Sunteți pe pagina 1din 27

Managementul Afacerilor prin Proiecte

Pregatirea Evaluarea si Auditul Proiectelor

Studiul de Caz I
Sa se fundamenteze eficienta economica a unui proiect cunoscand urmatoarele
informattii si cerinte:
a)

principalii indicatori de volum prognozati pentru fiecare an de realizare a


investitiei si de functionare a obiectivului sunt:

Nr.Crt.
1.
2.

Indicatori
Investitii anuale
Cheltuieli
de
productie
(exclusiv
taxe,
impozite
si
dobanzi)
Venituri
din
Productie

1
40

d
2
60
10+2n

15+2n

100+2n

120+3n

120+3n

110+3n

110+3n

140+2n

170+3n

170+3n

160+3n

150+3n

Se considera: n=33
b)

investitiile se vor finanta in fiecare an in proportie de 50% din surse proprii si


50% din credite

c)

creditele se primesc la inceputul fiecarui an de realizare a investitiei si se


restituie lunar in primii 2 ani de functionare a obiectivului

d)

rata anuala a dobanzii este de 12%

e)

in perioada de gratie acordata pentru creditul primit nu se plateste dobanda, dar


se calculeaza si se va vira odata cu restituirea creditului

f)
g)

impozitul pe profit este de 16% anual


calculul sumelor de restituit se face in baza dobanzii compuse pentru creditul
din anul 1 si a dobanzii simple pentru creditul din anul 2

h)

mijloacele fixe se vor amortiza in mod egal pe cei cinci ani cat va functiona
obiectivul economic

i)

valoarea reziduala a obiectivului va fi de 10+n mil lei

j)

in calcule se va folosi un coeficient de actualizare de 15%

k)

pentru analiza finaciara se va face un studiu de senzitivitate presupunandu-se ca


in ultimii 3 ani de functionare a obiectivului cheltuielile de productie vor creste
cu 4%, iar veniturile cu 1%

Sa se efectueze analiza economica si financiara a proiectului.


Sa se prezinte indicatorii calculati (continutul economic, formula de calcul,
semnificatia simbolurilor) si sa se interpreteze rezultatele obtinute.
Principalii indicatori folositi pentru evaluarea proiectelor sunt:
1. Raportul venituri actualizate pe costuri actualizate, indicator ce exprima
veniturile actualizate obtinute la 1 leu efort total cu investitia si productia.
d D

1
(1 a) h
h 1
R d D
1
(I h Ch ) *

(1 a) h
h 1

Vh venituri anuale in anul h


Ih - investitii anuale in anul h
Ch cheltuieli anuale cu productia in anul h
d- durata de realizare a investitiei
D durata de functionare a obiectivului economic
h anul in care se face calculul parametrilor
Obiectivul reprezinta maximizarea indicatorului si nu pot fi acceptate valori pentru
care raportul este subunitar:
a) Se obtin urmatoarele date privind analiza economica :
Re = 1,067387166 , pentru un leu efort total se obtin 1.067 lei venit (conform anexei
A)
b) pentru analiza finaciara se obtin:
Rf =1,0681943, pentru un leu efort total se obtin 1.068 lei venit (conform anexei B)
Se observa ca desi in analiza finaciara efortul este mai mare - se obtine practic acelasi
venit, deci eficienta economica este superioara in folosirea investitiilor.

Calcul credit
Specificatii credit
Investii anuale din care:
- credit
- fonduri proprii

Anul 1

Anul 2
40
20
20

60
30
30

Creditul an 1:
Credit total, C1 = 20 mil.
Perioada de gratie, g = 2 ani = 24 luni
Perioada de restituire a creditului (DC- durata creditului)= 2 ani = 24 luni
Dobanda compusa
rd = 12% (rata anuala)
d (rata dobanzii lunare) = rd/12= 1%
Sumele se restituie lunar (S1, S2,..., SDC)
C1= S1/(1+d)g+1 + S2/(1+d)g+2 + ...+ SDC/(1+d)g+DC = (daca S1=S2=...=
SDC=Sh) =(Sh/(1+d)g)(1/(1+d) +1/(1+d)2 +...+ 1/(1+d)DC) =(Sh/(1+d)g)((1+d)DC1)/d(1+d)DC)
Rezulta:
Sh= C1 (1+d)g* d(1+d)DC/ )((1+d)DC-1) = 20 mil*1,270*0,047 = 1,1938 mil
Deci suma de restituit lunar este 1,19 mil lei.
Acesteia ii corespunde o suma anuala de restituit de 14,28 mil lei, respectiv un total de
28,56 lei, din care 20 mil lei reprezinta creditul, iar 8,56 dobanda totala de achitat.
Creditul an 2:
Sumele de restituit pentru creditul din anul 2 se vor calcula in baza dobanzii simple
care presupune esalonarea creditului ca in tabelul de mai jos:
Luna

