Sunteți pe pagina 1din 32

Lucrarea nr.

Prezentarea generală a sistemului de operare WINDOWS XP

Windows XP este un sistem de operare pentru calculatoarele personale bazat pe o interfaţă grafică
(GUI - Graphical User Interface) care vă permite să lucraţi cu pe calculatorul dvs. cu o varietate de
programe.
Proiectat de către Microsoft Corporation pentru a îmbunătăţii şi înlocui versiunile anterioare de
Windows XP este mai rapid, mai puternic şi mai uşor de utilizat.
C`teva dintre noile facilităţi incorporate sunt:
• abilitatea de a rula două sau mai multe programe la un moment dat, comutând între ele după cum
doriţi;
• caractistica de plug and play - detectarea şi configurarea automată a noilor componente hardware
introduse în sistem;
• nume de fişiere lungi - utilizarea lungimii numelor de fişiere, nelimitată la 8 caractere urmate de
către o extensie din trei caractere ca şi la versiunile anterioare de Windows.
În Windows XP, orice activitate începe şi se termină pe desktop (suprafaţa de lucru) - ecranul
calculatorului dvs. acoperit cu o culoare şi un model de fundal, sau cu o imagine (tapet-ul). Pe desktop
sunt afişate icon-uri (pictograme) care reprezintă mici reprezentări grafice asociate unor programe sau
colecţii de programe. Prin efectuarea unui dublu clic cu mouse-ul pe aceste icon-uri, puteţi să deschideţi
fişiere, să lansaţi în execuţie programe sau colecţii de programe şi fişiere.
Windows XP vă oferă acces la următoarele tipuri de programe:
1. editoare de texte: MicroSoft Word;
2. procesoare de calcul tabelar(spreadsheet): MicroSoft Excel.
3. programe pentru baze de date: Access;
4. limbaje de programare: VISUAL BASIC, VISUAL FOXPRO, C++, etc..

Lansarea Windows XP

Lansarea Windows XP se reduce la pornirea calculatorului (unitatea de sistem şi monitorul


video), procedându-se în felul următor:
1. scoateţi dischetele şi CD-urile din unităţile calculatorului, dacă este cazul;
2. porniţi unitatea de sistem şi monitorul video;
3. Există două modalităţi prin care se poate deschide o sesiune de lucru în Windows XP:
- dacă este un calculator partajat (împărţit) de mai mulţi utilizatori, apare caseta de dialog
Welcome în care apare lista tuturor utilizatorilor; se selectează utilizatorul, se tastează parola, dacă este
cerută şi se ajunge în suprafaţa de lucru;
- dacă este un singur utilizator, apare promptul clasic de deschidere a sesiunii de lucru în
Windows, care precizează numele utilizatorului şi solicită, eventual, parola.

Desktop-ul Windows XP şi utilizarea mouse-ului

În Windows XP puteţi utiliza mouse-ul în şase feluri diferite:


◊ a indica (arăta): mutaţi mouse-ul şi indicaţi un articol (item) de pe ecran;
◊ a indica şi a păstra (reţine): efectuaţi clic şi ţineţi apăsat mose-ul o secundă sau două şi apoi
eliberaţi mouse-ul (o metodă obişnuită pentru a selecta articolele de meniu dintr-o listă de
posibilităţi);
◊ efectuând clic: indicaţi un obiect de pe ecran, nu mişcaţi mouse-ul şi efectuaţi un clic cu butonul
din stânga acestuia o dată. Uzual, efectuarea unui clic pe un obiect aflat pe ecran (suprailuminând-
ul) îl selectează, sau deschide un meniu sau o fereastră;
◊ dublu clic: ţineţi mosuse-l nemişcat, şi efectuaţi un dublu clic (clic de două ori în dublă
succesiune) pe butonul din stânga al mouse-ului. Operaţia este adesea utilizată pentru a deschide
un program sau un fişier sau a expanda un folder pentru ai putea vedea conţinutul;

1
◊ clic cu butonul din dreapta: ţineţi mouse-ul nemişcat, şi efectuaţi clic pe butonul din dreapta
acestuia. Astfel, în mod normal accesaţi meniuri care vă furnizează o paletă largă de opţiuni
adiţionale;
◊ tragerea: poziţionaţi mouse-ul pe un obiect, ţineţi apăsat butonul stâng al mouse-ului şi trageţi
obiectul;
Mouse-ul poate fi setat astfel încât cursorul său să se mişte cu o viteză dorită, şi astfel el să
răspundă ritmului dublului clic.
Desktop-ul, suprafaţa de lucru Windows XP, apare ca un fundal colorat sau ca o pictură (tapet), şi
conţine icon-uri care deschid programe, fişiere şi foldere. Icon-urile care sunt vizibile depind de alegerile
făcute la instalare, dar întotdeauna ele vor include My Computer (poartă către dispozitivele
calculatorului) şi Recycle Bin (un coş de hârtii temporar pentru stocarea fişierelor pe care intenţionaţi să
le ştergeţi).
Efectuând un dublu clic pe aceste icon-uri va deschide programele sau fişierele pe care ele le
reprezintă. Efectuând un clic cu butonul din dreapta pe ele se va deschide un meniu pop-up cu o varietate
de opţiuni.. Efectuând un clic cu butonul din dreapta pe desktop, se va deschide un meniu pop-up cu
opţiuni referitoare la icon cum ar fi arrange şi line-ul icons. Prin tragerea acestor icon-uri le putem muta
oriunde şi să le aranjăm cum dorim.
Windows XP la prima vedere se prezintă în felul următor:

Iconuri
aflate
@n
desktop

Scurt[tur[
Desktop
(fundal)

Butonul Start Bara de task-uri Indicatori

Fig. 1. Windows XP la prima vedere.

- icon-urile aflate în desktop;


- scurtătură (Shortcut): permite deschiderea directă a unui obiect indicat prin icon;
- butonul Start: pentru lansarea programelor, deschiderea documentelor sau schimbarea
configuraţiei sistemului;
- bara de task-uri: afişează câte un buton pentru fiecare fereastră deschisă;
- indicatori: cuprind informaţii suplimentare, (de exemplu afişarea orei sau a datei
calendaristice).
- desktop.

Structura generală a ferestrelor WINDOWS XP (fig. 2) este următoarea:

2
Închidere

Maximizare

Meniu de sistem Bara de titlu Minimizare

Bara de meniuri

Bara de
instrumente
standard

Caseta de
Bara de
deplasare
instrumente de
formatare

Zona document
pentru
introducerea
Bara de stare
textului
Bare de
defilare
vertical[ ]i
orizontal[

Fig. 2. Structura generală a ferestrelor Windows XP.

• Meniul de sistem: oferă metode alternative pentru a restabili dimensiunile anterioare, a muta, a
redimensiona, a minimiza, a maximiza sau a închide fereastra.
• Bara de titlu: arată numele programului care rulează în fereastră, adică specifică numele editorului de
texte (MicroSoft Word) sau procesorului de calcul tabelar (MicroSoft Excel) sau al limbajului de
programare (VISUAL BASIC) care este deschis pentru execuţie. Puteţi efectua o deplasare a ferestrei
ţinând butonul stâng al mouse-ului apăsat în această zonă şi mişcând sau trăgând mouse-ul pe ecran
(operaţie numită dragging).
Efectuaţi un dublu clic pentru a comuta între modul “pe tot ecranul“ şi modul “o parte din ecran“.
• Bara de meniuri fixe: există la My Computer, Windows Explorer etc., sau la editor de texte,
procesor de calcul tabelar sau limbaj de programare (File, Edit, View, etc). Puteţi efectua un clic pe
oricare dintre meniuri, pentru a deschide un meniu de comenzi sau opţiuni.
• Bara de instrumente sau icon-uri standard: există la My Computer, Windows Explorer etc., şi
mai ales la programe, este formată dintr-o serie de butoane sau icon-uri, care vă pune la dispoziţie căi
mai scurte pentru comenzile cele mai frecvent utilizate din meniu. Indicaţi cu mouse-ul un buton
(icon), pentru a-i vedea funcţia şi efectuaţi un clic pe el pentru a-l activa. Dacă bara cu instrumente
standard nu este vizibilă, selectaţi meniul View din bara de meniuri, efectuaţi un clic pe Toolbars şi
apoi bifaţi opţiunea Standard.
• Bara de intrumente de formatare (există mai ales la programe): este la fel formată dintr-o serie de
butoane care vă pune la dispoziţie căi mai scurte pentru comenzile cele mai frecvent utilizate din
meniu, de exemplu comenzi pentru formatarea caracterelor. La fel, indicaţi cu mouse-ul un buton,
pentru a-i vedea funcţia şi efectuaţi un clic pe el pentru a-l activa. Dacă bara de instrumente de

3
formatare nu este vizibilă pe ecran, selectaţi comanda View Toolbars şi apoi bifaţi opţiunea
Formating.
• Bara de stare: afişează sugestii şi parametrii de configurare privind programul care rulează în
fereastră.
• Butonul de redimensionare: deplasaţi-l cu butonul mouse-ului apăsat, pentru a modifica
dimensiunea şi forma ferestrei. Puteţi face acelaşi lucru şi cu oricare din marginile ferestrei.
• Butonul de închidere(X): efectuaţi un clic pe acest buton pentru a închide fereastra. Vi se va oferi
posibilitatea de a vă salva munca efectuată cu programul din fereastră.
• Butonul de maximizare (”): efectuaţi clic pe el pentru a mări fereastra astfel încât să acopere întregul
ecran. Butonul se modifică, devenind un buton de restaurare, pe care puteţi să efectuaţi un clic pentru
a readuce fereastra la dimensiunile anterioare maximizării.
• Butonul de minimizare (_): efectuaţi un clic, pentru a reduce fereastra la cele mai mici dimensiuni
posibile (un buton în bara de task-uri). Pentru a o redeschide, efectuaţi un clic pe butonul respectiv.

Componentele principale ale desktop-ului Windows XP

Cele mai importante componente ale desktop-ului Windows XP (fig. 1), sunt:
• My Computer oferă acces rapid la unităţile de disc ale calculatorului, precum şi la Control Panel şi
la imprimante;
• My Network Places vă permite să exploraţi şi să utilizaţi alte calculatoare din reţeaua la care sunteţi
conectat;
• Windows Explorer oferă încă o metodă de a explora atât calculatorul dumneavoastră, cât şi pe cele
din reţea;
• Bara de task-uri vă permite să comutaţi între ferestrele deschise (sau minimizate). Ea cuprinde, de
asemenea, butonul Start, descris mai jos;
• Butonul Start, aflat în bara de task-uri, vă permite să lansaţi programe, să deschideţi documente
recent utilizate, să schimbaţi configuraţia sistemului, să găsiţi diferite obiecte (directoare, fişiere) să
obţineţi asistenţa şi să efectuaţi închiderea calculatorului, fără riscul pierderii datelor.

Utilizarea barei de task-uri

Bara de task-uri, este un fel de sertar de la birou, în care puteţi ţine diferite lucruri la îndemână,
fără a le lăsa să se aglomereze pe ecran. De asemenea, importantul buton Start se află tot aici. Figura 3
prezintă bara de task-uri conţinând câteva icon-uri, corespunzătoare unor ferestre deschise (active) şi
închise (inactive).

Trage\i cu mouse-ul pentru Trage\i cu mouse-ul de


redimensionare aici pentru mutarea barei

Butonul Buton Indicatori


Start Buton
corespunz[tor
corespunz[tor unei
ferestrei active
ferestre inactive

Fig. 3. Bara de task-uri

Utilizarea butonului Start

După cum arată şi numele său, butonul Start este locul ideal pentru a începe practic orice operaţie
pe care doriţi să o efectuaţi pe PC.
Meniul Start poate să apară în două variante:
- varianta clasică;

4
- varianta Windows XP;
Pentru a alege între cele două variante, se procedează astfel:
- pe bara de task-uri se dă clic de mouse pe butonul drept şi din meniul contextual apărut se alege
opţiunea Properties;
- apare caseta de dialog Taskbar and Start Menu Properties din care se selectează opţiunea
Start Menu;
- se selectează unul dintre cele două butoane: Start menu sau Classic Start menu.
Meniul clasic are următoarele opţiuni:
- Programs (programe) care permite lansarea în execuţie a programelor;
- Documents (documente) care permite vizualizarea şi deschiderea documentelor accesate în
ultima perioadă;
- Setting (configurare) care permite să personaliarea sistemului Windows;
- Search (găseşte) care permite localizarea unor elemente în calculator sau în reţea (fişiere,
directoare sau un anumit calculator);
- Help and Support (ajutor şi suport) care permite accesul în Help and Support Center
(Centrul de asistenţă şi suport) deschide meniul Help din Windows;
- Run oferă o cale de a rula un program care nu se regăseşte în meniul Start.
În varianta Windows XP , meniul Start este împărţit în două coloane.
Coloana din stânga a meniului Start conţine:
- utilizatorul curent;
- lista de programe fixate, programele din această secţiune rămâân pe loc fiind totdeauna
disponibile pentru a fi folosite; browser-ul de Web şi programul de e-mail agreate de utilizator sunt două
exemple de programe ce pot fi fixate;
- lista programelor cel mai recent folosite, Windows întreţine această listă adăugâând aici
programele pe măsură ce ele sunt utilizate; fiecare program adăugat înlocuieşte un alt program care nu a
fost recent utilizat; se pot şterge programe din această listă şi se poate stabili numărul de programe ce
urmează a fi afişate, dar nu se poate adăuga manual un program şi nu se poate reordona lista;
- meniul All Programs afişează toate programele care au fost instalate cu Windows Setup.

