Sunteți pe pagina 1din 57

Universitatea Dunrea de Jos din Galai

CULEGERE DE TESTE PENTRU ADMITEREA 2015

DISCIPLINA: ALGEBR
Clasa a IX-a, a X-a i a XI-a
CULEGEREA DE TESTE ESTE RECOMANDAT PENTRU CANDIDAII CARE VOR SUSINE CONCURS
DE ADMITERE LA DOMENIILE/SPECIALIZRILE URMTOARELOR FACULTI:

- Inginerie
- Arhitectur naval
- tiina i Ingineria Alimentelor
- Automatic, Calculatoare, Inginerie Electric i Electronic
- tiine i Mediu
- Inginerie i Agronomie din Brila
- Economie i Administrarea Afacerilor

1. Soluia ecuaiei 3 x 2 =
10 este:
A. x = 5;
B. x = 4;

C.

x = 2.

x R ce satisface relaia 4 x 5 = 10 x este:


B. x = 1;
C. x = 2.

2. Numrul
A. x = 3;

3x
2=
1, atunci
5
A. x = 3;
B. x = 5;

C.

x = 5.

3x 1 4
=
are soluia:
2x + 1 3
A. x = 6;
B. x = 1;

C.

x = 7.

C.

x = 0.

C.

x {2, 1}.

C.

x = 2.

C.

x {2,3}.

C.

x {1, 1}.

3.Dac

4. Ecuaia

5. Soluia ecuaiei
A.

x = 2;

x+2
x 1
este:
=
2x 1 2x + 8
B. x = 1;

6. Soluiile ecuaiei
A. x 1, 2 ;

x2 x 2 =
0 sunt:
B. x {2, 1} ;

7. Soluia pozitiv a ecuaiei


B.
A. x = 0;
8.Soluiile ecuaiei
A.

x {1, 2} ;

x2 + x 2 =
0 este:
x = 1;

2 x 2 1 = x 2 + 4( x 1) sunt:
B. x {1,3} ;

x + 3 x2 x 3
9. Ecuaia
aresoluiile:
=
x 2
2
B. x { 1,0} ;
A. x {0, 1} ;
10. Dac x
A. a = 1;

= 1 este soluie a ecuaiei x 2 2ax + a + 2 =


0, atunci
B. a = 1;
C. a = 3.

11. Inecuaia
A. x R;

3 x 4 2 are soluia:
B. x ;

C.
1

x [2, ).

12. Soluiainecuaiei 2 3 x 4 este:


B. x ( , 2];
A. x ( , 2];
13. Dac
A.

A=

{ xR : x

A = (, 4];

14. Fie mulimea


A.

A = { 0,1} ;

A=

C.

5 x + 4 0} , atunci

B.

A =[4, 1];

{ xZ: x
B.

C.

A = ;

C.

Dac

atunci
A. a = 1;

x 2 + x < 12, atunci


C. S = 4.

A(a + 2, 3) aparine
B.

f ( x) =+
x a, a R, trece prin punctul A(1, 2)
C.
graficului funciei

f : R R, f ( x) =
3 x + 3,
C.

punctul

B.

a = 2.

a = 2;

A(a,1), a > 0,
f : R R, f ( x) = x 2 x 5,

19.

A ={2, 1,0,1}.

f : R R, f ( x) =
3 x + 2 i S = f ( 2) + f (0) + f (2).Atunci
B. S = 1;
C. S = 1.

17. Graficul funciei f : R R ,


pentru
B. a = 1;
A. a = 0;
18. Punctul
pentru
A. a = 2;

A = [1, 4].

+ x 2 0}. Atunci

15. Dac S este suma soluiilor ntregi ale inecuaiei


B. S = 3;
A. S = 2;
16. Fie funcia
A. S = 6;

x [2, ).

se

afl

a = 3;

20. FieM valoarea maxim a funciei f : R


Atunci
A. M = 3;
B. M = 3;

a = 1.

pe

C.

graficul

a = 3.

R, f ( x) =
2 x 2 + 4 x 5.
C.

M = 5.

21. Valoarea parametrului m R pentru care graficul funciei

A.

f : R R, f ( x) = 2 x 2 4 x m,
este tangent la axa Ox este:
B. m = 2;
C. m = 1.
m = 2;
2

funciei

f : R R, f ( x) =
3 x 4. Soluia ecuaiei f ( x 1) + f ( x + 1) =
4

22. Fie funcia


este:
A. x = 2;

x = 2;

B.

C.

x = 4.

f : R R, f ( x) =
3 x 6.
Soluiile
ecuaiei
f ( x) f ( x + 1) f ( x + 2 =
) 0 sunt:
A. x {2, 1, 0} ;
B. x { 0,1, 2} ;
C. x {2, 1,0,1, 2}.
Fie

23.

funcia

24. Dac x1 , x2 sunt rdcinile ecuaiei


A.

S = 1;

x2 x + 1 =
0 i S=

S = 1;

B.

1 1
+ , atunci
x1 x2
C. S = 2.

0 i S= x12 + x22 , atunci


x1 , x2 sunt rdcinile ecuaiei x 2 2 x + 3 =
A. S = 2;
B. S = 0;
C. S = 2.
25.Dac

26. Valoarea lui

0 satisfac relaia
m R pentru care rdcinile ecuaiei x 2 5 x + m =

x12 + x22 =
5 este:
A. m = 5;
27. Fie
ecuaia

B.

m = 10;

C.

m = 15.

f : R R, f ( x) = x 2 x + 2. Valoarea parametrului m R pentru care

f ( x) = 3 x + m are soluie unic este:


B. m = 2;
A. m = 1;

28. Ecuaia x
A. m R;

C.

m = 2.

mx 1 =
0, m R, are ambele rdcini reale pentru
B. m ;
C. m [2,).

29. Dac x, y R i
A.=
x 1,=
y 2;

x + y= 3, x y= 1, atunci
B.=
x 2,=
y 1;

C.

30. Valorile parametrului m R pentru care ecuaia x


sunt:
A. m {0};
B. m 1,1 ;
C.
2

31. Soluiile ecuaiei ( x 1)( x

+ mx + 1 =
0 are soluii egale,
m {2, 2}.

+ 2) = ( x 1)(4 x 1) sunt:
3

x= y= 3.

A.

x { 1,3} ;

B. x { 3, 1};

( x 1) x =
2 are soluia:
A. x = 0;
B. x = 1;

C.

x {1, 1, 3}.

C.

x = 2.

32. Ecuaia

33. Soluia ecuaiei


A.

x2 +

x {1, 1} ;

34. Soluia ecuaiei


A.

x = 0;

35. Fie f : R
A. x = 1;

B. x {1};

C.

3 x 2 + 1 = 2 x 1 este:
B. x = 4;

x .

C.

x {0, 4}.

R, f ( x) =
2 x + 1. Soluia ecuaiei ( f f )( x) = 3 este:
B. x = 0;
C. x = 1.

36. Valorile lui


A. x 0,1 ;

{ }

1
1
+
x
+
=
0 este:
x2
x

x Z pentru care x 2 + x + 1 este ptrat perfect sunt:


B. x {1};
C. x {1,0}.

24 este:
37.Soluia pozitiv a ecuaiei x ( x + 1)( x + 2)( x + 3) =
B. x = 1;
C. x
A. x = 0;
38. Funcia
A. m < 0;

f : R R, f ( x) =mx + 1, m R, estestrict cresctoare pentru


B. m = 0;
C. m > 0.

39. Soluiile ecuaiei

x=

A. x {3,1};
40. Dac
A.

= 2.

3 2 x sunt:
B. x { 1,3} ;

C. x {3, 1}.

A = { x Z : x 2 2 x + 1} , atunci

A = Z;

B.

A=

{1,0,1};

C.

A = { 0,1, 2}.

y = 2 x 2 + 4 x + m 1este n cadranul II, atunci


B. m ( , 3);
C. m ( 3, + ) .
A. m (3, + ) ;
2
42. Dac rdcinile ecuaiei x 8 x + m =
0, mRsatisfac relaia x1 = 3x2 , atunci
41. Dac vrful parabolei

A.

m = 3;

43. Dac

B.

m = 8;

C.

m = 12.

x1 , x2 sunt rdcinile ecuaiei x 2 + x =


m, atunci valorile parametrului

0 sunt:
( x13 + x23 ) + x1 + x2 =
2

mRpentru care
A.

m {0,1} ;

B. m{0};

C.

2
m ,0 .
3

44. Valorile parametrului mRpentru care minimul funciei

f : R R, f ( x) = mx 2 4 x + m, este strict negativ sunt:


B. m (0, 2);
C. m ( 2,0).
A. m ( 2, 2);
2
2
45. Mulimea { x R:x + a x + a 1 =
0} are un singur element pentru:
B. a = 1;
C. a = 1.
A. a = 0;

f :[ 3, 4] R, f ( x) = 2 x 2 + 4 x 3. Valorile parametrului real m


pentru care ecuaia f ( x ) = m are dou soluii reale i distincte sunt:
B. m ( 5,3];
C. m R .
A. m [3, 45];
46. Fie funcia

47.Fie funcia

f : R R, f ( x) = 8 x 2 + ax + b.

x [0,1], atunci
8, b =
1; B. a = 1, b = 1;
A. a =

C.

f ( x) 1, pentru orice

Dac

a=
4, b =
8.

0 Valorile
.
48.Fie ecuaia ( m + 1) x + (2 m) x 2m 7 =
ntregi ale parametrului
m pentru care rdcinile ecuaiei sunt ntregi, sunt:
A. m 1, 1 ;
B. m 2,0 ;
C. m {2}.
2

x, y, z > 0 i x + y + z =
1, atunci valoarea minim a expresiei
1 1 1
E = + + este egal cu:
x y z
B. 3;
C. 9.
A. 1;
49. Dac

50. Graficul funciei


deasupra axei Ox pentru
A.

m ( 1,1);

f : R R, f ( x) = mx 2 2mx + 1, m R,
B.

m [0,1);

C.
5

m (0,1).

este situat

51. Valorile lui


x, y R sunt:
A.

m R pentru care x 2 + y 2 4 x 2 y + m > 0, pentru orice

m ( ,5);

B.

m (0,5);

C.

m (5,).

