Sunteți pe pagina 1din 12

Aplicatia 1

Se cunosc urmatoarele date din bilantul contabil al unei intreprinderi pe care-l vom
folosi pentru a determina diferite valori patrimoniale:
Nr.
Crt
1
2

I
4
5

II
III

IV

V
6
7
8

9
VI
VII

Posturile
Imobilizari
necorporale
Imobilizari
corporale
Imobilizari
financiare
Active imobilizate
TOTAL (1+2+3)
Stocuri si productie
in curs de executie
Alte active
circulante (creante,
casa si banca in
lei)
Active circulante
TOTAL (4+5)
Datorii ce trebuie
platite intr-o
perioada de pana
la un an
Datorii ce trebuie
platite intr-o
perioada mai mare
de un an
Provizioane pentru
riscuri si cheltuieli
Capital
Rezerve
Rezultatul
exercitiului
financiar
Repartizarea
profitului
Total capitaluri
proprii (6+7+8-9)
Total capitaluri

Sold la
N0
17000

N1

2295642

30000
1868716

32960

40684

2345602

1939400

603178

1666680

943300

1453686

1546478

3120366

1224052

1524400

500400

1000054

47680

50240

2000000
119948
295904

2000000
485072
375550

295904

375550

2119948

2485072

2119948

2485072

Pentru exercitiul financiar precedent:


Cheltuielile de constituire sunt de 7000 lei, iar indicele mediu calculat pe baza
cursului de schimb folosit in reevaluare este 1.0293.
Sa se determine ACTIVUL NET REEVALUAT.

Raspuns:
Activul net reevaluat = suma activelor nete a caror valoare de inlocuire a fost reevaluata in functie de
inflatie - totalul obligatiilor neevaluate

Aplicatia 2
Consideram ca valoarea reevaluata a bunurilor patrimoniale ale unei intreprinderi
este urmatoarea:
1

3
4
5

Imobilizari corporale-total
Din care pentru activitatea
de baza (din contabilitate)
Active folosinte care nu
sunt in proprietatea
intreprinderii (din conturile
de ordine si evidenta)
Active circulante
Active care nu participa la
activitatea de baza
Imprumuturi pe termen
scurt pentru activitatea de
baza
Datorii fata de furnizori si
creditori
6.1 Furnizori si conturi
asimilate
6.2 Clienti - creditori
Datorii pe termen mediu si
lung

Sa se determine valoarea substantiala medie.

Aplicatia 3

3.800.000
3.500.000
600.000

2.900.000
300.000
450.000

3.200.000
2.100.000
1.100.000
2.000.000

Se cunosc urmatoarele date din bilantul contabil al unei intreprinderi pe care-l vom
folosi pentru a determina diferite valori patrimoniale:
Nr.
Crt
1
2

I
4
5

II
III

IV

V
6
7
8

9
VI
VII

Posturile
Imobilizari
necorporale
Imobilizari
corporale
Imobilizari
financiare
Active imobilizate
TOTAL (1+2+3)
Stocuri si productie
in curs de executie
Alte active
circulante (creante,
casa si banca in
lei)
Active circulante
TOTAL (4+5)
Datorii ce trebuie
platite intr-o
perioada de pana
la un an
Datorii ce trebuie
platite intr-o
perioada mai mare
de un an
Provizioane pentru
riscuri si cheltuieli
Capital
Rezerve
Rezultatul
exercitiului
financiar
Repartizarea
profitului
Total capitaluri
proprii (6+7+8-9)
Total capitaluri

Sold la
N0
17000

N1

2295642

30000
1868716

32960

40684

2345602

1939400

603178

1666680

943300

1453686

1546478

3120366

1224052

1524400

500400

1000054

47680

50240

2000000
119948
295904

2000000
485072
375550

295904

375550

2119948

2485072

2119948

2485072

Pentru exercitiul financiar precedent, in urma diagnosticului financiar, bilantului i se


aplica urmatoarele corectii:

la terenuri s-a constatat o subevaluare in suma de 100.000 lei;

constructiile trebuie reevaluate in minus cu 50.000 lei;

amortizarea imobilizarilor corporale a fost subevaluata cu 10.000 lei;

materii prime in suma de 20.000 lei au devenit inutilizabile din cauza degradarii;

n productia in curs de executie este inregistrata ca pierdere suma de 40.000 lei datorita
rezilierii unui contract de catre beneficiar;
Sa se determine ACTIVUL NET CORECTAT.

