Sunteți pe pagina 1din 40

GHIDULSOLICITANTULUI

SUBMSURA6.1

Sprijinpentruinstalareatinerilorfermieri

Sesiunea12015

PROGRA MULNA IONALDEDEZ VOLTARE RURAL 201 42020


ProgramfinanatdeUniuneaEuropeaniGuvernulRomnieiprin
FONDULEUROPEANAGRICOLPENTRUDEZVOLTARERURAL

EUROPAINVESTETENZONELERURALE

GHIDULSOLICITANTULUIpentruaccesarea
SUBMSURII6.1Sprijinpentruinstalareatinerilorfermieri
Versiunea01martie2015

Ghidul Solicitantului este un material de informare


tehnic a potenialilor beneficiari ai Fondului European
AgricolpentruDezvoltareRural(FEADR)iconstituieun
suport informativ complex pentru ntocmirea proiectului
conform cerinelor specifice ale PNDR 20142020. Acest
documentnuesteopozabilactelornormativenaionalei
comunitare.
Ghidul Solicitantului prezint regulile pentru pregtirea,
ntocmireaidepunereaproiectuluideinvestiii,precumi
modalitateadeselecie,aprobareiderulareaproiectului
dumneavoastr. De asemenea, conine lista indicativ a
tipurilor de investiii pentru care se acord fonduri
nerambursabile, documentele, avizele i acordurile pe
caretrebuiesleprezentai,modelulCereriideFinanare,
alStudiuluideFezabilitate,aleContractuluideFinanare,
precum i alte informaii utile realizrii proiectului i
completriicorecteadocumentelor.

GhidulSolicitantului,precumidocumenteleanexatepot
suferi rectificri din cauza actualizrilor legislative
naionale i comunitare sau procedurale varianta
actualizat este publicat pe pagina de internet
www.afir.info.

PREVEDERILEPREZENTULUIGHIDSECOMPLETEAZCUREGLEMENTRILECUPRINSE
NMANUALULDEPROCEDURPENTRUSUBMSURA6.1POSTATPESITEUL
WWW.AFIR.INFO.

IMPORTANT!
Pentruaobineinformaiilecucaractergeneral,consultaiplianteleindrumareleeditatede
MADRiAFIR,disponibilelasediileAFIRdinfiecarejudeidinregiunilededezvoltareale
Romniei,precumipepaginiledeinternetwww.afir.infoiwww.madr.ro.
Deasemenea,pentruaobineinformaiidespreFEADRneputeicontactadirectlasediilenoastre,
printelefon,prinemailsauprinpaginadeinternetvezidateledecontactdelafinalulGhidului
Solicitantului.
Atentie!AcestghidpoatesuferimodificrinurmaaprobariiPNDR20142020dectreComisia
European.
Ghidul Solicitantului Submsura 6.1
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

CUPRINS

1.Prevederigenerale
1.1. Contribuia Submsurii 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri la domeniile de
intervenie.................................................................................... 04

2.Prezentareasubmsurii6.1
2.1. Cinepoatebeneficiadefondurinerambursabile...................................................
06
2.2. Condiiiminimeobligatoriipentruacordareasprijinului.......................................
11
2.3. Criteriideseleciealeproiectului.....................................................................
17
2.4. Valoareasprijinuluinerambursabil......................................................................
20

3.Accesareafondurilornerambursabileacordatepentruinstalareatinerilorfermieri
3.1. Completarea,depunereaiverificareadosaruluiCereriideFinanare.................
21
3.2. Contractareasprijinuluinerambursabil..............................................................
27
3.3. Plata.......................................................................................................................
30

4.Informaiiutile
4.1. DocumentelenecesarentocmiriiCereriideFinanare........................................
32
4.2. Documentelenecesarelaacordareadecizieidefinanare...................................35
4.3. ListaFormularelordisponibilepesiteurileMADRiAFIR
35
4.4.Dicionar...............................................................................................................
35
4.5. Legislaie.
36
4.6.AFIRnsprijinuldumneavoastr........................................................
37

5.ANEXElaGhidulSolicitantului
5.1. Anexa1ModelCereredeFinanare....
www.afir.info
5.2. Anexa2ModelPlandeAfaceri..................................................................
www.afir.info
5.3. Anexa3ModelContractdeFinanare.......................................................
www.afir.info
5.4. Anexa4ListacuUATcareseregasescnzonelemontane,menionatelaart.32R(UE)nr.
1305/2013
www.afir.info
5.5. Anexa5FiaMsurii6.1............................................................................
www.afir.info
5.6 Anexa 6 Sinteza studiului privind Zonarea potenialului de producie agricol i a
potenialului de dezvoltare a investiiilor n activitile de procesare agroalimentar, estimarea
necesaruluidestocareiprocesarepezone....
www.afir.info
5.7Anexa7ActeNormativeutile...................................................................... www.afir.info
5.8.Anexa8Codulbunelorpracticiagricole,respectivCerineminimeprivinddepozitaregunoi
degrajdiCalculatorCodBunePracticiAgricole.........................................
www.afir.info
5.9.Anexa9OrdonandeUrgennr.3din2015pentruaprobareaschemelordeplicarese
aplic n agricultur n perioada 20152020 i pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991
privind
societile
agricole
i
alte
forme
de
asociere
n
agricultur
............................................................................................................................www.afir.info
Ghidul Solicitantului Submsura 6.1
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

5.10. Anexa 10 Anexa II a Subprogramului Tematic Pomicol .


.www.afir.info
5.11. Anexa 11 OMADR nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizrii arealelor viticole i
ncadrrii localitilor pe regiuni viticole, podgorii i centre viticole ..
.www.afir.info
5.12.Anexa12ORDINnr.247/2012pentruaprobarealisteidenumirilordeoriginecontrolat
(DOC), a listei indicaiilor geografice i a meniunilor tradiionale ale vinurilor admise pentru
utilizarenRomnia............................................................................................www.afir.info
5.13. Anexa 13 Lista Asociailor cresctorilor de animale acreditate de ANZ ..
.www.afir.info
5.14. Anexa 14 Lista Raselor Autohtone (Indigene) eliberata de ANZ .
.www.afir.info

Ghidul Solicitantului Submsura 6.1


Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Capitolul1
PREVEDERIGENERALE
1.1 Contribuia Submsurii 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri la domeniile de
intervenie

Submsura6.1Sprijinpentruinstalareatinerilorfermieri

Submsura 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri se ncadreaz, conform


Regulamentului nr. (CE)1305/2013, art.19, n msura 06 Dezvoltarea exploataiilor i a
ntreprinderiloricontribuieladomeniuldeintervenie2BFacilitareaintrriinsectorulagricol
aunorfermiericalificaicorespunztori,nspecial,arennoiriigeneraiilor.

Submsura6.1Sprijinpentruinstalareatinerilorfermieriarecascop:
instalareapentruprimadatatinerilorfermieri,caefi/manageriaiuneiexploataiiagricole;
mbuntirea managementului, creterea competitivitii sectorului agricol, precum i
conformitatea cu cerinele de protecie a mediului, igien i bunstarea animalelor i
siguranalaloculdemunc;
submsuravacreaposibilitateatinerilorfermierirezideni,cudomiciliulstabilnRomniacu
unminimdecunotintedebaz,sseinstalezecaefi/manageriaiexploataiei;
creterea numrului de tineri fermieri care ncep pentru prima dat o activitate agricol ca
efi/managerideexploataie;
ncurajareatineriloriafamiliilordinmediulruraldeasestabilizanmediulrural,ceeaceva
creaunefectpozitivasupraeconomieinaionalengeneral.

Sprijinulvafiacordatsubformdesumforfetarpentruimplementareaobiectivelorprevzute
nplanuldeafaceripentruafacilitatnruluifermierncepereaactivitiloragricole.

Contribuia public total aferent sesiunii pentru anul 2015 pentru Submsura 6.1 este de
111.209.889Eurodincare:

10%contribuiaGuvernuluiRomniei;

90%contribuiaUniuniiEuropene.
ncazulBucuretiiIlfovcontribuiapublicestempritastfel:

25%contribuiaGuvernuluiRomniei;

75%contribuiaUniuniiEuropene.

Dincontribuiapublictotal,alocareapentruzonamontanestede33.362.967euro.
ncadrarea cererii de finanare se va realiza pe domeniul de intervenie (DI) 2B, care vizeaz
facilitarea intrrii n sectorul agricol a unor fermieri calificai corespunztor i, n special, a
rennoiriigeneraiilor,acordndsprijintinerilorfermieripregtiiadecvat,caresestabilescpentru
primadatntroexploataieagricolncalitatedeefiaiexploataiei.

ncadrarea n zona montan, trebuie s corespund cu nregistrarea n APIA, i se va realiza


conformdelimitriizonelormontane,conformAnexei4.
Ghidul Solicitantului Submsura 6.1
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Zon montan: este definit conform, Delimitrii zonelor care se confrunt cu constrngeri
naturale sau cu alte constrngeri specifice i ajustarea (finetuning) zonelor, Anexa 4 la Ghidul
Solicitantului,iseregsetenlocalitilemarcatecuabreviereaANCZM.

Ghidul Solicitantului Submsura 6.1


Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Capitolul2
PREZENTAREASUBMSURII6.1

2.1Cinepoatebeneficiadefondurinerambursabile

Solicitanieligibilipentrusprijinulfinanciarnerambursabilacordatprinaceastsubmsursunt:
Tnrulfermiernconformitatecudefiniiaprevzutlaart.2dinR(UE)nr.1305/2013,care
seinstaleazcaunicefalexploataieiagricole;
Persoana juridic cu mai muli acionari unde un tnr fermier n sensul art. 2 din R(UE)
1305/ 2013 se instaleaz i exercit un control efectiv pe termen lung n ceea ce privete
deciziilereferitoarelagestionare,labeneficiiilariscurilefinanciarelegatedeexploataie.

Atenie! Conform art. 2 din R(UE) nr. 1305/ 2013, (1) tnr fermier nseamn o persoan cu
vrstadepnla40deanilamomentuldepuneriicererii,caredeinecompeteneleicalificrile
profesionaleadecvateicaresestabiletepentruprimadatntroexploataieagricolcaefal
respectiveiexploataii.

Exploataiatrebuiesndeplineascurmtoarelecondiii:
Exploataiaareodimensiuneeconomiccuprinsntre12.00050.000SO;
Exploataiaestenregistratcamicrontreprindere/ntreprinderemic;
Exploataia este nregistrat obligatoriu n Registrul Unic de Identificare APIA, n
Registrulagricoli/saunRegistrulexploataiilorANSVSA;

Exploataia agricol trebuie s fie nregistrat de solicitant, n nume propriu, conform formei de
organizarepentruaccesareasprijinului,laPrimrienRegistrulAgricol,laAPIAnRegistrulUnicde
Identificare i la ANSVSA n Registrul Exploataiilor dup caz, nainte de solicitarea sprijinului
pentruinstalareatinerilorfermieri.

Exploataiaagricolesteounitatetehnicoeconomicceidesfoaractivitateasubogestiune
unic, are ca obiect de activitate exploatarea terenurilor agricole i/ sau activitatea zootehnic.
Exploataia agricol nseamn ansamblul unitilor utilizate pentru activiti agricole i
gestionatedeunfermier,situatepeteritoriulRomniei.

Categoriile de solicitani eligibili n cadrul Submsurii 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor
fermieri,nfunciedeformadeorganizaresunt:
persoan fizic nregistrat i autorizat n conformitate cu prevederile Ordonanei de
UrgenaGuvernuluinr.44/2008,cumodificrileicompletrileulterioare:
o individualiindependent,capersoanfizicautorizat;
o cantreprinztortitularaluneintreprinderiindividuale;
o cantreprinztortitularaluneintreprinderifamiliale;
asociat unic i administrator al unei societi cu rspundere limitat SRL, nfiinat n
bazaLegiinr.31/1990republicat,cumodificrileicompletrileulterioare;
Ghidul Solicitantului Submsura 6.1
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

asociat majoritar (majoritate absolut 50%+1) i administrator al unei societi cu


rspunderelimitatSRL,nfiinatnbazaLegiinr.31/1990republicat,cumodificrilei
completrileulterioare.

Atenie!Asociatulmajoritar(50%+1)careparticiplacapitalulimanagementulpersoaneijuridice
va ndeplini calitatea de tnr fermier n conformitate cu art. 2 din R. (UE) nr. 1305/2013 i va
respecta dispoziiile aplicabile att tnrului fermier care se stabilete n calitate de unic ef al
exploataiei, ct i tnrului fermier care exercit controlul efectiv asupra persoanei juridice n
conformitatecuprevederiledinR.(UE)nr.807/2014,art.2.
n cazul persoanei juridice cu acionariat multiplu, tnrul fermier care urmeaz a se instala,
trebuies dein cel puin 50+1% din aciuni, exercitnd control efectiv pe termen lung asupra
persoaneijuridicecelpuin8ani.

Atenie!Asociaiivordesemnamembrulasociatiadministratoralsocietiipentruareprezenta
societateanrelaiacuAFIR,acestafiindtnrulcareseinstaleaz.