Coloana din dreapta a meniului Start conţine trei secţiuni:


a) - în prima secţiune sunt grupate programe ce pot fi lansate în execuţie şi dosare ce pot fi accesate:
- My Documents - permite explorarea dosarului My Documents;
- My Recent Documents - permite vizualizarea şi deschiderea documentelor accesate în ultima
perioadă;
- My Pictures - permite explorarea dosarului My Pictures;
- My Music - permite explorarea dosarului My Music;
- My Computer - lansează în execuţie programul My Computer, care permite accesul şi
manevrarea informaţiilor stocate în calculator (explorarea discurilor şi a dosarelor, manevrarea fişierelor
şi a dosarelor, lansarea în execuţie a programelor etc);
- My Network Places - configurarea şi accesul la resursele reţelei din care (eventual) calculatorul
face parte;

b) - a doua secţiune priveşte configurarea spaţiului de lucru şi gestiunea dispozitivelor şi cuprinde:


- Control Panel - permite configurarea mediului de lucru şi a dispozitivelor hardware;
- Printers and Faxes - permite schimbarea parametrilor de tipărire şi primirea automată a
faxurilor;
- Set Program Access and Default - configurează programe implicite pentru activităţi certe, cum
ar fi de exemplu browser-ul de Web şi programul de e-mail şi face accesibile aceste programe din Start
Menu, pe ecran sau în alte locaţii;

c) - a treia secţiune cuprinde opţiunile:


- Search;
- Help and Support;
- Run.

5
Fig. 4. Structura meniului Start.

Cum se lansează programele

Efectuaţi un clic pe butonul Start din bara de task-uri, efectuaţi un clic pe Programs şi apoi
continuaţi să efectuaţi clic pe diferite opţiuni din meniu până lansaţi programul dorit (MicroSoft Word,
MicroSoft Excel, etc.).
Puteţi, de asemenea, să lansaţi un program prin dublu clic. În primul rând, efectuaţi un dublu clic
pe My Computer, în desktop, apoi efectuaţi un dublu clic pe icon-urile diferitelor unităţi de disc şi
directoare, până când vedeţi icon-ul programului pe care doriţi să-l lansaţi sau al fişierului pe care doriţi
să-l deschideţi. În fine, efectuaţi un dublu clic pe icon-ul respectiv al programului.
La fel se mai poate lansa un program cu Windows Explorer. Se mai poate lansa un program cu
ajutorul scurtăturii programului care a fost creată anterior şi se află în desktop pe ecran şi anume efectuaţi
un dublu clic pe scurtătura (Shortcut) programului respectiv.

Închiderea lui Windows XP

Înainte de a închide calculatorul este esenţial să închideţi întâi Windows XP. În acest fel veţi
proteja datele încă nesalvate împotriva pierderii.
Pentru închiderea Windows XP se selectează de pe butonul Start opţiunea Shut Down, în cazul
în care calculatorul este cuplat la un domeniu de reţea sau opţiunea Turn Off Computer.
Opţiuni la scoaterea din funcţiune:
- Turn Off/Shut Down - încheie sesiunea de lucru, opreşte funcţionarea sistemului Windows şi
permite oprirea alimentării cu energie a calculatorului (multe calculatoare opresc automat alimentarea);
- Restart - încheie sesiunea de lucru, opreşte funcţionarea sistemului Windows şi îl reporneşte
automat; se utilizează atunci câând au fost instalate dispozitive sau programe noi; această opţiune este
recomandată şi când Windows-ul acţionează lent sau haotic;
- Stand By - opreşte funcţionarea hard discurilor, a ventilatoarelor, a sursei UCP (unităţii centrale
de prelucrare) şi a altor dispozitive hardware, dar calculatorul este alimentat cu suficientă energie pentru a
continua sesiunea de lucru (se pătrează toate programele anterior deschise); opţiunea se utilizează pentru
a întrerupe utilizarea calculatorului pentru scurt timp şi a face economie de energie (din acest punct de
vedere, opţiunea este foarte utilă pentru calculatoarele portabile); pentru ieşirea din starea de aşteptare se
poate efectua un clic de mouse sau se apasă o tastă sau se tastează Ctrl+ Alt+ Delete;

6
- Hibernate – combină siguranţa lui Turn Off cu comoditatea lui Stand By; la apelarea acestei
opţiuni, Windows salvează sesiunea de lucru într-un fişier înainte de a opri alimentarea cu energie, astfel
încât la repornirea sistemului suprafaţa de lucru este identică cu cea existentă la apelarea opţiunii
Hibernate;
- Instal Updates and Shut Down - este o opţiune care apare doar la calculatoarele cu Service
Pack 21 instalat şi cu opţiunea Automatic Update (din programul cu acelaşi nume, care se găseşte în
Control Panel ) activată; această opţiune încheie sesiunea de lucru, instalează actualizările, după care
opreşte Windows în mod normal.

Fig. 5. Cutia de dialog Turn off computer.

Mutarea şi redimensionarea barei de Task-uri

Iniţial, bara de task-uri apare în partea de jos a ecranului, dar o puteţi plasa în orice altă margine.
În acest scop, mutaţi cursorul mouse-ului pe o zonă liberă a barei de task-uri, apoi trageţi bara până în
marginea dorită. Pentru a redimensiona bara, făcând-o mai îngustă sau mai lată, mutaţi cursorul mouse-
ului până pe latura lungă a barei care este mai apropiată de centrul ecranului. Atunci când cursorul devine
o săgeată cu două capete, puteţi trage în sus sau în jos (dacă bara este în marginea de jos sau de sus a
ecranului), sau la stânga sau la dreapta (dacă bara este în partea dreaptă sau stângă a ecranului).
De asemenea, cu bara de task-uri puteţi face o serie de lucruri, cum ar fi:
a) efectuaţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe o zonă liberă din bară, apoi alegeţi o
opţiune din meniul care se deschide. Aceste opţiuni vă permit să aranjaţi rapid ferestrele
deschise, fără a trebui să trageţi de ele în sus sau în jos pe ecran. Ultima opţiune Properties,
vă permite să personalizaţi bara de task-uri.
b) efectuaţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe un buton din bara de task-uri şi alegeţi
opţiuni referitoare la restabilirea dimensiunilor anterioare, mutarea, redimensionarea,
minimizarea, maximizarea sau închiderea ferestrei corespunzătoare butonului respectiv. Dacă
efectuaţi un clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe butonul Start, veţi obţine un meniu
cu opţiuni referitoare la deschiderea submeniului Programs, explorarea calculatorului
dumneavoastră şi a reţelei, precum şi la găsirea rapidă a directoarelor şi fişierelor.
c) efectuaţi un dublu clic cu butonul din stânga al mouse-ului pe indicatorul orar pentru a
schimba data, ora şi configurarea fusului orar din memoria calculatorului dumneavoastră.

Alte proprietăţi ale barei de task-uri şi ale butonului Start

Pe lângă mutarea şi redimensionarea barei de task-uri, mai puteţi schimba anumite caracteristici
(proprietăţi) ale modului său de funcţionare:
1. efectuaţi un clic cu butonul drept pe bară şi selectaţi Properties din meniul care apare;
2. dacă pagina Taskbar nu este selectată efectuaţi un clic pe ea;

7
3. modificaţi după necesităţi proprietăţi, de exemplu:
• Auto Hide (ascundere automată), dacă selectaţi atât această opţiune, bara este redusă la
o linie subţire abia vizibilă, aflată în partea de jos a ecranului, când nu o utilizaţi, iar pentru a
o afişa trebuie doar să mutaţi cursorul mouse-ului în partea de jos a ecranului (nu este nevoie
să apăsaţi CTRL+ESC).
• Show clock (afişează ceasul), dacă selectaţi Show clock, ora curentă a sistemului va fi
afişată în marginea dreaptă a barei de task-uri, iar dacă deselectaţi această opţiune, ora nu va
mai apărea pe bară.
4. efectuaţi un clic pe OK pentru a reveni pe desktop.

Cum se manevrează ferestrele?

Ferestrele închise apar ca icon-uri în desktop, iar cele deschise ca nişte zone înconjurate de
borduri. Pentru a deschide o fereastră închisă, efectuaţi dublu clic pe icon-ul său. Pentru a închide o
fereastră, efectuaţi un clic pe butonul ei de închidere (x), sau un dublu clic pe icon-ul meniului de control
al ferestrei. Pentru a comuta spre o altă fereastră deschisă (sau minimizată), efectuaţi clic pe butonul
corespunzător ferestrei respective din bara de task-uri. De asemenea, pentru a aranja în desktop ferestrele
deschise, efectuaţi un clic cu butonul din dreapta într-o zonă liberă din bara de task-uri şi efectuaţi clic pe
Cascade Windows (ferestre suprapuse), Tile Windows Horizontally (mozaic pe orizontală), Tile
Windows Vertically (mozaic pe verticală).

Exerciţii rezolvate

1. Definiţi desktop-ul?

Numele de desktop provine de la faptul că seamănă cu un ′ ′ birou′ ′ obişnuit, cu deosebirea că în


desktop sunt dispuse ferestre şi icon-uri care sunt deplasate cu ajutorul mouse-ului.

2. Cum se prezintă Windows la prima vedere?

La prima vedere, Windows se prezintă astfel:


a) icon-uri aflate în desktop, care se deschid cu un dublu clic;
b) scurtături (shortcut), care permit deschiderea directă a unui editor de texte, procesor de calcul
tabelar sau limbaj de programare şi se deschide cu un dublu clic pe icon-ul său;
a) butonul Start, care se foloseşte pentru a lansa programe sau a deschide documente, efectuând
clic pe el;
b) bara de task-uri, care afişează câte un buton pentru fiecare fereastră deschisă;
c) indicatori pentru afişarea orei sau datei calendaristice;
d) desctop-ul, adică fundal ecran.

3. Care este structura generală a ferestrelor Windows ?

Structura generală a ferestrelor Windows este:


a) meniul de sistem, care permite restabilirea dimensiunilor anterioare, mutarea,
redimensionarea, minimizarea sau închiderea ferestrelor.
b) bara de titlu, care arată numele programului ce rulează în fereastră, de exemplu: Microsoft
Word, Microsoft Excel etc.
c) bara de meniuri fixe, care se folosesc pentru a deschide un meniu de comenzi şi opţiuni
(structură arborescentă).
d) bara de instrumente standard, pentru acces rapid la comenzile mai des utilizate din meniu şi
este formată dintr-o serie de butoane şi icon-uri, iar pentru a activa o anumită comandă
efectuaţi clic pe butonul sau icon-ul corespunzător acesteia.
e) bara de stare, care afişează parametrii de configurare, privind programul care rulează în
fereastră.
f) butonul de redimensionare, care modifică dimensiunile şi forma ferestrei.

8
g) butonul de închidere (X), butonul de maximizare ( ) şi butonul de maximizare a
ferestrei (−).

4. Care sunt componentele principale ale desktop-ului Windows ?

Componentele principale ale desktop-ului Windows sunt: My Computer, Network


Neighborhood, Windows Explorer, bara de task-uri şi butonul Start.

Exerciţii propuse:

1. Cum se poate efectua deplasarea unei ferestre pe ecran?


2. Cum se pot afişa sau ascunde de pe ecran în cadrul unei ferestre barele de instrumente?
3. Cum poate fi realizată redimensionarea, închiderea, maximizarea sau minimizarea unei
ferestre?
4. Cum se lansează Windows ?
5. Cum se utilizează butonul Start?
6. Cum se lansează programele?
7. Modul de închidere a lui Windows?
8. Definiţi bara de task-uri, modul ei de utilizare, mutarea şi redimensionarea ei, precum şi alte
proprietăţi ale barei de task-uri şi ale butonului Start?
9. Cum se manevrează ferestrele?
10. Cum are loc comutarea între programe şi ferestre?

Lucrarea nr. 3

Utilizarea meniurilor

9
Meniurile vă permit să vă desfăşuraţi activitatea confortabil în Windows XP, pentru că nu trebuie
să tastaţi şi nici să memoraţi nimic. Este suficient să parcurgeţi meniurile până găsiţi ceea ce vă trebuie şi
efectuaţi clic pe opţiunea respectivă.

