Sunteți pe pagina 1din 3

FIA PROIECTULUI DE DISERTAIE

Universitatea Transilvania din Braov


Facultatea
Inginerie Tehnologic i Management Industrial
Departamentul
Ingineria Fabricaiei

Proiect de disertaie
nr. ..........
Viza facultii

Programul de studii
Managementul Calitatii

Anul universitar 2014-2015

Pantilimon Oana Gabriela

Promoia 2015

Cadrul didactic ndrumtor


Conf.dr.ing. Dumitracu Adela-Eliza
Titlul lucrrii:
Analiza FMEA aplicata unei linii de productie a pompelor de motor destinate autovehiculelor
rutiere.
Problemele principale tratate:
Cuprinsul lucrarii
1. Descrierea pompelor de motor destinate echiparii autovehiculelor
1.1 Flux tehnologic
1.2 Materialele si tehnologia utilizata in zona ariei de productie
1.3 Conditii tehnice utilizate
2. Analiza FMEA.Studiu de caz.
3. Consideratii teoretice privind evaluarea riscurilor
4. Concluzii

Locul i durata practicii: S.C Continental Powertrain Romania S.R.L


Bibliografie recomandat:

Aspecte particulare:
Analiza FMEA studiu de caz
Primit tema la data de: 6 octombrie 2014
Data predrii lucrrii: 26 iunie 2015
Director departament,
F05-PS7.6-01/ed.2,rev.0

Cadru didactic ndrumtor,


1

Prof.dr.ing.Gheorghe OANCEA

Conf.dr.ing. Dumitracu Adela-Eliza

.........................................................
Candidat,

.....................................................

.................Pantilimon Oana ........................................

PROIECT DE DISERTAIE VIZE


Data
vizei

Capitole/problemele analizate

Semntura cadrului
didactic ndrumtor

15.12.2014
23.03.2015
27.04.2015
25.05.2015
22.06.2015
APRECIEREA I AVIZUL CADRULUI DIDACTIC NDRUMTOR
(aprecierea proiectului se face prin raportare la cerinele privind elaborarea i redactarea
stabilite pe PS/ facultate; pot fi utilizate instrumente de evaluare, grile cu criterii unitare de
apreciere adoptate de facultate/departament)
Data:

ADMIS pentru susinere /


RESPINS

CADRU DIDACTIC NDRUMTOR


Conf.dr.ing. Dumitracu Adela-Eliza

AVIZUL DIRECTORULUI DE DEPARTAMENT


Data:

ADMIS pentru susinere /


RESPINS

Director departament
Prof.dr.ing.Gheorghe OANCEA

SUSINEREA PROIECTULUI DE DISERTAIE


Sesiunea IULIE 2015
Rezultatul
susinerii

PROMOVAT cu media:
RESPINS cu refacerea lucrrii
RESPINS fr refacerea lucrrii

PREEDINTE COMISIE
(nume, prenume, semntura)
F05-PS7.6-01/ed.1,rev.4

F05-PS7.6-01/ed.2,rev.0