52. Valorile lui m R pentru care x mx + 2 0, pentru orice x Z sunt:


B. m (0, 2);
C. m [0,3].
A. m [ 3,3];
2

53. Mulimea A
A. un element;

= {x Z : x 2 x + 1 este ptrat perfect} are

54. Soluiile ecuaiei


pentru
A. m

{ 0,1};

B. dou elemente;

x 2 (m + 1) x + m =
0, m R, satisfac
B.

m { 0, 2} ;

C.

f : R R, f ( x=
)
B. [0,1);

55. Mulimea valorilor funciei


A.

C. trei elemente.

(1,1);

relaia

x1 x2 =
1

m (0,1).

x 2 + x + 1 x 2 x + 1, este:
C. (0,1).

f :[1, ) R, f ( x)= x 2 + ax 3, a R, este cresctoare pentru:


a [2, );
B. a ( , 2];
C. a .

56. Funcia
A.

57. Mulimea valorilor funciei f :[0,3] R ,


A. [ 1, 2];
B. [ 2, 2];
58.

Fie

f : R R, f ( x) = x 2 2 x + 2.

funcia

( f f )( x) = f ( x)
A. x {0,1} ;

f ( x) = x 2 2 x 1, este:
C. [0, 2].

sunt:
B.

59. Dac maximul funciei f


3, atunci
A. m = 1;
B.

x {1, 2} ;

C.

Soluiile

ecuaiei

x {0,1, 2}.

: R R, f ( x) = m x 2 + 4 x + m, m R, este egal cu
m = 4;

C.

m = 0.

0 satisfac
m R pentru care rdcinile ecuaiei x 2 + (m 2) x + m =
relaia x1 < 2 < x2 sunt:
B. m (2, );
C. m (0, 2).
A. m ( ,0);
60. Valorile lui

61. Suma ptratelor rdcinilor ecuaiei


pentru:
A. m = 4;
B. m = 4;

x 2 + (4 m) x (m + 4) =
0 este minim
C.

0 i=
S
x1 , x2 rdcinile ecuaiei x 2 7 x + 1 =
A. S = 1;
B. S = 2;
62. Fie

63. Soluia inecuaiei


A.

x ;

1
1
este:

x +1 x + 2
B. x ( 2, 1);

m = 3.

x1 + x2 . Atunci:
C. S = 3.

C.

x [ 2, 1].

x
f : R R, f ( x) =, este:
x2 + 1
B. [ 1,0);
C. (0,1).

64.Mulimea valorilor funciei


A.

(1,1);

65. Dac
A. 3;

x, y > 0 i xy = 9, atunci minimul expresiei E= x + y este egal cu:


B. 6;
C. 9.

66. Cardinalul mulimii {( x, y ) N N : ( x


B. 2;
A. 1;
2

67. Dac 4 x
A. 2 x = 3 y ;

12 x y + 9 y 2 =
0, atunci
B. 3 x = 2 y ;

C.

68. Valorile lui m R pentru care ecuaia


modulul egal cu unu sunt:
A. m { 1,1};
B. m {2,2};
69. Soluia inecuaiei
A.

x (1, 2);

13)( x + 13) =
4 y 2 } este egal cu:
C. 3.

x 2 mx + 1 =
0 are

2 x + 3 < 1 este:
B. x ( 1,2);

70. Aria triunghiului determinat de graficul funciei


axele de
coordonate este egal cu:
A. 2;
B. 3;
7

2 x = 3 y.
o rdcin real cu

C.

m {3,3}.

C.

x ( 2, 1).

f : R R, f ( x) = x + 2 i
C.

4.

a R pentru care graficul funciei


f : R R, f ( x) =(a 1) x + 2,
nu intersecteaz axa Ox este:
B. 2;
C. 1.
A. 1;

71. Valoarea parametrului

y =x 2 mx + 2
m { 4, 2}; B. m {2, 4};

72. Vrful parabolei


A.

are coordonatele egale pentru


C.

m {2, 4}.

mx 2 + 2(m + 2) x + 4m < 0, m R, nu are nicio soluie real pentru:


B. m [2, );
C. m {0}.
m R;

73. Inecuaia
A.

f : R R, f ( x) = x 2 6 x + 7, este:
B. [ 2, );
C. [2, );

74. Mulimea valorilor funciei


A.

( , 2];

75. Fie funcia


A. R;

3x + 2
f : R \{1} R, f ( x) =
. Mulimea valorilor funciei f este:
x 1
C. ( 3,3).
B. R \{3};

x2 + 1
76.Fie f : R R , f ( x) =
. Mulimea valorilor funciei f este:
x2 + x + 1
2
A. [0,1];
B.
C. R.
3 , 2 ;
77. Dac soluiile

( 1, ), atunci
1
A. m , ;
3

0 se afl n intervalul
x1 , x2 ale ecuaiei x 2 (2m 1) x + m 1 =
B.

m , ;
3

C.

1
m ,3 .
3

2014
i S x1
0=
+ x22014 . Atunci
x1 , x2 rdcinile ecuaiei x 2 + x + 1 =
A. S = 1;
B. S = 0;
C. S = 1.

78. Fie

A =
{ x R; x 8 =
1}, atunci
A = {0,1};
B. A = {1,1} ;

79. Dac
A.

C.

A = .

A
80. Mulimea=
A. opt elemente;

{( x, y ) Z Z; x y =
5 y 8} are
B. niciun element; C. o infinitate de elemente.

81. Mulimea soluiilor inecuaiei

A. (2013, + );

log 2014 x > log 2014 2013 :


C. .

B. R;

82. Mulimea soluiilor inecuaiei lgx lg 1 este:


A. (0, 1];
B. (0, 10];
83. Expresia E =
A. xR;

2log5 x + 7log3 x este definit pentru:


B. x (0, ) ;

84. Mulimea soluiilor inecuaiei 4x 16 este:


A. (0, 1];
B. (0, 4];

C.

(0, + ) .

C. x = 15.

C. [2,

).

85. Soluia ecuaiei 5x = 125 este:


A. x =

1
;
5

B. x = 3;

86. Soluia ecuaiei 3x =

C. x = 25.

1
este:
9

A. x = 2;

B. x = 1;

C. x =

1
.
3

1
87. Soluia ecuaiei = 27 este:
3

B. x = 3;

A. x = 2;

C. x = 3.

88. Soluia ecuaiei 10x = 0,1 este:


A. x = 1;
B. x = 0;

C. x = 0,1.

89. Valoarea expresiei E =

lg 5 + lg 20
este:
lg 10

A. 10;

B. 0,25;

90. Ecuaia
A. x = 8;

C. 2.

21 x = 4 x1 admite soluia:
B. x = 1;

C. x = 1.
9

91. Ecuaia 5 2x 2x+1 = 12 admite soluia:


A. x = 1;
B. x = 1;
92. Ecuaia 7|2x| =

C. x = 2.

1
are:
7

A. o soluie real;
B. nicio soluie real;
C. dou soluii reale.

93. Ecuaia 2014|x1| =


A. dou soluii reale;
B. nicio soluie real;
C. o soluie real.
94. Ecuaia

2014 are:

log3 ( 5 =
x ) log3 ( 2 x 4 ) admite soluia:

A. x = 1;

B. x = 2;

95. Ecuaia

log 2 ( x +=
1) log 2 (1 x ) admite soluia:

A. x = 2;

B. x = 1;

96. n intervalul
A. x =

C. x = 3.

C. x = 0.


0,
ecuaia 2014sinx = 2014 admite soluiile:
2

B. x 1 = 0 i x 2 = ;
C. x 1 = 1 i x 2 = 1.
4

97. Soluiile ecuaiei


A. x 1 = 1 i x 2 = 2;

2 x 3 x+6 = 16 sunt:
2

B. x 1 = 1 i x 2 = 1;

C. x 1 = 1 i x 2 = 2.

x 2 1

98. Ecuaia 3
= 1 admite soluiile:
A. x 1 = 2 i x 2 = 2;
B. x 1 = 0 i x 2 = 1;
99. Ecuaia

C. x 1 = 1 i x 2 = 1.

log 4 ( 2 x =
2 ) log 4 ( x + 1) admite soluia:

A. x = 0;
100. Ecuaia

B. x = 3;

3x

3 x

A. x 1 = 1 i x 2 = 0;

C. x = 6.

1
admite soluiile:
9

B. x 1 = 0 i x 2 = 1;
10

C. x 1 = 1 i x 2 = 2.

101. Valoarea sumei lg


A.

2
3
4
100
+ lg + lg + ... + lg
este:
1
2
3
99

1
;
2

B. 2;

C. 1.

102. Ecuaia 4 32x 3x+1 1 = 0 admite soluiile:


A. x 1 =

1
i x 2 = 1;
4

103. Ecuaia 5
A. x 1 =

C. x = 0.

log 22 x 2 log 2 x 3 = 0 admite soluiile:

3
i x 2 = 1;
5

B. x 1 = 2

B. x 1 = 0 i x 2 = 1;

3
5

i x 2 = 2;

10

C. x 1 =

3
i x 2 = 10.
5

104. Inecuaia 2lgx>1 admite soluiile:


A. x (0, 1);
B. x (1, 3);
105. Inecuaia
A. x (0, 1);
106. Ecuaia

C. x

(1, + ) .

C. x

( 5, + ) .

3log2 x < 1 admite soluiile:


B. x (1, 5);

log 3 (x2 + 3x 9) = 2 admite soluiile:

A. x 1 = 2 i x 2 = 5;

B. x 1 = 3 i x 2 = 6;

C. x 1 = 1 i x 2 = 5.

107. Domeniul maxim D de definiie al funciei f: D R, f(x) =

log 2 ( x 2 4 ) este:

A. D
= (2, + );
B. D = (2, 2);
C. D = ( , 2) (2, + ).
108. Mulimea soluiilor inecuaiei lg(x + 1) >0 este:
A. (0, + );
B. (1, 0);
109. Mulimea soluiilor inecuaiei 2
A. (0, 1);
B. [1, 3];

x1

C.

(1, + ).

C.

(1, + ).

>1 este:

11

110. Soluiile reale ale ecuaiei 2x-2 =


A. x 1 = 1 i x 2 = 4;
B. x = 1;
C. x 1 = 2 i x 2 = 4.

1
sunt:
2

111. Soluiile ecuaiei lg2x 3lgx + 2= 0 sunt:


A. x 1 = 1 i x 2 = 2;
B. x 1 = 10 i x 2 = 100;
C. x 1 =

1
i x 2 = 100.
10

112. Ecuaia (1 2 )2x = (1 2 )2 are soluia:


A. x = 1;
B. x = 1;

C. x = 0.

113. Numrul lg50 + lg2 este egal cu:


A. 1;
114. Ecuaia

B. 2;

22 x5 = 2 x

C.