Deschiderea unui meniu

Windows XP vă oferă trei tipuri de meniuri:


1. meniul de Start, plasat în bara de task-uri, apare când efectuaţi clic pe butonul Start sau când
apăsaţi Ctrl + Esc. Aţi văzut structura acestui meniu tratat anterior.
2. meniul fix, plasat într-o bară de meniuri, apare când alegeţi o opţiune din bara de meniuri a
unei ferestre. Acest gen de meniu este numit pulldown menu (meniu coborâtor), deoarece se deschide în
jos, ca o jaluzea. Pentru a deschide un astfel de meniu efectuaţi clic în bara de meniuri pe submeniul dorit.
Dacă preferaţi să utilizaţi tastatura, aveţi întâi grijă ca fereastra dorită să fie activă apoi:
- apăsaţi Alt şi tastaţi litera subliniată a meniului dorit (de exemplu Alt + F pentru meniul File)
- apăsaţi Alt şi apoi săgeţile ← sau → de pe tastatură pentru a selecta submeniul dorit şi ↓ sau ↑
pentru a selecta comanda dorită din meniul respectiv, după care Enter.
3. meniul de proprietăţi, se referă la un obiect anume. Pentru a deschide un astfel de meniu,
efectuaţi un clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe obiectul care vă interesează.

Selectarea opţiunilor dintr-un meniu

După ce aţi deschis un meniu, aveţi la dispoziţie o mulţime de metode pentru a selecta o opţiune
din acesta.
Dacă vă place să utilizaţi mouse-ul, iată procedeul ce trebuie urmat:
- dacă opţiunea este marcată cu semnul , indicaţi sau efectuaţi un clic pe opţiune, ceea ce va
duce la deschiderea unui submeniu,
- dacă opţiunea nu este marcată cu semnul , efectuaţi un clic pe ea. Acest lucru va declanşa
comanda pe care aţi selectat-o.
Dacă preferaţi tastatura:
- dacă opţiunea este marcată cu semnul , activaţi-o prin apăsarea tastelor ↑ şi ↓, apoi apăsaţi
tasta → sau tasta acceleratoare (hotkey) asociată opţiunii (este subliniată, în numele opţiunii),
ceea ce va duce la deschiderea unui submeniu,
- dacă opţiunea nu este marcată cu semnul , apăsaţi tasta acceleratoare asociată opţiunii sau
activaţi-o şi apăsaţi Enter. Acest lucru va declanşa comanda pe care aţi selectat-o.

Ce veţi întâlni într-un meniu

Unele opţiuni din meniu pot apărea şi alte marcaje decât . Unele marcaje pe care le veţi întâlni
sunt punctele de suspensie (...), care arată că selectarea opţiunii respective va deschide o cutie de dialog,
sau marcaje de tip tastă sau tastă + tastă, care indică tastele acceleratoare disponibile cu ajutorul cărora
puteţi selecta opţiunea fără a mai deschide meniul. Un marcaj de tip bifare (√) sau punct (.), arată că o
opţiune este în mod curent selectată (sau activată). Selectarea din nou a opţiunii respective o va dezactiva.
O opţiune din meniu care este afişată cu litere gri nu este disponibilă pentru selectare, pentru că nu este
aplicabilă la momentul respectiv.

Revenirea din meniuri

Uneori veţi deschide, probabil, un meniu din greşeală, sau veţi deschide un meniu în locul altuia.
Nu vă îngrijoraţi, puteţi folosi oricare dintre tehnicile de mai jos pentru a reveni la starea anterioară fără a
efectua vreo selecţie:
- efectuaţi clic într-o zonă liberă în afara meniului,
- apăsaţi Esc pentru a închide doar meniul curent sau pentru revenirea la opţiunea anterioară,
- apăsaţi Alt pentru a închide o serie întreagă de meniuri.

Ce face opţiunea aceea

10
Atunci când utilizaţi meniurile fixe ale unui program şi nu sunteţi siguri care este efectul unei
anumite opţiuni, activaţi-o şi aruncaţi o privire la bara de stare din partea de jos a ferestrei programului.
Veţi vedea o scurtă descriere a opţiunii marcate luminos în momentul respectiv (în multe cazuri, apăsarea
tastei F1 va afişa chiar mai multe informaţii).

Lansarea programelor

Există câteva tehnici la care puteţi recurge pentru a putea lansa un program pornind de la desktop-
ul Windows XP:
- dacă vedeţi eticheta Shortcut to <numele programului pe care doriţi să îl lansaţi>, efectuaţi un
dublu clic pe el;
- dacă programul are un icon în meniul de Start, alegeţi Start şi apoi numele programului;
- dacă programul nu figurează în meniul de Start, alegeţi Start → Programs, apoi exploraţi
diferitele grupuri din meniul Programs, până când găsiţi programul dorit;
- dacă aţi folosit de curând un program pentru a crea şi salva un document, încercaţi să alegeţi
Start Documents. Dacă vedeţi numele documentului dumneavoastră în meniul Documents,
efectuaţi un clic pe el. Programul corespunzător va fi lansat şi va încărca documentul dorit în
mod automat;
- dacă nu există nici un icon pentru programul pe care doriţi să-l lansaţi, alegeţi Start → Run,
apoi tastaţi calea şi numele programului. De exemplu pentru a instala un nou program de
obicei introduceţi discheta de instalare în unitatea A, alegeţi Start → Run, apoi în caseta
Open tastaţi a:/setup sau a:/install. Selectaţi butonul OK pentru a lansa procedura de
instalare a programului dorit. Atunci când instalaţi un nou program Windows pe PC-ul
dumneavoastră, procedura de instalare va crea, de obicei, un icon pentru lansarea programului
respectiv;
- puteţi căuta icon-ul unui program după nume sau puteţi utiliza My Computer sau Windows
Explorer pentru a explora. În toate cazurile, după ce găsiţi icon-ul programului executaţi un
dublu clic pe acesta, sau efectuaţi un clic cu butonul din dreapta al mouse-ului şi alegeţi Open.

Închiderea unui program

După ce aţi lansat un program, îl puteţi folosi oricât timp doriţi. Când aţi terminat şi doriţi să
salvaţi ceea ce aţi realizat cu ajutorul lui, utilizaţi oricare dintre tehnicile de mai jos pentru a închide
fereastra programului:
• efectuaţi un clic pe butonul de închidere (X), din colţul din dreapta sus al ferestrei
programului;
• asiguraţi-vă că fereastra programului este activă şi apăsaţi Alt+F4;
• alegeţi File-Exit din bara de meniuri a programului;
• efectuaţi un clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe butonul corespunzător
programului în bara de task-uri şi alegeţi Close;
• efectuaţi un dublu clic pe icon-ul meniului de control, din colţul din stânga sus al
ferestrei.
Dacă nu v-aţi salvat modificările cele mai recente, veţi fi întrebat dacă doriţi să le salvaţi. Pentru a
ieşi din program cu salvarea modificărilor, efectuaţi un clic pe butonul Yes, introduceţi un nume de fişier
şi efectuaţi un clic pe OK. Pentru a ieşi fără salvare, efectuaţi clic pe No. Pentru a reveni la program fără a
salva efectuaţi clic pe Cancel sau apăsaţi tasta Esc.

Închiderea forţată a unui program care se comportă necorespunzător.

Uneori, un program se poate bloca (adică va înceta să mai funcţioneze), fără vreun motiv aparent.
Calculatorul va părea îngheţat şi nu veţi mai putea face nimic. Dacă vi se întâmplă aşa ceva, este posibil
ca unica alternativă care vă rămâne să fie închiderea forţată a programului. Totuşi, înainte de a face acest
lucru, verificaţi următoarele:
• nu cumva programul face ceva care, în mod normal, consumă mult timp? Chiar şi pe
calculatoare, unele activităţi durează mult. Dacă beculeţul indicator al activităţii discului

11
clipeşte sau auziţi sunete din unitatea de sistem probabil că programul este în plină
activitate. Daţi-i ceva timp, înainte de a trece la măsuri drastice.
• nu cumva programul aşteaptă de la dumneavoastră vreo informaţie? Uitaţi-vă cu atenţie
pe ecran. Dacă acolo se află vreo cutie de dialog care vă cere informaţii, completaţi-o şi
efectuaţi un clic pe Cancel sau pe butonul de închidere (X) sau să apăsaţi Esc. Probabil că
programul va reveni la viaţă.
Dacă sunteţi sigur că programul este mort cu adevărat, apăsaţi CTRL+ALT+DEL (resetare).
Iată ce aveţi de făcut în continuare:
• dacă v-aţi răzgândit şi doriţi să reveniţi în WINDOWS fără a închide forţat nici un
program efectuaţi un clic pe Cancel sau apăsaţi pe ESC.
• pentru a închide un anumit program, efectuaţi un clic pe el, în listă, apoi efectuaţi un
clic pe End Task şi urmaţi eventualele instrucţiuni suplimentare care apar.
• pentru a închide WINDOWS, efectuaţi un clic pe Shut Down. Windows va închide
toate programele deschise (întrebându-vă, la nevoie dacă doriţi să salvaţi modificările din
documentele la care aţi lucrat). În continuare, puteţi închide calculatorul sau îl puteţi reseta
apăsând CTRL+ALT+DEL.
• pentru a reporni calculatorul de la zero, fără a salva nimic apăsaţi din nou
CTRL+ALT+DEL, dar evitaţi această ultimă soluţie, dacă puteţi.

Utilizarea barelor de defilare

În cadrul barelor de defilare se află caseta de defilare şi săgeţile de defilare. Poziţia casetei de
defilare în cadrul barei de defilare indică poziţia curentă în cadrul ferestrei sau listei.
Dimensiunea casetei de defilare vă arată ce procent din documentul sau lista totală este vizibil pe
ecran în orice moment.
Utilizarea barelor de defilare este uşoară:
• pentru a parcurge o linie la un moment dat, efectuaţi un clic pe unul dintre butoanele în formă de
săgeată din capetele barei de defilare (în cazul în care caseta de defilare atinge unul dintre aceste
butoane, atunci efectuaţi clic pe celălalt buton, din partea opusă acesteia). Adepţii lucrului cu tastatura
pot folosi tastele ↓ , ↑, sau ← , →.
• pentru a vă deplasa în salturi mari, efectuaţi un clic în zona liberă a barei de defilare. Apăsarea pe
tastele Pg Up şi Pg Dn are acelaşi efect.
• pentru a defila continuu prin listă, trageţi de caseta de defilare cu ajutorul mouse-ului în direcţia
dorită.

Utilizarea cutiilor de dialog

Cutiile de dialog apar de fiecare dată când trebuie să efectuaţi o alegere (opţiune) sau să furnizaţi
informaţii suplimentare unui program. Ca şi o fereastră, o cutie de dialog poate fi mutată prin deplasarea
barei sale de titlu cu mouse-ul, dacă trebuie să vedeţi ceva aflat sub ea. Spre deosebire de o fereastră, o
cutie de dialog este insistentă: nu puteţi ieşi din ea decât apăsând pe OK sau Cancel.
Fiecare cutie de dialog conţine obiectele numite instrumente de control sau opţiuni, care vă permit
să realizaţi diferite operaţiuni. De exemplu, cutia de dialog Font a meniului Format (fig. 6) ne specifică
cu ajutorul instrumentelor de control (opţiuni) modul de formatare a caracterelor şi anume: modul de
scriere: Bold, Italic, sau Underline; modul de stabilire a mărimii caracterelor: 8,10,12,14,etc.; o listă de
opţiuni din caseta de dialog, care specifică culorile de scriere. Deci, cutiile de dialog, pot conţine casetele
de dialog cu lista opţiunilor (ex. lista culorilor). Opţiunile se selectează după cerere, executând un clic pe
ea.

12
Fig. 6. Cutia de dialog Font.

Utilizarea barelor de instrumente

Multe ferestre oferă bare de instrumente, care sunt alternative mai rapide pentru meniuri.
Instrumentele din bară funcţionează asemănător cu cele din cutia de dialog. De exemplu, pentru a activa
un buton, efectuaţi un clic pe el. Pentru a utiliza o listă coborâtoare, efectuaţi un clic pe butonul de lângă
ea şi apoi efectuaţi un clic pe opţiunea dorită din lista care se va deschide.

Comutarea între programe şi ferestre

După ce aţi deschis câteva ferestre în desktop, puteţi trece rapid în fereastra dorită prin clic în bara
de task-uri pe butonul corespunzător ferestrei respective. Fereastra selectată curent (sau fereastra activă)
va avea bara de titlu colorată şi va apărea deasupra celorlalte ferestre. Butonul său din bara de task-uri va
fi în poziţia apăsat.
Puteţi aduce în prim plan, de asemenea, orice fereastră, efectuând clic pe orice porţiune vizibilă a
sa. Dacă preferaţi să utilizaţi tastatura pentru a comuta între ferestre, aveţi următoarele posibilităţi:
e) apăsaţi Alt + Esc. De fiecare dată când apăsaţi Alt + Esc, următoarea fereastră deschisă
disponibilă va trece în prim plan şi butonul corespunzător ei în bara de task-uri va fi desenat în
poziţia apăsat.
f) apăsaţi Alt + Tab pentru a afişa o cutie de dialog cu icon-urile tuturor ferestrelor deschise.
Dacă ţineţi tasta Alt apăsată şi apăsaţi Tab în mod repetat, cutia de selecţie se va muta de la un
icon la altul pe rând. Eliberarea tastei Alt va aduce în prim plan fereastra selectată în mod
curent.

