Sunteți pe pagina 1din 58

LEGE nr.

215 din 23 aprilie 2001


(**republicat**)(*actualizat*)
administraiei publice locale
(actualizat la data de 2 iunie 2015*)
EMITENT

**) Republicat n temeiul art. III din Legea nr. 286 din 29 iunie 2006 pentru modificarea i
completarea Legii administraiei publice locale nr. 215/2001, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 621 din 18 iulie 2006, i rectificat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 776 din 13 septembrie 2006, dndu-se textelor o nou numerotare.
Legea administraiei publice locale nr. 215/2001 a fost publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001 i, ulterior adoptrii, a mai fost modificat i
completat prin:
- Ordonana de urgen a Guvernului nr. 74/2001 pentru completarea art. 152 din Legea
administraiei publice locale nr. 215/2001, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 271 din 25 mai 2001, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 738/2001, publicat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 802 din 14 decembrie 2001;
- Legea nr. 216/2002 pentru modificarea alin. (1) al art. 103 din Legea administraiei publice
locale nr. 215/2001, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 288 din 29 aprilie
2002;
- Legea nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea
demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea
corupiei, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003;
- Legea nr. 141/2004 pentru modificarea i completarea Legii administraiei publice locale nr.
215/2001, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 396 din 4 mai 2004,
rectificat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 410 din 7 mai 2004;
- Legea nr. 340/2004 privind instituia prefectului, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 658 din 21 iulie 2004;
- Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleilor locali, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004.
1

Capitolul I Dispoziii generale

Seciunea 1 Regimul general al autonomiei locale


Articolul 1
(1) Prezenta lege reglementeaz regimul general al autonomiei locale, precum i organizarea i
funcionarea administraiei publice locale.
(2) n sensul prezentei legi, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele semnificaii:
a) activiti de administraie social-comunitar - aciunile prin care se concretizeaz relaia
autoritilor administraiei publice locale cu asociaiile de proprietari de pe raza unitii
administrativ-teritoriale;
b) aglomerri urbane - asociaiile de dezvoltare intercomunitar constituite pe baz de parteneriat
ntre municipii, altele dect cele prevzute la lit. j), i orae, mpreun cu localitile urbane i
rurale aflate n zona de influen;
c) asociaii de dezvoltare intercomunitar - structurile de cooperare cu personalitate juridic, de
drept privat, nfiinate, n condiiile legii, de unitile administrativ-teritoriale pentru realizarea n
comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea n comun a unor
servicii publice;
d) autoriti deliberative - consiliul local, consiliul judeean, Consiliul General al Municipiului
Bucureti, consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor;
e) autoriti executive - primarii comunelor, oraelor, municipiilor, ai subdiviziunilor
administrativ-teritoriale ale municipiilor, primarul general al municipiului Bucureti i
preedintele consiliului judeean;
f) consilii locale - consilii comunale, oreneti, municipale i consiliile subdiviziunilor
administrativ-teritoriale ale municipiilor;
g) organisme prestatoare de servicii publice i de utilitate public de interes local sau judeean denumirea generic ce include:
1. instituii publice i servicii publice nfiinate i organizate prin hotrri ale autoritilor
deliberative, denumite n continuare instituii i servicii publice de interes local sau judeean;
2. societi comerciale i regii autonome nfiinate sau reorganizate prin hotrri ale autoritilor
deliberative, denumite n continuare societi comerciale i regii autonome de interes local sau
judeean;
3. asociaii de dezvoltare intercomunitar;
4. furnizori de servicii sociale, de drept public ori privat, care acord servicii sociale n condiiile
prevzute de lege;
5. asociaii, fundaii i federaii recunoscute ca fiind de utilitate public, n condiiile legii;
6. operatori de servicii comunitare de utiliti publice locale sau judeene;
2

h) subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor - sectoarele municipiului Bucureti sau


alte subdiviziuni ale municipiilor, ale cror delimitare i organizare se fac prin lege;
i) uniti administrativ-teritoriale - comune, orae i judee; n condiiile legii, unele orae pot fi
declarate municipii;
j) zon metropolitan - asociaia de dezvoltare intercomunitar constituit pe baz de parteneriat
ntre capitala Romniei sau municipiile de rangul I ori municipiile reedin de jude i unitile
administrativ-teritoriale aflate n zona imediat.
--------Litera j) a alin. (2) al art. 1 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 264 din 7 decembrie 2011,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 12 decembrie 2011.
Articolul 2
(1) Administraia public n unitile administrativ-teritoriale se organizeaz i funcioneaz n
temeiul principiilor descentralizrii, autonomiei locale, deconcentrrii serviciilor publice,
eligibilitii autoritilor administraiei publice locale, legalitii i al consultrii cetenilor n
soluionarea problemelor locale de interes deosebit.
(2) Aplicarea principiilor prevzute la alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului de stat
naional, unitar i indivizibil al Romniei.
Articolul 3
(1) Prin autonomie local se nelege dreptul i capacitatea efectiv a autoritilor administraiei
publice locale de a soluiona i de a gestiona, n numele i n interesul colectivitilor locale pe
care le reprezint, treburile publice, n condiiile legii.
(2) Acest drept se exercit de consiliile locale i primari, precum i de consiliile judeene,
autoriti ale administraiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret i liber
exprimat.
---------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. 137 al Titlului II din LEGEA nr. 115 din 19 mai
2015, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015.
(3) Dispoziiile alin. (2) nu aduc atingere posibilitii de a recurge la consultarea locuitorilor prin
referendum sau prin orice alt form de participare direct a cetenilor la treburile publice, n
condiiile legii.
(4) Prin colectivitate local se nelege totalitatea locuitorilor din unitatea administrativteritorial.
Articolul 4
(1) Autonomia local este numai administrativ i financiar, fiind exercitat pe baza i n
3

limitele prevzute de lege.


(2) Autonomia local privete organizarea, funcionarea, competenele i atribuiile, precum i
gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparin comunei, oraului, municipiului sau judeului,
dup caz.
Articolul 5
(1) Autoritile administraiei publice locale exercit, n condiiile legii, competene exclusive,
competene partajate i competene delegate.
(2) Autonomia local confer autoritilor administraiei publice locale dreptul ca, n limitele
legii, s aib iniiative n toate domeniile, cu excepia celor care sunt date n mod expres n
competena altor autoriti publice.
Articolul 6
(1) Raporturile dintre autoritile administraiei publice locale din comune, orae i municipii i
autoritile administraiei publice de la nivel judeean se bazeaz pe principiile autonomiei,
legalitii, responsabilitii, cooperrii i solidaritii n rezolvarea problemelor ntregului jude.
(2) n relaiile dintre autoritile administraiei publice locale i consiliul judeean, pe de o parte,
precum i ntre consiliul local i primar, pe de alt parte, nu exist raporturi de subordonare.
Articolul 7
Descentralizarea competenelor ctre autoritile administraiei publice locale se face cu
respectarea principiilor i regulilor prevzute de Legea-cadru a descentralizrii.*)Not

*) Legea-cadru a descentralizrii nr. 195/2006, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,


Partea I, nr. 453 din 25 mai 2006.

Articolul 8
(1) Autoritile administraiei publice centrale vor consulta, nainte de adoptarea oricrei decizii,
structurile asociative ale autoritilor administraiei publice locale, n toate problemele care le
privesc n mod direct, potrivit legii.
(2) Structurile asociative ale autoritilor administraiei publice locale sunt:
a) Asociaia Comunelor din Romnia;
4

b) Asociaia Oraelor din Romnia;


c) Asociaia Municipiilor din Romnia;
d) Uniunea Naional a Consiliilor Judeene din Romnia;
e) alte forme asociative de interes general, constituite potrivit legii.
Articolul 9
(1) n cadrul politicii economice naionale, comunele, oraele, municipiile i judeele au dreptul
la resurse financiare proprii, pe care autoritile administraiei publice locale le stabilesc, le
administreaz i le utilizeaz pentru ndeplinirea competenelor i atribuiilor ce le revin, n
condiiile legii.
(2) Resursele financiare de care dispun autoritile administraiei publice locale trebuie s fie
corelate cu competenele i cu atribuiile prevzute de lege.
Articolul 10
Autoritile administraiei publice locale administreaz sau, dup caz, dispun de resursele
financiare, precum i de bunurile proprietate public sau privat ale comunelor, oraelor,
municipiilor i judeelor, n conformitate cu principiul autonomiei locale.
Articolul 11
(1) Dou sau mai multe uniti administrativ-teritoriale au dreptul ca, n limitele competenelor
autoritilor lor deliberative i executive, s coopereze i s se asocieze, n condiiile legii,
formnd asociaii de dezvoltare intercomunitar, cu personalitate juridic, de drept privat i de
utilitate public. Asociaiile de dezvoltare intercomunitar sunt de utilitate public, prin efectul
prezentei legi, prin derogare de la prevederile Ordonanei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la
asociaii i fundaii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 246/2005.
(2) Asociaiile de dezvoltare intercomunitar se constituie n condiiile legii, n scopul realizrii
n comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizrii n comun a
unor servicii publice. Zonele metropolitane i aglomerrile urbane constituite cu acordul expres
al consiliilor locale ale unitilor administrativ-teritoriale componente au ca scop dezvoltarea
infrastructurilor i a obiectivelor de dezvoltare de interes comun. Autoritile deliberative i
executive de la nivelul fiecrei uniti administrativ-teritoriale componente i pstreaz
autonomia local, n condiiile legii.
(3) Unitile administrativ-teritoriale au dreptul ca, n limitele competenelor autoritilor lor
deliberative i executive, s coopereze i s se asocieze i cu uniti administrativ-teritoriale din
strintate, n condiiile legii, prin hotrri ale consiliilor locale sau consiliilor judeene, dup
caz.
(4) Pentru protecia i promovarea intereselor lor comune, unitile administrativ-teritoriale au
5

dreptul de a adera la asociaii naionale i internaionale, n condiiile legii.


Articolul 12
(1) Asociaiile de dezvoltare intercomunitar se finaneaz prin contribuii din bugetele locale ale
unitilor administrativ-teritoriale membre, precum i din alte surse, n condiiile legii.
(2) Guvernul sprijin asocierea unitilor administrativ-teritoriale prin programe naionale de
dezvoltare. Aceste programe sunt finanate anual prin bugetul de stat i sunt prevzute distinct n
cadrul bugetului Ministerului Internelor i Reformei Administrative*), n condiiile legii privind
finanele publice locale.
(3) Consiliile judeene pot iniia i derula programe judeene de dezvoltare, finanate din bugetul
local al judeului i prevzute distinct n cadrul acestuia.
Articolul 13
(1) Asociaiile de dezvoltare intercomunitar sunt conduse de un consiliu de administraie
compus din reprezentani ai unitilor administrativ-teritoriale componente, desemnai de
consiliul local sau de consiliul judeean, la propunerea primarului, respectiv a preedintelui
consiliului judeean, precum i la propunerea consilierilor locali sau judeeni, dup caz.
(2) Consiliul de administraie este condus de un preedinte ales cu votul majoritii membrilor
si.
(3) Pentru realizarea obiectivelor proprii, consiliul de administraie poate nfiina un aparat
tehnic, finanat din resursele asociaiei de dezvoltare intercomunitar.
(4) Organizarea i modul de funcionare a consiliului de administraie i a aparatului tehnic sunt
stabilite prin actul de nfiinare i statutul asociaiei de dezvoltare intercomunitar, aprobate prin
hotrrile consiliilor locale, respectiv judeene asociate.
Articolul 14
Unitile administrativ-teritoriale pot ncheia ntre ele acorduri i pot participa, inclusiv prin
alocare de fonduri, la iniierea i la realizarea unor programe de dezvoltare zonal sau regional,
n baza hotrrilor adoptate de consiliile locale ori judeene, dup caz, n condiiile legii.
Articolul 15
(1) Unitile administrativ-teritoriale limitrofe zonelor de frontier pot ncheia ntre ele nelegeri
de cooperare transfrontalier cu structuri similare din statele vecine, n condiiile legii.
(2) Unitile administrativ-teritoriale, prin primari, respectiv preedinii consiliilor judeene,
transmit Ministerului Afacerilor Externe, spre avizare conform, proiectele de nelegeri de
cooperare pe care acestea intenioneaz s le ncheie cu unitile administrativ-teritoriale din alte
6

ri, nainte de supunerea lor spre adoptare de ctre consiliile locale sau judeene, dup caz.
(3) Prin nelegerile de cooperare transfrontalier pot fi create i pe teritoriul Romniei
organisme care s aib, potrivit dreptului intern, personalitate juridic. Aceste organisme nu au,
n sensul prezentei legi, competene administrativ-teritoriale.
(4) Unitile administrativ-teritoriale care au ncheiat nelegeri de cooperare transfrontalier au
dreptul s participe n alte state la organismele create prin respectivele nelegeri, n limita
competenelor ce le revin, potrivit legii.
(5) Autoritile administraiei publice locale din Romnia pot ncheia acorduri de
nfrire/cooperare cu autoritile administraiei publice locale din Republica Moldova pentru
realizarea i finanarea unor obiective de investiii ale unitilor administrativ-teritoriale din
Republica Moldova, programe comune culturale, sportive, de tineret i educaionale, stagii de
pregtire profesional i a altor aciuni care contribuie la dezvoltarea relaiilor de prietenie.
--------Alin. (5) al art. 15 a fost introdus de art. 21 din ORDONANA DE URGEN nr. 18 din 16
aprilie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 24 aprilie 2014.
Articolul 16
(1) Iniiativa unitilor administrativ-teritoriale de a coopera i de a se asocia cu uniti
administrativ-teritoriale din strintate, precum i de a adera la o asociaie internaional a
unitilor administrativ-teritoriale va fi comunicat Ministerului Afacerilor Externe i
Ministerului Internelor i Reformei Administrative*).
(2) Proiectele de nelegeri de cooperare pe care unitile administrativ-teritoriale intenioneaz
s le ncheie cu uniti administrativ-teritoriale din alte ri vor fi transmise spre avizare
Ministerului Afacerilor Externe, prin primari, respectiv preedinii consiliilor judeene, nainte de
supunerea lor spre adoptare de ctre consiliile locale sau consiliile judeene, dup caz.
(3) Avizele prevzute la alin. (2) trebuie emise n termen de 30 de zile de la primirea solicitrii.
n caz contrar se va considera c nu sunt obiecii i proiectul respectiv poate fi supus spre
aprobare consiliului local sau judeean interesat.
(4) Responsabilitatea privind nelegerile de cooperare ncheiate de unitile administrativteritoriale revine n exclusivitate acestora.
Articolul 17
Consiliile locale i consiliile judeene pot hotr asupra participrii cu capital sau cu bunuri, n
numele i n interesul colectivitilor locale pe care le reprezint, la nfiinarea, funcionarea i
dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice i de utilitate public de interes local
sau judeean, n condiiile legii.

