Sunteți pe pagina 1din 210
# 1OAN TODORAN CARTEA ASTRONOMULU AMATOR EDITURA ec acsaTros |{/ Gomme as Daw UsrELW : JOAN TODORAN CARTEA ASTRONOMULUI AMATOR wo] fio si 2 21e8. Sewn edituras) | Cristal INTRODUCERE — In arm cu mai bine de 20 de ani, In carat Observatoratt “Astrononiie, ony orgenicat gi findranat eareul de asironond ‘mato al elvilor din aragil Cluj. Despre aivitetea menabn- for ovestud enve sa serie tn presi, uade au fst soon in evi- Hentd contribepite aduse ta erpriven seteulor arificialt ‘hversaren ecliptlor de Soare, Ined depo atunci eceam convi even eh estronomia represati in domenia in care tneretal otra eseste Inod vm, domenin advo! pontra dsfdgararen lined weet isvorte din stuns. De fap ponira eeretarea tantronomih eu este Tnumlemina oarvent pasiznell. exists nestor find deterinincid alt fe necesitle practie, et st (devacen omedai dea canossle Tumew reali Enencheonnl gt intereoul pentra cerelarea asironoicd este 0 earadteristed tntiror aeslora evo. iubose astronomy Indiferent acd ef int amatori seu profesionisti De afl, ar Pirpren de scpevat inive to calegarie de poveoane care earce- feast en pastane cera. De aceen, in eve ce wera referindarne Ta astronomiéamatori, arene vedere pe ti aeea eare, nian felean ott, coniribaie la dabtinea de el eunsgtinjeastro= Inersioe gt la rdepiniren Tor fm simul onaeror lar “Evident, flora asironamici esi plind de exemple de astro- onal eare ta jaat un pol densebit de important tn cereetarea bolt eeretiy dar care gi-au inceput artictatea de cerceare ea fsiconomst ameter fn pl, ar pulse considera ed aproape fiecare estrononn, to fncepatal actif sale, @ fost mei inlt tu amitor care activa ceal enor cereur de elev, eorcart tudenfesti seu de astromom omatori. Pasiunea fufd do siinfa rel a derma i depo ll ama, ‘vest sonp perfortiontnd-se din punct de catere el eunosti {olor toreies gf practice privind fciea, matematica $1 aX0- “nie serie de puOiontit se fac presstri ew priine te otal astronomy cmatori in corcetarea corpurilor caret, © colectia existe 8 I dt ind anit persue ees. dict (ii5 145). crea recotasanr mane ee ie iia ti to ie tia i pie nn np pi ee an title (CHE 1008), Gin wn to Unie Iatioe si de absrearew stllr tects promote Bit in en ce ma ul saa rnin ar Be igs oir! rtp At mane) ads lyn font aon Ey Witiam Herschet (1238-182) er instrument fore reimnnt de Sant dn Honstra, da bet pode Ieeimetn peta syed ngs ne a a pil tr aie al a Aen inter de fanfra teat une ite maitre steel nwt niet ta ibe, aie a tetpd fe utnated $i atroonies dee catia ae lor abi due’ end are ocazio st priveascd bute cereal. pri. i it ae eda fs Ee st reine bra sat a cesarean Ein ina TS Spe areastt deseoperive este semnificativd deoarsee, anzir cn ir TEP rene ge of fo tect ral" linia et Torsha etre il nrc acne th tm ele ple Anite, fapt care a permis fut mae despre ae SB ieoat fondo trots selene PTE aE Perit Lil (18° 1016) ative atin x dip mata mri pion teases fap ee) Srl hi Spat im te pl ft oe ‘Prauenspruniant, a Pim paw 5 © coleetis ile Palomar, sane ty Mae (1-1) rot ie wie aed a cls Pl Or Ie an tl i i Pee a (at 10) fen nen Bl a a 8, 172) ee ei orl rt ate lg ae fe dar ots al th ah feet nel em Un sent a a eal a i A age per te ce sem el emp; an el ar te Mi ; ae ete a ag pwr em st ween, (8H) rat omer i i ee te A ome ey ha Bi a ar (age dee 189) we RE Patan te Weft de a tm me rl ee ae oe tori a fost Victor Anestin (187}— 1918). care, in 1907, tnfiin- ne gf Si (0 eo algae pte ar a a, aga a ie an et Re Pt, i ee i Dragos-sivty «= codentn erstol @ 1. Bora ‘Severin, un cere de astromomi amatori. Kraosit eerulat tnaelat, find. profewr “de matimetiel te Te Aescopers 2 comet Este singer wl roman dewaperitos deo cl ie po. 9 inp ae Dlanevor si Soar, wrmsrirea sateen eksioare ake Bete conte, oacares tn tb a Cou rts de ane at tate Proie importante de ron nana cee sere ntad pc o tro concrete Bl eet iy ct tend ai cerului le dedic aceasta ‘carta de pr Incrsind ad eenim tm sprijinal astronomer emator, zal prea expanene pe wuereares fenonensor seven nt aifl'inct ‘pornind de fo obseroal simple fh oben tearaie camentare, od puter reaisa trcccn Oe fn ap {a rsh, Te acest exp, tn rime capil ne urea val (en ochul liber) bof erets Wf te posi Ae rienare, care inci sisime de toonlonste't teat ‘onelatlor, pot, ne introtne ‘tvs, notions Pisind! sities, depitarea $i daifcare speed ¢ 1h mt sel en dnn bn ns nv SUTICL terae cctydrn hn ba dene ee ac Set Ia et amis as ali a ne i at ay Tiana erat Mel om ot Sr ae cern fics ae Pht a tie invizibitutni, care sint mai pretentioase, dar ineipia Ejeet te er si th cri Grp Dont cane pe te rp crise ene rid exam tort pot aduce contribusii vatoroase. In acest ‘Scop, observaziile: 8 © colectia extstal @ ett a x oid er. te pate ei Br Luni tere eae Some rans pis dau indicatii privind posibilitatca de ealorifica restl eH a peitzande tl deere Calais et pana aber aor wwe we Fae eta sn se meena Se ee jean in nde tr om So PI cans tnt tbe ae LT. conieaat ORSERVAREA BOLT CEEESTL vind in vedere seopal rarea stlelir po hala srt aici ~ identities “i, nh prosipuern ek no ford Loo inten Joo lipait de fu ‘fina. Noeptea tre pont ea allfelprenta norilor sau a coh ar Reoperirea parlialt sau total a. ceralvi, lompiodicind astfel frarle de lomind si ajungé la ebservatoral teresten — gi frit Lun (Lune sou fir dearuprn oviznatulu, deosreee Bort area puternieR produsi de lye acewsta so-as faupiedica fai vedeun steele nuad dno” (mab pufin stralociloare) ear, ‘is confi bung de vizibiltate, apar totesi destal de st itoute 4 5e Pot Seden bine ca ockial Eber. Conti nefavo- table pontre obsereatile astronomiee ereeazi si husning arti fieli. emus ae fy de exempln, minarea elected a Toali= uiler 14, Strilueitea steletor (5), 7} (20) (251, (27) (39) 1807 La prime vedere, bolta cormwsek di improsia steele ‘sar uit bn numnie infinit i cw stedlucks diferite. Tat dows problene avupra eliora tacbuie x8 Tacem lleva. precisih Dupa o privire atenté f mai inlelungets, oriine se ponte convinge ev ugurinta cb tumiral de stele care st pot Vedea ‘cu uhful liber na este foarte maze. Un observator eu velere inant poate nutnira vre0 8000 do stele pe enuistera viihila (portstnea chservabils) irae luain Ja eonsiderare infra inviriila, po intrengn Doltl corensca mu ar item et) lil hier anal apalt de 6 000 stele, n binnely bist 2 pnt observa, poste 60 000 ste, feu telesp mnsdest, se vad poste: 2000000 ately panel © colectia cristal @ it Retermducne la problema sotluc stleor, monfionsn ch Iogitura dint ese af iene real pri interwedi ‘editor electromagnetic pe care Te nit alee pe are fe meeeploweard sborvatorl, De aon, dalle nerifnta feebareett nt sralucrie parents care reprezat tonttsten de energie (le hua) coca i untaton de tan, feuaitate do eopotalarenptoare ovienta(8 perpendicular Je tietia tute, Dor valle foate mart lb aur Mloaee dt hneumals peoten eacole (Soaele la zeit are spresizotiv 150 O90 at), fapt pentea cae, In Toco lor, s0 owe mmtedinleeparcn'e fm), care vepreints expe= tiara lneo aca logertied a sri TRethinen de megitulise alana pret toca ehitnte, ia ele mel trieitoare tee au Tos considerate dr regnitsiora lia (0), ie ele care, fo condi atmos fesee nys abla se eden Seah Bher ene magnitude bea (Gr). Yuterval se statute ate dei fost np ium 3 vublnterrate, fcc dint abeeten find egal co © Rgindine welard Tare tagndines aporont m. 4, tn at 1858 Dogan ¢ abt umtourea lao osu F ) = = 060m) aay spurent, unde Tq si Ly: reprevintt sleSlucisile apareute # dot ete de sangnitadin aparvute m sm. mula (FA) permite ak ee Tuereze gi ru frac magoitedine. ct oagnitudint negative sau cu sagnitintini Imult nai mars, ware corespond. stele rault iat slabe (ved) Nebel! 1.2), ‘imagaitdinile- aparente ale Feloi gf Luni find mg = 20h respeutiy my = ‘Gu chia! Heer 26 pot obserea stele ping la magnitudines 6, cu um bineche ebigtuit se vad etal pink ly mawuitudines & iar puterea de ebservute a unui tescup depinile de dia netrul oglinail principale, cile mal slabe'sielo obwrvabile EE prewar ogo coprne ie 2 Ts hates tty ita ont ee Sa ati ry pleat ice ha 12 @ colectia cristal @ 4.2, Oremtaree. pe bolts cereased (2), (31, (5 (7h 20} 5}, (2) Deonrere corparile cergti stut foarte tndeplrtate, ele fapar en find sitaote toate ln reseay distant si dau imagines rentd a ucel boli pe eare ae proiectesai obieclslo respoe- fe Este vorbe de slera erased al ofrel centra este sifuat {tn chia) observatorulul, care pentru scopuri practice poate fT ocaizat in cntral Panta (ata 90 fi be distante fuit-de mary inelt iniregul sistem volar poate fi redus ton puset fel de departaven Tox). oi enn re A fe se mms et ort gases ath moma mie Sil ei Ua a seat ie Renate ie orl Sean racy saan hal es a ieereiue Rena a pee oe istic ae ae gel PIAS ete eat Sd rene ete Wat ieee ate ep ee ir ng 8 seciaga sxsseareame unseat SESS Feild Tandy ata dict aa ten hw sch vl i se a set ia pene ican aah aga SEL Ed nl ea orp oe Sr al re ay een ey ‘fora boreal, ew pebil nord gi emisfera ansiralt ca polul sud. © cokeetia cristal @ 19 acd nmin ta een an tisapedomr al de svenpto, consbatme oh nape 88 sri etm it ora ciimbare este Vaurnta de Faplut va Bundetal are «gear de revolute infra Shor Ce euviate. abstr ores vee Sogrele seplataras™ pute ley ie dru spare i Soardoi pe lin oreaee ete ui cee miner enre se mune ‘clita Ja fig. 1.2, oste Toprezentats ston corre, veticala Yoel deternind cee donk puncte: Z== zal, sedinal. Plann determinat do axa unit (axa de rotagie Panini), PP" i sotican local, ZN, se aumoste plan dintre fsa poblor, PP', = orioat saa intro istisala loenly ZX, $f ecsator reprozint Tatitudines loubsi care are zen tol it Z, acest wnghi find eapring fa plant! merdianal lutereajie ints planol meridianulus gi planut orizon- oui determing fnia deeapta TOM caze se wurseyte merili- Fie spt ‘ostamia iit ew a vat 73 nuda 9 St ees 14 © coleetn cristal @ and; on determi yo oviznt- petal cneinale + mond 1a Hogi sud in He ” ® pan cae thi sora ceva si wontine verte” tora alana este, Pentre fivare pane de pe aia Paintba i om plan ria ets see Pa tal weet panels ental et ets Un settee. play ae swuese planed priaaln’ eetiea! STi’ cate perpendietar pe planed eration, ‘ute pa ve eu oot ake fry coed dap eh cone fe nt alinaconert (vise plan core cnfine as fil, PP dere con fan ovens ated de sei Ta Sa0 dittafEen"ae arar sare Dintre eeten, un aut a seeite fi seleciont xin mpcdierca@ imc Set de fe ramen, de exempt, Poe ey rare Spied ease te x Goes van salt convpnstor, ri sass pure ae ies Refeanch va trecw un cere ora, acest fept fins! de mare por {ente peniva problem tr evientar "gee emporigeceet in gern dines) pin mt dignal oval de obsereagio este niarcatt pri cle ont teeth bniatie superior’ ie) geral eavette ih aad de pal Panel PEP") 3 eatin Shame wepectv ane ge fa ont de EP), wate ita inal willie peste aa he te din ener ovens Despre wate se sort Sane Govlnr toatesponeret oo ts ate igen dine, doug nce fy to tps espa ter Wear gnu npune de age se moma ee irampulre tar Thule aed push ten erage se sone Co oe Sito Ze tamise slept Fiat, ponte pln le oientare pb Sian tna mse dana eam emer, tn ei Inteoture mal la Fink suite ptr pels ps Hoo ic entare: Prin urmare, pea es ttre Chores aiome de conedonate asi, ease sien Gb ersten pin pla nfo nae covespnzata™ female determinate de grstea pe sere seed, rupee atte © colectia cristal @ 35 i E ki 4) Coordonate orizontate: A = azicnytsl gi f= tntthimnen | deauprs orn vedeca defi ceanlonatalor on Sontales ara constewil fig. 1.2 in care slementale de refein} Hit planul orizontulat HOI i vertiala loculat ZN ‘Se vumeste asiinut, A, omehinl diedra diatre plan! neridisnstas looului (PZI°P') planal wertical al atelei (Zo 01 N); ete onprine intr O (ero) s: 300" gi se misoard {nse mire a clo went wou di pa x Ungist 4D mnt ead ein ul LE svat See OEE ost bd eames snk Rana AEA akc le ome galery er ae peo eens ep eo eae ee aaa ene Feet ae ae ee ie ra ee a a ae See ere i can bal eso fe Pia — muon — na ounbes TGs SB tala tal = rane aka ‘cecal verti alta bafulai au longim diferite Ie momonte diferite, umbea coe fai seurté corespunzind momentulei clnd Soarele 96. aft {a culminatia superioaré. Prin vrroare, dack vom marca ex 1B lusgimen batulai, AC lungimea wmbrei eslei mai scurte, in Tig 1.8, evem 2 ai fg by a) tuide ha este nalfimea Soarelai in moridian, In culminatia Siperiouré, AB si AC putind fi mésurote pe teres. Umbra AC este confinutd In dreapta onze defineste meridiana focu- ini dieeefia punctelor enringle nord qi su Tn cazul ctod Soarclo ee afla te 5, undeva to afara meri- itinulad, virful unmbrei va fi bo €° tor Sy va fi proectin Tei ‘pe planul orizontulvi, Viful ummbrei', C’, vteful bifuluy Bg poritia Soareha, S* deterasin& Tinie de vizare are face ‘onghin! A’ fata de orion, Proieo ‘azonitlui determing dirceia C” liniel de vizare pe planal | care defincgte unghial us ™~ 43, Determinmen coordonalelorevzontle ex njutorel pnowonul © coloctia exital @ 17 Intro ested A’ (asi?) fat do meridiana toca formula potifie tnghvol WY ete determine ds AR ae ensue ¥ a wid AP este faltimea Seem fname deesta se eile in 8" Ponta deteamingrea arent mba de? gf lunge IC po tvvidianis Agidar, SHE peieetia a Retail 1.2) 98 1) we port tenn teteivontale da date ooowvationate obinute 6 aja gecronhi " ‘Coordonate orare ieclin empenete de tnfesige fod rutoral, BoE axa pl Bee igs the unabinh diedea ite, planed meri (007) "6 plows wombs cnme sh stele (Pao!) se mance fhe ose (We tg 0} Ed ae 14, Dads abonnieren 18 © colectia cristal “wns Tuuieng Uinghind o'0e — 3-40 momexte declinstc si satistare tne pottele GF 3. 0 penten ale din omsfora boreal gi Wore B-< 0" pentru emisfera aut. ‘dem, in sistenal de enardonete oare nomi wa fage ox WH Sister fh cezal cid efcctlim chserea nt eperors, casein denn” Serh fie 16 ave NT=WE | EL My Boe =~ thy = Be} 8) se determink i, itera rate) 1.2). tn i mgd prin obeersalli simple, ey ajefonl gooreralai ita GeteBning fattutines gesgratint 2, @ Toca ain sietde eects abservatile. O operatic > acs! fel este amples ex potind fr electsott Tn Eres en apeaie PUGET sine de tigonometsn “in male chservatense, yontea deberminavoa precisa coctdonatelor orontnle 3 alta se iizew2a ste Waite eptice de mare prorat ereotarea acetone. fh iepgoyie seopsl arectt ct £5 Ouserarea si linia aopen © colectia cristal @ 19 1 cman ie ma acer mi a tical eck fe a cmos ce opt ly oe Tn sistemal de coordonate erustoriale declinatia ri ‘observatorulsd pe suprafata Pamintului. ™ Escorial A ork = 15%, 1 minut do timp = 15 mioute de arc, A secunds de timp = 15 socunde de ane. orszontale, aplicind ocle (rei formole fundamental (formulate Ink Gauss), avers cot he sin A= cord sin ‘con eos A= — sud cor gf om ing cos # fin hes sind sing + 0sd cose eos cosdsint cos dein g comp (1.6) sin Bain 2 + co8 Bong cos t Tain Boos Apiatie pracicd. Sauron tos Natatinen,9 = $665" ee dee tedonatele orn! | B= 3 8 BPE, we Seurdovoteletizntate, Aplicad ormatle (18) avesa Pentry efectunren caleulelor tn cade apTiatitor pace tice ne putem fotos de fabele ca valorile naturale ale fonctilor Ungonometsice tia sk otiiim un minicaleutsor, ‘Pentra trecerea de la coordonsteleorizontal la cele orare, utitind celeasi formule fundanentate din trigonometria Hericd, patem serie con tisin A eosin t os B eos t= sin A eos @ $08 Ain g cos A 1 B — sing sin A — coe heow @ con A 4 grad (eexagesimel) = 4 minste de timp, wu 4 minut do aro— 4 steande de timp, msn A Wie Gokwpoemhsngewd} 9) A secundi de are <= 145 secunie de timp. Legitura dintre dou sisteme de coondonate se face ‘plicarea formulelor cia trigonomctria lericl -Astil, ‘ckempla, pectra treserea do la coordusalale orare la sin g sin h~ cos 9 eos hos A Avice prectct. Din obsreais 4 cues e nla ae wou eaelt rice A= 4790 20 colectin ital + © colectia cristal @ 21 rsiondet orkitate a vnet MTopastasih mm a ace 111 Kegon armonird. Patented sete oe proportional cebu Le "Sar EU Sotamde rare In sont snp, apa a 1 D890" BEE fin 30700, B= sIa0" 2 = constant. 