Sunteți pe pagina 1din 7

0.

Sisteme de numeratie sau baze de numeratie

Definitie: Sistem de numeratie = un mod de reprezentare a unor cantitati, prin intermediul unor simboluri, respectand un anumit algoritm de combinare.

Tipuri de sisteme de numeratie

a) Sisteme de numeratie nepozitionale:

simbolurile prin care sunt reprezentate cantitatile (numerele/dimensiunea) nu au o pondere in functie de pozitia ocupata in cadrul sirului de simboluri ce desemneaza (semnifica) cantitatea globala (totala). Ex. : sistemul de numeratie ROMAN I = i de la in reprezinta unitatea II = reprezinta 2 unitati V = v de la vot reprezinta 5 unitati X = x de la xerox reprezinta 10 unitati L = L reprezinta 50 unitati C= reprezinta 100 unitati M= reprezinta 1000 unitati Prin alaturarea acestor simboluri cu o semnificatie prestabilita si folosind un algoritm/conventie de calcul (interpretare) se pot reprezenta diferite cantitati. IV = 4 = 5 1 VI = 6 = 5 + 1 IX = 9 = 10 1 XI = 11 = 10 + 1 XX = 20 = 10 + 10

b) Sisteme de numeratie pozitionale: simbolurile prin care sunt reprezentate cantitatile (numerele) au o pondere in functie de pozitia (rangul) pe care il ocupa in cadrul sirului de simboluri. Ex. : Sistemul de numeratie ARAB: Simboluri: 0 = 0 unitati 1 = 1 unitate . . 9 = 9 unitati
1

Ex. Numarul: 378 rangul 0 (al unitatilor) = 8 unitati rangul 1 (al zecilor) = 70 unitati rangul 2 (sute de unitati) = 300 unitati ____ 378 3 sute 70 (sapte zeci) si opt unitati

Sisteme (baze) de numeratie pozitionale


1) Exprimarea unei cantitati (numar) intr-o baza de numeratie pozitionala de (K + 1) pozitii.

Rang K CK unde ci = cifra de rang i

Formalism:

Rang K 1 CK-1

Rang I Ci

Rang 1 C1 C0

Rang 0

Numarul se va reprezenta: Nr. = Ck Ck-1 Ci C1C0 in total (k + 1) ranguri (de la 0, , k) valoarea nr. N in baza X este: Nx = Ck X + Ck-1 X
k k-1

+ + C1 X + C0 X =
1 0

c x
i=0 i

unde baza X are (X) simboluri adica: 0, 1, ... x-1 simboluri.

Exemple:

Vom considera bazele de numeratie cel mai des folosite: baza 10, baza 2, baza 8, baza 16, iar pentru fiecare vom face o reprzentare pe 4 ranguri ( K + 1 = 4);

Observatie: Baza 10 fiind baza de numeratie naturala (cea pe care o simte toata lumea) va fi baza de raportare, comparatie.

a) N(2) = NB = nr. exprimat in baza 2 (binar) b) N(8) = NQ = nr. exprimat in baza 8 (octal) c) N(10) = ND = nr. exprimat in baza 10 (decimal) d) N(16) = NH = nr. exprimat in baza 16 (hexazecimal)

N(2) N(8) N(10)

rang 3 1 1 6 1 1 1 F 1

rang 2 0 1 2 1 9 1 9 1

rang 1 1 0 7 0 7 0 c 0

rang 0 1 1 3 1 8 1 7 1

N(16)

11 1011 = 1 23 + 0 22 + 1 21 + 1 20 = 3 2 1 0 13 1101 = 1 2 + 1 2 + 0 2 + 1 2 = 3 2 1 0 6273 = 6 8 + 2 8 + 7 8 + 3 8 = 14201 1101 = 1 83 + 1 82 + 0 81 + 1 80 = 512 + 64 + 1 = 577 1978 = 1 103 + 9 102 + 7 101 + 8 100 = 1978 1101 = 1 103 + 1 102 + 0 101 + 0 100 = 1101 F9C7 = F 163 + 9 162 + C 161 + 7 160 = 63943 1101 = 1 163 + 1 162 + 0 161 + 1 160 = 4096 + 256 + +1 = 4353

Observatii: 1) Liniile scrise cu rosu ilustreaza scrierea numarului 1101 in bazele 2, 8, 10, 16 (acelasi sir de simboluri in baze de numeratie diferite reprezinta cantitati diferite) 2) Algoritmul general pentru () ranguri este: rang (k) rang (k-1) ... rang (i) ... rang 1 rang 0 Ck Ck-1 Ci C1 C0 Nx = Ck (baza)k + Ck-1 (baza)k-1 + ... + Ci (baza)i + C1 (baza)1 + C0 (baza)0 Ci = cifra (simbolul corespunzator rangului (i)). 3) Simbolurile corespunzatoare bazei 16 sunt: 0, 1, ..., 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 A B C D E F deci A este corespondentul lui 10 . . . F este corespondentul lui 15.