Conform Legii nr. 346 din 14 iulie 2004, cu


ATENIE!
Un
singur
reprezentant
al unui SRL (asociat unic /
completrileimodificrileulterioare,privind
asociat
majoritar
i
administrator)
poate primi
stimularea
nfiinrii
i
dezvoltrii
sprijinprinaceastmsur.
ntreprinderilor mici i mijlocii, prin Incadruluneifamilii(ntreprindereFamilial)doar
ntreprindere se nelege orice form de unuldintremembripoatebeneficiadesprijin.
organizare a unei activiti economice, Contractele care confer dreptul de folosin
autorizat potrivit legilor n vigoare s asupra cldirilor i a terenurilor agricole (ex.
arenda)trebuiencheiatepentruoperioaddecel
realizezeactivitideproducie,icomer,n putin 10 ani de la momentul depunerii cererii de
scopul obinerii de venituri, n condiii de finanare, iar in cazul exploataiilor pomicole
concuren, respectiv: societi reglementate minimum15ani(excepie:pepinierele,culturilede
deLegeasocietilornr.31/1990,republicat, cpun,zmeur,mur,coacziagriundeperioada
minimestede10ani).
cu modificrile i completrile ulterioare, n cazul exploataiilor care dein animale, acestea
societi cooperative, persoane fizice vor fi n proprietatea persoanei autorizate/
autorizate, ntreprinztori titulari ai unei societii.
ntreprinderi individuale i ntreprinderi
familiale,autorizatepotrivitdispoziiilorlegalenvigoare,caredesfoaractivitieconomice.

Indiferent de forma de organizare solicitanii trebuie s respecte ncadrarea n categoria


microntreprinderisauntreprinderimici:
microntreprindericareaupnla9salariaiirealizeazocifrdeafacerianualnet
saudeinactivetotaledepnla2milioaneeuro,echivalentnlei;
ntreprinderimicicareauntre10i49desalariaiirealizeazocifrdeafacerianual
netsaudeinactivetotaledepnla10milioaneeuro,echivalentnlei.

Atenie! Sevaverifica,inclusiv,condiiadentreprinderiparteneresaulegatepentruncadrarea
ncategoriademicrontreprinderesauntreprinderemic.
Ghidul Solicitantului Submsura 6.1
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Vor fi eligibili solicitanii care desfoar activitate agricol numai prin intermediul
formei de organizare n numele creia solicit sprijinul, respectnd statutul de
microntreprindere/ntreprinderemic.

ntreprindereautonom ntreprindereacaredeinemaipuinde25% din capitalulsociali/sau


drepturiledevotnstructuraaltorntreprinderii/saualtentreprinderideinmaipuinde25%n
ntreprindereadumneavoastr.
ntreprindere partener ntreprinderea care deine n proporie de 25%49,999% din capitalul
sociali/saudrepturiledevotnstructuraaltorntreprinderi,sauviceversa.
ntreprinderelegatntreprindereacaredeinepeste50%dincapitalulsociali/saudrepturilede
votnstructuraaltorntreprinderi,sauviceversa.
Calcululnumaruluimediudesalariatisiacifreide afaceriaisolicitantuluisestabileteconform
precizrilor din Legea nr. 346/2004, art. 4 i Ghidul IMM de pe pagina de internet europaeuint/
comm/entreprise/entrepriseneurship/sme_envoy/index.htm.

Solicitantultrebuiesrespecteurmtoarele:
sfiepersoanjuridicromn;
sacionezennumepropriu;

Finanarea n cadrul acestei msuri derulat prin PNDR 20142020 este restricionat pentru
urmtoarelecategoriidebeneficiari:
Solicitanii/ beneficiarii nregistrati n Registrul debitorilor AFIR, att pentru Programul
SAPARD,ctipentruFEADR,pnlaachitareaintegraladatorieifadeAFIR,inclusiva
dobnzilorimajorrilordentrziere;
Solicitanii/ beneficiarii care au contracte de finanare ncetate din proprie iniiativ,
pentru1andeladatarezilierii,iarsolicitanii/beneficiariicareaucontractedefinanare
ncetatepentrunerespectareaobligaiilorcontractualedininiiativaAFIRpentru2anidela
datarezilierii;
Beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinanrii FEADR, care se afl n situaii
litigioase cu AFIR, pn la pronunarea definitiv i irevocabil a instanei de judecat n
litigiuldedusjudecii;
Beneficiarii care au obinut sprijin prin intermediul msurii 112 Instalarea tinerilor
fermieri,dinPNDR20072013iprinintermediulsubmsurii6.1Sprijinpentruinstalarea
tinerilorfermieri,dinPNDR20142020;
Exploataiilecareaubeneficiatdesprijinprinintermediulmsurii112Instalareatinerilor
fermieri,dinPNDR20072013iprinintermediulsubmsurii6.1Sprijinpentruinstalarea
tinerilorfermieri,dinPNDR20142020;

Atenie! Instalareatinerilorfermierireprezintactivitateadeadministrarecudrepturideplinen
calitatedeefi/manageriaiuneiexploataiiagricole,pentruprimadat.

Transferul exploataiei se realizeaz prin intermediul documentelor de proprietate


i/sauarendi/sauconcesionare.

Ghidul Solicitantului Submsura 6.1


Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Exploataia agricol cu dimensiunea cuprins ntre 12.000 i 50.000 SO produce n


principal produse agricole vegetale i/ sau animale (materie prim) pentru consum
umanihranaanimalelor.

INSTALAREATNRULUIFERMIER
Acestprocestrebuiesfienceputisfiencursdedesfurarelamomentuldepuneriicereriide
finanarepentruaccesareasprijinuluiacordatprinintermediulacesteisubmsuri.
Instalareatnruluifermiersedesfoarnurmtoareleetape:

Etapa I: nregistrarea tnrului fermier la Oficiul Registrului Comertului ca


microntreprindere/ntreprindere mic, cu obiect de activitate n domeniul pentru care
solicitsprijinncadrulsubmsurii6.1,cumaximum24deluninainteadepuneriicererii
de finanare (ntre timp, fermierul pregtete planul de afaceri, organizeaz activitile
administrative,achiziioneazbunuripentrunouantreprindere,etc.).
Aceast etap trebuie s fie ncheiat naintea depunerii cererii de finanare pentru
aceastsubmsur;

EtapaII:DepunerereainregistrareaCereriideFinanarensoitdePlanuldeAfacerii
documentele obligatorii (documentele justificative legate de baza material cu activele
deinutelamomentuldepuneriicereriidefinanare),precumidocumenteleanex;
o implementareaplanuluideafaceritrebuiesnceapntermendecelmult9luni
deladatadecizieideacordareasprijinului;
o nainteasolicitriiceleideadouatranedeplat,beneficiarulfacedovadacreterii
performaneloreconomicealeexploataiei,princomercializareaproducieiproprii
nprocentdeminimum20%dinvaloareaprimeitranedeplat.

Etapa III: Instalarea tnrului fermier este considerat finalizat la momentul


implementriicorecteaplanuluideafaceri(laacordareaceleideadouatranedeplat).
o solicitantulseangajeazsdevinfermieractivntermendemaximum18lunide
ladatancheieriiinstalrii.

IMPLEMENTAREACORECTAPLANULUIDEAFACERI

Planuldeafaceritrebuiesrespecteobligatoriuurmtoarelecondiii:
ndeplinirea obiectivului de comercializare a produciei proprii n procent de
minimum 20% din valoarea primei trane de plat demonstrat prin documente
justificative,nconformitateculegislaianvigoare;
ncazulncareexploataiaagricolvizeazcretereaanimalelor,planuldeafaceri
va prevede n mod obligatoriu amenajri de gestionare a gunoiului de grajd
conformnormelordemediu;
stabilirea domiciliului tnrului fermier care se instaleaz n UATul n care
exploataiaestenregistrat;
Ghidul Solicitantului Submsura 6.1
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

n cazul n care tnrul fermier care se instaleaz, va fi ncadrat ntro activitate


salarizat, in termen de maximum 9 luni de la data semnarii contractului de
finantare,loculdemuncalacestuiatrebuiesafienaceeaiUATsauzonalimitrof
aUATncareestenregistratexploataia;
sediulsocialalbeneficiaruluivafilocalizatnaceeaiUATncareestenregistrat
exploataia;

Atenie! Tnrulfermiersolicitantalsprijinuluideinstalarenutrebuiesdeinaciuninalte
societicaredesfoaractivitiagricole.

Untnrcaredejaaprimitsprijindeinstalare,prinintermediulmsurii112Instalarea
tinerilorfermierisausubmasura6.1Sprijinpentruinstalareatinerilorfermieri,NUva
puteassoliciteunnousprijinprinsubmasura6.1;

O exploataie agricol sau un tnr fermier, NU pot primi sprijin prin aceast
submsurdectosingurdat;NUestepermispreluareadeexploataiiagricolecare
au primit sprijin prin intermediul msurii 112 Instalarea tinerilor fermieri i prin
intermediulsubmsurii6.1Sprijinpentruinstalareatinerilorfermieri,dinPNDR2014
2020;

Pentru evitarea crerii de condiii artificiale, verificarea se face att pentru tnrul
fermier ct i pentru cedeni. NU este admis frmiarea exploataiilor agricole, n
scopulcreriinmodartificialdecondiiinecesarepentruabeneficiadesprijin;

Se vor verifica, ncepnd cu momentul nregistrrii tanarului fermier, istoricul i


continuitatea activitii microntreprinderii/ ntreprinderii mici pentru a se evita
fracionareaexploataiilorcudimensiuneamaimarede50.000SOnvedereaaccesrii
fondurilorFEADR.

Pentruaputeabeneficiadefondurinerambursabile,tnrulfermiertrebuiesseaflenprocesde
instalarentroexploataieagricolcarearedimensiuneademinimum12.000SO,cumaximum24
deluninainteadepuneriiCereriideFinanarelaAFIR.

Not!Condiiade24delunicuprivirelanregistrarealaORCamicrontreprinderii/ntreprinderii
mici,seaplictuturorexploataiilor,indiferentdacating,saunu,dimensiuneaminimeligibilla
momentul nregistrrii. ndeplinirea condiiei de eligibilitate privind dimensiunea minim a
exploataieiseapliclamomentuldepuneriicereriidefinanare.

CalcululSOserealizeazpebazacoeficienilordinCerereadeFinanare,conform tabeluluide
SO,anexatlaGhidulSolicitantului

n situaia n care solicitantul depune proiect n calitate de asociat unic/ asociai multipli al unui
SRL,severificlaAPIA,dacanteriordateinregistrriiPFAului,IIului,IFului,SRLuluinRegistrul
unic de identificare, asociatul unic/ asociatul majoritar nu a fost ef de exploataie ca persoan
fizic autorizat conform OUG nr. 44/ 2008, cu modificrile i completrile ulterioare, sau alt
formdeorganizarejuridiciabeneficiatdesprijinFEADR prinmsura112isubmsura6.1 i
Ghidul Solicitantului Submsura 6.1

10

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

msura121,respectivsubmsura4.1Investiiinexploataiiagricole(situaiencaresolicitantul
estedejainstalat).

Atenie!Frmiareaexploataiiloragricole,nscopulcreriinmodartificialdecondiiinecesare
pentruabeneficiadeacestepliideaobineunavantaj,contravineobiectivelorFEADR.

2.2Condiiiminimeobligatoriipentruacordareasprijinului

Pentru a putea primi sprijin n cadrul submsurii 6.1, solicitantul sprijinului trebuie s
ndeplineascurmtoarelecondiii:
ssencadrezencategoriamicrontreprinderiloriintreprinderilormici;
deineoexploataieagricolcudimensiuneaeconomiccuprinsntre12.000i50.000SO
(valoareproduciestandardconformultimuluicalculvalabillamomentuldepuneriicererii
definanare);
deinecompeteneiaptitudiniprofesionale,ndeplinindcelpuinunadintreurmtoarele
condiii:
o studiimedii/superioarendomeniulagricol/veterinar/economieagrar;
o cunotine n domeniul agricol* dobndite prin participarea la programe de
instruire/ certificatdecompetenedobnditecaurmareaexperienei(ANC),
sau
o angajamentul de a dobndi competenele profesionale adecvate ntro perioad
de graie de maximum 33 de luni de la data adoptrii deciziei individuale de
acordareaajutorului.
Deinesauseangajeazsdobndeasccompeteneicalificriprofesionalenraportcu
tipul de activitate agricol pe care urmeaz s o desfoare (de ex: beneficiarul care
nfiineaz o exploataie zootehnic, trebuie s urmeze un curs de instruire n domeniul
zootehnic),nmaximum33delunincepnddeladatadecizieiindividualedeacordarea
sprijinului,darnumaimultdeultimatrandeplat,pentruaipermiteacestuiasse
conformezecondiiilorreferitoareladobndireacompetenelorprofesionalespecificaten
programuldedezvoltarerural.
prezintunPlandeAfaceripentrudezvoltareaactivitiloragricoledincadrulexploataiei
agricolepentrucaresolicitsprijinprinintermediulacesteisubmsuri;
beneficiarulivastabilidomiciliulisediulsocialnUnitateaAdministrativTeritorialn
care este nregistrat exploataia, i locul de munc, n cazul n care este ncadrat ntro
activitate salarizat, n aceeai UAT sau zona limitrof a UAT n care este nregistrat
exploataia vizat pentru sprijin, pn la momentul demarrii implementrii planului de
afaceri,aceastafiindoprecondiieagestionriieficienteaplanuluideafaceri;
implementareaPlanuluideAfaceritrebuiesnceapntermendecelmult9lunidela
datadecizieideacordareasprijinului;
*Prin domeniul agricol se nelege: pentru studii universitare, ramura de tiine Ingineria resurselor vegetale i
animale(conformHGnr.580/2014cumodificrileicompletrileulterioare),iarpentrustudiiliceale,prindomeniul
agricol se nelege profilul Resurse naturale i protecia mediului (conform HG nr. 844/2002 cu modificrile i
completrileulterioare).