Data

31.01

Rc RATA

CD (credit

R (total de

credit

datorat)

(dobanda)

restituit) =

1,25 =

30

3,96

Rc+CD
5,21=1,25+3,96

30mil/24
luni

28.02

1,25

3
.........
24

31.03
.........
31.12

1,25
.........
1,25

30-

0,268

1,518

1,25=28,75
27,5
.........

0,284
.........

1,534
.........

Dc (dobanda credit)= CD*d*Nr.Zile/360


D1= 30*0,12* (365+31)/396= 3,96 mil
D2= 28,75*0,12*28/360= 0,268 mil
D3 = 27,5*0,12*31/260 = 0,284 mil
Pentru usurarea calculelor se va considera ca restituirea creditului se face anual, adica
15 mil in primul an si 15 mil in al doilea an cu primul an perioada de gratie.
An
1

Rc
15

15

CD
30

D
R
30*0,12(365+365)/360= 22,3 mil

15

7,3 mil
15*0,12*365/360=

16,825 mil

1,825 mil
Centralizator Credite :
An
1
2

C1
14,28
14,28

C2
22,3
16,825

(C1+C2)
36,58
31,105

Fluxul de numerar neactualizat (cash-flow) exprima venitul net ce se va obtine


pentru fiecare an din perioada d si D
FNn =

V ( I C )
h

In prima perioada fluxul de numerar e mai mic, chiar negativ pe durata de realizare a
investitiei. Dupa aceea, in perioada de maturitate a obiectivului, fluxul de numerar e
mai mare dupa care incepe sa scada ca urmare a uzurii fizice si morale a utilajelor, dar
si a uzurii morale a produselor .Venitul net actualizat ( valoare neta actulizata, VNA,
flux de numerar actualizat) care exprima venitul net obtinut pe intregul interval de
timp.
Se poate calcula ca o suma a fluxului de numerar:

VNA =
h = 1,2,..., d+D, (vezi anexa 1 si 2 pentru valorile parametrului in fiecare an si pentru
diferiti coeficienti de actualizare)
El poate fi exprimat si ca diferenta dintre veniturile actualizate si efortul total
actualizat respectiv:

VNA =
Se urmareste maximizarea indicatorului si nu pot fi acceptate variante pentru care
VNA este mai mic ca 0.
Pentru analiza economica: VNA =43,79 mil (pentru a= 0,15)
Pentru analiza financiara: VNA = 35,74 mil (pentru a = 0,15)
VNA este mai scazut pentru analiza finaciara deoarece efortul total este mai mare.
Rata interna de rentabilitate - RIR exprima puterea economica a viitorului
obiectiv. Este data de acel nivel al coeficentului de actualizare care asigura egalitatea
dintre venituri si cheltuieli.
Calculul indicatorului se poate face practic sau analitic folosind urmatoarea relatie:
RIR a min ( a max a min )

VNA
VNA VNA

Alegerea lui a min si a max se face prin incercari succesive astfel incat sa se obtina
un VNA pozitiv si unul negativ. E bine ca diferenta dintre cei doi coeficienti sa nu
depaseasca 5-7%.
Pentru amortizari s-a considerat n=0. Datele de calcul se gasesc in anexa A si B.
Pentru analiza economica s-a obtinut:
A min
A max
VNA+
VNARIR

0.3
0.35
4.13
-3.05
27.12%
5

Pentru analiza financiara s-a obtinut:


Amin
0.3
Amax
0.35
VNA+
2.53
VNA-1.82
RIR
24.67%
Se observa ca obiectivul analizat este eficient atat la nivel microeconomic cat si
macroeconomic (mai mare ca RIR pe economie de 15%). Aceasta se datoreaza
faptului ca sumele obtinute in urma investitiei sunt folosite cu o eficienta superioara
asigurand restituirea sumelor imprumutate si obtinerea unui profit suplimentar.
Cursul de revenire net actualizat exprima efortul total cu investitia si cu productia
pentru obtinerea unei unitati valutare nete:

d D

1
( I h Ch ) *

h
(
1

a
)
CRNA d D h1
Veniturile , cheltuielile si investitiile
in" valuta. Am1considerat o
' sunt calculate
'
(Vh (perioadei
Ch deI hinvestitie
) * si de functionare

apreciere a cursului valutar


de-a lungul
ca in
h
(
1

a
)
h 1
Anexa A si B.
S-a obtinut pentru analiza economica: CRNA = 46,75 / Euro
S-a obtinut pentru analiza financiara: CRNA = 72,12 lei / Euro
Se observa ca in cazul anlizei economice este nevoie de o suma mai mica de lei pentru
a obtine 1 EURO profit aceasta datorita efortului mai mare realizat in cazul analizei
financiare.
Indicele de Eficienta Economica a Investitiei reprezinta randamentul economic
exprimat prin venitul net actualizat ce revine la un leu investit.
Relatia de calcul este urmatoarea:
d D

(V
h 1

( I h Ch )) *
d D

I
h 1

1
(1 a) h

1
(1 a ) h

Se urmareste maximizarea indicatorului, respectiv obtinerea unui VNA cat mai mare
la fiecare leu investit.
Pentru analiza economica: Re = 0,54
Pentru analiza financiara: Rf = 0,44
Datele detaliate de calcul se gasesc in anexele A si B
Se observa ca se obtine profit la fiecare leu investit atat pentru analiza financiara cat ci
cea economica. Randamaentul in cazul analizei economice este mai mare in cazul
analizei economice avand in vedere costurile care s-au inclus in cazul analizei
financiare.
Termenul de Recuperare a Investitiei exprima perioada de timp in care se
recupreaza investitia din profit sau venitul net. Pentru calculul acestei perioade se
foloseste ecuatia:

Conform anexelor 1 si 2 se obtin urmatoarele rezultate:


Pentru analiza economica : T = 2 ani si 10 luni
Pentru analiza financiara : T= 3 ani si 2 luni
Termenul de recuperare este mai mare in cazul analizei financiare deoarece se iau in
calcul mai multe costuri.
Cheltuielile Specifice Calculate actualizate (echivalente) cuantifica efortul pentru
obtinerea unei unitati de venit actualizat.
Relatia de calcul este uramtoarea:
d D

1
(1 a) h
K h 1 d D
1
Vh *

(1 a) h
h 1

(I

Ch ) *

Se urmareste minimizarea indicatorului care trebuie sa fie subunitar:


Conform anexelor A si B se obtin urmatoarele rezultate:
Pentru analiza economica: Ke = 0,93
Pentru analiza financiara : Kf = 0.79
Se observa ca atat in cazul analizei economice cat si in al celei finaciare efortul este
mare pentru obtinerea unei unitati de venit pe perioada considerata.

Analiza senzitivitatii proiectului


se face cu ajutorul RIR, care este RIRf = 27,09%.
Se observa ca aceasta rata este mai mare decat ramura pe economie care este de 15%.
Raportul Venituri Actualizate pe Costuri Actualizate R exprima investitia
actualizata ce revine la un leu venit actualizat.
Se calculeaza cu relatia:
d D

1
(1 a ) h
R d D h 1
1
( I h Ch ) *

(1 a) h
h 1

Conform anexelor A si B s-au obtinut urmatoarele rezultate:


Pentru analiza economica: Re = 1,067
Pentru analiza economica: Rf = 1,0681
Se observa ca atat pentru analiza economica cat si financiara acest raport este aproape
egal ceea ce conduce la concluzia ca proiectul este eficient economic.