Articolul 18
Controlul administrativ i controlul financiar al activitii autoritilor administraiei publice
locale se exercit n limitele i n condiiile prevzute de lege.
Articolul 19
n unitile administrativ-teritoriale n care cetenii aparinnd minoritilor naionale au o
pondere de peste 20% din numrul locuitorilor, autoritile administraiei publice locale,
instituiile publice aflate n subordinea acestora, precum i serviciile publice deconcentrate
asigur folosirea, n raporturile cu acetia, i a limbii materne, n conformitate cu prevederile
Constituiei, ale prezentei legi i ale tratatelor internaionale la care Romnia este parte.
Articolul 20
(1) Comunele, oraele, municipiile i judeele sunt uniti administrativ-teritoriale n care se
exercit autonomia local i n care se organizeaz i funcioneaz autoriti ale administraiei
publice locale.
(2) Comunele pot fi formate din unul sau mai multe sate.
(3) Unele orae pot fi declarate municipii, n condiiile legii.
(4) n municipii se pot crea subdiviziuni administrativ-teritoriale, ale cror delimitare i
organizare se fac potrivit legii.
(5) Autoritile administraiei publice locale se pot constitui i n subdiviziunile administrativteritoriale ale municipiilor. Aceste autoriti exercit atribuiile prevzute la art. 81 i, respectiv,
la art. 83, care se aplic n mod corespunztor.
Articolul 21
(1) Unitile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridic
deplin i patrimoniu propriu. Acestea sunt subiecte juridice de drept fiscal, titulare ale codului
de nregistrare fiscal i ale conturilor deschise la unitile teritoriale de trezorerie, precum i la
unitile bancare. Unitile administrativ-teritoriale sunt titulare ale drepturilor i obligaiilor ce
decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparin domeniului public i privat n
care acestea sunt parte, precum i din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, n condiiile
legii.
(2) n justiie, unitile administrativ-teritoriale sunt reprezentate, dup caz, de primar sau de
preedintele consiliului judeean.
(2^1) Pentru aprarea intereselor unitilor administrativ-teritoriale, primarul, respectiv
preedintele consiliului judeean, st n judecat ca reprezentant legal i nu n nume personal.
--------8

Alin. (2^1) al art. 21 a fost introdus de art. unic din LEGEA nr. 74 din 17 mai 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 22 mai 2012.
(3) Primarul, respectiv preedintele consiliului judeean, poate mputernici o persoan cu studii
superioare juridice de lung durat din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv al
consiliului judeean, sau un avocat care s reprezinte interesele unitii administrativ-teritoriale,
precum i ale autoritilor administraiei publice locale respective, n justiie.
(4) Unitatea administrativ-teritorial are dreptul s beneficieze de acoperirea cheltuielilor de
judecat stabilite n baza hotrrii instanei de judecat, inclusiv n situaia n care reprezentarea
n justiie este asigurat de un consilier juridic din aparatul de specialitate al primarului, respectiv
al consiliului judeean.
(5) Despgubirile primite de unitile administrativ-teritoriale n urma hotrrilor pronunate de
instanele de judecat se constituie n venituri la bugetele locale. Despgubirile pe care trebuie s
le plteasc unitatea administrativ-teritorial n urma hotrrilor pronunate de instana de
judecat i rmase definitive sunt asigurate de la bugetul local.
Articolul 22
Delimitarea teritorial a comunelor, oraelor, municipiilor i judeelor se stabilete prin lege.
Orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua numai prin lege i numai
dup consultarea prealabil a cetenilor din unitile administrativ-teritoriale respective prin
referendum, care se organizeaz potrivit legii.

Seciunea a 2-a Autoritile administraiei publice locale


Articolul 23
(1) Autoritile administraiei publice prin care se realizeaz autonomia local n comune, orae
i municipii sunt consiliile locale, comunale, oreneti i municipale, ca autoriti deliberative,
i primarii, ca autoriti executive. Consiliile locale i primarii se aleg n condiiile prevzute de
legea pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale.
(2) Consiliile locale i primarii funcioneaz ca autoriti ale administraiei publice locale i
rezolv treburile publice din comune, orae i municipii, n condiiile legii.
Articolul 24
n fiecare jude se constituie un consiliu judeean, ca autoritate a administraiei publice locale,
pentru coordonarea activitii consiliilor comunale, oreneti i municipale, n vederea realizrii
serviciilor publice de interes judeean. Consiliul judeean este ales n condiiile legii pentru
alegerea autoritilor administraiei publice locale.
9

Articolul 25
Aleii locali sunt primarul, consilierii locali, preedintele consiliului judeean i consilierii
judeeni. n asigurarea liberului exerciiu al mandatului lor, acetia ndeplinesc o funcie de
autoritate public, beneficiind de dispoziiile legii penale cu privire la persoanele care
ndeplinesc o funcie ce implic exerciiul autoritii de stat.
-------------Art. 25 a fost modificat de pct. 2 al art. 78 al Titlului III din LEGEA nr. 35 din 13 martie 2008,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 13 martie 2008.
Articolul 26
(1) Mandatul primarului, consilierului local, respectiv al preedintelui consiliului judeean i al
consilierului judeean este de 4 ani. Mandatul se exercit n condiiile legii.
(2) Consiliul local sau consiliul judeean, primarul, precum i preedintele consiliului judeean
ales n cursul unui mandat, ca urmare a dizolvrii consiliului local sau judeean, respectiv a
vacanei postului de primar sau de preedinte al consiliului judeean, ncheie mandatul
precedentei autoriti a administraiei publice locale.
(3) Consiliul local sau consiliul judeean, precum i primarul sau preedintele consiliului
judeean, alei n urma organizrii unor noi uniti administrativ-teritoriale sau n urma dizolvrii
unor consilii, respectiv vacantrii unor posturi de primari sau de preedini ai consiliilor judeene,
i exercit mandatul numai pn la organizarea urmtoarelor alegeri locale generale.
-------------Art. 26 a fost modificat de pct. 3 al art. 78 al Titlului III din LEGEA nr. 35 din 13 martie 2008,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 13 martie 2008.
Articolul 27
n scopul asigurrii autonomiei locale, autoritile administraiei publice locale au dreptul s
instituie i s perceap impozite i taxe locale, s elaboreze i s aprobe bugetele locale ale
comunelor, oraelor, municipiilor i judeelor, n condiiile legii.

10

Capitolul II Consiliile locale


Seciunea 1 Constituirea consiliului local
Articolul 28
Consiliile locale sunt compuse din consilieri locali alei prin vot universal, egal, direct, secret i
liber exprimat, n condiiile stabilite de legea pentru alegerea autoritilor administraiei publice
locale.
Articolul 29
(1) Numrul membrilor fiecrui consiliu local se stabilete prin ordin al prefectului, n funcie de
numrul locuitorilor comunei, oraului sau municipiului, conform populaiei dup domiciliu
raportate de Institutul Naional de Statistic la data de 1 ianuarie a anului n curs, dup cum
urmeaz:

Numrul locuitorilor comunei


Numrul
sau ai oraului
consilierilor

pn la 1.500

ntre 1.501 i 3.000


11

ntre 3.001 i 5.000


13

ntre 5.001 i 10.000


15

ntre 10.001 i 20.000


17

ntre 20.001 i 50.000


19

ntre 50.001 i 100.000


21

ntre 100.001 i 200.000


23

ntre 200.001 i 400.000


27

peste 400.000
31

11

---------Alin. (1) al art. 29 a fost modificat de pct. 2 al art. 137 al Titlului II din LEGEA nr. 115 din 19
mai 2015, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015.
(2) Consiliul General al Municipiului Bucureti este compus din 55 de consilieri locali.
-----------Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de pct. 1 al art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 20
din 27 februarie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 7 martie 2008.
(3) Numrul membrilor consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureti se stabilete n
funcie de numrul locuitorilor sectoarelor respective, potrivit alin. (1).
Articolul 30
(1) Constituirea consiliilor locale se face n termen de 20 de zile de la data desfurrii alegerilor,
dup ndeplinirea prevederilor art. 38 alin. (1) i (1^1) din Legea nr. 334/2006
privind finanarea partidelor politice i a campaniilor electorale, cu modificrile i completrile
ulterioare. Convocarea consilierilor declarai alei pentru edina de constituire se face de ctre
prefect. La edina de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul su, precum i
primarul, chiar dac procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizat.
----------Alin. (1) al art. 30 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 66
din 28 mai 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 30 mai 2008.
(2) edina este legal constituit dac particip cel puin dou treimi din numrul consilierilor
alei. n cazul n care nu se poate asigura aceast majoritate, edina se va organiza, n aceleai
condiii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Dac nici la a doua convocare reuniunea nu este
legal constituit, se va proceda la o nou convocare de ctre prefect, peste alte 3 zile, n aceleai
condiii.
(3) n situaia n care consiliul local nu se poate reuni nici la aceast ultim convocare, din cauza
absenei, fr motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile
consilierilor alei care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocri anterioare, dac acetia nu pot fi
nlocuii de supleanii nscrii pe listele de candidai respective, organizndu-se alegeri pentru
completare, n termen de 30 de zile, n condiiile Legii privind alegerea autoritilor
administraiei publice locale.
(4) Ordinul prefectului prin care se declar vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat
poate fi atacat de cei n cauz la instana de contencios administrativ, n termen de 5 zile de la
comunicare. Hotrrea instanei este definitiv i irevocabil.
(5) Absena consilierilor de la edina de constituire este considerat motivat dac se face
dovada c aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a fcut
imposibil prezena acestora, a unei deplasri n strintate n interes de serviciu sau a unor
evenimente de for major.
-----------12

Art. 30 a fost modificat de pct. 2 al art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 20 din 27
februarie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 7 martie 2008.
Articolul 31
(1) Lucrrile edinei de constituire sunt conduse de cel mai n vrst consilier, asistat de 2
consilieri dintre cei mai tineri.
(2) Pentru validarea mandatelor, consiliile locale aleg prin vot deschis, dintre membrii lor, pe
ntreaga durat a mandatului, o comisie de validare alctuit din 3-5 consilieri.
(3) Comisia de validare examineaz legalitatea alegerii fiecrui consilier i propune consiliului
local validarea sau invalidarea mandatelor.
(4) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai n cazul n care se
constat nclcarea condiiilor de eligibilitate sau dac alegerea consilierului s-a fcut prin fraud
electoral, constatat n condiiile Legii privind alegerea autoritilor administraiei publice
locale.
(5) Validarea sau invalidarea mandatelor se face, n ordine alfabetic, cu votul deschis al
majoritii consilierilor prezeni la edin. Persoana al crei mandat este supus validrii sau
invalidrii nu particip la vot.
-----------Art. 31 a fost modificat de pct. 3 al art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 20 din 27
februarie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 7 martie 2008.
Articolul 31^1
(1) Hotrrea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacat de cei interesai la instana
de contencios administrativ n termen de 5 zile de la adoptare sau, n cazul celor abseni de la
edin, de la comunicare.
(2) Instana de contencios administrativ se pronun n cel mult 30 de zile. n acest caz,
procedura prealabil nu se mai efectueaz, iar hotrrea primei instane este definitiv i
irevocabil.
-----------Art. 31^1 a fost introdus de pct. 4 al art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 20 din 27
februarie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 7 martie 2008.
Articolul 32
(1) Consilierii locali ale cror mandate au fost validate depun n faa consiliului local urmtorul
jurmnt n limba romn: "Jur s respect Constituia i legile rii i s fac, cu bun-credin, tot
ceea ce st n puterile i priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei (oraului,
municipiului, judeului)... Aa s-mi ajute Dumnezeu!"
13

(2) Consilierii locali care refuz s depun jurmntul sunt considerai demisionai de drept.
(3) Jurmntul poate fi depus i fr formul religioas.
Articolul 33
n cazul n care consilierul local declarat ales renun la mandat nainte de validare sau refuz s
depun jurmntul, se supune validrii mandatul primului supleant nscris pe lista partidului
politic, a alianei politice sau a alianei electorale respective, dac pn la validarea mandatului
partidele i alianele politice confirm n scris apartenena la partid. n cazul n care locurile
rmase vacante nu pot fi completate cu supleani, conform legii, iar numrul de consilieri locali
se reduce sub jumtate plus unu, se vor organiza alegeri pariale pentru completare, n termen de
90 de zile.
Articolul 34
(1) Dup validare, n edina de constituire a consiliului local, consilierii locali depun jurmntul
prevzut la art. 32.
(2) Consiliul local se declar legal constituit, dac majoritatea consilierilor locali validai au
depus jurmntul. Constituirea consiliului local se constat prin hotrre, adoptat cu votul
majoritii consilierilor locali validai.
Articolul 35
(1) Dup declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii si, prin hotrre
adoptat cu votul deschis al majoritii consilierilor locali n funcie, un preedinte de edin, pe
o perioad de cel mult 3 luni, care va conduce edinele consiliului i va semna hotrrile
adoptate de acesta.
(2) Consilierul local ales n condiiile alin. (1) poate fi schimbat din funcie, la iniiativa a cel
puin unei treimi din numrul consilierilor locali, prin votul majoritii consilierilor locali n
funcie.