1
.
2

are soluiile:

1
A. x 1 = i x 2 = 3;
3

B. x 1 = 1 i x 2 = 3;
C. x 1 = 1 i x 2 = 3.
115. Valorile numrului real x pentru care exist lg(1 + x2) sunt:
A. xR;
B. x [1, 1];
C. x
116. Mulimea valorilor funciei f: RR,
A.

[0, ) ;

=
f ( x) log3 (1 + x 2 ) este:

B. [0, 1];

C. (1, 3).

117. Mulimea valorilor funciei f: RR,f(x) = 3x este:


A. [3, 3];
B. [0, 1];
118. Ecuaia
A. x = 0;

[0, + ) .

C.

(0, + ) .

32 x+2 = 9 admite soluia:

119. Soluia ecuaiei


A. x = 2;

B. x = 1;

C. x = 2.

2 log 2 x 3 =
1 este:
B. x = 0;

C. x = 4.

12

x 2 3 x + 2

120. Ecuaia 3
= 1 admite soluiile:
A. x 1 = 3 i x 2 = 3;
B. x 1 = 1 i x 2 = 2;
121. Dac x
A.

,10
10 atunci lg x aparine intervalului:

1
0, ;
10

122. Numrul

1
B. , 1 ;
10

C. [1, 1].

log 2 2014 aparine intervalului:

A. (1, 2);

B. (10,11);

123. Mulimea valorilor lui x pentru care


A.

C. x = 3.

(0, ) ;

B. (0, 1);

C.

( 2014, + ) .

log 3 log 1 x are sens este :


3
C. (1, ).

log 2 3 = a atunci log18 24 este egal cu:


1+ a
2+a
;
B.
;
A.
1 + 2a
1 + 2a
124. Dac

C.

3+ a
.
1 + 2a

= x are:

125. Ecuaia x
A. soluie unic;

B. nicio soluie;

C. dou soluii.

n 2 , suma
1
2
n
S = log 2 + log 2 + ... + log 2
2
3
n +1

126. Pentru orice numr natural

este egal cu:


A. 0;

B.

127. Ecuaia

log 2

n +1
;
n

C.

log 2 (n + 1) .

log 1 ( log 2 x ) = 0 admite soluia:


2

A. x =

1
;
2

B. x = 2;

C. x = 1.

13

128. Dac notm

log 2 3 = x atunci log 4 36 este egal cu:

A. x 1;

B. x;

C. x + 1.

1
este:
x + x 1
10
10
B. ( , 2) (1, + );

129. Mulimea soluiilor inecuaiei


A. (1, 2);

>

C. (2, 1).

log 1 x > 1 este:

22
3

1 3
B. , ;
C. , .
2

2 2

130. Mulimea soluiilor inecuaiei


A.

3
1, ;
2

131. Numrul real


A.

log 3

1
0, ;
3

1
aparine intervalului:
5
C. (2, 1).

B. (1,0);

132. Ecuaia 2
5 2 + 4 = 0 admite:
A. dou soluii n intervalul [1, 4];
B. dou soluii n intervalul [0, 4];
C. soluia unic x = 0.
2 x

133. Dubla inegalitate


A. x

1 1
4 , 2 ;

1
9 este satisfcut pentru:
x
3
C. x [2, 1].

B. x [2, 4];

134. Dubla inegalitate 1 < log 1 x < 2 este satifcut pentru:


2

1
, 1 ;
2

A. x

1 1
, ;
4
2

B. x

C. x (1, 2).

135. Ecuaia 3x + 4x = 7x are:


14

A. dou soluii;

B. o infinitate de soluii;

C. o singur soluie.

136. Ecuaia 3 9 + 6 =2 4 are:


A. dou soluii n intervalul [1, 1];
B. soluia unic x = 1;
C. o soluie unic n intervalul (0, 1).
x

137. Ecuaia x + 3 + log 3 x


A. o infinitate de soluii;
B. soluia unic x = 3;
C. dou soluii.
x

=
31 are:

138. Numerele 3x, 9x + 1 i 3x+1 sunt termenii consecutivi ai unei progresii aritmetice
pentru:
A. x = 0;

B. x = 1;

C. x =

log3 2 .

139. Numerele 2x 1, 2x i 2x+1 sunt termenii consecutivi ai unei progresii geometrice:


A. numai pentru x = 1;
B. numai pentru x{0, 1};
C. pentru orice numr real x.
140. Ecuaia

(5

x 2 + x2

3 x

A. soluia unic x = 3;
B. soluiile x 1 = 2, x 2 = 1,
C. dou soluii.

= 1 are:

x3 = 3;

log 1 x < 1 este:


2
2
1 3
B. , ;
C. ( 2, + ) .
2 2

141. Mulimea soluiilor inecuaiei

A.

3
0, ;
2

2x 1
log 1
> 0 este:
x

3
1

B. , (1, + ) ;
C. (0, 1).
2

142. Mulimea soluiilor inecuaiei

A.

1
0, ;
2

143. Mulimea soluiilor inecuaiei

32 x 4 3x + 3 0
15

este:

A. [0, 1];

B.

(, 1) (3, + ) ;

144. Cte numere naturale n satisfac inegalitatea


A. 1;
B. 2;
1
x

1
x

145. Ecuaia 6 4 + 6 9 =
A. dou soluii reale distincte;
B. patru soluii reale distincte;
C. nicio soluie.

C. [1, 3].

log n 2 > log 4 n ?

C. cel puin 3.

1
x

13 6 are:

x 2 +log x

3
146. Ecuaia 3
= 9 x are:
A. soluiile=
x1 1,=
x2 3 ;
B. soluia unic x = 2;

C. soluia unicx=
147. Ecuaia

2.

1
log 2 x + log 4 ( x 1) + log 1 x = are soluiile:
2
2

A. x 1 = 1 i x 2 = 2;
B. soluia unic x = 2;
C. x 1 = 1, x 2 = 2 i x 3 = 3.
148. Dac

log 2 3 = a atunci valoarea expresiei

1 a2
A.
;
1 + a2

B.

1 a
;
1+ a

149. Domeniul de existen al logaritmului


A.

( , 3) ( 2, + ) ;

log3 6 log 2 6
este:
log 2 3 + log9 4
1
C.
.
2a + 3

x2
log x1
este:
+
x
3

x +1

B. (3, 2);

C.

(1, + ) .

A. mR;

m 32 x + (2m + 1) 3x + m + 1 =
0 are exact o soluie pentru
C. m (1, 0).
B. m (0, + ) ;

151. Ecuaia

( m + 1) log32 x 2mlog3 x + m 1 =0 are soluii pentru:

150. Ecuaia

A. mR;

B. m ( 1, + ) ;

16

C. m (1, 1).

152. Valoarea minim a funciei f: RR, f(x) =


A. 6;

B.

25
;
4

153. Mulimea valorilor expresiei


A. [ 1, ) ;

B.

9 x 3x+2 + 14

log 2

este:

C. 4.

1+ x
este:
2

(0, ) ;

C.

1
0, .
2

log 2 x+3 (3 x + 1) =
1 este:
1

B. , + ;
C. {2}.
3

154. Mulimea soluiilor ecuaiei


A.

3 1
, ;
2 3

155. Pentru x

1
8 ,32 valoarea logaritmului log 2 x aparine intervalului:
B. [5, 3);

A. (5, 8];

2 x1 1

156. Mulimea soluiilor ecuaiei 3


A. {2, 0};
B. {1, 3};
157. Ecuaia 3 4

C. [3, 5].

= 27 este:
C. {0, 2}.

5 2x + 2 =
0 admite soluiile:
2
2
A.
B. x 1 = 0, x 2 = log 2 ;
=
x1 =
, x2 1;
3
3
x

C. x 1 = 1, x 2 =

log x ( x 3) log x (7 x) =
0 are:
3
A. soluiile x 1 = 1 i x 2 = ;
7
158. Ecuaia

B. dou soluii n intervalul (3, 7);


C. soluia unic x = 5.

5x + m 2 x
159. Ecuaia x
= 2 admite soluii pentru:
x
2 m5
1
1
A. m , 2 ;
B. m (2, 5);
C. m , 2 .
2
2
17

log 2 3 .

160. Numrul soluiilor ecuaiei 3


A. 0;
B. 1;
161. Soluiile ecuaiei

3 x2
x +1

+3

4 x 1
x +1

= 108 este:
C. 2.

5 log 22 x + 4 log 2 x 1 =
0 sunt:

1
5
i x 2 = 2 ;
2
1
2
i x 2 = ;
B. x 1 =
2
5
1
C. x 1 = 1 i x 2 = .
5
A. x 1 =

162. Ecuaia

3 2 2

) (
x

A. x = 1;
163. irul 1,

=
1 2

are soluia:

B. x = 1;

C. x = 0.

1 1
1
, , ,... este:
3 9 27

A. o progresie aritmetic;
B. o progresie geometric;
C. un ir oarecare.

164. Al cincilea termen din irul 2, 4, 6, 8, ... este:


A. 0;
B. 10;

C. 100.

165. Al cincilea termen din irul 1, 3, 9, 27,... este:


A. 81;
B. 28;

C. 10.

166. O progresie aritmetic

( an )n1 are termenii a1 = 2 , a3 = 10 . Atunci termenul a2

este egal cu:


A. 5;

B. 6;

167. Dac ntr-o progresie aritmetic


termenul a 1 este egal cu:
A. 1;

( an )n1 termenul a3 = 5 i raia r = 2 , atunci

B. 2;

168. ntr-o progresie aritmetic


A. 1;

C. 7.

C. 3.

16 . Atunci raia este:


( an )n1 are loc relaia a10 a2 =

B. 2;

C. 3.
18

169. Dac ntr-o progresie aritmetic

8,
( an )n1 cu raia r = 2 are loc relaia a3 + a4 =

atunci valoarea lui a 1 este:


A. 1;
B. 0;

C. 1.

170. Primul termen al unei progresii geometrice b 1 , 6, b 3 , 24,... cu termeni pozitivi este:
A. 1;
B. 12;
C. 3.
171. O progresie aritmetic

( an )n1 are termenii a3 = 3 , a7 = 7 . Atunci suma primilor

10 termeni este:
A. 98;

B. 100;

C. 55.

172. Produsul a trei numere n progresie geometric este 1000, iar suma lor este 35.
Atunci numerele sunt:
A. {5, 10, 20};
B. {1, 10, 100};
C. {4, 10, 25}.
173. O progresie geometric
este egal cu:
A. 20;

( bn )n1 are termenii b1 = 1, b2 = 3 . Atunci termenul b4

B. 27;

C. 24.

174. Valoarea numrului real pozitiv x pentru care numerele x, 6, x 5 formeaz termenii
unei progresii geometrice este egal cu:
A. 11;
B. 10;
C. 9.
175. Valoarea numrului real x pentru care x + 1, 1 x, 4 formeaz termenii unei progresii
aritmetice este egal cu:
A. 1;
B. 1;
C. 0.
176. Valoarea numrului real x pentru care x 3, 4, x + 3, formeaz termenii unei
progresii aritmetice este egal cu:
A. 2;
B. 4;
C. 3.

