Sunteți pe pagina 1din 10

Cap 2.

Bazele aritmetice ale CN


(BA ale CN)

2.1. Sisteme de numeraie


2.2. Conversii din B10 B2,B8,B16, B2 B8,B16
2.3. Reprezentarea numerelor naturale. Plaj de valori
2.4. Reprezentarea numerelor ntregi. Plaj de valori
2.5. Reprezentarea n VF: CD,CI,CC. Operaii
2.6. Reprezentarea n VM:SP,DP. Operaii
2.7. Reprezentarea n BCD. Operaii

Conf.Dr.Carmen Timofte

Cap2.Bazele aritmetice ale CN

2.1. Sisteme de numeraie


SN= totalitatea - simbolurilor formate din - litere
al crui numr total determin
- cifre
BAZA sistemului de numeraie
- regulilor de reprezentare a numerelor cu ajutorul simbolurilor
Clasificare
SN
Poziionale

Baza

Cifre

- sistem binar

B2

0,1

- sistem octal

B8

0,1,2,3,4,5,6,7

- sistem zecimal

B10

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

- sistem hexazecimal

B16

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,
A,B,C,D,E,F

Nepoziionale
(sistemul roman)

Conf.Dr.Carmen Timofte

Cap2.Bazele aritmetice ale CN

2.1 (*)

Fiind dat un numr ntreg N, se numete reprezentare n baza b, orice succesiune de


cifre an,..., a0, care satisface urmtoarele proprieti:
(1) cifrele lui sunt numere naturale cu proprietatea:
0 ai b-1, cu i=0, n
(2) exist egalitatea:
N=anbn + an-1bn-1 + ... + a0b0
Cnd succesiunea de cifre are proprietile (1) i (2), prin definiie se poate scrie:
(N)b= anan-1...a0

Conf.Dr.Carmen Timofte

Cap2.Bazele aritmetice ale CN

2.1 (*)

Deci, reprezentarea unui numr ntr-o baz b (Bb):


-numr natural:

an= p.c.m.s.;
-numr real:

N= akbk;

N=anan-1...a1a0;

k =0

a0= p.c.m.p.s.
n

N=anan-1...a1a0a-1a-2.....a-m; N= akbk;
k =m

an= p.c.m.s.;

Conf.Dr.Carmen Timofte

a-m= p.c.m.p.s.

Cap2.Bazele aritmetice ale CN

2.2. Conversii din B10 <-> B2, B8, B16,


B2 <-> B8, B16

Conversii B10 -> B2, B8, B16

Exista diferii algoritmi de conversie a numerelor, pentru - partea ntreag (P..)


- partea fracionar (P.F)

Nb= (N)b + (NF)b


P.= prin

: la baz, se rein resturile n ordinea LIFO

P.F= prin * la baz, se rein P. n ordinea FIFO


- algortimul se ncheie cnd se obine 0
- dac nu se ajunge la 0, exist 2 politici de conversie:
- foarte exact la P.F. se vor reine attea cifre cte ncap n cuvntul
calculator;
- echivalena cantitii de informaie a nr. B10 i a nr. B2 n care se convertete
(1 cifra din B10 = cifre n B2)
Exp: (23,25)10 = (10111,01)2

Conf.Dr.Carmen Timofte

Cap2.Bazele aritmetice ale CN

2.2. (*)

Conversii B2, B8, B16 ->B10

Pentru a converti un numr dintr-o baz de numeraie b n zecima, se va calcula suma


produselor dintre cifra corespunztoare numrului i baza la puterea specificat
de poziia acestuia:
- pentru P. prima poziie este considerat poziia 0, corespunztoare cifrei
c.m.p.s;
- pentru P.F- prima poziie este -1, corespunztoare primei cifre care urmeaz
dup virgul.
Puterea: 5 4 3 2 1 0 -1-2-3

Exp: (1 0 1 0 1 1, 1 0 1)2 = 1*25 +0*24 + 1*23 + 0*22 + 1*21 +0*20 + 1*2-1 + 0*2-2 +
1*2-3 = 32 + 8+ 2 + 1 + 1/2 + 1/8 = (43,625)10

Conf.Dr.Carmen Timofte

Cap2.Bazele aritmetice ale CN

2.2 (*)

Conversii B2 -> B8, B16:

- 8 = 23, 16= 24
- se fac grupri de 3, respectiv 4 cifre binare
- de la poziia virgulei spre stnga pentru P., completndu-se cu zero prima
parte a numrului (pentru o forma grupa de 3, respectiv 4 cifre),
- de la poziia virgulei spre dreapta, pentru P.F, completndu-se cu zero ultima
parte a numrului (pentru o forma grupa de 3, respectiv 4 cifre);
Exp: ( 1 110 011 101, 101 1

)2 = (1635,54)8

( 10 0110 1011 1100, 0011 1101 11 )2 = (26BC,3DC)16

Conf.Dr.Carmen Timofte

Cap2.Bazele aritmetice ale CN

2.2 (*)

