Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de nvmnt: Grup Scolar SOMES Dej

Avizat,

Profilul: Tehnic
Domeniul de pregtire de baz/Domeniul de pregtire
general/Calificarea profesional: Tehnician electrotehnist
Modulul: Asamblari mecanice
Nr de ore/an: 33
Nr. ore /sptmn: 1 din care: T: 0.5 LT: 0.5 IP:
Clasa: XI D
Profesor: ing. Solomean Alice
Plan de nvmnt aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.:
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.:

Director
Prof. Maria Mircea

Avizat,
ef catedr
Ing. Elena Drotar

PLANIFICARE CALENDARISTIC
AN COLAR:2011 2012

Nr. ore

Nr.
crt
.

Unitatea de
competen

Competene
specifice

Coninuturi

(0)

(1)

(2)

(3)

22.ASAMBL
RI
MECANICE

22.1.Stabilete
procesul
tehnologic de
asamblare

Date iniiale ale


procesului de
asamblare:
documentaia tehnic,
programul de producie
Metode de asamblare:
metoda
interschimbabilitii totale,
metoda

ing. Solomean Alice

T
(
4
)
3

Sptmna

L
T

IP

LT

IP

(
5
)

(
6
)

(7)

(8)

(9
)

Obs.

(10)

S1..3(12- 30.09)
3

S4..6(3-21.10)
S7,8(24-4.11)

S9,10(7-18.11)
Pagin 1

interschimbabilitii
pariale, metoda sortrii,
ajustrii, reglrii

22.2.Realizeaz
produse specifice
prin asamblri
nedemontabile

22.3.Efectueaz
lucrri de
asamblare
demontabil

ing. Solomean Alice

Condiii materiale:
utilaje, SDV-uri,
materiale specifice

Asamblri
nedemontabile: prin
presare, prin nituire,
lipire, sudare
Operaii: de pregtire a
reperelor, de asamblare
nedemontabil a
produselor specifice
Resurse: materiale,
utilaje i SDV-uri
specifice, documentaie
tehnic

Asamblri demontabile:
prin pene i tifturi, prin
caneluri, conuri, filete, cu
elemente elastice
Operaii: pregtirea
reperelor pentru
asamblare, asigurarea
organelor de asamblare
necesare, asamblarea
propriu-zis
Resurse: organe de
asamblare,
documentaie tehnic,
SDV-uri

S11(21-25.11)
1

S12(28-2.12)
S13.15(5- 23.12)

3
2

S16..21(16- 24.02)
S22,23(27-9.03)

2
1

S24,25(12-23.03)
S26(26-30.03)

S27(2-6.04)
S28..30(23-11.05)

3
2

S31..33(14- 1.06)
S34,35(4-15.06)

S36(18-22.06)

Pagin 2

ing. Solomean Alice

Pagin 3