Lucrul cu fişiere şi directoare

Atunci când intraţi într-o cameră, vedeţi o mulţime de obiecte. Calculatorul la fel, operează cu
numeroase obiecte. }i exact aşa cum manipulaţi obiectele dintr-o cameră, mutându-le dintr-un loc în altul,
la fel puteţi manipula şi obiectele din calculator. Cele două tipuri principale de obiecte pe care le veţi
manipula sunt directoarele şi fişierele.
Fişierul este unitatea de bază a informaţiei stocate pe disketă sau CD. Există trei tipuri de
informaţii pe care le poate stoca un fişier:
1. programe de aplicaţie, unde un fişier poate conţine instrucţiuni pe care calculatorul le poate
citi, pentru a fi determinat să funcţioneze într-un anumit mod (exemplu: MicroSoft Word sau
Excel, etc.).
2. documente, unde un fişier poate conţine orice informaţii pe care dumneavoastră, le creaţi
(exemplu: text scris, imagini grafice, sunete);

13
3. date de configurare a programelor, unde unele programe au asociate fişiere de date care
conţin informaţii pe care un expert în calculatoare le poate modifica pentru a schimba modul
de funcţionare al acestora.
Directoare (folders) sunt similare dosarelor dintr-un fişet cu acte. La fel ca dosarele, directoarele
se folosesc pentru a ţine grupate împreună obiecte înrudite, adică fişiere, într-un loc convenabil. Un
director poate conţine orice tip de fişiere, precum şi alte directoare. De câte ori doriţi sau trebuie să
utilizaţi un obiect (director, fişier), va trebui să parcurgeţi trei paşi:
a) în primul rând găsiţi obiectul dorit;
b) în al doilea rând, selectaţi obiectul sau obiectele cu care doriţi să lucraţi;
c) în al treilea rând, efectuaţi acţiunea dorită cu obiectul respectiv;
Există mai multe metode pentru a găsi un obiect pe calculator şi anume:
• dacă există icon pentru obiectul respectiv în desktop sau în bara de task-uri, nu trebuie să
mai căutaţi altceva. Aţi găsit deja obiectul şi puteţi să treceţi la selectarea obiectului respectiv
şi deschiderea lui executând dublu clic pe icon-ul respectiv.
• dacă aţi utilizat obiectul de curând, dar nu vedeţi icon pentru el pe ecran, s-ar putea să-l
puteţi deschide cu ajutorul comenzii Start → Documents.
• dacă cunoaşteţi numele obiectului (fişier, director), dar nu vedeţi icon pentru el pe ecran şi
nici în meniul Start → Documents, puteţi să alegeţi comanda Start → Find → Files or
Folders;
• dacă nu cunoaşteţi numele obiectului dorit sau dacă preferaţi să exploraţi pentru a vedea ce
există pe PC, atunci exploraţi cu My Computer sau cu Windows Explorer.

Găsirea unui fişier sau director după nume

Dacă cunoaşteţi numele obiectului pe care îl căutaţi, puteţi folosi facilitatea Search pentru a-l
găsi: alegeţi Start → Search → Files or Folders (sau efectuaţi un clic cu butonul din dreapta al mouse-
ului pe butonul Start şi alegeţi Search).

Explorarea cu My Computer

Explorarea este convenabilă atunci când vreţi doar să aruncaţi o privire pentru a vedea ce aveţi la
dispoziţie, sau atunci când căutaţi ceva, dar nu ştiţi exact cum se numeşte.
Dacă doriţi să faceţi o explorare pe propriul calculator (şi nu şi prin alte calculatoare din reţeaua la
care sunteţi probabil conectat), urmaţi următorii paşi:
1. efectuaţi un dublu clic pe icon-ul My Computer din desktop. Se va deschide o fereastră a lui
My Computer, similară celei din fig. 7.

Fig. 7. Fereastra My Computer.

14
2. efectuaţi un clic pe icon-ul unităţii de disc, în care doriţi să faceţi căutarea, de exemplu
unitatea C şi va apărea o fereastră cu directoarele şi fişierele existente pe unitatea C.
3. în continuare, efectuaţi câte un dublu clic pe icon-urile diferitelor directoare, până ajungeţi la
cel care conţine fişierele sau subdirectoarele pe care le căutaţi. Colţul din stânga sus al barei de
titlu va arăta permanent care este unitatea (de exemplu: C) sau directorul în care vă aflaţi, iar
bara de meniuri conţine meniurile: File, Edit, View, Favotites, Tools, Help.
4. apoi, selectaţi fişierul dorit cu dublu clic, sau un clic cu butonul drept şi selectaţi Open, pentru
deschiderea fişierului.

Explorarea cu Windows Explorer

Windows Explorer oferă încă o metodă de a explora calculatorul propriu, cât şi pe cele din reţea.
Este o combinaţie între My Computer şi My Network Places, dar afişează totul într-o formă
arboreşcentă, ordonată, care nu aglomerează informaţiile pe ecran. Iată cum se foloseşte Windows
Explorer:
1. selectaţi Start → Programs → Windows Explorer sau efectuaţi un clic cu butonul
din dreapta pe opţiunea Start şi apoi selectaţi opţiunea Explore sau efectuaţi un dublu clic pe
icon-ul lui Windows Explorer din desktop şi se va deschide o fereastră Exploring (a unităţii
C) ca în fig. 8. care va afişa într-o structură arboreşcentă toate directoarele (All Folders) de pe
unitatea C, apoi numele fişierelor din directoare, mărimea, tipul, data. Dacă un icon al
directorului este marcat cu semnul + în partea stângă a directorului, înseamnă că directorul
mai conţine şi alte subdirectoare şi pentru a le vedea efectuaţi un clic pe semnul +, iar dacă
semnul + se va transforma în semnul -, înseamnă că directorul respectiv nu mai conţine şi alte
subdirectoare, apoi pentru a strânge icon-ul şi a-i ascunde nivelele inferioare, efectuaţi un clic
pe semnul minus (-).
2. efectuaţi, apoi un dublu clic pe icon-ul directorului, pentru deschiderea lui şi apoi un
dublu clic pe icon-ul fişierului respectiv sau un clic pe butonul drept şi alegeţi Open, pentru a
deschide fişierul respectiv.
3. dacă doriţi o vedere mai în detaliu a directoarelor, fişierelor, selectaţi VIEW din bara
de meniuri şi apoi selectaţi Large Icons, Small Icons, List sau Details.
Astfel, de obicei obiectul (directorul, fişierul) selectat va fi colorat pe un fond întunecat (albastru),
iar numele de sub icon va fi afişat cu litere luminoase pe fond întunecat, de exemplu My Computer.
Pentru a selecta un obiect, efectuaţi clic pe el.

15
Fig. 8. Fereastra Windows Explorer.

Explorarea cu My Network Places

Dacă PC-ul dumneavoastră este legat de alte calculatoare printr-o reţea locală (LAN), puteţi
utiliza icon-ul My Network Places, pentru a explora calculatoarele respective. Paşii sunt:
1. efectuaţi un dublu clic pe icon-ul My Network Places, din desktop. Va apărea fereastra My
Network Places cu o listă a calculatoarelor din grupul dumneavoastră de lucru.
2. pentru a vedea directoarele partajate de pe un anumit calculator, efectuaţi un dublu clic pe
numele acestuia.
3. efectuaţi un dublu clic pe directoarele dorite şi apoi executaţi un dublu clic pe fişierele dorite,
până găsiţi directorul şi fişierul pe care le căutaţi.
Reţineţi că, de fiecare dată când efectuaţi un dublu clic pe un obiect, acesta se deschide într-o nouă
fereastră. Dacă efectuaţi un dublu clic pe icon-ul unui director, următoarea fereastră care apare va conţine
lista fişierelor din directorul respectiv. Dacă efectuaţi un dublu clic pe icon-ul unui fişier, următoarea
fereastră care apare vă va arăta conţinutul fişierului. În orice caz, puteţi reveni şi închide fereastra pe care
aţi deschis-o, efectuând un clic pe butonul de închidere (X), din colţul din dreapta sus al ferestrei.

Manipularea obiectelor (directoare, fişiere)

După ce aţi găsit şi aţi selectat un obiect, puteţi face o mulţime de operaţiuni cu acesta.
Operaţiunile uzuale permise asupra fişierelor şi directoarelor sunt următoarele:
1. crearea directoarelor;
2. copierea, adică copiază directorul sau fişierul în memoria tampon (clipboard);
3. crearea unei scurtături, adică crează un icon în desktop, care permite accesul rapid la
director sau fişier (sau chiar program);
4. decupare (cut), adică mută directorul sau fişierul în memoria tampon (clipboard);
5. ştergere, adică şterge directorul sau fişierul şi (de obicei) îl pune în Recycle Bin;
6. editare, adică deschide un fişier, astfel încât să îi puteţi vedea şi/sau schimba conţinutul;
7. explorare, adică deschide un director (nu un fişier) în Windows Explorer;
8. găsire, adică caută în directorul curent un anumit fişier;
9. deschidere, adică afişează conţinutul directorului sau fişierului pe ecran;
10. deschiderea cu un anumit program, adică deschide un fişier document, (nu un director),
utilizând programul specificat de dumneavoastră;
11. inserare (paste), adică copiază conţinutul memoriei tampon (clipboard) în directorul curent
selectat;
12. imprimare, adică imprimă conţinutul unui document sau fişier de date pe hârtie;
13. proprietăţi, afişează şi permite să modificaţi diferite caracteristici ale obiectului;
14. redenumire, schimbă numele unei fişier sau director.

Crearea directoarelor

După cum aţi văzut , directoarele sunt utile pentru organizarea icon-urilor, inclusiv alte directoare
şi fişiere, în grupuri de obiecte înrudite. Puteţi crea noi subdirectoare în directorul dorit. Paşii sunt:
1. efectuaţi un dublu clic pe icon-ul Windows Explorer, în desktop;
2. selectaţi directorul, căruia îi faceţi un subdirector;
3. mutaţi-vă în partea dreaptă a ecranului într-o zonă liberă şi efectuaţi un clic cu butonul din
dreapta, apărând o fereastră, de unde selectaţi opţiunea New, apoi din fereastra următoare
selectaţi opţiunea Folder (director) şi va apărea icon-ul New Folder, după care daţi un nume
directorului nou şi apoi apăsaţi pe Enter.
Acelaşi lucru puteţi face prin selectarea din bara de meniuri a lui Windows Explorer a comenzii
File → New → Folder, unde va apărea icon-ul unui nou director, iar numele noului director îl daţi la New
Folder şi apoi daţi Enter.
De asemenea, la fel puteţi crea un director, cu ajutorul lui My Computer, parcurgând paşii:
1. efectuaţi un dublu clic pe icon-ul My Computer în desktop;

16
2. efectuaţi un dublu clic pe icon-ul unităţii C;
3. selectaţi din bara de meniuri comanda File → New → Folder, apărând icon-ul noului director,
iar numele noului director îl tastaţi la New Folder şi apoi daţi Enter.
Reamintim, că dacă un icon al directorului este marcat cu semnul +, înseamnă că directorul
respectiv mai conţine şi alte subdirectoare, iar dacă este marcat cu semnul -, înseamnă că directorul
respectiv nu mai conţine şi alte subdirectoare.

Numele fişierelor şi directoarelor

Este preferabil să daţi directoarelor şi fişierelor dumneavoastră nume sugestive, care să vă ajute să
vă daţi seama ce este înăuntrul acestora fără a fi nevoie să le deschideţi. În principiu, un nume de director
sau fişier poate fi orice vă trece prin cap, dar există câteva reguli de care trebuie să ţineţi seama:
- numele nu poate fi mai mare de 255 de caractere, dar, de obicei, acesta are 2, 4, ... 8 caractere
şi se formează prin combinaţii de litere, litere şi cifre, litere, cifre şi caractere speciale, dar
primul caracter este o literă;
- deci numele poate conţine litere, cifre, spaţii şi oricare din următoarele caractere speciale: &, î,
$, =, !, -, {, }, (, ), ă, ş, Î, %, +;
- fiecare director de pe un anumit disc trebuie să aibă un nume unic;
- fiecare fişier dintr-un director trebuie să aibă un nume unic;
- Windows va reţine care sunt litere mari şi care sunt litere mici, dar nu va ţine cont de
diferenţă;
- spaţiile goale contează la atribuirea de nume (de exemplu, numele FISDAT diferă de FIS
DAT, care conţine în plus un spaţiu);
- spaţiile de la începutul şi sfârşitul unui nume de fişier sunt eliminate automat.