Conversii B8, B16 ->B2:

-fiecare cifr din baza 8 este reprezentat de 3 cifre binare (8 = 23);


- fiecare cifr din baza 16 este reprezentat de 4 cifre binare (16 = 24)
Exp: (347,5)8 = (011 100 111, 101)2
(5AF4,3E)16 = (0101 1010 1111 0100, 0011 1110)2

Conf.Dr.Carmen Timofte

Cap2.Bazele aritmetice ale CN

2.3. Reprezentarea numerelor naturale N.


Plaj de valori

- reprezentare aritm etic


Pe n poziii binare, unde n=8, 16, 32, 64:
n-1

n-2

2 n-1

2 n-2

21

20

Plaja de valori:[0, 2 -1]


Exp: 23 pe 8 bii
- se reprezint num rul n baza 2: (23) 10 = (10111) 2
- se introduce num rul n baza 2 n cuvntul calculator, alinierea se face la drepta,
com pletndu-se cu 0 poziiile libere;
7

27

26

25

24

23

22

21

20

Conf.Dr.Carmen Timofte

Cap2.Bazele aritmetice ale CN

2.4. Reprezentarea numerelor ntregi Z.


Plaj de valori
-rep rezen tare algeb ric
P e n p o ziii b in are, u n d e n = 8 , 1 6 , 3 2 , 6 4 :
n -1

n -2

2 n -2

21

20

S = b itu l d e sem n ,

S = 0 , d ac n u m ru l e ste p o zitiv
1 , d ac n u m ru l e ste n eg ativ

P la ja d e v a lo ri:[- 2 n -1 ,2 n -1 -1 ]
E xp : -2 3 p e 8 b ii
- se rep rezin t n u m ru l n b aza 2 : (2 3 ) 1 0 = (1 0 1 1 1 ) 2
- se in tro d u ce n u m ru l n b aza 2 n cu v n tu l calcu lato r, alin ierea se face la d rep ta,
co m p letn d u -se cu 0 p o ziiile lib ere, p n a la b itu l S d e sem n ;
- se trece v alo are a b itu lu i d e sem n .
7

26

25

24

23

22

21

20

Conf.Dr.Carmen Timofte

Cap2.Bazele aritmetice ale CN

10

2.5. Reprezentarea n VF: CD,CI,CC. Operaii

Reprezentarea numerelor negative se poate realiza n trei forme:


CD- cod direct- coincide cu reprezentarea algebric a numerelor ntregi, avnd cifra 1
n poziia semnului;
n2

N CD = -1*2 n-1 + a k2 k
k =0

CI- cod invers- se schimb din CD fiecare cifr binar (din 0 n 1, din 1 n 0); se mai
numete i complementul fa de 1;
n2

N CI= -1*2 n-1 + a k2 k , unde a k = 1-a k


k =0

CC- cod complementar se adun 1 la numrul din CI, pe poziia cea mai puin
semnificativ; se mai numete i complementul fa de 2;
n2

N CC = -1*2 n-1 + a k 2 k + 1*2 0


k =0

CD->CC: se exploreaz numrul de la dreapta la stnga, toate 0 i primul 1


rmn neschimbate, apoi restul de cifre binare se complementariaz fa de 1 (0
trece n 1, 1 trece n 0)
Numerele pozitive au aceeai reprezentare n cele 3 coduri
Conf.Dr.Carmen Timofte

Cap2.Bazele aritmetice ale CN

11

2.5 (*)

Exp: S se reprezinte +23, -23 pe 8 b, n CD, CI, CC


- se trece numrul n baza 2: (23)10= (10111)2
- se reprezint pe 8 b
Nr. n B10
+23
-23

Nr n B2
+10111
-10111

CD pe 8b
0 00 10111
1 00 10111

Conf.Dr.Carmen Timofte

CI pe 8b
0 00 10111
1 11 01000

Cap2.Bazele aritmetice ale CN

CC pe 8b
0 00 10111
1 11 01001

12

2.5. (*)

Operaii:
Adunarea:
CD = se + poziie cu poziie, FARA cifra de semn S,
dac apare transport => rezultat INCORECT (depirea capacitii de
reprezentare)
CI = se + poziie cu poziie, CU cifra de semn S,
dac apare transport => se + la p.c.p.s. (se adun la poziia cea mai puin
semnificativ)
CC = se + poziie cu poziie, CU cifra de semn S,
dac apare transport => se ignor
Scderea se transform n adunare prin reprezentarea scztorului n CI sau CC.

Conf.Dr.Carmen Timofte

Cap2.Bazele aritmetice ale CN

13

2.5. (*)

Exp: S se efectueze 25-17 n CD, CI, CC pe 8 bii.


