Sunteți pe pagina 1din 3

"IT

TESTE DE VERIFICARE ANALIZA


ECONOMICO-FINANCIARA
1. Infiuenta modificarii numarului mediu de salariati si a productivitatii
muncii medii anuale asupra variatiei cifrei de afaceri, calculata pe baza
informatiilor din tabelul de mai jos, este:

Indicator! crt.

Prevazut

Efectiv

1 . j Numarul mecliu de salariali (pers.)


2. Productia marfa fabricata (mii iei)
3. | Cifra de afaceri (mii lei)

90
60.800
45.000

80
70.700
51.000

3. Influenfa modificarii ponderii imobilizarilor corporale de natura


mijioacelor fixe direct productive (active) si a gradului de valorificare a productiei
marfa fabricata asupra modificarii cifrei de afaceri, calculata pe baza
informatiilor din tabelul de mai jos, este:

-lei-

Nr.
crt.
1.
i
3.
4.
5.

Indicator!

Prevazut

Efectiv

Cifra de afaceri
Productia marfa fabricata
Numarul mediu de salariati (pers.)
Valoarea medie anuala a imobilizarilor corporale de
natura mijioacelor fixe
Valoarea medie anuala a imobilizarilor corporale de
natura mijioacelor fixe direct productive
a) 9.900 mii lei si 45.000 mi i lei;
b) 5.000 mii lei si 51.000 m i i lei;
c) - 5.000 m i i lei si 12.327. 3 m ii lei;
d) -6.540.91 mii lei si 12.014.62 mii lei;
e) 5.000 mii lei si 52.327.3 mii lei.

1 .600.000
1.540.000
60
300.000

1.644.000
1.610.000
50
255.000

134.000

141.000

2. Daca indicele numarului mediu de salariati este 97%, indicele


productivitatii muncii medii anuale este 108%, indicele gradului de valorificare a
productiei marfa fabricate este 106%, indicele gradului de inzestrare tehnica a
muncii este 99%:

a) au crescut cifra de afaceri. productivitatea muncii medii anuale si stocul de


produse finite;
b) a scazut cifra de afaceri si a crescut eficienta utilizarii mijioacelor fixe 5!
stocul de produse finite:
c) a crescut productivitatea muncii sj eficienta utilizarii mijioacelor fixe, dar sa redus stocul de produse finite:
d) au scazut productivitatea muncii, eficienta utilizarii mijioacelor fixe si
stocul de produse finite;
e) a scazut numarui mediu de personal, dar a crescut eficienta utilizarii
mijioacelor fixe.

a)
b)
c)
d)
e)

380.684,8 lei si 27.478,26 lei;


240 mii lei si 70.000 lei;
-166.000 lei si- 45.000 lei;
12. 576,28 lei si 7.000 lei;
323.582,1 lei si - 28.727,3 lei.

4. Influenza modificarii randamentului imobilizarilor corporate de natura


mijioacelor fixe direct productive (active) asupra variajiei cifrei de afaceri,
calculata pe baza informatiilor din tabelul de mai jos, este:

Nr.
crt.
!.
2.

Indicator!

Prevazut

Efectiv

Numarul mediu de salariati - pers.


Valoarea medie anuala a imobilizarilor
corporale de natura mijioacelor fixe -lei

200
750.700

210
780.000

105,0
103,90

-)

Valoarea medie anuala a imobilizarilor


555.555
corporale de natura mijioacelor fixe direct
productive - lei
Productia marfa fabricata - lei
10.000.000

577.500

104,0

11.550.000
10.900.000
20

115,5
115,50
111,1

3.
4.
5.
6.

Cifra de afaceri - lei


10.200.000
Randamentul imobilizarilor corporale de 18
natura mijioacelor fixe direct productive lei

a) 1.550.000 lei;
166

167