5 Agadae, Pasintul avind © piesa neanifoem’ ye ota Nyhan apacontae Soareh atevdrat to plat «cpr Stee hide peetne wacurnrea HmpulticDe aces, {Sadr ta Some nlc feta ear migcare apa Gather ff unuiormdy ngesren acoston din urna efetule a8 fn pam ceuatoruli po un sete care se inleseciencs W Suipdra janet ocktnot Tatgatul ie tinap dintee dvs Lreoei auccesive ae Sie sea mou Tewetidianed focal ba mame solr wei" Bentew interes practic a gonvenit ca ina eo Me steep la fae oop nd et itaten sein eet Emi He acect scp, de a A iamucric 192, mci Gar al Seavelatifocn” se masoaed de Teint ite “ard “Fespal mijloein Iu ig, 1. unghiul orae a 44. unghiulorae a punta vr, ope fimprt sed ia ne rte ai pn an tee in song 1 31 exh! rary astral coma Boe t Win oi (9 sa ayn at Jo saline suparosn Winpal silt toeal ea a ae hes tied van oe in ore, minute si seemnde sider " Pe Uiversena cunintilar neat le matte lg can gt pe ie tnd a ee ag {hie rll sana oe nutes seed ceo pant weensiilor dente tle stelelng abservate In meri ra iowa a ingore fen ak Obeervatorulud din Groonwiel (M4 sae case an depuis te Limp universal (PU) 3 est “iMeat peatey notarea rnomenteor la care au fost fect te obserrafille asteonomice de ind. Giaqe Cava Gimput universal ente notat OMT — Groewice Meun ‘Time). ‘Pentrn seopuci_prestioe, intreaga suprafuth «. Pinints sui fos hospdtité In 26 fase orare (1° — 15), fseare di tne acesteg avin zona eentenlé situata pe un muesidian ce LS anitTe un mumae nuieg do ore fata de meridianel Grove In a wind fe Hl serge al ae i" 1 ln igcany aparenta a Soarsl lui slofinesie timpul solar. devia Faw polars adewteath sete jntorvab Foun neo interval de. tap inter dow teil saci ale Se adv ta nv Hoa Nh, Tete fue orre ae intazcten 1 el dv wis iain saporinar. rafiei: polul ont si pool sud. ake Prin coavente In inerional ung fu orar tate de peceapratateteretra aw acolag tmp miiy — ian ita ares petra tose tute Ta cat do Gretsch "SXe glow inp nieerah pst num dey cepa ‘atouse usu considera fn fara mantra, ered Iitposteu este situate 2 ore fst fete de eadianul Gr tid de occa timpat Too mujocin ete eg co inpud nized ples Ber Acasa inp dre eae me ‘natn Coat fara bn oral de iam (septembrie pe) ic lin aa ah forty vain fural Sarl care aceon Fam teva legite Tat Kepler conte sk Sin ane, RANE le i © colectia cristal @ 23 22 @ colectia cristal Pentru scoputi economice, tsi, 2 convent oa timpu etsint in Homtnin, im orarl da vardapriio-eopemnb 8 fo egal ea timpul univer plus 3 are Intre timpul mijlocly pi cel siderel exist A i sidoralé =4 i mijlocie — 3° 554, OL fapt care conduce Ia urmitoarale rela do transfor 4 secunda de timp cideral = 0,9972505 aecunde mil 4 secunda de timp mijlociu = 4,002737 sscunde sid Pe baz acestor rlaiiis-a0 intoomit tal de te tiga mailocy In {Sod reproduce 3 te det eral avers, atl de tal * anton astontmice Acai, dupa ce ne-am fomiriaat ev notisa do t siderel port sd ne ocupim de trecerea do fa eoordona ‘rare iste rcvatosale'W Tove ‘Aa cum em mai amin, denna extsacseag ten celor dna sistem de eoordonate far pein trea de Ugh ra fascia dread uri Raia astial oa ° i ‘atin (b o-, ade Aici avem inet novsio de timpul sideral, 8, pe poiem citi fa pendule sderala tne clad efectoaen ol atile. Dar daed'no putem ulilza pendula siderald i ental observatisi este notat Ja ua cea (pendula) de ti snijlocin, prim calcule simple teebuie si efeciuhm trecerea 4s unpat'mijiocy In cel sideral, Aceestd problema oe rim pe un exempht sconcret™ 4 Sit considerdm 8’ sataitul artiiial, despre caro a f vorba mai sus, a fost obeervat la 2399" tmp mijfocn Se A mae 16 ld a fe, detente jonatele orizontale: A = 47°30" gt = 32°15, eirarn, apa) am, am vizut mai Inaints, le corespund coordouatse ora 500 mB 8 3 Neneh ecm eo dopatele ecuatoriale ale oporiliel respective. fn wcest entra « ‘ili relafia (8a) avem nevaie de 0 pe ‘ou deduce din impal mijlocis al observatii. Peat a din momenta inregntratseidom 2 ore pentru a ave. tan sniveraal, TU, adiod TU m= 23930" — 2 = 21°90" Acest i ct 2A colectia ertstal © terval de tp iu expend. timp idea agacee porboide geo" pe eve fob inva tabeld GEAR deh eal soc sl devas ate Cpl scr et mph opt iy art at Pring te Rune sheer avo IE (oa i eth ponte tea tpl tera ue Sl ic tp) ee ate ga TES EG tone tp epitena care te scemamea eters In eaves roomie Butea rar 181 Fee aaa re cate Cente de Ase won't Stine 8 siete, ce er oes iota etl Te Sa aNSeaht PAB sSoes 2 anaes Saas " Post aveg timp sidera al fculi de_ obtoel ¢, mnt" Inbute a ale fngtnnen oma core Poornore sett peers 3 30°40 om Peart erogoniah soos es oslo. "hcum pte lice fra (Sa) welch = PRRNOBS — PI wm SENS, ceva e¢ nea cordus la coordonstele ecuatoriale: = GSSMORES a= 4510 Oil ak ott te dees Se ee a Brees at! tra Ea Pind et eet act Oia fig. 4.2 se vede cd atunci cind un astru se afi a win A re ta ont sSiai“ah heat ape to ee eal et cae ies ac ee 2a ta ehul eo ‘omental end Soarele a ajuns la 18° sob orizont i momentul © crepuseal ete; iatarvalul do timp dintre fapurubus an cumeste erepescul atronomic. Crepusculul i 2 termi stoma clod fa lumina ale nu so mai poote citi © colecfia cristal © 25, i i wprpencresor naa Farle {esta de Inter pentew a putes ebeer@ ie odin cored cul astrmomie we geste atone otete sabe 1 Constr sido br Dig heerar Bi seve we cust, deena i tlt petal unre a ge te, are Tate pot clue tal So cman eee siedntSaunucts ar pute aie cattle ace! atacle ated eifate patil amine ch Bote alate fa uta Ele rinse pa “Sven sto otal aor spel int att fate sere mre de tp. Dose ‘Satay at sauce di apa ase impmemftatee aolctl at ilo nex ewe ‘ina Mero Cara ae), Ure Mok Can tiakt'rwatdl ses Beste tegoaie cetera (atin tnt ae ori le ve am teatra oan agoet naire 9 Cafe rope a Stvoqen Gemalta Unit Satonwmice Inert in ew gt ek "felon In'sS ati etn acs be soe kd EE a ate taunt nominate 9 TTABELUE Lt, Cette | vita Dewars tn Tn flag #0 ere Prsraaree gy ithe va Anieoweda —Andivadee Aad Adal atin Autor Sion Pacamai. es, soa aces Cera rare Seek Mlsteont abet Afi Yalta = tae lea ‘ee is dele Roetes ‘ae Darel (oe ie gut ike Ceelpandalis—Cemelparatt cia (acer Caen Tcl Pio Vinati — Cam Vinaeoom Gia de atone ois tage Can Maa Giane tae 20 © colectin eristal @ Dense tbe tk Caries Soe se om emaioe seh, a ba ee = Bele Hear Hite Tavera to Yoo nner Breanne Benoceee TTARPOL 1. onstelite (Canina) Devi rn gratis Percaarea yy ya ‘en ans Caper ® soa Coecepeia fon Chet Cent fe en Wal elena Eoin Seen Compare ‘mba ene Ser erate Crea Auta ‘Crna Bowel Chat Persie mse Aerie Corman Bote Dei Tela Fgvater Cha he Forte ee) iit tote Brats Ion bal on Mii ent ie epee geet tan” Tat Tes bul: tym Bae Un ce ee Uistnt Moret Moser Moses Psor vont iemte eras, bra Ba, Sra Dyset Gees: Pantin val de rr ® colectia cristal @ 27 aa Be Pew : mS Pena RE RIN, rue Pods BA Pete sued Borne hoa A oe Eaten t. ga €§ Ee Em ios iat aE ies fe tome si preiurlat& i Aradooeron Tor in fimba Tn problemele Je rientars po Bolt corns co file fle un el dems de Inportont cajun for pr Hind Toclente anumite feoomene tau pose apres tly corpus etrest Arti de exempi, deck so chvereé there vn bold haminos sh se spots contain th are a avut Je Tevomonul espectiy, cae dae ni +8 284 colectia cristal @ ulut determing eoortonstle eorespunzitoary specifeaen Riastolafie este suficientA pontry 0 pha informers, Tati eee pest extronomil amaton! cusoatleren constelatior cated uta, fapt pontra care dam sic ceva indicajs punt de plerare in canoasteren 106, We carn gam specifica. Sta us, nkr-0,doapte eenind fare Lang bk eerecsct ni to tafatipenra tn toot eplea- Sharon so. Noi, ce din emistora boreal, noi din raged Whig we-am obignait sf obssevdm i $8 adzuiram fra Rist tenpace do gapte stele fuminowse sityate unieva In Jjntea de nord. firmamentulut. Este vorba do cele gapla ‘nfs atrittoare care elcatulee onnstalatia Carul Mave saa Ute "Mare seu, folosiod, denomirea tn mba Tatinds Ursa w1Sjbe Ateattt’ constalatie erie wazbilé in tox timpal aoe re eSie ugar de gisit s poste ft utizé ex punet de pleare ontra identifica eakralte conatalalt din exisera Bort Duct in graparea de sete care reprezinta Carul Maw 38 wim eoneiderare q ole rele raat prim atraactre, ae linen gropaet roepeotive to asenmyaaa.cu cera mun ry Bee tenuodsed ve Ueea Mare, epitetal Mere Bind wii fat pentro a face distiaeio inte aceasta gi 0 alld Upare veltnalacte pontry care ee ulltzcerd epittal, fi. Va Pr Monhade Catal Nie = Urra ict rou Urea Siar. Tiriterutura astroncmied ee ulizeard denumivea canste- inion tn limba fain’, fopt peatra care sc, fn ese co ur ge ome cS a a ining 1.6 sat representaie consteatie Ursa Mejor ‘Veen Migor, thilele soustora find notate_ cx lito alfehe= {olul grea ondinen deacsegtr stafacei lor, Aste, steam CME Raminoasd din Urea Major este notatt co i, ate gecitival din limba lating, gpunem tease a ‘Ure Minot (= stewwaiin Una ‘Mojec). Ayo wsmesthy tn Tidloen esereeenistralucir, eteaaa 9 Ursus Majors, {Ngee ‘Majooe eto. Dupt epuizarea tuturor liteetarallabe {alul pret, pentru celealle stele, 40 folosece liter alfobe: tatat atta Pian dact niet acesea mu slot, suficiento, mai lepart se utiizenza eile arabe, Aceet mod de aotare a ste {Sheets canoscut in anul 1669 clad fost introdua de ere fetrosemal omator Johana Beyes, ua mayitrat dia ADEs os "Fs anichitata celor mai trite stele io econo si sums opr Late stein Lisoe Majors este denualth © coleetia cristal @ 29 15. eaten Fg stecua 1 eet a 5 Fas. Conatetetate Ursa Myers cassie Patera 17 Sie so geen ore ’ \ 4 1 : \ 4 \ 4 5 r URSA MAJOR Mizar, jax abit oa 36 af steana Alo (¢ Ursa Major ‘Reeasla poreche de slaly ne daw aspect toed stele duh cote vorn do atea dubia apareita, Privit pin teleso Sawa Mizar apates1 o2 dbl, dar de date acosta orbur de o stor duis fais, componentsle wepective i Sena’ an ‘si ae Vede pe fg 1.8, donk prin sell 23 anja oad argh ra hag cr Po eB ont stant 3B tn gens fa sin vs ing Ale magaitainen 3, care eae steve & esse finns i Sdtuntl foarte npronpe de olul non ceon, Tap ‘eoasta eo mumegle sew polar ord Tn fig. 17 eso indicat modul de treeee deb Use Mal Tw constelaile Copheus qi Cassipein. Tntre Uren Major Ursa Mino 1 gvste costlaia Draco (Deazvou), ane nestling seprcaenta i fig. 8. To acolo sin des Stovall: Menkes, Dyes i Cygnus ebia), en ‘Cu ajuloral inicatilor preteniate tai sus, avind In tntemtan o hart a boll certs sau un ellas stelar, puter Voce tn eesimngterea taluror ecnstelatilor vide, din Romans. Apt dava este nove, se poate Lew fa ent fon enattelaior die emisferasustenli. Pe bultacerensed, inne delimited de 8° deo. park va 4 geipticheomgive 12 conta zaioeale: Av fom Gyan, Caner, Lo. View roius, Capricormas. Aquarius si Pisces, fu toc aor natfel es neo in om gat delinstat 12 sealant prin eave tavevw Soanete Ka Urol velot 12 Tani ale nal Lista lor sete dala ht stvalucitoote stele visibite din Romina ial 12. 20 © colectia erstal © colectn cristal @ 31 1.8, Cone in vesndten ein eto ard re prea iit nan’ pir nae ©) Catalooge stlare, hii gi atlare ert. Amuare este ice Dac penta fiecare stea de po bolta ooreasc, pind ly gram esl, deren de onal tora Dot it repistrnte ta ‘elslonge do evidesta — cals floloe. In cst s00p; hn prime Colon se trece somal ‘nding, in coloana a a ab son ecuate tn ondiney ‘are & valovilr or iar fa ealoancle yi go tree dectna si respectiv magnitudes. Inté de co, utueei clad dorm Ze relorim Ia t animitd loa sto tuficient of spot dlenomireaentslogui gi numirul de ondine. Astle ex pl, staua § din constelatia Perseus (3 Pers), cunoseutt fob demuesinva de Aig, are numirul 673 dim roma 52 © colectia cristal © des Ra ¢ ng consti Un Moin, Myat, Corosa Laren 96 Cans Seat As © colootia cristal © 3 150 SP Fes.ius 144, Consataie Usa Major, Caneie 9 La, 12 Cuntcaile Craig, Antvomela gi Popa f catalognit Booner Darchmastrsns. Bria unmaey se Algo! mat pour fh tnutaits si sub matin BD der. Prins entalog tela, ftncmit ke ort amare astomon ich (160-15 he.4.) erm bent pw abser Sirsele {i continen L026 stats pe eid cel al Ins Hewes Fits, olabiorat oa 18 socols nist tint, soaines S58 tide | Ao'amni 125 cute publit entalowni asteonounilad engtee @ colecda cristal @ 35 34 © coleetia cristal @ tealvnra ener prbleie de navigstie Catalog ad tolui gman FWA. Argelander (1310-1825) Tost {nt tn Sct B82 wi conten 33600 stele pin i eae finn 2 pantry Yntoonive ascend caer fo damit bectvtul te nual 10cm Ee fan Chloe Fotosease Carte Cs), labrot In eoabrate ional Tauinle gh dupl oda dllea rbot ond tltnese lnvegetrte cron tl loaned ale po mmogotalins m= th Se pre ef in onings sso! wrens 12 eae ios o aos Aviad In vedere faptl ol planol de seferit® a ses ‘ui de coundonate geustorialeerve pus prec! ff sn stor fenemene ,pertusbatoare, Ia" inocmine ag lar lel nuit pouie de glerata = ‘huwta epoc i care sit raportate cotonatle rept Be wows, tabulate cu ale por corpun sete a Pei qpoce ln cag ete raporiat fla do tenet fn acest scp, in cap caloaelor coreapaneitoare arg octal a der fepreditd coondonatcle ecuatodale poste la taped anvlui 1980. ” a Daciavem dea face cu cootdonate raportate te epock sitrta trie of efectuhm roilocrea la 6 sapura epoch ‘lar 0 Gperate do anet fol depaggte scopel stars Se Ya aconstd caste, Totug, miata ch Ir Tiawele su cave Iycreas un astronom amor ilegnle doris. sate pentey sutervle Go tp de een at mht sent ‘ative, O gnalnt detain a epee catelngelor sielare ‘ae intreprne de astrometsgt pi ce In relate desert do importante Peatrs probleme de event po bale ot ‘omcl 5 ieoticaren enumitorabiete cnc, epoca va “Errosia = rlvoadareapunctlor ectinoctnl Tongue ey dens pee Srl fT shapes couch © colectia cristal © etalog devine semificativa atanel cad este vorba de inter Soe to de Hep cproreniarea patie a dednatet tm tunefie de aseen- se Ne eae pete ham euilogseloe sie trator jot An héeli coregti sau atlase alalare, existent aerstora fund de mare foloe pentru o serie de probleme In care inter- tit darn pe belt ceean. ste cae oa Ss suclane, dt eu © piecizie mal died, oferd un tmijloc rapid yh iti aree or pon hn sare eau Gesagurat ant io coma ent tutes plate eareare slat tnvegisrate cule nt de tal-lo feomnenle selunmige care urea sinus, 3 fy eve cam mine natok aator este sc oonast ati prin Hote come tant past la disposi, ‘ster iniwsife cw peivte fa modal de otiieare dotee Jeeta ba su settle nue ese itt de etre fe smiv gi Stine Spatiale — CASS. Contesl de A 4.3 Lemiuwuttaten stelelor (5), (201 (22), (89), [97 (44) Ava cum om spsiiat-moi tins sae we dense ide tater, dor dopo Srvc hinste dainde ale de propeet sours ex ds depirtoven To care 8 Ces eaeeton Be meer SSSA fajoten dango fr eve tegen tle 0 hha‘ mare hnpvtany rn ale tnt ind vem 5 iecinda sraten war pact falda allele: ener Ge enh Cantertek cpa, Seto Ke ttre ele priv stealuriva un 1) Depetarn eon Pie teerminren dian slr, ot ator fie 14d wiatndoce vtiuen de pls ent pralacd isd nal sna eve an lvoe sal pescara rp er ea rab irene ane india Sore Te ce plant pe dea Snare Panta © colecta cristal @ 37 Taine dvpataen uni stl rela pia Mode ae, Bovey PTE = p rain sande am aut tn " Ln vodore faptut ed pentew unhinth lanes, 9 ual eyes pin. arch “ punziitoure expeimate tn radiani. Pris ron, lack titles pute ie NT ek Am fas ante a 20 205, ae nde dete dep Setor 200365" Thal ian pnt ventana tadianilor in secunde de yr, ™ twansformar 98 © coleetia cristal + yimaren depastailor enorme La cure #€ ef sole gamut eerestt unieaten astromoaied dine incom Tee feat pontrd exprimares distanfelo vereath a fost intr. Mie pameechl (pe) eae este distana lai a un pant a chr 1 Pareatemula ew secu d@ are (1°), Prin ara, oF gm. (1.10) sor din coupasatia ey elaio (Li) zu 1 pe = 20525 1 a eaekt Py Gla aay trong "vente atpht pactvulad eal Astpareeel | Ohpe, 1380 pce etal /Mpe) care ce. Ue vothon det pares "Gea nh sonicated wit peat mind (oh) asta fis dstana peace In sta ams) & parsing tsa wn an Beperece Henna pasciese no parses W320 volabe 40 weal Aistente oe anal Urge viters sin = 2 oi tind aay Tevenind ty constelafia Vee Major, ensintin faplvd ef suinnsle pats site 4, G7 44 Be ghee sate cupeinse rie ra tee gens. pos ei celelalle Unk ss St 9 Wt a aproniret iy 290 an Tun Determinsten poralasctor'stolere a tncepat in aul ASRS sod EM Tee (784-1845) 9 maser parole stele oP eygat Dupk Séare, stenua cea toxi apropiat de oof este + Gene sm Sia ino fictau{e de aprosiatiy 6 nat busin cane Phecte commive sate la dist deo lor de ani Kamins “Avind tn vedere Fat of alelele se gisuee la departae ate eevate linn spatinie se detected cu ult tte aS gen ele pay nse. pronela, mere i aceleag aoaeee se ball cere Dar. ev Lod Imvensitates tea Forte ethwervefile de mare, posite pun tn exileng se ete prop, mogean care cu ipl ne eine ta eno care Detar constelatitr. Un atte de exempli erte Pe BET nde se pom ir exidenga morkietile conte ial H Awe ected ed Amectt pate 11, Moicaea aspoctulsi consielaik Urea Molor shoves 00 wi fii Ursa Major, aici fiipd vorba de A aspectiloi bait cereti, modificarea secu D) Mognitatn’ abeolate Dipi'ee ne-am couvinn de fapul ck stalele se eines % Anpaytinidiferte tah dev observetord torres teeing fat bine cauzse care fas en esd spurt ca divs ites Mingntauiileaporenteintrnducepestea carotene {Gea de wethvire al steclo aw we Uerd prea ule in Thali cu paiva la tntare feta corpurier cee Dem ru a uputa compare proprietor face ale sie Epo ‘uma Iogniine ahr, A ewe en magnitulines aparen accel ile dace SL le dita de 10 persed “* tee magaitadined sparen, m, magaitadinesabsol 1M, $1" puraloxa, py exh elafia = Ma m4545gp" =m 45— bond, ‘ute eae esprit fn secande doar, iar d ete distant in parse Din observali se determina magnitutinen peralaxa, iar formula (1.12) ne conduce la magnitudinea ab- fluid prin ialormodial etna se deterind lamanoraten, ‘Se muncstelaminostetey fy cate de eng enisd 36 sea tm otee de ting, Tate laminortate gt maguitadinen absolut exe wo 133) 3.8840 Y}59 ‘misari peated parent L JogueE =—040—¥,) gu = 04MM) ‘unde, sernal o este simbolal Soaralui (2, Mea phi) (i= joule = unitate de energie 4) © colectia cristal @ Aviad ta vedere pt ok magnitadnileapurente se deter. sua pe cle aera, sont avs tc her dente {odin ete fale se eeptsare wilt Ante shecrole ‘aya (rgeoulroepior eso ockia) vor eomfvoe fe maga font vizunla, my BA; ebservelide Fotopreier eeaptoeal sso phot ipa conc a mapa fghafin, Pt Sa Te call observation fotodedtrioe, in fata ftomul pls ieee ror de oer psd es te sd ea oa me Ail sputter sesopiopete, Ati pone taal Uy Vc follene Aisbe! etree (UN ates (3) gabe (ir acme din wrod definnd we demon epee tea Tarte apropion de od eu Dies dtre mngutadids climate te dete do- toe spectee (clare umn fies foam So Indice de eulre. ‘Ast, misinaie CB 9 De ted do euloere af itemlel fotomutde wander ©) Clesifiarea specrald. Diggrama HR. Dact fascial de radiait care vine de lao nie trece prin- tro prism