Concluzii finale:

Obiectivul analizat este eficient atat la nivel microeconomic cat si macroeconomic


(mai mare ca RIR pe economie de 15%). Aceasta se datoreaza faptului ca sumele
obtinute in urma investitiei sunt folosite cu o eficienta superioara asigurand restituirea
sumelor sumelor imprumutate si obtinerea unui profit suplimentar. De asemenea se
poate face o optimizarea a costurilor de productie avand in vedere valoare mare a
CRNA si K. CRNA-ul mare implica o eficienta scazuta la export.

ANEXA A

Calculul indicatorilor pt. analiza economica


Nr.
crt.

Indicatori/specificatii

9
10

Investitie anuala
Cheltuieli anuale pentru
productie (exclusiv dob., taxe,
imp)
Venituri din vz. Productiei
Valoarea reziduala a investitiei
Eforturi anuale cu investitia si
productia
Venituri anuale
Fact. de actualizare pt a=0,15
Eforturi totale anuale actualizate
pt a=0,15
Venituri totale anuale
actualizate pt a=0,15
Flux de numerar neactualizat

11

Flux de numerar actualizat pt


a=0,15

2
3
4
5
6
7
8

12
13
14
15

Flux de numerar actualizat pt


a=0,30
Factor de actualizare pt a=0,35
Flux de numerar actualizat pt
a=0,35
Factor de actualizare pt a=0,30

Durata de realizare a
investitiei
1
2
40
60

Durata de functionare a viitorului obiectiv economic


1
2
3
4
5
0
0
0
0
0

Total
100

0
0
0

76
81
0

166
206
0

219
269
0

219
269
0

209
259
0

209
249
10

1098
1333
10

40
0
0,87

136
81
0,756

166
206
0,658

219
269
0,572

219
269
0,497

209
259

209
259

1198
1343

0,432

0,376

34,8

102,816

109,228

125,268

108,843

90,288

78,584

649,827

0
-40

61,236
-55

135,548
40

153,868
50

133,693
50

111,888
50

97,384
50

693,617
145

-34,8

-41,58

26,32

28,6

24,85

21,6

18,8

43,79

-30,76
0,741

-32,56
0,549

18,2
0,406

17,5
0,301

13,45
0,223

10,35
0,165

7,95
0,122

4,13

-29,64
0,769

-30,195
0,592

16,24
0,455

15,05
0,35

11,15
0,269

8,25
0,207

6,1
0,159

-3,045

10

16
17
18
19

Factor de actualizare pt a=0,20


Flux de numerar actualizat pt
a=0,20
Factor de actualizare pt a=0,40
Flux de numerar actualizat pt
a=0,40