Raspuns:
Activului net corectat se obtine prin reevaluarea activului net contabil, transformand valorile contabile
in valori economice si corectand anomaliile contabile constatate.
Formula de calcul:
Activ net corectat = Activ contabil corectat Datorii totale contabile

Imobilizari corporale = 2.295.642 + 100.000 -50.000 -10.000 = 2.335.642


Stocuri = 603.178 20.000 40.000 = 543.178
Activ contabil corectat = 2.385.602+1.486.478 = 3.872.080
Datorii totale contabile = 1.224.052 + 500.400 = 1.724.452
Activ net contabil = 3.872.080 1.724.452 = 2.147.628

CATEGORIA VII: Studii de fezabilitate


(3 exercitii)

1. Un proiect investitional, cu o valoare totala a investitiei de 11.445 lei, prezinta


urmatoarea structura a fluxurilor de numerar:
An

Cost
investitie

Costuri de

Total cost

Total
incasari

Cash-flow
anual net

Cashflow
annual
net

0
11.445 lei
6.420 lei
17.865 lei
1
6.420 lei
6.420 lei
2
6.420 lei
6.420 lei
3
6.500 lei
6.500 lei
4
6.500 lei
6.500 lei
5
6.500 lei
6.500 lei
Total
11.445 lei
38.760 lei
50.205 lei
Calculati indicele de profitabilitate neactualizat.

8.520 lei
9.440 lei
9.440 lei
9.700 lei
9.700 lei
9.700 lei
56.500 lei

-9.345 lei
3.020 lei
3.020 lei
3.200 lei
3.200 lei
3.200 lei
6.295 lei

Investitie
2.100
3.020
3.020
3.200
3.200
3.200

REZOLVARE:
Amortizarea in cei 6 ani=11.445 lei/6 ani=1908 lei
MBA= marja bruta din autofinantare sau cash flow net
An
0
1
2
3
4
5

Rezultatul Net=MBA-A
2.100-1908=192
3.020-1908=1.112
3.020-1908=1.112
3.200-1908=1.292
3.200-1908=1.292
3.200-1.908=1.292
Rezultatul mediu net=6.292/6=1049

Indicele de profitabilitate neactualizat (suma fluxurilor de numerar/ valoarea


investitiei) se calculeaza pentru numarul de ani in care se va realiza investitia.

Ip = (192+1.112+1.112+1.292+1.292+1.292) = 6.292 = 55%


I0
11.445
2. n ce condiii, utiliznd indicele de profitabilitate, un proiect investiional este
rentabil?

Rezolvare
Criteriul Indicelui de profitabilitate (IP) urmrete alegerea proiectului
de investiii cu valoarea acestuia cea mai ridicat. De asemenea, pentru ca un
proiect s fie rentabil, trebuie ca IP>1

Indicele de profitabilitate (IP) exprima rentabilitatea unei unitati de


investitie, calculata la momentul actual (in orice caz, la momentul la care s-au
determinat ceilalti indicatori ei investitiei).

inand seama de relatiile algebrice stabilite pana acum, in functie de datele


concrete ale unor probleme practice se pot folosi, alternativ urmatoarele relatii
derivate:

inand cont de Valoarea Actualizat Net avem urmtoarele opiuni de decizie:


- VAN >0 investitie accceptat;
- VAN =0 investitia respins din motive de pruden;
- VAN <0 investitia respins.
Rezult c, inand cont de Indicele de Profitabilitate avem urmtoarele opiuni de
decizie:
- IP > 1 investitie accceptat;
- IP = 1 investitia respins din motive de pruden;
- IP < 1 investitia respins.

3. Intr-un studiu de fezabilitate, care sunt indicatorii de fezabilitate care trebuie prezentati in
mod minimal?
Principalii indicatori de fezabilitate ce trebuie prezentati sunt:
a) rata de rentabilitate a proiectului de investitii

Este un raport clar ntre efect si efort. Ca efect se poate considera profitul (brut sau net)
sau cash-flow-ul (brut sau net) iar efortul este dat de cheltuielile de investitie. Aceasta rata de
rentabilitate, daca este privita n termeni de profit net trebuie sa fie mai mare decat rata minima
acceptata de piata si eventual, sa fie undeva peste media sectorului de activitate in care s-a facut
investitia. Este evident faptul ca incidenta timpului nu este luata n calcul iar referintele pentru
ncadrarea proiectului n categoria de bun sau prost sunt relative. Un alt dezavantaj al acestui
indicator este dat de faptul ca nu face legatura cu costul de oportunitate al
bunurilor

ce

se achizitioneaza sau al investitiilor imobilizate. In literatura de specialitate se