177. Valoarea numrului real x pentru care 1, 2x + 1, 9, 13 formeaz termenii unei


progresii aritmetice este egal cu:
A. 2;

B.

9
;
2

178. Valoarea numrului real x pentru care


progresii aritmetice este egal cu:
A. 2;
B. 1;

C. 3.

2 x 1 , 4x, 2 x+1 + 3 formeaz termenii unei


C. 0.
19

179. Dac suma a trei numere impare consecutive este egal cu 15, atunci cel mai mic
dintre ele este:
A. 1;
B. 3;
C. 5.

a1 + a2 + a3 + a4 a primilor patru termeni ai unei progresii aritmetice


( an )n1 cu a1 = 5 , r = 2 este egal cu:

180. Suma S =
A. 8;

B. 12;

181. Dac

C. 32.

( bn )n1 este o progresie geometric cu b1 = 2 , q = 2 , atunci termenul b4

este egal cu:


A. 15;

B. 16;

C. 17.

b1 + b2 + b3 + b4 a primilor patru termeni ai unei progresii geometrice


cu b1 = 1 , q = 3 este egal cu:

182. Suma S =

( bn )n1
A. 30;

B. 40;

183. Fie progresia geometric


este egal cu:
A. 181;

C. 50.

( bn )n1 , cu termenii b1 = 2, b2 = 6. Atunci termenul b5

B. 162;

C. 200.

184. irul 1, 4, 7, 10,... formeaz o progresie aritmetic. Care dintre urmtoarele numere
aparine progresiei?
A. 17;
B. 18;
C. 19.
185. irul 1, b 1 , b 2 , b 3 ,... este o progresie geometric cu raiaq = 2. Caredintre
urmtoarele numere nu aparine progresiei?
A. 4;
B. 6;
C. 8.

186. Raia progresiei geometrice

2 4 8 16
, , , ,...
3 9 27 81

este egal cu:


A.

3
;
2

B. 2;

C.

20

2
.
3

187. Suma a trei termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice este 15 i produsul lor 80.
Atunci cei trei termeni sunt:
A. {2, 4, 9};
B. {2, 5, 8};
C. {1, 4, 10}.
188. Dac numerele t + 6, t 2 i t 6 sunt n progresie geometric, atunci numrul
ntreg t este egal cu:
A. 2;
B. 8;
C. 10.
189. Se consider progresia aritmetic
A. 5;
B. 4;
190. ntr-o progresie aritmetic
termenul
A. 17;

a1 , a2 , 13, 17,... Atunci a1 este egal cu:


C. 3.

( an )n1 se cunosc termenii a3 = 5 i a6 = 11. Atunci

a9 este egal cu:


B. 13;

C. 15.

191. ntr-o progresie aritmetic cu termeni pozitivi (an )n 1 sunt verificate urmtoarele
relaii:

2a4 3a2 =
1, a1a2 = 6 .

Atunci raia progresiei reste egal cu:


A. 2;
B. 1;

192. Se consider o progresie aritmetic


Suma primilor 5 termeni este egal cu:
A. 85;
B. 105;

C. 7.

( an )n1 cu termenul a3 = 18 i raia r = 3.


C. 90.

193. Dac numerele 2x, 4x + 1, 11 + x sunt n progresie aritmetic, atunci:


A. x = 0;
B. x = 1;
C. x = 2.
194. Raia progresiei aritmetice 10, 6, 2, 2,... este egal cu:
A. 4;
B. 2;
C. 4.
195. ntr-o progresie geometric
8. Atunci primul termen
A. 1;

b4
=
b1

b1 este egal cu:


B. 5;

196. O progresie geometric


termenul

( bn )n1 , suma primilor doi termeni este S2 = 15 i

( bn )n1 are

C. 2.
raia q = 2 i termenul

b5 este egal cu:


21

b8 = 640. Atunci

A. 80;

B. 81;

C. 76.

197. Suma primilor 20 termeni ai progresiei geometrice 1, 1, 1, 1, 1,... este:


A. S 20 = 1;
B. S 20 = 1;
C. S 20 = 0.
198. Dac numerele x 2 , x + 1 ,
progresii geometrice, atunci x este egal cu:
A. 2;
B. 3;

x + 13 sunt termeni consecutivi ai unei


C. 1.

199. Suma tuturor numerelor pare mai mici dect 21 este egal cu:
A. 100;
B. 110;
C. 120.
200. Suma
A. 10;

S =1 2 + 3 4 + ... 20 + 21 este egal cu:


B. 11;

C. 12.

201. Primii trei termeni ai unei progresii geometrice sunt:


cu:
A.

4 2;

202. Fie

B. 8;

b1 , 8, 4 . Atunci b5 este egal


C.

2 8.

( an )n1 o progresie aritmetic cu a3 + a19 = 10. Atunci a6 + a16 este:

A. 10;

B. 15;

203. Suma
A. 672;

C. 20.

S =1 + 11 + 21 + ... + 111 este egal cu:


B. 682;

C. 572.

204. Valoarea numrului natural x din egalitatea


1 + 5 + 9 +...+ x = 231
este egal cu:
A. 11;
B. 41;

C. 23.

205. Valorile numerelor reale a i b pentru care numerele 2, a, b sunt n progresie


geometric, iar 2, 17, a sunt n progresie aritmetic sunt:
A. 25 i 29;
B. 32 i 210;
C. 24i 29.
206. Dac numerele reale a, b, c formeaz o progresie geometric cu raia q = 2, atunci
ecuaia ax
A. 1;

207. Suma
A. (0, 1);

2bx + c =
0 are soluia:
B. 2;

S =+
1

C. 3.

1 1 1 1
1
+ 2 + 3 + 4 + ... + 2009 aparine intervalului:
2 2
2 2
2
B. (1, 2);

C. (2, 3).
22

208. Termenii unei progresii aritmetice ( an )n1 verific egalitile:

a4 a2 =
4;
a1 + a3 + a5 + a6 =
30 .

Atunci suma primilor 20 de termeni ai progresiei este egal cu:


A. 420;
B. 240;
C. 102.
209. Termenii unei progresii aritmetice

( an )n1 verific relaia

a6 + a9 + a12 + a15 =
20 .
Atunci suma primilor 20 de termeni este:
A. 100;
B. 200;

C. 300.

210. Se consider mulimea M = {1, 2,, 10}. Numrul progresiilor aritmetice cu trei
elemente din M i cu raia strict pozitiv este:
A. 19;
B. 18;
C. 20.
211. Numerele naturale nenule a, b, c sunt n progresie geometric, iar suma a + b + c
este un numr par. Atunci a, b, c sunt:
A. toate impare;
B. toate pare;
C. unul par i dou impare.
212. Numerelerealestrict pozitive a, b, c, dsunt nprogresiegeometric i verific
egalitile d a =
7, c b =
2 . Raia supraunitar a progresiei geometrice este:
A. 4;
B. 3;
C. 2.
213. Se consider progresia aritmetic 2, 7, 12, 17,... . Rangul termenului egal cu 2007 n
aceast progresie aritmetic este:
A. 400;
B. 402;
C. 399.
214. Suma numerelor divizibile cu 12 cuprinse ntre 100 i 1000 este:
A. 41400;
B. 31400;
C. 51400.
215. Suma puterilor lui 12 cu exponeni ntregi, cuprini ntre 10 i 100 este egal cu:
12101 1210
;
11
11102 119
;
B.
10
12100 12
.
C.
11

A.

23

216. irul

( an )n1 are proprietatea:


a1 + a2 + ... + an = 2n 2 + 3n,

Atunci irul

( an )n1 este:

() n 1.

A. progresie geometric;
B. progresie aritmetic;
C. oarecare.

217. Se consider progresia aritmetic

( an )n1 .

1
1
1
+
+ ... +
este egal cu:
a2 + a1
a3 + a2
an + an1
n 1
n
n +1
;
B.
;
C.
.
an + a1
an1 a1
an + a1

=
Suma S
A.

218. Se consider progresia geometric

( an )n1 care are raia q.

anp1
a1p
a2p
Suma
este egal cu:
=
+
+ ... + p
S
a2p a1p a3p a2p
an anp1
n 1
n
n +1
;
B. p ;
C. p
.
A. p
q 1
q
q +1
219. Se consider irul
relaia
A. 2;

bn =

( xn )n1 definit prin x0 > 0 , xn+1 =

xn 1
este o progresie geometric cu raia:
xn 3

2 xn 3
. irul definit prin
xn 2

C. 1 .

B. 3;

220. Suma elementelor din mulimea A= {2, 4, 6, 8,, 2008} care sunt multiplu de 4, dar
nu sunt multiplu de 8 este:
A. 2 250;
B. 4 2512;
C. 3 2492.
221. Suma elementelor din mulimea A= {1, 3, 5, 7,, 2009} care sunt multiplu de 3, dar
nu sunt multiplu de 6 este:
A. 2 333;
B. 3 3342;
C. 3 3352.
222. Se consider progresia geometric ( an )n1 .
24

Produsul P
A.

= a1 a2 ... an este egal cu:

a1 an

B.

a1 an

C.

a1 an1

n 1

1 2 1

n 1
223. Suma S = a + + a + 2 + ... + a + n este egal cu:
a
a
a

an 1
1
A.
a + n ;
a 1
a
a2n 1 2 1
B. 2
a + 2 n + 2n ;
a 1
a
n
a +1
1
C.
a

+ 2n .
a +1
an
224. Expresia

E = 3 (1 + 4 + 42 + ... + 42 n1 ) este divizibil cu:

A. 5;

B. 7;
Termenul

225.

