Sunteți pe pagina 1din 6

1. Dintre etapele procesului de decizie si evaluare a proiectelor de investitii nu face parte: C. stabilirea portofoliului de investitii ulterioare proiectului 2.

Analiza economica a proiectelor de investitii presupune: D. stabilirea oportunitatii proiectului prin prisma intereselor zonale 3. Dupa modul in care reflecta influenta factorului timp, indicatorii de eficienta pot fi: D. indicatori statici si indicatori dinamici 4. Dintre elementele care stau la baza determinarii costului total al investitiei fac parte: B. antecalculatia de pret la nivelul proiectului de investitii, numita deviz general 5. In evaluarea dinamica a proiectelor, valoarea actuala se calculeaza: C. pentru toate fluxurile financiare generate pe durata de viata a proiectelor 6. Dintre momentele principale ale duratei de viata a proiectelor nu fac parte: A. momentul stabilirii oportunitatii optime de realizare a proiectului de investitii 7. La calcularea investitiei specifice se evalueaza: D. cheltuielile cu investitiile necesare pentru realizarea unei unitati de productie 8. Varianta optima de realizare a unui proiect de investitii este aceea care asigura: B. obtinerea celui mai ridicat nivel de eficienta 9. Efectul imobilizarii reprezinta: C. venituri neincasate ca urmare a imobilizarii de fonduri 10. Intre capitalizare si actualizare exista urmatoarea relatie: A. cele doua notiuni sunt inverse 11. Analiza financiara a proiectelor de investitii presupune: D. utilizarea preturilor curente ale pietei 12. Dupa nivelul eficientei exprimate, indicatorii de eficienta pot fi: B. indicatori cu valori optime, indicatori cu valori acceptabile si indicatori care stabilesc pragul minim si plafonul maxim al valorilor dorite 13. Costurile anuale de exploatare se refera la: C. sumele cheltuite pentru desfasurarea activitatii curente pe durata de functionare 14. Dintre resursele de timp asociate proiectelor de investitii nu face parte:

A. durata de proiectare a viitorului obiectiv de investitii 15. Randamentul economic arata: D. surplusul total de profit obtinut dupa recuperarea investitiei pe unitate de efort investitional 16. Termenul de recuperare a investitiei semnifica: B. perioada de timp in care investitia se recupereaza pe seama profitului anual 17. Cele mai importante resurse financiare se imobilizeaza in: C. faza investitionala ??? 18. Factorul z=(1+a) reprezinta: C. factorul de fructificare 19. Intre T si c exista o relatie de : D. intre indicatorii mentionati nu exista nici o legatura 20. Apreciati care dintre urmatoarele enunturi este corect: B. rentabilitatea este inclusa in eficienta economica 21. Alegeti afirmatia falsa: B. studiile de fezabilitate nu includ si activitatile de restructurare 22. Exprima efortul financiar actual facut pentru un viitor mai bun, creat prin dezvoltare si modernizare, avand ca sursa de finanatare renuntarea la consumuri actuale sigure, dar mici si neperformante, in favoarea unor consumuri viitoare mai mari si intr-o structura moderna: B. investitia 23. Documentatia tehnico economica pentru investitii, nu are ca obiectiv principal: D. nici una dintre variante 24. Fac parte din categoria etapelor care se parcurg pentru elaborarea documentatiei pentru investitii: A. elaborarea temei de proiectare, elaborarea studiului de fezabilitate, elaborarea studiului de amplasament 25. Reprezinta prima documentatie tehnico economica prin care se formuleaza optiunea pentru investitia respectiva: C. studiul de fezabilitate

26. Tinand seama de destinatia lor, exista mai multe categorii de studii de fezabilitate, din aceste categorii nefacand parte: C. studiul de fezabilitate pentru restructurarea societatilor comerciale existente care au un profit satisfacator 27. Analiza diagnostic a starii actuale a societatii reprezinta: B. un capitol al studiului de fezabilitate 28. Se elaboreaza pentru aprobare executiei si pentru executia propriu zisa a investitiei: C. proiectul tehnic 29. Reprezinta un set de proiecte pentru cautarea fondurilor destinate acoperirii cheltuielilor asociate cu dezvoltarea sau marketingul unui produs nou: A. planul de afaceri 30. Pentru a-si atinge scopurile planul de afaceri trebuie sa: D. toate variantele de mai sus 31. Se mai numeste rata marjei nete de exploatare: A. rentabilitatea exploatarii 32. Exprima eficienta globala a firmei, capacitatea sa de a realiza profit si de a face fata concurentei: B. rata marjei comerciale nete 33. Rata rentabilitatii activului economic brut este o: B. rata de rentabilitate economica 34. Rata marjei comerciale este: A. rata de rentabilitate comerciala 35. Exprima marimea absoluta a rentabilitatii activitatii de exploatare si financiara: D. rezultatul curent 36. Rata capacitatii de rambursare se calculeaza ca raport intre: B. datoriile pe termen mediu si lung si autofinantare 37. Mai poarta si denumirea si de rata de autonomie financiara: D. coeficientul de indatorare totala 38. Reprezinta marimea absoluta a rentabilitatii financiare, acesta urmand a fi distribuit actionarilor sub forma de dididende si/sau reinvestit pentru dezvolatarea firmei:

D.rezultatul net 39. Coeficientul total de indatorare se calculeaza ca raport intre: A. datorii totale si capitaluri proprii 40. Este independenta de strctura financiara, amortizare si de incidenta impozitului pe profit: A. rentabilitatea comerciala 41. Alegeti afirmatia corecta: C. rentabilitatea economica trebuie sa fie mai mare decat rata inflatiei 42. Alegeti afirmatia corecta: B. rentabilitatea economica trebuie sa fie mai mare decat rata dobanzii 43. Pentru o firma pragul de rentabilitate reflecta: D. valoarea cifrei de afaceri la care marja asupra cheltuielilor variabile este egala cu cheltuielile fixe 44. Daca rata rentabilitatii economice este mai mare decat rata dobanzii atunci: B. rata rentabilitati financiare creste atunci cand indatorarea creste 45. Rata renatbilitatii economice este egala cu: A. profit din exploatare/ capitaluri investite 46. Care dintre indicatorii de eficienta ai productiei exprima corelatia efect/ efort in procesul de productie: A. rata rentabilitatii economice 47. Analiza financiara prin rate trebuie sa indeplineasca mai multe conditii, dintre aceste conditii nu fac parte: A. firma trenue sa gaseasca surse de finantare si sa asigure o anumita strategie financiara 48. Rata lichiditatii imediate mai este denumita: B. rata de trezorerie 49. Alege afirmatia falsa: D. realizarea rentabilitatii se produce sub incidenta a trei categorii de constrangeri 50. care dintre urmatoarele rate de rentabilitate se refera la activitatea legata de preturi, vanzari si diferenta dintre pretul marfurilor vandute si costul acestora: C. rentabilitate comerciala

51. Exprima eficienta globala a firmei, respectiv capacitatea sa de a realiza profit si de a face fata concurentei: D. rata marjei nete 52. Masoara surplusul de resurse de care dispune firma pentru a-si asigura dezvolatrea si/ sau remunerarea actionarilor: C. rata marjei de autofinantare 53. Factorul cantitativ care influenteaza rata rentabilitatii economice, exprima: D. marja bruta de acumulare realizata asupra vanzarilor si deci politica de preturi practicata 54. Rentabilitatea unei firme nu poate fi apreciata facand abstactie de riscurile cu care se confrunta, dintre aceste riscuri facand parte: D. toate variantele de mai sus 55. Maximizarea profitului pentru un leu investit este obiectivul firmei in cazul utilizarii ca si criteriu de selectie a proiectului de investitii a: A. indicelui de profitabilitate 56. Raportul procentual intre profitul mediu anual si investitiile medii anuale reprezinta: C. rata medie de rentabilitate 57. Maximizarea in valoare relativa este obiectivul firmei in cazul utilizarii ca si criteriu de selectie a proiectelor de investitii a: A. ratei interne de rentabilitate 58. Nu este un criteriu in luarea deciziei de investitii: C. metoda ratei externe de rentabilitate 59. Rata interna de rentabilitate reprezinta: A. un cost al capitalului 60. Rata interna de renatbilitate reprezinta: C. limita maxima a costului capitalului pana la care proiectul genereaza profituri 61. Daca rata interna de rentabilitate este egala cu costul capitalului investit in proiec si valoarea actualizata neta este egala cu zero, atunci: D. proiectul degaja un flux de numerar mai mare decat capitalul investit 62. Valoarea viitoare a unei investitiipoate fi calculata astfel:

A. suma cash-flow-ului generate de investitie exprimate la puterea de cumparare de la sf. perioadei de viata a investitiei (inclusiv valoarea reziduala) 63. Valoarea actuala a unei investitii este egala cu : D. suma cash-flow-urilor viitoare generate de investitie exprimate la puterea de cumparare actuala prin multiplicarea cu factorul de discontare 64. Daca avem de ales intre proiecte independente, vom alege: A. toate proiectele pentru care VAN este mai mare decat zero 65. Actualizarea reprezinta: D. inversul operatiei de compunere.