optieg (veal fig. 210) sau 0 eefen de difractiey we bine spectral stele care este cerestat prin metadle aial- 28 spectral. Dups modul com et dietribuite anomite curace leritiot spectral, stelle sit gropate in cle apesteale, cox tcteristiile rospuctive modifiindy-ee treptat de lao last We ala. Ati. Sele ou fost groput tn cape apectrale —tipusi_ epecieale ~ notete et majuscula, treeater de leo ckist Ia alta fiind determinata e presente anummor ‘ina apeottale gi de toreperatara stale. Dm ail eoemesiunen, sanbiteari a clasclor specirale Guph clatifinrea labored ie Obsarvatorat Haresed (S.U.AJe 5 / w-o-p-s—Fr-6_¥— mw \ k-N Spectre a dou clase vecine te deosebese eonsiderabi, ‘de qcnen 6 steurs la 6 elaificare molt moe fin woe dia ‘urmirealizindy-se pe anlecducerea subclaselor spectre, Fiecare elas sonpine 10 subslaye notate ou cece: 0, Copia 2 ASTRONONUTL. AMATOR ASTRONOMUL ANATOR CONSTRICTOR 1 INSTRUMENTELOW ASTRONOMIOE, torestru gi corpurile cenegti este real int toed Mode mee We i se ie 8 rdlaile pot repestntate inde tronsversale care de Is Me tum ‘mane sure ie tunina “ deplareana cu pile de oe mils i mumporia units canitete de eoergi. Iv plus, Tanna poste ft caene Wea pin gee Gi lee it remap eee ‘al unt hung de un fn set fig. 2.2ento pozontata chemati, diya uni ae et a Spel etvanopeeti De kh we te eh gin de nds, 46 © coleciia cristal @ ‘storm | electromagnetics, acestea din aoa Tid inna - soy ee] few fen fi ea ae a er a, ini ngloe de wind te spice bestest (opti), ated domental spectral a vin jonarn eu" apaatele option SH rndiatille po eare Te see at Taste pe_ npr terestra, ete foarte Ingest, Avett Feeee ain dlimital de Tungimile de undi cqre sai form aati: OW) 2 27000 4, andy LA (= un Enusirtm) confine 10° centimetr Ntyoosfovg teresteR are dows feestre prin caro endiatile ado ie corpurile eerste pot patrunde ying le suprafala PS ae Motus fereastro plies ge fonenstra radio, Clete, do inset cdee (evi fig. 22) au devenst ntizabily dpa weeNeftoaee copespuuizatoaes att fort Iansate, dinwelo: de Ghvonll dense ale ntrosfere, Astaat fe ponte tng Pete pectrulceetvomagetie, sstroncanal senator fie intere Te in cuncegterea renltatcior respective Pina ne malt, observaile asronomice se efrstuat oy sasteantehte oplice, in acest car Hind vorbe de astramontie See ik inventana ruceptanceior pentru eubiotile sits ealioteleecoapele — dupa Tausaree nor tees Toa peerbite eireutsterestre a intrat ta Fone(iane $4 ape Hatete ponte sstruninia invisibibe, 23 Instrumente eptiee (2), (8), (153) (22), (24) (28). [2° ios. Protea neceptinaren energisi emia tn, domeninl vii ao eisntes betramente ie roastroti diese, clementele Re reetong. putin eempate, dou, cateeor: £e eG ale lina psme eta) qi) anocnice (spo 2 GPfabesk cork geaate, dispositive peatew migeae de aaa cy Um aetronom.amator terbuie eh cumnasct ore mpoente, sie Sn stare sd Ye constrnwed saw = © catecis cist @ aT || Jo procore, si gtie el le Intrefind fis lo utilizeze eu rande- 8) Constrairee lunetei (rfractorat) § 5) Componente optice principale ale lanetelor slat len- tilele, iar raze de lumina eave tree prin ele nt supuse te Innit Sonia ene fom, intro fbn rapt (yt te material ic) mig de dot rte Meri, dropia sare smog contre ierelor tespocte fumild od opti. ‘Dafa de mai sae non valablé gi atunct cod spa rem of axn opted tree prin pct otal suprafjel Fests gest perpenieiark be tampon dul prs ack punet; Jeni ain urma find poten 6 pen lente ” Deoarece corpurile ceresti stint situate Ia dopértiiri foarte. suas, putem ceniderach sud care vin spe ubsemator fink paalle Intro se. © led bconvest trnsinn toy Sicoll de reze parse Io uns! concent, dromal ratte How tind indenting 24 Dock fcc ident ets pore fal" ou"oxa pti, dupa teeeren pa iat, va converge Inte pono sat pe axa opts eset puset se nangesto fier. Deptt burt lof anny de fentral cbiivuisl pnd, la Tosur ve mumedt tnd fost 1 legis on trecora reson de tunink prin enti | se pot face urmitoarde rem Tale care tree pit parton controll lentil tat mai juli refrocate dest rgnie con te pn. apopiten its moat. pt dead psa opie pce Herta de converged foeare. ifrte —eush_ entra fare tegines ohieealos aimeerat npare palin inet ‘cst fenomen ste canonou wa debut de aberai de speci en fi 9 3 —iditile do titente tvngimi de onda snfert retrace ite Din acest mv. magi oblacal respecte pare tot inesjgat dar eo color fein fenomenth fects find, cuncaeot sub" dencmiren de. aberaie erumatid (ed fig. 23). ‘Petey nlitureree neajuneuilor amintte mai sum, te consrvfia obecivelor pettru Tonite asttonomice © wile 48 colectia cristal @ 3 uaing pate Ia 28 MT tepriste mbeTaia, eeemallc srt eta cee eee iat atl a en acromai le care an acleoptice sopra: tg, 20 am Brat opis ge eo douk lene: Leta propia Hrtntran or orl ia Teta coectoae ete din low (tial Bre eral tnt doar dou din enurclo pentra an ae shee (late de ochelan) nx aint pers ‘Saniew insramentestronome ‘Menontm sit cl, In st jum. la convin june tua prea corte Somiee) a a rocomandat soand sisteme da cite 2S Te 4% colectia exatal @ 49 evraind astfol autorul talesooplud cans tiumele (telescopul ‘Newen), pe care]. ustruiete fh 1008, Abia mnall'mai this ea dovedit, practic, ea fia ineleior colovate alo unei Tontils te, poate lature prin faojionarea Iralillor corectoare ain. alta substan{a cect ig eure erm contectionata Lentils peoprndied © Inet astrononiid 50: compe tin dowd sistema! Ieotile, Sistemul de divensinai mah inetd sostitule ble lugete. acest find piesa de baza a inxtrumentulal rerpe Disyooiral lu ynate fexprisn inte efiva ceutimoty el diet, eld stone focalh poate sé tie de 10°90 fot mal fone dooit diamotral Atos” caracteneti eb feontants pent ua anamitobiectiv Dinavetral ehiceivalas est diametrul cerca om Sites ‘nvaton Find accesible intro 109119 om. nina oa mah liametra do 102 em. faneionea abun com anil 1607, Ie Obserstoral Yerkes, lng Cs ony Caldew die sistem opti, aledtuit din fontite malt. mi nici ot mmiegte war Cita ope de ad Mc mins rai do obiectal eeeetat, pe eind gcitarul mareyto imagine tat ae voce Gln protean ochhal ebsecvatorule A Sptie forts telor dad sitone open cbiect sf och Jar — teen roincid, daa raze le Toul pe vet ete ica inf, 24 Tn fig. 2.6 9 este prezentet deur rarvtor de lumina cad vin petite e0 axe oplirg, Ly carul sind stequa brary a ghee int verte di Fetratia prin ubice te te att pe a0n ot Pendivular ova optict apa forma sl nuimérel dation con natal tpt de aculare ~ Cel mai veehi ovalar este sects stesevis de Kepler, age singura [el plan-sonvexs, euprataja plane Svat spre chu ebserestoraliy ~ oeularal de tip Ranaden este altait din doud ten tie plamconvess, Huptatelle serie le lender rampos iaese Ip punetol care Svat figura 28 he. Totainta ‘plan fost! (rsx) eae este wnente distings 50 © coleetia cristal @ 4, Moral wilt Gewese dy Fee ast re hsbaks ate roonte find situate sper interion sae’plamresnese, alee Titel acelesl sen Wx, 2.3. b “Meclaral de tg ae air Tati nepre vl ‘ petrol de ty Hanyzens oe ase ‘oratele serie ale acestoen Tin shone titan Pr et a op nil Subului de sustiners Fe eiloar o avenysia ot ewan oer rate « pitsd teil to lin dona on “Tabi, ese work deci de-un esata alestuit sin Tet lente vie BS 0. Sealand erlang 7 Tn funetie de dimoosiunile suonich poate Tce i inte. care saint © prachideren relive piette este dei Sofia Rot 4 Cac 44 A este oud miner. iicstivul pempectic soe Tat spelen pi aka tities sri yeren huminosi. D , tt i eatwit din pate Heute ig tuneta u 4, 6 unui Spry raportal dite diameteal Dg ey aminoase ql co atl Innate, © colectin cristal . st °) a 25, Tips dead: oer do Rasen, 8 0 aap Fitpeenn oy cairo ip" Relat 99 ocho scope. fm pelsvita pentru obnervarea corpurite on komino+ 4 “late abl, cum aff aebuloaele 9 coum ~ Grossmont, au pteren de" miro a wot) une guts caracteiat prin report dint mirimen woghians iti varaa prin cour wicca venti ce cela Uber scot pot aplsinat in rapa hse dang foeas, Bi cniectivalel pce ocdarulif aaa ot en 7 Deooreca In gcclagi obinvtiv patem tila oealaro ew distanfe focale diferit, grosismental ite 0 mirime variabi, Dimeingeles si aici exitind’ amumite limite impuso allt do calitaten sistemelor optice, et gi de conditile atmosterien fn care 40 olyctuoara obsorvafila, Asis, daci la un obiectiv cou distanja focal P= 4m utilizim eu dintanfele 1 Tocale de 7, 10, 20 si 30 mm, grosiamentele concspunzatonre”: vor fi 143, 100, 50 gi respactiv 83. 3 = Diamar cercalat ocular este definit prin mien imogiuel cbiectivolut vazuté prin ocular geste egal eu dae 52 © colecfia cristal @ sr fasta de roe pale ean (los) Ta ce otitis ev Jey in Figure: met fe fer din owufar, Acoasti sori Bh a, co determina media Versi ten, Lo F e) oe 6 ee de pn 2) oe i” cenxul sbiectivulsi on B= $0 em, Fat mdm oe Jor cv f= 10 oat, ve poole vie A som, foaute important «fbn timp see a tage wa ose» sail de oe! Rae ty ut intr into fused teins eave 2 it fe a detarming pia teers focuber, Ln inept newest po ; Popul, ehsarvalorel 8 obi fotitaie © problen Virumlere ne aofiaopte prin m2 ‘cata 0 Tometa In eons Dias jt unleva in venta niegte gh porta ae pan sess laren oc aims et epi tat nen CE) ts gate ee {ore ve poate dofist prin rolatia itatinca mga = TA + Blog D en Patron de separre (la rezivars) se defines 198 ree et ea opacet (ditinet) imagine a Coss oe ‘care penta dchiul liber se ,eamtopess” 51 apt puter feta apropiate, © colerfin ecetat © 53 et dour pri reo ‘A ous component a peti mzanioe une) Ianete ete pea eRe poatete ta ateal de moines regrenental Eectura dite tabu fouls’ gf postamsnt eT GU despre mizaven dior a bol erst ems hess de nat sro om Bf Sag nt sp 2 erry monte Und fut trebuie 38 Ft ea edit gear dioene «ae elmine 2A conics uguing, Pia uroat tubal tune | 1 a eport sare sh asgure sstenal¢e kg toma ed hes Cn aoe de gaily pty oleae 1 Ju ae ma ne acest Yom anlerg const a agram can eatin erik sik mm et ata eae gatrnnad 2a rn -nvoma nte isel eae n Mont jc xz gat tt-on lan sr A a gt fe aes poate fret i dwt ey ige mous mobs, Wad atest Ws ane a tf ne doe vss esti 2 eeavatels cu pal orannt ut aor Ciera festa cutee ste, dria in pete ail a flee rea uh 2 dn Org aon paruele co cmzontl 19 ate 1 cars aed cae eofaeaua. asd ozone 2a re suscep aa ee sea Ie eee 0 tel hy ace fe tal rasa aor cane ec parent 2 ate Nm ecards rapt peau 00 Sea se Pa sc nt peel fh 27 Sebematies 4 etre orontale twas Here rae Aidt no mugesee To azn eae Msnvenent a snntant azntale vetonin Cane eee ene mie dine hunts tebe 1 re gues cette rat dm 45 » ne Poem) ale B ote stinted iecotexpit ine oe exprine in seeuae de ae 229009 4). ii) Pastea meranied, ro. 4 0 element el cy il ed fab i ya fixate obivetival gf ocularul, avosta tebuey tnt dtl deme pi ine Bea interior. > vopait In sere mal gi s+ diatrogmeaedy in Ti. nto hn parasite oh apa ves Hs ote ob ed pa Pointe tea ige ilte oieetivula se aed into. tam Tuialie ian cle ne enor st pine ‘Mo abut Tanto te adits tn figs SG 6 Steams de este erin eta. primus trae de com eatin 2 ltl de sve enue ‘Sona se folicaré ub anit sitem fotomtes. Ti dec (0) ro rai de anfoma fae tut divergent in gal parcel ey aan opti cage ce {at pe fowoeatoda fovumllpicatorula Ge up RCA.4P2i, An ceeuk din ge 244 . . Deck fotowultiplicstorul eae elimentet, ox tensions ‘nll de curent continue, de exempta G00 voll, eorentol de {otool (uring) cave cade pe flocatodA exo eanslormat, to feureotlestee (fotoiectnt) care ito prin mul din chiar ‘le (0). Dapé amplificare, corentalfovodecric ete condun 1 colocinerntsl #71 hal 2, Schemas a trl olen a armature eu ae Fe tigotla de eat 8 ub seit feioolipienor es tsa 5 hana 7 cere ita Tatts ese bo oir efron ys ma tab arya tes wt Puma eta tal eae ieee anon pa a ry st act ACG ote Shc rated citar a Teed strat fanaa ‘© contrat fo eadrul cerconie de hace speed ‘eplicarea lor tn astronomie constituie unel dintre domeuiil seta te cl aie ogiene deer ot dhe e ca ats engl Sa a ch eat ty St aS Reese eae ee is ac at et prio oe pro i ria a las in oe as roth cs eae a sae cir oe ase 2 © coleetia cristal @ ‘Hic afurnat prin intormodiul clrora si se-reduall cosidera- Ji inteasitaten Tumiaii, in modal ‘esta evitindw-se. uncle fecidente deoscbit de primejdioase. In anumite cazurh, ns8, ‘cum este aceln al observini petelor solare, observarra Sea- feloi devine fosrte comod dacd tn drumu} razelor e3re au Text din ocular instalam un ecran de proiecie, Constractia Troi astfel de digpositiv esto aratatd ta Nig. 242. Aict, peo Thaie de hirtie afb se proieoteazs Soarelo ca'un dite hurir0s lve digmetiw este ea ait Mal are, eu elk este mai Co” par eran de clr. acne poe tele lar par x rigte porfiuat ceva mai Inchise la culoare decft rest Givculai solar, Daca luneta diepune de o migcare de orolo- {peso bund, discl solar eu petele sale poate fi obsereat proiee- tinduse fn acelagi Joo tnte-un intarval mai mare de timp, Ast te pot efeotua observafii do bind ealitate, obser alii co tute de coopererea internafioneld fn fixiea Searelui, Vom event asupra noe probleme de avast fol in paragraful 3:7 d. Tn foarve multe enzuri este neveser ea in intororul mpi ‘hi vival ol ocolarolui si dispunem de onamite repare care Si warhera, de esempli, central elnpalat respeotis saa ‘inol=distynte wnghivlare Tatide el. In acest seop. pe extrex mituies dingpre obiectiv @ Uabulai oeularului, in plana fecal AC £6 Sm ie wi = hl SoHE gra pi te stat ee ee © colectia exits @ 73 (AND 1 ocular 0 pot ph gt tin 8c tr tn toate ut lars car pen Intro on, determing ete i per “Alieh de fie poe fi luste dante pl lal, dock Giopuner deal multe wasn cone ju. pot aH fie fire sintetice sau hi cml er ronab’ masuriri de i desink incomoda, In fiz. 2.430 avem aspectal unui reticul pe clod In fg. 2430 fi Autre ely, iar eveeul di ‘vores discutui unei planote, de exempla. Pin ohiavarea sale’ dae ( "Pe 0 able (vos parografl 4. Pot cana dane angteae seed ete) i vite repre reticular, sone Uitanje putin ss, ulistepentradeteraingre unor datas gh necunoseate, "ed finde des ia a eeu Mi fd a ea deplasiele respe uate In exterior era, constrvctia of an unghlae aeategor te Jeliesitena ere mle fe tn chopl ea pe Pina dentin dou fie popes ut i perpen » pat tre parle peprdiaare doo dd rt ant at mal ite ein eta ott pent nN (O) ° 6 213, Aspectal clor tm simple” eee, © coloctia cristal @ 2.2, Instrumente pentra astronouia invaibiutut (26141) Desiur,ssronomia ivi oe foete prteninak din puncte voleretehnie, aptralore neveeorneput edlgmta de eve tls estronemit aati, ToLoi ast 1. "Cbette Hirt inult deepre emulate obtinute fa acest Toner opt pentru care am consider ti a epunem, Gove tuvinte Hespre snsteamentele celo mai importante Serene yee senuromin nei fRevenin ts figs 22, partes tings 9 domeniata vind ites longmior de uid sete) afl domae ranzateare radiate ullrsotete, + razclor X tilor gomma. Roditie emise In neste eet unde sat abeerbite do atone ila eheeryatoral teresra. De neae, dle radlil-a devenit posiilé bia 3 sateligh artifical rdienttlesonape ature danse ale ntsfee terete, ro inalime se poste 0 hilomett Peniet Turegistraea. radsilor cu Tangini de und 2 230004" te folowee roceptaarehazate pe. fotoler tnenis, mmitatoare de foon! gfotomliplcatoare. In tho geestar tneepid ca ancl 1852 spare o-nowd ramar eattononied—-ecteenomia razlor Xsqu_asteonoaa rate Sens prone tnvegstris de ave fol fd legate de crea Fhe Ndi constclatiaScorpins (Scorpionul), eonoscatd Sib" iotatia. Seo X-1 (= pra. sured der raze X din Sear. Huo) Alle espeimente ot roeytoure de nge X langate ca reheat la denoperin Incl a 90 de curso do uae Xgolectice dod extregslocen LST #90273). Dae sings cevettore a muon all do suree ¢ deren posi omit duph lanagren ebserratoarelor orbital, tnepatal gah de eeretare cota ca a i ft UHURU ome care mba ewal it aust de NASA la data do 12 decem brie 1890, ab de Thartrat eu detectono de raze gf ayen sarina wi exanie ewe Inteoga beta eerensch 9 epiatrese surele respec tive, Ela descopest cr, 200 atfl de surce i repreanid Inceptal nelsoni de melita oh Pamsbtule prog UAe-pentey un unit tip ae corvtare astronemiet. Hatt oho dst nent: wmirea. de Explorer 42, era © colectia eaital @ ~ Jn marie 1972 a foot lansatsetelital BSRO TD AC. Boropean Sony’ Rosh Onan) apa ca ‘pirate pentra tnepatrarea tedagie din domnnsle span Arale tpvecinale co Tangimie de wide = 3100, 9500 20 1 te Hell Copeicus «fot lat a 1 augue 1672 ln. timpul_pregiuitior pentr iansare agesta. ere" candseck sb detumirea de OA0 “C= AO, dar ma esas waete ‘umele mareul astronom polones, Niclaus Coperaie da ie ‘agtoes chun 0 mplineay etave! 