Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Determinarea valorii capitalului social si redactarea bilantului(=pozitia financiara)comentarii:

pozitia financiara prezinta elementele de activ(A) si de pasiv (P). Veniturile si


cheltuielile se prezinta in aceasta situatie sub forma rezultatului exercitiului
[respectiv (venituri -cheltuieli)>0 se prezinta pe pasiv, sau (venituri - cheltuieli)<0
se prezinta pe activ). De aceea, avand in vedere ca in enunt ni s-a spus ca vom
folosi o parte din elemente, veniturile si cheltuielile le excludem, vom folosi doar
elementul Rezultatul exercitiului

Analizam fiecare element si stabilim daca este de activ(avere) sau de pasiv(dare)


si il incadram pe una dintre coloane(A/P)

Tinem cont de faptul ca elemente ca imobilizarile corporale(in cazul nostru


Mijloace de transport) sau stocurile(in cazul nostru Materii prime)se prezinta in
bilant la valoarea de intrare mai putin ajustarile pentru depreciere. De aceea, chiar
daca sunt de pasiv, conturile 291 si 391( deprecierile la mijloace de transport si la
materii prime) le vom prezenta pe activ cu minus, respectiv vor fi scazute din
valoarea activelor la care se refera( sau altfel spus, prezentam activele nete de
depreciere).

Contul de profit si pierdere(P&L)

Pasul 1-identificam elementele care se incadreaza pentru calcularea rezultatului


exercitiului(respective contul de profit si pierdere), adica veniturile si cheltuielile.
Restul nu fac obiectul acestui raport. Am 2 observatii:
o Cheltuielile, respectiv veniturile in avans sunt elemente de bilant si nu de P&L
o Exprimarea enuntului subiectului este neclara, eu am asimilat Costul productiei
vandute cu Venituri din productia vanduta, avand in vedere si faptul ca
Productia vanduta figureaza ca element in cadrul postului Cifra de afaceri din
formularul 20(Contul de profit si pierdere) de la ANAF