C. 11.

general

al

irului

a0 = 1, an = an1 + 2n , ( ) n 1 este:
A.

2n ;

B.

2n +1;

C.

a0
( an )n0 definit prin =
3n ( n 1)
B.
;

226. Termenul general al irului


A.

3n ( n + 1)
4

227. Dac irul

( an )n1 este

( an )n0

definit

prin

2n+1 1 .

0, =
an an1 + 3n este:
C.

3n ( n + 1)
2

o progresie aritmetic i m, n, p sunt numere naturale

distincte dou cte dou, atunci expresia

am ( n p ) + an ( p m ) + a p ( m n )

este egal cu:


A. 1;
B. 0;
228. Se consider irurile ( an )n1 i

C. 1 .
( bn )n1 , definite prin a1 = 1 ,

a=
2an 3 ,
n +1

bn = an 3, ( ) n 1 . irul ( bn )n1 este o progresie geometric avnd raia


25

A. 2;

B. 3;

C. 4.

229. Dac primii cinci termeni ai unei progresii aritmetice sunt a,b, 12, c, 18, atunci suma
a + b + c este egal cu:
A. 25;
B. 30;
C. 21.
230. Dac numerele x 1, 2x 1, y + 2 i 2x + y sunt n progresie aritmetic, atunci
x ; y este:

A.

( 1; 4 ) ;

B.

(1; 2 ) ;

231. Dac numerele reale nenule

atunci expresia
A.

C.

( 2; 3) .

b1 , b2 , b3 verific egalitile
b2 b3
= = 2,
b1 b2

b1 + b2
este egal cu:
b2 + b3

1
;
2

B. 1;

232. Pentru o progresie geometric

C. 2.

( bn )n1 cu raia q> 0 se noteaz cu Sn suma primilor

n termeni ai progresiei. Dac S 2 = 24 i S 3 = 28, atunci S 4 este egal cu:


A. 30;
B. 25;
C. 35.
233. Pentru o progresie geometric
Dac
A. 4;

( bn )n1 se noteaz Pn = b1 b2 ... bn .

P10= 32 P5 , atunci b 8 este egal cu:


B. 2;

234. Pentru o progresie geometric

C. 3.

( bn )n1 cu raia q> 0 se noteaz cu Sn suma primilor

n termeni ai progresiei. Dac 2 + S 2 = 0 i 10 + S 4 = 0, atunci S 3 este egal cu:


A.

5
;
4

235. Dac numerele


ecuaia

B.

7 ;

C.

14
.
3

a1 , a2 , a3 formeaz o progresie aritmetic cu raia r = 1, atunci

26

a1 x a2 x
=
a2
a3

are soluia:
A. 1 ;

B. 0;

236. Numerele distincte

are soluia:
A. 1 ;

C. 1.

b1 , b2 , b3 formeaz o progresie geometric. Atunci ecuaia


b
b2
= 3
b1 + x b2 + x
B. 0;

C. 1.

237. Valoarea numrului natural x din egalitatea:


1 + 3 + 5 +...+ x = 225
este egal cu:
A. 29;
B. 25;
238. Dac numerele

C. 22.

2 x 1, 2 x 1 , 5 + 2 x sunt termenii consecutivi ai unei

progresii aritmetice, atunci:

3 1
, ;
2
2

A. x

1 3
, ;
2
2

B. x

239. Termenii unei progresii geometrice


7

1 2 + 3 = .
8
Atunci raia q este egal cu:
A.

3
;
2

B.

3 1
, .
2
2

C. x

( bn )n1 verific urmtoarele relaii:1 + 4 = 167 ,

1
;
2

C.

1 1 1 1
1
S = 2 + 3 4 + ... + 11 este egal cu:
2 2
2 2
2
1
1
A. 1 10 ;
B. 1 11 ;
C.
2
2

1
.
2

240. Suma

241. Valoarea sumei


A. 4;

1
1
1
+

.
3 211

S = 1!+ 2!+ 3! este:


B. 6;

C. 9.
27

242. Numrul

An5 , nN*, are sens pentru:

A. n 3;

B. n 4;

C. n 5.

243. Ecuaia n! = 24 are soluia;


A. n = 3;
B. n = 4;

C. n = 5.

244. Inecuaia n! 6 are soluiile:


A. n {0, 1, 2, 3};
B. n {0, 1, 2};

C. nN.

245. Dezvoltarea (x + 3y)3 are:


A. trei termeni;
B. patru termeni;

C. cinci termeni.

246. Cte numere de dou cifre distincte se pot forma cucifrele 1, 2, 3?


A. 6;
B. 5;
C. 3.
247. Mulimea numerelor pare de dou cifre are:
A. 45 elemente;
B. 50 elemente;

C. 100 elemente.

248. Dac (n 1)! = 24, atunci:


A. n = 4;
B. n = 5;

C. n = 6.

249. Suma
A. 2;

S = C20 + C21 + C22 , este egal cu:


B. 3;
n

250. Inecuaia C2014


A. o singur soluie;

C. 4.

1 are:
B. dou soluii;

C. 2014 soluii.

251. n cte moduri pot fi aezate trei cri pe un raft?


A. 6;
B. 8;

C. 20.

252. Cte numere de trei cifre distincte se pot forma utiliznd cifrele 2, 3, 4, 5?
A. 25;
B. 24;
C. 20.

253. Cte numere de de trei cifre distincte se pot forma cu cifrele 0, 2, 4, 6, 8?


A. 60;
B. 120;
C. 48.
254. Suma coeficienilor binomiali ai dezvoltrii
A. 2;

( x + y)

B. 16;

este egal cu:


C. 32.

255. Cte numere de trei cifre au sumacifrelor egal cu 26?


A. 4;
B. 3;
28

C. 5.

256. Toi cei 25 de elevi ai unei clase schimb fotografii ntre ei. Cte fotografii sunt
necesare?
A. 600;
B. 700;
C. 625.
257. Dac

A = {a, b, c, d } , atunci numrul submulimilor lui A care au un numr impar

de elemente este:
A. 7;
258. Dac

B. 25;

259. Soluia ecuaiei


A. n = 4;
260. Soluia ecuaiei
A. n = 2;

An2 = 12 este:
B. n = 6;

C. n = 8.

( n + 2 )! = 12 este:
n!

C. n = 4.

20 ( n 2 )!, atunci n este:

A. 5;

B. 6;

262. Soluia ecuaiei


A. n = 5;

C. 7.

C9n = C9n+1 este:


B. n = 3;

C. n = 4.

1
4
=
, unde Pn = n!, atunci n este egal cu:
3Pn+1 Pn+3

A. 3;

B. 2;

264. Numrul
A. 243;

A. 6;

C. 10.

B. n = 3;

261. Dac
=
n!

265. Dac

C. 9.

A = {a, b, c, d , e} , atunci numrul submulimilor lui A formate cu cte dou

elemente este:
A. 20;

263. Dac

B. 8;

C. 1.

C51 2 + C52 22 + C53 23 + C54 24 + C55 25 este:


B. 244;

C. 242.

( n 2 )! = 6 , atunci n este:
( n 4 )!
B. 5;

C. 4.

29

266. Ecuaia
A. x = 9;

5 Ax2 = Ax3 are soluia:


B. x = 7;

C. x = 5.

267. Coeficientul termenului care conine x3 din dezvoltarea

(1 + x )

A. 1;

C. 4.

B. 6;

268. Ecuaia
A. x = 5;

Cx2 + Ax2 =
30 are soluia:

269. Ecuaia
A. x = 7;

2Cx2 = Cx3 are soluia:

B. x = 4;

C. x = 9.

270. Soluia ecuaiei


A. x = 7;

Ax2+1 C1x+2 =
79 este:

271. Soluia ecuaiei


A. n = 9;

An7 An6 =
8 An5 este:

B. x = 8;

A. n = 15;

C. x = 9.

B. n = 10;
3

C. n = 11.

+ Cn2 = 15 ( n 1) este:
B. n = 10;

C. n = 9.

273. Numrul soluiilor inecuaiei n!< 1000 este:


A. 6;
B. 7;
274. Mulimea tuturor soluiilor inecuaiei
A. {2, 3, 4, 5};

C. 5.

( n + 1)! < 30 este:


( n 1)!

B. {1, 2, 3, 4};

C. {0, 1, 2, 3}.

An3+1 + An2+1
, atunci E este:
275. Dac E =
An1+1
A. n;

B. n2;

276. Numrul soluiilor inecuaiei


A. 12;

este:

C. x = 3.

B. x = 8;

272. Soluia ecuaiei Cn

C. n + 1.

n!
< 132 este:
n

2
!
(
)

B. 11;

C. 10.

30

277. Soluia ecuaiei


A. x = 2;

1
1
1
=
+
este:
C4x C5x C6x
B. x = 3;

( 2n 1)! 42 , nN* este:


( 2 n 3 )!

278. Numrul soluiilor inecuaiei


A. 5;

C. x = 4.

B. 7;

C. 3.

2C10x < C10x1 este:


B. {6, 7, 8} ;

C.

279. Mulimea soluiilor inecuaiei


A.

{5, 6, 7} ;

{8, 9, 10} .

280. Coeficientul termenului care conine pe x5 din expresia

(1 + x ) + (1 + x )
6

A. 54;

B. 42;

este:
C. 27.

281. Din cifrele 0, 1, 2, 3, 4, 5 se formeaz toate numerele posibile de cte 6 cifre


distincte. Numrul celor care se termin cu cifra 1 este:
A. 90;
B. 100;
C. 96.
282. Numrul funciilor injective
A. 12;

B. 16;

283. Dac mulimea


atunci:
A. n = 4;

284. Ecuaia
A. x = 7;

f : {1, 2} {a, b, c, d } este:


C. 6.

A = {1, 2,3,..., n} are exact 10 submulimi cu dou elemente,


B. n = 5;

C. n = 6.

Ax5 = 12 Ax3 are soluia:


B. x = 8;

C. x = 9.

285. Dac x, yN*, atunci numrul soluiilor sistemului de inecuaii

x! 2

y! 6

este:
A. 6;

B. 12;

C. 8.
31

286. Soluia ecuaiei


A. n = 4;

An3 + Cnn2 =
14n este:

287. Soluia ecuaiei


A. n = 3;

C7nn +10 = C282 este:

B. n = 5;

C. n = 6.

B. n = 4;

288. Numrul soluiilor inecuaiei


A. 6;
B. 7;

C. n = 5.

2Cn2 + Cn2+1 100 este:


C. 8.

8 Ax5+1 = 3P3 Ax5 , unde Pn = n!, este:

289. Soluia ecuaiei


A. x = 8;

B. x = 9;

C. x = 10.

C7xx +10 , este:


C. {3, 4,5,6} .

290. Mulimea tuturor valorilor lui x pentru care exist numrul


A.