800 ae per tong Sebel open Arial 5 te lana Ia 13 octombrie = Satetitul american SAS3 (— the thin! Small Asteo- } Satellite) a fort laneat in Iona mai 1975, Observatorul solwr OSO8 a fost lansat la 3t iunie 4975, ~ Sctlitul olandes ANS (— Astronomical Nethavtends Selie)'fst Ieuan in uectne 1 ~ on 42 august 1077 fst laeeteatetol amvsican HEAOGT (~ fhe int High Enoy Astronomy Ohare stat cereelision energie ingle wr ‘Sutetitul american HEAO-2 Innsat in martic £9: Print numele marelifcian Albert Einstein 1679 Weosh ‘Amv amit” aict doar fleea dintre ese tei bemmion tive tezaliste alo tehtici privind lgnggnea de. yursiacd pontra ecrcetawasurilor de radio kr Rezulates hat Sinitoar, chiar qi mural pontry 0 tinpldenumerane a tor arf moves doehume tates Do nach ich 9h bo pon i pe opi mul ceva om ma amin Mase vat) vorbe ‘despre ansmite corpur cere “eecind fn part deeapta'a domenigi vieva. tn partea tenginilor de tn sol mari (vai fge 22), aveny doen tailatilor infarogi,"Reroplinnaren® eestor ra Iarle important tar p fours difiis. Dupi cum ee aie, cospare oan eu lexnporatura euprinsd totre 90” 5 000°K redid energie In domenil ian Grea 509 din radia Sonrla pte tn nent mney Un calor san 0 sobs do teraced, We exonylo, raload tn gomeni noepatorile actroaoniei io infraropu aparjin casi de dan decade possi nostry dar Mevteets desrohats ela prods abia atuncl ind hceploare specie fort 1S © colectia eratal u ‘ale atmosforci tevestrc, bi sect te to nt toe i = Ao Uabertata in Hawn caborarecstage Eau hye ghee Tralee ~ one set aad s3uinvpost de pa ntmcnfoa atone oatre oe rcp eyo pent freien nai infearofi ac tmpart in dows eatogori: terme Bal wonatiel inept Te poe Eh eta psig sete aR eat Sa Gite Ione Neer ee oe ie chee a ea en o pentra infrarogu cae tp eng ty ani pute init seston — rae se eg in a i a coe oe a ie tn oe nae o preblems ‘dificil’, dar esen}iald pentru astronomia me le astronomice bazate pe observafii tn infraroga "eee mai tp hee ound em i a Nae onde pve apse wets ree Satie a coe ao pao tiet mediutai interste- eee cna egos mei tor ni ert eordatd unor nowt molecular gt aglo- meririlor de _materie obscura. rea ce are yer dl ce, oT eae ie ce he ae re ntl mo et er le Mra ees Seater as Seka © colectia cristal @ 77 atwe de ups epectraletimpuri afer pierce de mas, part iscrmnate dio-masn pienta tnd cates seek Sides erin de ipa! Wolf Raye porn ‘rca 6.00001 nase slave pean din iveleal. lor catesion Gu sjutoralinsrumentor senile Ie atmo a fo dcoperte lepers. evclunte cai Regie te aon opt cate auc informal’ aupra’ sade vase te alo procs de wea sean ‘A fowl ceceala maton notte’ Gnesi oastre gi ae altar gui tdepirate.S-a0 nbfinut date chservajonale Eien thr, compen wae pate sat aie falactce Sra unbogaic informatie despre nating nude active ale anunitor galaxi, Sn suit procesl de Torsone ‘pid slo inlets veer aos ‘Astronomia ta infaroyo anv & contibutie Inuemsats 1m dosvoltarea genorlt a ntsopoaid extents In privinta metadtor de tucray menfonian ai faptul a ta Gisorvatorol Rit Peak, Tovey dy nul HOF us eles de I 3m In diametio, esto arm Mas ee BIA Lyrae Ue Tazo infargt mojortates sserofor find “tectuato in ‘timp ae ad nap Tn fe, penta reepfonaten rater in extrem dreopta agers "Sectromagnete mie ny ae nda mash (vex tg, 29), te uizcna eseploone tne eat stoteleconpte, Pest coltoae a unui tediotelaop poate fo ogtinds amare ck la elscoaple option, tau oeftondcomghetae Peviry wcnntionarn raiajlor eu lang de wold nicl de3 naetn olson mioeeropela ete 6 ogi Aetalcs to Tornado. perabobid, Ta fearal seatoat ind aplasia antera meh receptoare — en radiator cave coe inurl eto nin at lovegvesne, act te arnd putin fun aise sn becogmt Jn azul clad ete vorbu de receptionarea anit ea vide 3 tact, Inloggen csi atte de pial colotoare, to tizentantone eee cate nee costa tin mii mule aatene sine fen Inpt ant nise hare metatice eu lungimen eal ofa, when etd radia care amend sree Eee Yorba de ipl de sont ude Te © colectia cristal @ rv dt de ral ate, oe ca tall pt eeu i tna oe la fe ea ade dlls pots ate Nang cdo doar po store atlas 2 a tncae oe re arn olin ole nae este ‘nui mai simpli soci pent elo coupe tice. Acast avantaj provine de acolo ¢3, la ween sees luritatile canzate de slefuirea ogli ed ice Miao cer es et fhotiv, pentmn radiotelescospe s-au putt realisa rin eta ies pels nao et vit y prezent este pus in functiune un telescop of is Lett Th tl pes cn Satna ‘diametee mai mari, dar bazate pe una go mbna akan eta ae Sha ao lee lepueeta It de ahilitatea nonstra de a duce radiatia deny ene de cote ind Ay indomit ‘Prin urmare, Ferre tte ast din-amatori. De altfel, eS i, ena ean pode oe nee spn ea end ei oC epi eto ae are euenetecop dopayne cial ac ta ni, wok nile de mai sus fiind enunjate cu (ea He meat pate sae Sle ema ra pay ae te lesan cen a cnooge monks ag Gabe arpa entra r= pent. tle ACTIVITATEA ASTRONOMILOR AMATORI IX CADRUL CERCETARM CORPURILOR DIN SISTENUL SOLAR Sm Si prosopunem oi ne gasim-undevn tn eer liber, into fara senind si fard Lund, iar deasupra noasted bolts conases fe prezinta th toata splendoarea sa. De data aceasta puters ce de diterite mijloace de observare, dela och elas frmat (ochial fiber) si pina la cole mal perfecfionate lusete f telescoape. In ustiel Ue condi, urmdvind bolle eteees fatrun intereal mai mare de timp constatéa usele mode ficasi care duc la desooperit censajanale SA. Obseryatea metcorilor (35), [38) u teat ci, tn arma indicator presente tn caittel 4, seam ohistult cu aepecta content eat shine‘ mal tors tn te demon, Sterns EGF poate fi pertrbatd Ue apm easy es nor ciitbare™. "ta untmementdat pater ee fe fal —"ot dines pont al olyiewcqu rn Nee, ste gb cern det dopa rezonsnar mea ‘enti, contain imediat eh tote ele Bag es ‘to afiii in pozitille lor dinainte cunoseute, iB cer AN aptenia ‘inl’ a fenoreaulr do yaaa chdtowet it's} sortie inaldcinata In mintoe Seah a de unwetintesinlifce na das la conten sac tt oe ors iar Mean T eden pars lad oat we nate ae Divo ‘oduta co moarton hs AlEs, tna or es, B88 i ogttun Tate eaomendl neapeete gy Sa ed pe Paint, In mod obignuit, eu ochial Uber, pe tnteeage ol corensed 4 pot observa, din ambelo emistere ale Pamintulul dese inci sau gone mil do stele, un nur malt mai mio deott cel a modem. Prin urmare, nu exist ation Aoccitortor unui er ‘stele vzibilo ex ovhiul liber afi Tocultot are Pimiutel 80 © colectia cristal @ sa pate de ttl nie ote mot ipa e e he fesae pte aia ed anise ane rang raion remiss te Sel ite amie at eb reze catastrofe tefibile care si ducd la aritia omn ye P aici coneluzia clard, ,cdderea stelelor* mu Pe Pt Oe a ac aatre arent thd cing “Fe ttineebereetate pit, 28 cram ee cel se Ie pe Bolte cer ‘so giseso la departari de ordinul anilor Gib narhare eas nian tae Eh nae hee sted eg te i ere i ee mela bi span te oe foe acre at a ps cope el et ‘ in fig. 3.1, pe suprafate Pamintului, fo nce Ag o aaeh Sait Ramen ing ee a ee Cl direotin GB gt dispare tm punctul D. Unghiusle AC gi ESD ay mat err ak jin B misoard tinghiurle ABC si ABD. fe estat in 8 oat Oe Uma Sante el cea eh Se da eee Betta tl Tome see 8 Sits Sr ie aisha cog step ne Sire een Sol ome a sade ramp at a a, a © colectia exital @ 81 SUPRAFATA PAMiNTUL yy 54, Detcminaten sant aa Ie sehen ctaieare® 338 cum aim moi amitit eco mai apropiats ot la oe patra ani lumina, rons Hen se ofl pol an rationarent aseminitor cw eo tus, eclobrul astronom E. ley ar i valle tt soit 71) tne Ie cre apc gee ae 0 sparen eleitoate', precum si vitezle forte deplanare ey, eae naval ijn ed ete verb de ea fount at ete theta teen won a ep atures ago! ine teantore peat nstenchaatoas a fort tale eee se die Sr te wah yr MA scale obsorefionald wa pu i evident ari sit legal eng conponinasales ergot fre sporin spa hnterplauetas de te 300 ale nee ee hun a sfor date kde spre spat in fenonn ger, fapt pontru core expr Sreul"et mite cazari, bine determinate lg nese Panta 9S ps m9 @ colectia cristal @ 1 toyinsy de mai 32 mak kom dope’ spate every empurte melvorceToted tn pate sopergane ale ‘Nfoosferel unde aeral evte extrem de Tareist miscaren lor Eitulad-sr inet nestingherth a drome! tor spre Pamnat, eorporile, meteoric tree de ty patorle putin dense la: pitinatenofeice it ce in o@ rds ae ok fle Gt, 200 fos re Ten ctv asras fa acest yp vivea lor Incepe sw reduc ‘Grave ptiterie so Ineeos iar anleculee garluiatnon ie tin presate ta fala corpus nepectiv, fori atl P per de ar Serbo. "oborind Ia Inline mai mick de 190 key, pein free re tl terse pnd, dt lean Cent we etrficeste tit de puteraio inl! poate ft ebstevat {Seu "eshiol ber. In moment printer ponteu observa ovat Terostra oopol respects pedi ca fl com po cere ft apavot se 7008. Din enw mitt tale epatisle, imagince luminnass a xpi meteoric desea pe bolle coreasd, iat User ‘cibnuti te pare ed este vorba de edderen une! stele. Gnd Ee'terminet anon iateri din corpul respect, pentra ofan rt i ee urate onlert corpalal metenne depinde do. masa se, 4a ea i ete oro dcop) mane perme de ae fv Limp cco inctleeased pi lata oct de ma do gra nen jor vin ncntecete 8 oop oes fav compo repestivapnne e403 sob dv foo unt e 6 dra Tuniuoase, Este vorba de observavea unui old, Dack {vem de fs oo corpur fonrte maaive, far andere Torna So forming in timpu recent pein atsosfere. tony cl Se pou bi de suprnata Pant ulu, stl de compart hind tte eta ‘Une corpur:stecice au_mazs foarte mic tecaren Joe prin etmuaferd ma este deal de puteroiul, ele mu aprind gnu produc fesorienul de metoor. Astel de corpar sf nunese mromedsoit aint foarte porculoese ale Seronnve yi'nava commer ‘Dao se toncentdenatentin asupra accor regu ole Doli atest in eate meteor alo frevenjt mal mare, con Nadim, cd, prelungied negmentele determiete de ume Ieteorior,o¢ obtine punctal de intersecie, Ry al aoestora Ua.astfel de punct 3 mamegte radiant; a indies & orgine © colectin cristal @ 03 ‘TABELUL 4, 182, Determinerea radantlal unit roi de meter, fcomunt a meteorilor dintr-o anumith constelate, fn fg, 32. fate prezentat schematic. radiantol -Dracouidelor. nai inl de metoori cere au radiantal in constelatia’ Deas. Tn mod aseminitor se determing gi radianpi alter roiurs de wmetecri cum slat, de exemplu,”Loonidele tn constlatia Leul, “Andromedidele In" Androtneda, Orionidcle tn Orta ‘te. ‘Canoagterea momentelor clad este maximd fveventa ‘metcorlor dintr-un anumit rot me permite ai stakilim prog hhozs acestort i, astfel, af ptem Iatocrat un plan corespun sitor pentra observati In tabelul 3.1 tut dati cijiva diate, cei mal important radian{i do meteor. Denumirea aces provine dela numele constelatiei In care ao observa radians ‘tal, de la stenun mai luminoasé linga care war putes gish sadianfi sau de la cometele de care ar fi legate siurle Sew) 8 TH (Bila) 1868 (Type 1090 x (tate) Ratan de maar 28 deeatbrle 3 dew Pective, O excep 9 native radiatut Quadra fare tum ae dc hata gers rant Tin tutto hitieainGuaare (en Mora)"care sats te nent nepectia Hi te 3 a ana natenatich ielor_hsetvatinale Stat Togiturt Inte compare meteadee gt eke par ale stem ssn Sy constants fl Ingrid te earptt meteoric eee cad pratee atone cele a planar ean Ta a ta"pbiatnpoeseder eoventclor an Drodate pt de tle Pan temare ae ational, sure ear eee alii de ssn I oaervaren stent tascera sore 2 oanatinlor mate despre sen ee viaren cu aspectol bolt cet temnomal apator vst In stare oe somnaion apie hice sou tn una din eonselai Astle eve endian cnstletist. Vigo (Few) ht tact obicetul noo dercoperit se deplana fncet prints steele constelayiss respective, deplasare, pe od ya widen dupa aleve oe a aye tain ar pntes vorbn ie prvtenia one! plaaete; Dealt din vole mut sechi timpuni,plantle. int concerted arp vere care rateose prints stele, de Inet ste indie {in yrened whavrsen = tacos lo ross observ planter pratt atte” jue conclu tote innprtante eo peli In itcaee a acest, In fig. 3, este presentata migoeen ap Plane’ Niort, unetal Aly repreanté pou. steno ota de 1 sapentie 190, farts ali pasta I let mai 6h FR. te sel sod plana gen a Sy nd FNS Sehp tpt pont ae neat pet 9 monet Sime eit Dee sal lun vse le etl a rome anata Merten nly tn sens be mie Sor ua censors, In poneal Sy eur lo lela erated iene press tice aby itera. seroma stieanea’ dfs vests I puncte neta iefortant et mane #96 itor oparente ale plaoeeon cnet un sbte plaedar Ho cntormstete eo aeaty fo cenis est eocent Pacnjotul tn jurul ekruia tar migca toate collate planets pulntre care efauinciose gna gt Soarele. Dar, dupa cum {len tocte souplicap ite sale satemal geocente ta put abil Tegitura Wintre apares{a gt reabtate, De ace, Ia ingoputul steoilal al XGlea a exe toast sa adopta is somal halseentre sare ©a impos 19 wrma argnmentslor ede {ercunoseatul astronom polanor N. Cope. te cadeal acts ita See repel centr pte nie ‘Steg Punfatu, se mich Jura Sosrelui miyearea fespec- rd ind guvera dei a Kei fig oer Drodusd ecbematicstrictura stem heltoconisc, patra tin dneapta representind Soamele i oritle planellor pink ia'Marte inclsie; in partes sing aver patrafelul respraiv det oi are sana Fr, ram cd Indlocentfe putem distnge planet interioare care nu orbit uate tn fteriovl orbit! teresie, Moreur 1 Wenn ples © colectia cristal @ 87 4 ‘26, Sire habocest a stom boas ete exteriors ale ive osbite sn dispar i © Pilea ste. dope, Sue, Usunus Neptang isto E jot RS, 3S. eorex orbita une plane intenare aml Soarchi, S.'Aicy pentru simplitoare, eon conadeeal te planetei find coplanar en orbita Pamintulus, rae oa intl te Sr Pit sem psi injunsiie inferioard, tn timp ee fa conjunciia rupee Poerd Soar ce give ture planeta iatenart g Pamiat, ‘85, Poncte caries pe arts wos planet inter, 88 © colectia cristal © ta migearen an de sevotoie ta jurul Soarei, planet in- tories yu moment dats Va 650! Intro pose puri Kereta de Sucre st Pamint. tn aoest moment unghil « lertahid de clonguie— atinge seloaren maxims, putind gone dongle nvind ested oi eoncaia marina eed. freer planeta, Venus vnghiol de elongete maxing are Nitoaree de 65% tn timp oe pentre planeta Mercar 47°< « <3 ‘Migcrea aparentd a une planete interiare ce expla ew ajotorl destin di fig 3, pe care en consider cing oui suewrive ele Parintulu pe orbita sa ‘i. preeupunem ci Incepem vrmrrea mig aparente sve lorete inesngye fr momenta tm care en se alt fronett ay Pann nt. Pe sfera, cerns bverestoral Elgumy vede plone rspestiva’provetata i pnctal 1%, pou dpa un intercl de tinp, tr eonformitate ex Ye Iu ‘Repl Pann se va e881 2 planeta in 2” ir proectia PBI De ic raul ca pe Bolla cere in med paren Stanetainterionra ae mcd to eons retrograde In es spre resting ctr Pamintu ajunge in. planeta lo 3 wi proba Sag" eongayia maxima: wesc 40 interval do timp: tn care Pénintl tree din tn 2, tor terested vee Soarale pind tel repede det planata, Accanta din orm tnt stricegte pe holty cereal fe un Lacaler de eur dae ge manseh ce Panta ie ‘eprops de ponctal 2 (wei fig. 3.6, planeta se upsepte de 2 denned op lorena apap de Soar. In punctele 2,512” avem conjunetainferieara dupa are pleut respectivd yo ia ingigten Sone efeae tot ‘ol repedo dod Soarlay find wisiia dimiacala in zon ca shacedr do nea ee pe “azo coreapunde ex ponte 3 983" Apa planet i an diffs sental migotit aparent de sici nscte: mscInd Aleln yet spre eet Agadar,apavent, © planet interim ciservatd efecto maeare de ucla In‘vecinstatea Soarc ‘Penetelo aterioate spot observe in cele mai ne condi sume! cad me glen la deptrtaren nporenttrnasin Tot to Sonre ~ tn puntele de elongate masins. Morocncle tnor faitlel de pout sat comanieate, pentru Tiecore wn, In ane fale ectronoveie. ‘tn sarul 1a are estronomul amator digpane de o tunel inns, ear pstea ebsarve fell planetel Merce Eventual HE pelos cermin interval de np dup care in cna ‘neta apar sclegiformtiant de ree. Compara dine Telieal planeteh Mercar geal al Lonit saa al panetet Mate Ure dobsebit de insiructivae ‘Avind In vedere feptule&planetle su au tmsind prope cle pulind f observite datorta lumii tlare poreste Soflect Ta planetele interonre re ceva fecal de fond, feeste faze Sunt asemanatoate eu faelo Lu (vers bee 31.9, situa In cae observatoral teresa vede mimi fratibas ‘in sopratata Huminata do Soar. Fazele planets Venus te pot ebeerva ino tn eadrul ote carilor de bstrononst amatori, po elndfazleplsnetst Mercur Se observa ceva mai gre, dat epestaclul ate Ta fl de ne teresa. ‘En fenomen important care este legat de planeele inten! vioare si pe care! pot utmin atvonoril anion ete tre | erea® qcestor plasete peste dicul olan. Destigurares feno- ‘menu ate ugor do nftondacd rove big, 35, Entade: war, dace orita Plinintulut cea a plane! tnteoare af I coplenare, le feeare-conjanchie inferioar, obeeretoral 90 © colectia cristal @ st Hat nl sot peta eee thule al oan condiin de visbiiate find determinate tie de pe osbite uot fig. 38. veder e8 Ie oposite planela ven ‘Nn gut oriteearenin,acedt stangs rai 0 ‘ata seb doh o-oo ea Dr aoe ‘S lnttodurpolfanen de epectie mere tan ind depsrtarea Dua planeta ela cca mah mick posi, Dack am fof Tao fatare median datnnflor mini, ery avon de fee ew 0 opesfe mee 57, Trecefle lai Messur pst dies} scar © colectia cristal @ 91 29, Raplcara, mice Space ae ‘panelo tatetawre Poze ‘34, Poneto caractertic po ablta nel plaete exteioare, In figura 3.3. a fost deserisk migearea sparentt a une planete exterioaro (Marte), iar In fig 39 slat date explicar file respective, acoste expliafi lind ansloage eu exe arstate a fig. 38. Dintee fonomencls mai importante pe care astrnnomit famatori lo pot urmari la planetele exterionre. emintim ail altera: Ls planeta Marte so poate observa diseul aparent sical tele polaro. Cu un instrument mei puterife ear putes urmiad veri dimensiunilor calotelor gi Iegarea oi de perioicitatea > anotimputilor marfione. In carulacestei planete obvervatile Ja marie opositi ent deosebit de importante, de acoes In fig, 210 om prezentat opozifile din 1973 yi pink in 4900, De ‘ici we vode of tn 1988 va avea loo una dintre cele mai mari ‘opoziily atunci planeta Marto 40 va gsi fat de Parint la ‘numai 56 milioano ldomete. Aceastd opositie va fer cou /—difitoptime de winibiitate. 