0,833

0,694

0,579

0,482

0,402

0,335

0,279

-33,32
0,714

-38,17
0,51

23,16
0,364

24,1
0,26

20,1
0,186

16,75
0,166

13,95
0,095

26,57

-28,56

-28,05

14,56

13

9,3

8,3

4,75

-6,7

-40

-55

40

50

50

50

50

95

-34,8
-76,38

-41,58
21,46

26,32
3,39

28,6
0,863581

24,85
2,86

21,6
2 ani si 10 luni

18,8

24,99

40
34,8

136
102,816

166
109,228

219
125,268

219
108,843

209
90,288

209
78,584

1198
649,827

61,236

135,548

153,868

133,693

111,888

97,384

693,617

Termenul de recuperare a
investitiei

V ( I C )
h

T
Cheltuielile specifice calculate
actualizate K
Ih+Ch
numarator
numitor
K
d D

0,936867176

1
(1 a) h
h 1
K
d D
1
V
*

h
(1 a) h
h 1

(I

Ch ) *

11

Indicele de eficienta a
economica a investitiei R
numarator
numitor
R

d D

(V
h 1

( I h C h )) *
d D

-34,8
34,8
0,546282435

-41,58
45,36

26,32
0

28,6
0

24,85
0

21,6
0

18,8
0

43,79
80,16

3,9
20,76923077
19,48717949
15,38461538
102,816

3,8
54,21053
43,68421
0
109,228

3,7
72,7027
59,18919
0
125,268

3,6
74,72222
60,83333
0
108,843

3,5
74
59,71428571
0
90,288

3,4
73,23529
61,47059
0
78,584

649,827

1
(1 a ) h

I * (1 a)
Rata interna de rentabilitate
h 1

RIR
amin
amax
VNA+
VNARIR

RIR a min

0,3
0,35

4,13
-3,05
27,12%

VN A
( a max a min )
VN A VN A

cursul de revenire net actualizat


CRNA
curs EURO
venituri EURO
cheltuieli EURO
Investitii EURO
numarator

4
0
0
10
34,8

12

numitor
CRNA

-8,7
46,75645038

-10,66153846

6,926316

7,72973

6,902778

6,171428571

5,529412

13,89813

135,548
109,228

153,868
125,268

133,693
108,843

111,888
90,288

97,384
78,584

693,617
649,827

d D

1
(I h Ch ) *

(1 a) h
h 1
C R N A d D
1
'
'
"
(Vh (C h I h ) *

(1 a) h
h 1
Investitia actualizata
Venitul Actualizat
Investitia actualizata
Randamentul economic
actualizat( Va/Ia )

8,652906687

Raportul venituri actualizate pe


costuri actualizate -R
numarator
numitor
R

0
34,8
1,067387166

d D

34,8

45,36

693,617
80,16

61,236
102,816

1
(1 a ) h
h 1
R d D
1
(I h Ch ) *

(1 a ) h
h 1

13

ANEXA B

Calculul indicatorilor pt. analiza financiara

Nr.
crt.

Indicatori/specificatie

1
1b

Investitie anuala
din care credit

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Cheltuieli anuale pentru productie


(exclusiv dob., taxe, imp)
Venituri din exploatare
Valoarea reziduala a investitiei
Venituri anuale
Cheltuieli pt restituirea creditelor si
a dob
Amortizari
Cheltuieli anuale pentru productie
II
Profit anual
Impozit pe profit
Efort total anual (exclusiv
amortizari)
Fact. de actualizare pt a=0,15
Venituri anuale actualizate
Efort total anual actualizat
Flux de numerar neactualizat
Factor de actualizare pt a=0,35

Durata de realizare a
investitiei

Durata de functionare a obiectivului

Total

1
40
20

2
60
30

1
0
0

2
0
0

3
0
0

4
0
0

5
0
0

100
50

0
0
0
20

76
81
0
111

166
206
0
206

219
269
0
269

219
269
0
269

209
259
0
259

209
249
10
259

1098
1333
10
1393

0
0

0
0

36,58
20

31,105
20

0
20

0
20

0
20

67,685
100

0
0
0

76
0
0

222,58
-16,58
0

270,105
-1,105
0

239
30
4,8

229
30
4,8

229
30
4,8

1189,685
72,315
14,4

40
0,87
17,4
34,8
-20
0,741

136
0,756
83,916
102,816
-25
0,549

202,58
0,658
135,548
133,298
3,42
0,406

250,105
0,572
153,868
143,06
18,895
0,301

223,8
0,497
133,693
111,2286
45,2
0,223

213,8

213,8

1280,085

0,432

0,376

111,888
92,3616
45,2
0,165

97,384
80,3888
45,2
0,122

733,697
697,9527
112,915

17
18
19

Flux de numerar actualizat pt


a=0,35(VNA)
Factor de actualizare pt a=0,40
Flux de numerar actualizat pt
a=0,40

-14,82
0,714

-13,725
0,51

1,38852
0,364

5,6874
0,26

10,0796
0,186

7,458
0,166

5,5144
0,095

1,582915

-14,28

-12,75

1,24488

4,9127

8,4072

7,5032

4,294

-0,66802

-20

-25

3,42

18,895

45,2

45,2

45,2

203,315

-17,4

-18,9
3 ani si 0.5
luni

2,25036

10,80794

22,4644

19,5264

16,9952

35,7443

Investitia actualizata

34,8

45,36

80,16

Randamentul economic actualizat


= Venituri Actualizate/Ih

733,697

80,16

9,152907

40

136

202,58

250,105

223,8

213,8

213,8

1280,085

40

136

202,58

250,105

232,752

222,352

222,352

1306,141

20
20

111

206

269

177

272

368

269
271,69

259
261,59

259
271,59

1393
1641,87

Termenul de recuperare a
investitiei

V ( I C )
h

Efort total anual (exclusiv


amortizari)
Efort total anual (exclusiv
amortizari) * 104%
Venituri anuale
venituri anuale * 101%