arata faptul ca rata de rentabilitate a investitiilor se poate utiliza pentru evaluarea eficientei
economice a investitiilor la proiectele de amploare mica, cu durata de executie sub un an.
b) randamentul economic al investitiilor
Orice investitie se executa intr-o perioada destul de redusa de timp in comparatie cu
durata de viata economica. Spre deosebire de indicatorul anterior aceasta presupune clar
raportarea profitului net la valoarea investitiei. Ca si formula de calcul finala avem: randamentul
economic = (profit total/investitie) 1
c) termenul de recuperare
Reprezinta perioada de timp (calculata de la momentul in care investitia se pune in
functiune) in care se recupereaza valoarea investita pe seama profiturilor anuale. Este de preferat
un proiect care asigura o recuperare cat mai rapida a cheltuielilor investitionale. Acest indicator
se poate

calcula in

mai

multe situatii, data fiind

diversitatea tipurilor de investitii. De

exemplu, pentru o investitie noua vom avea raportul dintre valoarea investitiei si profitul mediu
anual. Daca vorbim de o retehnologizare, raportul va deveni: valoarea investitiei / (profitul nou
obtinut-profitul vechi obtinut). Practic, in acest al doilea caz vorbim despre plusul de profit
obtinut dupa retehnologizare.
d) valoarea actualizata neta (VAN sau net present value NPV): reprezinta, din ce in ce mai mult,
un criteriu esential in de partajarea proiectelor de investitii. Astfel, daca prin procedee de
actualizare se aduc in prezent toate cheltuielile, veniturile, profitul viitor si se compara intre ele,
aceasta inseamna practic aplicarea regulii VAN.

Valoarea actualizata se calculeaza in momentul initial al investitiei; se actualizeaza toate sumele


obtenabile in viitor pentru a da o masura reala si pentru a permite comparabilitatea acestor sume.
Fireste ca, din punct de vedere teoretic, se poate face actualizarea in orice moment de pe axa
timpului; utilizarea momentului 0 este conventionala.
Daca valoarea actualizata neta este mai mare decat zero aceasta inseamna ca totalitatea cashflowurilor viitoare vor putea acoperi cheltuiala initiala; restul (valoarea VAN) se constituie ca
unsupraprofit. La VAN zero rezulta o remunerare a creditorilor si actionarilor in integralitate;
din contra intreprinderea nu mai beneficiaza de nici un reziduu de rentabilitate; ea a actionat
gratuit, fara nici o remunerare proprie (sub forma unui

disponibil pentru autofinantari

ulterioare). Daca VAN estemai mica decat 0 proiectul se respinge, motivul fiind dat de faptul ca
profiturile viitoare nu acopera cheltuielile.
Criteriul VAN conduce la ideea ca, dintre o serie de proiecte de investitii, se alege acela care are
o valoare actualizata neta maxima. Totusi, exista situatii cand se accepta un proiect cu VAN
negativ, el constituind o premisa necesara pentru un alt proiect cu un VAN semnificativ.
e) rata interna de rentabilitate:
Ca definitie, rata interna de rentabilitate (RIR) este acea valoare care, utilizata ca rata de
actualizare in calculul VAN, conduce la VAN = 0, respectiv la o valoare egala a
cheltuielilor investitionale si a sumei fluxurilor financiare actualizate generate de proiect.
Rata interna de rentabilitate egalizeaza valoarea prezenta a intrarilor de fonduri cu valoarea
actuala a iesirilor de fonduri. Modalitatea de calcul este aceeasi cu cea de la VAN; acolo se
cunostea rata de actualizare si se determina VAN iar aici se presupune VAN = 0 si se incearca
determinarea ratei de actualizare. Rata interna de rentabilitate se calculeaza prin tatonari
succesive, dand valori din ce in ce mai apropiate de valoarea ratei de actualizare, pana cand
VAN = 0. Interpretarea ratei interne de rentabilitate este extrem de simpla. Daca ea este
superioara costului capitalurilor permanente, atunci proiectul este acceptat; daca RIR este mai
mica decat rata de rentabilitate ceruta de capitalurile permanente atunci proiectul este respins.
Intre mai multe proiecte se selecteaza, in conditiile in care decizia se face doar dupa criteriulRIR,
acel proiect ce asigura maxim RIR.

CATEGORIA VIII Analiza diagnostic a intreprinderii

1.