840, Opie planeta 2 © colecfia cristal © © colectin cristal @ 93 f i Co 9 Tunets bunt se pot abserea deta planets Marte gh ae ponte Estnld care ete de hans 205 (Gu achil Fiber, pe Bolts menses, planeta Marte so vedo cao ston de mngrttutie parents. In ih opoaiia medics Are dt satel, Phobias Deimos, care at nga Aisle sparente m = 12 wi sespeetiv me 13 In trecut, planeta Marte era binsita a fi cea den d planeta din sistem ahi ca lft de Pane a epune Ue cones favorable petra exstenga vie $i aeet fap Stimolat cevtunrea wor fongh sent de “obeerveth att din pattea astronrendor profesionigt ct 8 a atronomior ama Nori Aw fost ackate gh supravogheste cafe mal mit stall ‘lo aspeafoei mantiene in rperenta desopedini nor mid Fear, oe vari caren Eadeze prevent viel pe ateosts Hanes. To anal 1877, Giovanni Vitgino Slinparal (1839 {OLC) « observat aise dtl geornetrice pr care fea con, siderat ef ar frcaaale tapate do Pine futligente existent pe aceasta planet Uiteron, gtanalee” au hist semiete ev res deotehis fap care ¢ dus la sdvnarea aol vas in Aerial abvervaioun. Astasise ge en xlebrec cana pe Marte mu slat altoeve dest yhre de peto" acinar a ‘ae na oak up re, to sone Spafile, ee slot un gir de eratero aliniate, proveaind. poo. ‘babil dintr-o eruptie interna a plan ® , ‘Adloua planeta extercer, in orinea dept do Soar cate Jupiter cave poate f observa cu echial Hiker ex 8 fea geend ide ntagnitadine m ——26, scenstamirime favespanalnd ani eporiit milo, Migeareesparest® este fsem@nftcare ca aceea @ planeta Marte. Dai cim gli, Jupiter esto coa mai maxi plannté din site san are masa egal eu in 3178 mous verte, ‘Are ool mai are num de sali eamoneuy el dal 13 teu fatult final doneopent in antl 1998, problem uumerotai fi conirmiritdesroperilor de satelit ai oesot plone find fn cova de distil nived mondial Dintee satel Nui Jupiter, prim pots au fos “dese pit dn citre Calleo Gate (1984-1042) In anal 040, Immediate ol Sndrptat spre cor hata care wads date Aosebi cle ineneconte, Do’ acoan, aa fost nomi tli falleess spot ft obeervalt cu ajoioral nuk inode 84 © colectia cristal @ a 9 rs er Spm Sepak et Peg was gical gee ha eens ies a a ere ‘al Ganymede este destul de eralveitor gi ar putea chit Iiber dach nu sar fla yren sproupe de id celal sant ‘ ett Canned ar eueueporosn, pe Sea ere ites Super asronomal amater pote ober aie att aah tein da Done opRape pari Feet Aad ate 9D" fe oe a amt Ras de beep spt Bet asap srr eat pele Be cor bh roth ae et rege Remap rope Keath poe ako 1 inate etd iy clea pe a el wo 9 3800 Ee ‘Teterminate dinensiunile respective Twmet Te asemenen, posite rlative ole eclor patra satel galileent preaiute © prveligte deosebit de instruetiva i re fronting peste un observator, iudiferent daca cl este profe- Soni stv wnator Crmatoarea planeta exteriont®, 1p ordinea depirtacit de ta Sonte, este Satara sau ploneta eu ile. Eu ote urmaritt tu niult interes de eatre astronomil erator gi se prez ea Sateraty eayodapers« naar, De atl owl tp fa constatat ef § alte planete au inele, in anu 1977 ‘nee tn jural planeter Uranus si foarte probabil ‘gi Tupiter ntte lnconjorat de inele. Co alte cuvinte, sar privea cd nelle In jue «ne plate sint mai curind o regu eco exceptie, se pare cdg) Pamintul ar fh avut, endva, tun inl, Ci toate aeestes, prin framuselea i > a0 10 a a0 i & onl it ie se aig citer 2a Seton (dein Svareplala) tune He smhera™ 360 Pevivada sinodica, P, Tnive pot sierta soul toss Be eta ofl peste ploustile rr ate ec ia ie Ce ts rat i te a ea a Bt en tact {oral vind pene panels be esi da eer de tea ye le ‘lire su mpropire daksfele selprow fied misses entra aetroomti materi, pee tei a pies pete interes vr sn ets ge rafonm I maple pti alee stored ind snimai cltev inter planete eu proiecteaed fntice ase restiian a boll cenetil Kote woah, de wade wenn inierwsent® ae panettlor din sistema solar EO Dai stron entordispune do un an aarti ale ponte ‘vate ati sora ct se ublied ‘anna stonomis dye -deeoadoaiile ‘oupuciler spective ir poviectaren. pute froveqrnzitinon pen lle sla ponte me arate cpa ce fl c ete Nonlis, 0 apropicee inten Aer vith dS ewes ph 88 © colectia‘etital ‘bin ssaminatea datlon dip colo g 2a taal 2 oe a een planer de te Sonne ato eit 4. eas aimnfet, Exist dna except tre Marte foe ter ll gp fst nuit extent ed ple Je ae ieaataa se conour ste 2000 obits Care vei Beate capes ine cet plated Morte storia, Ya fier Bote wovba. den see ate ds al Jaeterets iy cial Hane ete aon see tee domuminen ia aster Dar. gcse geste SNGe gu tealuctre mie. pentry astrtsh ameter cae a de captvantes Ele gach nto Hesse le pte si da hale devote specail vor ua rma ot ated 2 aa eee musa sider Hirt tie ela serveur aston, 1 Astronownl anator fy edstarea cometelor (4) {17h (18) (20, £1 1 nesam voferit la corde de fe eflam fates neaple seni cy eesti Iu posegrafele precedent sities prema © SPRGH Lund condiisengr nog permts fe i toree rouatelafin st observaren now frie foarte Juke Dim ty atard de stoke sh planete po balta ened Tabata servo ige abicioed mamita Color ecto saeseee grsaul riod bey suprapas peste inde creer ‘Wun ef alte nbigete om mapect vbr. Braces pws Jone de anintare pe Bela cereasea, in eatalerge ep van enpret nebulae sul vga a fem rsa dees fl ie toi i ad eae atrenal frances Charlee J, Mesiee (10 Iai Tatauct eataog, care contne sprue 1 ieee rar eatin Pesos pata Tuminoast ti coarsltia Fea eu asin rub demunitea de Debs Geb TN outa Messer say Mets cul dio east Ter aoe eae ALLE, iar Mansa. Nebuloasa” dia) Andon ris Se mutate MEST. Nou anvent anupra earatensicor to ante do compar Eu timp a fost efeotuat ae Sem mal a ete ha cup a bie ae cere sate verb de cataogal fis A Deeg e He aang deeh. yuldivat i nal 1368, cesta esteeumeae rot descoperiti. fap cave a 2 &, colectn cristal % 98 txt sb enum do Ney Gone? Catan cont FB esecin, Neblosn Cav ean NCO terol din arate ta NGC™63S we Uhr E#E) anna pute so cophmente le ct Rcc\tmrcive ath ienimiea fader Exley iabeaucn eta si de ole toe nae ‘iverares edeageta de pst se Et a cst ed obucra co mop nebular eto fe hn 2 {et ma sn, patra poate agree ne ws per iki cal pera e ger eu Shiela ew epee metres ce dep’ pre Sey tsetse a en fps cae? in ep Cone and cor steno gato to ede fed snal'rdve combat deocbte veerere Cometele fee parte din sea categorie de compuri cereyt 4 enone oe pote dn cn ts 3 cope co ase oN a Ln Be ll cre Ep hg ig ene De ey ee el Te acter nett an neat Seo eens fama com, Fe oe 1s pat come ee pe cease om epee crs yw Bl enh 0 sia eeetowacd cere cain, emu ew i ema eats i ce cae fen th osreb SEs Pa ear gee oo mh Ean dee nee eae ca Peet d Meets ees en car ae Fert taete ate mae ci Szce computers er ln in monet teas cop pst aerate saath Tea creme Joe Seer om Ee ET s Lene Cod he SU) Met ee coma te pa sak saan io cama au eee be aad oe neo Seta em cert ming ge Pett ea way de Sao de de rane aie dee tea dod te 100 © colectia cristal # 1) Partoa contrala a comets cory consti bur Iuninos, 22 muneste muclen. El este compu gaze si muctale in bloctri, acesten dia uema mentinindys® iesate foo ao pein atractialorsmutuald. In general dimonsiae file Sint da oninul dlova sute de mete tau maximum de ciiva ellomets. ) Nevul cxjos care inconjuri muclel ee numoste amd Acoostn are un aspect huminos wi este aleatuita dia gaz la © prosinne foaite sedzutd. Diametrul comet variaxd tee 50000 x1 100000" Kilonete ©),Cind comcta se apropie i mai mult de Soare, din rucleal ei thynese nite flit lominoass dar rcurte care aint umite eflucti. Acoster sint orientale spre Sours 4) La limita dinapre Soure a efluvior se aflé aga-murital faceliy ab consti © coleetia cristal @ 101 Nucleul, conma, efluvile i tnveligal eoestituie ea comeie!. Cind cometa weve prin dreptul steelor de pe bel cerwasea ele se pot vee Tidrind Ip eapul eometsi ct exe fin mcleului, aeesta din umd fled singurs componee paca Cin! "susleat compete teeee tn deptul tel aceasta mi se uta Sede fd goats ~ maga de et ©) Bo ouisurn ew cometa so apropie de. Snare, off 1 mai nut ta dvcetia opyst Sonne, Tomi wate ts salts coe Taino: Pry raat, ca {Sto pnt ia Toto tarde do foi pui dea A ttt te a re rep enada eyes oo deavota ty det apes SF amare in ontario Sat (Sha oo skh ft Sar) onl Nome 0 sdunca rodistie) solace (veri fig. 3.11). » " Uncle comete at coat imenee? comela HL le re omtta Hal tO pilda.evea ods de 110 antionre bose Abe. Coot ‘em vt hn eo mh te cna ‘i natn ont’ tenet onan yt to ot dn win a aa Gta set somtte en erst ema ae erm ar tem De ee pa ei nbserva Aste, omotn sbveeyn de Pyke Bee ia font AAT7, se mumegte cometa anubui 1 ‘ she aa eta ane at il io aumatul de comete observate intr-un singur an. Prin acepsta! {Joven inutinabiy denunitea comet in medal ante Iai nfo eve an pind Hobcrvate mt le comeke cg a eset o ome pein IG nto ii ut fai di tne (Ef fel de Coats a te ‘ eT OR ind 102 © coleetia cristal “@ Pentru a putn face distin tte dferite comets obser sate intron unui am sabi ca pin comet sete Sealy nl respetiy ie denuta prin pomtral ano ovat de tera rea dea doua eamota sa fe demamité tol mad eis dat rm de Hera elo Acentd nolae i. Minne wala yng ind ent adnate tent ubsercotue trtnte Ge elie cbt go ete, po sue Shela, omental trecen pain penta oeite al Heri to be gotata definiva: rare so ian sean de MBhon tress pin peli nal fespectys Aste nna ‘Seaport la SE Hes de eire Areal Rotor fst ripe Comet cage a teeent pin psibely In ansl 1952. janes ttets Grint gota debintiea Candie 1850 1, Ue tcraturn, de pclae be eit eds alte mort fe tedemini o comets chma ar fea data dupa omele rscopettoratul de extmpht, Cometa Arend-Relsnd Speerlae lruciet mas pecenee 0 ee ennmito. cl ste no tat fH sbacrvafe cu ceil ber oe Inaiganea i seme Stone a seas tenga omelat foetal ah So ose ulmervat de comets din. seat seshitimpus WT Guellee dinainten eed nogsire. Relat despre aetfel de paamatie st starsr in niadfroxent fa erontile ehineze, Smal Cometa Halley are peste 30 de ated de desevin ine ante acres, berckestinftie ale prevodi relntoarceri Wirlor dateana door Hin stad 105. end Indra aetronow Miley fit siete nai 24 sai) Ediwond Hale se iter aaa de-cometa autos 1682 torts sali sale puternice cometa anual 1680 4 tint olmersata eu toll np Tuakiten tewcert aelo prin Feibelig, fn eest mod. oa «tal urmeth apropiindw-se Ke Soare, side ea pieedat fm ravele etrlucitonre ale aces- via Dap aumal citera ale, ea a apirat din now, dar de ins Qala fond stunta departed calla‘ Soares. lent stuns aa apirot o serie de dau en phir Ia Tayo doch ete verb te ingorh comet gay ack era fi eng ean Be care a Soar “Kparia cametel din anul 1662 « raiet probleme ese soantleat ete Tete e comela anal 1680. De wot, nau Gib, Ey Haley sea propos #calcueze orbita ‘et a 160 gi sre mupterca general a dove Thm ‘vorba de a sngur comet de arpele part ale Soare- Tei"T plo we const cd went comet a mat fost obser © colectia cristal @ 103, I | i | atl nani 1007, 159. gS, De ach compara a sthervaional cu’ peaifile calesste, Watley tage supra pouibltifit de a preveden dala vid cometa ro {iva vor reveni larg. Tu acest mod Halley a prevdout sepa. comet fa anulis 3083) ce va reeks ta ce Healey mare in anu $742 i vith de 88 ang nw 1 observe cometa care a Feil la inline finan” pont econ 173 Din anelizn dotelor folosite do Halley w rnultt. nat siptek a onbite Elipeie eometetr” din at 1607. 129 1450 2 ru aprope iets, In tele err obtervati. Talley cate conowcta In sles postre ea es tages ral Stari capella da 36577 tas Comete Heyy fotos in aul {558 in go {8089 10" Acoma ce eh {UL evn toon 180, itoodrn of wnsind © oe ‘ai ‘deere tot asin eie 8 intarcseand de tess istronenioe Ia uy opera aces comeia va Geglard ae al mie ne ceatie tare vas obetea a cae ad ‘sofeme sparta In fig, 342 esto schitaté orbita cometei Halley alituri de bite panetrirs Joptn, Setar Usa Aegan Photo. De aise vade oi aut) 108 Comat Tae se seu in propire ie onila pamela ature Conprindicriasatematicd ala Halley cy psvire la aineaeacomeleor gf daicorobvervadoaale esistrte ve Consttat ch aenstd comes a nal foe thsevatd lg polls frecedets, So pare el cae feet surate in taal Soe Ae" ltes chine fugu n fs win sul 29 be Din epiorn metolelor de-erstare wo ul Haley. sa constaat ek exist at malo comets. pede Aceok tree de ma me on on perbelas corct cece nate, U8 perioad ate Cometa Bosh, ptionda totic hed Ps ashe Fasintoe Joi Halley cometele =“ pentru teat br’ yp el de prevetiion aclu, do apf rd legals Skumite eveninente sociale bune sau flay abia dups once, Une iter de Haley qf explicare tonneau, ep 108 @ colectia cristal @ 42, Onita came Hates, ja cometelor a doverit un espectastrononic, iar prewpane- Bi ga atten th ora astronomih eatedescon remintth. seat set ere By Cp petra core en 9 i Gitnea emdante Irgate de aceasta {Ln inceptolsecelul al 19 faa Prag, tea um earcato Soweph"Morsady, eae era. fincfonar” eustriae “ft coe igiia eg peiened sel bere in sbver ral iu pare Tei: Anes Bfortade ere. prcten cu boreal Wilhelm om Dita caption In aruata auetrincd Qi etronom.pesionat Morsadt Wf aformened pe Bide despre nocstatea observe Ft commtelor,aatfel Bil, foe de colds din gareianann 43, cpu ea, ml mle nuevo aut ets {ced terrae, Tid este mist bys fo oma oor allel de petra iam 18a, Bla deaco- Teed o'eomctd ate #riris cxcbrd seb demunien de Cor nea Bid et oa Ueroe sa const c& sega moi cometh mak fsgse huervatt prin aproperea Sorel tn ani 1772, 8 $800, fept care @ permis to ee deere paramein ceil # © coleetin cristal © 105, 8 s0 proved oile twee prin veinitatea Sour Aste, 4 fost womnité din tin Ia teecuren din al 1802. pe Gd ferent 130m ul fermi eres ea ‘va pe boltacerenct In tmypl ciel (in ao 1 reveniten tun 1866, Comela Bie ecotith de 0 ali InvinoRss care, ulterior, sa. desvoltt, fermtnd fous comets. Cy aproximatiy 90 le Inainten (eect prin Heil urbite sate, Cometa Bisa wea doje alediita iia oad ecmjonente. La tout luni dupa treet prin peiheli Astana dine cele "dou componente ern de 300 000 km, Ta foveniren din anu 1852, ame eammponente ale Co: racte Hise rau observabil, dav listen tie elt apanso Gree 28 nine Somer Rednloervore tin 1880 nu 9 fst favorabilé pentey obser valor din Europa, dar in 18%, dep exsiay font bone ile observatit sw dipnnen deo efenerida corel, nota sennet uw ina fst obeervat So eis Ipteen dopa, Gomi il, Peut anal 1872 +a caleulal o efemerida bund i ay fost mobilize att astonomilprofeiouit, lt x et anton Pentre tonnes rimbiir exer Corte Bla. 3 Intra. Io lee lin cu Cometa Bisa, perineal tnt me de ele! ip Moncatn inTeala: pra pers vat 38 toeteovs In timp de 5 one Ls Gottingen, tn Gerenonin, ay font observati pesto gape mile meteor! in ina putin de Asti me ste cd agenumitely Andlgomedie sit steasite tle Comotei Hila, ast de Tegicurflind eunoceate glee alte concte si roiun de meteor. De allfel, Westura dintre Uncle comete gi meteor porte fr uemieta hs tailed Bh In alede noasice se sit ea trl vu coadé” — cometele nt obieete eosmiew ear se mised Io Jara Soareluy fy umne poritia tor intrind: etaniyzemul, melecule de carbon biatoraie (G) i diterite Widewrarburi. lath de ee puter. pesmts 3i"alirmaun ed ele ms au nimi suprenatural gi nu prod ~ influen|s asupre fenomenelor sociale de la supratatn Pimatn. talui. Agatar. puter privi cu cenapatimine ps tof ace carey din lips de" eunostinte stiifiee, au ineereal sentiments de tric gi team atunel eld wu ana de conte In literatura exist multe serieri prin vare se réspindea ‘teama fafa de comele. Tata docr citeva iintre acesten: 105. © colectia cristal @ roape in tonte wren apeifite cometlse eraw counhialy yrevtatitoare de newex rbot, mel stcPatede’eaenzule fname le “prevetet ve bow Talent dc rte wa 1 eee Maney eat cn na dt ao eee ee gees neem ces en Sn pe son ig it ine ot Me iar {Rs Therm eo cond, Dart fh deere a a at ta fitimd contsibuind le difuzstee pamtlotelor reise tr legituri se eR teen es chee af pe Mpa ea ene leb Me aes d's gine foubignuité, avind @ culonre singeric, La -beza Tai se ziiven Fea i atta ue IMR tice ca pir etc tea St a ee HoT pa aa “ent Doda cea ent St ea ah taeda CdS ah Aga day " cum se ¢tie, intiiniren saunfata a vot oe, or ac ee cpt seat oan Co Gece bute tbs aaa ee tesa afl opie {intr halon jl {ermine te opt tor de stiagne ot mah norte dt ate almost eres © colectia cristal © 107 fn secofal nontru on fost observate mai emlte comcle, set age at te ee fet ean eis eaten tie dias Eetochcola taste ae ire asda undreces ae ee ethane Sch aes (Gia Seared Salt Sea Poet as 1 ed gerd moun td de or sone trbuie duets diaite din Up ed se prone Fire tecan paiw ede Be el GE SE eaten se area eee a Pet ape nll Put om ante * ter mim ee eat Bara thea a a eT ape tay th ot tute acon we emicjencneagdmeee Stas table nella Hemet dpe ce ait een ee {Wile la ee nstsprepit Obsenaier astra ao 108 © coleetin existal @ acest fel, Po Hogi muljumirle aduae, cometa va purta nue re eslut carp a descopesit-. " jo RovsBain esto canosevt cass) ostronomuhii amat Viewer Drionaca (1392-1809), ene, ind profesor de matematics Jv Tirgu-Jin, 2 continud setivitatea le astronom pasionat. ‘Go uw hipacla, Daimac, la 2 aeptembrie 1063, 9 obser. ‘vat 0, enmetd nou Infinite digtre constelafiile Lynx gi Uren Mgr. A Tost prima cometh deseopentt de eitre un rm, Find invoaetratl Te Central Intrevaficmal din Copen- hinga sub denunviren do cometa Daimaca 1043 ¢. Asteonomol Ue iPatie (SUA a ober comet tepetva Je 49 ep: témbrio 1943, coufirmind deseopecian lok Daimacn ‘La mosh patin ele Toni de fa prima deecoperiee, ln 16 dscombri 1853, Daimaca gait oa doun comeld, Ins laceasta coq desogperita wonvoraitent #1 de astronomii Van Gent si Peltier, apt pentre care ea sa oumit: Cometa Ven Gent-Peltier-Daimaca