Ghidul Solicitantului Submsura 6.1

11

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

solicitantulseangajeazsdevinfermieractiv(conformart.9dinRegulamentul(UE)nr.
1307/2013)ntermendemaximum18lunideladatancheieriiinstalrii;
naintea solicitrii celei dea doua trane de plat, beneficiarul face dovada creterii
performanelor economice ale exploataiei, prin comercializarea produciei proprii n
procent de minimum 20% din valoarea primei trane de plat (cerina va fi verificat n
momentulfinalizriiimplementriiplanuluideafaceri);
n cazul n care exploataia agricol vizeaz creterea animalelor, Planul de Afaceri va
prevede n mod obligatoriu amenajri de gestionare a gunoiului de grajd, conform
normelordemediu(cerinavafiverificatlamomentulfinalizriiimplementriiPlanuluide
Afaceri).
Not!
ncazulnfiinriiireconversieiplantaiilorpomicole,vorfiluatenconsiderarepentrusprijindoar
speciileeligibileisuprafeeleinclusenAnexaIIdinSubprogramulTematicPomicol(STP),exceptnd
culturadecpuninsereisolariicarepoatefiinfiinatpetotteritoriulnaional.Seaplicnotade
favorabilitate, conform metodologiei de calcul din cadrul Anexei II (Anexa 10) din Subprogramul
TematicPomicol(STP).Aceastanuseaplicncazulachiziiilorsimple.

ncazulinvestiiilornexploataiiviticolepentrusoiuriledestruguridevin,vorfieligibiledoar
exploataiile de vi de vie pentru vin din arealele vitiocole nominalizate prin OMADR 397/2003
pentru aprobarea Nominalizrii arealelor viticole i ncadrrii localitilor pe regiuni viticole,
podgorii i centre viticole, cu modificrile i completrile ulterioare (anexa 11 la Ghidul
Solicitantului).

Atenie!ZONALIMITROFreprezintzonadelimitatdecomunelesauoraelecucarecomuna
ncareestenregistratexploataiaaregraniecomune,nacelaijudei/saunjudeelevecine,
inclusivcelmaiapropiatoradeUATncareestenregistratexploataia.

Atenie!FERMIERACTIVPersoanafizicsaujuridicsauungrupdepersoanefizicesaujuridice,
indiferentdestatutuljuridicpecareunastfeldegrupimembriisildeinntemeiullegislaiei
naionale, care desfoar activiti agricole gestionate de un fermier i situate pe teritoriul
Romaniei, definit conform Legislaiei: Ordonana de Urgen nr. 3 din 2015 pentru aprobarea
schemelordeplicareseaplicnagriculturnperioada20152020ipentrumodificareaart.2
din Legea nr. 36/1991 privind societile agricole i alte forme de asociere n agricultur, care
poatefiregsitcaanexa9laghid.

IMPORTANT!
Sunt eligibili solicitanii care au vrsta de cel puin 18 ani mplinii la data depunerii Cererii de
Finanare.
Solicitantul deine competene i aptitudini profesionale, ndeplinind cel puin una dintre
urmtoarelecondiii:
studiimedii/superioarendomeniulagricol/veterinar/economieagrar;
Ghidul Solicitantului Submsura 6.1

12

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

cunotinendomeniulagricoldobnditeprinparticiparealaprogramedeinstruire /
certificatdecompetenedobnditecaurmareaexperienei(ANC);
sau
angajamentul de a dobndi competenele profesionale adecvate ntro perioad de
graiedemaximum33delunideladataadoptriidecizieiindividualedeacordarea
ajutorului.
ncazulstudiilordebaznvmntulminimobligatoriuestede8clase.
n cazul solicitanilor care dein competene profesionale conform OG nr. 129/2000 privind
formareaprofesionalaadulilor,aprobatprinLegeanr.375/2002,modificaticompletatprin
OG nr. 76/ 2004, precum i actele normative subsecvente (referitoare la normele de aplicare,
metodologiile, procedurile, clasificrile i nomenclatoarele specifice), acetia vor prezenta
certificatuldecalificare/absolvireemisdectreoinstituierecunoscutdeMinisterulEducaieii
Cercetriitiinifice.

PLANULDEAFACERItrebuiesincluddetaliiprivindobiectivelecareserealizeazdemonstrnd
c sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea conformitii cu standardele comunitare,
modernizareaidezvoltareaexploataiei.

PlanuldeafacerivafintocmitconformstructuriimodeluluicadruanexatlaGhiditrebuies
cuprinddetaliiprivind:
Prezentarea situaiei iniiale a exploataiei agricole (de ex. datele solicitantului, aria de
cuprindere a activitii, forma juridic a solicitantului, abiliti profesionale, istoricul
ntreprinderiiagricole,facilitideproducie,dotareaexploataiei);
Prezentareaetapeloriobiectivelorpropusepentrudezvoltareaexploataieiagricole(de
ex.obiectivulgeneral,obiectiveleoperaionaleplanificareandepliniriiacestora,riscurile
deimplementare,standardeinormeeuropenelegatedeproteciamunciiidemediui
normele sanitareveterinare, n cazul exploataiilor agricole care vizeaz creterea de
animale,planuldeamenajripentrugestionareagunoiuluidegrajd,conformnormelorde
mediuprecumipreviziuneabugetuluidevenituricheltuieli);
Prezentarea detaliat a aciunilor, inclusiv cele legate de sustenabilitatea mediului i de
utilizareeficientaresurselor,necesarepentrudezvoltareaexploataieiagricole,formarea
sau consilierea (mbuntirea economic propus a exploataiei, planul propus pentru
formare i consiliere pentru a mbunti aptitudinile beneficiarilor i eficacitatea
exploataiei, restructurarea i diversificarea activitilor agricole (evaluarea riscurilor de
mediuiplanificareaimplementrii).
Gestionareaeficientaplanuluideafaceriestecondiionatdestabilireadomiciliuluiia
sediuluisocialaltnruluifermiernUATulncareestenregistratexploataiaagricol.
ncazulncaretnrulfermiercareseinstaleaz,vafincadratntroactivitatesalarizat,
locul de munc deinut va fi n aceeai UAT sau zona limitrof a UAT n care este
nregistratexploataia,nmaximum9lunideladatasemnriicontractuluidefinanare.

ncazulsolicitanilorcareseangajeazcvordobndicompeteneleprofesionaleadecvatentro
perioaddegraiedemaximum33delunideladataadoptriidecizieiindividualedeacordarea
Ghidul Solicitantului Submsura 6.1

13

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

ajutorului se prezint angajamentul de a efectua cursurile necesare dobndirii competenelor


profesionale adecvate ntro perioad de graie de maximum 33 de luni de la data adoptrii
decizieiindividualedeacordareaajutorului,darnumaitrziudedatadepuneriiultimeitranede
plat.

ELIGIBILITATEACHELTUIELILOR

CheltuielilepropusenPlanuldeAfaceri,inclusivcapitaluldelucruiactivitilerelevantepentru
implementareacorectaPlanuldeAfaceriaprobatpotfieligibile,indiferentdenaturaacestora,
subrezervacondiiilorprivindcheltuielileneeligibile.

SprijinulseacordnvedereafacilitriistabiliriitnruluifermiernbazaPlanuluideAfaceri.Toate
cheltuielilepropusenPlanuldeAfaceri,respectndcondiiileprevzutenprezentulGhidiFia
tehnicasubmsurii6.1,inclusivcapitaluldelucruiactivitilerelevantepentruimplementarea
corectaPlanuluideAfaceriaprobatpotfieligibile,indiferentdenaturaacestora.
Tinerii fermieri care beneficiaz de sprijin pot achiziiona terenuri agricole n limita a 10% din
totalulcheltuielilortotaleeligibileprevzutenplanuldeafaceri.

n cazul n care exploataia agricol vizeaz creterea animalelor, Planul de afaceri va viza
obligatoriu obiective/amenajri minime de gestionare a gunoiului de grajd, conform codului de
bunepractici.Caurmare,nPlanuldeAfacerivorfiprevzutenmodobligatoriuamenajride
depozitare i gestionare a gunoiului de grajd destinate evitrii infiltrrii n pnza freatic a
compuilor pe baz de nitrii i nitrai. Cerina ce va fi verificat n momentul finalizrii
implementrii planului de afaceri. Nerealizarea acestei condiii majore va atrage dup sine
recuperareantreguluisprijinacordat.
n cuprinsul planului de afaceri se vor detalia elementele minime necesare asigurrii
conformitii cu normele de mediu privind gestionarea platformelor de gunoi de grajd, iar
calculelesevorefectuanbazametodologieianexate(Anexa8),avndnvedereurmtoarele:

Pentrucalcululstabiliriicapacitaiimaximedestocareagunoiuluidegrajd,nvederearespectrii
condiiilor de bune practici agricole pentru gestionarea gunoiului de grajd (n conformitate cu
documenteleprivindCerinteminimeprivinddepozitaregunoidegrajddinAnexa8),estenecesar
ca fiecare beneficiar care isi va propune investiii pe sectorul zootehnic, sasi calculeze si sasi
prevad capacitatea de stocare aferenta a gunoiului de grajd. Acest calcul se va ntocmi prin
introducereadatelorspecificeincalculatoruldecapacitateaplatformeidegunoifilaproducie
degunoi
Inceeaceprivetecalcululstandarduluiprivindcantitateamaximadeingrasamintecuazotcare
pot fi aplicate pe terenul agricol, acestea se vor calcula prin introducerea datelor specifice in
calculatorulprivindcantitateamaximadeingrasamintecarepotfiaplicatepeterenagricoldinfila
AMN . Excepie de la calculul privind cantitatea maxima de ingrasaminte cu azot care pot fi
aplicate pe terenul agricol, fac tinerii fermieri care fac dovada ncheierii unui contract cu o
platformcomunaldegunoidegrajd.
Not!Zoneleincarepotfiintrodusedatelespecificesuntmarcatecugri.
Ghidul Solicitantului Submsura 6.1

14

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


ncazulexploataiilorcarepresupunnfiinarei/saureconversiaplantaiilorpomicolematerialul
fructiferutilizattrebuiesfiedincategoriebiologiccertificat(certificatalbastru)(acestdocument
vafiprezentatobligatoriulasolicitareaceleideadouacererideplat)ivorrespectacondiiile
prevzuteprinprezentulGhidiFiatehnicasubmsurii6.1.Solicitantulvaindicanplanulde
afaceri pentru furnizorul care ii va emite materialul sditor certificat pentru ndeplinirea
criteriuluideselecie.

Atenie! ndeplinirea obiectivelor minime obligatorii aplicabile exploataiei agricole i a


investiiilor propuse pentru atingerea acestora, stabilite de beneficiar n Planul de afaceri,
constituiecondiiedeeligibilitatepentruacordareaceleideadouatranedeplat.

Planul de afaceri va meniona obligatoriu: titlul proiectului, data ntocmirii acestuia i cursul de
schimbeuro/leialBnciiCentralEuropenevalabilladataelaborriiacestuia.
Implementarea planului de afaceri trebuie s nceap n termen de cel mult 9 luni de la data
decizieideacordareasprijinului.
VerificareandepliniriiconditiilordeeligibilitatesiaactivitilorprevzutenPlanuldeafacerise
va efectua pn la mplinirea a trei* ani (*cinci ani pentru exploataiile pomicole) de la data
aprobriidecizieiindividualedeacordareasprijinuluideinstalareatnruluifermier.

Atenie!AFIRvaprocedalarecuperareasprijinuluiacordat,nmodintegraldacplanuldeafaceri
nuesteimplementatcorectdectrebeneficiarinmodproporional cuobiectivelenerealizate
propusenPlanuldeAfaceri.

Not!ncazulnerespectriicondiiilordeeligibilitatemenionatenfiatehnicasubmsurii6.1,
precumiacelorobligatoriipentruimplementareacorectaplanuluideafaceri,sprijinulacordat
laprimatrandeplatvafirecuperatintegralinuvamaifipltitadouatran.
ncazulnerespectriicelorlalteobiectiveasumatedectrebeneficiarprinplanuldeafaceri,plata
va fi realizat proporional cu gradul de ndeplinire a obiectivelor asumate. Dup caz, vor fi
recuperatesumeledejaacordate.