Seciunea a 2-a Atribuiile consiliului local

Articolul 36
(1) Consiliul local are iniiativ i hotrte, n condiiile legii, n toate problemele de interes
local, cu excepia celor care sunt date prin lege n competena altor autoriti ale administraiei
publice locale sau centrale.
(2) Consiliul local exercit urmtoarele categorii de atribuii:
14

a) atribuii privind organizarea i funcionarea aparatului de specialitate al primarului, ale


instituiilor i serviciilor publice de interes local i ale societilor comerciale i regiilor
autonome de interes local;
b) atribuii privind dezvoltarea economico-social i de mediu a comunei, oraului sau
municipiului;
c) atribuii privind administrarea domeniului public i privat al comunei, oraului sau
municipiului;
d) atribuii privind gestionarea serviciilor furnizate ctre ceteni;
e) atribuii privind cooperarea interinstituional pe plan intern i extern.
(3) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
a) aprob statutul comunei, oraului sau municipiului, precum i regulamentul de organizare i
funcionare a consiliului local;
b) aprob, n condiiile legii, la propunerea primarului, nfiinarea, organizarea i statul de funcii
ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituiilor i serviciilor publice de interes local,
precum i reorganizarea i statul de funcii ale regiilor autonome de interes local;
c) exercit, n numele unitii administrativ-teritoriale, toate drepturile i obligaiile
corespunztoare participaiilor deinute la societi comerciale sau regii autonome, n condiiile
legii.
(4) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
a) aprob, la propunerea primarului, bugetul local, virrile de credite, modul de utilizare a
rezervei bugetare i contul de ncheiere a exerciiului bugetar;
b) aprob, la propunerea primarului, contractarea i/sau garantarea mprumuturilor, precum i
contractarea de datorie public local prin emisiuni de titluri de valoare, n numele unitii
administrativ-teritoriale, n condiiile legii;
c) stabilete i aprob impozitele i taxele locale, n condiiile legii;
d) aprob, la propunerea primarului, documentaiile tehnico-economice pentru lucrrile de
investiii de interes local, n condiiile legii;
e) aprob strategiile privind dezvoltarea economic, social i de mediu a unitii administrativteritoriale;
f) asigur realizarea lucrrilor i ia msurile necesare implementrii i conformrii cu prevederile
angajamentelor asumate n procesul de integrare european n domeniul proteciei mediului i
gospodririi apelor pentru serviciile furnizate cetenilor.
(5) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
a) hotrte darea n administrare, concesionarea sau nchirierea bunurilor proprietate public a
comunei, oraului sau municipiului, dup caz, precum i a serviciilor publice de interes local, n
condiiile legii;
b) hotrte vnzarea, concesionarea sau nchirierea bunurilor proprietate privat a comunei,
oraului sau municipiului, dup caz, n condiiile legii;
c) avizeaz sau aprob, n condiiile legii, documentaiile de amenajare a teritoriului i urbanism
ale localitilor;
15

d) atribuie sau schimb, n condiiile legii, denumiri de strzi, de piee i de obiective de interes
public local.
(6) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
a) asigur, potrivit competenelor sale i n condiiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor publice de interes local privind:
1. educaia;
2. serviciile sociale pentru protecia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vrstnice,
a familiei i a altor persoane sau grupuri aflate n nevoie social;
3. sntatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea public;
8. situaiile de urgen;
9. protecia i refacerea mediului;
10. conservarea, restaurarea i punerea n valoare a monumentelor istorice i de arhitectur, a
parcurilor, grdinilor publice i rezervaiilor naturale;
11. dezvoltarea urban;
12. evidena persoanelor;
13. podurile i drumurile publice;
14. serviciile comunitare de utilitate public: alimentare cu ap, gaz natural, canalizare,
salubrizare, energie termic, iluminat public i transport public local, dup caz;
15. serviciile de urgen de tip salvamont, salvamar i de prim ajutor;
16. activitile de administraie social-comunitar;
17. locuinele sociale i celelalte uniti locative aflate n proprietatea unitii administrativteritoriale sau n administrarea sa;
18. punerea n valoare, n interesul comunitii locale, a resurselor naturale de pe raza unitii
administrativ-teritoriale;
19. alte servicii publice stabilite prin lege;
b) hotrte acordarea unor sporuri i altor faciliti, potrivit legii, personalului sanitar i
didactic;
c) sprijin, n condiiile legii, activitatea cultelor religioase;
d) poate solicita informri i rapoarte de la primar, viceprimar i de la efii organismelor
prestatoare de servicii publice i de utilitate public de interes local;
e) aprob construirea locuinelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinelor sociale i a
utilitilor locative aflate n proprietatea sau n administrarea sa;
f) poate solicita informri i rapoarte specifice de la primar i de la efii organismelor prestatoare
de servicii publice i de utilitate public de interes local.
(7) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:
a) hotrte, n condiiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romne sau strine,
16

n vederea finanrii i realizrii n comun a unor aciuni, lucrri, servicii sau proiecte de interes
public local;
b) hotrte, n condiiile legii, nfrirea comunei, oraului sau municipiului cu uniti
administrativ-teritoriale din alte ri;
c) hotrte, n condiiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte uniti administrativ-teritoriale
din ar sau din strintate, precum i aderarea la asociaii naionale i internaionale ale
autoritilor administraiei publice locale, n vederea promovrii unor interese comune.
(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romne sau strine cu merite deosebite titlul
de cetean de onoare al comunei, oraului sau municipiului, n baza unui regulament propriu.
Prin acest regulament se stabilesc i condiiile retragerii titlului conferit.
(9) Consiliul local ndeplinete orice alte atribuii stabilite prin lege.
Articolul 37
Persoanele mputernicite s reprezinte interesele unitii administrativ-teritoriale n societi
comerciale, regii autonome de interes local, asociaii de dezvoltare intercomunitar i alte
organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotrre a consiliului local, n
condiiile legii, respectndu-se configuraia politic de la ultimele alegeri locale.

Seciunea a 3-a Funcionarea consiliului local


Articolul 38
(1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organic,
n caz de rzboi sau catastrof.
(2) Consiliul local i exercit mandatul de la data constituirii pn la data declarrii ca legal
constituit a consiliului nou-ales.
Articolul 39
(1) Consiliul local se ntrunete n edine ordinare, lunar, la convocarea primarului.
(2) Consiliul local se poate ntruni i n edine extraordinare, la cererea primarului sau a cel
puin unei treimi din numrul membrilor consiliului.
(3) Convocarea consiliului local se face n scris, prin intermediul secretarului unitii
administrativ-teritoriale, cu cel puin 5 zile nainte edinelor ordinare sau cu cel puin 3 zile
nainte de edinele extraordinare. Odat cu notificarea convocrii, sunt puse la dispoziie
consilierilor locali materialele nscrise pe ordinea de zi.
(4) n caz de for major i de maxim urgen pentru rezolvarea intereselor locuitorilor
comunei, oraului sau municipiului sau n alte situaii stabilite de regulamentul de organizare i
17

funcionare a consiliului local, convocarea consiliului local se poate face de ndat.


(5) n invitaia la edin se vor preciza data, ora, locul desfurrii i ordinea de zi a acesteia.
(6) Ordinea de zi a edinei consiliului local se aduce la cunotin locuitorilor comunei sau ai
oraului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.
(7) n comunele sau oraele n care cetenii aparinnd unei minoriti naionale au o pondere de
peste 20% din numrul locuitorilor ordinea de zi se aduce la cunotin public i n limba
matern a cetenilor aparinnd minoritii respective.
(8) n toate cazurile convocarea se consemneaz n procesul-verbal al edinei.
Articolul 40
(1) edinele consiliului local se desfoar legal n prezena majoritii consilierilor locali n
funcie.
(2) Prezena consilierilor locali la edin este obligatorie. Cazurile n care absena este motivat
se stabilesc prin regulamentul de organizare i funcionare a consiliului local. Consilierul local
care absenteaz nemotivat de dou ori consecutiv este sancionat, n condiiile regulamentului de
organizare i funcionare a consiliului local.
Articolul 41
edinele consiliului local sunt conduse de un preedinte de edin, ales n condiiile prevzute
la art. 35.
Articolul 42
(1) edinele consiliului local sunt publice.
(2) Lucrrile edinelor se desfoar n limba romn.
n consiliile locale n care consilierii locali aparinnd unei minoriti naionale reprezint cel
puin o cincime din numrul total, la edinele de consiliu se poate folosi i limba matern. n
aceste cazuri se va asigura, prin grija primarului, traducerea n limba romn. n toate cazurile,
documentele edinelor de consiliu se ntocmesc n limba romn.
(3) Dezbaterile din edinele consiliului local, precum i modul n care i-a exercitat votul fiecare
consilier local se consemneaz ntr-un proces-verbal, semnat de preedintele de edin i de
secretarul unitii administrativ-teritoriale.
(4) Preedintele de edin, mpreun cu secretarul unitii administrativ-teritoriale i asum,
prin semntur, responsabilitatea veridicitii celor consemnate.
(5) La nceputul fiecrei edine, secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al edinei
anterioare. Consilierii locali au dreptul ca, n cadrul edinei, s conteste coninutul procesuluiverbal i s cear menionarea exact a opiniilor exprimate n edina anterioar.
(6) Procesul-verbal i documentele care au fost dezbtute n edin se depun ntr-un dosar
18

special al edinei respective, care va fi numerotat, semnat i sigilat de preedintele de edin i


de secretar, dup aprobarea procesului-verbal.
(7) n termen de 3 zile de la terminarea edinei, secretarul unitii administrativ-teritoriale
afieaz la sediul primriei i, dup caz, pe pagina de internet a unitii administrativ-teritoriale o
copie a procesului-verbal al edinei.
Articolul 43
(1) Ordinea de zi a edinelor se aprob de consiliul local, la propunerea celui care, n condiiile
art. 39, a cerut ntrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru
probleme urgente, care nu pot fi amnate pn la edina urmtoare, i numai cu votul majoritii
consilierilor locali prezeni. Scoaterea unui proiect de hotrre de pe proiectul ordinii de zi se
face numai cu acordul iniiatorului sau dac acesta nu ndeplinete condiiile prevzute la art. 44.
(2) n cazul neaprobrii ordinii de zi, n condiiile prevzute la alin. (1), nu se acord
indemnizaia cuvenit consilierilor locali pentru edina respectiv.
Articolul 44
(1) Proiectele de hotrri nscrise pe ordinea de zi a edinei consiliului local nu pot fi dezbtute
dac nu sunt nsoite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate
al primarului, care este elaborat n termen de 30 de zile de la nregistrarea proiectului, precum i
de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepia cazurilor prevzute la art. 39 alin.
(2) i (4).
(2) Dac rapoartele prevzute la alin. (1) nu sunt ntocmite n termen de 30 de zile de la
nregistrarea proiectului, acestea se consider implicit favorabile.
Articolul 45
(1) n exercitarea atribuiilor ce i revin consiliul local adopt hotrri, cu votul majoritii
membrilor prezeni, n afar de cazurile n care legea sau regulamentul de organizare i
funcionare a consiliului cere o alt majoritate.
(2) Se adopt cu votul majoritii consilierilor locali n funcie urmtoarele hotrri ale
consiliului local:
a) hotrrile privind bugetul local;
b) hotrrile privind contractarea de mprumuturi, n condiiile legii;
c) hotrrile prin care se stabilesc impozite i taxe locale;
d) hotrrile privind participarea la programe de dezvoltare judeean, regional, zonal sau de
cooperare transfrontalier;
e) hotrrile privind organizarea i dezvoltarea urbanistic a localitilor i amenajarea
teritoriului;
19

f) hotrrile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoriti publice, cu persoane juridice
romne sau strine.
(3) Hotrrile privind patrimoniul se adopt cu votul a dou treimi din numrul total al
consilierilor locali n funcie.
(4) Dac bugetul local nu poate fi adoptat dup dou edine consecutive, care vor avea loc la un
interval de cel mult 7 zile, activitatea se va desfura pe baza bugetului anului precedent pn la
adoptarea noului buget, dar nu mai trziu de 45 de zile de la data publicrii legii bugetului de stat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
(5) Consiliul local stabilete ca unele hotrri s fie luate prin vot secret. Hotrrile cu caracter
individual cu privire la persoane vor fi luate ntotdeauna prin vot secret, cu excepiile prevzute
de lege. Procedurile de votare vor fi stabilite prin regulamentul de organizare i funcionare a
consiliului local.
(6) Proiectele de hotrri pot fi propuse de consilieri locali, de primar, viceprimar sau de ceteni.
Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului unitii
administrativ-teritoriale i al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Articolul 46
(1) Nu poate lua parte la deliberare i la adoptarea hotrrilor consilierul local care, fie personal,
fie prin so, soie, afini sau rude pn la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial n
problema supus dezbaterilor consiliului local.
(2) Hotrrile adoptate de consiliul local cu nclcarea dispoziiilor alin. (1) sunt nule de drept.
Nulitatea se constat de ctre instana de contencios administrativ. Aciunea poate fi introdus de
orice persoan interesat.
Articolul 47
Hotrrile consiliului local se semneaz de preedintele de edin, ales n condiiile prevzute la
art. 35, i se contrasemneaz, pentru legalitate, de ctre secretar. n cazul n care preedintele de
edin lipsete sau refuz s semneze, hotrrea consiliului local se semneaz de 3-5 consilieri
locali.
Articolul 48
(1) Secretarul unitii administrativ-teritoriale nu va contrasemna hotrrea n cazul n care
consider c aceasta este ilegal. n acest caz, va depune n scris i va expune consiliului local
opinia sa motivat, care va fi consemnat n procesul-verbal al edinei.
(2) Secretarul unitii administrativ-teritoriale va comunica hotrrile consiliului local primarului
i prefectului de ndat, dar nu mai trziu de 10 zile lucrtoare de la data adoptrii.
(3) Comunicarea, nsoit de eventualele obiecii cu privire la legalitate, se face n scris de ctre
20

secretar i va fi nregistrat ntr-un registru special destinat acestui scop.


Articolul 49
(1) Hotrrile cu caracter normativ devin obligatorii i produc efecte de la data aducerii lor la
cunotin public, iar cele individuale, de la data comunicrii.
(2) Aducerea la cunotin public a hotrrilor cu caracter normativ se face n termen de 5 zile
de la data comunicrii oficiale ctre prefect.
Articolul 50
n unitile administrativ-teritoriale n care cetenii aparinnd unei minoriti naionale au o
pondere de peste 20% din numrul locuitorilor hotrrile cu caracter normativ se aduc la
cunotin public i n limba matern a cetenilor aparinnd minoritii respective, iar cele cu
caracter individual se comunic, la cerere, i n limba matern.
Articolul 51
(1) n exercitarea mandatului, consilierii locali sunt n serviciul colectivitii locale.
(2) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului i al aparatului de specialitate, s pun
la dispoziie consilierilor locali, la cererea acestora, n termen de cel mult 10 zile lucrtoare,
informaiile necesare n vederea ndeplinirii mandatului.
(3) Consilierii locali sunt obligai ca, n ndeplinirea mandatului, s organizeze periodic ntlniri
cu cetenii i s acorde audiene.
(4) Fiecare consilier local, precum i viceprimarul sunt obligai s prezinte un raport anual de
activitate, care va fi fcut public prin grija secretarului.
(5) Pentru participarea la edinele consiliului local i ale comisiilor de specialitate, consilierul
local primete o indemnizaie stabilit n condiiile legii.
(6) Consilierii locali au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le efectueaz n ndeplinirea
mandatului lor, n condiiile legii.
(7) Consiliul local poate hotr diminuarea cuantumului indemnizaiei prevzute la alin. (5) i a
cotei n care se face decontarea conform prevederilor alin. (6), n concordan cu posibilitile de
finanare.
Articolul 52
La lucrrile consiliului local pot asista i lua cuvntul, fr drept de vot, prefectul, preedintele
consiliului judeean sau reprezentanii acestora, deputaii i senatorii, minitrii i ceilali membri
ai Guvernului, secretarii i subsecretarii de stat, efii serviciilor publice deconcentrate ale
ministerelor i ale celorlalte organe centrale din unitile administrativ-teritoriale, n problemele
21

ce privesc domeniile de responsabilitate a acestor servicii, precum i persoanele interesate,


invitate de primar.
Articolul 53
(1) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali alei n consiliile locale sunt reprezentai la
edinele de consiliu de un delegat stesc.
(2) Delegatul stesc este ales pe perioada mandatului consiliului local de o adunare steasc,
convocat cu cel puin 15 zile nainte de primar. Alegerea delegatului stesc se desfoar n
prezena primarului sau a viceprimarului i a minimum 2 consilieri desemnai prin hotrrea
consiliului local. Alegerea delegatului stesc se face cu majoritatea voturilor celor prezeni la
aceast adunare. La adunarea steasc pot participa toi cetenii cu drept de vot i domiciliul n
satul respectiv.
------------Alin. (2) al art. 53 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 375 din 26 noiembrie 2009,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 3 decembrie 2009.
(3) La discutarea problemelor privind satele respective delegaii steti vor fi invitai n mod
obligatoriu. Votul acestora are caracter consultativ.
(4) Delegatului stesc i sunt aplicabile, n mod corespunztor, prevederile art. 51 alin. (5) i (6).
Articolul 54
(1) Dup constituire consiliul local i organizeaz comisii de specialitate, pe principalele
domenii de activitate.
(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.
(3) Comisiile de specialitate i aleg cte un preedinte i un secretar.
(4) Comisiile de specialitate analizeaz i avizeaz proiectele de hotrre din domeniul lor de
activitate.
(5) Comisiile de specialitate lucreaz n plen i iau hotrri cu votul majoritii membrilor lor.
(6) Organizarea, funcionarea i atribuiile comisiilor de specialitate se stabilesc prin
regulamentul de organizare i funcionare a consiliului local, respectndu-se configuraia politic
rezultat n urma alegerilor locale.
(7) Consiliile locale pot organiza, din proprie iniiativ sau la iniiativa primarului, dup caz,
comisii speciale de analiz i verificare, pe perioad determinat. Componena comisiei speciale
de analiz i verificare, obiectivele i perioada de desfurare a activitilor acesteia se stabilesc
prin hotrre a consiliului local. Membrii comisiei acioneaz n limitele stabilite prin hotrre.