qn ‘vitinal timp. al ecliviteti este, Doimaca a Tuecat la Observations Astonomie al Academicl KP-R. din Buet Testi, with ost condilide de vinbiilate seu ,ghiniooul” a Fauna scos in eale camete noi ‘2.4 Contibufia astrononalor amafori Ia obsorvaren navelor counlee (19), 23} Dupit em ee constelS ou aporin{s, ix expuncres noastrd Ironia Danuinitdsooaesune nareuin ‘acobiOUiLa, Acenst Sivuisine mea fost dictats de conde In ere se eestae ord cbeervafle eapective — 0 noapto roaind Grd Lun. Tati Ge cer pornint de le migoarea apareota a navelor cor tnice pe bel ecraseh obsereanea lor are unde elements eo thuvelea obserafile expuve pind acum In legitura ou plana ae cometalee ° a urmary, indie de ncn, sera, de vera care 50 clecteend ii nopfilewnine. gf Lund, oh a6 prim pufin esupre cberris navelor conve: rachete Dpurtlcnse, stelfastificaly nave. pilolate do om, sla Evtonatey observatonre extraatmosttice ee. ‘Avindta vedorefaptul ef pe ooh ne ntereseaz mai mult iiomele observational anintim e& mavdle cose at fansate la ant Infinl fapt care faco ca le, po bolta co © coloetia cristal © 109 ‘earea e projcteze ca nate puncte lamiocgse aio ing ‘eemunitoare eee ssane Nuveleopmive tues ck Fropries st viiiledatort min slune pe earee relict Pe lwlta corona, navele cotiiee se deplaear’ cu ‘neteorif sae ull ra Ince ca plonetsle! ar wah et repose, Ua ineter pate fl obeervat doar citeva wenn, tara toe pete patos oat tp ery fe sa rl. peta dav cosmned parcurse Invagn bole serait inn interval tip deol ase de Pre eam ty ural et, nv Aolele dpe alta éereasoa. The qoeea, obsorvarea ok at fol ATryn cant darn icc ee Aor lal ae lesan © ava epics we anaes no: imo in aw ne sharaaa pees yea iat tute oan ae sop ee Here »oomuis eoooate cleus a ne st ‘Simp sana lane dengan el fovea. ate pga era ents ira at pbheatn fee Te eke de torn mae ice anual ib etd bianca peat beat dhservoginnnls. " Nod oot uma, eo dnt eo Wie ile saiiltao. se pregateste eu un eas Ipendy bene Feplet.v haz 9 cer, eventual un magrstckon fon oe Fee ld cpta faa ae iste I) itn monet ce snes dena bi aioli Ware's apt eed oe Iolite hag sou ce ee ae ‘neat 4) send we ivfacve in tapot cu stats te Canc, te ae Tae fo oil ee fret an, noo hegre eg a ie tan tn nngntatinarhind ane ae Irvoserise neat Tath de ce tuon fp coletiv wines lent sre tee mara oe ear 9a ded ‘inp com et cbvevarea mse cn pe ae __bsotiontm cf tn print an si ot ecsmicg, obscrvatia ‘esl de Tell ornate mai ure fren dee 110 © colectia cristal sebit de operant pe yh iatervafional, La nei hy par a cela‘ atelde sblevare «navel evr a Buco EIS Thnoaray tn eadrolavesorn find ante malt stdout nator ale eatar ovulate ao foe rity apes Sito We tal hor’ soafeiajesnteatiods Tn prezenty Ferra "urarava,novelor rounive- se felesese instrament Tie'mare prvi gilt tehnieiate. Totus! mai exist one ‘lant cave qubsercatile iaune po ff deosbit de ute, tetfel de perioade puta ft hizae de cazurite in eate wom wie eosice aw lufenit perturba Insect ht micarea. sr wean Tor pe bola corned pti ela pete-> fanpanie de obstevare tensde A, Observarea, Lani (2) (131, 16} (35), [48] {tn expunere de plod aca ne-om rte I cbservatora cate so peg nse i,k mong send ve La Suet fiptal ch Tomine patersice care vine de Ia Lum we puted hopisdice seraren ony bioetHten ee als "Acum inst trebuie sh evening nope tn are TSnw straluceste po finuament, dich ef analiza mol Tavavenstroamp mated ur pen hire yin asifel de nop Be i np eto sat mtn Pan are fuming prope, ca refleta lum pe vary 9. paimegto de in Situs Nu ae atmeenis iar dopartarea vei Tale de Pasnint este te tata 18 mit kro Sfleylareusa pe bile ask sor tlie de S feta ce inet ce ged ses je PB tuintlad reed deptaaceleae stele hapa us suteval {he imp de 27 tle, Toe 3 imate gh 117 seu Net Incrsal de Uinp se mubaeste peo slo Povo atts parte, Lunn ss roteyte In jura axel sie tates ‘peviowdla de timp sal vx perioata ie tnzeate iw gnral Bi Mhistsdui fap ponte cane fa arta mene nemo EO spre Paints fa fig. 88 ant repeerenta Soarele (3). Pavontl (7) Laing {E). Wn poate initia itd soci petal See Le Bua eq de np els pio ier a'Lath foe toe corp ee or 20a dp pouetele: 9s ste Penton ew Lona sa ajungh vay ho poi eatin va Soe rele Papvintal, tn Ea. va isu ek mal teeaea ty wi imal de inp dw nodal cesta se Vee cd pena sin © colectia cristal @ Mt 849, Dafinaa pecan nove a Loni et “nea te ting ae ans ep abet te eos EAS eaae i neg ce aina nu are lumina proprie, ea patind fi observ: : ra ue rm me her fem ila deat porta Hominata lo Soar dr 2h po oni bed net Soe pr tnint. Aceasta este cauza principald a fazeler Junare, ‘leat tr fig Gd te gs “es ‘ezuna topaltal eluant de Stee. "Apa apne @ luminata, 0 ,secere*, care creste din ce ia ce mei mull evs tn fare OF eee Set traia 3 ial andi as ee iprafetei lunare: vem {aza .Primul Patrar*, . 'n continuare, observatoral vede din ce in ec maim 2 Sedan at ek 2 @ colectia cristal @ 2, Fae fo sratd Piuatulu, avem fare ,Lant Dlink, Urmoons apoi sant hen Patras Ie care Zazna prints obeervatorlat tee re vamdate din esalalts jumdtate. do copra ie vere dif an ate vis stone um fer din sprafal Loni ee Jn altimul timp, 0 dovedit Marte au leu! asemingtor ev occa portant de cee Suomi ear ie vaheee cael seul aparent ad Lani trbaie i fovea urna reise numero cura SEAS dleul funge,Separd parton sominals de pavien 0 SUr\Poumegta Hd inita seul lunar. Din enw fare ior lunare Kail Lani poate #8 Te up ore doco, semiere sep po cnd termingtarl re curbara vail, llc hanar ee ponte pone tn evident cu mull Finth dock fe tue sbeervagh pritro hunett oneit de mi inept ha In mel ey Sera frat olf Tal este acopeetd cu, noregoect are ee obvered forte bine in vecinstaten terminators ‘do napestol Luni are tm earactor dantelat, De 1a teri ‘ator pe tim eetiofl gto no pun pronontet, deoareee Blanetslo Merour gf Tani, fapt de mare fo pevire fa trectal © colectia eristal @ 113 p43 i ta und hve hie ae ta atti din tee ance Marto cat pu fied denamite tpeegena Ate sink Doe morte : in ra ed vow eat A ae gees en ENits tena ae ‘et mm at ee ct oN ae ont A faleerte aint fina ma roi fons" sn noe pe Jat es Lak ig wl tn mages sees bytes rmien sone seen in ae ee eaektvar tind soba ie ctttaney tee de alte fins TS tie, wn cheater suck portentiog on pute efetua siontvatasupes migearilr te Hrajie ate Luni Nbgotis Gad TEE de ebelasare” sete rote Ey proce ose ate-globutgt tonne tm ju und geo wl ar ee watntey ved ei ces nad nant cit umd ain supretats Luni Crm esyrcee eee net, ius eae ine fe Horne oi i iy ‘hoi ipso st observarea for [1 [16) [6] [85 Eth he exent Coadd Cee litem toe av pate omg spect alist Telia ert ETI hs coke de die ec stoptath a Soaretat ay pe olla ereaee np 2h, som. a tet 8d hia ana eS A gee cited See le Elabete 0 dasumainite formatiagiion nope te, ber Hoar cna fee abentia umtai din colo foal vee tin put fra the cong fee ame tt bat fae | inci vg apf Antone de Sear Jnvivibitt” s Lani este varie dg LTE 94 pent ornate, Hpsit-de informed tingiice, a interptctat t Mole for{ilor empranat tel. Ce faanene et pe mn a CO Ge exempt in sia he sadeest se cee font bate cane tel intinde puternice seat" a Beet wn Lay es fee ose Fawenva sel i TA ape dmpattice aoeatai detin, Ingen op Te iat de apt ax indie, elds =e soulunbae Pen gps stun, considering «8 fa mdi asota ae vr den we tanh He Pasa Harte on we Teh te to me Tot apn ‘apie tap ti teinan ap Alien tet fap te og af Goitoml Aline scarp, He By spate cher A He vwcbie eal 3h eam nea omit amnat Hoar i mt ty ea nies ams ant Lc Cee Nee MT eigen sams oma nepee £048 aM atid cate ak pace na fy eee ae ata MGpwonve gee iaterpetcze OL ma coest imeh not sot ia ice tk cremate Linas ee Ea ' shee do tive eu givin bn rep {Shem em pice nm ai, t eas ee eink nenteebile boos, pvnkre aren we Ulihen eect a devel gprenpe pres bia Td shia nor nl epice ponte poovedera serge te Sone hte Lunas sie ingore a ongunzat IS Abin ane avec abligalia et ome te Cine ree fennen, penta se putea oe 2 date case fy” foale iio = rete te ght Sle gt Lan — ath ify caning, Va ustiel de ese plo pate fl be serqe"Sancn tare a ovat tne he 22 tom i cf oa ein aa mt om mene ater 1 foptu ete fi rial wn li si viata ka late seni UL © colectin cristal @ © coleeti eristal @ 113 leer etx anal 85 ten. Retest felipe fie ‘oe mesg Bais," Proce ‘ O data ow ‘recor stil de feotnene 98 od ie PM 2, obi fer reson {4 admire cu euriozitate mo ‘io fern pa er ceil sores Semple cazia eclipsei de fete 13 af septic Ee im a 2eemenea, in timpal col i i sao ied Sn Eh eter pee er Sy gene a aha ’ me Mohsooaneeernt ‘corpurilor ceresti, ite oe ae eet ein SIC Mee hee at do a enon or aparente. De acvea, prin no} rinen adie Scheel bee ot un ob “orvalor ituat pe un al treil op ne one eee ‘mai Init in parageat 0 nea ieee ft ee at ae sine U6 © colectia cristal @ disc! donee pl Sorrel ‘rw vlanetar, fenoroenal de. elips por Finct ta care ane sete eel mat spectoulo poulry on find Phau! plsitet posire cat seaesca ued comp women xe predare cet de ire ol dewing| Sind sew partie stntumeeet™ fe ef Femina wen vi fivorane fie ebioet care ete th soba inven -coml le Ge Sowe ze de Lama, fgg de Sanne (6g BL etar, Nu am considerat anole ferment ea 0 eclipsd, Fanetes desi pieen ¢@ tin pupct fatuoceat pe discal CFoaafegtomz’ stradweiten. Soareul In mye sensi Tena in wetere stractuen helloeentied a sistema 00 rte sp Ta eer elite stu — Tain. Pan urasare, ind ft alsorp eree — lamin dr Sore pate i ans op gun dn chveratard tetra Inge Sane i in Con do ‘E povanel poate fants Lune: poate sbi al Pass ' Ton 85 rem Sonreey Stn jorl fin sme PB> i} Powis iat tay ta jr eerste din waa gravitas Lana Fa Delgda se Seder dad onbita Lunt ne fi exgriosa fo planul Pibsed tavetne, in ieeare hina (mea ile) arm avea.o lips “| il Laan afl i dno entrebsereatocud Kian inten in cual de umbra ol Pamintala — cole de Tagk, hed Lanse afta tne Ts S nbservatoral 20 vole seen ittbancon el cbservatonl se gicestrineonel dnb Tk the ag}. Mar, deoareee planed oid Iaawer «to edict Gye S'S) dete de plapal enbitel tarsiee, ext teijedlor Gate rehuat thai e@nplizal. De avees paatre n dh urtede ¢ Inga providers eempircks# fost noersar e0 ocrale Feuomene\sh fe clvcivate pe ant daterval mai mare de tanp dips de Laat ig 3.15.00 vod 8 dnt Lame « intra fn tnt fie unin el Pamingului, cum este url din Lay vein eli tll de Lan. ‘ac Lana tS wma patil tm coma de-we, avem ripe psn ‘ack Lana pote itra comet fm cool de wer, dar A amor fet eote tn rn de iteare a fore ete ‘ume pute inet ern fod pred me elise tee, ‘Som ace ena no, ‘Doct Lune ites mai incom de peoumbrs aver eget prin pncndsd tn tinpal saraa Lina to vib, Hae © ccleefia cristal @ 117 845, Bapcaes prodivr eipcer de tun stricieeo 6 este a ict un fel de stipe Echpaele de Lana pot este in fara de Luna Pliny 9 Joe mumai stun end Luna by Belipscle de Soare sea Giare® Soar de cites Lunt se priduce ommal te ar Hoe mete, le 4 pot raamtut ete ae nani Mevionre peste seul sta, dar la a senna Liere de Soare sn f i les psi plod ha a pi sta de a ena i amp ese ote de Sate To ung pari exterior este cooena sala care v6 inte pth epartan enor. ay Fotosera . Tis pet do vedere observational, Soardle 20 presint ca yn ice forioe ghapsen ast cuin a ga © marge bin (cata Brin armany sar pate c& sub aeest dike fominosy Chur ae nomeste fotosers,eaistl on fluid dons esandnalor fir inr Whit tar deasupre fotosteret ar existe un BOE foarte Saute Aveanté ice eve erie devarta densitatea wale Fe aft ede opiate exterior qian exist teecere semacatoare suraceea de pe Pani, une trecerea de In al incisor ete o trecer vsti fa slid Ia stare gz, @ colectia cristal @ 127 In cara Soareli, statue supeioae,cromosiera ronaa, sus pot obra In confi shots ain aura Tucinior lor dabe in raport cu actos & fotoaterd, fa tmp sub flower nu patem observa matoria respect de colo cudiahilieaufers 0 anorbje putoruich care ee det Iminali de prezonta inor do hidrogen (I De fap ower ste iat open copra in 200,30 en de aio In Wale oa are Srl acti, geest cua posta considers ea © Bopha prataja Soars Merok ex serait Din exeminarea etentd « distribute et sole te coma etnaatenenre Novel tererra tend do in centr Ee. per o anomitd sbsorble ature ed tree pin stnosore sole Fegele de a prferindacuih parotid on i Te prin etminsfors respective. Astin! ae atie ef aceasta absorb in ates revpeatit Ada wine aca absorb ime discolu salt eee ndmicd ea ind atlases ‘care ‘vin radiatiile centrele gi cele periferice. “ ltd coracteritcdm ftonerl sole 9 pres aula, Priva prin huneta seu telescop olotere agar spt eta ocr St annie nels “on unt de motte gratach civ u tempereta cu vr 2a pare duct cpr foto Aette pamie a toa Insecta ca race de oredr sv doesn actin te 0 1 08h le @ dys de extenia al sewth do un drt de oe. par lor find dteroineta de teanforl de energie de Ta ht "eer pn eon po de eet ot pe Tovster se ot cbserva te-numitle ples aro lt ‘ornatie de Culsre mai Inchin, Acie su io dee deport noi rronenfo' tute de dtreealrntomil anton fi continul un subincl de actualitate. FF continud wh Get __Din punet de vedere spectroscopic, floor. se ex tere Intesto Pawgefer®Apanin acetor™ Spectre ent dotennioata de lapel ef brtorde et pa Aeebing, staste dcasupra Tooter, absorb acele radi 128 © colectia cristal @ ‘core ele tnsile lear triste dact ar avea 0 temperaturk Bia dient 'fotosters este primal strat al atmosferei solare, 1) Cromaroe . Boppy tnsines de dn, 12 Om ite all uration a users sre wets, Ave danunin proved gab pl cele cae te Sener mepet ape ca a A tors rsh careneoar il slat ‘Sate ate tana " ett de ie Fat In peragafl 26b, tn tng one cela hee Soa tsar ete Scopent de cre (ci fo a eies pert care onda uta fox net pr “ut tn foe! nor intuperate cave a weep aber par ete de Bn Iursiogse Apare 09 pro. vr Era nepe poate fi obvervat fone sow ip trey a a unit spectro flor", rata dees Poe mera fulger ee deoeminata de dura seurd etabtlecipee respective. . eatee at yeu 8 sparin spectral flew at eae ae Busta ner sts apres ce a exist i deteee sk eomontrt ental anvetant. Ath, nim ote Fide de emino din epectlflberapertia onde fn caret ipl ntl ctor de Sar, eat oa ah rane ek aTeemenfr ext determinate emi sy i tt Hn Corgis wet aa 7S elena eto Gonsdert oa find alatuth dia dou porn mate fetfoaa ear tla component con rb sk Ta ra etate de ana infer 9p i Hollie BURST Ginata deuupra oostre proton Supe Ben A re cata 0 tncee replat pre coro 20r, Supsed pind In res 42000 ki. , Tse eromosteretermpestura. are o vale doa roptof epectvuloan Artie svtarie situate tn vecinke fntta fotofond ao tengertird ma owe deci eperatara isto 'ytloareninamd de 4000" ete tinct cep bk ear dows stn de Ktomet. Dar oat cn cresterea Inaliea" tsupersture crete; le inajimen de 4000 ka dea © coloctia cristal © 129 upon fotostere ae nnegiatens crew 8000" a 12.000 kay tslts doje rt voll mil de grode,pentra ea mak depart ipo aie tment ea ‘Se pave ci parteninferiogrd. a cromosters ate reanee dupa ne abi tae noes ie fru solar Fnaceasta rgiaoe desttaten este de aproxinativ 5-107 grjem’, ™ me q «) Corvane sito Cag cromacven. coroann solard poate fi observa. ex cial bor sau fuaete i feescompe muta in timpal slip. felor totale de Soars elnd et npureea'© aUrela argotie. tn fru diacui aol, Coroana tlardrepresings strata exterior {latmoefores Sores se nt pl le ditente de ondasl Sriioaelor te Komen, aspetul find varie ind nad 1890, corona lard se putea ohgerva ami tana ont ser tar a tl de Saree ft explca rman) mi de witat de timp tr eaee @ ptm {obser corsa xl linsfera solar. tn ana 1900, B."Egm 807100) 9 annie rornogal on opaat ial pentro chnerearea corounet aolare in Mare slipolr Ahtale de Seare ” Tafel en cromosfera,coroann sland se parte tn dow eompenentes paren iterionsd care ge Intinde de Ta crm ord pin inltimea de ces 30000 km deseupeafoosten foe componeuta find strsponsh te mas: jetu eoconale partea extertoari care sie Toarle putin msiitoare Ht vipa tera. ioane de silomete ‘bservafile mat na meet £8 de apt, eoeomna cola setae pnt ara dol tr donne de donee Ae yorba, deck, ds 0m in Opens — mpi oroant tn cove a0 sca ele plane” Meret, Veg anil ae 3 ronne interna ore un spectra continun axemindtor ev: cola a foster ea exoepta faptuil eset peso Bail Sc ubenrbie. tn pun, in epnctral sorancl a fox Gexcoperita Tinie ein (nia'verde ca langimna de wud 22003 A Tinia rogie cu 26374 A ete.) care nu puteau fi identificate ex J File de einio ale elementelor cuneate po Pimint. De {dina deprins cides ofa Soo te exists um clement coronih. Asti problems. acestor It exe Timur 330 © colvetin cristal sant deer do aga crn er ran nt trite pa reg eg ost, gp ce femme Ai a per a ihe do oats SIV a ak rings EX oa sf “ri ana ks pte ml ire a rE magus So ig i ame Sete el seems Hah el Seana et Saat ni cake sn ant aaht a Ss sat Shere il gram fu" ue ile pi ees nares the ee ra ey see ri a 4) Actvitatea solar Prin ‘nojiunea de activitete talard Injologem totalitatea jor autive care at Toe im atmoufora Soar, process le Ale as sonoma ee sg renee ik ea Fetus creas oe ae ret oma apres re se abe Sak i ene oF a sper aren can 2 See ee a a wate Pae as See oe tnt EE ee geht ea or ee ® © colectia cristal 131 apereca un por area dexvolti si poste a dure unin 4e"Cimp maf mare {o eoptaning sw mat en Caloaseaiachisd « peel» datoreard topside tun efeet de contrast Iutre aisucien norzalt a Toxine fralycrea poteor care uo. temperatura inal sean cette xf ms © pat solar poate 1 considerate hind compost di tng pare