Sunteți pe pagina 1din 4

Numele______________________

14noiembrie2013

TestdeevaluareUnitateaComunitateamea
Matematicsiexplorareamediului
(Numerele15.Igienaalimentatiei)
1. Formeazmultimidealimente.Scrienumruldeelementealefiecreimulimi.
2. Coloreaztreialimentesntoasepecarelemnncicuplcerelamiculdejun.

3. Adaugsautaieatteaouasfelnct,peplatou,sfietotatteactearataratcifra.

4.

Coloreaz:

numrulmai
numrulmaimare:numereleegale:

mic:

145

342

5. ncercuiestencoloanadindreaptaimagineacareurmeaz:

6. Scriencctetreicifre.

1
2
3
4
5
7. NoteazcuXalimentelecaretrebuiesplatenaintedeaficonsumate.

TestdeevaluareUnitateaComunitateamea
Numerele15.Igienaalimentatiei
Matematicsiexplorareamediului

1. Competentespecifice
1.1 Recunoastereasiscriereanumerelornaturalenconcentrul010
1.2 Comparareanumerelornconcentrul010
3.1Descriereaunorfenomene/procese/structurirepetitivesimpledinmediulapropiat,nscopul
identificriiunorregularitti
3.2Manifestareagrijiipentrucomportareacorectnrelatiecumediulfamiliar

2. Indicatori
Compe
tenta

Performanta

Itemul
Realizat

ncursde
realizare

69situatii

15situatii

1.1

Formeazmultimideelemente.Scrienumrulde
elementealefiecreimulimi

3.2

Coloreaztreialimentesntoasepecarelepreferi
lamiculdejun.

3situatii

12situatii

1.2

Adaugsautaieelementepentruaobtinemultimicu
totatteaelementectearatcifra.

34situatii

12situatie

1.2

Coloreaznumrulmaimare/maimic/egale

56situatii

14situatii

3.1

ncercuiestencoloanadindreaptaimagineacare
urmeaz

3situatii

12situatie

1.1

Scriereacifrelor1,2,3,4,5

45situatii

13situatii

3.2

NoteazcuXalimentelecaretrebuiesplate
naintedeaficonsumate

710situatii

16situatii

REZULTATELEPROBEIDEEVALUARE:R(realizat),C(ncursderealizare)

Nr.
crt

Numeleiprenumele

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Observatii:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________