Calculai si interpretai ratele de lichiditate pentru o ntreprindere din sectorul desfacerii cu


amnuntul de produse alimentare:

REZOLVARE:
Indicatori de lichiditate:
1. Lichiditatea curenta = Active circulante/Datorii curente
Active circulante = Stocuri + Creante + Disponibilitati
Active circulante = 2.000 + 500 + 1.000 = 3.500
Datorii curente = Datorii termen scurt + datorii exploatare

Datorii curente = 8.500


Lichiditatea curenta = 3.500 / 8.500 = 0.41
Rata lichiditati curente in cazul de fata arata ca compania nu isi poate plati datoriile curente,
ceea ce inseamna ca firma isi finanteaza o parte din imobilizarile pe termen lung pe seama
datoriilor curente. In general, finantatorii considera bune valorile peste 1.2.
2. Lichiditatea rapida (testul acid, quick ratio) = (Active circulante Stocuri)/Datorii
curente = (3.500 2.000)/8.500
Lichiditatea rapida = 1.500 / 8.500 = 0.18
Rata rapida exprima capacitatea firmei de a-si onora obligatiile pe termen scurt prin
transformarea celor mai lichide active curente in cash (doar din numerar si echivalenti sau din
creante). In cazul de fata lichiditatea rapida de 0.18 arata ca compania nu isi poate sustine
datoriile curente pe seama lichidatatilor curente (creanti,disponibilitati)
In general, finantatorii considera bune valorile peste 0.8.
3. Lichiditatea imediata (cash ratio) = (Active circulante Stocuri-Creante)/Datorii
curente
Lichiditatea imediata =( 3.500 2.000 500) / 8.500 = 1.000 / 8.500 = 0.12
Rata lichiditatii imediate arata capacitatea companiei de a-si sustine datoriile curente pe seama
disponibilitatilor banesti. In cazul de fata, datoriile pe termen scurt nu pot fi acoperite din
activele in numerar. Se considera ca nivelul acestei rate este normal intre 0,2 si 0,3. Acest
indicator poate fi manipulat destul de usor.
Acest indicator este rar utilizat in raportarea financiara sau de catre analisti in analiza
fundamentala a unei societati. Nu este realist pentru o companie sa mentina premeditat un nivel
ridicat de active in numerar pentru a acoperii datoriile curente. Motivul fiind ca aceasta este
vazuta ca o utilizare slaba a activelor, in sensul ca nu este relevant ca o companie sa detina sume
mari de bani in bilant in timp ce acestea ar putea fi returnate actionarilor sau sa fie utilizati in alta
parte pentru a genera profituri mai mari. Desi ofera o perspectiva interesanta de lichiditate,
utilitatea acestui indicator este limitata.

2. Calculai si interpretai ratele de solvabilitate pentru o ntreprindere din sectorul


desfacerii cu amnuntul de produse alimentare:

REZOLVARE:
1. Rata solvabilitatii generale = Total Active/ Total Datorii
= (40.000+3.500)/(5.000+8.500)= 3.22 >1
Rata solvabilitii generale reflect gradul n care datoriile totale sunt acoperite de ctre activele
totale ale firmei. In cazul companiei analizate ea isi acopera datoriile totale pe seama activelor
totate in proportie de 322%, ceea ce sugereaza o situatie foarte buna a companiei.
2. Rata solvabilitatii patrimoniale = Capitaluri proprii/ (Capitaluri proprii+Datorii )
=30.000/ (30.000+13.500)=0.69= 69%
Reprezinta gradul in care unitatile patrimoniale pot face fata obligatiilor de plata. Ea este
considerata buna cand rezultatul obtinut depaseste 30%, indicand ponderea surselor proprii in
totalul pasivului.

3. Rata indatorarii generale = Datorii totate/Active totale= 1.45= 145%


Rata ndatorrii generale msoar ponderea datoriilor totale n patrimonial firmei. Arat n ce
msur sursele mprumutate i atrase particip la finanarea activitii.

3. O ntreprindere este caracterizat de situaia bilanier descris n tabelul de mai jos. Stiind c
imobilizri necorporale n valoare de 200 sunt aferente cheltuielilor de constituire ale
ntreprinderii, datorii pe termen lung n valoare de 400 reprezint rate scadente n anul curent, iar
10% din creane sunt garanii de bun execuie ce vor fi ncasate peste 20 de luni s se analizeze
ratele de lichiditate pe baza bilanului contabil si a bilanului financiar si s se explice diferenele
constatate.

Lichiditatea curenta = (1.000+1.800+1.000)/(2.800+400) = 1.19


Lichiditatea rapida = (3.800-1.000)/3.200=0.88
Lichiditatea imediata= 1.000/3.200=0.31