cenralé de euoare sai iehish numita wooed ta aucien sh parten peered care este ma putin Intinersta fe ‘numeyle penumtrd Trceren dela Totosteh ta pens fide a aceasta Ia umbra este maeats pein conta bis dudernioate ‘Dros, pele salare slat aaocate In grap, acnton di vim potted i deorbite Int ee pein umaral de pote Iodialde distsbutie In interior grupuli: Tn onde cazunl ete desta de grea de preimat dnc ate vorba den aun frup do pets tolore sa exit numa pete Talat observa {ile ufteroareputind aduce noi preiea ‘Uncen, petcle din ineriorel unai grup slat stihuita ty tv de lini nr xt da ote mato {Rid sf pota cola, tr tones acoaten extn pots ix tac Dork. Pita frontal exe situate tn parton dit Taya @ grad Ki i ae Sarl, ir pata oni xe da rupula Un eafel de grup se nuete grap bipolar dvansce stat pte ine imensiuite, aspect pon peter ware ent varie bite in imp. Uncor poate exite tural bea curn le cara porlr iar all6data poate ef existe nual psoas © pel obignith ara diametrl de cvea 719 rl tor mtr neors oats eunge pind In 60 000k. fae {otal exeeptonale spar pete en diame censors dn aut feb8n observa o pei sonra ea dautral de ino 230 060 kr car. de afl, fost Un grup pote solare. De ‘semenen, in anal 4947 ea ebeereat un grup de pet clans ‘are etna poo suprafayé de 15 00 mulande de hlomelt Dlteaji. Pete cn dameteil saat mare de 40 000 km se pot ‘odes ca ochial ber, probabil despre ate de pete se vor Dogle th unde crnici medieval. Pentru ea 0 path st ie obs servebii co ajotoral aneteor ea tebuie ai ihe un diamebra 4 eal potia 500 ken. 182 @ coloctia cristal @ opi copa olan ajuns a fara maxind de denver ca tighae eda ctta imp. apr ineepe ek dapat {iu in acest timp, rpionen lunes te vadetd Stair Tominone a Totter plas ind cispare complet ‘hee tr de. path. "hmeritt le tneoputl acoetatparagraf opt ef Soarle silt: Datorite acestia 0 pata clark pocte {hnervata po portend est a floors api pata Ya etc spe entra ¥aajonge ln morginea vestiaa # Qocull solar va pore, Uneene Gaps totic completa m Soardut, pala feopetich pont #a"neapard I tangra sted afl ak Ein laa bers it Din stu Haein tm constatat od actvitatenpstelor solar aed mand aorstrn st auprafale ocupaté de le “rn ete cu peronda de ein Il ant. Newast perio se numeste cial rie solare geste fone portant {Penne ade cu waiaia pelo solere av Joe alte varia {ede tetany ‘Duct po dal rlar na ape ns 0 pt i decursul so Joo sau a mull nomen ty se spon eh actvitate solar . v4 ce 4 avut loc minimul activitaii solare, aceasta In- cope af gointeatce, ar Guph cca 49 ani se june Ia fcimol ectnitajirlore ead numdrul de pete eee eel ta ups minimal activtaf, sole, primele pete apart Iottooa liografck de i an ural weston ae {eodate de apeopier de coustord aor. Astfl, dupa cq se ‘once IT ay petal solar ajuog #8 se masifsc le lll {orinen do aproximatiy 5 * ‘Dupa eam t fi, acivtatensolarh are inflent sopra ‘nor fEnomene care be deefigoard la suprafefn Pamtstulat Fn°ce tne pote anit crdince prope {festa tre feevenfainfarctelor @ mumdral de pete solar, Enh pene de up In eae moraltatea piste enn amen holm erete similar. Deveor se produc deccse {conga eae ar paren cf rs eth cauta viii care H1 We determine: La autopsia mor(tor respstivi so coetabh {ung eh eu esieet perturbed’ anatomice fa moychial inl {irate singune apt ene amt of organism respetir E avut'e enum pregutre Ingato de'ate produce cata bola ' © colectia cristal @ 139 nvosi se tarpitreets ,pidemit de infarct sa cersraie. Aut, de exe, i ultinee cic site ae hn ‘Enonne 1968 leo clined soviet au Tost. Inmegitate atte infarets tie be produces de chic! Into lon ntrengt teste catanofe tnt pus tn eoelie ca fatal et lw aca fnnuare, clnd treceenta infrctlor era msima po dlc folur a apirat o pat tare. Dep nu se canoagte extet moced Samal prin eae’ pele volare determing yexponia" do i farcte,Gorlain emintita este foarte imponanti ti ate SNe tops oss war eb 8 gy rai inal ‘Din exoosinarea radiatei radio « Soatlsi pontra see le 27 4 28 lanarie 1968, 0 constlatprezenkt unde inter SStali mexime care a fou covelate eu sumiral de infec. Din rmare, dae se obtervi pats mre undeva ln murginea Alsculs aol, rtata,Sonreul hind. cunoweat, putem find pata respectiva va ajuoga la mesidingnl central aah foour! disofe sla), pulindse fun mir preventive per i. pesoanele care ar senabile la tle! de stn ‘Avioa in vedere fapal e@ obeervaren petlor sare oxte te domenia important In ere wntronon erator pot nduor ontebufaubwtantslepreseotan ssh pseu, model racic 4p care se efeclotard obserafi ale peter soar, ‘Consider cf artononsl amator dispane de 0 Tuneda In ceulnrl trea a zat um eoran de pole (veri. 242) 4 Taneta cu eornol’ nt arid orientate tnt Imagine Son ‘she pce po i a ope wea Apt ose ‘ator sagan pen sean stank altura aenetd pos tie mina singe pinde erage ir eu aia dreapt deoe- Heist etaile observable pe disculvlaseare ve preload prceran, Tn est timp eo inn sng’ deplaseast Inet te- init Tecave dela de pa Sone te proectes etn acts pune al Brie pe caren Daca east 0 rulgee munca sbservaoruil ue nll ogra ‘ervaie devin mult mal preci Po ware verti tee ime el ie iyetrl magi soare de pe cennul de prefetie in eeare Zi'putem obtine ete 0 diogramd eu petele solve, Jat compe Zea tna multordiagrame din ale diferite ne poate conde In reese interesante ‘pram analiza cbservatior petelor sole duce la po sibiltatea de a evalua numéral reli, W. ol hii Wolf Tn 134 © colectia cristal © pe cam a. detenat peel slate Fede pte Su notin on fnormrl total wr (tk lata, cost 009, pe din Troma at a {I geuporor st f auundral total de Wee ia erupt), Atsrich, almarulrelativ, W, se expri wate th SS& consilerim situntia In care pe discu) solar so observ toot grape de pete. in fiweare grup existed dite 9 pete, Cova seh ae Ena bsarea ove snggratice wee, catatin : mara G port separaji uoul de altul. fn masts nttal talde preva bf 0-246 = 2, inp cs omar de arupe gate = 2498 in MEP Soul cla a) hs Wolf devine Wa t04t 427 = 137 Comynicarea date observatie fa eave s-aobtinut murmarul relator BF eonmtitute deja contrbutie Ia cerectarea statatick Tulare. Tot Uh geest seas se ma} pot sduce con Tesla In cave e« ineadeen2i grupela dle ‘claificare mult wllizat® in ubser- Yatlilecurente dle pote solare. 1, Por individual, ‘ou mat yi pox, TY. O singurd p . A Grape bipolare cu pete mari, dispuse in sensul rotatie volane, “VE, Grupe hipotare ex pote miei tn fats Vii. Grape bipalare ea pete aproape separte, VMI, Grape de pari cu mai multe centr Br ene re x oom aga P eee a erie pete tgs mma ee ea ee petelor dopa latitudinea helingrafict, variatia aspectalai unor ote rua dntaresmate ete. Cnet intarsate w pot ou gta cad we te togratgn priiectia instentaie de pe ecral sls. i) ace foie, nmi. aaa Tapa tine olor este od po strdloctor spre margine dect 88 © colectia cristal © 135 er tn, Aes nr he poi bere sm sre, feet fee sit feral oe See aaa el dat ame ce ie Oe re ge DIR rae aaa Hap cya a ti 50 sme crete en ton eee ss duct pod eh ET Bee Loe ements sari ture ar ake Es Te Sey nen oe pct el Ue steal a Yarvn soestora este. posibila numai In eazus. exceptional, Statistic, sa Habit existent unet corel file cromosteri sf petole sclare, erupt siale Brapurile de pete. Erap ‘nuchal i regianile fa care 30 pot ede pte yao dati eserinttone po del “Apartia.eruptiilor eromosterice puternion to partea con trait a disculut solar determing varia tm proprietatilo fizice ale Sonata Pant cu conseiile cones apra ‘comunieaiilor radio. iv) Protaberanfele aint formativni de materie gazoach co tun inalt grad de spectaculositate. Ele we pot observa sub as 136 © colectia cristal @ ctl yor sgitor Sn atmostera ‘slant gi a axcamiin ca Tet nortan din tmnaera tered, ‘Fsberanfte forma unor aren do end carte se din tnt arterene ea Pot aparea ca nite limbi [ech inaytdensupra eromosfere: Acesten int mai payin ature det futon pro pot ober noma ot [ihpua tte de Soar a cb jot anu aperat spegal Sarmoral sub denuriren de spectotcap de protuberenfe, 6 ‘halo neat din ural efetatnda'se observa monoeo- ‘ties tn sia Af» hadrogenul- Siatonfapioaberngaon eas cunosent dn weehin cu oonin liusoy totale do Sosre ele prea ca un jeratio 2 Citban! eave arden la margin disolat sla. Din desotraren iscriptor do pe manaiovele Egiptlui ve na ain nana oh pron mae Soatate in aeea poet Indepartaté. Dat prima. mentions ree Geaprapeotuborante por fe foeea a il Laveen in Fequtord Go in tule de Soare ta mai £185, vin WE Nbegorl, devenore cae, pin conkautul s,s asamtng ‘sae Sense in legaturs eu epasja cometaor din eposa ve pave wn Yona iva sfintalui prooros Terentia, ' fost tun sina po Soare gi mare vedeau yi stelsle, tar prit oebit oral tutul paren vend gi fm. Soaro ¢-a iit parcf 0 lank nouk ihe cdrel coare iayen un fol de firatee ea din-cirboni: era {Snfscopator pentr om 8 Vad soromul lui dummaezeu*. "Primele descros siinifice, tos8, slat prexentate ebia In cecolul a) fS-ee cu fetsia davilor Ue seamnd privind obser ‘Varea eclipelor totale de Soare din anit 1708, 1733 gt 4778, ‘cq natura lor lacd na era bine cunoscuti. "Acttl, tn secoll al AB:4sa, protuberaatele eras conside- ato ca etuptit ale Yulcanidor de pe Lund au crestatunt In Ghoul huner prin care se mai putoa observa lumina solsed, ‘0 unele mimaje to yatmostera® La ‘Pentre prima data: tn 4854, aatzonomel sus OW. Stravo tel Putkov (gh Leningrad) cfectust sr ie, Imetvice gi a constatst ef discul Tunar se apropia de virful protuberanfelor, De aich a rerutet concluzia of protuberan Yale na sink legate de Lund, ele find tn ste a ‘elivitaten solar. © colectia exital @ 137 ‘Studia protuberanelor sole cite intfetant ponte ratte dt pourra neti ee, stron Ematon! putin suse contibutseionse gn reat domeotan Tmoghite objinate co ajleral nparatetor de fiona ‘pos im evidenh att qs de apie de dexvoltare un Pritubernfe et gf feu! care ee migek gi evlueaas © Tor" Se ee abot in aepeetol fangirl al protuberantlor sare, +0 don vomit fice ere prelomin tn ikorineal. eestor ‘Ata dn doylraren Halon spctenle ww determina Me. Jel raine, aie itera de deplasare tn rapor eu ubserve- ‘oni tent Studie efeetuotesvupra prolubermafelor olae 83 can dou tata nite else ale acstora: eruptive 9 nite, so gtaernte pent ndpenent pl re Cisfearn prtsberanteoe, dupe erecta Tord des « -voltare in eruptive raw fnitite, este foarto eomplient doa Fee Seber Se a seid pe lear de sea eae nt le ene, fo uae sa hae forte te a ete a Smee artbrnt oot e See ee ee, aen oper a rl Sah ti i a Sores Big pre ants eee 400.000 kin, 1h cazuri ex totul deosebite ne pol observa pro- al tm iad So ee as pate tas, ‘te tera ated ey Sem orem ee oe ronment ae a ol oe, dn nie geri yl a eo sng net roc aang na Se, Ar dc ober eg ine oe Sane wourane oe, al rei g e facet ale 338 -© coloetia cristal @ * joe rpre rooster. In tizapal aosste cider se forenoon ART de metorie care plates mull timp. deasupra eromos fore Trotubeanle ote de ptele sole nt shservaia eerie pales apostle that ttn Psa ote vatuoyete a Prete rehtagen pooblemélor solee, tn ultima. parte aati te ests an opt Soar se ponte Se ar eine el elle songs! cee soon ol nctrn de obser Coptont « GALAXIA IN CENTRUL PREOCUPARILOR ASTHONOMILOR AMATORT Arunclnlo privity esupra cerull Instelat intro monpte se rind $ fact Lun, ou wgurinja ne convinger of ue aflam txte-0 Tune de stele eave ne Inconjurt din toate partite. Dar, aja ‘cum am aonintt gi in peragrafal 23, observatia ntoat ne frat ch oxisté tendinja de ,inghemuire™ a steblor spre nora ‘Ble airioast care parca vice sh lmparta cera! In dour emis fore, Ente vorha de Calea Lactee despze care Galileo Galilei retoa ora ee acer dato ljime de dle nena rite, grape m acelagi imp In roine, Iq orice parte a ch am fbdzepia instrumental, o mate mullime de stele se prezints fmedat vederii. Uneledigtre ele slat cova mal mart i thai omiaoase, po sind. numral celor mai met cote inposibil dora fi detesmisiat®. ‘Pe Dolta eereated, Calon Laotee, tree prin constrlatille: Conis Major; Monoceres, Tours, Gemini, Aunva, Peeseus, Gassiopsia, Cepheus. Int constelayin Cypous, Calea, Lactos fe Imports In dona Mgt una dinire aocsten treee prin conse telofile Vulpecale, Sagitta, Aquilla sh Sazitarins: cealalt amurd roor prin constelaile: Lyre, Ophiuchus gt Scorpius. 4.4 Structural dlmenstunite Galaxtel [6], (21,121,225) [35] | Inne sce op gw le dlrinnes dante store 2 pal turing un st a1 iapatios De ai a rez coucizia ed acon Hea Lacie ~ ate un efet de perspective ind determina’ de prictia seer pe holla cereasc. Eee othe, doch de sstemal nesta ssi care aoe forma lente bonvese qi ene 2 nomeyte Glass, sv Galazia ‘oad, pontra cf a icolo vor inte gi ale plant ono: 140 @ colectia cristal @ Pain amare, observatoralsituat undera fn fnterioru unt suotom tsar edo sls fn toate dicho, dae ‘pura eo ior este coat mel mares mae ere rach di ‘Sse espectv in rein in care a eectunsa obuervaia ‘Doct considera ef Calan ve ttinde pnd acolo nda sonia eo pon orm pe i porns ah daametral Pane {estan aos alin ated cen 300N0 parse ar innetrol.mie grosimen de meme 2300 parse De Sit rez Toptuter lamin trebute pete 100 GN ant pene iv ca ad traverse Gnesi, tn Unp fesse) scr eto rvereat tn num 14 ore 5 anal cor rere pin cera Gale gicontine tote dias rote mar este un flan desman mareye plo geet Deepa cae tiec pn central Gals ete perpendiaa: Terk fe panol galas este coraerth eb de mere ‘Shure we gist sta intr pov foarte spray de rlssth galactic, da i raport cake do sete ead Te SN ipar Ge 0 pay ce evn I ine 3m Gatnsin confine seen 200 minnte ssle gare mara de proximate 16-10 rave soar, i find Slant tateia itrstela nana £027, astronomolclandes J. Oor (o. 1900) a pos In evident migeren do rotate diferent «Galaxie fa Jurul nxt de siete, item do roto ingots dla Een ape pert in vecifintea Sonn, Galan are o vite de rotgia coy ends tai complet a Gn 79a Secon terveldotimpapremetind durata anv enlace rin crmare, in toni exintenta sa de crea 3 mile ay ‘isto otsira plapetar ~ sistem lar @clctunt dock 18 sevoli in joral contol plate, : Vista’ Galade ste apres In 10 — 14 mando ao Din enalien mndalat tn one tat disse ecole mak fexhnt| gen mates intemtlar, spun In evident struoy tore spiral naan Antal bral cnr tree pri conte. Inta Poreas op afi fa 2 pared car Jotel— bral in cava ait Sonrle —e name Son devuen pela eral, ve proto com ti cu acing oe ‘La propumerea i W. Baade (1893—1900), ta Adunaeea Gonerala a Ustunti Astronomice Internafionale (Rome, 1952), © colectia cristal © 14f st in Gan nt at gps itd Reg re emt Jug rae pl le ug a a gar cu on pt at a ce me eerie al Se easter rt Ca ste steal Dae bl ee poe Sas Safa 1 an on comin de mete i caren tr Odea gt Fn ee ce Foe ete deco teen Fe ee ee a wnml stents ioe, eing ate itera stie eat es Ghigo SE ‘Edt ape kel pectic. Bol aad ens pn oe ta Oe ea ee Se ere sen en mi, ih li ai ere SESE bf cc gli lt aaa ee ene a nets ‘Sbuarvata tn enzal Soar ‘8 Fa en xt an me cas st cn en nl Cale at ef Eee ee et ace aa 162 © colectia cristal iB — slate suprnsiganto care «in suelo find aroporite de-acegti nari. Tn A947 951951, lou galactic a foxt observa gies tvtarinat dlamatral lak die citea 1.300 parse’. Ga ajutorul Sbservatilor radio gin infraromu, tn 4965 9i 1965 4 ronstatel eh nucleul sre 0 struelieh fore complex’ jar materia component ot gierste nici Ia 0. temperatard nalts #1 este sop umnoe migedrt iolente, Tn ‘cadeal materiel interstelare distingem urmétoarele ‘componen 8) Gaul interstlar care este repartizat newniform In Gac laxie. In unde lovin se formeueh fori eu densitate molt mai ‘mare dect valoarea medie iar tn lls Toca se produe ratio, {Gu alte cavinte, cu indepaetoren de la. plenul golacti, done Sitatea media a gazulai interstelar scade foarte mult’ Masa totala a acestuia este de 0,01 — 0,02 din masa total a tuturor stelelor din Galaxie “Zovele we hidrogenul ioterstelar este meatru (HT) slab aliatineta de onele unde el este ionizat (HUTT) gin exist @ ‘recere de [ao zoni Ia alta. Velumul pe eare] ocupa hidro- nat In Galaxie este de eiten 10 on mai anic dadtt olin oeupat de hidrogeau! nour, i) Prafut intersilar care este 9 component esental a Galaxiei. Mase Iai este de aproximaliv 100 de ort msi mica iclt masa totald a steloor din Galaxie, De aowea, din punet ‘de yedene dinarot, el mare un Y0L pre important, Ln sem {pack un vol doosebit de mare in lcrarle de fotometee stelark. ‘) Nebulbasels golactice care slat distribuite Introun dise subfire eituat In plannl galactie; vom reveri asupra acostora. 