Beneficiariiacesteisubmsuri,subformadeorganizareeligibilpentruaccesareasubmsurii6.1,
auobligaiadeai nscrietoatesuprafeeleagricoledeinuten RegistrulUnicdeIdentificarela
APIA/RegistrulAgricol,nperioadadedepunerestabilitaconformlegislatieinationale,odatcu
depunereacereriiunicedeplatpesuprafaideainregistratoateanimalelenaintededata
de referin la ANSVSA/ DSVSA/ Medic Veterinar/ Registrul Agricol, pstrnd cel puin
dimensiunea SOurilor pentru care sa acordat sprijinul, pe perioada de implementare, trei* ani
(*cincianipentruexploataiilepomicole)imonitorizareaproiectului(cinciani).

Datadereferin,respectivanul0dinplanuldeafacerireprezint:ultimamodificarenRegistrul
ExploataieidelaANSVSA/DSVSAnaintededatadeschideriisesiuniideevaluareproiecte.

Ghidul Solicitantului Submsura 6.1

15

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

La cea dea doua tran de plat se va verific extrasul de la ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripia
veterinar i/ sau Registrul Unic de Identificare de la APIA i se va prezenta de ctre beneficiar
copia Registrului Agricol pe anul n curs, pe baza crora se va verifica pstrarea dimensiunii
exploataiei(SO).
Astfel dimensiunea nu poate s scad fa de momentul depunerii cererii de finantare, ns
aceastapoatecrete.

CHELTUIELILENEELIGIBILE,respectivcondiiileaplicabilepentruanumitetipuridecheltuielisunt:

cheltuielilecuachiziionareadebunuriiechipamentesecondhand;

cheltuieli efectuate nainte de semnarea contractului de finanare a proiectului cu


excepia:costurilorgeneralemaisusmenionatecarepotfirealizatenaintededepunerea
cererii de finanare, a cheltuielilor necesare implementrii proiectelor care presupun i
nfiinare/reconversie plantaii pomicole, care pot fi realizate dup depunerea cererii de
finanare;

cheltuieli cu achiziia mijloacelor de transport pentru uz personal i pentru transport


persoane;

cheltuielicuinvestiiilecefacobiectuldubleifinanricarevizeazaceleaicosturieligibile;

dobnzidebitoare;

achiziionarea de terenuri neconstruite care depesc 10% din cheltuielile totale eligibile
prevzutenplanuldeafaceriideterenuriconstruite;

achiziionareadeterenuriconstruite;

taxa pe valoarea adugat, cu excepia cazului n care aceasta nu se poate recupera n


temeiul legislaiei naionale privind TVAul i a prevederilor specifice pentru instrumente
financiare;

ncazulcontractelordeleasing,celelaltecosturilegatedecontracteledeleasing,cumarfi
marjalocatorului,costurilederefinanareadobnzilor,cheltuielilegeneraleicheltuielile
deasigurare.

cheltuielile eligibile prin Programul Naional de Sprijin i Programul Naional Apicol,


precumicelecarepotfaceobiectuldubleifinanri.

Atenie!
1.
Nu sunt eligibile investiiile finanate prin PNS, respectiv: reconversia / restructurarea
culturilordevidevienobilpentruvin,platlahectar(ha),asigurarearecoltei,cumprareasau
nchirierea echipamentelor noi, inclusiv tehnica software pentru producerea vinului, investiii n
modernizarea infrastructurii existente de vnzare i prezentare (vinoteci, sli de prezentare) i
marketingul produselor vitivinicole, respectiv promovarea pe piee tere i informare pe piaa
intern)ioricealteinvestiiiderulateprinPNS.
2.
n cazul exploataiilor apicole, nu sunt eligibile investiiile susinute prin PNA, respectiv,
servicii de asisten tehnic pentru apicultori i grupuri de apicultori, activiti de profilactic i
combatere a varoozei, achiziionare stupi, raionalizarea transhumanei, asisten pentru
laboratoarele de analiz a caracteristicilor fizicochimice ale mierii, asisten pentru refacerea
epteluluiapicolpeteritoriulnaionalioricealteinvestiiiderulateprinPNA.
Ghidul Solicitantului Submsura 6.1

16

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

FermieriicarebeneficiazdesprijinderulatprinPNSiPNA,dupdepunereacereriidefinanare,
nusunteligibilipentrusprijinncazulncareexploataiavizatpentrusprijinncadrulsubmsurii
6.1.estedominantapicolsaupentrustruguridevin.

Se consider dubl finanare orice fel de investiie i achiziie prin asociaiile de profil i
decontareaacestorcheltuieliprinPNA/PNSdupmomentuldepuneriiCereriideFinanare,innd
contdefaptulcbeneficiarulareposibilitateadearealizaacesteanbazasprijinuluiacordat.
Toate exploataiile agricole care i formeaz calculul SO inclusiv din stupi trebuie s introduc
sistemuldeidentificareinregistrareastupiloristupinelor,constndnplcuedeidentificare
pentru fiecare stup i panouri de identificare a stupinelor, n conformitate cu Ordinul MADR nr.
119/25.05.2011pentruaprobareaSistemuluiunitardeidentificareastupineloristupilor.

2.3Criteriideseleciealeproiectului

Evaluarea proiectelor se realizeaz lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat


(autoevaluare/prescoring)maimaresauegaldecatpraguldecalitatelunarmentionatinanuntul
licitatieianualedeproiecte.
Pentru aceast submsur pragul minim este de 25 de puncte si reprezint pragul sub care
niciunproiectnupoateintralafinanare.
Atenie! Este important ca nainte de depunerea cererii de finanare, s identificai, obiectiv,
punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) pe care aceasta o ntrunete i sl menionai n
cerereadefinanare,seciuneaA6Datedespretipuldeproiectibeneficiar.nsituaiancaren
momentulevaluariiseconstatcsolicitantuliaestimatpunctajul(autoevaluare/prescoring)cu
mai mult de 20% fata de punctajul stabilit de AFIR, acetia vor intra n procesul de selecie in
raportuldeselectiefinal.Raportuldeseleciefinalsentocmetedupultimulraportdeselecie
lunar aferent sesiunii continue anuale de selecie a cererilor de finanare i conine evaluarea
tuturorproiectelorcareaupunctajulestimatmaimicdectultimulpragdecalitatelunar,precum
itoateproiectelecareauavutpunctajulcalculatneobiectiv.
Scorulsecalculeaznbazaurmtoarelorprincipiideselecie:

Nr.
CRITERIIDESELECIE
crt.

Principiulsectoruluiprioritarcarevizeazsectorulzootehnic(bovine,apicultur,
ovineicaprine)ivegetal(legumicultura,inclusivproduceredematerialsaditor,
pomiculturaiproduceredesamn)
1)Sectorvegetal
Legumicultur (se refer att la legumele n cmp ct i la cele n spaii
protejate,inclusivciupercriiledinspaiileclimatizate),inclusivproducere
dematerialsditor
Produceredesmnsimaterialsaditor

Ghidul Solicitantului Submsura 6.1

Punctaj

30
25
17

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Pomicultur
2)Sectorzootehnic
Bovine(suntincluseibubalinele)
Apicultur
Ovineicaprine
*Pentru acordarea punctajului de selecie se va ine cont de ponderea culturilor sau speciilor de
animalencadrulcalcululuiSOcaretrebuiesfiedominantntotalulSOexploataie.

Principiul comasrii exploataiilor avnd n vedere numrul exploataiilor


preluateintegral
Solicitantulpreiaintegralminimtreiexploataiiagricole
Solicitantulpreiaintegraldouexploataiiagricole
Solicitantulpreiaintegralcelpuinoexploataieagricol
Pentruabeneficiadepunctajconformcriteriuluideselecie,preluareaexploataiilorserealizeaz
unitar,cutoatesuprafeeleianimalele,aacumaparnregistratelaAPIAi/saulaANSVSAin
Registrulagricol.
Caurmare,cedentulnutrebuiesmaifienregistratnRegistrulunicdeidentificaredelaAPIAi/
saunRegistrulexploataiilordelaANSVSA/DSVSA/CircumscripieVeterinariRegistrulAgricol.
Nuesteobligatoriepreluareacuriiiaanexelorgospodrieicedentului.

Principiulniveluluidecalificarendomeniulagricol*
Solicitantulaabsolvitcudiplomdestudiisuperioare ndomeniulagricol
Solicitantulaabsolvitstudiipostliceale ilicealendomeniulagricol
Formareprofesionalcareconferunniveldecalificaresuperiornivelului
minim obligatoriu solicitat prin eligibilitate i anume, prin curs de
calificare n domeniul agricol, agroalimentar, veterinar sau economie
agrar de cel puin Nivel 1 de calificare profesional, conform legislaiei
aplicabilelamomentulacordriicertificatuluidecalificareprofesional.
Pentrudemonstrareacriteriuluideselecieiacordareapunctajuluiminimsevaprezenta,pelng
documentulcarecertificabsolvireacelor8clase,unactdoveditor(diplom,certificatdecalificare)
eliberat de un formator de formare profesional acreditat (recunoscut de Ministerul Educaiei i
Cercetrii tiinifice) prin care se certific competenele profesionale (instruirea/ calificarea/
specializarea).

Principiul potenialului agricol care vizeaz zonele cu potenial determinate n


bazastudiilordespecialitate
Proiectul este implementat ntro zon cu potenial ridicat (conform
studiuluiICPAanexat)

Proiectul este implementat ntro zon cu potenial mediu (conform


studiuluiICPAanexat
Atenie!ncadrareantipuldepotenial(ridicatsaumediu)conformanexeinr.6 sevafaceinnd
cont de nota de bonitare a terenurilor din UAT unde figureaz cultura predominant existent/
nfiinat.
Dac exploataia este prevzut cu sistem de irigaii sau prin proiect este prevzut un astfel de
sistem, atunci se va ncadra n potentialul agricol conform notei de bonitare aferent culturilor
pentruterenurileirigate,conformanexeinr.6.
A se avea n vedere precizrile din legenda aferent anexei 8 prin care se face corelarea dintre

Ghidul Solicitantului Submsura 6.1

20
30
25
20

15
10
5

25
20

10

25
20

18

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

culoare i potenial (ridicat = culoarea verde, mediu= culoarea galben, culoarea rosu reprezinta
potenialsczutinuseacordpunctaj).
Pentru spaiile protejate (sere, solarii, ciupercrii) se va acorda punctajul aferent zonelor cu
potenialagricolridicat..
Pentrureconversia/nfiinareaexploataiilorpomicolenzonelecunotadefavorabilitatepotenat
ntre2.5i3.5,acesteavorfincadratenzonelecupotenialagricolmediu,iarceledinzonelecu
notadefavorabilitatepotenatmaimarede3,5devorfincadratenzonelecupotenialagricol
ridicat.
Pentru exploataii viticole pentru soiurile de struguri de vin din soiuri nobile din arealele cu
Denumire de Origine Controlat (DOC) i Indicaie Geografic (IG), aa cum sunt nominalizate i
identificateconformOMADR247/2012cumodificrileicompletrileulterioare(anexa12),acestea
vor fi ncadrate n investiii din zonele cu potenial agricol ridicat i se acord automat punctajul
aferentprimuluicriteriu.

Principiulraselor/soiurilorautohtone
Solicitantulipropuneprinproiectsaudemonstreazcdeine/ dezvoltlanivelul
exploataieiagricoleiprevedencadrulPlanuluideAfacericavapstraidezvolta
nucleul de rase (rasele vor fi certificate i se vor regsi n Registrul genealogic al
raselor), respectiv soiuri autohtone (conform Catalogului oficial al soiurilor
romnetiaprobatdectreISTIS)petoatduratadeimplementareaproiectului..

Atenie!
SectorVegetal
Punctajulsevaacordaproporionalnfunciedepondereanucleuluisoiurilorautohtoneexprimate
nSOdintotaldimensiuneeconomicaexploataiei.
Soiurile autohtone se regsesc n Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia/
InstitutuldeStatpentruTestareaiInregistrareaSoiurilor(ISTIS)aprobatanual.
SectorZootehnic
Punctajulseva acorda proportionaln funcie de pondereanumrului de animalepentru care se
prezintcertificate,dintotalefectivdeanimale.
Punctajulsevaacordapentruanimalelepentrucaresepoateprezentacertificatdeoriginepentru
animale de ras eliberat de Asociaii ale cresctorilor sau Organizaiile de ameliorare care
nfiineaziconducregistregenealogice.ListaacestororganizaiiiasociaiiseregsetenAnexa
13laprezentulghid.

TOTAL

100

Atenie! Punctajul estimat (autoevaluare,prescoring) se va face pe propria raspundere a


solicitantului.Punctajulminimpentruaceastsubmasurestede25puncte.

IMPORTANT!
ToateactivitilepecaresolicitantulseangajeazsleefectuezencadrulPlanuluideafacerii
pentrucareaprimitpunctajlaselecie,devincondiiiobligatoriipentrumeninereasprijinuluii
petoatperioadacontractuluidefinanare.