22

Seciunea a 4-a Dizolvarea consiliului local


Articolul 55
(1) Consiliul local se dizolv de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolv de
drept:
a) n cazul n care acesta nu se ntrunete timp de dou luni consecutiv, dei a fost convocat
conform prevederilor legale;
------------Litera a) a alin. (1) al art. 55 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 59 din 31 martie
2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 8 aprilie 2010.
b) n cazul n care nu a adoptat n 3 edine ordinare consecutive nicio hotrre;
c) n situaia n care numrul consilierilor locali se reduce sub jumtate plus unu i nu se poate
completa prin supleani.
(2) Primarul, viceprimarul, secretarul unitii administrativ-teritoriale, prefectul sau orice alt
persoan interesat poate s sesizeze instana de contencios administrativ cu privire la cazurile
prevzute la alin. (1). Instana analizeaz situaia de fapt i se pronun cu privire la dizolvarea
consiliului local. Hotrrea instanei este definitiv i se comunic prefectului.
------------Alin. (2) al art. 55 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 59 din 31 martie 2010,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 8 aprilie 2010.
(3) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat n condiiile legii.
Referendumul se organizeaz ca urmare a cererii adresate n acest sens prefectului de cel puin
25% din numrul cetenilor cu drept de vot nscrii pe listele electorale ale unitii
administrativ-teritoriale.
(4) Cheltuielile pentru organizarea referendumului prevzut la alin. (3) se suport din bugetul
local.
(5) Referendumul local este organizat, n condiiile legii, de ctre o comisie numit prin ordin al
prefectului, compus dintr-un reprezentant al prefectului, cte un reprezentant al primarului, al
consiliului local i al consiliului judeean i un judector de la judectoria n a crei jurisdicie se
afl unitatea administrativ-teritorial n cauz. Secretarul comisiei este asigurat de instituia
prefectului.
(6) Referendumul este valabil dac s-au prezentat la urne cel puin jumtate plus unu din
numrul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului local nceteaz nainte de
termen dac s-au pronunat n acest sens cel puin jumtate plus unu din numrul total al
voturilor valabil exprimate.
(7) Abrogat.
---------Alin. (7) al art. 55 a fost abrogat de pct. 3 al art. 137 al Titlului II din LEGEA nr. 115 din 19 mai
23

2015, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015.


(8) Pn la constituirea noului consiliu local, primarul sau, n absena acestuia, secretarul unitii
administrativ-teritoriale va rezolva problemele curente ale comunei, oraului sau municipiului,
potrivit competenelor i atribuiilor ce i revin, potrivit legii.
(8^1) n situaia excepional n care primarul se afl n imposibilitatea exercitrii mandatului n
conformitate cu prevederile art. 60 sau art. 69-71, consiliul local este dizolvat n condiiile alin.
(1)-(6), iar funcia de secretar al unitii administrativ-teritoriale este vacant, prefectul numete
prin ordin o persoan prin detaare n condiiile art. 89 alin. (1) i (2) i, dup caz, art. 92 din
Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, care
s exercite atribuiile de secretar al unitii administrativ-teritoriale pentru a rezolva problemele
curente ale comunei, oraului sau municipiului, pn la ocuparea funciei publice de conducere
de secretar n conformitate cu prevederile legislaiei privind funcia public i funcionarii
publici.
---------Alin. (8^1) al art. 55 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 14 din 27 mai 2015, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 2 iunie 2015, care modific pct. 1 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 14 din 27 mai 2015, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 374 din 28 mai 2015.
(8^2) Persoana desemnat potrivit prevederilor alin. (8^1) trebuie s ndeplineasc condiiile de
studii i vechime n specialitatea studiilor n condiiile prezentei legi i ale legislaiei privind
funcia public i funcionarii publici.
---------Alin. (8^2) al art. 55 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 14
din 27 mai 2015, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015.
(8^3) n situaia prevzut la alin. (8^1), prefectul trebuie s solicite cu celeritate Ageniei
Naionale a Funcionarilor Publici organizarea concursului pentru ocuparea funciei de conducere
de secretar al comunei, oraului sau municipiului, dup caz, n condiiile legii.
---------Alin. (8^3) al art. 55 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 14
din 27 mai 2015, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015.
(8^4) Numirea n funcia de secretar al comunei, oraului sau municipiului, dup caz, se face, n
situaia prevzut la alin. (8^3), de ctre prefect, la propunerea Ageniei Naionale a
Funcionarilor Publici.
---------Alin. (8^4) al art. 55 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 14
din 27 mai 2015, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015.
(9) Consiliile locale pot organiza, din proprie iniiativ sau din iniiativa primarului, dup caz,
comisii mixte formate din consilieri locali, funcionari publici i ali specialiti, pe perioad
determinat. Componena comisiilor mixte, obiectivele i perioada de desfurare a activitii
24

acestora se stabilesc prin hotrri ale consiliilor locale. edinele comisiilor mixte sunt publice.

Seciunea a 5-a Suspendarea mandatului de consilier local


Articolul 56
(1) Mandatul de consilier local se suspend de drept numai n cazul n care acesta a fost arestat
preventiv. Msura arestrii preventive se comunic de ndat de ctre instana de judecat
prefectului care, prin ordin, n termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constat
suspendarea mandatului.
-------------Alin. (1) al art. 56 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 13 din 6 ianuarie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 20 ianuarie 2012.
(2) Suspendarea dureaz pn la ncetarea situaiei prevzute la alin. (1). Ordinul de suspendare
se comunic consilierului local, n termen de maximum 48 de ore de la emiterea ordinului.
-------------Alin. (2) al art. 56 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 13 din 6 ianuarie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 20 ianuarie 2012.
(3) n cazul n care consilierul local al crui mandat a fost suspendat a fost gsit nevinovat, acesta
are dreptul la despgubiri, n condiiile legii.

Capitolul III Primarul i viceprimarul


Articolul 57
(1) Comunele, oraele i municipiile au cte un primar i un viceprimar, iar municipiile reedin
de jude au un primar i 2 viceprimari, alei n condiiile legii.
(2) Viceprimarul este subordonat primarului i nlocuitorul de drept al acestuia, care i poate
delega atribuiile sale.
(3) Viceprimarul este ales cu votul majoritii consilierilor locali n funcie, din rndul membrilor
acestuia.*)Not

*) Sintagma "membrilor acestuia" se refer la consilierii locali, membri ai consiliului local.

(4) Schimbarea din funcie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotrre
25

adoptat cu votul a dou treimi din numrul consilierilor n funcie, la propunerea motivat a
primarului sau a unei treimi din numrul consilierilor locali n funcie.
---------Alin. (4) al art. 57 a fost modificat de pct. 4 al art. 137 al Titlului II din LEGEA nr. 115 din 19
mai 2015, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015.
(5) Pe durata mandatului, primarul i viceprimarul primesc o indemnizaie lunar, ca unic form
de remunerare a activitii corespunztoare funciei de primar, respectiv de viceprimar, i care
reprezint baza de calcul pentru stabilirea drepturilor i obligaiilor care se determin n raport cu
venitul salarial. Primarul i viceprimarul nu beneficiaz de sporul de vechime n munc i nici de
alte sporuri prevzute de lege.
(6) Durata mandatului constituie vechime n munc i n specialitatea studiilor absolvite.
(7) Pe durata exercitrii mandatului, viceprimarul i pstreaz statutul de consilier local, fr a
beneficia de indemnizaia aferent acestui statut.
Articolul 58
(1) Validarea alegerii primarului se face n termen de 20 de zile de la data desfurrii alegerilor,
n camera de consiliu a judectoriei n a crei raz teritorial se afl comuna sau oraul, de ctre
un judector desemnat de preedintele judectoriei, dup ndeplinirea prevederilor art. 38 alin.
(1) i (1^1) din Legea nr. 334/2006
, cu modificrile i completrile ulterioare.
-----------Alin. (1) al art. 58 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 66
din 28 mai 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 30 mai 2008.
(2) Invalidarea alegerii primarului se poate pronuna n cazurile prevzute la art. 31 alin. (4).
-----------Art. 58 a fost modificat de pct. 5 al art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 20 din 27
februarie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 7 martie 2008.
Articolul 59
(1) Rezultatul validrii sau invalidrii alegerii primarului se aduce la cunotin prefectului i se
prezint n edina de constituire a consiliului local sau, dup caz, ntr-o edin extraordinar, de
ctre un judector desemnat de preedintele judectoriei.
(2) n caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul, la propunerea prefectului, va stabili data
alegerilor. Acestea se organizeaz n termen de maximum 90 de zile de la data invalidrii sau,
dup caz, de la data rmnerii definitive i irevocabile a hotrrii judectoreti, n condiiile legii.

26

Articolul 60
(1) Primarul depune n faa consiliului local jurmntul prevzut la art. 32 alin. (1).
(2) Primarul care refuz s depun jurmntul este considerat demisionat de drept.
Articolul 61
(1) Primarul ndeplinete o funcie de autoritate public.
(2) Primarul asigur respectarea drepturilor i libertilor fundamentale ale cetenilor, a
prevederilor Constituiei, precum i punerea n aplicare a legilor, a decretelor Preedintelui
Romniei, a hotrrilor i ordonanelor Guvernului, a hotrrilor consiliului local; dispune
msurile necesare i acord sprijin pentru aplicarea ordinelor i instruciunilor cu caracter
normativ ale minitrilor, ale celorlali conductori ai autoritilor administraiei publice centrale,
ale prefectului, precum i a hotrrilor consiliului judeean, n condiiile legii.
(3) Pentru punerea n aplicare a activitilor date n competena sa prin actele normative
prevzute la alin. (2), primarul beneficiaz de un aparat de specialitate, pe care l conduce.
(4) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcionale, n
condiiile legii. Compartimentele funcionale ale acestuia sunt ncadrate cu funcionari publici i
personal contractual.
(5) Primarul conduce serviciile publice locale.
Articolul 62
(1) Primarul reprezint unitatea administrativ-teritorial n relaiile cu alte autoriti publice, cu
persoanele fizice sau juridice romne ori strine, precum i n justiie.
(2) Semnul distinctiv al primarului este o earf n culorile drapelului naional al Romniei.
(3) Earfa va fi purtat, n mod obligatoriu, la solemniti, recepii, ceremonii publice i la
celebrarea cstoriilor.
(4) Modelul earfei se stabilete prin hotrre a Guvernului.
Articolul 63
(1) Primarul ndeplinete urmtoarele categorii principale de atribuii:
a) atribuii exercitate n calitate de reprezentant al statului, n condiiile legii;
b) atribuii referitoare la relaia cu consiliul local;
c) atribuii referitoare la bugetul local;
d) atribuii privind serviciile publice asigurate cetenilor;
e) alte atribuii stabilite prin lege.
(2) n temeiul alin. (1) lit. a), primarul ndeplinete funcia de ofier de stare civil i de autoritate
tutelar i asigur funcionarea serviciilor publice locale de profil, atribuii privind organizarea i
27

desfurarea alegerilor, referendumului i a recensmntului. Primarul ndeplinete i alte


atribuii stabilite prin lege.
(3) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. b), primarul:
a) prezint consiliului local, n primul trimestru, un raport anual privind starea economic,
social i de mediu a unitii administrativ-teritoriale;
b) prezint, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte i informri;
c) elaboreaz proiectele de strategii privind starea economic, social i de mediu a unitii
administrativ-teritoriale i le supune aprobrii consiliului local.
(4) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. c), primarul:
a) exercit funcia de ordonator principal de credite;
b) ntocmete proiectul bugetului local i contul de ncheiere a exerciiului bugetar i le supune
spre aprobare consiliului local;
c) iniiaz, n condiiile legii, negocieri pentru contractarea de mprumuturi i emiterea de titluri
de valoare n numele unitii administrativ-teritoriale;
d) verific, prin compartimentele de specialitate, corecta nregistrare fiscal a contribuabililor la
organul fiscal teritorial, att a sediului social principal, ct i a sediului secundar.
(5) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. d), primarul:
a) coordoneaz realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului
de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice i de utilitate
public de interes local;
b) ia msuri pentru prevenirea i, dup caz, gestionarea situaiilor de urgen;
c) ia msuri pentru organizarea executrii i executarea n concret a activitilor din domeniile
prevzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);
d) ia msuri pentru asigurarea inventarierii, evidenei statistice, inspeciei i controlului efecturii
serviciilor publice de interes local prevzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum i a bunurilor
din patrimoniul public i privat al unitii administrativ-teritoriale;
e) numete, sancioneaz i dispune suspendarea, modificarea i ncetarea raporturilor de serviciu
sau, dup caz, a raporturilor de munc, n condiiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului
de specialitate, precum i pentru conductorii instituiilor i serviciilor publice de interes local;
f) asigur elaborarea planurilor urbanistice prevzute de lege, le supune aprobrii consiliului
local i acioneaz pentru respectarea prevederilor acestora;
g) emite avizele, acordurile i autorizaiile date n competena sa prin lege i alte acte normative;
h) asigur realizarea lucrrilor i ia msurile necesare conformrii cu prevederile angajamentelor
asumate n procesul de integrare european n domeniul proteciei mediului i gospodririi apelor
pentru serviciile furnizate cetenilor.
(6) Pentru exercitarea corespunztoare a atribuiilor sale, primarul colaboreaz cu serviciile
publice deconcentrate ale ministerelor i celorlalte organe de specialitate ale administraiei
publice centrale din unitile administrativ-teritoriale, precum i cu consiliul judeean.
(7) Numirea conductorilor instituiilor i serviciilor publice de interes local se face pe baza
concursului organizat potrivit procedurilor i criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea
28

primarului, n condiiile legii. Numirea se face prin dispoziia primarului, avnd anexat
contractul de management.
Articolul 64
(1) n exercitarea atribuiilor de autoritate tutelar i de ofier de stare civil, a sarcinilor ce i
revin din actele normative privitoare la recensmnt, la organizarea i desfurarea alegerilor, la
luarea msurilor de protecie civil, precum i a altor atribuii stabilite prin lege, primarul
acioneaz i ca reprezentant al statului n comuna sau n oraul n care a fost ales.
(2) n aceast calitate, primarul poate solicita prefectului, n condiiile legii, sprijinul
conductorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe de
specialitate ale administraiei publice centrale din unitile administrativ-teritoriale, dac
sarcinile ce i revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.
Articolul 65
Primarul poate delega atribuiile ce i sunt conferite de lege i alte acte normative viceprimarului,
secretarului unitii administrativ-teritoriale, conductorilor compartimentelor funcionale sau
personalului din aparatul de specialitate, precum i conductorilor instituiilor i serviciilor
publice de interes local, n funcie de competenele ce le revin n domeniile respective.
-------Art. 65 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 20 din 13 martie 2014, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 18 martie 2014.
Articolul 66
(1) Primarii comunelor pot nfiina, n limita numrului maxim de posturi aprobate, un post de
consilier al primarului. Primarii oraelor, municipiilor i ai municipiilor reedin de jude pot
nfiina, n limita numrului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului, compartiment
distinct, format din:
a) maximum 2 posturi, la orae i municipii;
b) maximum 4 posturi, la municipii reedin de jude.
---------Alin. (1) al art. 66 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 119 din 21 mai 2015,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 26 mai 2015.
(2) Personalul ncadrat pe posturile prevzute la alin. (1) este numit i eliberat din funcie de
ctre primar.
---------Alin. (2) al art. 66 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 119 din 21 mai 2015,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 26 mai 2015.
29