Formatarea unei dischete

Windows poate stoca şi recupera fişiere, doar dacă discheta este formatată corect. Formatarea
funcţionează similar marcajelor dintr-o parcare. Fără marcaje, şoferii nu ştiu unde să-şi parcheze maşinile.
Cu marcaje, şoferii ştiu unde să parcheze maşinile.
Atenţie! Formatarea şterge totul de pe o dischetă. De aceea, înainte de a formata o dischetă, aflaţi
dacă este nevoie într-adevăr să fie formatată.
Formatarea are loc astfel:
1. introduceţi discheta în unitatea A a calculatorului;
2. efectuaţi un dublu clic pe icon-ul lui My Computer din desktop;
3. efectuaţi un clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe icon-ul dischetei (Floppy - A), care
trebuie formatată;
4. selectaţi opţiunea Format şi va apărea cutia de dialog Format - Floppy ăA:ş;
5. pentru a începe formatarea dischetei, efectuaţi un clic pe opţiunea Start, din cutia de dialog
Format;
6. în final, efectuaţi un clic pe opţiunea Close.

Copierea şi mutarea obiectelor (fişiere şi directoare)

Adesea veţi dori să copiaţi un obiect dintr-un loc în altul sau să mutaţi un obiect în altă parte. De
exemplu aţi putea dori să copiaţi nişte fişiere de pe unitatea C (hard discul) pe o dischetă din unitatea A.
Aţi putea apoi să păstraţi discheta ca o copie de rezervă a fişierelor originale, să o expediaţi cuiva prin
poştă sau să o copiaţi pe un alt hard disc, acasă sau la birou. Atunci când copiaţi un obiect, creaţi un
duplicat fidel al acestuia. O copie există în locul originar, iar alta într-un alt loc. Atunci când mutaţi un
obiect, ştergeţi obiectul din locul originar şi îl copiaţi într-un nou loc (având în final numai un singur
obiect).
Înainte de a începe să mutaţi obiectele de colo până colo, sau chiar să le ştergeţi, gândiţivă că
mutările şi ştergerile de fişiere vă pot aduce necazurile.
De ce? Pentru că majoritatea programelor se aşteaptă ca fişierele lor de date să se afle într-un
anumit loc. Dacă le mutaţi (sau, mai grav, dacă le stergeţi), programul ar putea să refuze să mai
funcţioneze. Fiţi deci, atent la modul cum efectuaţi mutarea unui fişier, iar dacă nu sunteţi sigur unde aţi

17
mutat un fişier aflat în această situaţie, utilizaţi comanda Start → Search → Files or Folders pentru a
regăsi, apoi mutaţi-l înapoi în locul de unde l-aţi luat.

Copirea şi mutarea prin Clipboard

Clipboard-ul este o zonă în memoria calculatorului care poate stoca temporar un obiect sau o
informaţie.
Această informaţie poate fi o porţiune de text, un fişier sau director, o imagine sau secvenţă
sonoră. După ce informaţia a fost plasată în Clipboard, o puteţi insera (paste) oriunde doriţi. Iată cum se
foloseşte Clipboard-ul pentru a copia sau muta un fişier sau un director:
1. găsiţi şi selectaţi obiectul (obiectele pe care doriţi să îl/le copiaţi sau să îl/le mutaţi (adică directorul,
fişierul sau porţiunea de text);
2. plasaţi obiectul în Clipboard pritr-una din metodele de mai jos:
a) pentru a copia obiectul, alegeţi Edit → Copy din bara de meniuri, sau apăsaţi CTRL+C, sau
efectuaţi un clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe obiect şi alegeţi Copy. O copie a
obiectului va fi plasată în Clipboard, iar obiectul original va rămâne la locul său;
b) pentru a muta obiectul, alegeţi Edit → Cut din bara de meniuri, sau apăsaţi CTRL+X, sau
efectuaţi un clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe obiect şi alegeţi Cut. Obiectul original va
fi plasat în Clipboard şi va dispărea din locul unde se află.
3. selectaţi obiectul în care doriţi să plasaţi conţinutul Clipboard-ului. (Dacă doriţi să plasaţi conţinutul
acestuia în fereastra unui director deschis, efectuaţi un clic pe bara de titlu a ferestrei, nu pe un obiect
din fereastră).
4. alegeţi Edit → Paste din bara de meniuri, sau apăsaţi CTRL+V, sau efectuaţi un clic cu butonul din
dreapta al mouse-ului şi alegeţi Paste.
Clipboard-ul poate fi folosit pentru a copia şi muta nu numai fişiere şi directoare, ci şi texte sau
porţiuni de texte. De exemplu puteţi utiliza Clipboard-ul pentru a copia sau muta porţiuni de text
dintr-o parte a unui document în alta sau dintr-o aplicaţie în alta. Paşii de bază pentru utilizarea
Clipboard-ului sunt mereu aceeaşi. Întâi, selectaţi informaţiile pe care doriţi să le copiaţi sau să le
mutaţi. Apoi, copiaţi (copy) sau decupaţi (cut) informaţiile respective, astfel înccât să ajungă în
Clipboard. În fine, mergeţi în loccul unde doriţi să apară informaţiile şi inseraţi-le (paste) acolo.

Copierea şi mutarea prin metoda Drag-and Drop

Dacă nu doriţi să utilizaţi Clipboard-ul, puteţi utiliza această metodă pentru copieri sau mutări,
astfel:
1. găsiţi şi selectaţi obiectul pe care doriţi să-l copiaţi sau să-l mutaţi;
2. asiguraţi-vă că puteţi vedea şi obiectul (de exemplu, directorul) în care doriţi să plasaţi copia
obiectului selectat:
a) dacă doriţi să copiaţi (copy) obiectul, ţineţi apăsată tasta CTRL şi deplasaţi obiectul, cu ajutorul
mouse-ului, spre destinaţie, ţinând apăsat permanent butonul stâng al mouse-ului până la
destinaţie;
b) dacă doriţi să mutaţi (move) obiectul, ţineţi apăsată tasta ALT şi deplasaţi obiectul, cu ajutorul
mouse-ului, spre destinaţie, ţinând apăsat permanent butonul stâng al mouse-ului până la
destinaţie.

Deplasarea obiectului cu mouse-ul

Puteţi, de asemenea, să faceţi o simplă deplasare, cu mouse-ul, a obiectului dintr-un loc în altul,
fără a ţine apăsată nici-o tastă. În acest caz, Windows va proceda astfel:
a) dacă deplasaţi obiectul spre un alt director de pe aceeaşi unitate de disc, Windows va muta
obiectul în directorul respectiv, trăgând cu butonul stâng al mouse-ului în mod permanent până
pe directorul în care doresc să-l mut;
b) dacă deplasaţi obiectul spre un alt director de pe altă unitate de disc, Windows va copia
obiectul pe unitatea respectivă, tot prin tragere cu mouse-ul. Un mic semn + va apărea lângă
imaginea deplasată de mouse, pentru a arăta că adăugaţi o copie a obiectului la noua destinaţie.

18
Deplasarea obiectului cu butonul din dreapta al mouse-ului

O a treia cale de a copia sau muta un obiect este să-l deplasaţi folosind butonul din dreapta al
mouse-ului, astfel:
a) deplasaţi obiectul, ţinând apăsat butonul drept al mouse-ului, până la noua destinaţie, apoi
eliberaţi butonul;
b) în meniul care apare, efectuaţi un clic pe Copy Here (pentru a-l copia) sau pe Move Here
(pentru a-l muta).

Copierea de fişiere de pe unitatea A în unitatea C sau în alt director şi invers.

Se deschide fereastra Windows Explorer, cu dublu clic pe icon-ul său, se introduce discheta în
unitatea A, se selectează opţiunea Floppy A, apoi se selectează numele fişierului în cauză şi se trage cu
butonul stâng al mouse-ului în mod permanent fişierul selectat până pe unitatea C, sau până pe directorul
în care doriţi să-l copiaţi (de exemplu, My Document), iar la copierea de pe unitatea C în unitatea A la fel
se deschide fereastra Windows Explorer cu dublu clic, pe icon-ul său, se introduce discheta în unitatea
A, se selectează fişierul în cauză şi se trage cu butonul stâng al mouse-ului icon-ul fişierului selectat din
unitatea C, peste icon-ul Floppy A.

Exerciţii rezolvate

1. Care sunt tipurile de meniuri sub Windows şi cum are loc deschiderea lor?

Există trei tipuri de meniuri sub Windows şi modul de deschidere a lor are loc în felul următor:
a) meniul de Start, plasat în bara de task-uri şi se deschide când efectuaţi un clic pe butonul de
Start sau când apăsaţi CTRL+ESC;
b) meniul fix, plasat în bara de meniuri şi apare când selectaţi o opţiune din bara de meniuri a unei
ferestre, iar acest gen de meniu este numit pulldown menu (meniu coborâtor), deoarece se
deschide în jos, ca o jaluzea de la geam sau mai este numit meniu cu o structură arboreşcentă,
deoarece are o structură ca un arbore. Pentru a deschide un meniu fix, efectuaţi un clic în bara de
meniuri pe meniul dorit, de exemplu pe meniul File în bara de meniuri sau apăsaţi ALT+F sau
apăsaţi ALT, apoi săgeţile ← sau → de pe tastatură, pentru a activa meniul dorit, apoi apăsaţi
Enter;
c) meniul de proprietăţi se referă la un obiect anume, iar pentru deschiderea lui efectuaţi un clic cu
butonul din dreapta pe obiectul care vă interesează.

2. Cum are loc selectarea opţiunilor dintr-un meniu?

Dacă utilizaţi mouse-ul selectarea unei opţiuni poate avea loc astfel:
• dacă opţiunea este marcată cu semnul 4, efectuaţi un clic pe opţiune, care va duce la
deschiderea unui submeniu;
• dacă opţiunea nu este marcată cu semnul 4, efectuaţi un clic pe ea care va declanşa
comanda pe care aţi selecta-o.
Dacă preferaţi tastatura:
• dacă opţiunea este marcată cu semnul 4, activaţi-o prin apăsarea tastelor ↓ şi , apoi apăsaţi
tasta → sau tasta acceleratoare asociată opţiunii, ceea ce va duce la deschiderea unui submeniu;
• dacă opţiunea nu este marcată cu semnul 4, apăsaţi tasta acceleratoare asociată opţiunii sau
activaţi-o şi apăsaţi Enter şi se va declanşa comanda pe care aţi selectat-o.

3. Ce veţi întâlni într-un meniu?

Unele opţiuni din meniu pot avea şi alte marcaje decât 4, de exemplu punctele de suspensie (...), care
arată că selectarea opţiunii respective va deschide o cutie de dialog, sau marcaje de tip tastă sau
tastă+tastă, care indică tastele acceleratoare disponibile, cu ajutorul cărora puteţi selecta opţiunea fără a
mai deschide meniul. Un marcaj de tip (a) sau (.), arată că o opţiune este în mod curent selectată sau

19
activată. Selectarea din nou a opţiunii respective o va dezactiva. O opţiune din meniu care este afişată cu
litere gri nu este disponibilă pentru selectare, pentru că nu este aplicabilă la momentul respectiv.

4. Cum are loc revenirea din meniuri?

Revenirea din meniuri are loc în felul următor:


• efectuaţi un clic într-o zonă liberă în afara meniului;
• apăsaţi tasta ESC pentru a închide meniul curent sau pentru revenire la opţiunea
anterioară;
• apăsaţi tasta ALT pentru închiderea a o serie întreagă de meniuri.

5. Ce poate face o anumită opţiune a unui meniu fix?

Atunci când utilizaţi meniurile fixe ale unui program şi nu sunteţi siguri care este efectul unei
anumite opţiuni, activaţi-o şi aruncaţi o privire la bara de stare din partea de jos a ferestrei programului şi
veţi vedea o scurtă descriere a opţiunii marcate luminos în momentul respectiv.