{1, 2,3, 4} ;

B.

{2,3, 4,5} ;

291. Coeficientul lui x2 din expresia

E = (1 + x ) + (1 + x ) + (1 + x ) + (1 + x )
3

este:
A. 45;

B. 34;

C. 65.

292. Coeficientul termenului careconine pe x3 din produsul

(1 + x ) (1 x )
7

este:
A. 11 ;

293. n dezvoltarea
A.

1;

B. 11;

C.

a b , termenul care conine b2 are coeficientul:


3

B. 1;

C. 2.

y +1
y
C=
C=
2Cxy+11 , este:
x +1
x +1
B.=
C.=
x 2,=
y 4;
x 4,=
y 4.

294. Soluia sistemului de ecuaii

A.=
x

4,=
y 2;

295. Sistemul de ecuaii

are soluia:

28 .

Axy = 7 Axy 1
y
y +1
6Cx = 5Cx
32

A.
=
x

10,
=
y 6;

B.=
x

6,=
y 4;

Px < Ax2 + 4Cx2 este:


B. { 3, 4,5} ;

C.
=
x

296. Mulimea soluiilor inecuaiei


A.

{2,3, 4} ;

C.

10,
=
y 4.

{4,5,6} .

297. Soluia sistemului de ecuaii

Cxy = Cxy +2
2
Cx = 153
este:

A.
=
x

18,
=
y 8;

B.=
x

8,=
y 18;

298. Dac
A. x = 2;

A1x , Ax2 , Ax2+1 sunt n progresie aritmetic, atunci:

299. Dac
A. y = 1;

C2y 1 , C2y , C3y sunt n progresie aritmetic, atunci:

B. x = 3;

x 4

8,=
y 17 .

C. x = 4.

B. y = 2;

300. Dac C x +10


A. 15sau 66;

C.=
x

C. y = 3.

= Cx2+x1010 , atunci Cx2 poate fi:


B. 30 sau 25;

C. 10 sau 30.

An4+4
143
<
301. Mulimea soluiilor inecuaiei
, unde P n = n !, este:
( n + 2 )! Pn
A. n {0,1, 2,3, 4} ;
B. n {0,1, 2,3, 4,5,6,7,8} ; C. n {2, 4, 5, 6,7, 6}.

302. Sistemul de ecuaii

are soluia:
A. x = y = 8;

A2yx2 = 8 A2yx3
y 2
y 3
3C2 x = 8C2 x
B. x = y = 6;

C. x = y = 5.

303. Soluia sistemului de ecuaii


33

xAxy11 Px y = 15 Px1
y
y +1
9Cx+1 = 16Cx
este:

A.
=
x

15,
=
y 7;

B. x 15,
=
=
y 8;

C.
=
x
4

304. Dac x i y sunt numere prime, atunci ecuaia 12C x

A.
=
x

11,
=
y 73;

305. n dezvoltarea

B.
=
x

( x + y)

A. T 4 ;

10

13,
=
y 23;

C168 ;

yCx2 + 5 x =
0 are soluia:
C.=
x 2,=
y 10.

, termenul care conine x4y6 este:

B. T 6 ;

C. T 7 .

306. Termenul din mijloc al dezvoltrii


A.

16,
=
y 8.

( x 1)

16

, are coeficientul:

B. C16 ;

C.

C169 .

2 1
307. Termenul al patrulea al dezvoltrii x + este:
x

A. 15x4;

B. 20x3;

308. Termenul care conine a din dezvoltarea


7

A. T 8 ;

(a + a )
4

B. T 9 ;

C. 6x5.

13

este:
C. T 7 .

309. Suma coeficienilor dezvoltrii

( 3x 4 )

17

este:
C. 217.

A. 1;

B. 1;

310. Dac n dezvoltarea

( x + y)

este 720, atunci:


A.=
x 3,=
y 2;

B.=
x

termenul al doilea este 240, iar termenul al treilea

2,=
y 3;

C.=
x
10

5,=
y 2.

311. Termenul care conine a6 din dezvoltarea a 3 a +


are coeficientul:
a

A. 420;

B. 120;

C. 210.

34

312. Ci termeni naturali are dezvoltarea


A. 10;

2+32

B. 5;

C. 11.

313. Numrul termenilor raionali ai dezvoltrii


A. 6;

B. 7;

314. Dac n dezvoltarea

(x

A. x = 10;
315. Dac
A. S = 2n;

60

lg x

2+ 3
3

36

este:
C.

8.

+ 1) termenul al treilea este 15, atunci:


6

B. x = 1;

C. x = 5.

S = Cn1 + Cn2 + ... + Cnn1 , unde nN, n 2, atunci:


B. S = 2n 1;

S
316. Suma=

( 1)
k =0

A. S = 1;

C. S = 2n 2.

Cnk 2nk , nN, n 2 este egal cu:


B. S = 2;

C. S = 0.

317. Suma

S = k !k este egal cu:


k =1

A.

n! 1 ;

B.

( n + 1)!;

C.

( n + 1)!1.

318. Suma S

= Ck2 este egal cu:


k =2

A.

n ( n + 1)( 2n + 1)
6

B.

n ( n + 1)( n 1)
6

C.

n ( n + 1)( n + 2 )
6

k
, atunci S este:
+
1
!
k
(
)
k =1
n
1
;
B. 1
;
A.
n
+
1
!
n
+
1
!
( )
( )

319. Dac

S =

kCnk
320. Dac S = k 1 , atunci S este:
k =1 Cn
n

35

C. 1

1
.
n!

A.

n ( n + 1)
2

B.

321. Dac n dezvoltarea

treilea este 28, atunci:


A. n = 7;

( x + y)

binomial,atunci n este:
A. 3;
322. Dac n dezvoltarea

n ( n 1)
n

C.

C. 5.

1+ x 1 x

coeficientul binomial al termenului al

B. n = 8;

C. n = 6.

323. Numrul termenilor iraionali din dezvoltarea


A. 26;

, termenii al treilea i al patrulea au acelai coeficient

B. 4;

( n 1)( n + 1) .

5 3

B. 25;

50

este:

C. 51.
10

324. Termenul care nu l conine x din dezvoltarea 3 x +


are coeficientul:
x

A. 120;
325. n dezvoltarea
A. T 5 ;

B. 210;

( x + y)

10

C. 90.

termenul n care x i y au puteri egale este:

B. T 7 ;

C. T 6 .
20

2 1
326. Termenul care conine x din dezvoltarea x + este:
x

A. T 13 ;

B. T 14 ;

C. T 12 .
11

327. Termenul care nu conine x din dezvoltarea x x + 4 este:


x

A. 330;

B. 165;

C. 180.
7

lg (103x ) 5 ( x2)lg 3
328. Dac n dezvoltarea 2
+ 2
termenul al aselea este 21, atunci:

B. x {0, 1} ;
C. x {0, 2} .
A. x {1, 2} ;

36

329. Dac n dezvoltarea 3 x +


suma coeficienilor binomiali este 256, atunci
x x

termenul care conine x 1 are coeficientul:


A. 7;
B. 56;

C. 28.

1 x
2x

330. Dac n dezvoltarea 3 + 3 2 termenul al treilea este 45, atunci x este:

A. 0;

B.

1;

C.

331. Suma coeficienilor binomiali din expresia

E = (1 + x ) + (1 + x )
n

n +1

+ (1 + x )

este 112. Coeficientul termenului care conine x este:


A. 10;
B. 15;
332. Ecuaia
A. 9;

2.

n+ 2

C. 20.

Ax6 24 xCx4 = 11Ax4 are soluia:


B. 1;

C. 6.
n 2 +3 n 4

333. Mulimea valorilor lui nN pentru care este definit numrul C5 n+ 4


este:
A. {1, 3};
B. {2, 3, 4, 5};
C. {1, 2, 3, 4}.
12

x 3 2
334. Termenul din dezvoltarea binomului
+ x care conine x 6 este:
2

A. T 6 ;

B. T 1 ;

C. T 12 .

Cn1 2Cn2 3Cn3


nCnn
335. Suma S = 0 +
+ 2 + ... + n1 este:
Cn
Cn1
Cn
Cn
n ( n + 1)
n +1
A.
;
B.
;
2
2
336. Suma matricelor A =

A.

15 1
3 12 ;

C.

n ( n 1)
2

1 1
0 1
i
B
=
1 3
1 2 este egal cu:

2 0
1 0
B.
;
C.

0 1.
0
2

37

2 1 2

337. Se d matricea A = 1 2 1 . Calculnd suma elementelor matricei se obine:

0 2 1

A. 2 ;
B. 8;
C. -8.
338. Produsul elementelor matricei A =
A. 12;
339. Dac A =

2 2
3 1 este egal cu:

B. 2;

C. 10.

1 0
5
0 1 , atunci suma elementelor matricei A este:

A. 1;

B. 1;

C. 2.

340. Se dau matricele A =

2 4
5 2
3 2
,
B
=
iC
=
0 3
1 8 .
1

Dac A + B = C, atunci valoarea numrului real este:


B. = 5 ;
A. = 7 ;

341. Determinantul matricei A =


A. 10;

C.

= 6.

3 1
1 3 este:

B. 8;

C. -10.

1 1 1

342. Determinantul matricei 3 4


5 este:

9 16 25

A. 2;

B. 14;

343. Soluia sistemului de ecuaii


A. x = 7 i y = 0;

C. 2.

y = x-7
este:

y
=

2
x
+
14

B. x = 8 i y = 0;

38

C. x = 3 i y = 11.

344. Se consider matricea A =


A.

A2 ;

1 2
2
1 2 . Calculnd matriceaA -2A se obine:

B. 2A;

C. A.

1 7 2

345. Fie matricea A = 0 1 2 . Determinantul matricei A-1 este:

0 0 1

A. 1;
346. Sistemul de ecuaii
A. x = 3 i y = 0;

B. 1;

C. 0.

0
3 x y =
admite soluia:

5
x
+
2
y
=
0

B. x = 0 i y = 0;

C. x = -1 i y = -3.

3 8 10
1

347. Fie matricea A = 1 0 1 . Calculnd A + A I 3 , unde I 3 este matricea

2
7 2 9

unitate de ordin 3, se obine:


A.