Conversia numerelor dintr-o baza de numeratie in alta

In tabelul de mai jos vom reprezenta sintetic cele mai utilizate tipuri de conversie (fundamentale): N2 10 2 16 2 N10 2 10 16 10 X 10 N16 2 10 10 16 Nx 10 X

N2 N10 N16 Nx

1) Conversia din () baza X de numeratie in baza 10 (X 10) Fie Nx = Ck Ck-1 ... CiC1C0 - un numar in baza X, exprimat pe k + 1 ranguri Nx = Ck x + Ck-1 x
k k-1

... Ci x

i + ... +

C1 x + C x =

0 0

c x
i =0

i 1

2) Conversia din baza 10 in alta baza X (10 X) Fie Nx = Ck Ck-1 ... CiC0 = numar in baza X, obtinut prin conversie din baza 10 Cifrele Ck ... C0 ale numarului in baza X se obtin prin impartiri succesive ale numarului N10 (numar in baza 10) la nr. X astfel: a) C0 = restul impartirii lui N10 la X Q = catul impartirii N10/X b) C1 = restul impartirii lui Q1 la X c) C2 = restul impartirii lui Q2 la X . . . pana cand Qk = 0 Exemplu: Fie 38810 in baza 10 Doresc cionversia lui in baza X = 16 (hexa) 38810 = C2C1C0 (16)

388 16 32 24 = Q1 16 68 16 1 = Q2 16 64 8 0 0 = Q3 4 C1 1 C0 C2 2 N16 = C2C1C0 = 184H = 1 16 + 8 161 + 4 160 = 256 + 128 + 4 = 388 3) Conversia din hexa (16) in baza 2 (16 2) si invers 2 16 a) Conversia 16 2 se face astfel: fiecarei cifre hexa din numar i se asociaza un grup de cate 4 biti (locatii care pot lua valoarea 0 sau 1), a caror valoare in baza 2 va corespunde cifrei hexa. Observatie: Cifrele (simbolurile) in hexa sunt de la 0 16 0 F ; in total 16 simboluri. Pe 4 biti numarul maxim care se poate exprima este 15, respectiv 16 simboluri sau combinatii. Exemplu: 5B9H = 5 162 + B 161 + 9 160 = 1280 + 176 + 9 = 1465D 0101 1011 1001 5B9H = 5 B 9 4

b) Conversia din binar in hexa (2 16) se realizeaza astfel: Se imparte numarul scris binar in grupuri de 4 biti pornind de la dreapta la stanga; daca ultimul grup din stamga este incomplet (nu are 4 biti), se completeaza cu zerouri bitii lipsa. Fiecarui grup de 4 biti i se atribuie valoarea cifrei in hexa. Exemplu: 1101001B = 1 26 + 1 25 + 0 24 + 1 23 + 0 22 + 0 21 + 1 20 = 64 + 32 + 0 + 8 + 0 + 0 + + 1 = 105D 0110 1001 ultimul grup din stanga are 3 biti completez cu un 0 in stanga 9H 6H 0110 1001B = 69h = 6 161 + 9 160 = 96 + 9 = 105D

Sistemul de numeratie binar Baza de numeratie 2 (binara) foloseste pentru reprezentarea cantitatilor doua cifre (simboluri): 0 si 1. In cadrul bazei de numeratie 2 definim: a) cantitatea de informatie (0 sau 1) care se poate regasi in cadrul unui rang se numeste BIT (un bit este o locatie care poate avea valoarea 0 sau 1. b) 1 bit = unitatea cantitatii de informatie (aceasta definitie este utilizata in teoria transmisiei de date) c) 1 bit = o variabila care nu poate lua decat doua valori: 0 sau 1 nimic tot fals adevarat negat direct (aceasta definitie este utilizata in sensul logicii .....) In aceste conditii o cantitate NB exprimata in baza 2 pe un numar de (k + 1) ranguri poate avea doua interpretari: a) exprima cantitati (numere) N2 = 1110 = 1 23 + 1 22 + 1 21 + 0 20 = 14
b) sir de biti (cod binar de k + 1 biti caruia i se pot asocia () fel de semnificatii stabilite prin conventii (pot reprezenta litere, semne speciale etc.) Tratand problema reprezentarii binare global putem concluziona: Cu un sir de biti pot realiza 2k combinatii posibile distincte Pe K biti rang (k 1) ... rang(1) rang (o) 0 (k 1) K biti Pot reprezenta: Numeric numere intregi pozitive de la 0 2k 1 in total 2k numere Simbolic 2k simboluri distincte

In cadrul sistemelor numerice informatia cu care se lucreaza este codificata, adica acele combinatii posibile de realizat pe un numar K de biti sunt manipulate dupa algoritmi bine precizati.

Coduri

Definitie

Cod - un mod de reprezentare (interpretare) a informatiei despre anumite marimi de interes folosind un set de simboluri si algoritmi de combinare ales prin conventie.

In sistemul binar sunt folosite 2 tipuri de coduri: 1. coduri UNIPOLARE pentru reprezentarea numerelor fara semn 2. coduri BIPOLARE pentru reprezentarea numerelor cu semn Coduri unipolare utilizate: - cod binar natural - cod binar zecimal a) cod binar zecimal natural (BCD) 8421 b) cod binar zecimal complementar 2421 - coduri progresive: exemplu: Cod Gray (cod cifric reflectat) Coduri bipolare La aceste coduri, bitul cel mai semnificativ MSB (Most signifiant bit) (cel mai din stanga) reprezinta bitul de semn (semnul numarului) 0 indica N > 0 1 indica N < 0 Cele mai folosite coduri: - valoare absoluta si semn - complement fata de 1 - complement fata de 2