Sunteți pe pagina 1din 1

CENTRALIZATOR

PRIVIND PROGRAMUL ORAR DE DESFURARE A EXAMENULUI DE LICEN/PROIECT


SESIUNEA IUNIE 2015
Nr.ctr.

Agricultur (ZI+ID) si
Montanologie

Data si ora
22.06. 2015,
ora 900

Sala
Amfiteatrul
A4

Sustinerea
lucr./proiectului
Data
25, 26 i 27 .06.
2015, ora 800

Inginerie economic n
agricultur (ZI+ID)

22.06.2015,
ora 900

Amfiteatrul,
A5

25, 26 i 27 .06.
2015, ora 8000

Sala
L7

Tehnologia prelucrrii produselor


agricole (T.P.P.A.)

23.06.2015,
ora 900

Amfiteatrul
A5

26, 27 i 28 .06.
2015, ora 800

Laborator
Furaje

Biologie

22.06. 2015,
ora 900

Amfiteatrul,
Amec.

25.06.2015
ora 800

Inginerie i management n
alimentaie public i agroturism
(I.M.A.P.A.)
Controlul i expertiza produselor
alimentare (C.E.P.A.)

20.06.2015,
ora 900

Amfiteatrul
A2

23 i 24.06.2015,
ora 800

Laborator
Biologie
celulara
Laborator
Bovine

20.06.2015,
ora 900

Amfiteatrul
A1

23 i 24.06.2015,
ora 800

Laborator
Psri

Ingineria mediului (I.M.)

22.06.2015,
ora 900

Amfiteatrul
A6

25. 06. 2015,


ora 800

Laborator
Floricultura

Horticultura (ZI+ID)

23.06.2015,
ora 900

Amfiteatrul
A4

26 i 27.06. 2015,
ora 800

Laborator
Legumicultura

Peisagistica

23.06.2015,
ora 900
22.06.2015,
ora 900
22.06. 2015,
ora 800

Amfiteatrul
A6
Amfiteatrele
A1+A2
Amfiteatrele
A1- MV i E28

26 .06. 2015,
ora 800
25 i 26.06.2015,
ora 800
26, 27 i, 28 .06.
2015, ora 800.

Laborator
Floricultura
Laborator
Acvacultur
Amfiteatrul
A-1 MV

Facultatea
Agricultur

6
7
8

Horticultura

9
10

Zootehnie

11

Medicin Veterinar

Prpgramul de studiu

Zootehnie (ZI+ID); Piscicultur


i acvacultur
.
Medicin Veterinar

Proba scrisa

Sala
Laborator
Imbunat.funciare