3
A;
2

B. A-1;

C. 3A.

x + y + 2z =8

348. Sistemul de ecuaii 2 x + y + z =


0
x +1 =
3

A. nu are soluii reale;


B. are trei soluii reale;
C. are soluia x = y = z = 2.
349. Urmtoarea egalitate

x 2 2 2 1 2

5
y

5 2
are loc pentru:
A. orice pereche de numere reale (x,y);
39

B. (1,2) i (-1,2);
C. (2, -1).
350. Sistemul de ecuaii

2
x + 2y z =

x 2 y + z =6

A. nu are soluii reale;


B. are o infinitate de soluii reale;
C. admite soluia x = y = z = 0.

351. Valoarea determinantului matricei

x1 0 2
1 2 0,

0 x 1
2

2
unde x 1 i x 2 sunt soluiile ecuaiei x 8 x + 7 =
0 , este egal cu
A. 8;

B. 16;

C. 20.

352. Dac x = 2, y = -1 este soluia sistemului de ecuaii

7
2ax + 5 y =
,

2
x
+
2
by
=
2

atunci:
A. a = -1, b = 0;
B. a = -3, b = 1;
C. a = 0, b = 0.
353. Se consider sistemul de ecuaii

x + ay + a 2 z =
a

2
b,
x + by + b z =
x + cy + c 2 z =
c

a, b, cR.

Pentru a = 0, b = 1, c = 3, soluia sistemului este


A. x = 1, y = 1, z = 1;
B. x = 0, y = 1, z = 0;
C. x = -1, y = 2, z = 0.
354. Sistemul de ecuaii

40

mx + 2 y + 3 z =m + 3

x 2y z 5
,
5=
(m + 1) x + 2 y + 3 z =
3

m R

admite soluia x = 2, y = 1, z = 3, pentru:


A. m = 2;
B. m = -8;
355.Sistemul de ecuaii

C. m = 0.

7
x + 3 y + 3z =

7,
3 x + ay + 3 z =
3 x + 2 y + az =
7

are soluia x = 1, y = 2, z = 0 pentru:


A. a = -1;
B. a = 1;
356.Sistemul de ecuaii

a R

C. a = 2.

7
x + 2 y + 5z t =
:

2
x
z
4
t
5
+

A. este incompatibil;
B. estecompatibil determinat;
C. admite soluia x = 2, y = 0, z =1, t = 0.

357. Inversa matricei A =

1
2
A.
1

0
;
1

2 0
1 4 este:

B.

1 0
0 1;

3 4
.
2
1

C.

358. n mulimea matricelor M 2 (R) se consider A =


atunci numrul real x aparine mulimii:
41

x 1 3
. Dac det(A)= 0,
1

x + 1

A.

{10,3} ;

B.

{2, 2} ;

C.

{0, 4} .

1 2 1

359. Fie matricea A = 2 3 0 . Determinantul matricei A4 este:

1 0 0

A. 8;

B. 81;

360. Fie matricea A =


A, este egal cu:
A.

C. 81.

4 3
T
T
2 0 . Atunci matricea 3A + A , unde A este transpusa matricei

5 0
1 3;

B.

361. Se dau matricele A =

16 11
9 0 ;

C.

1 0
0 1.

2 1
1 1
i
B
=
x 0 . Valoarea lui xR, pentru caredetA
3 2

+ detB = 1, este:
A. x =

1
;
2

B. x = 10;

362. Valoarea parametrului

C. x = 0.

pentru care sistemul de ecuaii

1
x+ y+ z =

2
2 x + y + z =
x y + 2z =

are soluia (1, 1, 1) este:


B. = 2;
A. = 1;

C. = 2.

363. Fie matricele A, BM 2,4 (R), unde


A =

1 1 0 1
1 1 2 4
,
B
=
2 4 3 0 .
3 0 1 2

42

Produsul AB este:
A.

0 1 0 1
1 0 3 0;

B. produsul celor dou matrice nu are sens;


C. Matricea unitate din M 2 (R), I 2 .

3 5 2

este:
364. Determinantul matricei 0 7
4

0 0 1

A. 21;

B. 0;

C. 20.

1 2 4 4
este:

3
6
2
7

365. Rangul matricei A =


A. 2;

B. 3;

C. 4.

366. Sistemul de ecuaii

y m2 x + 3
=
, mR,

=
y
6
x
+
2
m

admite soluia x = 1, y = 4 pentru:


A. m = 1;
B. m = 1;

C. m { 1,1} .

1 1 1

, R, este inversabil pentru:


367. Matricea A = 1 3
2

3 1

A. 5 ;
B. = 4;
C. 4 .
368. Fie matricele A =
A. 80;

2 2
1 4
,
B
=
5 1
3 2 . Atunci determinantul matricei AB este:

B. 3;

369. Se d matricea A = 1 6

1 2

C. 15.

4
0 , R.
1

Egalitatea detA = 0 este adevrat pentru:

43

A. = 10;

C. = 10.

B. = 1;

2
x
370. Determinantul matricei A =
3
y2

A. 2x 3y;

y3
, x, yR*, este:
x 2

B. 2x + 3y;

C. 2x + y.

371. Valoarea parametrului real m pentru care urmtorul sistem de ecuaii are soluia (2, 1,
1) este:

x 2 y + 3 z =7

2 x + y + z =4 .
x my + 3 z =
5

A. m = 4;

B. m = 4;

C. mR.

1 0 a

372. Se consider matricea A(a)= 0 a 0 , a R.

0 0 1

Calculnd det A(3) det A(5) se obine:


A. 8;
B. 15;

373. Se consider matricele: A =

C. 20.

1 1
x 2
i
B
=
3 1
0 x , xR.

Mulimea valorilor lui x, care verific relaia det(A + B)= 0, este:


B. 5,3 ;
C. 4, 2 .
A. 3,7 ;

{ }

374. Determinantul matricei 0 3

0 0

A. 5 ;
B. 0;

0
5 , R, este egal cu:
2
C. 12.

44

1 1
1 2 3

375. Se dau matricele A =


i B = 0 1 . Atunci matricea produs AB

0 5 0
0 1

este egal cu:


A.

1 1 9
2 0 3 ;

B.

1 10
14 3 ;

sin
cos

B. sin(2 );

376. Determinantul matricei A =


A. cos(2 );

1 2

377. Inversa matricei A = 0 1

0 0

1 0 0
1

B. 2
A. 0 1 0 ;

0 0 1
3

C.

1 0
0 5 .

sin
, R, este:
cos
C. 1.

1
2 este:
1
0 0
1 0 ;
2 1

1 2 3

C. 0 1 2 .

0 0 1

1 0 1
1 1 0

378. Se dau matricele A = 2 1 0 i B = 3 1 0 .

1 0 1
0 0 1

Care dintre urmtoarele afirmaii este adevrat:


A. 2 AB = 2A B ; B. AB = 2A;

) (

C. 2A = 2B.

0 14 10
3 4 0

, B = 15 1 1 .
379. Se dau matricele A = 20 2
2

0
3 3 1
0 2

Care dintre urmtoarele afirmaii este adevrat:


45

A. A B = A;

B. A + B = 10A;

C.

2 ( A + B ) = 2 A + 2 B.

380. Fie matricea A = , , , R.

3
3
3
, atunci determinantul matricei A este egal cu:
Dac + + =
A. 0;
B. 2 ;
C. 2 .
+ 2

381. Determinantul matricei + 2

+2

A. 0;
B. ;

3
3 , , , R, este egal cu:
3
C. 15.

382. Determinantul matricei


+

A. 0;
B. ;

4
4 , , , R, este egal cu:
4
C. + + .

383. Se dau matricele:

1 9 0
1 0 0
2 1 8

A = 2 1 1 , B = 0 1 0 , C = 4 3 0 .

0 0 1
1 1 6
6 3 1

Care dintre urmtoarele afirmaii este adevrat?

A.

A ( BC ) = ( A2 B ) C ; B. ( AB ) C = ( CB )( AC ) ;

384. Inversa matricei A =

sin
cos

cos
, R, este:
sin

46

C.

A ( BC ) = ( AB ) C .

A.

sin
cos

cos
cos
;
B.
sin
sin

sin
;
cos

C.

1 0
0 1.

385. Dac matricea B = M 2 (R) verific relaia

y
2x y
=
2 xI 2 + yBT ,
0

2x + y

unde I 2 reprezint matricea unitate de ordin 2 i BT este transpusa matricei B, atunci:


A. B =

1 0
1 1 ;

386. Valoarea parametrului

este egal cu:


A. = 2;

387. Sistemul de ecuaii

B. B =

1 0
1 2 ;

C. B =

3 0
2 1.

R, pentru care urmtorul sistem de ecuaii este compatibil


x + 3 y =2

3
x + 2y =
3x y =

C. = 0.

B. = 2;

2 x + y + z =1

5, R,
x+ yz =
x + 2 y + z =
1

este compatibil determinat pentru:

2 1
, ;
3 2

A.

2 1
, ;
3 2

B.

388. Sistemul de ecuaii

47

1
, 2 .
2

C.

0
x + y + z =

0,
x + 2 y + z =
x+ y+z =
0

R,

este compatibil nedeterminat pentru:


A.

{1, 2} ;

1
,1 ;
2

B.

389. Sistemul de ecuaii

1
,1 .
2

C.

4
2 x + y =

1 , m R,
x+ y =
5 x + 4 y =
m

este compatibil pentru:


A. m = 7;
B. m 7;
390. Sistemul de ecuaii

C. m = 7.

0
x y + 2z t =

0
2 x + y z 5t =

este:
A. incompatibil;
B. compatibil determinat;
C. compatibil nedeterminat.

391. Sistemul de ecuaii

1
x + y ( m 1) z =

2 , m R,
x + ( m 1) y z =
x + my + z =1

A. este compatibil nedeterminat pentru m = 3;


B. este incompatibil pentru m = 2;
C. este compatibil nedeterminat pentru m = 2.
392. Sistemul de ecuaii
48

x y =1

x + y =5
x + y =1

A. este compatibil determinat;


B. este incompatibil;
C. este compatibil nedeterminat.

1 2 1

393. Rangul matricei A = 2 3 2 este:

1 1 1

A. 2;

B. 3;

C. 1.

394. Se dau matricele

2 1 1
x


A= 1 2 0 , X= y ,


3 2 1
z

Relaia AX = Beste verificat de valorile:


A. x = 1, y = 1, z = 2;
B. x = 0, y = 1, z = 0;
C. x = 1, y = 1, z = 1.

4

B = 3 , x, y, zR.