(3) Personalul prevzut la alin. (1) i desfoar activitatea n baza unui contract individual de
munc pe durat determinat, ncheiat n condiiile legii, pe durata mandatului primarului.
(4) Atribuiile personalului prevzut la alin. (1) se stabilesc prin dispoziie a primarului.
Articolul 67
(1) Primarul general al municipiului Bucureti, asimilat demnitarului, poate nfiina, n limita
numrului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului general, compartiment distinct, care
cuprinde urmtoarele funcii de execuie de specialitate: director de cabinet, asistent de cabinet,
consilier personal, secretar personal i curier personal.
-------------Alin. (1) al art. 67 a fost modificat de pct. 2 al art. X din ORDONANA DE URGEN nr. 105
din 6 octombrie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009.
(1^1) Numrul maxim de posturi din cabinetul primarului general al municipiului Bucureti este
de 13.
-------------Alin. (1^1) al art. 67 a fost introdus de pct. 3 al art. X din ORDONANA DE URGEN nr.
105 din 6 octombrie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009.
(2) Salarizarea personalului din cadrul cabinetului primarului general al municipiului Bucureti
se va face potrivit cap. II lit. B din anexa nr. 1 la Ordonana Guvernului nr. 3/2006 privind
creterile salariale ce se vor acorda n anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baz
pentru personalul contractual din sectorul bugetar i personalului salarizat potrivit anexelor nr. II
i III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baz n sectorul bugetar i
a indemnizaiilor pentru persoane care ocup funcii de demnitate public, aprobat cu modificri
prin Legea nr. 323/2006.
Articolul 68
(1) n exercitarea atribuiilor sale primarul emite dispoziii cu caracter normativ sau individual.
Acestea devin executorii numai dup ce sunt aduse la cunotin public sau dup ce au fost
comunicate persoanelor interesate, dup caz.
(2) Prevederile art. 48 i ale art. 49 alin. (2) se aplic n mod corespunztor.
Articolul 69
(1) Mandatul primarului este de 4 ani i se exercit pn la depunerea jurmntului de ctre
primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organic, n caz de rzboi,
calamitate natural, dezastru sau sinistru deosebit de grav.
(2) Mandatul primarului nceteaz de drept n condiiile legii statutului aleilor locali, precum i
30

n urmtoarele situaii:
a) dac acesta se afl n imposibilitatea exercitrii funciei datorit unei boli grave, certificate,
care nu permite desfurarea activitii n bune condiii timp de 6 luni pe parcursul unui an
calendaristic;
b) dac acesta nu i exercit, n mod nejustificat, mandatul timp de 45 de zile consecutiv.
(3) n cazurile prevzute la alin. (2), prefectul, prin ordin, ia act de ncetarea mandatului
primarului.
(4) Ordinul prefectului poate fi atacat de primar la instana de contencios administrativ n termen
de 10 zile de la comunicare.
(5) Instana de contencios administrativ este obligat s se pronune n termen de 30 de zile. n
acest caz, procedura prealabil nu se mai efectueaz, iar hotrrea primei instane este definitiv
i irevocabil.
(6) Abrogat.
---------Alin. (6) al art. 69 a fost abrogat de pct. 5 al art. 137 al Titlului II din LEGEA nr. 115 din 19 mai
2015, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015.
Articolul 70
(1) Mandatul primarului nceteaz ca urmare a rezultatului unui referendum local avnd ca obiect
demiterea acestuia, organizat n condiiile legii, conform procedurii prevzute la art. 55 alin. (3)(7).
(2) Referendumul pentru ncetarea mandatului primarului se organizeaz ca urmare a cererii
adresate n acest sens prefectului de locuitorii comunei, oraului sau municipiului, ca urmare a
nesocotirii de ctre acesta a intereselor generale ale colectivitii locale sau a neexercitrii
atribuiilor ce i revin, potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercit ca reprezentant al statului.
(3) Cererea va cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele i prenumele, data i locul
naterii, seria i numrul buletinului sau ale crii de identitate i semntura olograf ale
cetenilor care au solicitat organizarea referendumului.
(4) Organizarea referendumului trebuie s fie solicitat, n scris, de cel puin 25% dintre
locuitorii cu drept de vot. Acest procent trebuie s fie realizat n fiecare dintre localitile
componente ale comunei, oraului sau municipiului.
Articolul 71
(1) Mandatul primarului se suspend de drept numai n cazul n care acesta a fost arestat
preventiv. Msura arestrii preventive se comunic de ndat de ctre instana de judecat
prefectului care, prin ordin, n termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constat
suspendarea mandatului.
-------------31

Alin. (1) al art. 71 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 13 din 6 ianuarie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 20 ianuarie 2012.
(2) Ordinul de suspendare se comunic, n termen de maximum 48 de ore de la emitere,
primarului.
-------------Alin. (2) al art. 71 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 13 din 6 ianuarie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 20 ianuarie 2012.
(3) Suspendarea dureaz pn la ncetarea situaiei prevzute la alin. (1).
(4) Dac primarul suspendat din funcie a fost gsit nevinovat, acesta are dreptul, n condiiile
legii, la plata drepturilor salariale corespunztoare perioadei n care a fost suspendat.
(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplic i viceprimarului.
Articolul 72
(1) n caz de vacan a funciei de primar, precum i n caz de suspendare din funcie a acestuia,
atribuiile ce i sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, dup
caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local cu votul secret al majoritii
consilierilor locali n funcie, cu respectarea drepturilor i obligaiilor corespunztoare funciei, i
care va primi o indemnizaie lunar unic egal cu cea a funciei de primar pe perioada
exercitrii funciei.
(2) n situaia prevzut la alin. (1), consiliul local poate delega, prin hotrre, din rndul
membrilor si, un consilier local care va ndeplini temporar atribuiile viceprimarului, cu
respectarea drepturilor i obligaiilor corespunztoare funciei, i care va primi o indemnizaie
lunar unic egal cu cea a funciei de viceprimar pe perioada exercitrii funciei.
(3) n situaia n care sunt suspendai din funcie, n acelai timp, att primarul, ct i
viceprimarul, consiliul local deleag un consilier local care va ndeplini att atribuiile
primarului, ct i pe cele ale viceprimarului, pn la ncetarea suspendrii, cu respectarea
drepturilor i obligaiilor corespunztoare funciei de primar, i care va primi o indemnizaie
lunar unic egal cu cea a funciei de primar.
-------------Art. 72 a fost modificat de art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 68 din 21 octombrie
2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 4 noiembrie 2014.

32

Capitolul IV Instituiile, serviciile publice de interes local i aparatul de


specialitate al primarului
Articolul 73
Consiliile locale pot nfiina i organiza instituii i servicii publice de interes local n principalele
domenii de activitate, potrivit specificului i nevoilor locale, cu respectarea prevederilor legale i
n limita mijloacelor financiare de care dispun.
Articolul 74
(1) Numirea i eliberarea din funcie a personalului din cadrul instituiilor i serviciilor publice
de interes local se fac de conductorii acestora, n condiiile legii.
(2) Numirea i eliberarea din funcie a personalului din aparatul de specialitate al primarului se
fac de primar, n condiiile legii.
Articolul 75
Funcionarii din cadrul instituiilor i serviciilor publice de interes local i din cadrul aparatului
de specialitate al primarului se bucur de stabilitate n funcie, n condiiile legii.
Articolul 76
(1) n raporturile dintre ceteni i autoritile administraiei publice locale se folosete limba
romn.
(2) n unitile administrativ-teritoriale n care cetenii aparinnd unei minoriti naionale au o
pondere de peste 20% din numrul locuitorilor, n raporturile lor cu autoritile administraiei
publice locale, cu aparatul de specialitate i organismele subordonate consiliului local, acetia se
pot adresa, oral sau n scris, i n limba lor matern i vor primi rspunsul att n limba romn,
ct i n limba matern.
(3) n condiiile prevzute la alin. (2), n posturile care au atribuii privind relaii cu publicul vor
fi ncadrate i persoane care cunosc limba matern a cetenilor aparinnd minoritii respective.
(4) Autoritile administraiei publice locale vor asigura inscripionarea denumirii localitilor i
a instituiilor publice de sub autoritatea lor, precum i afiarea anunurilor de interes public i n
limba matern a cetenilor aparinnd minoritii respective, n condiiile prevzute la alin. (2).
(5) Actele oficiale se ntocmesc n mod obligatoriu n limba romn.

33

Articolul 77
Primarul, viceprimarul, secretarul unitii administrativ-teritoriale i aparatul de specialitate al
primarului constituie o structur funcional cu activitate permanent, denumit primria
comunei, oraului sau municipiului, care duce la ndeplinire hotrrile consiliului local i
dispoziiile primarului, soluionnd problemele curente ale colectivitii locale.
Articolul 77^1
(1) Primarul desemneaz funcionarii anume mputernicii s duc la ndeplinire obligaiile
privind comunicarea citaiilor i a altor acte de procedur, n condiiile Codului de procedur
civil.
(2) Dispoziiile alin. (1) sunt aplicabile n mod corespunztor n cazul primarilor sectoarelor
municipiului Bucureti.
-----------Art. 77^1 a fost introdus de art. 40 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.

Capitolul V Administraia public a municipiului Bucureti

Articolul 78
Municipiul Bucureti este organizat n 6 subdiviziuni administrativ-teritoriale, numite sectoare.
Articolul 79
(1) Sectoarele municipiului Bucureti au cte un primar i un viceprimar, iar municipiul
Bucureti are un primar general i 2 viceprimari.
(2) Validarea alegerii primarului general al municipiului Bucureti se face de preedintele
Tribunalului Bucureti, n condiiile prezentei legi.
Articolul 80
Autoritile administraiei publice locale din municipiul Bucureti sunt Consiliul General al
Municipiului Bucureti i consiliile locale ale sectoarelor, ca autoriti deliberative, precum i
primarul general al municipiului Bucureti i primarii sectoarelor, ca autoriti executive, alese n
condiiile legii pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale.

34

Articolul 81
(1) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureti se constituie, funcioneaz i pot fi
dizolvate n condiiile prevzute de dispoziiile prezentei legi pentru consiliile locale, care se
aplic n mod corespunztor.
(2) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureti exercit, n principal, urmtoarele
atribuii:
a) aleg, din rndul consilierilor, consilierul care conduce edinele consiliului, precum i un
viceprimar; acetia i pstreaz calitatea de consilier;
b) aprob regulamentul de organizare i funcionare a consiliului;
c) avizeaz studii, prognoze i programe de dezvoltare economico-social, de organizare i
amenajare a teritoriului i urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare regional i
zonal, n condiiile legii, pe care le supune spre aprobare Consiliului General al Municipiului
Bucureti;
d) aprob bugetul local, mprumuturile, virrile de credite i modul de utilizare a rezervei
bugetare; aprob contul de ncheiere a exerciiului bugetar; stabilesc impozite i taxe locale,
precum i taxe speciale, n condiiile legii;
e) aprob, la propunerea primarului, n condiiile legii, organigrama, statul de funcii, numrul de
personal i regulamentul de organizare i funcionare ale aparatului de specialitate i ale
serviciilor publice de interes local.
f) administreaz, n condiiile legii, bunurile proprietate public sau privat a municipiului, de pe
raza sectorului, pe baza hotrrii Consiliului General al Municipiului Bucureti;
g) hotrsc cu privire la concesionarea sau nchirierea serviciilor publice de sub autoritatea lor, n
condiiile legii;
h) nfiineaz instituii, societi comerciale i servicii publice; instituie, cu respectarea criteriilor
generale stabilite prin lege, norme de organizare i funcionare pentru instituiile i serviciile
publice, precum i pentru societile comerciale pe care le nfiineaz sau care se afl sub
autoritatea lor; numesc i elibereaz din funcie, n condiiile legii, conductorii instituiilor
publice i ai serviciilor publice de interes local;
i) aprob, n condiiile legii, planurile urbanistice zonale i de detaliu ale sectoarelor, pe care le
comunic Consiliului General al Municipiului Bucureti; aprob, n limitele competenelor lor,
documentaiile tehnico-economice pentru lucrrile de investiii de interes local i asigur
condiiile necesare pentru realizarea lor, n concordan cu prevederile planului urbanistic
general al municipiului Bucureti i ale regulamentului aferent;
j) asigur, potrivit competenelor lor, condiiile necesare bunei funcionri a instituiilor i
serviciilor publice de educaie, sntate, cultur, tineret i sport, aprarea ordinii publice, de
interes local; urmresc i controleaz activitatea acestora;
k) contribuie la organizarea activitilor tiinifice, culturale, artistice, sportive i de agrement;
l) contribuie la asigurarea ordinii publice, analizeaz activitatea Poliiei Comunitare i propune
msuri de mbuntire a acesteia;
35