15

flux numerar neactualizat


a=30%
flux numerar actualizat cu a=30%
a=25%
flux numerar actualizat cu a=25%
a=15%
flux numerar actualizat cu a=15%
a=20%
flux numerar actualizat cu a=20%
a=35%
flux numerar actualizat cu a=35%

-20

41

69,42

RIR a min ( a max a min )

38,938

39,238

49,238

0,769

0,592

0,455

0,35

0,269

0,207

0,159

-15,38
0,8
-16

24,272
0,64
26,24

31,5861
0,512
35,54304

41,26325
0,41
48,33695

10,474322
0,328
12,771664

7,828842
0,21
10,33998
0,376
18,51349
0,279
13,7374

0,87

0,756

0,658

0,572

0,497

-17,4
0,866
-17,32

30,996
0,694
28,454

45,67836
0,579
40,19418

67,43594
0,482
56,82539

19,352186
0,402
15,653076

8,122266
0,262
10,28036
0,432
16,95082
0,665
26,09327

0,741

0,549

0,406

0,301

0,223

0,165

0,122

-14,82

22,51

28,18

35,49

8,68

6,47

6,01

Rata interna de rentabilitate


RIR
amin
amax
VNA+
VNARIR

117,895

0,3
0,35

108,17
92,52
24,67%

VN A
VN A VN A

Cheltuielile specifice calculate


actualizate

16

335,729
108,16678
127,51199
181,52679
163,637318
92,52

K
Ih+Ch
numarator
numitor
K
d D

40
34,8
17,4
0,796229328

136
102,816
133,812

202,58
133,2976
178,976

250,105
143,0601
210,496

232,752
115,677744
135,02993

222,352
96,05606
113,0069

222,352
83,60435
102,1178

709,31186
890,83865

-22,6
34,8
0,445911926

-18,9
45,36

2,25036
0

10,80794
0

22,4644
0

19,5264
0

16,9952
0

35,7443
80,16

1
(1 a ) h
K h 1 d D
1
Vh *

(1 a ) h
h 1

(I

Ch ) *

Indicele de eficienta a economica a


investitiei R
numarator
numitor
R
d D

(V
h 1

( I h C h )) *
d D

I
h 1

1
(1 a ) h

1
(1 a ) h

cursul de revenire net actulizat


CRNA

17

curs EURO
venituri EURO
cheltuieli EURO
Investitii EURO
numarator
numitor
CRNA

4
5
10
10
34,8
-5,65
72,12278573

3,9
28,46153846
34,87179487
15,38461538
102,816
-4,846153846

3,8
54,21053
53,31053
0
133,2976
0,5922

3,7
72,7027
67,59595
0
143,0601
2,921065

3,6
74,72222222
62,16666667
0
115,677744
6,240111111

3,5
74
61,08571
0
96,05606
5,578971

3,4
76,17647
62,88235
0
83,60435
4,998588

709,31186
9,834781794

178,976
133,2976

210,496
143,0601

135,02993
115,677744

113,0069
96,05606

102,1178
83,60435

890,83865
709,31186

d D

1
( I h Ch ) *

h
(
1

a
)
C R N A d D h1
1
'
'
"
(Vh (Ch I h ) *

h
(
1

a
)
h 1
Raportul venituri actualizate pe
costuri actualizate -R
numarator
numitor
R
d D

17,4
34,8
1,0681

133,812
102,816

1
(1 a ) h
h 1
R d D
1
(I h Ch ) *

(1 a ) h
h 1

18

Studiul de caz II
Dimensionarea capacitatii optime de productie

Enuntul proiectului: Sa se stabileasca capacitatea optima de productie care asigura


maximizarea profitului pe un orizont de timp pentru o societate comerciala cunoscand:
1. Capacitatea de productie in perioada de baza este q0 = 9000+50*n
2. Costul unitar care se va mentine egal pe cele doua perioade de dezvoltare c= 19 mil. Lei
3. Venitul unitar constant pe cele doua perioade este v = 20 mil. Lei
4. Dezvoltarea si optimizarea se va face in 2 etape fiecare de 2 ani.
Deciziile de dezvoltare vor fi cuprinse intre:
-