6

395. Valoarea parametrului real m pentru care urmtorul sistem de ecuaii

0
3x + y =
, mR,

0
2 x + 4my =

are soluii diferite de cea banal este egal:


A. m = 1;

B. m = 6;

C. m =

396. Soluiile ecuaiei

49

1
.
6

1 2 3
m 2 3m =
2 1 1
m 1 4
sunt:

A.

m {5, 3} ;

397. Se d matricea A =

A.

2n 1 0
0
;
1

398. Sistemul de ecuaii:

B.

m {3, 5} ;

1 0
2n
1 1 . Atunci A , n 2, este:

10 5
B.
;
10
1

{ }

1 0
2n 1 .

C.

a R {1, 3} .

C. a 6, bR.

2 x + 5 y =
2

5
3 x + 2 y =

are soluia:

=
0,
y 6 ;

C.

4
x + 3y + 2z =

2 , a, bR
x y + az =
x + y + 4z =
b

este compatibil determinat pentru:


A. a = 6, b = 3;
B. a = 6, b 3;
400. n Z 7 sistemul de ecuaii

A.=
x

m {5, 3} .

x + y + z =
1

1, aR
x + 3 y + az =
x + 9 y + a2 z =
1

este compatibil determinat pentru valorile parametrului


A. a 1, 3 ;
B. a 1, 3 ;

399. Sistemul de ecuaii

C.

B.=
x

=
3,
y 5 ;

50

C.=
x

=
2,
y 4 .

401. Se consider funcia f: M 2 (R) M 2 (R), f(A)= A + 2AT, unde AT este transpusa
matricei A. Calculnd f(I 2 ), se obine:
A. A;
B. 3I 2 ;
C. I 2 .
402. Sistemul de ecuaii

3
x 2 y + 3z =

4 , mR
2 x + y + z =
mx y + 4 z =
2

este incompatibil pentru:


A. m = 3;
B. m = 3;

C. m 3.

2 7 1

, R, este egal cu:


2
403. Determinantul matricei 0
0

4 3 2

2
A. 0;
B. ;
C. 8 .
404. Se consider

1 2 x2 + 2 x
A(x) =
.
0
1

Calculnd A(0) A(1) se obine:


A. A(0);
B. A(1);

C. A(0)+ A(1).

y
M 2 (Z).
x
1 3
Valorile x, y ce verific relaia:X = , sunt:
2 0

405. Fie matricea X =

x
y

A. x = 1; y = 1;
B. x = 1; y = 2;
C. x = 0; y = 5.
406. Se consider matricele:

1 3 1
2 6 2

A = 0 1 0 i B = 0 2 0 .

0 0 1
0 0 2

Calculnd B A2 se obine:
A. Matricea unitate I 3 ;

B. A2;

C. B.
51

407. Dac matricele A, BM 2 (R) verific ecuaiile


2A 3B =
atunci A i B sunt:

0 1
A. A =
=
; B
1
0

1 1
B. A =
=
; B
2
1

4 2
3 1
i
A

2B
=
7 7
4 5 ,

1
0

2
1

1
1
0
3

C. A = B = I 2 este matricea unitate din M 2 (R).


408. Fie matricele

1 1
1
=
A =
;
B

0
0 1

x
, x, yZ.
y

Valorile x, yZ care verific AB = BA sunt:


A. x = 9, y = 0;
B. x = y = 10;
C. xZ, y = 1.
409. Se d matricea

0 0 0

A= 1 0 1 .

0 0 1

Care dintre afirmaiile de mai jos este adevrat?

A.

A = A;

B.

A2 = A3 ;

C.

A = A2 .

410. Fie matricele A, B, CM 3 (R).

1 0 1
2 2 2
1 2 1

A = 0 1 1 ; B = 2 1 0 ; C = 2 2 1 ;

2 1 2
1 1 1
1 0 1

I 3 matricea unitate din M 3 (R).


Calculnd (A + B + C)n, nN se obine:
A. 4nI 3 ;
B. I 3 ;

C. A.

411. Se consider funcia f: RM 3 (R),


52

1 x

f ( x) = 0 1
0 0

Calculnd f(x) f(y) se obine:


A.

f ( x + y);

B.

x2 + x

2x .
1

f ( xy ) ;

C.

x
f .
y

+ 1 1

412. Determinantul matricei + 2 1 , , , R , este egal cu:

+ 3 1

C. 2 + .
A. 0;
B. ;
a 0
. Calculnd A2014 se obine:
0 1

413. n mulimea matricelor M 2 (R) se consider A=

a 2014
A.
0

0
;
1

a 2014
B.
0

0
;
a 2014

2
414. Determinantul matricei

3 2

3
B. ;
A. 6 ;

C.

0
1
0 a 2014 .

1
2 , , R , este egal cu:
3
C. 0.

415. Cea mai mic valoare natural a parametrului m pentru care sistemul de ecuaii

0
2 x 5 y + 4 z =

3 x + y + z =1
2 x z =
m

are soluia format din trei numere naturale este:


A. m = 1;
B. m = 5 ;

53

C. m = 5.

54

Raspunsuri
1. b; 2. a; 3. c; 4. c; 5. b; 6. a; 7. b; 8. b; 9. a; 10. c; 11. c; 12. b; 13. c; 14. c; 15. b;
16. a; 17. b; 18. a; 19. b; 20. a; 21. b; 22. b; 23. b; 24. b; 25. a; 26. b; 27. a; 28. a;
29. b; 30. c; 31. a; 32. c; 33. b; 34. b; 35. b; 36. c; 37. b; 38. c; 39. b; 40. c; 41. a;
42. c; 43. c; 44. b; 45. b; 46. b; 47. a; 48. c; 49. c; 50. b; 51. c; 52. a; 53. b; 54. b;
55. a; 56. a; 57. b; 58. c; 59. b; 60. a; 61. c; 62. c; 63. b; 64. a; 65. b; 66. a; 67. a;
68. b; 69. a; 70. a; 71. a; 72. a; 73. b; 74. b; 75. b; 76. b; 77. a; 78. a; 79. b; 80. a;
81. a; 82. a; 83. b; 84. c; 85. b; 86. a; 87. b; 88. a; 89. c; 90. c; 91. c; 92. b; 13.
a; 94. c; 95. c; 96. a; 97. a; 98. c; 99. b; 100. c; 101. b; 102. c; 103. b; 104. c; 105.
a; 106. b; 107. c; 108. a; 109. c; 110. b; 111. b; 112. b; 113. b; 114. b; 115. a; 116.
a; 117. c; 118. a; 119. c; 120. b; 121. c; 122. b; 123. b; 124. c; 125. c; 126. c; 127.
b; 128. c; 129. c; 130. a; 131. c; 132. b; 133. c; 134. b; 135. c; 136. b; 137. b; 138.
a; 139. c; 140. b; 141. c; 142. a; 143. a; 144. b; 145. a; 146. c; 147. b; 148. a; 149.
a; 150. c; 151. a; 152. b; 153. a; 154. c; 155. c; 156. b; 157. b; 158. c; 159. a; 160.
a; 161. a; 162. b; 163. b; 164. b; 165. a; 166. b; 167. a; 168. b; 169. a; 170. c;
171. c; 172. a; 173. b; 174. c; 175. a; 176. b;177. a; 178. b; 179. b ; 180. c; 181. b;
182. b; 183. b; 184. c; 185. b; 186. c; 187. b; 188. c; 189. a; 190. a; 191. b; 192.
c; 193. b; 194. c; 195. b; 196. a; 197. c; 198. b; 199. b; 200. b; 201. b; 202. a; 203.
a; 204. b; 205. a; 206. b; 207. b; 208. a; 209. a; 210. c; 211. b; 212. c; 213. b; 214.
a; 215. a; 216. b; 217. a; 218. a; 219. c; 220. b; 221. c; 222. a; 223. b; 224. a; 225.
c; 226. c; 227. b; 228. a; 229. b; 230. c; 231. a; 232. a; 233. b; 234. c; 235. c; 236.
b; 237. a; 238. b; 239. c; 240. c; 241. c; 242. c; 243. b; 244. a; 245. b; 246. a; 247.
a; 248. b; 249. c; 250. b; 251. a; 252. b; 253. c; 254 c; 255. b; 256. a; 257. b; 258.
c; 259. a; 260. a; 261. a; 262. c; 263. c; 264.c; 265. b; 266. b; 267. c; 268. a; 269. b;
270. c; 271. a; 272. c; 273. b; 274 b; 275. b; 276. c; 277. a; 278. c; 279. c; 280. c;
281. c; 282. a; 283. b; 284 a; 285. a; 286. b; 287. b; 288. b; 289. a; 290. b; 291. b;

292. a; 293. b; 294 a; 295. c; 296. a; 297. a; 298. c; 299. a; 300. a; 301. b; 302. c;
303. a; 304 a; 305. c; 306. a; 307. b; 308. b; 309. b; 310. b; 311. c; 312. c; 313. b;
314. b; 315. c; 316. a; 317. c; 318. b; 319. b; 320. a; 321. c; 322. b; 323. b; 324. b;
325. c; 326. b; 327. b; 328. c; 329. c;330. a; 331. b; 332. a; 333. c; 334. b; 335. a.
336. c; 337. b; 338. a; 339. c; 340. b; 341. a; 342. c; 343. a; 344. c; 345. a; 346. b;
347. a; 348. c; 349. b; 350. a; 351. b; 352. b; 353. b; 354. b; 355. c; 356. c; 357. a;
358.b; 359. c; 360. b; 361. c; 362. c; 363. b; 364. a; 365. a; 366. b; 367. c; 368. a;
369. c; 370. b; 371. b; 372. b; 373. c; 374. c; 375. c; 376. b; 377. c; 378. a; 379. c;
380. c; 381.a; 382. a; 383. c; 384. a; 385. a; 386. b; 387. b; 388. c; 389. c; 390. c;
391. b; 392. a; 393. a; 394. c; 395. c; 396. a; 397. c; 398. c; 399. c; 400. a; 401. b;
402. a; 403. a; 404. b; 405. b; 406. a; 407. b; 408. c; 409. b; 410. a; 411. a; 412. c;
413. a; 414. c; 415. c.