m) acioneaz pentru protecia i refacerea mediului, n scopul creterii calitii vieii; contribuie
la protecia, conservarea, restaurarea i punerea n valoare a monumentelor istorice i de
arhitectur, a parcurilor i a rezervaiilor naturale;
n) contribuie la realizarea msurilor de protecie i asisten social, asigur protecia drepturilor
copilului, potrivit legislaiei n vigoare; aprob criteriile pentru repartizarea locuinelor sociale;
nfiineaz i asigur funcionarea unor instituii de binefacere de interes local;
o) nfiineaz i organizeaz trguri, piee, oboare, locuri i parcuri de distracie, baze sportive i
asigur buna funcionare a acestora;
p) hotrsc, n condiiile legii, cu acordul Consiliului General al Municipiului Bucureti,
cooperarea sau asocierea cu autoriti ale administraiei publice locale din ar sau din strintate,
precum i aderarea la asociaii naionale i internaionale ale autoritilor administraiei publice
locale, n vederea promovrii unor interese comune;
q) hotrsc, n condiiile legii, cu acordul prealabil al Consiliului General al Municipiului
Bucureti, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romne sau strine, cu organizaii
neguvernamentale i cu ali parteneri sociali, n vederea finanrii i realizrii n comun a unor
aciuni, lucrri, servicii sau proiecte de interes public local;
r) asigur libertatea comerului i ncurajeaz libera iniiativ, n condiiile legii;
s) sprijin, n condiiile legii, activitatea cultelor religioase.
(3) Atribuiile prevzute la alin. (2) lit. c)-h), p) i q) pot fi exercitate numai pe baza
mputernicirii exprese date prin hotrre a Consiliului General al Municipiului Bucureti.
(4) Consiliile locale ale sectoarelor exercit i alte atribuii stabilite prin lege sau delegate de
Consiliul General al Municipiului Bucureti.
Articolul 82
Consiliul General al Municipiului Bucureti se constituie, funcioneaz i ndeplinete atribuiile
prevzute de dispoziiile prezentei legi pentru consiliile locale, care se aplic n mod
corespunztor.
Articolul 83
(1) Primarii i viceprimarii sectoarelor municipiului Bucureti funcioneaz n condiiile
prevzute de dispoziiile prezentei legi pentru primarii i viceprimarii comunelor i oraelor i
ndeplinesc atribuiile stabilite de lege pentru acetia, cu excepia celor referitoare la consultarea
populaiei prin referendum, organizat pentru soluionarea problemelor locale de interes deosebit,
i la msurile prevzute de lege pentru desfurarea adunrilor publice, care se exercit numai de
primarul general al municipiului Bucureti.
(2) Primarilor i viceprimarilor sectoarelor municipiului Bucureti li se aplic n mod
corespunztor dispoziiile prezentei legi cu privire la suspendare i demitere.
(3) Primarul general i viceprimarii municipiului Bucureti funcioneaz i ndeplinesc atribuiile
36

prevzute de dispoziiile prezentei legi pentru primarii i viceprimarii comunelor i oraelor, care
se aplic n mod corespunztor.
(4) Primarului general i viceprimarilor municipiului Bucureti li se aplic n mod corespunztor
dispoziiile prezentei legi cu privire la suspendare i demitere.
Articolul 84
Secretarilor sectoarelor municipiului Bucureti i secretarului general al municipiului Bucureti
le sunt aplicabile n mod corespunztor prevederile cap. X.
Articolul 85
Hotrrile Consiliului General al Municipiului Bucureti i dispoziiile cu caracter normativ ale
primarului general sunt obligatorii i pentru autoritile administraiei publice locale organizate
n sectoarele municipiului Bucureti.
Articolul 86
(1) Primarul general al municipiului Bucureti mpreun cu primarii sectoarelor municipiului
Bucureti se ntrunesc cel puin o dat pe lun, la convocarea primarului general sau la
propunerea a cel puin 3 primari de sectoare. La edine se analizeaz modul n care sunt duse la
ndeplinire hotrrile Consiliului General al Municipiului Bucureti i dispoziiile cu caracter
normativ ale primarului general i se prezint informri reciproce privitoare la activitatea
consiliilor locale de sector, avndu-se n vedere corelarea unor activiti necesare n vederea
bunei funcionri a administraiei municipiului Bucureti. La edine particip de drept i
prefectul municipiului Bucureti.
(2) Primarii sectoarelor particip de drept la edinele Consiliului General al Municipiului
Bucureti i pot avea intervenii la dezbaterea problemelor aflate pe ordinea de zi.
(3) La edinele comisiilor Consiliului General al Municipiului Bucureti pot participa preedinii
comisiilor de specialitate ale consiliilor locale de sector.
(4) Preedinii comisiilor de specialitate ale consiliilor locale de sector au dreptul s intervin la
discuii, fr a avea drept de vot.

37

Capitolul VI Consiliul judeean

Seciunea 1 Constituirea i componena consiliului judeean


Articolul 87
(1) Consiliul judeean este autoritatea administraiei publice locale, constituit la nivel judeean
pentru coordonarea activitii consiliilor comunale, oreneti i municipale, n vederea realizrii
serviciilor publice de interes judeean.
(2) Consiliul judeean este compus din consilieri judeeni, alei prin vot universal, egal, direct,
secret i liber exprimat, n condiiile legii.
Articolul 88
Numrul membrilor fiecrui consiliu judeean se stabilete prin ordin al prefectului, n funcie de
numrul locuitorilor judeului, conform populaiei dup domiciliu raportate de Institutul Naional
de Statistic la data de 1 ianuarie a anului n curs, dup cum urmeaz:

Numrul locuitorilor judeului Numrul

consilierilor

pn la 350.000
31

ntre 350.001 i 500.000


33

ntre 500.001 i 650.000


35

peste 650.000
37

---------Art. 88 a fost modificat de pct. 6 al art. 137 al Titlului II din LEGEA nr. 115 din 19 mai 2015,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015.
Articolul 89
Pentru validarea mandatelor consilierilor judeeni se aplic n mod corespunztor procedura
prevzut la art. 30, instana competent fiind tribunalul.
---------38

Art. 89 a fost modificat de pct. 7 al art. 137 al Titlului II din LEGEA nr. 115 din 19 mai 2015,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015.
Articolul 89^1
Abrogat.
---------Art. 89^1 a fost abrogat de pct. 8 al art. 137 al Titlului II din LEGEA nr. 115 din 19 mai 2015,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015.
Articolul 89^2
Abrogat.
---------Art. 89^2 a fost abrogat de pct. 8 al art. 137 al Titlului II din LEGEA nr. 115 din 19 mai 2015,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015.
Articolul 89^3
Abrogat.
---------Art. 89^3 a fost abrogat de pct. 8 al art. 137 al Titlului II din LEGEA nr. 115 din 19 mai 2015,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015.
Articolul 90
La constituirea consiliului judeean se aplic n mod corespunztor dispoziiile art. 31-35.
---------Art. 90 a fost modificat de pct. 9 al art. 137 al Titlului II din LEGEA nr. 115 din 19 mai 2015,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015.

Seciunea a 2-a Atribuiile consiliului judeean


Articolul 91
(1) Consiliul judeean ndeplinete urmtoarele categorii principale de atribuii:
a) atribuii privind organizarea i funcionarea aparatului de specialitate al consiliului judeean,
ale instituiilor i serviciilor publice de interes judeean i ale societilor comerciale i regiilor
autonome de interes judeean;
39

b) atribuii privind dezvoltarea economico-social a judeului;


c) atribuii privind gestionarea patrimoniului judeului;
d) atribuii privind gestionarea serviciilor publice din subordine;
e) atribuii privind cooperarea interinstituional;
f) alte atribuii prevzute de lege.
(2) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. a), consiliul judeean:
a) alege, din rndul consilierilor judeeni, 2 vicepreedini;
-------------Litera a) a alin. (2) al art. 91 a fost modificat de pct. 5 al art. 78 al Titlului III din LEGEA nr. 35
din 13 martie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 13 martie 2008.
b) hotrte nfiinarea sau reorganizarea de instituii, servicii publice i societi comerciale de
interes judeean, precum i reorganizarea regiilor autonome de interes judeean, n condiiile
legii;
c) aprob regulamentul de organizare i funcionare a consiliului judeean, organigrama, statul de
funcii, regulamentul de organizare i funcionare ale aparatului de specialitate, precum i ale
instituiilor i serviciilor publice de interes judeean i ale societilor comerciale i regiilor
autonome de interes judeean;
d) exercit, n numele judeului, toate drepturile i obligaiile corespunztoare participaiilor
deinute la societi comerciale sau regii autonome, n condiiile legii;
e) numete, sancioneaz i dispune suspendarea, modificarea i ncetarea raporturilor de serviciu
sau, dup caz, a raporturilor de munc, n condiiile legii, pentru conductorii instituiilor i
serviciilor publice de interes judeean.
(3) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. b), consiliul judeean:
a) aprob, la propunerea preedintelui consiliului judeean, bugetul propriu al judeului, virrile
de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare i contul de ncheiere a exerciiului bugetar;
b) aprob, la propunerea preedintelui consiliului judeean, contractarea i/sau garantarea
mprumuturilor, precum i contractarea de datorie public local prin emisiuni de titluri de
valoare n numele judeului, n condiiile legii;
c) stabilete impozite i taxe judeene, n condiiile legii;
d) adopt strategii, prognoze i programe de dezvoltare economico-social i de mediu a
judeului, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aprob i urmrete, n
cooperare cu autoritile administraiei publice locale comunale i oreneti interesate, msurile
necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora;
e) stabilete, pe baza avizului consiliilor locale ale unitilor administrativ-teritoriale implicate,
proiectele de organizare i amenajare a teritoriului judeului, precum i de dezvoltare urbanistic
general a acestuia i a unitilor administrativ-teritoriale componente; urmrete modul de
realizare a acestora, n cooperare cu autoritile administraiei publice locale comunale,
oreneti sau municipale implicate;
f) aprob documentaiile tehnico-economice pentru lucrrile de investiii de interes judeean, n
limitele i n condiiile legii.
40

(4) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. c), consiliul judeean:
a) hotrte darea n administrare, concesionarea sau nchirierea bunurilor proprietate public a
judeului, dup caz, precum i a serviciilor publice de interes judeean, n condiiile legii;
b) hotrte vnzarea, concesionarea sau nchirierea bunurilor proprietate privat a judeului,
dup caz, n condiiile legii;
c) atribuie, n condiiile legii, denumiri de obiective de interes judeean.
(5) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeean:
a) asigur, potrivit competenelor sale i n condiiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor publice de interes judeean privind:
1. educaia;
2. serviciile sociale pentru protecia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vrstnice,
a familiei i a altor persoane sau grupuri aflate n nevoie social;
3. sntatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea public;
8. situaiile de urgen;
9. protecia i refacerea mediului;
10. conservarea, restaurarea i punerea n valoare a monumentelor istorice i de arhitectur, a
parcurilor, grdinilor publice i rezervaiilor naturale;
11. evidena persoanelor;
12. podurile i drumurile publice;
13. serviciile comunitare de utilitate public de interes judeean, precum i alimentarea cu gaz
metan;
14. alte servicii publice stabilite prin lege;
b) sprijin, n condiiile legii, activitatea cultelor religioase;
c) emite avizele, acordurile i autorizaiile date n competena sa prin lege;
d) acord consultan n domenii specifice, n condiiile legii, unitilor administrativ-teritoriale
din jude, la cererea acestora.
(6) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. e), consiliul judeean:
a) hotrte, n condiiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romne ori strine,
inclusiv cu parteneri din societatea civil, n vederea finanrii i realizrii n comun a unor
aciuni, lucrri, servicii sau proiecte de interes public judeean;
b) hotrte, n condiiile legii, nfrirea judeului cu uniti administrativ-teritoriale din alte ri;
c) hotrte, n condiiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte uniti administrativ-teritoriale
din ar ori din strintate, precum i aderarea la asociaii naionale i internaionale ale
autoritilor administraiei publice locale, n vederea promovrii unor interese comune.

41

Articolul 92
Persoanele mputernicite s reprezinte interesele unitii administrativ-teritoriale n societi
comerciale, regii autonome de interes judeean, asociaii de dezvoltare intercomunitar i alte
organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotrre a consiliului judeean, n
condiiile legii, respectnd configuraia politic rezultat dup alegerile locale.

Seciunea a 3-a Funcionarea consiliului judeean

Articolul 93
(1) Consiliul judeean se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege
organic, n caz de rzboi sau de catastrof.
(2) Consiliul judeean i exercit mandatul de la data constituirii pn la data declarrii ca legal
constituit a consiliului nou-ales.
Articolul 94
(1) Consiliul judeean se ntrunete n edin ordinar n fiecare lun, la convocarea
preedintelui consiliului judeean.
(2) Consiliul judeean se poate ntruni i n edine extraordinare ori de cte ori este necesar, la
cererea preedintelui sau a cel puin unei treimi din numrul membrilor consiliului ori la
solicitarea prefectului, adresat preedintelui consiliului judeean, n cazuri excepionale care
necesit adoptarea de msuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau nlturarea urmrilor
calamitilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum i pentru aprarea
ordinii i linitii publice.
(3) Convocarea consiliului judeean se face n scris, prin intermediul secretarului general al
judeului, cu cel puin 5 zile naintea edinelor ordinare sau cu cel mult 3 zile naintea celor
extraordinare.
(4) n caz de for major i de maxim urgen pentru rezolvarea intereselor locuitorilor
judeului convocarea consiliului judeean se face de ndat.
(5) n invitaia la edin se vor preciza data, ora, locul desfurrii i ordinea de zi a acesteia.
(6) n situaia n care preedintele consiliului judeean se afl n imposibilitatea de a convoca
consiliul n edin ordinar, aceasta se va face de ctre vicepreedintele desemnat n condiiile
art. 107.
(7) Ordinea de zi a edinei consiliului judeean se aduce la cunotin locuitorilor judeului prin
mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.
(8) n judeele n care cetenii aparinnd unei minoriti naionale au o pondere de peste 20%
din numrul locuitorilor ordinea de zi se aduce la cunotin public i n limba matern a
42

cetenilor aparinnd minoritii respective.


(9) n toate cazurile convocarea se consemneaz n procesul-verbal al edinei.
Articolul 95
(1) edinele consiliului judeean se desfoar legal n prezena majoritii consilierilor judeeni
n funcie.
(2) Prezena consilierilor judeeni la edin este obligatorie. Cazurile n care se consider c
absena este determinat de motive temeinice se vor stabili prin regulamentul de organizare i
funcionare a consiliului judeean. n situaia n care un consilier judeean absenteaz de dou ori
consecutiv fr motive temeinice, el poate fi sancionat n condiiile regulamentului de
organizare i funcionare a consiliului judeean.
Articolul 96
(1) edinele consiliului judeean sunt conduse de preedinte sau, n lipsa acestuia, de
vicepreedintele desemnat n condiiile art. 107.
(2) n cazul n care, din motive ntemeiate, lipsete i vicepreedintele desemnat n condiiile art.
107, edina va fi condus de cellalt vicepreedinte sau de un consilier judeean, ales cu votul
majoritii consilierilor judeeni prezeni.
Articolul 97
(1) n exercitarea atribuiilor ce i revin, consiliul judeean adopt hotrri cu votul majoritii
membrilor prezeni, n afar de cazurile n care legea sau regulamentul de organizare i
funcionare a consiliului cere o alt majoritate.
(2) Proiectele de hotrri pot fi propuse de consilieri judeeni, de preedintele consiliului
judeean, de vicepreedinii consiliului judeean sau de ceteni. Redactarea proiectelor se face de
ctre cei care le propun, cu sprijinul secretarului unitii administrativ-teritoriale i al serviciilor
din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeean.
(3) Hotrrile se semneaz de preedinte sau, n lipsa acestuia, de vicepreedintele consiliului
judeean care a condus edina i se contrasemneaz de secretarul judeului.
Articolul 98
Dispoziiile art. 42-46, 48-52 i ale art. 54 se aplic n mod corespunztor.

