Sunteți pe pagina 1din 1

INTERPETARE PATJ

HUNEDOARA
Orastioara de Sus. PATJ considera ca aceste arii (n special cele rurale) ar putea fi
clasate ca ansambluri protejate (centre istorice) sau pot pot forma grupari de asezari cu
caracteristici asemanatoare, portejabile ca peisaje culturale .
Valea Orastiei contine un lant de sate medievale (cu componentre de arhitectura de secol
XVII-XIX) cu caracteristici asemanatoare, relativ compacte, arie care se articuleaza la cele
doua capete cu arealul orasului Orastie si, respectiv, cu aria cetatilor dacice.
Valea Orastiei contine un lant de sate medievale (cu componentre de arhitectura de secol
XVII-XIX) cu caracteristici asemanatoare, relativ compacte, arie care se articuleaza la cele
doua capete cu arealul Orasului Orastie si, respectiv, cu aria cetatilor dacice.
Pe teritoriul judetului Hunedoara sunt doua parcuri nationale, 41 din rezervatii si
monumente ale naturii si 21 de situri de importanta comunitara ca parte a retelei ecologice
Europene Natura 2000 in Romania. Datorita patrimoniului bogat in zonele naturale si
construite, dn punct de vedere istoric cultural si etnografic Hunedoara face parte dintre
judetele cu potential turistic de interes national. Acest potential turistic constituie una din cele
mai importante rezerve de dezvoltare economica si sociala a judetelui, cu conditia unei
amenajari responsabile a teritoriului,principala preocupare in acest sens fiind protejarea,
conservarea, reabilitarea si punerea corespunzatoare in valuoare a mediului natural si
construit.
Gruparea patrimoniului construit protejat se va face conform criteriului functionalcronologic ce se va corela cu criteriul teritorial. In felul acesta valorile respective pot fi
urmarite si evaluate in diverse moduri si pot fi inserate in felurite programe sau strategii de
dezvoltare. Se obtine, astfel, o zonificare a teritoriului judetean conform acestor criterii, astfel
spus o definire a unor zone si trasee continand valori de patrimoniu asemanatoare.
Criteriul functional-cronologic:
1. Situri preistorice
2. Situri si arhitecturi antice (Dacice, Romane si Daco-Romane).
3. Situri si arhitecturi premedievale si medievale.
4. Ansambluri de arhitectura si arhitecturi urbane premoderne.
5. Ansambluri de arhitectura rurala si arhitecturi rurale premoderne.
6. Ansambluri de arhitectura si arhitecturi urbane moderne.
7. Ansambluri de arhitectura rurala si arhitecturi rurale moderne.
Zona Nord-Vest a muntilor Sureanu si Vaii Orastiei, cuprizand situri arheologice
paleolitice, neolitice. Zona contine cel mai mare concentrare de situri dacice( din asa numitii
munti ai Orastiei, cu punctele Costesti, Blidaru, Gradistea de munte, Piatra Rosie, etc.) cu
cetati, turnuri, asezari civile, sanctuare si anexe ale locului: zona si componentele sale sunt
incluse in Patrimoniul National, validandu-se astfel importanta cu totul deosebita a ei si
preconizandu-se masuri de protectie speciale; acestea sunt suprapuse partial de interventii
Romane, din etapele timpurii ale ocuparii teritoriului Daciei.
Valea Orastiei contine un lant de sate medievale ( cu componente de arhitectura de
secol XVII- XIX ) cu caracteristici asemanatoare, relativ compacte, arie care se articuleaza la
cele doua capete cu arealul orasului Orastie si respectiv, cu aria cetatilor Datice.