Ghidul Solicitantului Submsura 6.1

19

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

2.4Valoareasprijinuluinerambursabil

Sprijinulpublicnerambursabilseacordpentruoperioaddemaximtrei/cinciani(perioadade
cincianiseaplicdoarpentrusectorulpomicol)iestede:
50.000deeuropentruexploataiilentre30.000S.O.i50.000SO
40.000deeuropentruexploataiilentre12.000S.O.i29.999SO
Sprijinulpentruinstalareatinerilorfermierisevaacordasubformdeprimndoutrane,astfel:
75%dincuantumulsprijinuluilancheiereadecizieidefinanare;
25%dincuantumulsprijinuluisevaacordacucondiiaimplementriicorecteaplanuluide
afaceri, fr a depi trei* ani (*cinci ani pentru exploatatiile pomicole), de la ncheierea
contractuluidefinanare.
Atenie! n conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1306/ 2013, nu sunt
eligibili beneficiarii care au creat n mod artificial condiiile necesare pentru a beneficia de
finanarencadrulmsurilorPNDR20142020. n cazul constatrii unor astfel de situaii, n orice
etap de derulare a proiectului, acesta este declarat neeligibil i se procedeaz la recuperarea
sprijinului financiar, dac s-au efectuat pli.

Ghidul Solicitantului Submsura 6.1

20

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Capitolul3
Accesareafondurilornerambursabileacordatepentru
SPRIJINPENTRUINSTALAREATINERILORFERMIERI

ncazulinstalriitinerilorfermieri,principiulfinanriinerambursabileesteacelaalacordriiunei
primedeinstalare.
Un solicitant al sprijinului prin Submsura 6.1 poate depune n acelai timp proiecte pentrualte
msuridincadrulPNDR20142020pentruaficofinanateprinFEADR.

3.1Completarea,depunereaiverificareadosaruluicereriidefinanare

Dosarul Cererii de Finanare conine Cererea de Finanare nsoit de Planul de afaceri i


documentelejustificativeanexate.
FormularulstandardalCereriideFinanareesteprezentatnAnexa1siPlanuldeAfaceriinAnexa
2,laprezentulGhidisuntdisponibilenformatelectronic,laadresawww.afir.info.

3.1.1 COMPLETAREACERERIIDEFINANARE

Completarea Cererii de Finanare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului


standard. Pentrustabilirea dimensiunii economicea fermeiiavaloriisprijinuluideinstalaren
CerereadeFinanaresecompleteaztabelulcuStructuraculturiloricalcululSO.
naceastseciuneaCereriideFinanaresenscrietoatbazadeproducie(suprafee,animale,
pasri i familii de albine) pentru care solicitantul are documente de proprietate i/sau arend/
concesionare i care sunt nregistrate n Registrul Unic de Identificare de la APIA, i/ sau n
Registrul Exploataiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripie Veterinar i n Registrul Agricol
naintedesolicitareasprijinului.

Atenie! Speciile de plante i de animale care nu se regsesc n tabelul privind calculul SO


(Structura culturilor i Structura produciei zootehnice), nu sunt eligibile pentru calculul
dimensiuniiexploataieiagricole.

ncadrareaplantelordeculturiaanimalelorntabelulprivindcalcululSOserealizeazconform
Regulamentului(CE)nr.1444/2002iaCataloguluiOficialalsoiuriloriplantelordeculturdin
Romania,aflatepesitelaadresawww.afir..info.
CoeficieniiSO2010suntcalculaidecompartimentulRICA,iarpentrustabilireadimensiunii
economiceaexploataiiloragricolesevainecontdeurmtorulalgoritm:

Pentrupui,ginioutoare,altepsrivaloareaSOsereferla100capete,
PentruciupercriivaloareaSOsereferla100mp/an(suntincluse4cicluripean),
PentrufamiliidealbinevaloareaSOestecalculatpestup.

Atenie! Pentru exploataiile zootehnice solicitanii trebuie s dein n exploataia agricol


construciizootehniceadaptatepentrucretereaanimaleloriapasrilor.
Ghidul Solicitantului Submsura 6.1

21

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

La momentul depunerii Cererii de Finanare, solicitantul se va angaja privind nregistrarea ca


exploataiecomercialdetipA,iarladataaprobriidectreAFIRadecizieipentruacordarea
sprijinuluiexploataiazootehnictrebuiesfienregistratdectreANSVSA(conformOrdinului
Preedintelui ANSVSA nr. 16 din 16 martie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
privind procedura de nregistrare/autorizare sanitarveterinar a unitilor/centrelor de
colectare/exploataiilor de origine i a mijloacelor de transport din domeniul sntii i al
bunstrii animalelor, a unitilor implicate n depozitarea i neutralizarea subproduselor de
origineanimalcarenusuntdestinateconsumuluiumaniaproduselorprocesate,cumodificarile
si completarile ulterioare) cu prezentarea documentului care certific nregistrarea exploataiei
zootehnicedetipA.

ExploataiecomercialdetipAexploataiedeanimaledeinutdepersoanefiziceautorizate,
ntreprinderiindividuale,ntreprinderifamilialesaupersoanejuridiceorganizatencondiiilelegii,
nregistrate i autorizate de oficiul registrului comerului, nregistrat n Sistemul naional de
identificare i nregistrare a animalelor, care ndeplinete condiiile prevzute n anexa nr. 50 i
estenregistratsanitarveterinar.

ATENIE!
Solicitantul, fermierul, are obligaia declarrii la
La stabilirea dimensiunii exploataiei
APIA a tuturor parcelelor agricole eligibile i
agricole se ia n calcul ntreaga baz de
neeligibilepecareleutilizeaz,nedeclarareantregii
producie: suprafee i culturi, animale i
suprafeeutilizateatrgnddupsinesanciuni(art.
pasri pe specii i categorii, precum i
16 din Regulamentul CE nr. 640/2014 cu familiile de albine, utiliznd tabelul privind
modificrileicompletrileulterioare).Pentruase calcululSOalexploataiei.
nregistra la APIA, suprafaa parcelei agricole s fie
decelpuin0,3ha.
ncazulviilor,livezilor,culturilordehamei,pepinierelorpomicole,pepinierelorviticole,arbutilor
fructiferi,suprafaaminimaparceleitrebuiesfiedecelpuin0,1ha;

Solicitanii trebuie s fac dovada existenei vetrei stupinei, dei terenul care formeaz aceast
vatrnuesteobligatoriusfienregistratlaAPIA.

Atenie! n situaia n care suprafaa declarat n Registrul Unic de Identificare APIA este mai
maredectceadinRegistrulAgricol,proiectulesteneeligibil.

Suprafeele i culturile declarate la APIA trebuie s fie identice cu suprafeele i culturile


completatedesolicitantnCerereadeFinanare.
Anul0dinPlanuldeafacerireprezintanulcareincludeultimaperioaddedepunereacererii
unice de plat pe suprafa la APIA (depusa conform legislatiei nationale) i ultimele nregistrri
efectuate n Registrul Exploataiilor ANSVSA/DSVSA/Circumscripie Veterinar naintea datei de
referin, i se poate folosi i extrasul utilizatorului anterior (cedentul) de terenuri agricole
(exploataieagricol).

Ghidul Solicitantului Submsura 6.1

22

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

IMPORTANT!ndimensiuneaeconomicaexploataieiagricoleculturileianimalelecareasigur
consumulumanihranaanimalelortrebuiesreprezintepeste75%dintotalSO,attnanul0ct
ilasolicitareaacordariiceleideadouatranedeplat.

IMPORTANT! n cazul solicitanilor care dein ciupercrii, ponderea acestora din dimensiunea
economicaexploataieiagricolenutrebuiesdepeasc50%dintotalSOnanul,,0.

IMPORTANT!Daclastabilireadimensiuniieconomiceaexploataieisauluatncalcul,pentru
anul,,0,attfloricticiuperci,pondereaacestoracumulatnupoatedepi50%dintotalul
dimensiuniieconomiceaexploataiei.nacestcazflorilenutrebuiesdepeasc25%dintotalul
de50%dintotalSO.

Solicitanii care dein exploataii agricole exclusiv zootehnice (inclusiv apicole) vor fi verificai la
APIAdacaubazdeproducievegetalnexploatare.

Atenie!RezultatulcalculuidimensiuniiexploataieiagricoleladatadepuneriiCereriideFinanare
coincidecuanul0dinPlanuldeafaceri.
Anul ,,0 se realizeaz pe baza nregistrrilor din ultima perioad de depunere (nregistrare) a
cererii unice de plat pe suprafa n Registrul unic de identificare de la APIA din perioada de
depunerestabilitaconformlegislatieinationalei/saunRegistrulexploataiilorANSVSA/DSVSA/
CircumscripiaVeterinarconformsituaieiexistentenfermazootehniclamomentuldepunerii
CereriideFinanare,nnumepropriui/saualcedentului.

Nusunteligibilepentrusprijinacordatprinaceastsubmsurcontracteledecomodat/nchiriere
ncheiatepentruterenurileagricole(inclusivpuniifnee).

3.1.2DEPUNEREADosaruluiCereriideFinanare

CerereadeFinanaretrebuiecompletatnformatelectronic,nlimbaromn.
DosarulCereriideFinanarevacuprindenmodobligatoriuunopis,cuurmtoareleelemente:
Nr.crt. Titluldocumentului
Nr.pagin(dela.....pnla.....)

Pagina opis va fi pagina cu numrul ,,0 a Cererii de Finanare. Cererea de Finanare trebuie
completatntrunmodclaricoerentpentruanlesniprocesuldeevaluarealacesteia.
n acest sens, se vor furniza numai informaiile necesare i relevante, care vor preciza modul n
care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia i n ce
msurproiectulcontribuielarealizareaobiectivelorprogramului.
Documentele justificative necesare la momentul depunerii cererii de finanare vor fi bifate
csuelecorespunztoaredocumentelorjustificativedincadrulPunctuluiEalcereriideFinanare,
LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE SUBMSURII 6.1, din coloana
DOCUMENTE DEPUSE LA CEREREA DE FINANARE, iar pentru cele obligatoriu a fi depuse dup
Ghidul Solicitantului Submsura 6.1

23

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

publicarea Raportului de selecie, vor fi bifate csuele corespunztoare documentelor


justificativedincoloanaDOCUMENTEDEPUSELAMOMENTULCONTRACTRII.

Atenie! Numai Cererea de Finanare i documentele justificative completate dup modelul


standardprezentat,sunteligibilepentrufinanarencadrulMsurii6.1.

Formularul standard al Cererii de Finanare este prezentat n Anexa 1 la prezentul Ghid i este
disponibil,nformatelectronic,laadresawww.afir.info.
Cererea de Finanare trebuie nsoit de anexele tehnice i administrative conform listei
documentelor prevzute n modelul standard. Anexele Cererii de Finanare fac parte integrant
din aceasta i vor fi depuse n format letric (pe hrtie) sau online*, caz n care Cererea de
Finanare i documentele anexate vor fi scanate i depuse online pe siteul www.afir.info (*n
situaiancarebeneficiariisuntpregtiiidezvoltareasistemuluiinformaticvapermite).

Dosarul Cererii de Finanare se completeaz ntrun exemplar original i mpreun cu


documenteleataate(conformListeiDocumentelordinCerereadeFinanare)sedepunelaOficiul
Judeean pentru Finanarea Investiiilor Rurale (OJFIR) al judeului unde este nregistrat
exploataia, mpreun cu formatul electronic (CD) al Cererii de Finanare (acesta va include
CerereadeFinanareiPlanuldeafaceri).
Fiecare exemplar din dosarul Cererii de Finanare va fi legat, paginat i opisat, cu toate paginile
numerotatemanualnordinedela,,1la,,nnparteadreaptsus,afiecruidocument,unde,,n
estenumarultotalalpaginilordindosarulcomplet,inclusivdocumenteleanexate,astfelncts[
nupermitdetaareai/saunlocuireadocumentelor.Opisulvafinumerotatcupagina,,0,fiecare
paginvapurtatampilasolicitantului.
Pentru acele documente justificative originale care rmn n posesia solicitantului (ex: act de
proprietate, act de identitate, etc.), copiile depuse n Dosarul Cererii de Finanare trebuie s
coninameniuneaConformcuoriginalul.