6. Precizaţi modalităţile concrete de creare a unui dosar sau director.


Paşii sunt următorii:
a) Se procedează astfel:
1. efectuaţi dublu clic pe icon-ul Windows Explorer din Desktop;
2. selectaţi directorul căruia îi faceţi un subdirector (dacă este cazul);
3. mutaţi-vă în partea dreaptă a ecranului, într-o zonă liberă şi executaţi un clic cu butonul
din dreapta apărând o fereastră de unde selectaţi opţiunea New, apoi din fereastra următoare
selectaţi opţiunea Folder (director) şi va apărea icon-ul New Folder, după care tastaţi
numele directorului nou şi apoi apăsaţi Enter;
b) puteţi realiza acelaşi lucru selectând din bara de meniuri a lui Windows Explorer a
comenţii File→New→Folder, unde va apărea icon-ul unui nou director cu numele
New Folder. Acesta trebuie înlocuit cu numele pe care doriţi să-l daţi directorului
respectiv, după care apăsaţi Enter;
c) o altă metodă de a crea un nou director este:
1. efectuaţi dublu clic pe icon-ul My Computer în desktop;
2. efectuaţi dublu clic pe icon-ul unităţii C;
3. selectaţi din nou din bara de meniuri comanda File→New→Folder, tastaţi numele
directorului în locul lui New Folder şi apăsaţi Enter.
7. Care este modalitatea corectă de a găsi un director sau fişier după nume?
Paşii sunt următorii:
1. selectaţi Start→Search→All Files or Folder sau un clic cu butonul din dreapta al
mouse-ului pe butonul Start şi selectaţi Search...;
2. selectaţi opţiunea NAME & LOCATION, iar în caseta de dialog NAMED
selectaţi numele directorului sau fişierului, apoi, în caseta de dialog LOOK IN trebuie
să apară locul unde să se efectueze căutarea directorului sau fişierului dorit (de
exemplu unitatea C:)
3. dacă doriţi să se caute şi subdirectoarele, atunci bifaţi opţiunea INCLUDE
SUBFOLDERS;
4. efectuaţi clic pe Find Now şi aşteptaţi până când apar numele care corespund
criteriilor de căutare;
5. apoi, pentru a deschide directorul sau fişierul găsit, efectuaţi dublu clic cu butonul
primar (din stânga) pe icon-ul directorului sau fişierului, sau un singur clic pe butonul
secundar (din dreapta) şi selectaţi Open.
8. Precizaţi modul de formatare a unei dischete.
Formatarea are loc astfel:
1. introduceţi dischete în unitatea A a calculatorului;
2. efectuaţi un dublu clic pe icon-ul lui My Computer din desktop;
3. efectuaţi un clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe icon-ul dischetei (Flopy-
A)care trebuie formatată;

20
4. selectaţi opţiunea Format şi va apărea cutia de dialog Format-FloppyăA:ş;
5. pentru a începe formatarea dischetei, efectuaţi un clic pe opţiunea Start, din cutia
de dialog Format;
6. în final, efectuaţi un clic pe opţiunea CLOSE.
9. Precizaţi modul de deschidere a unui fişier pe ecran de pe unitatea C.
Paşii sunt următorii:
1. se lansează Windows Explorer, cu dublu clic pe icon-ul său, apoi se selectează fişierul
în cauză, după care se apasă Enter;
sau:
2. se lansează Windows Explorer, cu dublu clic pe icon-ul său;
2 3. se deschide fişierul respectiv, cu dublu clic pe icon-ul său; sau se selectează fişierul în
cauză şi se apasă butonul din dreapta al mouse-ului, după care se alege opţiunea OPEN
din fereastra deschisă anterior, iar pe ecran va apărea conţinutul fişierului respectiv.
10. Exemplificaţi modul de explorare cu My Computer.
Paşii sunt următorii:
1. efectuaţi un dublu clic pe icon-ul My Computer din desktop, deschizându-se
fereastra My Computer;
2. efectuaţi un dublu clic pe icon-ul unităţii de disc, în care doriţi să faceţi căutarea, de
exemplu unitatea C şi va apărea o fereastră cu directoare şi fişiere existente pe unitatea
C;
3. efectuaţi câte un dublu clic pe icon-urile diferitelor directoare, până ajungeţi la cel
care conţine fişierele sau subdirectoarele pe care le căutaţi. Colţul din stânga sus al
barei de titlu va arăta permanent care este unitatea (de exemplu C) sau directorul în
care vă aflaţi, iar bara de meniuri conţine meniurile: File, Edit, View, Help;
4. apoi, selectaţi fişierul dorit cu dublu clic, sau clic cu butonul drept şi selectaţi
OPEN, pentru deschiderea fişierului.

11. Precizaţi modul de copiere şi mutare prin Clipboard a directoarelor, fişierelor sau porţiunilor de text?
Paşii sunt următorii:
1. găsiţi şi selectaţi directorul, fişierul sau porţiunea de text pe care doriţi să le copiaţi sau mutaţi;
2. plasaţi directorul, fişierul sau porţiunea de text în Clipboard pritr-una din metodele de mai jos:
a) pentru a copia directorul, fişierul sau porţiunea de text selectaţi, Edit → Copy din bara de
meniuri, sau apăsaţi CTRL+C, sau efectuaţi un clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe
obiect şi alegeţi Copy. O copie a obiectului va fi plasată în Clipboard, iar obiectul original va
rămâne la locul său;
b) pentru a muta directorul, fişierul sau porţiunea de text, selectaţi Edit → Cut din bara de meniuri,
sau apăsaţi CTRL+X, sau efectuaţi un clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe obiect şi
alegeţi Cut. Obiectul original va fi plasat în Clipboard şi va dispărea din locul unde se află;
3. selectaţi obiectul în care doriţi să plasaţi conţinutul Clipboard-ului (dacă doriţi să plasaţi
conţinutul acestuia în fereastra unui director deschis, efectuaţi un clic pe bara de titlu a ferestrei,
nu pe un obiect din fereastră, iar în cazul porţiunii de text deplasaţi cursorul în locul unde doriţi să
apară porţiunea de text din cadrul documentului respectiv).
4. selectaţi Edit → Paste din bara de meniuri, sau apăsaţi CTRL+V, sau efectuaţi un clic cu butonul
din dreapta al mouse-ului şi alegeţi Paste.

12. Care este modul de copiere şi mutare prin metoda Drag-and-Drop?

Dacă nu doriţi să utilizaţi Clipboard-ul, puteţi utiliza această metodă pentru copieri sau mutări, astfel:
1. găsiţi şi selectaţi directorul, fişierul sau porţiunea de text pe care doriţi să le copiaţi sau să le
mutaţi;
2. asiguraţi-vă că puteţi vedea şi obiectul (de exemplu, directorul) în care doriţi să plasaţi copia
obiectului selecta(de exemplu, fişierul):
a) dacă doriţi să copiaţi (copy) obiectul, ţineţi apăsată tasta CTRL şi deplasaţi obiectul, cu ajutorul
mouse-ului, spre destinaţie, ţinând apăsat permanent butonul stâng al mouse-ului până la
destinaţie;

21
b) dacă doriţi să mutaţi (move) obiectul, ţineţi apăsată tasta ALT şi deplasaţi obiectul, cu ajutorul
mouse-ului, spre destinaţie, ţinând apăsat permanent butonul stâng al mouse-ului până la
destinaţie.

13.Care este modalitatea de copiere sau mutare a obiectelor cu butonul din dreapta al mouse-ului?
Paşii sunt următorii:
a) deplasaţi obiectul, ţinând apăsat butonul drept al mouse-ului, până la noua destinaţie, apoi
eliberaţi butonul;
b) în meniul care apare, efectuaţi un clic pe Copy Here (pentru a-l copia) sau pe Move Here
(pentru a-l muta).

14. Precizaţi modalitatea de copiere de fişiere de pe unitatea A în unitatea C sau în alt director şi invers?

1. se deschide fereastra Windows Explorer, cu dublu clic pe icon-ul său;


2. se introduce discheta în unitatea A, se selectează opţiunea Floppy A;
3. se selectează numele fişierului în cauză şi se trage cu butonul stâng al mouse-ului în mod
permanent fişierul selectat până pe unitatea C, sau până pe directorul în care doriţi să-l copiaţi
(de exemplu, My Document), iar la copierea de pe unitatea C în unitatea A la fel se
procedează:
1. se deschide fereastra Windows Explorer cu dublu clic, pe icon-ul său;
2. se introduce discheta în unitatea A, se selectează fişierul în cauză;
3. se trage cu butonul stâng al mouse-ului icon-ul fişierului selectat din unitatea C, peste icon-ul
Floppy A.

Exerciţii propuse

1. Precizaţi modul de instalare a unui program pe PC-ul dvs?


2. Care sunt modalităţile de lansare a unui program?
3. Care sunt modalităţile de închidere normală a unui program?
4. Cum are loc închiderea forţată a unui program care se comportă necorespunzător?
5. Cum are loc manevrarea ferestrelor (mutarea unei ferestre, în cazul în care acoperă ceva ce doriţi să
vedeţi, redimensionarea unei ferestre făcând-o mai îngustă, mai lată, mai înaltă sau mai scurtă,
minimizarea, maximizarea sau restaurarea unei ferestre la dimensiunile anterioare maximizării)?
6. Definiţi barele de defilare şi modul lor de utilizare?
7. Definiţi cutiile de dialog şi modul lor de utilizare, cu exemple practice?
8. Definiţi modul de utilizare a barelor de instrumente STANDARD şi FORMATING, din cadrul
ferestrelor editoarelor de texte şi procesoarelor de calcul tabelar, cu exemple practice?
9. Definiţi fişierul şi directorul sub Windows ?
10. Care sunt tipurile de informaţii pe care le poate stoca un fişier?
11. Care sunt paşii pentru utilizarea unui obiect (director, fişier)?
12. Care sunt metodele pentru a găsi un obiect (director, fişier) pe calculator?
13. Care sunt paşii pentru a explora cu Windows Explorer?
14. Precizaţi modul de deschidere a unui fişier pe ecran de pe unitatea C, utilizând varianta
START→PROGRAMS→WINDOWS
EXPLORER?
15. Care sunt operaţiunile pentru manipularea obiectelor (directoare, fişiere)?
16. Care sunt regulile sintactice pentru atribuirea de nume fişierelor şi directoarelor?
17. Aveţi un fişier denumit FISSTUD, copiaţi-l şi mutaţi-l prin Clipboard, utilizând toate metodele
cunoscute?
18. Aveţi o porţiune de text a unui document introdus la calculator, copiaţi-o prin metodele cunoscute,
prin Clipboard?
19. Aveţi un fişier denumit FISSTUD, copiaţi-l şi mutaţi-l prin Clipboard, utilizând metoda Drag-and-
Drop, de pe unitatea A pe unitatea C şi invers?
20. Aveţi un fişier denumit FISSTUD, deplasaţi sau mutaţi acest fişier spre un alt director de pe aceiaşi
unitate de disc sau copiaţi acest fişier în alt director de pe altă unitate de disc?

22
21. Aveţi un fişier denumit FISSTUD, copiaţi-l şi mutaţi-l de pe un director pe alt director al unităţii C,
utilizând butonul drept al mouse-ului?
22. Aveţi creat un fişier privind evidenţa personalului denumit FISPERS, se cere să copiaţi fişierul
respectiv de pe unitatea A în unitatea C sau în My Document şi invers?
23. Precizaţi modul de redenumire a obiectelor (directoare, fişiere)?
24. Precizaţi modalităţile de deschidere a fişierelor, programelor şi a documentelor de tip text?

Lucrarea nr. 4

Redenumirea obiectelor (directoarelor, fişierelor)

Uneori doriţi să schimbaţi numele unui obiect deoarece l-aţi tastat eronat prima dată sau, pur şi
simplu, pentru că aţi găsit un nume mai bun. Pentru a schimba numele unui obiect, parcurgeţi paşii:
1. găsiţi şi selectaţi obiectul pe care doriţi să-l redenumiţi;
2. efectuaţi un clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe obiectul respectiv şi apoi pe Rename
sau selectaţi File → Rename, din bara de meniuri, sau efectuaţi un clic pe numele pe care
doriţi să-l schimbaţi. Un dreptunghi va apărea în jurul numelui obiectului şi întregul nume va
fi selectat (marcat);
3. pentru a înlocui complet numele existent introduceţi-l pe cel nou (întâi ştergeţi numele existent
cu tasta Delete sau Backspace şi apoi tastaţi numele nou).

Deschiderea fişierelor, programelor şi a documentelor de tip text.

Cel mai obişnuit lucru care se poate face cu un fişier este deschiderea lui. Ce se întâmplă când
deschideţi fişierul, depinde, desigur, de tipul de informaţii pe care acesta le conţine. De exemplu, dacă

23
este vorba de un program de editare de text, cum ar fi MicroSoft Word, programul se va lansa în
execuţie. Dacă este vorba de un document de tip text, se va lansa programul de editare de text asociat,
care va deschide documentul respectiv într-o fereastră.
Cea mai uşoară metodă de a deschide un fişier este să efectuaţi un dublu clic pe el în fereastra de
exploatare sau în desktop. Puteţi, de asemenea, să selectaţi fişierul, să efectuaţi un clic pe butonul din
dreapta al mouse-ului şi să alegeţi Open din meniu sau puteţi să selectaţi fişierul şi să alegeţi comanda
File → Open din bara de meniuri.
Uneori veţi dori să aruncaţi doar o privire rapidă asupra unui document, fără a mai încărca
programul care l-a creat. Pentru aceasta selectaţi fişierul, apoi efectuaţi un clic cu butonul din dreapta al
mouse-ului şi alegeţi Quik View, sau alegeţi File → Quik View din bara de meniuri, iar pentru a afişa o
imagine mărită, pe întreaga pagină a documentului, alegeţi comanda View → Page View din bara de
meniuri, iar imaginea mărită va fi afişată în fereastra Quik View, după care alegeţi din nou View → Page
View, pentru a reveni la mărimea normală a imaginii.