dublarea capacitatii de productie pentru fiecare etapa, D, si

mentinerea nivelului acesteia la nivelul deciziei d

Probabilitatea minima de vanzare la produse noi va fi : Pmin= (80+0.2 n) % si scade la produse


vechi Pmin = (20+0,2 n )% de la o perioada la alta.
Sa se calculeze indicatorii.
n=33
Etapa 1 Aparitia ideii de afacere, respectiv stabilirea obiectivelor urmarite. parcursa
Etapa II Elaborarea unui studiu de piata prin care sa se vada ce se cere in domeniul
respective, ce structura, ce cantitate, pret, calitate parcursa
Etapa III Analiza posibilitatilor de satisfacere a cererii pentru rezultatele studiului de piata.
parcursa
Etapa IV Scrierea arborelui decizional tinand cont de rezultatele studiului de marketing si
rezultatele autoevaluarii.
19

S-a ajuns la concluzia ca dezvoltarea sa se faca in doua etape ca in figura 1.


Rezulta 4 variante de dezvoltare:
q2I = 4 q0 = 4(9000+50 n) = 49200
q2II = 2 q0 = 4(9000+50 n) = 24600
q2III = 2 q0 = 4(9000+50 n) = 24600
q2IV = q0 = 4(9000+50 n) = 12300

Figura 1

20

Etapa V Scrierea arborelui decisional in functie de probabilitatea maxima si minima

Calculul probabilitatiilor de vanzare:


Pmaxim = 1 se realizeaza toata productia
Probabiltatea de scadere ps =20+0,2n
Probabilitatea de crestere Pcs= PII0 = 80+0,2 n

21

P1II= (PII0+( PII0- ps))/2 = 0,766 jumatate din produse sunt noi jumatate vechi
P2IV= P1II - ps = 0,434 - numai produse vechi se mentin
P1IV= PII0 ps = 0,6 - numai produse vechi se mentin
P2II = (PII0+( P1II - ps))/2 = 0,683 jumatate din produse sunt noi jumatate vechi
P2VI = (PII0+( P1IV - ps))/2 = 0,6 jumatate din produse sunt noi jumatate vechi
P2VIII= P1IV - ps = 0, 268 - numai produse vechi se mentin
P2I = P2IV= P2VII= P1I = P1III = P0I =1
Etapa VI Calculul incasarilor
Exista trei probabilitati de vanzare si deci se vor calcula trei incasari
a) incasarile maxime presupun probabilitatea maxima adica se va vinde intreaga productie
Avem patru variante :
1. q1I - q2I - U max I = v1*P1I*n1 * q1I + v1*P1I*n1 * q1I= n*v *(q1I+ q2I) = n*v*( 2q0+4 q0) =
2*20*6*12300 = 2952 mil lei
2. q1I - q2II U maxII = n*v*( q1I+ q2II)= n*v*( 2q0+2 q0) =2*20*4*12300 = 1968 mil lei
3. q1II - q2III U maxIII = n*v*( q1II+ q2III)= n*v*( q0+2 q0) =2*20*3*12300 = 1476 mil lei
4. q1II - q2IV U maxIV = n*v*( q1II+ q2IV)= n*v*( q0+ q0) =2*20*2*12300 = 984 mil lei
n1 = n2 = 2 ani
b)

incasarile minime se stabilesc in functie de probabilitatile minime de vanzare si


avem tot patru variante:

1.q1I - q2I - U min I = v1*P1II*n1 * q1I + v1*P2II*n1 * q1I= n*v *(q1I* P1II + q2I* P2II) = n*v *(2q0*
P1II + 4qo* P2II)= 2*20*2*12300* (0,766+2*0,683) = 2097,888 mil lei
2.

q1I - q2II - U min II = v1*P1II*n1 * q1I + v1*P2IV*n1 * q2II= n*v *(q1I* P1II + q2II *
P2IV) = n*v *(2q0* P1II + 2qo* P2IV)= 2*20*2*12300* (0,766+0,434) = 1180,8 mil lei

3.

q1II - q2III - U min III = v1*P1IV*n1 * q1II + v1*P2VI*n1 * q2III= n*v *( q1II * P1IV + q2III
* P2VI) = n*v *(q0* P1IV + 2qo* P2VI)= 2*20*12300* (0,6+2*0,6) = 885,6 mil lei