43

Articolul 99
(1) Consiliul judeean se dizolv de drept n condiiile art. 55 alin. (1) sau prin referendum
judeean.
(2) Secretarul judeului sau orice alt persoan interesat sesizeaz instana de contencios
administrativ cu privire la cazurile prevzute la alin. (1). Instana analizeaz situaia de fapt i se
pronun cu privire la dizolvarea consiliului judeean. Hotrrea instanei este definitiv i se
comunic prefectului.
(3) Consiliul judeean poate fi dizolvat prin referendum judeean, organizat n condiiile legii.
Referendumul se organizeaz ca urmare a cererii adresate n acest sens prefectului de cel puin
20% din numrul cetenilor cu drept de vot, nscrii pe listele electorale ale unitii
administrativ-teritoriale.
(4) Cheltuielile pentru organizarea referendumului prevzut la alin. (3) se suport din bugetul
judeean.
(5) Referendumul judeean este organizat, n condiiile legii, de o comisie compus din prefect,
un reprezentant al consiliului judeean desemnat prin hotrre a consiliului judeean i un
judector de la tribunal. Secretariatul comisiei este asigurat de instituia prefectului.
(6) Referendumul este valabil dac s-au prezentat la urne cel puin jumtate plus unu din
numrul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului judeean nceteaz nainte de
termen dac s-au pronunat n acest sens cel puin jumtate plus unu din numrul total al
voturilor valabil exprimate.
(7) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu judeean se face de Guvern, la
propunerea prefectului. Alegerile se organizeaz n termen de maximum 90 de zile de la
rmnerea definitiv i irevocabil a hotrrii judectoreti prin care s-a constatat dizolvarea
consiliului judeean sau, dup caz, de la validarea rezultatului referendumului.
(8) Pn la constituirea noului consiliu judeean, problemele curente ale administraiei judeului
vor fi rezolvate de secretarul judeului, pe baza unei mputerniciri speciale date de Guvern, prin
Ministerul Internelor i Reformei Administrative*).
(9) n situaia excepional n care preedintele consiliului judeean se afl n imposibilitatea
exercitrii mandatului, consiliul judeean este dizolvat n condiiile alin. (1)-(7), iar funcia de
secretar al judeului este vacant, prefectul numete prin ordin o persoan prin detaare, n
condiiile art. 89 alin. (1) i (2) i, dup caz, art. 92 din Legea nr. 188/1999
, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, care s exercite atribuiile de secretar al
judeului pentru a rezolva problemele curente ale judeului, pn la ocuparea funciei publice de
conducere de secretar n conformitate cu prevederile legislaiei privind funcia public i
funcionarii publici.
---------Alin. (9) al art. 99 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 14 din
27 mai 2015, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015.
(10) Persoana desemnat potrivit prevederilor alin. (9) trebuie s ndeplineasc condiiile de
44

studii i vechime n specialitatea studiilor n condiiile prezentei legi i ale legislaiei privind
funcia public i funcionarii publici.
---------Alin. (10) al art. 99 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 14
din 27 mai 2015, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015.
(11) n situaia prevzut la alin. (9), prefectul trebuie s solicite cu celeritate Ageniei Naionale
a Funcionarilor Publici organizarea concursului pentru ocuparea funciei de conducere de
secretar al judeului, n condiiile legii.
---------Alin. (11) al art. 99 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 14
din 27 mai 2015, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015.
(12) Numirea n funcia de secretar al judeului se face, n situaia prevzut la alin. (11), de ctre
prefectul judeului, la propunerea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici.
---------Alin. (12) al art. 99 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 14
din 27 mai 2015, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015.
Articolul 100
Mandatul de consilier judeean se suspend n condiiile art. 56.

Seciunea a 4-a Preedintele i vicepreedinii consiliului judeean


Articolul 101
(1) Consiliul judeean alege dintre membrii si un preedinte i 2 vicepreedini.
---------Alin. (1) al art. 101 a fost modificat de pct. 10 al art. 137 al Titlului II din LEGEA nr. 115 din 19
mai 2015, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015.
(2) Preedintele i vicepreedinii se aleg cu votul secret al majoritii consilierilor judeeni n
funcie.
---------Alin. (2) al art. 101 a fost modificat de pct. 10 al art. 137 al Titlului II din LEGEA nr. 115 din 19
mai 2015, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015.
(3) Eliberarea din funcie a preedintelui sau a vicepreedinilor consiliului judeean se face cu
votul secret a dou treimi din numrul consilierilor n funcie, la propunerea motivat a cel puin
unei treimi din numrul acestora. Eliberarea din funcie a preedintelui sau a vicepreedinilor
consiliului judeean nu se poate face n ultimele 6 luni ale mandatului consiliului judeean.
---------45

Alin. (3) al art. 101 a fost modificat de pct. 10 al art. 137 al Titlului II din LEGEA nr. 115 din 19
mai 2015, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015.
(4) Pe durata mandatului, preedintele i vicepreedinii consiliului judeean primesc o
indemnizaie lunar, ca unic form de remunerare a activitii corespunztoare funciilor de
preedinte, respectiv de vicepreedinte al consiliului judeean, care reprezint baza de calcul
pentru stabilirea drepturilor i obligaiilor care se determin n raport cu venitul salarial.
Preedintele i vicepreedinii consiliului judeean nu beneficiaz de sporul de vechime n munc
i nici de alte sporuri prevzute de lege.
(5) Durata mandatului constituie vechime n munc i n specialitatea studiilor absolvite.
Articolul 102
(1) Preedintele consiliului judeean reprezint judeul n relaiile cu celelalte autoriti publice,
cu persoanele fizice i juridice romne i strine, precum i n justiie.
(2) Preedintele consiliului judeean rspunde n faa consiliului judeean de buna funcionare a
administraiei publice judeene.
---------Alin. (2) al art. 102 a fost modificat de pct. 11 al art. 137 al Titlului II din LEGEA nr. 115 din 19
mai 2015, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015.
(3) Aparatul de specialitate al consiliului judeean este subordonat preedintelui acestuia.
Funcionarii din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeean se bucur de stabilitate n
funcie, n condiiile legii.
Articolul 102^1
Abrogat.
---------Art. 102^1 a fost abrogat de pct. 12 al art. 137 al Titlului II din LEGEA nr. 115 din 19 mai 2015,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015.
Articolul 103
(1) Preedintele consiliului judeean rspunde de buna funcionare a aparatului de specialitate al
consiliului judeean, pe care l conduce. Coordonarea unor compartimente din aparatul de
specialitate poate fi delegat, prin dispoziie a preedintelui consiliului judeean,
vicepreedinilor sau altor persoane, n condiiile legii.
(2) Preedintele consiliului judeean asigur respectarea prevederilor Constituiei, punerea n
aplicare a legilor, a decretelor Preedintelui Romniei, a hotrrilor i ordonanelor Guvernului, a
hotrrilor consiliului judeean, precum i a altor acte normative.

46

Articolul 104
(1) Preedintele consiliului judeean ndeplinete, n condiiile legii, urmtoarele categorii
principale de atribuii:
a) atribuii privind funcionarea aparatului de specialitate al consiliului judeean, a instituiilor i
serviciilor publice de interes judeean i a societilor comerciale i regiilor autonome de interes
judeean;
b) atribuii privind relaia cu consiliul judeean;
c) atribuii privind bugetul propriu al judeului;
d) atribuii privind relaia cu alte autoriti ale administraiei publice locale i serviciile publice;
e) atribuii privind serviciile publice de interes judeean;
f) alte atribuii prevzute de lege sau sarcini date de consiliul judeean.
(2) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. a), preedintele consiliului judeean:
a) ntocmete i supune spre aprobare consiliului judeean regulamentul de organizare i
funcionare a acestuia, organigrama, statul de funcii i regulamentul de organizare i funcionare
a aparatului de specialitate, precum i ale instituiilor i serviciilor publice de interes judeean i
ale societilor comerciale i regiilor autonome de interes judeean;
b) numete, sancioneaz i dispune suspendarea, modificarea i ncetarea raporturilor de serviciu
sau, dup caz, a raporturilor de munc, n condiiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului
de specialitate al consiliului judeean.
(3) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. b), preedintele consiliului judeean:
a) conduce edinele consiliului judeean i dispune msurile necesare pentru pregtirea i
desfurarea n bune condiii a acestora;
b) prezint consiliului judeean, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la modul de ndeplinire a
atribuiilor sale i a hotrrilor consiliului judeean;
c) propune consiliului judeean numirea, sancionarea, modificarea i ncetarea raporturilor de
serviciu sau, dup caz, a raporturilor de munc, n condiiile legii, pentru conductorii
instituiilor i serviciilor publice de interes judeean.
(4) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. c), preedintele consiliului judeean:
a) exercit funcia de ordonator principal de credite;
b) ntocmete proiectul bugetului judeului i contul de ncheiere a exerciiului bugetar i le
supune spre aprobare consiliului judeean, n condiiile i la termenele prevzute de lege;
c) urmrete modul de realizare a veniturilor bugetare i propune consiliului judeean adoptarea
msurilor necesare pentru ncasarea acestora la termen;
d) iniiaz, cu aprobarea consiliului judeean, negocieri pentru contractarea de mprumuturi i
emisiuni de titluri de valoare n numele judeului.
(5) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. d), preedintele consiliului judeean:
a) ndrum metodologic, prin aparatul de specialitate al consiliului judeean, activitile de stare
civil i autoritate tutelar desfurate n comune i orae;
b) poate acorda, fr plat, prin aparatul de specialitate al consiliului judeean, sprijin, asisten
47

tehnic, juridic i de orice alt natur consiliilor locale sau primarilor, la cererea expres a
acestora.
(6) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. e), preedintele consiliului judeean:
a) coordoneaz realizarea serviciilor publice i de utilitate public de interes judeean prestate
prin intermediul aparatului de specialitate al consiliului judeean sau prin intermediul
organismelor prestatoare de servicii publice i de utilitate public de interes judeean;
b) ia msuri pentru organizarea executrii i executarea n concret a activitilor din domeniile
prevzute la art. 91 alin. (5) lit. a)-d);
c) ia msuri pentru evidena, statistica, inspecia i controlul efecturii serviciilor publice i de
utilitate public de interes judeean prevzute la art. 91 alin. (5) lit. a)-d), precum i a bunurilor
din patrimoniul public i privat al judeului;
d) emite avizele, acordurile i autorizaiile date n competena sa prin lege sau prin hotrre a
consiliului judeean;
e) coordoneaz i controleaz organismele prestatoare de servicii publice i de utilitate public
de interes judeean, nfiinate de consiliul judeean i subordonate acestuia;
f) coordoneaz i controleaz realizarea activitilor de investiii i reabilitare a infrastructurii
judeene.
(7) Preedintele consiliului judeean poate delega, prin dispoziie, atribuiile prevzute la alin. (6)
vicepreedinilor, conductorilor compartimentelor funcionale sau personalului din aparatul de
specialitate, precum i conductorilor instituiilor i serviciilor publice de interes judeean.
-------Alin. (7) al art. 104 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 20 din 13 martie 2014,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 18 martie 2014.
Articolul 105
(1) Preedintele consiliului judeean poate nfiina, n limita numrului maxim de posturi
aprobate, cabinetul preedintelui, compartiment distinct, format din maximum 4 posturi.
---------Alin. (1) al art. 105 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 119 din 21 mai 2015,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 26 mai 2015.
(2) Personalul din cadrul cabinetului preedintelui este numit i eliberat din funcie de
preedintele consiliului judeean.
(3) Personalul din cadrul cabinetului preedintelui consiliului judeean i desfoar activitatea
n baza unui contract individual de munc pe durat determinat, ncheiat n condiiile legii, pe
durata mandatului preedintelui consiliului judeean.
(4) Atribuiile personalului compartimentului prevzut la alin. (1) se stabilesc prin dispoziie a
preedintelui consiliului judeean.

48

Articolul 106
(1) n exercitarea atribuiilor sale preedintele consiliului judeean emite dispoziii cu caracter
normativ sau individual. Acestea devin executorii numai dup ce sunt aduse la cunotin public
sau dup ce au fost comunicate persoanelor interesate, dup caz.
(2) Prevederile art. 48 i ale art. 49 alin. (2) se aplic n mod corespunztor.
Articolul 107
(1) n cazul suspendrii preedintelui, atribuiile acestuia vor fi exercitate de unul dintre
vicepreedini, desemnat de consiliul judeean prin votul secret al majoritii consilierilor
judeeni n funcie.
(2) n celelalte cazuri de absen a preedintelui atribuiile sale vor fi exercitate, n numele
acestuia, de unul dintre vicepreedini, desemnat de preedinte prin dispoziie.
Articolul 108
(1) Preedintele i vicepreedinii consiliului judeean i pstreaz calitatea de consilier judeean.
(2) Prevederile art. 69 i 71 se aplic n mod corespunztor i preedintelui consiliului judeean.
---------Art. 108 a fost modificat de pct. 13 al art. 137 al Titlului II din LEGEA nr. 115 din 19 mai 2015,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015.

Capitolul VII Iniiativa ceteneasc


Articolul 109
(1) Cetenii pot propune consiliilor locale i consiliilor judeene pe a cror raz domiciliaz,
spre dezbatere i adoptare, proiecte de hotrri.
(2) Promovarea unui proiect de hotrre poate fi iniiat de unul sau de mai muli ceteni cu
drept de vot, dac acesta este susinut prin semnturi de cel puin 5% din populaia cu drept de
vot a unitii administrativ-teritoriale respective.
Articolul 110
(1) Iniiatorii depun la secretarul unitii administrativ-teritoriale forma propus pentru proiectul
de hotrre. Proiectul va fi afiat spre informare public prin grija secretarului unitii
administrativ-teritoriale.
(2) Iniiatorii asigur ntocmirea listelor de susintori pe formulare puse la dispoziie de
49

secretarul unitii administrativ-teritoriale.


(3) Listele de susintori vor cuprinde numele, prenumele i domiciliul, seria i numrul actului
de identitate i semnturile susintorilor.
(4) Listele de susintori pot fi semnate numai de cetenii cu drept de vot care au domiciliul pe
raza unitii administrativ-teritoriale respective, al crei consiliu local sau judeean urmeaz s
dezbat proiectul de hotrre n cauz.
Articolul 111
Dup depunerea documentaiei i verificarea acesteia de ctre secretarul unitii administrativteritoriale, proiectul de hotrre va urma procedurile regulamentare de lucru ale consiliului local
sau judeean, dup caz.