}tergerea obiectelor (directoare, fişiere)

Atunci când nu mai aveţi nevoie de un obiect, îl puteţi şterge. Deoarece, ştergerea fişierelor şi
directoarelor este o acţiune destul de periculoasă, Windows oferă o plasă de siguranţă, numită Recycle
Bin (coşul de gunoi), în desktop. Obiectele şterse rămân în coş până când îl goliţi (la fel cum resturile
menajere rămân în coşul de gunoi până când îl goliţi). Unele obiecte şterse nu pot fi puse în coş.
Dacă Windows nu poate recupera ceva ce aveţi de gând să ştergeţi, vă va anunţa şi vă va da o
şansă să vă răzgândiţi. Gândiţi-vă bine înainte de a decide să ştergeţi ceva. Niciodată să nu ştergeţi un
fişier de date de care are nevoie un program, niciodată să nu ştergeţi un program pe care îl mai foloseşte şi
altcineva. Dacă ştergeţi ceva din greşeală, ar trebui să-l recuperaţi din coş cât mai repede.
Apropo, puteţi şti în orice moment dacă coşul este gol sau nu. Când este gol, arată astfel:

Când nu este gol, conţine hârtii mototolite şi arată astfel:

Urmaţi paşii de mai jos, pentru a şterge obiectele şi a le pune în coş:


1. găsiţi şi selectaţi obiectul de şters;
2. efectuaţi una din următoarele acţiuni:
a) plasaţi obiectul în coş prin metoda Drag-and-Drop;
b) apăsaţi tasta Delete şi Enter sau efectuaţi un clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe obiect şi
alegeţi Delete, sau alegeţi File → Delete din bara de meniuri;
3. dacă sunteţi întrebat şi dacă sunteţi sigur că doriţi să ştergeţi obiectul, alegeţi Yes sau No (dacă v-aţi
răzgândit).

Utilizarea coşului de gunoi (Recycle Bin).

Puteţi utiliza coşul de gunoi pentru a recupera obiectele şterse (operaţie opusă ştergerii) sau pentru
a le şterge definitiv. Pentru a deschide coşul, efectuaţi un dublu clic pe el, ca pe orice alt icon,

24
deschizându-se fereastra Recycle Bin (Figura 9), care conţine câteva obiecte şterse temporar. Această
fereastră funcţionează la fel ca orice altă fereastră care afişează directoare şi fişiere.
Operaţiunile pe care le puteţi face cu fereastra sunt:
1. pentru a recupera fişierele şterse şi a le plasa în locurile lor iniţiale, selectaţi-le. Apoi efectuaţi un clic
pe butonul din dreapta al mouse-ului şi alegeţi Restore, sau alegeţi File → Restore din bara de
meniuri;
2. pentru a recupera fişiere şterse şi a le plasa în ce locuri doriţi, selectaţi-le. Apoi găsiţi locul unde doriţi
ca ele să reapară şi deplasaţi-le acolo cu mouse-ul;
3. pentru a şterge definitiv obiectele din coş şi de pe disc, selectaţi-le. Apoi, efectuaţi un clic cu butonul
din dreapta al mouse-ului şi alegeţi Delete, sau alegeţi File → Delete din bara de meniuri şi în final
alegeţi Yes.
4. pentru a şterge definitiv toate obiecte din coş, dintr-o dată, efectuaţi un clic cu butonul din dreapta al
mouse-ului pe icon-ul coşului din desktop şi alegeţi Empty Recycle Bin, sau alegeţi File → Empty
Recycle Bin din bara de meniuri a ferestrei Recycle Bin. Alegeţi Yes pentru a lansa operaţiunea de
ştergere.
5. pentru a recupera cele mai noi apariţii în coş şi a le plasa în locurile lor iniţiale, alegeţi Edit →Undo
Delete din bara de meniuri.

Fig. 9. Fereastra Recycle Bin

Cum se lansează în execuţie un program

Vom prezenta mai jos diverse metode de lansare în execuţie a unui program pe PC, începând cu
cea mai simplă metodă şi avansând spre cele mai complicate:
1. aruncaţi o privire la bara de task-uri şi dacă vedeţi acolo icon-ul programului dorit, efectuaţi un clic pe
el, iar programul se va lansa în propria sa fereastră, după cum arată exemplul din figura 2 (Structura
ferestrei MicroSoft Word);
2. dacă vedeţi icon-ul programului dorit în desktop, efectuaţi un dublu clic pe el, iar programul se va
lansa în propria sa fereastră;
3. efectuaţi un clic pe butonul Start şi alegeţi Programs, apoi alegeţi numele programului dorit
(MicroSoft Word);
4. dacă toate cele de mai sus se dovedesc ineficiente, încercaţi să utilizaţi Find din Start, pentru a
localiza programul;
5. dacă doriţi doar să exploraţi sistemul pentru a vedea ce programe aveţi la dispoziţie, utilizaţi tehnica
de explorare din Windows Explorer sau My Computer;
6. dacă ştiţi exact poziţia de pe disc şi numele unui program, dar nu-i puteţi găsi icon-ul, alegeţi Start →
Run, apoi tastaţi calea şi numele fişierului executabil al programului pe care doriţi să-l lansaţi.

25
Modul de utilizare a unui program

Bara de meniuri din interiorul ferestrei unui program este mică pentru program. Există totuşi
câteva comenzi de meniu, care se aplică în majoritatea programelor pe care le puteţi să le studiaţi încă de
la primul contact cu programul:
• pentru a imprima documentul aflat în fereastra programului selectaţi File → Print din bara de
meniuri. Completaţi cutia de dialog care apare;
• pentru a crea un nou document, alegeţi File → New din bara de meniuri a programului;
• pentru a obţine informaţii ajutătoare despre programul pe care îl folosiţi, alegeţi Help din bara de
meniuri a programului. În general, puteţi alege Help → Contents pentru a ajunge la cuprins sau
alegeţi Help → Search pentru a ajunge la indexul sistemului Help al programului. Pentru a ieşi din
sistemul Help, efectuaţi un clic pe butonul de închidere (X) al ferestrei Help (nu al ferestrei
programului).
• pentru a salva ceea ce aţi creat cu ajutorul programului, alegeţi:
a) File → Save As..., pentru salvarea fişierelor nou create;
b) File → Save, pentru salvarea modificărilor într-un fişier deja existent;
După aceea completaţi cutia de dialog care apare.
• pentru a anula o acţiune recentă, alegeţi Edit → Undo, din bara de meniuri a programului;
• pentru a închide documentul aflat la un moment dat în fereastra programului, alegeţi File → Close din
bara de meniuri. Documentul va fi îndepărtat de pe ecran, dar fereastra programului va rămâne
disponibilă;
• pentru a deschide un document existent pe care l-aţi creat şi salvat cu programul, alegeţi File → Open
din bara de meniuri. Alegeţi numele fişierului dorit din cutia de dialog Open care apare;
• pentru a părăsi programul, alegeţi File → Exit din bara de meniuri, sau efectuaţi un clic pe butonul de
închidere (X) din colţul din dreapta sus al ferestrei programului. Atât documentul, cât şi programul
vor fi îndepărtate de pe ecran.
Reţineţi că puteţi încerca aceste tehnici cu practic orice program pe care îl puteţi lansa.

Crearea scurtăturilor pentru programele frecvent utilizate

Uneori este convenabil să puteţi lucra cu un fişier, un director, sau program (limbaj de
programare, procesor de calcul tabelar, editor de texte), din orice loc, nu doar din poziţia sa curentă.
Pentru aceasta, puteţi să creaţi o scurtătură (shortcut) către obiectul respectiv şi apoi să utilizaţi icon-ul
scurtăturii ca pe orice alt icon. Scurtăturile se comportă exact ca şi obiectele pe care le reprezintă. Puteţi
plasa scurtăturile în desktop sau în orice alt director.
Reţineţi că scurtăturile sunt doar legături (links) sau indicatoare către obiect. Ele nu sunt de fapt
totuna cu obiectul însuşi şi nu ocupă mult spaţiu pe disc. Dacă ştergeţi o scurtătură, obiectul pentru care a
fost creată va rămâne pe disc, fără a fi afectat. Pentru a afla dacă un obiect este o scurtătură, priviţi cu
atenţie icon-ul său. Icon-urile scurtăturilor arată la fel ca şi icon-urile obişnuite, dar au o micuţă săgeată
caracteristică în colţul din stânga jos. Adesea, numele lor include cuvintele Shortcut to... (Scurtătură
pentru...).

Crearea unei scurtături pentru un icon pe care îl puteţi vedea

Pentru a crea rapid o scurtătură pentru obiecte aflate în fereastra curentă (sau în desktop), selectaţi
obiectul respectiv. Apoi, fie efectuaţi un clic cu butonul din dreapta al mouse-ului şi alegeţi Create
Shortcut, fie alegeţi File → Create Shortcut din bara de meniuri şi veţi obţine un nou icon, cu numele
Shortcut to..., în acelaşi loc ca şi icon-urile originale. Apoi, puteţi redenumi scurtătura, o puteţi muta,
copia sau şterge, ca pe orice icon.
Astfel, pentru a muta icon-ul în desktop, ţineţi apăsat permanent butonul din stânga al mouse-ului
pe obiectul selectat şi-l mutaţi la opţiunea Desktop a ferestrei Exploring a unităţii C, ceea ce presupune
ca anterior să deschideţi fereastra aceasta, efectuând un dublu clic pe icon-ul Windows Explorer.

Utilizarea metodei Drag-and-Drop pentru a crea scurtături

26
Metoda Drag-and-Drop este una dintre cele mai flexibile facilităţi din Windows. Pentru a crea o
scurtătură prin această metodă procedaţi în felul următor:
1. găsiţi şi selectaţi obiectul pentru care doriţi să creaţi scurtătura;
2. găsiţi locul unde doriţi să apară scurtătura. De exemplu dacă doriţi să creaţi o scurtătură în desktop,
asiguraţi-vă că puteţi vedea vreo zonă liberă în desktop. Dacă doriţi să plasaţi o scurtătură într-un
director, deschideţi directorul respectiv;
3. ţineţi apăsat butonul secundar (drept) al mouse-ului şi efectuaţi o deplasare a obiectului selectat spre
locul unde doriţi să apară scurtătura, apoi eliberaţi butonul;
4. efectuaţi un clic pe Create Shortcut(s) Here, în meniul de proprietăţi care apare.

O metodă inteligentă de imprimare a documentelor

Ca şi multe alte activităţi din Windows şi imprimarea se poate face în numeroase moduri. Cea mai
obişnuită metodă este să alegeţi File → Print din bara de meniuri a programului, pentru a imprima
documentul afişat în momentul respectiv în fereastra programului.
De asemenea, puteţi imprima direct din desktop:
1. găsiţi şi selectaţi documentul de imprimat;
2. apoi, efectuaţi una dintre următoarele operaţiuni:
• efectuaţi un clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe document şi alegeţi Print, sau alegeţi
File → Print din bara de meniuri a programului;
• efectuaţi un dublu clic pe My Computer în desktop, apoi încă unul pe grupul Printers. Veţi
vedea fereastra Printers, care, dacă aţi selectat View → Large Icons va arăta ca în fig. 10. Acum
deplasaţi documentul dorit spre icon-ul imprimantei pe care doriţi să o utilizaţi.
3. dacă sunteţi întrebat dacă vă convine să se imprime mai multe fişiere, efectuaţi un clic pe Yes în caz
afirmativ sau pe No, dacă doriţi să nu mai efectuaţi imprimarea.
Veţi vedea, pe ecran, câteva mesaje şi un icon reprezentând o imprimantă, în partea din dreapta a
barei de task-uri. După o scurtă aşteptare, documentul dumneavoastră va fi imprimat.

Fig. 10. Fereastra Printers.

Deschiderea unui document

Dacă aţi creat şi aţi salvat un document, aveţi la dispoziţie mai multe metode pentru a redeschide
documentul respectiv:

27
1. efectuaţi un clic pe butonul Start şi alegeţi Documents. Dacă vedeţi numele documentului pe care
doriţi să-l redeschideţi, efectuaţi un clic pe numele său;
2. utilizaţi tehnicile de găsire sau explorare (Windows Explorer sau My Computer) prezentate la
găsirea sau explorarea obiectelor, pentru a localiza icon-ul documentului, apoi efectuaţi un dublu clic
pe el;
3. lansaţi programul pe care l-aţi utilizat pentru a crea documentul şi alegeţi File → Open din bara de
meniuri. Alegeţi documentul dorit din cutia de dialog care apare.