4.

q1II - q2IV - U min IV = v1*P1IV*n1 * q1II + v1*P2VIII*n1 * q2IV= n*v *( q1II * P1IV +
q2IV * P2VIII) = n*v *(q0* P1IV + qo* P2VIII) = 2*20*12300* (0,6+0,268) = 427,056 mil lei

22

c) incasarile probabile- se vor calcula in functie de incasarile maxime si minime prin


formula:
U prob = U min i +(2/3)(U max i U mini), unde i este varianta
Obtinem tot patru variante:
U prob I =2667,296 mil lei
U prob II = 1700,266 mil lei
U prob III = 1279,2 mil lei
U prob IV = 798,352 mil lei
Etapa VII Calculul costurilor
Daca veniturile s-au calculat in functie de probabilitatea de vanzare costurile se calculeaza in
functie de productia fabricata si deci avem aceleasi 4 variante:
a)

CI = n*c* (q1I + q2I ) = 6*c*n*q0 = 2804,4 mil lei

b)

CII = n*c* (q1I + q2II ) = 4*c*n*q0 = 1869,6 mil lei

c)

CIII = n*c* (q1II + q2III ) = 3*c*n*q0 = 1402,2 mil lei

d)

CIV = n*c* (q1II + q2IV ) = 2*c*n*q0 = 934,8 mil lei

Etapa VIII Calculul profitului


Avand 3 categorii de incasari se vor calcula 3 categorii de profit dupa formula:
Bimax/min/prob = Uimax/min/prob Ci - unde i este varianta de calcul.
Se obtin pentru cele 4 variante datele din tabelul 1.
Tabelul 1
Varianta

Profit
min
2097,888- 2804,4=

max
2952-2804,4 =

II

147,6
-706,512
1968- 1869,6 =98,4 1180,8-1869,6 =

III

1476-1402,2=73,8

-688,8
885,6-1402,2=

IV

984-934,8 = 49,2

-516,6
427,056-934,8=-

23

Prob
2667,296 -2804,4 =
-137,104
1700,266-1869,6=169,334
1279,2 -1402,2=
-123
798,352-934,8 =

507,744

-136,448

Etapa IX Stabilirea variantei optime


Daca exista o varianta pentru care se realizeaza profit minim sau variante pentru care profitul
minim este cel mai mare aceea este varianta optima si arata ca productia vanduta (contractata)
acopera cheltuielile pentru intreaga productie fabricate. Cum cerere exista (vezi studiul de
marketing), exista posibilitatea suplimentarii profitului prin cresterea vanzarilor.
Daca toate variantele au profit negativ atunci se alege varianta optima cu profitul probabil cel
mai mare, in acest caz riscul de obtinere a profitului este mai mare dar exista o posibilitate de
eficientizare deoarece cererea este mare.
Daca si profitul probabil este negativ se alege ca varianta etalon cea pentru care pierderea
probabila este cea mai mica punandu-se conditia ca intreprinderea sa nu produca mai mult
decat productia contractata, ceea ce inseamna ca varianta optima pe fiecare etapa se va stabili
in functie de capacitatea aferenta a varinatei etalon cu probabilitatea minima.
Rezulta ca varianta etalon in cazul nostru este varianta 3 si calculam productia pentru aceasta
in cele doua etape:
1. q10 = q1II*P1IV = q0*0,6 = 7380 bucati
2. q20 = q2III*P2VI = 2*q0*0,6 = 14760 bucati

Etapa X Calculul indicatorilor variantei optime


Venitul:
V = n*v*( q10+ q20)= 885,6 mil lei
Costurile:
C = n*c*( q10+ q20)= 841,32 mil lei
Profitul:
P = V C = 44,28 mil lei

24

25

Etapa XI Interpretarea rezultatelor


Varianta etalon aleasa ne-a permis calcularea productiei necesare in cele doua etape
pentru a obtine profit. Aceasta fiind varianta III. Pentru a obtine profit in prima etapa de
dezvoltare trebuie sa se scada productia de la 12300 (q0) bucati la 7380 (q10) bucati dupa care in
a doua etapa se creste la 14760 (q20) de bucati , astfel obtinandu-se profit.

26