IMPORTANT!
Vafiataatocopieelectronic(prinscanare)aPlanuluideafaceri,caiatuturordocumentelor
ataate Cererii de Finanare, salvate ca fiiere distincte cu denumirea conform listei
documentelor (seciunea specific din cererea de finanare). Scanarea se va efectua dup
finalizareadosarului(paginare,meniuneacopieconformcuoriginaluletc.),naintedeafilegat,
cuorezoluiedescanaremaximde300dpi(recomandat150dpi)nfiiereformatPDF.
Numelefiierelornutrebuiesconincaracteredegenul:~"#%&*:<>?/\{|},nutrebuie
sconindoupunctesuccesive...
Numrulmaximdecaracterealenumeluiunuifiiernutrebuiesfiemaimarede128,iarnumrul
maxim de caractere ale numelui unui director de pe CD nu trebuie s fie mai mare de 128 de
caractere.

ncazulncareproiectulesteamplasatpeteritoriulmaimultorjudee,acestavafidepuslaOJFIR
pe raza cruia exploataia agricol are ponderea cea mai mare (suprafaa agricol/ animale).
DosarulCereriideFinanaresedepunepersonaldectresolicitant.
Ghidul Solicitantului Submsura 6.1

24

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

IMPORTANT!
SolicitantultrebuiesdepunpersonalDosarulCereriideFinanarecorectcompletat,mpreun
cu toate documentele justificative anexate. Acestea vor fi marcate clar, pe copert, n partea
superioardreapt,cuORIGINAL,respectivCOPIE.
Nu se permite depunerea dosarului cererii de finanare de ctre persoane mandatate prin
procurnotarial.

Atenie!SolicitantultrebuiesseasigurecaramnenposesiaunuiexemplarcompletalDosarului
CereriideFinanare,nafaraceluipecareldepune.

3.1.3VERIFICAREADOSARULUICERERIIDEFINANAREDECTREOJFIR

VerificareacererilordefinanaresefacedectreOJFIR.

1.VERIFICAREAELIGIBILITIICERERIIDEFINANARE
Verificareaeligibilitiiesteefectuatnbazadocumentelordepusedectresolicitant,pesuport
letric.
Verificareaeligibilitiitehniceifinanciareconstn:
verificareaeligibilitiisolicitantului;
verificareacriteriilordeeligibilitate;
verificareaplanuluideafaceriiatuturordocumenteloranexate

Atenie! Agenia pentru Finanarea Investiiilor Rurale i rezerv dreptul de a solicita


documente sau informaii suplimentare dac, pe parcursul verificrilor i implementrii
proiectului,seconstatcestenecesar.

Cazurilencareexpertulevaluatorpoatesolicitainformaiisuplimentaresunturmtoarele:
(1)
ncazulncaredocumentultehnic(Planuldeafaceri)conineinformaiiinsuficientepentru
clarificareaunuicriteriudeeligibilitatesauexistinformaiicontradictoriininteriorullui,
ori,fadecelemenionatenCerereadeFinanare.
(2)
ncazulncareexistdiferenedecalculalsprijinului.

n cazul n care restul documentelor din Cererea de Finanare nu sunt n conformitate cu forma
cerutlacap.4.1Documentelenecesareladepunereacereriidefinanaresauacesteanusunt
conformecucopiascanataaCereriideFinanare,Cerereadefinanarevafideclaratneeligibil.

nurmaacestorverificripotexistatreisituaii:
proiectulesteneeligibil;
proiectulesteeligibilivaaveaunpunctajpraguldecalitatelunar.
proiectulesteeligibilivaaveaunpunctaj<praguldecalitatelunar.

Ghidul Solicitantului Submsura 6.1

25

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

2.VERIFICAREACRITERIILORDESELECIE
nurmaverificriipotexistatreivariante:
cererea de finanare a ntrunit un punctaj < pragul de calitate lunar i se va ncadra n
categoriacererilordefinanarenateptare;
cererea de finanare a ntrunit un punctaj pragul de calitate, caz n care se continu
verificareacondiiilordeeligibilitate;
cerereadefinanareantrunitunpunctajmaimiccucelpuin20%decatpunctajulestimat
(autoevaluare, prescoring), caz n care vor intra n procesul de selecie n raportul de
seleciefinal.

3.SELECIAPROIECTELOR
Submsura va beneficia de o alocare financiar anual. Alocarea financiar public a submsurii
aferentperioadeidedepunerecontinue,criteriiledeselecie,punctajeledeselecie,criteriilede
departajare i pragul minim sunt realizate la iniiativa AM PNDR cu consultarea prelabil a
Comitetului de Monitorizare. Pentru fiecare sesiune anual continu se face un ANUN DE
LANSARE A LICITAIEI n care se vor prezenta: alocarea anual corespunztoare domeniilor de
intervenie,intervaluldedepunereaproiectelor,pragulminimipraguriledecalitatelunare.

Solicitanii/ beneficiarii la depunerea proiectului completeaz in Cererea de Finantare cmpul


aferentpunctajuluiestimativ(autoevaluare/prescoring).

Depunereacontinuaaproiectelorncadrulsesiuniianualeseopretenaintedetermenullimit,
atunci cnd valoarea public total a proiectelor depuse avnd un punctaj estimat
(autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal dect pragul de calitate aferent lunii respective
ajungelanivelulalocriisesiuniianuale.

Toateproiecteledepusentroluncalendaristic,ceaupunctajulmaimaresauegaldectpragul
de calitate corespunzator lunii respective, vor fi evaluate de ctre AFIR. Celelalte proiecte vor fi
evaluatenlunileurmtoare,atuncicndpunctajulestimativ(autoevaluare/prescoring)vadeveni
maimaresauegalcupraguldecalitatecorespunzatorluniirespective,ivorintrancompetiiecu
proiecteledepusenlunilerespective.

Pentruproiecteledepusecupunctajulmaimaresauegaldecatpraguldecalitatecorespunzator
lunii respective se va ntocmi un raport de selectie lunar, cu exceptia proiectelor pentru care
solicitantiiiauestimatpunctajul(autoevaluare/prescoring)cumaimultde20%fatadepunctajul
stabilitdeAFIR,candacetiavorintranprocesuldeselecieinraportuldeselectiefinal.
Seleciaproiecteloreligibilesefacenordineadescresctoareapunctajuluideselecie,ncadrul
alocriidisponibilepentruselecialunarcereprezintdiferenadintrealocareaanualivaloarea
public total a proiectelor selectate prin rapoartele de selecie lunare anterioare. n cazul
proiectelorcuacelaipunctaj,departajareaacestorasefacenordineaurmtoarelorprioriti:
(1)
niveluldecalificarendomeniulagricol;
(2)
sectorulprioritar.
Ghidul Solicitantului Submsura 6.1

26

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


ncazulncareexistproiectecuacelaipunctajiaceleaiprioriti,departajareasevafacen
ordine descresctoare a dimensiunii economice a exploataiei agricole exprimate prin standard
output(SO).

ntermenmaximde37zilelucratoaredelasfarsitulluniirespective,termencesepoateprelungi
cunc10dezilelucrtoaredacsuntnevaluareproiectepedousaumaimultesubmsurise
publicaraportuldeselectielunarpesiteulAFIR,iarbeneficiariiauladispoziie10zilelucrtoare
pentruadepunecontestaiicuprivirelarezultatulselecieilasediileOJFIR.

Dupexpirareatermenuluidedepunereacontestaiilor,AFIRvaprocedalaseleciaproiectelorcu
punctajultotalmaimaresauegaldectpraguldecalitateaferentultimeisesiunipentrucaresa
ntocmit un raport de selecie lunar i care nu au depus contestaii, iar proiectele eligibile cu
punctajul total mai mic dect ultimul prag de calitate aferent lunii pentru care sa ntocmit un
raport de selecie lunar vor rmne n ateptare i vor intra n competiie cu proiectele depuse
ulterior.

Dup soluionarea contestaiilor de ctre Comisia de Contestaii i publicarea raportului de


contestaii pe pagina de internet al AFIR, solicitanii sunt notificai n 3 zile lucrtoare de la
publicare. Dup publicarea raportului lunar de contestaii in maxim 47 zile lucratoare de la
expirareatermenuluidedepunereacontestaiilor,termencesepoateprelungicunc15dezile
lucrtoaredacsuntnanalizcontestaiipedousaumaimultesubmsuri,AFIRvaprocedala
seleciaproiectelorcupunctajultotal maimaresau egaldecatpraguldecalitateaferent ultimei
lunipentrucaresaintocmitunraportdeselectielunar,iarproiectelecupunctajultotalmaimic
dectultimulpragdecalitateaferentluniipentrucaresaintocmitunraportdeselectielunarvor
rmnenateptareivorintrancompetiiecuproiecteledepuseulterior.

Atenie!
EvaluareacriteriilordeseleciesefacenumainbazadocumentelordepuseodatcuCerereade
finanare.

Atenie!
Solicitaniivorputeasredepunosingurdatproiectulncadruluneisesiunianualecontinue
numaidupretragereanprealabilaacestuia.

3.2Contractareasprijinuluinerambursabil

Dup expirarea termenului de depunere a contestaiilor aferente unui Raport de selecie


lunar/final, n care sunt incluse proiectele aprobate AFIR notific beneficiarul privind selectarea
CereriideFinanarenvedereacontractrii.
Dupsoluionareacontestaiilor,proiecteleeligibilecupunctajulmaimaresauegaldectultimul
proiect intrat la finanare, AFIR notific beneficiarul privind selectarea Cererii de Finanare n
vedereacontractrii.
Ghidul Solicitantului Submsura 6.1

27

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


n urma depunerii la AFIR a Cererii de Finanare i a documentelor solicitate la contractare, pe
suportdehartie,unproiectselectatpoatefideclaratneeligibil,dacnurmaverificriiacestoranu
suntndeplinitecondiiiledeeligibilitate.

Obiectul Contractului l reprezint acordarea finanrii nerambursabile de ctre AFIR, pentru


punereanaplicareaCereriidefinanareasumatdectresolicitant.
Beneficiarului i se va acorda finanarea nerambursabil n termenii i condiiile stabilite n
Contract,careesteconstituitdinContractuldeFinanareianexeleacestuia.
Cererea de finanare depus de beneficiar, rezultat n urma verificrilor, modificrilor i
completrilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare i selecie devine obligatorie pentru
beneficiar.
Beneficiarulacceptfinanareanerambursabiliseangajeazsimplementezecorectplanulde
afaceripepropriarspundere.

Atenie!ntermende15zilelucrtoaredelaprimireanotificrii,solicitantulautorizattrebuies
seprezintelasediulCRFIRdecareaparine,nvedereasemnriiContractuluidefinanare.
La acest moment se va prezenta cazierul judiciar al solicitantului n care se va verifica lipsa
nscrierilorcareprivescsanciunieconomicofinanciare.

Totodat, solicitanii autorizai ca PFA, II, IF (conform OG 44/2008) sau SRL cu asociat i
administrator unic sau asociai multipli(conform Legii societilor nr. 31/1990 republicat) au
obligaiasprezintedocumentuldelabanccuurmtoareledate:denumirea,adresabncii,codul
IBANalcontuluispecialncaresederuleazoperaiunilecuAFIR.

ATENIE!
La semnarea contractului de finantare, beneficiarul va prezenta documentele n original pentru
verificareaconformitiicudocumenteledepusencopieodatcucerereadefinanare.

La data semnrii Contractului de Finanare, exploataiile agricole care iau calculat volumul
sprijinuluidinanimale(psri,bovine,ovine,caprine,porcine)trebuiesprezintedocumentulprin
caresedemonstreazcsuntnregistratelaANSVSA,caexploataiecomercialdetipA,conform
OrdinuluiANSVSAnr.16din16.03.2010.

IMPORTANT!
n cazul n care solicitantul nu se prezint n termenul precizat n Notificare pentru a semna
Contractul de finanare i nici nu anun AFIR, atunci se consider c a renunat la ajutorul
financiarnerambursabil.

Verificareaconformitiilancheiereacontractuluidefinanare:
Efectuarea conformitii se va realiza nainte de semnarea contractului de finantare i const n
verificareaCereriideFinanaredac:
Ghidul Solicitantului Submsura 6.1

28

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

documentele originale aflate n posesia solicitantului corespund cu Cererea de Finanare


depuspeformatdehrtie.

Atenie!ncazulncareexpertulverificatordescopermodificriulterioareadusedocumentelor
scanatenformatelectronic,proiectulesteconsideratneeligibilinusevamaincheiacontractul
definanare.

Constituieeroaredefondnesemnareadeclaraiilorpepropriarspunderesituaiencareproiectul
estedeclaratneeligibil.

Atenie! Se recomand consultarea textului integral al Contractului de finanare (Anexa 3 la


prezentulghidveziwww.afir.info),parcurgereaintegraliasumareacelorprevzutenacestai
anexeleaferente,asigurndusetotodatdeintrareanposesieaacestora.

DuratadeexecuieaContractuluideFinanareestedemaxim36deluni.Aceastacuprinde:
durata de realizare a obiectivelor i implementarea corect a planului de afaceri este de
maxim 33 de luni de la semnarea contractului i reprezint termenul limita pn la care
beneficiarulpoatedepuneultimacereredeplat.
la durata de realizare a obiectivelor i implementarea corect a planului de afaceri se
adaugtermenuldemaxim90dezilecalendaristicepentruefectuareaultimeipli.

n cazul proiectelor care vizeaz sectorul pomicol, prin excepie de la prevederile de mai sus,
durata de execuie a contractului este de maxim 60 luni calculate ncepnd cu data semnrii
contractuluidefinanaredeambelepri.Aceastacuprinde:
durataderealizareaobiectiveloriimplementareacorectaplanuluideafaceriestede
maxim 57 de luni de la semnarea contractului i reprezint termenul limit pn la care
beneficiarulpoatedepuneultimacereredeplat.
ladurataderealizareefectivaobiectiveloriimplementareacorectaplanuluideafaceri
seadaugtermenuldemaxim90dezilecalendaristicepentruefectuareaultimeipli.