Mărirea şi micşorarea imaginilor

Uneori veţi dori să măriţi sau să micşoraţi (să redimensionaţi) o parte a unei imagini. Această
operaţie se efectuează la fel ca pentru o fereastră:
1. selectaţi porţiunea dorită (vor apărea un chenar şi punctele de modificare a selecţiei);
2. mutaţi cursorul mouse-ului până la un punct de modificare, situaţie în care cursorul capătă forma unei
săgeţi cu două capete;
3. trageţi cu ajutorul mouse-ului punctul de sus în jos, punctul de pe latură spre stânga şi spre dreapta,
sau punctul din colţ în orice direcţie (inclusiv pe diagonală). Imaginea va fi redesenată cu noua
mărime şi formă.

Copierea şi mutarea unei imagini

Copierea sau mutarea unei porţiuni de imagine este similară copierii sau mutării unei porţiuni de
text. Pentru a copia sau muta prin Clipboard:
1. selectaţi zona de copiat sau mutat (aveţi grijă să precizaţi dacă selecţia trebuie să fie opacă sau
transparentă);
2. pentru a copia selecţia în Clipboard, alegeţi Edit → Copy (CTRL+C).
Pentru a muta selecţia în Clipboard, alegeţi Edit → Cut (CTRL+X);
3. dacă doriţi să inseraţi imaginea selectată în alt document sau program, deschideţi documentul sau
programul respectiv şi poziţionaţi punctul de inserare;
4. alegeţi Edit → Paste (CTRL+V). Imaginea copiată sau mutată va apărea (în Paint, o veţi găsi în
colţul din stânga sus al zonei documentului). La nevoie, utilizaţi metoda drag-and-drop pentru a
repoziţiona imaginea.
Pentru a copia sau muta o imagine utilizând metoda drag-and-drop, parcurgeţi paşii:
1. selectaţi zona de copiat sau de mutat (dacă nu este deja selectată). Asiguraţi-vă că aţi ales opţiunea
care vă trebuie: opac sau transparent;
2. mutaţi cursorul mouse-ului în interiorul chenarului din linii punctate, până când devine o săgeată cu
patru capete;
3. pentru a copia selecţia, ţineţi apăsată tasta CTRL până la locul dorit unde efectuaţi copierea, iar
pentru a muta selecţia, deplasaţi-o cu mouse-ul, ţinând butonul stâng apăsat, până la locul dorit.

Metodă uşoară pentru capturarea imaginilor

Clipboard-ul Windows vă oferă o metodă uşoară de capturare de imagini. Pentru a copia o


imagine de pe ecran în Clipboard, aduceţi imaginea dorită pe ecran, apoi apăsaţi pe tasta Print Screen
(pentru a captura întregul ecran) sau ALT+Print Screen (pentru a captura doar fereastra activă). Acum
copiaţi conţinutul Clipboard-ului într-un document, de exemplu, deschideţi documentul care ar trebui să
conţină imaginea capturată de pe ecran, efectuaţi un clic în locul unde doriţi să apară imaginea, apoi
alegeţi Edit Paste.

Personalizarea elementelor pe care le puteţi vedea în desktop

Dacă puteţi vedea un obiect în desktop sau într-o fereastră, sunt şanse mari să-l puteţi personaliza.
Paşii sunt:
1. efectuaţi un clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe obiect şi alegeţi Properties din meniul de
proprietăţi. Figura 11 prezintă cutia de dialog Display Properties, care apare dacă efectuaţi un clic cu
butonul din dreapta al mouse-ului într-o zonă liberă din desktop şi alegeţi Properties;

28
2. efectuaţi un clic pe tab-ul proprietăţii care vă interesează;
3. vizualizaţi şi modificaţi proprietăţile după necesităţi, iar pentru a aplica modificările făcute până în
momentul curent, efectuaţi un clic pe butonul Apply (opţional);
4. la sfârşitul vizualizării sau modificării proprietăţilor, puteţi face una dintre următoarele operaţiuni
pentru a închide cutia de dialog:
• pentru a accepta modificările, efectuaţi un clic pe OK;
• pentru a anula modificările efectuate după ultima selectare a lui OK sau Apply,
efectuaţi un clic pe Cancel.

Fig. 11. Cutia de dialog Display Properties.

Utilizarea programului Control Panel

Control Panel oferă, la rândul său, numeroase metode de personalizare a sistemului Windows
XP. Pentru a lansa programul selectaţi Start → Settings → Control Panel sau efectuaţi un dublu clic pe
My Computer, în desktop, apoi altul pe icon-ul Control Panel.
După ce aţi deschis fereastra Control Panel, efectuaţi un dublu clic pe orice icon pentru a
deschide cutia de dialog sau fereastra Properties asociată ei, apoi procedaţi astfel:
• dacă apare o cutie de dialog Properties, urmaţi paşii 2 până la 4 din secţiunea precedentă
(personalizarea elementelor);
• dacă aţi efectuat un dublu clic pe icon-ul Fonts sau pe Printers, va apărea încă o fereastră cu icon-uri.
Pentru a lucra cu un icon, efectuaţi un clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe el şi selectaţi
Properties, sau efectuaţi un clic pe icon şi selectaţi opţiunile corespunzătoare din meniul File sau
View sau efectuaţi un dublu clic pe icon pentru a-l deschide.
Principalele opţiuni din Control Panel sunt:
• Date/Time: vă permite să vedeţi data şi ora şi să selectaţi un fus orar;
• Display: vă permite să selectaţi culoarea de fond pentru desktop, programele de menajare a ecranului
(screen savers), schemele de culori, paleta de culori, rezoluţia ecranului, mărimea fontului şi tipul de
ecran (personalizarea ecranului).
• Fonts: vă oferă posibilitatea de a instala/elimina fonturi True Type, precum şi de a vedea şi imprima
diferite fonturi.

Personalizarea ecranului cu ajutorul cutiei de dialog Display Properties

Puteţi personaliza cu uşurinţă culorile şi alte caracteristici ale ecranului dumneavoastră. Toate
proprietăţile ecranului sunt controlate printr-o singură cutie de dialog, care se deschide astfel:

29
• efectuaţi un clic cu butonul din dreapta al mouse-ului într-o zonă liberă din desktop şi selectaţi
Properties, sau:
• efectuaţi un clic pe butonul Start, selectaţi Setting → Control Panel, apoi efectuaţi un dublu clic pe
icon-ul Display şi va apărea cutia de dialog Display Properties.

Personalizarea culorilor ecranului

Pentru a personaliza culorile ecranului:


1. efectuaţi un clic pe tab-ul Appearance din cutia de dialog Display Properties;
2. alegeţi o schemă de culori din lista de sub Scheme, ferestrele de preafişare de deasupra listei vă oferă
un exemplu, permiţându-vă să vedeţi cum vor arăta diferitele ferestre cu schema de culori pe care aţi
selectat-o;
3. pentru a personaliza mai departe schema selectată, selectaţi un obiect pe care doriţi să-l coloraţi, din
lista Item sau efectuaţi un clic pe porţiunea respectivă din fereastra de preafişare. Apoi, selectaţi
oricare dintre opţiunile Size (mărime) şi/sau Color (culoare) de lângă obiectul selectat;
4. dacă obiectul conţine text, puteţi selecta, de asemenea, şi un font (Font), dimensiunea sa (Size),
culoarea (Color), precum şi opţiunile Bold(B) sau Italic(I);
5. repetaţi paşii 3 şi 4 pentru a colora oricâte obiecte doriţi;
6. pentru a păstra noua schemă de culori pentru o utilizare ulterioară, selectaţi Save As... şi daţi-i un
nume;
7. pentru a aplica schema de culori şi a reveni în desktop, selectaţi OK.
Din cutia de dialog Display Properties, puteţi selecta schimbarea culorilor şi fonturilor unice.
Personalizarea culorii desktop-ului

Desktop-ul este zona cea mare în care se află toate icon-urile şi ferestrele. În mod normal, ele este
colorat simplu, fără modele. Dacă doriţi, îi puteţi aplica un model sau puteţi pune chiar o imagine (numită
Wallpaper-tapet) în el. Procedeul este următorul:
1. deschideţi cutia de dialog Dialog Properties şi selectaţi butonul Background:
• pentru a impune un model pentru fundal, alegeţi-vă modelul preferat din lista Pattern. Dacă doriţi să
schimbaţi şi culoarea fundalului, efectuaţi un clic pe butonul Appearance, alegeţi Desktop din lista
Item, apoi selectaţi culoarea dorită;
• pentru a aplica un tapet pe ecran, alegeţi o opţiune din lista Wallpaper (dacă alegeţi o imagine mică,
veţi dori probabil să alegeţi şi Tile, pentru a cere umplerea ecranului cu imaginea respectivă,
multiplicată astfel încât să acopere întregul desktop);
2. selectaţi OK pentru a reveni în desktop.

Exerciţii rezolvate

1. Precizaţi modalităţile de ştergere a unui director sau fişier?


Paşii sunt următorii:
1. se deschide fereastra Windows Explorer, cu dublu clic pe icon-ul său;
2. se selectează directorul sau fişierul de şters din unitatea C;
3. se apasă pe tasta Delete şi pe tasta Enter, pentru a confirma ştergerea directorului sau fişierului în
cauză sau se selectează File → Delete din bara de meniuri şi în final se selectează opţiunea Yes;
sau:
1. găsiţi şi selectaţi obiectul de şters;
2. efectuaţi una din următoarele acţiuni:
a) plasaţi obiectul în coş prin metoda Drag-and-Drop;
b) apăsaţi tasta Delete şi Enter sau efectuaţi un clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe
obiect şi alegeţi Delete, sau alegeţi File → Delete din bara de meniuri;
3. alegeţi Yes sau No.

2. Care este modul de creare a scurtăturilor în desktop pentru programele frecvent utilizate?
Paşii sunt următorii:

30
1. se deschide fereastra Windows Explorer, cu dublu clic pe icon-ul său;
2. se selectează icon-ul programului respectiv;
3. efectuaţi un clic cu butonul din dreapta al mouse-ului şi alegeţi Create Shortcut, sau alegeţi
File → Create Shortcut din bara de meniuri şi veţi obţine un nou icon, cu numele Shortcut
to..., în acelaşi loc ca şi icon-urile originale;
4. pentru a muta icon-ul în desktop, ţineţi apăsat permanent butonul din stânga al mouse-ului pe
obiectul selectat şi-l mutaţi la opţiunea Desktop a ferestrei Exploring a unităţii C.
3. Precizaţi paşii pentru mărirea şi micşorarea imaginilor?
Paşii sunt următorii:
1. selectaţi porţiunea dorită (vor apărea un chenar şi punctele de modificare a selecţiei);
2. mutaţi cursorul mouse-ului până la un punct de modificare, situaţie în care cursorul capătă forma
unei săgeţi cu două capete;
3. trageţi cu ajutorul mouse-ului punctul de sus în jos, punctul de pe latură spre stânga şi spre
dreapta, sau punctul din colţ în orice direcţie (inclusiv pe diagonală). Imaginea va fi redesenată cu
noua mărime şi formă.

4.Precizaţi o metodă uşoară pentru capturarea imaginilor?


Pentru a copia o imagine de pe ecran în Clipboard, procedaţi astfel:
1. aduceţi imaginea dorită pe ecran, apoi apăsaţi pe tasta Print Screen (pentru a captura întregul
ecran) sau ALT+Print Screen (pentru a captura doar fereastra activă);
2. acum copiaţi conţinutul Clipboard-ului într-un document, de exemplu, deschideţi documentul
care ar trebui să conţină imaginea capturată de pe ecran;
3. efectuaţi un clic în locul unde doriţi să apară imaginea, apoi alegeţi Edit Paste.

Exerciţii propuse

1. Care este modul de utilizare a coşului de gunoi (Recycle Bin), pentru a recupera obiectele şterse sau
pentru a le şterge definitiv?
2. Care sunt metodele de lansare în execuţie a unui program pe PC, exemplificaţi practic pe calculator?
3. Care este structura generală a ferestrei unui program, (de exemplu MicroSoft Word)?
4. Precizaţi modul de utilizare a unui program (crearea unui nou document, salvarea unui document,
tipărirea unui document, închiderea unui document, deschiderea unui document (fişier), părăsirea unui
program sau ieşirea din sesiunea unui program)?
5. Exemplificaţi modul de creare a unei scurtături prin metoda drag-and-drop?
6. Precizaţi o metodă inteligentă de imprimare a documentelor?
7. Exemplificaţi metode de deschidere a unui document?
8. Exemplificaţi copierea şi mutarea unei imagini prin Clipboard?
9. Cum poate avea loc personalizarea elementelor pe care le puteţi vedea în desktop?
10. Executaţi practic personalizarea culorilor ecranului, cu ajutorul cutiei de dialog Display Properties?
11. Exemplificaţi practic personalizarea culorii desktop-ului, cu ajutorul cutiei de dialog Display
Properties?

31
32