Nr. n B10

Nr n B2

CD pe 8b

+25
-17

+11001
- 10001

0 00 11001
1 00 10001

+25-17

-------------(trebuie s fie
ambele pozitive)

CI pe 8b
. .. . .
0 00 11001
1 11 01110

CC pe 8b
. .. ....
0 00 11001
1 11 01111

0 00 00111 +
(transport)1

0 00 01000
1
(transportul se
neglijeaza)
23=8

0 00 01000
23=8

Verificare

Conf.Dr.Carmen Timofte

Cap2.Bazele aritmetice ale CN

14

2.6. Reprezentarea n VM: SP,DP. Operaii

Pentru reprezentarea numerelor REALE.


Utilizat la calcule tiinifice
Un numr N se scrie n VM astfel:

NVM=

(1,f)b * bE

unde: b= baza sistemul de numeraie (baza 2 de obicei)


E = exponent real
1,f = mantisa normalizat: 1 1, f < 2
Exp: 5= (101)2= 1,01 *22

Conf.Dr.Carmen Timofte

Cap2.Bazele aritmetice ale CN

15

2.6 (*)

n calculator se reprezint n 3 cmpuri:


-bit de semn S = 0, dac N 0
1, dac N<0
- zon exponent sau caracteristic: EXP = E + constant
- zona fraciei sau mantisa
n calculator se reprezint n 2 formate, cu ajutorul cmpurilor de mai sus:
- SP simpl precizie pe 32 de bii, unde EXP= E+127
31

30

E7

....

23

22

...

E0 f1

semn exponent

f23

fracie

- DP dubl precizie - pe 6 de bii, unde EXP= E+1023


63

62

E10 E0 f1

....

semn exponent

52

51

...

fracie

Conf.Dr.Carmen Timofte

f52
Cap2.Bazele aritmetice ale CN

16

2.6 (*)

Exp: S se reprezinte numrul +5 n VM SP


+5 = +(101)2= +1,01 *22
EXP= 2 + 127 =(129)10 = (83)16= (1000 0011)2
23

30

....

0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 ... 0

semn exponent

22

...

31

fracie

Conf.Dr.Carmen Timofte

Cap2.Bazele aritmetice ale CN

17

2.6. (*)

Operaii de adunare i scdere n VM:


- se compar cei doi exponeni, pentru a-l determina pe cel mai mare;
- se aliniaz mantisa numrului cu exponent mai mic, prin deplasarea virgulei
corespunztor exponentului mai mare;
- se adun/scad mantisele aliniate, atribuid exponentul comun;
- se normalizeaz mantisa, eventual, concomitent cu modificarea exponentului.

Exp.: S se efectueze n VM: +7


= (21+ 20)/22= 2-1 + 2-2 = (0.11)2 = 1,1 * 2-1 = 0,0011 *22
7 = (111)2 = 1,11 *22
+7 = 0,0011 *22 + 1,11 *22 = 1,1111 *22 = (111,11)2 = 7,75

Conf.Dr.Carmen Timofte

Cap2.Bazele aritmetice ale CN

18

2.7.Reprezentarea n BCD. Operaii

Reprezentarea n zecimal codificat binar (8241) se realizeaz prin exprimarea fiecrei


cifre zecimale ntr-o tetrad binar.
Reprezentarea se realizeaz n grupuri de 8 cifre binare, n 2 forme:
- mpachetat n care pe 8 cifre binare se reprezint cte 2 cifre zecimale
exprimate n binar;
|0
3|4
2
|
|0000 0011| 0100 0 010|
-

Despachetat - n care pe 8 cifre binare se reprezint cte 1 cifr zecimal


exprimat n binar, precedate de M marc- pe cifre binare;
|
3|
4|
2|
| M 0011| M 0100| M 0010|

Conf.Dr.Carmen Timofte

Cap2.Bazele aritmetice ale CN

19

2.7. (*)
Adunarea n BCD (8421):
- se exprim fiecare cifr zecimal printr-o tetrad binar;
- se adun poziie cu poziie, de la dreapta spre stnga, pe fiecare grup de cifre.
Pot apare urmtoarele situaii:
o rezultat corect,
dac 0000 c 1001 ( adic ntre 0 i 9), nu se aplic corecii;
o rezultat incorect, cnd se aplic corecii:
dac 1010 c 1111 (adic ntre 10 i 15), atunci se adun
0110 (adic 6) , iar transportul generat se adun la suna din
poziia urmtoare;
dac 0000 c 1001 ( adic ntre 0 i 9), dar a aprut transport
la urmtoarea grup binar, atunci se adun 0110 (adic 6)

Exp.: S se efectueze n BCD 683 + 2794.


1

1 1 11

0110 1000 0011 +


0010 0111 1001 0100
0011 1110+ 0001+ 0111
0110 0110
3 0100 0111 7
4

7
Conf.Dr.Carmen Timofte

Cap2.Bazele aritmetice ale CN

20

10