Duratadevalabilitateacontractuluireprezintduratadeexecuieacontractuluidefinanare,la
care se adaug 5 ani de monitorizare de la data ultimei pli efectuate de ctre Autoritatea
Contractant. Beneficiarul se oblig s respecte i s menin pe toat durata de valabilitate a
contractului,criteriiledeeligibilitateideselecienscrisenPlanuldeafaceri,parteintegrantdin
Cerereadefinanare.Incazulnerespectariiacestora,sumeleacordatevorfirecuperateintegral.

Deasemenea,peoperioadde5anidelaultimaplatefectuatdeAgenieBeneficiarulseoblig
s nu modifice obiectivele prevazute n Planul de afaceri, parte integrant din Cererea de
finanare,snunstrinezeexploataiaparialsauintegralisnuincetezeactivitateaagricol.

Ghidul Solicitantului Submsura 6.1

29

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

3.3Plata

ncazulinstalriitinerilorfermieri,principiulfinanriinerambursabileesteacelaalacordriiunei
primedeinstalare.
SprijinuldeinstalarevafiacordatndoutranedeplatautorizatedeAFIR:
prima tran se va acorda la data aprobrii de ctre AFIR a solicitrii pentru acordarea
sprijinuluiiestede75%dinvaloareasprijinuluipentruinstalare;
a doua tran, de 25% din valoarea sprijinului pentru instalare se va acorda la
ndeplinireaaciunilorprevzutenPlanuldeafaceri.
Verificareacondiiilorpentruacordareaceleideadouatrannuvadepi33deluni(57
de luni pentru sectorul pomicol) de la data aprobrii de ctre AFIR a deciziei pentru
acordareasprijinului.
Pn la cea dea doua tran de plat, beneficiarii trebuie s realizeze toate investiiile
pentrumodernizareaidezvoltareaexploataiei,propusenPlanuldeafaceri.

Dosarul Cererii de Plat se depune de beneficiar la OJFIR, pe suport de hrtie i pe suport


magnetic(CD).Dosarulcereriideplattrebuiescuprinddocumentelejustificativeprevzuten
INSTRUCIUNILEDEPLAT(veziAnexa3laContractuldefinanarepesiteulAFIRwww.afir.info).

Atenie!Beneficiarulesteobligatsnunstrinezei/sausnumodificeobiectivelerealizateprin
proiectpeoperioadde5anidelaultimaplatefectuatdeAgenie.

Prima cerere de plat se va depune n maxim 10 de zile de la data semnrii Contractului de


finanareireprezint75%dinvaloareasprijinuluiacordat.Platasevaefectuanmaxim90de
ziledeladatadeclarriiconformitiicereriideplatdectreAFIR.

nainteasolicitriiceleideadouatranedeplat,beneficiarulseobligsfacdovadacreterii
performanelor economice aleexploataiei, prin comercializarea produciei proprii n procent de
minimum20%dinvaloareaprimeitranedeplat.Cerinavafiverificatnmomentulfinalizrii
implementriiplanuluideafaceriprinprezentareadocumentelorjustificative,conformlegislaiei
nvigoare.
n cazul exploataiilor agricole care vizeaz creterea animalelor, planul de afaceri trebuie s
prevad amenajri de stocare i gestionare a gunoiului de grajd conform normelor de mediu,
potrivitPROGRAMULUIDEACIUNIpentruproteciaapelormpotrivapoluriicunitraiprovenii
din surse agricole 2013 i a Codului de bune practici agricole pentru protecia apelor mpotriva
polurii cu nitrai din surse agricole, iar la a doua cerere de plat se va verifica conformarea cu
legislaianvigoare.

Dosarul cererii de plat pentru a doua tran se depune dup ndeplinirea conformitii i a
realizrii investiiilor propuse de beneficiar n planul de afaceri, i dup depunerea cererilor de
platpesuprafadelaAPIA,darnumaidevremede1iuliealceluidealdoileaandinPlanulde
afaceri.

Ghidul Solicitantului Submsura 6.1

30

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Depunerea dosarului pentru a doua tran este condiionat totodat de pstrarea dimensiunii
exploataiei(SO)idupfinalizareaimplementriicorecteaplanuluideafaceri,fradepitrei*
ani(*cincianipentruexploatatiilepomicole)delasemnareacontractuluidefinanare.
Adouacereredeplatsedepunenmaxim33*deluni(*57pentruexploatatiipomicole)dela
datasemnriiContractuluidefinanare,dupverificareandepliniriituturoraciunilorprevzute
nPlanuldeAfaceri,inclusivdupimplementareastandardelorcomunitare(dacestecazul)i
reprezint 25% din valoarea sprijinului acordat. Plata se va efectua n maxim 90 de zile
calendaristicedeladatadeclarriiconformitiicereriideplatdectreAutoritateaContractant.

Beneficiarul care la depunerea Cererii de Finanare ia luat angajamentul de a dobndi


competeneleprofesionaleadecvatentroperioaddegraiedemaximum33delunideladata
semnrii contractului de finanare, are obligaia de a face dovada ndeplinirii angajamentului
asumat,ladepunereaceleideadouatranedeplat.Incazcontrar,proiectuldevineneeligibil,iar
sprijinulacordatvafirecuperatintegral.

Ghidul Solicitantului Submsura 6.1

31

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Capitolul4
INFORMAIIUTILEPENTRU
ACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILE

4.1 DocumentelenecesareladepunereaCereriideFinanare

1.Plandeafaceripentrudezvoltareaexploataiei
2.Documenteproprietate/folosinpentruexploataiaagricol;
a. Documentesolicitatepentruterenulagricol:
document care atest dreptul de proprietate asupra terenului agricol
conformlegislaieinvigoare(contractdevnzarecumprareautentificatde
notar,actdedonaieautentificatdenotar,hotarrejudecatoreascdefinitivi
irevocabil cu punere n posesie, certificat de motenitor unic autentificat de
notar i alte documente care demonstreaz terilor dreptul de proprietate
conformlegislaieinvigoareautentificatelanotar),
i/sau
tabel centralizator emis de Primrie, semnat de persoanele autorizate
conformlegii,(coninndsumarulcontractelordearendarecuovalabilitatede
minimum 10 ani pentru sectorul vegetal i minimum 15 ani pentru sectorul
pomicol,excepiepepinierele,culturiledecpun,zmeur,mur,coacziagri
unde perioada minim este de 10 ani, de la data depunerii Cererii de
Finanare),cusuprafeeleluatenarendpecategoriidefolosiniperioada
dearendare,
i/sau
contract de concesionare (cu o valabilitate de cel puin 10 ani pentru
sectorul vegetal i minimum 15 ani pentru sectorul pomicol, de la data
depunerii Cererii de Finanare) nsoit de adresa emis de concedent care
coninesituaiaprivindrespectareaclauzelorcontractuale,dacestengraficul
derealizareainvestiiilorprevzutencontractialteclauze;
documente pentru terenul ce constituie vatra stupinei acte de
proprietateconformlegislaieinvigoare,saucontractdeconcesiune/contract
de arend/ nchiriere/comodat pentru o perioada de minimum 10 ani.
Suprafaadetereneligibilpentruvatrastupineiestedeminim5mp/stupi50
mppentrufiecarepavilionapicol.

b. Documentesolicitatepentrucldiri:
actuldeproprietate;
alte documente care demonstreaz dreptul de folosin asupra cldirii
(contract de arend/concesiune) valabile cel puin 10 ani de la data semnrii
contractuluidefinanare;
ncazulrealizriidelucrriasupracldirilor,documenteledeproprietatela
punctulb)suntobligatorii.
Ghidul Solicitantului Submsura 6.1

32

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

c. Documentesolicitatepentruanimale,psriifamiliidealbine:
extras din Registrul Exploataiei emis de ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripia
Veterinar (adeverin eliberat de medicul veterinar de circumscripie) din
caresrezulte:efectivuldeanimaledeinut,alpsrilorialfamiliilordealbine
i data primei nscrieri a solicitantului n Registrul Exploataiei, nsoit de
formulardemicareANSVSA/DSVSA(Anexa4dinNormelesanitareveterinare
aleOrdinuluiANSVSAnr.40/2010);
documentemisdeformaasociativapicolprivindnregistrareastupilori
stupinelorconstndnnumereleplcuelordeidentificarepentrufiecarestup
ipanourideidentificareastupinelornconformitateculegislaianvigoare;
d. Copie din Registrul agricol emis de Primrii care s confirme dreptul de folosin
(proprietate/arend/concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/ animalelor
(doar proprietate) nregistrate pentru baza de producie, cu tampila primriei i
meniunea"Conformcuoriginalul".
3. Situaiile financiare (bilan formularul 10, contul de profit i pierderi formularul 20,
formularele 30 i 40), pentru anii n si dupa caz, n1, unde n este anul anterior depunerii
CereriideFinantare,nregistratelaAdministraiaFinanciar.
sau
Pentrupersoanefiziceautorizate,ntreprinderiindividualeintreprinderifamiliale:

Declaraie special privind veniturile realizate n anul precedent depunerii proiectului


nregistrat la Administratia Financiar (formularul 200 nsoit de Anexele la Formular)
i/sau

Declaraia privindvenituriledinactiviti agricoleimpusepenormedevenit (formularul


221),documentobligatoriudeprezentatladepunereacereriidefinanare;

ncazulsolicitanilorcarenuaudesfuratactivitateanteriordepuneriiproiectului:
DeclaraiadeinactivitatenregistratlaAdministraiaFinanciar;

4. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat


majoritar/administrator);

5. Certificatul de nregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislaiei n


vigoare,documentobligatoriudeprezentatladepunereacereriidefinanare;

6.HotrreaAdunriiGeneraleaAcionarilor(AGA)persoaneijuridice,princaresedesemneaz
ca tnrul fermier (actionar majoritar 50%+1) s reprezinte societatea n relaia cu AFIR i c
exercit un control efectiv pe termen lung (de cel putin 8 ani) n ceea ce privete deciziile
referitoarelagestionare,beneficii,riscurifinanciarencadrulexploataieirespective;

7.Copiedupcertificat/diplomdestudii/certificatANCpentrucompeteneleprofesionale:
(Solicitantul deine competene i aptitudini profesionale, ndeplinind cel puin una dintre
urmtoarelecondiii):
a. Studiimedii/superioarendomeniulagricol/veterinar/economieagrar;
o diplomdeabsolvirestudiisuperioarendomeniulagricol
Ghidul Solicitantului Submsura 6.1

33

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

sau
o diplomdeabsolvirestudiipostlicealeilicealendomeniulagricol;
sau
b. cunotinendomeniulagricoldobnditeprinparticiparealaprogramedeinstruire
o certificat de calificare profesional care atest urmarea unui curs de calificare n
domeniulagricol,agroalimentar,veterinarsaueconomieagrardecelpuinNivel
1 de calificare profesional, conform legislaiei aplicabile la momentul acordrii
certificatului;
sau
c.certificatdecompetenedobnditecaurmareaexperienei(ANC);
angajamentuldeadobndicompeteneleprofesionaleadecvatentroperioaddegraiede
maximum33delunideladataadoptriidecizieiindividualedeacordareaajutorului,darnu
maimultdeultimatrandeplat.

I.ncazulsolicitanilorcarenuaustudiimedii/superioare,acetiaprezintdiploma/document
doveditordeabsolvireaminim8clase.

II. Pentru demonstrarea criteriului de selecie privind formarea profesional care confer un
nivel de calificare superior nivelului minim obligatoriu solicitat, se va prezenta actul doveditor
(certificatdecalificare)eliberatdeunformatordeformareprofesionalacreditat(recunoscutde
Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice) prin care se certific competenele profesionale de
minim Nivel 1 de calificare n domeniul agricol, agroalimentar, veterinar sau economie agrar,
conformlegislaieiaplicabilelamomentulacordriicertificatului.

8.Declaraiepeproprierspundereprivindndeplinireacriteriuluideseleciepnlamomentul
acordriiceleideadouatranedesprijin
sau
Documentcarecertificutilizarearesurselorgeneticeautohtone,documentobligatoriude
prezentatladepunereacereriidefinanare.SoiurileautohtoneseregsescnCataloguloficialal
soiurilordeplantedeculturdinRomnia/InstitutuldeStatpentruTestareaiInregistrarea
Soiurilor(ISTIS)aprobatanual.IncazulanimalelorsevadepuneCertificatuldeoriginepentru
animaleledeinutedesolicitantemisdeAsociaiaCresctorilordeAnimaledinspeciaprevzutn
proiect,autorizatdeANZ.Acestdocumentseataeaznumaipentruargumentareacriteriuluide
selecie.

9.Altedocumentejustificative(dupcaz).

