo e pensoso
Erano i capei doro a laura sparso
Trionfo di Bacco e Arianna
I mi trovai, fanciulle, un bel mattino da Le Rime
Lapparizione di Angelica, Canto I di Orlando
innamorato
Orlando in cerca di Angelica, di Orlando
Furioso
Ermina fra i pastori, Canto VII di Gerusalemme
liberata
Alla sera
Il sabato del villaggio
La pioggia nel pineto
La mia sera
Lamica di nonna Speranza
San Martino del Carso
A mia moglie
Meriggiare pallido e assorto
Felicit raggiunta
Non chiederci la parola
Ed subito sera
Alle fronde dei salici
Verr la morte e avr i tuoi occhi
Federigo degli Alberighi (V giornata, IX
novella, Il Decameron)
I promessi sposi (frammenti)
La lupa
Il treno ha fischiato
Agostino (frammenti)
Il colombre da Racconti

Dante Alighieri
Dante Alighieri
Francesco Petrarca
Francesco Petrarca
Lorenzo de Medici
Angelo Poliziano
Matteo Maria
Boiardo
Ludovico Ariosto
Torquarto Tasso
Ugo Foscolo
Giacomo Leopardi
Giovanni Pascoli
Gabriele DAnnunzio
Guido Gozzano
Giuseppe Ungaretti
Umberto Saba
Eugenio Montale
Eugenio Montale
Eugenio Montale
Salvatore Quasimodo
Salvatore Quasimodo
Cesare Pavese
Giovanni Boccaccio
Alessandro Manzoni
Giovanni Verga
Luigi Pirandello
Alberto Moravia
Dino Buzzati

______________________________________________________________________________
Programa pentru disciplina Limba i literatura italian matern
Examenul de bacalaureat naional - 2015

Pagin 7 din 8

Anexa nr.2 la OMEN nr.4430/ 29.08.2014 privind organizarea i desfurarea examenului de bacalaureat na ional 2015

_____________________________________________________________________________
Testo drammatico
Trattato

La Locandiera(frammento)
Creazione delluomo (De dignitae hominis)

Carlo Goldoni
Pico della Mirandola

Teme recomandate:

Universul personal: gusturi i preferine, activiti colare i n afara colii, familia, prietenia,
sentimente i emoii, sntatea, jocul, timpul liber, vacana;
Problemele adolescenilor: integrarea n grup i acceptarea diferenelor; responsabilitate i
implicare social;
Mediul nconjurtor: viaa la ar i ora, natura (plante, animale, locuri i peisaje), ecologie;
Progres i schimbare: ocupaii i profesiuni de viitor, invenii i descoperiri;
Societatea informaional i mijloace de comunicare moderne: publicitate i anunuri n pres,
radioul i televiziunea, internetul;
Relaii interpersonale: relaii ntre tineri, coresponden i schimburi intre scoli, cltorii,
Oameni i locuri: aspecte ale vieii citadine, obiective turistice i culturale, personaliti
importante;
Obiceiuri i tradiii: mncruri specifice srbtorilor tradiionale, activiti specifice srbtorilor
tradiionale (reluare i mbogire);
Incursiuni n lumea artei: personaje ndrgite din cri, filme, muzica italian;
Elemente culturale ale spaiului italian: Referine istorice. nceputurile literaturii italiene, Evul
Mediu, nceputurile Renaterii principalele etape i rspndirea modelului renascentist (secolul
al XII lea, al XIII lea, al XIV lea, al XV lea);
Elemente culturale ale spaiului italian: Referine istorice. Renaterea. Umanismul. Reforma i
Controreforma. Clasicismul. Barocul. Commedia dellarte. nceputurile Iluminismului. (secolul al
XV lea, al XVI lea, nceputurile secolului al XVII lea);
Elemente culturale ale spaiului italian: Romantismul. Verismul. Decadentismul;
Repere moderne ale spaiului italian: Crepuscularismul. Futurismul. Ermetismul. Neorealismul.
Modernismul. Postmodernismul.

______________________________________________________________________________
Programa pentru disciplina Limba i literatura italian matern
Examenul de bacalaureat naional - 2015

Pagin 8 din 8