42, Observaren sfelelor varlablle tn eadral cereuritor de axtronomi amatori[2) (4), {9} [30} (31) (52), [39}{ 34}, 37). tn piragrful procedent am relitat despre obectele care teat Galata nostes despre tine dn nontea teba Epaqanem eteva euvinte supimentare, mal ales dace gi Sim's toptel of ee ar pan conta eubiete de inenat prrtupue peut atoms rato din hme Ite ert dest art ti Care cde ‘aril supra crora no opr by paragrafulprezen aso: se alor carer de oboe di Gelesin noasek rom rove aragrafle urate. © colecta cristal @ 148 4 jucat.un rol important Inston astrenr febit de atnala gta preteat. De carind, Uniunes Astranomiek Tnternatinala wrecormandai.o serio dle probleme ia renaivarea roma sit lsat ah participo astranomi ametir, obser ‘rere ecllor vanbile find ineuea pnt peel problerse ae nest 0. De afl, itoria astrouomel canons Multa ‘ronomi celeb care giau Ticut acencie de estronomi obser Mind tele vara ‘Dupe ao gle, erStucinesstlelor este porametral eal saat nti obervtig, note far od pects a fare acentn poate a8 vaiezo a das po astronom ia ina cera nofnt de en vei nah prin sien vavibil to fclopeao ata la care sau Ante variatl atrlin, dary oath pertofoneren nifloucelr de odcrvare, need hotune prt un sem ull. me lrg, eoprinsind. tae la care sau observa er ale iferiion pacemetr fii Deaigor, privite eu atonfia, ene plea oX toate stele a eeiluctra varibily dar fn letniea acl stele varibile dn ae ay In comsiderere vara. cauzala do aheorbita Iu. nit pia “atmonfera terested — le clicaa.syperioard Trecae'sta avind 0 stralucre od mare decitstundi clad ea fe gisegte vndeva In apropiere do onzont. | Dard ne fst etenfin eaupro whe egiunl « boli cones rola pe hire stelele respective tn grdines eregter sat jeserestemt strlucirt lor dup o.privire mai Indelungata ponte constata ef 9 aut nan ao asta ft mal boli fo prea cl fn prevent soit Oana en fr poled aven usta in roport cu strdlucien celal olde nel enamine de we rai Tn perionda de timp de cteva mit de ani de la przate t= cei conan ies ee ean, os Serre pins mileea recut al 174ea al eet nonsre, voviatil Hirlucirior corpurior eveti au fost observate numa) Ine fecasta ea perioada ate fh ‘onkidraa en etapa prestorca eorecta teen varie. ‘Ga toste cd pe beta cereascd exists stelo variable foarte Tomine, cdzorstrlvcve sarnzh detal de mult entra afi observate usor eu echiul ier, n prezent nu dispaners de documenta din core sf rezulefaptal of asteonomi veeht arf iglereat de stelle voraile. Foorte probabil 8 prima MA © colectis cristal sea variabilG a fost obsrvatl de etre Hiparh tn anol 43% Tens erantual veoo sien nowt (0 nova), mative bat tsworninat ed ctoemensed'un eatlog star. Apetyneabil Hang for ealtord pen, pusGurt av obverentraraia eS INO sg Pare pe ene do omen CHO otha {nei denumire care sa tanaformat tn Alpul De all fro nu improvutat cunogtingle de astronomsie de Ta eck fund ea sh Wados 0 contnbulte deosbia In acnet donor. Probab ck parteaartae sell Algo a fos cunancata i alle popoare, dar in le nonssena m0 Ue prea 62 echt despre Algol nei motive ‘bot un name ait de misteron, ie eave ar i potut_ alco Tumi a Feoblemels emnite mal us ou for Ingropate ab rune Fibtioest aim Alexandra. ‘Prima slog varintiltdoepre cafe avem date serve esta ira Gell (+ Goi cae a fon descoperita In 43 nugust. 1506 Ye'chtee asfrooonil Dy Fabricius (2386-1017) Assos dene ‘Sper ete gat denise observa pria care 8 urmarea ‘Plerminaren esordonatelr plenetot Merety- fa, acest sep, Flas Tolosea stea de comparntie de mazritdite apx: rin = an Cob care, pre mares I aera troll pr lint silave extente nel Up. Aceaitt cbsere ab [dit ede oan ms ae te oper taplvcare pe permis s@ constate cd store eer in cont {ih cetdore” De sere, Fabricios era convina seat be vat ert 0 ystea pout (0 m0), dar pe fs maloeal ani {Chote din gnul 1000, rtewwa a devon iadgt Vibe ew Celtel Her: Pe wrmd Fabricius © parsons ise ocupe do sive robleme™ ‘Tn luna decemabrie 1638, tind astronom Hokarda (Wst8 "Toot redeneoperd pe a Catt camsbata ch aceasta fev suaioires yariabas EI pune io vidon}8 a apse’ SF aiepari ale acctaie Silaua oti a mat fost vleuti tn ani 1641 gi 1648 do catre alti chservaton, ar In and 4659 4) W682) ese hnerealt de clive settonomul J. Heraias (teli—t68n, tare ha dat denuminee de yertraordinaraé din Cetus — Mira Cat aay co ete mento de Jak Dyer tn alae te Le ‘mometria publicat in 1643. s “ © coloctin cristal © 145 ik fn anut 1687, ¥. Boulliaad (16051664) puie in evident iowa do vaio a rsll Mira Ceti pe ene evalu la ie ndied 0 mine dest de apropiata de 53165 ale tit ect durala conoscuts in prezaut ponte petioada reapee- tive ih Yeaiturs cu causa variayet observate« struc stele Mira Ceti, Bound presupune caf vorbs de 0 reparttia peunifocmd a limini po auprafata stelasa. Din aceastd caus, fotnia steel face’ cx spre obvervator a8 fe orientate, lt {iente momente, ni co triluciet iter, Exw aceasta o potert Indréaneaja pentra epoca Tespectiva, dae cae este Feluata In ile noase. ‘a sfirsitul sceoluat al 18ee, W. Herschel analizeash dateie olzervafionaleexistente pe un interval mare de timp fi ajunge la conclucin cd varinti stedcini ele Mira Ceti Ecce peroicd, dar cu 0 teri de nerepularitai care, de ale, inv font somnalate gi de citre Boulud. Sea constata, Devioua de variate a strtuciet osclenzl inter 310 q 370 Mic, yerioada medie find afoptata de 332 zl. Trivintalimitelor ttre cae se produce varia de strd- luciny Aatela Mira Ceti, em constatat cf i ensten aint vac abil Astfl In maximal care e avut loc in anul 1709, stric una a magnitudinea aparents m= 10 ucrea ts devenen mat mare deutt rs volonres medio n nralncrit in massa de strafucire Find m= Ds m= 3. De asemnonen gen inital le abr Inte’ vere walt tert, vate mee i dd cin? muagnivodi aparente. ‘Delo idetitcaron fu Miva Cai 9p in prosent a fst Soregistvate clown mil de stele variable, care a curacteritied asersinatoarn, Unete dire acesten iat eatin stelle fiioare q inacesbile pent observaile cu oelvul Uber, mai fine in fata de ri dono ster vaviabit, important gi din punet de vedere intone este Algol (3 Pers) care a fot observata i ani 1607 top de che otvoomal @matemateanl alin Gers no Montana (0331084), in urma olwervafilor sale a conauia ei steiluctes acesta stl snitudhle m2 9m = “a 2a tas tra, fa an 1694, J. Maral (2055-1729), tn Paris, observa ca semua Algo are atealuiren variabia, n= 1. mA sim =A. Apoh, varablitaten acesteh stele 148 © cocci cristal @ cate confirmti’ gi de obvervatile efostuote de un alt tntronom, Kigeh, {1680~1710) Ia Berlin. Ca toate goeste Caracteral vaiafie struciei aceste stele au va fi explic ‘eet peste nai bine deo 3004 de ani, Primele cercetisisistemnalice refertoare ta steele varia- bile aparin celeh de a dosn jumitali a secofuloh al 18sen fstrouomia @ nnegistrat siccese deosebite in urms red lor cence initiate de catro W. Herahel. Aetiel doi tiner englei, B. Pigott (17501807) i J. Goodvieks (1704 — fle) taco ‘riateles sstemgtcd 8 Mor 5. Goodiske, un surdo-mt din naytere, la venta de numa te an ncepe o serie do bervatt prea le efetaeard dia rata ene ito saee Tit Aten a este rep a esuprn ele Algol 3 comparindstrfocieen seeing ‘atic stelelor din fur comtata ed, {2 cura exile {hg 1783, cau produs 1 ove ale stelucrd otespune ion ‘Tnirol Govdcks ny ex mult mimi ow simple ahwerare 4 stle Algo cla deena gi peronda de Limp ‘inptee pe oxen strivoni Hl obit Pe Bap 9e can ete foarte apropalé lo valoaea coneacutd Uh alae nonstee P= 2 208436 58 Dr arte, Goodrich Sinsta of darata oval stra ‘ate do not one me fn rat Wren re valoaea Sasa ommant& oarto important ast faptl ef Goodeicketnceaca xplcn coun Yara sralodl pen presupanerea ck soa ‘fel te aetna din dows compote nro so mig ta rl cntelet soma Jo mast tse selves rip, fe moval clips find repoouabl de vrai rai onus pote esta coos ior ateaun Algl ete pwn: tir un ar ‘ure fenomenvt eclipclor jie nralcirt ste NU varinti femal jo 2 gh 128 tea Tea 12 mal 1784, J. Goniticks, prin, termed ‘Societaton regal, W. Herschel, commis rezultatee sale apt In urn et La 10 soptembrio 1784, Goudricke descoperd:vuriabili. {atea striucin stole 8 Leno gi, In aeoeas) noapte,prieLonal sia Pigott confirma variabiitateasteilucini stalel Aquilae. © colsctia eristal @ 147 scones Apri, posto o tans, Goodricke daetcoperd vatiatia stile ‘ele! "3Cehpe Tetorioare le fol de interesante e-ar puten povest gi des ‘alte edo; in mod deosebit sin ateagitoare relatarie privind| Seater o sere de atonomtamaion au deport ‘al multe wie vara “Avtzi, catalog general de solo varie, eitat de a tonomi din Moweova, contin 20 497 stele varie rege, tate pind tn ane! 4508. Pentre lvervaren sistematic a atelelor varisbile, obi ervatorl Uubuie sie fe ieatiie po bolt exrease Jn acott sop se vlilzeecd un atlesstelar pe care, ara eam fam ‘aai amiotit, stello slat notate eu, Uteele mlauscula recut ay 6 ele" namie constelats van pit ste va Fala foarte steuctonre pentra care 2 pasta lata dig existent. Asta, de exemplu, aver pPortl,fLyrae ra, ‘Tn cota! tector rast potin sriluctore, ears, de obieh nv au poxpilo notate pe atlaseleslelare ogni, pening deverarea stellor vortabily ee ulead compat a liter mejuscule ltine. Ati prima stea varallé deseo a into consti este ntti eu litem I De exempla HAcuine (conan Rin cnstslai Vulorl)« core aes lucire variazd intre magnitadinile 5,7 gi 120. Unmtoarea stag Yariabild din eonstelafia rerpectivi este notata ca litera S aga mai departe pina la Z, Dupa ve sau wtlizat toate ace ere, pentna alte stele Variaile descoperite in aceenst cow | Aelali, se folosese combinafille de de dows literes RR, 1S, soy Rd: SS, ST, -» SZ $1 agh mai departs, ultima combinalia ‘iind'Z2. Do exemplay 22 Cygni mpretinta steaua ZZ din’ ‘constelafia Cygous (Lebada)- Daca, dupi utilicarea acestor 54 de_ combina ‘constelafie se descoport noi stele variable, Dinatile cu lterele de Ia inceputalalfabetul -, AZ; BB, DC, .., BZ saga mai departe, pln Gz, ca omiterea literci'J entra a te evita eventvalele en {uit cx litera T. Utiieind toste combinable posible indicate, rai sus, se pot nota 394 rela wariabil acd tm anumite constelafii, cam ar fi, de exemplo, Cyge ‘nus wan Sagittarius, stelle varabile eat mult mal numeroase, ‘combinajile de mai sus tint insuficente pentra notarea sta: lelor respective. De aoeea, fo vederon notirit unei not stele Yoriabile ae utilizeaz litera V (Variabila) urmata de numerele 148 © colectia eristal ‘cars mocced ui 34, adic VBS, V3 ete. Aste, dup stoma (QE Cygot urmened stenun variable VI05 Creat Petro observarea unel rile varibile trebuie ak diepa- ‘nom dun coas ln enre af potens citi ora exactS eu 0 precio Aisordinal anol minut sa st mai bund gun receptor de mins fchial pentra.obecreayite vizuale, placa Touogeafied (am {im} pentru observatis fotageatice gio celulé fototectick fou wh fotomultipliestor pentra observaile. fotoelectrice. 4) Obsereareavizaalé a seller caribile SS presupunem ed tim of ne orientdm pe bolta cores. In get tuatie pe Un atlas tela Incliaden posiia uel stile variable alegem o secren}a de stele de’ cmmparntic {aa de cate urmonaa eh evalodon etituciron stele variable, Deexemplo,wtlzind fig. 1.9, patem sege stelele de compart: tie pentra eleaua 9 Perse (Algo), neces eeytntoernim un {ol asemnacor ea tabefl 44, unde m este magaitudinea parent tele! respective ‘ramrLcn tt See de comprate. peru observer stele Ales Be 28 30 sss Notoda,sinlé de ahgvas «sll vase coh to acne ed, din Up in Up, se compara stvdluies saat “Vavtbie ou seeea a tlelor de compare. Acosta din urouk Ent ssf! ates fete le orice moment of putem Incadra ste lucien see variable toe striluinea'douf stele de com: pra, In moval acetal fcgare moment ote de compara: fie'sa cu teva met stedbedtoare dettstewun variabi, ar a1 sen de cmparaje tebe #8 Bob ceva thal oli ste lucitoare dest variahila. Seoventa selelor de coxparaie 9 © coleetia cristal @ 140 % ‘lege tn timpol primelor sect de observait i se piateew pol nerodibeath, accaste putind Twila de rrat rll fnerafii de observatori. Altfel, de exenply. seerenta din fabelul 41 a fost stabilita de Cuno Hottmeisr (182-1968 a tnceputil secotalut noetru, en pull O uliinta gin pro Din punet dle vedere observational, stele de compara trchuie $8 abi enloaren sseminitoane oo aceos a stele va ruaile, sirifucieos Tor ra fe conetanta xis nu be situata, pre departe ie pozitin varlaile pe atta cerenscd. is eursul anion, pentru observaren vinwala w atelelor vas viabile au fort elaborate mai imulte melode, feare avin it avantaje, cit si dezavantaje. Noi prevcntiie aie doar fdoua dintre metodele vizuale, acesten indeplinind condi Jn caro steele vavihile sp pot observa cu sacues In cadral i) Meta tat Argelander Pentru evaluiren diterensi de steshuciw « doui ately Angcander ‘a introdus nofionen de grad ty strluire (die Stafe). Prntessn eslel do grad, Atvrlander dating con ‘nal ied diferent do straddeire's dou stele care poate f Fercepuld ln mod sigur po eale vizuald xy Sleoridrin ave de evalat dif de suc ote stele (comparatia) i (vatiabls). "Dass privim in mod alteroativ cele doud elle gf mu tom pne’in evident nicl © difernfa de eralucve lac ottnel end privim stoma a ni pare cf on exte ma ‘raluionre dar Gack atene lod privny slau el ae pa fie ste mai strdluctoae, spunemn later ole dowd tls {em Tero grate de sttluctre scrim e0y a 00 Dact le prima vere steele a i» ni co para fel de stealucitoar, iad dupa © pavire mall mai stents sat dup tai multe trices de Ine ing anvern stonua pate SprospeIntotdeauna va ceva mai ndlucttoare deck saa eat! spunem ch tleaun a eee un grad mai strc Aoare det stenua f, acest rexel se seve aly, fntotdenone steaun mai stilacifoare se serie in Fa. 380 © colectia cristal = Dac stoaua a apare ovindcsiie. mal steifucitone et stecun #r'wceatt aifren|t fed Late font na, cera c@ taser ci cale cn dowd grade mai seditonry re Dea ait fo sh deja dv ec diferente do slice spare dja de Is prima son este ct al tare det iter in eam heed, bit dct diferentes sesusie apare tn tod rope ete compact ey tferentle precedent, sctom 3a ake ao strihcitoare intre ete dou tele come iar de a prima eam a sano e249 m = Daca dferenfa de sada jrorate este mare gise eonstala acest lncre Sor, series abe Angelander recoman si ae eviteutilizren diferentelor suai do pte ae, in sceetncop fn eyoie ead Inue stele de competi. ‘Aplcares mwindl hu Argstandor la observaven stelelor saiabie pe fers In mod trmétoe Se alee doua tle de Smparafi snl Ines na a fe msi attltboae, ie alta Teal pupinsteluctogre ess stem varia. Se compart ‘Nvaktate ete variate oft ou a ompot cu b, ebiniod avexemp, ope fea, ‘une p gi pot ah oibi una din valosle 4, 2,3 i 4. O acted 'e comparatie ve ser apeqdt unde # represintt momentul obsorvatiel rospective, Pentrt notarea unet serit de observa Intoemim um caietInveare trecemn urmaatograle mir La tncepit scrieu datele comune cure mo se modified finteoan anurat intereal de timp: 25 iunie 1982 Dota: sina, luna gi anal i B Persei (Algol) Denurairee telat variabile © colectia exstal 151 Instrumental felosit Ceasol penta notares timpului Cons de mini Doxa “ Alte date spcifice Luni tn ultimol patrar, ‘nowt Ia orizoat ete Urmeszi apoi_notarea obserratilor proprin-ise, dupt | ‘chomna din tebelul 42 q TTABELIE 42 alee Serefinat ale ane lle varie Tw. + ‘endl a Bramaree | camp ioeat) ‘oerafe ae Ba ouiieiaromods ‘bone Pentru a fisiguri de ora exacts, allt nainte de observati, ‘it i dupt inehelorea lor, ebuie 24 ne compara eeasul ca temnalele dela radio sau rabotal dela telefonne, ncestoa at ‘garind ora exactd cu precizianocesaré pentru scopul urmant,« Preseotarea unei sori de observajii dup modell aritat onigt, dntele respective Lind suficeute pentru, prefucrarca pe mai departe a materiafului abvervationsl, Mention e& pontra efectosrea unor observalii bone, obscrvatorul trebpie x4 fie odibnit, bine dispus (1) gt ma ales ft evite privirva Ie lami) poternioe: Decwnt pentra iuminet, Luna Pind ete. O-ncomodare bund a ochilor ee pote resliaa ‘privind clteva minute la bolta cereased. i) Molificarce metodet bat Argelender ‘Atonei cnd na dispunem de on mumée sfcent do mare de site de eomparafi,abvervail e pol eleetun ea mat rine stele eitar Une Interval do truce ene na mare Eos eeela eave er polsvit pentea epiaren melodal lol 252. coltefia existe © fut poate i de mare uilitate pentru asleonomi prefer Angolander. Do exempta, dach pontra tn anumit intoevas de variojie a strdlcini stele dispunera numai de steele a 5) Inte care putem tncadra steaua Variabild,atunc vom proceda Sa modul uemator. Dacs, de exemplo, erifuciren stelei variable ote pala smal mied destt geoea a stelé a putem apliea metoda descrsd ‘naj tus gis citim, de exemplu, a 26; dacs steaua B este malt ‘al pufin ttralucitoare deci stosua Yariabild, #, sso poate plica metoda tui Argelander pentey intervalul (0, 8) doom ‘ect minidrel de grade de strucine ae fv molt mei mare de tn acest coz ince putom compara intorvalul de stealvoire fe, 8)) eu intervalal fa, 0) 698 ecalndan eae de ete ep Il exte mai mare deetl ol de al dion, Ln mod aoneta pie ten ‘pis, de exempla, (0, )— 3a, ¢). Pe bara acediat onstarai, evaluarea completa va Jieeried sab fora a2e6b Ok itl) Constraires earbei de Tumtina ‘Am aritet_moi sus ch datele obscrvntionale prezentate tn forint ales tabstul 42 pot fi prelueratel de etre as twonemit profesionisti, Totus in cele e@ urmenzS, peatra al ronomiarnatoi a arbiliog, dosoriem modu do prelaorare n datslor respective, esl putia into prim faxi, Este vorba ‘lea construi o eurbi de lumina eare st oglindeased inodul de vriafie atritucit, In geest scop vom eonsidena o stea Yar Yabila la enre ean objinat mai multe observatii pe care fe sriem in peimele dou coleane ale tabelulai 4. ‘Mentionam faptut e& tabelal 43 servegte nue ca exemple Ao prelzcrare a dalelor obswivationale. De aceea, sil na at mentianate: data, numele steel, instramentul tilizat ate. Prolocraroa datelor obsereationale din primele doak eo Joane ale tabelului 43 o incepem pein treceren de Ia timpul Focal ta eel uaivoreal st pentru aceasta, din momentale oheer- ‘ate seaiem 3 ore In conformitate cw programol oraral de Vari, rerultatele astel objinute fiind date ia coloana a trea, Graielo de stralucire caro siut date fn coloans a 4a ax, fort calculate din datelo observational din prima coloand, In acest soop am procedat fo felul urmtor. © coloctia cristal @ 153

S-ar putea să vă placă și