Ghidul Solicitantului Submsura 6.1

34

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

4.2 Documentelenecesarelaacordareadecizieidefinanare(Contractare)

1. Certificat care s ateste lipsa datoriilor restante fiscale i sociale emise de Direcia
General a Finanelor Publice, iar n cazul n care solicitantul este proprietar asupra
imobilelor,sevadepuneCertificatemisdePrimriadeperazacroraiausediulsociali
puncteledelucru;
2. Cazieruljudiciaralreprezentantuluilegal
3.DocumentemisdeANSVSA,princaresecertificnregistrareaexploataiecomercialde
tipA,conformOrdinuluiANSVSAnr.16din16.03.2010.
4.Documentdelabancadincaresarezulteurmatoarele:denumireasolicitantului,aunitatii
bancare,adresa,codulIBAN.

4.3ListaFormularelordisponibilepesiteurileMADRiAFIR

DosarulCERERIIDEFINANARE:
Cererea de Finanare Anexa 1 (document care reprezint solicitarea completat
electronicpecaresolicitantulonainteazAFIRnvedereaobineriifinanrii);
PlandeafaceriAnexa2;
Contractul de Finanare Anexa 3 (document cadru care reglementeaz acordarea
fondurilornerambursabilentreAFIRibeneficiarulfondurilornerambursabile);

DosarulCERERIIDEPLAT:
CerereadePlat(documentcarecuprindeoseriededocumentejustificativeprintrecare
declaraiadecheltuieli,raportuldeexecuieetc);
Formulare de plat cuprind: (Declaraia de ealonare a depunerii dosarelor cererilor de
plat, Cererea de plat, Declaraia de cheltuieli, Raportul de execuie, Tabelul privind
stabilirea dimensiunii economice a fermei i Declaraia pe propria rspundere a
beneficiarului);
Alte documente al cror format nu este elaborat de AFIR i nu pot fi furnizate de AFIR
(ListacompletadocumenteloresteprezentatnInstruciuniledecompletareaCereriide
Plat,publicatepepaginadeinternetaAFIRwww.afir.infoInvestiiiPNDRsM6.1);

npaginadeinternetaAFIR,www.afir.info,puteiconsultaidescrca:
FiaSubMsurii(InvestiiiprinFEADRsM4.1);
Actelenormativeutile(InformaiiutileActenormativeLegislaiespecificFEADR).

4.4Dicionar

Solicitantpersoanjuridic/persoanfizicautorizat/ntreprindereindividual/ntreprindere
familial,potenialbeneficiaralsprijinuluinerambursabildinFEADR;
Beneficiarpersoanjuridic/persoanfizicautorizat/ntreprindereindividual/ntreprindere
familial care a ncheiat un contract de finanare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene
prinFEADR;
Ghidul Solicitantului Submsura 6.1

35

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Cerereadefinanarereprezintsolicitareadepusdepotenialulbeneficiarnvedereaobinerii
finanriinerambursabile;
Sprijin nerambursabil reprezint suma alocat proiectelor, asigurat prin contribuia Uniunii
EuropeneiaGuvernuluiRomniei;
Eligibilreprezintndeplinireacondiiiloricriteriilorminimedectreunsolicitantaacumsunt
precizatenGhidulSolicitantului,CerereadeFinanareiContractuldefinanarepentruFEADR;
Evaluare aciune procedural prin care documentaia pentru care se solicit finanare este
analizat pentru verificarea ndeplinirii condiiilor minime pentru acordarea sprijinului i pentru
selectareaproiectului,nvedereacontractrii;
Fia msurii Sectiune din Programul National de Dezvoltare Rurala 20142020 care descrie
motivaiasprijinului financiarnerambursabil oferit, obiectivelemsurii, ariadeaplicareiaciunile
prevzute,tipuldeinvestiie,menioneazcategoriiledebeneficiaritipulsprijinului;
Submsura definete aria de finanare prin care se poate realiza cofinanarea proiectelor
(reprezintosumdeactiviticofinanateprinfondurinerambursabile).
Exploataieagricol(ferm)unitatetehnicoeconomicdesinestttoare,cuogestiuneunici
caredesfoaractivitiagricoleprinutilizareasuprafeeloragricolei/saucretereaanimalelor
sau activiti de meninere a terenurilor agricole n bune condiii agricole i de mediu, fie ca
activitateprincipal,fiecaactivitatesecundar.
Dimensiune economic (S.O.) se determin pe baza produciei standard totale a exploataiei
agricole, exprimat n euro, stabilit n conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr.
1242/2008destabilireauneitipologiicomunitarepentruexploataiiagricole.
Domeniul agricol conform HG nr. 580/2014 cu modificrile i completrile ulterioare, pentru
studiiuniversitare,ramuradetiineIngineriaresurselorvegetaleianimale,iarconformHGnr.
844/2002cumodificrileicompletrileulterioare,pentrustudiiliceale,prindomeniulagricolse
nelegeprofilulResursenaturaleiproteciamediului.

ABREVIERI

FEADRFondulEuropeanAgricolpentruDezvoltareRural,esteuninstrumentdefinanarecreat
deUniuneaEuropeanpentruimplementareaPoliticiiAgricoleComune;
PNDRProgramulNaionaldeDezvoltareRuralestedocumentulpebazacruiavaputeafiaccesat
FEADRicarerespectliniiledirectoarestrategicededezvoltareruralaleUniuniiEuropene;
MADRMinisterulAgriculturiiiDezvoltriiRurale;
AMPNDRAutoritateadeManagementpentruProgramulNaionaldeDezvoltareRural;
AFIRAgeniapentruFinanareaInvestiiilorRuraleinstituiepublicsubordonatMADRcare
deruleazFEADR;
OJFIR Oficiul Judeean pentru Finanarea Investiiilor Rurale, structur organizatoric la nivel
judeeanaAFIR(lanivelnaionalexist41OficiiJudeene);
CRFIRCentrulRegionalPentruFinanareaInvestiiilorRurale,structurorganizatoricAFIRdela
nivelulregiunilordedezvoltare;

Ghidul Solicitantului Submsura 6.1

36

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

APIA Agenia de Plai i Intervenie pentru Agricultur instituie public subordonat MADR
carederuleazfondurileeuropenepentruimplementareamsurilordesprijinfinanatedinFondul
EuropeanpentruGarantarenAgricultur(FEGA).
ANCAutoritateaNaionalpentruCalificri
SO(StandardOutput)ValoareaProducieiStandard
CedentagricultorulcarecedeazintegraloexploataieagricolnregistratnRegistrulUnicde
Identificare de la APIA i/sau n Registrul Exploataiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripie
Veterinarprinactedeproprietatei/sauarend/concesiuneunuialtagricultor.
Cesionar agricultorul cruia i se transfer exploataia agricol nregistrat n Registrul unic de
identificaredelaAPIA/ANSVSA/DSVSA/CircumscripieVeterinarprinactedeproprietatei/sau
arend/concesiune.
ANZAgentiaNationalapentruZootehnie
ANSVSAAutoritateaNaionalSanitarVeterinaripentruSiguranaAlimentelor
DSVSADireciaSanitarVeterinaripentruSiguranaAlimentelor

4.5Legislaie

LEGISLAIEUE
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rural acordat din Fondul
europeanagricolpentrudezvoltarerural(FEADR);
Regulamentul(UE)nr.808/2014depunerenaplicarearegulamentului(UE)nr.1305/2013;
Regulamentuldelegat(UE)nr.807/2014;
Regulamentul (UE) NR. 1307/2013 de stabilire a unor norme privind plile directe acordate
fermierilor prin scheme de sprijin n cadrul politicii agricole comune i de abrogare a
Regulamentului(CE)nr.637/2008alConsiliuluiiaRegulamentului(CE)nr.73/2009alConsiliului;
Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 de stabilire a anumitor dispoziii tranzitorii privind sprijinul
pentrudezvoltareruralacordatdinFonduleuropeanagricolpentrudezvoltarerural(FEADR),de
modificareaRegulamentului(UE)nr.1305/2013alParlamentuluiEuropeanialConsiliuluinceea
cepriveteresurseleirepartizareaacestorapentruanul2014idemodificareaRegulamentului
(CE)nr.73/2009alConsiliuluiiaRegulamentelor(UE)nr.1307/2013,(UE)nr.1306/2013i(UE)
nr.1308/2013aleParlamentuluiEuropeanialeConsiliuluinceeacepriveteaplicareaacestora
nanul2014;
Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea microntreprinderilor i a
ntreprinderilormiciimijlocii;
Regulamentului (CE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploataii
agricole;
Regulamentul(UE)nr.1303/2013destabilireaunordispoziiicomuneprivindFonduleuropean
de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol
pentru dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime, precum i de
stabilireaunordispoziiigeneraleprivindFonduleuropeandedezvoltareregional,Fondulsocial
european,FonduldecoeziuneiFonduleuropeanpentrupescuitiafacerimaritime;
Ghidul Solicitantului Submsura 6.1

37

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

RegulamentulDelegat(UE)nr.480/2014decompletareaRegulamentului(UE)nr.1303/2013;
Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei de completare a
Regulamentului(UE)nr.1303/2013.

LEGISLAIENAIONAL
Legea nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii cu
modificrileicompletrileulterioare;
OrdonandeurgenaGuvernuluinr.44/2008privinddesfurareaactivitiloreconomicede
ctre persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale cu
modificrileicompletrileulterioare;
Ordonana Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea i completarea Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal i reglementarea unor msuri financiarfiscale cu modificrile i completrile
ulterioare.
Ordonana Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesional a adulilor, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 375/2002, Ordonana Guvernului nr.76/2004, cu
modificrileicompletrileulterioare.

4.6AFIRnsprijinuldumneavoastr

FiecareceteanalRomniei,precumipersoanelejuridicededreptromncaresencadreazn
aria de finanare a Msurilor din cadrul PNDR, au dreptul s beneficieze de fondurile europene
nerambursabilepentrufinanareapropriilorproiectedeinvestiiipentrudezvoltarerural.
AFIRvstladispoziiedelunipnvinerintreorele8:30i16:30pentruavacordainformaii
privind modalitile de accesare a PNDR, dar i pentru a primi propunerile sau sesizrile
dumneavoastrprivindderulareaPNDR.
AFIR,princele8CentreRegionaleicele41de
Experii AFIR v pot acorda, pe loc sau n
OficiiJudeene,vpoateacordainformaiile
termenul legal (maxim 30 de zile), orice
necesarepentruasolicitafinanareaproiectului
informaienecesarndemersuldumneavoastr
dumneavoastr.
pentruaccesareafonduriloreuropene.
Dacdoriisobineiinformaiisauconsiderai
ns, nu uitai cexperii AFIR nu au voie s v
csunteidefavorizatnaccesareafondurilor
acorde
consultan
privind
realizarea
europenespuneine!
proiectului.

Bucureti,Str.tirbeiVod,nr.43,sector1
EchipaAFIRvpoateajutaoridecteoriaveio
reclamatii@afir.infowww.afir.info
plngere, o reclamaie sau o petiie privind o
www.facebook.com/afir.info
situaiecareintrnariadecompetenaAFIR.
twitter:@AFIR_RO

De asemenea, dac considerai c suntei


nedreptit, defavorizat sau sesizai posibile neregulariti n derularea PNDR, nu ezitai s v
adresai n scris Ageniei pentru Finanarea Investiiilor Rurale, pentru soluionarea
problemelor.
Pentru a reclama o anumit situaie sau pentru a sesiza eventuale neregulariti informaine n
scris.Trebuiesineicontcpentruaputeademarainvestigaiileiaplicaeventualesanciuni,
Ghidul Solicitantului Submsura 6.1

38

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

reclamaia sau sesizarea trebuie s fie explicit, s conin informaii concrete, verificabile i
dateledecontactalepersoaneicareantocmitrespectivareclamaiesausesizare.

Pentruaafladetaliiprivindcondiiileimodalitateadeaccesare,fonduriledisponibileprecumi
investiiile care sunt finanate prin FEADR, consultai acest Ghid. Dac dorii informaii
suplimentare putei s consultai seciunea ntrebri frecvente de pe pagina de internet a AFIR
(www.afir.info Comunicare ntrebri frecvente) sau s formulai ntrebri ctre
departamentele de relaii publice din cadrul AFIR. Menionm faptul c n seciunea ntrebri
frecvente sunt publicate toate ntrebrile i rspunsurile la spee concrete care au aplicabilitate
general,fiindastfeldeinterespentrumaimulipotenialibeneficiari.

Atenie! Pentru ncheierea contractelor cu firmele de consultan putei consulta Modelul de


Contract de Prestri Servicii Profesionale de Specialitate, precum i Recomandrile n vederea
ncheierii contractelor de prestri servicii de consultan i/sau proiectare, publicate pe pagina
oficialAFIRlaseciunea:InformaiiGenerale>>RapoarteiListe>>Listfirmede consultan.
Acestedocumenteauuncaracterorientativ,prileavndlibertateadeaincludencontractulpe
carelveisemnaclauzelecelemaipotriviteiadaptateserviciilorvizatederespectivelecontracte

***

Ghidul Solicitantului Submsura 6.1

39

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

S-ar putea să vă placă și