Capitolul VIII Administratorul public


Articolul 112
(1) La nivelul comunelor i oraelor, primarul poate propune consiliului local nfiinarea funciei
de administrator public, n limita numrului maxim de posturi aprobate.
(2) Numirea i eliberarea din funcie a administratorului public se fac de primar, pe baza unor
criterii, proceduri i atribuii specifice, aprobate de consiliul local. Numirea n funcie se face pe
baz de concurs.
(3) Administratorul public poate ndeplini, n baza unui contract de management, ncheiat n
acest sens cu primarul, atribuii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor
publice de interes local.
(4) Primarul poate delega ctre administratorul public, n condiiile legii, calitatea de ordonator
principal de credite.
Articolul 113
(1) La nivelul judeelor, preedintele consiliului judeean poate propune consiliului judeean
nfiinarea funciei de administrator public, n limita numrului maxim de posturi aprobate.
(2) Numirea i eliberarea din funcie a administratorului public se fac de preedintele consiliului
judeean, pe baza unor criterii, proceduri i atribuii specifice, aprobate de consiliul judeean.
Numirea n funcie se face pe baz de concurs.
(3) Administratorul public poate ndeplini, n baza unui contract de management, ncheiat n
acest sens cu preedintele consiliului judeean, atribuii de coordonare a aparatului de specialitate
sau a serviciilor publice de interes judeean.
(4) Preedintele consiliului judeean poate delega ctre administratorul public, n condiiile legii,
50

calitatea de ordonator principal de credite.


Articolul 114
(1) Asociaiile de dezvoltare intercomunitar pot decide desemnarea unui administrator public
pentru gestionarea serviciilor de interes general care fac obiectul asocierii.
(2) Recrutarea, numirea i eliberarea din funcie a administratorului public al asociaiilor de
dezvoltare intercomunitar se fac pe baza unei proceduri specifice de ctre consiliile de
administraie ale acestora i sunt aprobate prin hotrri ale consiliilor locale i consiliilor
judeene respective.

Capitolul IX Actele autoritilor administraiei publice locale i


comunicarea acestora

Articolul 115
(1) Pentru ndeplinirea atribuiilor ce le revin:
a) primarul emite dispoziii;
b) consiliul local adopt hotrri;
c) consiliul judeean adopt hotrri.
(2) Dispoziiile primarului se comunic n mod obligatoriu prefectului judeului, n cel mult 5
zile lucrtoare de la semnarea lor.
(3) Hotrrile consiliului local se comunic n mod obligatoriu:
a) primarului unitii administrativ-teritoriale;
b) prefectului judeului.
(4) Hotrrile consiliului judeean se comunic n mod obligatoriu prefectului judeului.
(5) Comunicarea actelor ntre autoritile administraiei publice locale i cu prefectul judeului se
efectueaz prin intermediul secretarului unitii administrativ-teritoriale.
(6) Actele autoritilor administraiei publice locale se vor aduce la cunotin public prin grija
secretarului unitii administrativ-teritoriale.
(7) Dispoziiile primarului, hotrrile consiliului local i hotrrile consiliului judeean sunt
supuse controlului de legalitate al prefectului n condiiile legii care i reglementeaz activitatea.

51

Capitolul X Secretarii unitilor administrativ-teritoriale


Articolul 116
(1) Fiecare unitate administrativ-teritorial i subdiviziune administrativ-teritorial a municipiilor
are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, oraului, municipiului, judeului i
al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este funcionar public de conducere, cu
studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucur de stabilitate n funcie.
(1^1) Perioada n care persoana cu studii superioare juridice ocup funcia de secretar, precum i
funcii de conducere din aparatul propriu de specialitate al unitii administrativteritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale constituie vechime n specialitate.
-----------Alin. (1^1) al art. 116 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 131 din 24 iunie 2008,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 30 iunie 2008.
(2) Secretarul unitii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub
sanciunea destituirii din funcie.
(3) Secretarul unitii administrativ-teritoriale nu poate fi so, soie sau rud de gradul nti cu
primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu preedintele sau vicepreedintele consiliului judeean,
sub sanciunea eliberrii din funcie.
(4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, ncetarea raporturilor de serviciu i regimul
disciplinar ale secretarului unitii administrativ-teritoriale se fac n conformitate cu prevederile
legislaiei privind funcia public i funcionarii publici.
Articolul 117
(1) Secretarul unitii administrativ-teritoriale ndeplinete, n condiiile legii, urmtoarele
atribuii:
a) avizeaz, pentru legalitate, dispoziiile primarului i ale preedintelui consiliului judeean,
hotrrile consiliului local, respectiv ale consiliului judeean;
b) particip la edinele consiliului local, respectiv ale consiliului judeean;
c) asigur gestionarea procedurilor administrative privind relaia dintre consiliul local i primar,
respectiv consiliul judeean i preedintele acestuia, precum i ntre acetia i prefect;
d) organizeaz arhiva i evidena statistic a hotrrilor consiliului local i a dispoziiilor
primarului, respectiv a hotrrilor consiliului judeean i a dispoziiilor preedintelui consiliului
judeean;
e) asigur transparena i comunicarea ctre autoritile, instituiile publice i persoanele
interesate a actelor prevzute la lit. a), n condiiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaiile de interes public, cu modificrile i completrile ulterioare;
f) asigur procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judeean, i
52

efectuarea lucrrilor de secretariat, comunic ordinea de zi, ntocmete procesul-verbal al


edinelor consiliului local, respectiv ale consiliului judeean, i redacteaz hotrrile consiliului
local, respectiv ale consiliului judeean;
g) pregtete lucrrile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judeean, i
comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) alte atribuii prevzute de lege sau nsrcinri date de consiliul local, de primar, de consiliul
judeean sau de preedintele consiliului judeean, dup caz.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006
privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare, n situaiile prevzute
la art. 55 alin. (8^1) sau, dup caz, la art. 99 alin. (9), secretarul unitii administrativ-teritoriale
ndeplinete funcia de ordonator principal de credite pentru activitile curente.
---------Alin. (2) al art. 117 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 14
din 27 mai 2015, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015.
Articolul 117^1
(1) Secretarul unitii administrativ-teritoriale va comunica, n termen de 30 de zile de la data
decesului unei persoane, camerei notarilor publici n a crei circumscripie teritorial defunctul a
avut ultimul domiciliu, o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale, care va cuprinde:
a) numele, prenumele i codul numeric personal ale defunctului;
b) data decesului, n format zi, lun, an;
c) data naterii, n format zi, lun, an;
d) ultimul domiciliu al defunctului;
e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului nregistrate n evidenele fiscale sau, dup caz, n
registrul agricol;
f) date despre eventualii succesibili, n format nume, prenume i adresa la care se face citarea.
(2) Atribuia prevzut la alin. (1) poate fi delegat de ctre secretarul primriei unuia dintre
ofierii de stare civil.
(3) Primarul va urmri ndeplinirea acestor atribuii de ctre secretarul primriei sau, dup caz,
de ctre ofierul de stare civil delegat.
(4) Nendeplinirea atribuiei prevzute la alin. (1) atrage sancionarea disciplinar i
contravenional a persoanei responsabile, n condiiile alin. (3).
-----------Art. 117^1 a fost introdus de pct. 1 al art. V din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012.

53

Capitolul XI Contravenii i sanciuni


Articolul 118
(1) Constituie contravenii i se sancioneaz cu amend de la 1.000 lei la 5.000 lei urmtoarele
fapte:
a) nepunerea n aplicare, cu rea-credin, a hotrrilor consiliului local de ctre primar;
b) nepunerea n aplicare, cu rea-credin, a hotrrilor consiliului judeean de ctre preedintele
consiliului judeean;
c) neprezentarea n termenul prevzut de Legea finanelor publice locale a proiectului bugetului
unitii administrativ-teritoriale de ctre primar, respectiv preedintele consiliului judeean, din
culpa lor;
d) neprezentarea de ctre primar sau preedintele consiliului judeean a rapoartelor prevzute de
lege, din culpa lor;
e) neluarea msurilor necesare, stabilite de lege, de ctre primar sau preedintele consiliului
judeean, n calitatea acestora de reprezentani ai statului n unitile administrativ-teritoriale.
f) netransmiterea n termenul prevzut la art. 117^1 alin. (1) ctre camera notarilor publici a
sesizrii pentru deschiderea procedurii succesorale.
-----------Lit. f) a alin. (1) al art. 118 a fost introdus de pct. 2 al art. V din LEGEA nr. 133 din 18 iulie
2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012.
(2) Constatarea contraveniilor i aplicarea amenzilor se fac de ctre prefect, n calitatea sa de
autoritate public, reprezentant al Guvernului pe plan local.
(3) Dispoziiile prezentului articol se completeaz n mod corespunztor cu prevederile
Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare.

54

Capitolul XII Bunuri i lucrri publice


Seciunea 1 Administrarea bunurilor
Articolul 119
Constituie patrimoniu al unitii administrativ-teritoriale bunurile mobile i imobile care aparin
domeniului public al unitii administrativ-teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum i
drepturile i obligaiile cu caracter patrimonial.
Articolul 120
(1) Aparin domeniului public de interes local sau judeean bunurile care, potrivit legii sau prin
natura lor, sunt de uz sau de interes public i nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes
public naional.
(2) Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile i insesizabile.
Articolul 121
(1) Domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale este alctuit din bunuri mobile i
imobile, altele dect cele prevzute la art. 120 alin. (1), intrate n proprietatea acestora prin
modalitile prevzute de lege.
(2) Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispoziiilor de drept comun, dac prin
lege nu se prevede altfel.
(3) Donaiile i legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local sau, dup
caz, a consiliului judeean, cu votul majoritii consilierilor locali sau judeeni, dup caz, n
funcie.
(4) Schimbul de imobile din domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale se face n
condiiile legii, pe baza unui raport de evaluare, nsuit de consiliul local.
Articolul 122
Toate bunurile aparinnd unitilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale.
Consiliilor locale i judeene li se prezint anual de ctre primar, respectiv de preedintele
consiliului judeean, un raport asupra situaiei gestionrii bunurilor.
Articolul 123
(1) Consiliile locale i consiliile judeene hotrsc ca bunurile ce aparin domeniului public sau
privat, de interes local sau judeean, dup caz, s fie date n administrarea regiilor autonome i
55

instituiilor publice, s fie concesionate ori s fie nchiriate. Acestea hotrsc cu privire la
cumprarea unor bunuri ori la vnzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes
local sau judeean, n condiiile legii.
(2) Vnzarea, concesionarea i nchirierea se fac prin licitaie public, organizat n condiiile
legii.
(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), n cazul n care consiliile locale sau judeene
hotrsc vnzarea unui teren aflat n proprietatea privat a unitii administrativ-teritoriale pe
care sunt ridicate construcii, constructorii de bun-credin ai acestora beneficiaz de un drept
de preempiune la cumprarea terenului aferent construciilor. Preul de vnzare se stabilete pe
baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local sau judeean, dup caz.
(4) Proprietarii construciilor prevzute la alin. (3) sunt notificai n termen de 15 zile asupra
hotrrii consiliului local sau judeean i i pot exprima opiunea de cumprare n termen de 15
zile de la primirea notificrii.
Articolul 124
Consiliile locale i consiliile judeene pot da n folosin gratuit, pe termen limitat, bunuri
mobile i imobile proprietate public sau privat local ori judeean, dup caz, persoanelor
juridice fr scop lucrativ, care desfoar activitate de binefacere sau de utilitate public ori
serviciilor publice.

Seciunea a 2-a Lucrrile publice


Articolul 125
Consiliile locale sau consiliile judeene pot contracta prin licitaie efectuarea de lucrri i servicii
de utilitate public, n limita sumelor aprobate prin bugetul local, respectiv judeean.
Articolul 126
Lucrrile de construcii i reparaii de interes public, finanate din bugetele comunelor, oraelor,
municipiilor sau judeelor, se execut numai pe baza unor documentaii tehnico-economice
avizate sau aprobate, dup caz, de consiliul local ori de consiliul judeean i numai pe baza unei
licitaii publice, n limitele i n condiiile prevzute de lege.
Articolul 127
Documentaiile de urbanism i amenajare a teritoriului privind comuna, oraul, municipiul i
judeul se elaboreaz, se aprob i se finaneaz n conformitate cu prevederile legii.
56

Capitolul XIII Dispoziii tranzitorii i finale

Articolul 128
Consilierii locali sau judeeni, dup caz, primarii, viceprimarii, primarul general al municipiului
Bucureti, primarii i viceprimarii subdiviziunilor administrativ-teritoriale, preedinii i
vicepreedinii consiliilor judeene, secretarii unitilor administrativ-teritoriale i personalul din
aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeean, rspund, dup caz,
contravenional, administrativ, civil sau penal pentru faptele svrite n exercitarea atribuiilor
ce le revin, n condiiile legii.
Articolul 129
Judeul Ilfov are reedina n municipiul Bucureti.
Articolul 130
Prevederile art. 57 alin. (4) i ale art. 101 alin. (3) privind eliberarea din funcie a viceprimarilor,
a preedinilor i vicepreedinilor consiliilor judeene se aplic dup alegerile autoritilor
administraiei publice locale din anul 2008.
Articolul 131
Prevederile art. 19, art. 39 alin. (7) i ale art. 76 alin. (2)-(4) sunt aplicabile i n cazul n care, din
diferite motive, dup intrarea n vigoare a prezentei legi, ponderea cetenilor aparinnd unei
minoriti naionale scade sub procentul prevzut la art. 19.
Articolul 132*)
Denumirea aparat propriu de specialitate se nlocuiete, n cuprinsul tuturor actelor normative n
vigoare, cu denumirea aparat de specialitate. Denumirea aparat propriu de specialitate al
consiliului local se nlocuiete, n cuprinsul tuturor actelor normative n vigoare, cu denumirea
aparat de specialitate al primarului. Denumirea servicii descentralizate ale ministerelor se
nlocuiete, n cuprinsul tuturor actelor normative n vigoare, cu denumirea servicii publice
deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe de specialitate ale administraiei publice
centrale.Not

57

*) Fost art. 156^2, introdus prin Legea nr. 286/2006, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 621 din 18 iulie 2006.

Articolul 133
(1) Prezenta lege intr n vigoare la 30 de zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
(2) Pe aceeai dat se abrog Legea administraiei publice locale nr. 69/1991, republicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 79 din 18 aprilie 1996, cu modificrile ulterioare, art.
15 alin. (2) lit. d) i art. 18 alin. (2) teza II din Legea nr. 393/2004**) privind Statutul aleilor
locali, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu
modificrile ulterioare, precum i orice alte dispoziii contrare.Not

**) Abrogarea art. 15 alin. (2) lit. d) i art. 18 alin. (2) teza II din Legea nr. 393/2004 privind
Statutul aleilor locali a fost dispus prin pct. 111 al art. I din Legea nr. 286/2006, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 621 din 18 iulie 2006.
Not

Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 286/2006 pentru modificarea i completarea
Legii administraiei publice locale nr. 215/2001, care nu este ncorporat n textul republicat al
Legii nr. 215/2001 i care se aplic, n continuare, ca dispoziii proprii ale Legii nr. 286/2006:
"Art. II. - (1) Secretarii comunelor care, la data intrrii n vigoare a prezentei legi, nu au studii
superioare i pot pstra funcia public cu obligaia ca, n termen de 3 ani de la data intrrii n
vigoare a prezentei legi, s absolve o form de nvmnt superior de lung durat n
specialitatea tiine juridice sau administraie public, sub sanciunea eliberrii din funcie.
(2) Pn la data de 31 decembrie 2006, sub sanciunea ncetrii raportului de serviciu, acetia vor
prezenta documente care dovedesc situaia lor colar, care s le permit ndeplinirea n termen a
obligaiei prevzute mai sus."

-------

58