Sunteți pe pagina 1din 9

APLICAII.

PROGRAMARE CNC

Operaia 30 - Strunjire
SD 610-strung revolver.

N300 G51 F0.25 T1111 M03 M08 M40 M96


V110 Smax200 X103 Z196
N305 G70 X165 Z187.4 H187.4 D3
N310 G40 X101.5 Z188
N315 G70 X116.5 Z144 H144 D2.5
N320 G41 X94 Z144
N325 G01 Z122
N330 G42 X99 Z144
N335 G01 Z122
N340 G40 X96.4 Z145

N345 G70 X116.4 Z137.4 H137.4 D2.5


N350 G40 X115 Z189
N355 G45 X165 Z187.2
N360 G01 X119.5 B-1.3
N365 G01 Z137.2
N370 G01 X100 B-1.5
N375 G01 Z122
N380 G01 X99
N385 G42 X500 Z300 P1
ATENIE !
- Piesa se sprijin cu un vrf rotativ din pinola
ppuii mobile.

N390 G50 F0.25 T0202 M03 M08 M40 M96


V110 Smax350 X288 Z226.4
N395 G01 X262
N400 G41 X380 Z220.4
N405 G01 X286
N410 G01 Z227 F1
N415 G01 X283
N420 G01 Z220.4 F0.25
N425 G40 X283 Z228
N430 G45 X260 Z226.2
N435 G01 X281.5 B-1.5 F0.35
N440 G01 Z220.2

N445 G01 X377 B-1.8


N450 G01 Z195
N455 G41 X 408 Z145.5
N460 G01 X345 F0.25
N465 G41 X408 Z143.5
N470 G01 X342
N475 G01 Z144
N480 G41 Z385 Z500 P01
ATENIE !
- Se retrage vrf rotativ din pinola ppuii
mobile.

N485 G55 F0.2 T0505 M03 M08 M40 M96 V110


Smax300 X168 Z187
N490 G01 X119.98 B-1.6
N495 G01 Z137
N500 G01 X103
N505 G01 X98 A45
N510 G42 X450 Z300
N515 G50 F0.2 T0808 M03 M08 M40 96 V110
Smax350 X262 Z227
N520 G01 Z226
N525 G01 X280.63 B-1.2
N530 G01 Z220
N535 G01 X374 F0.25
N540 G01 X378 A-45
N545 G40 X385 Z500 P02

APLICAIA II