Sunteți pe pagina 1din 2

Descuierea şi încuierea

SIMPLY CLEVER

Descuierea ş i încuierea ▲ SIMPLY CLEVER Škoda Fabia INTRODUCERE PE SCURT V-a ţ i decis

ŠkodaFabia INTRODUCERE PE SCURT

Škoda Fabia INTRODUCERE PE SCURT

V-aţi decis pentru o Škoda, vă mulţumim pent- ru încrederea acordată.

Scopul acestei introduceri pe scurt este familiarizarea cu elementele individuale de operare. Cu toate aces- tea, introducerea pe scurt nu înlocuieşte manualul de utilizare al Fabiei dumneavoastră. Echipările marcate cu * sunt valabile pentru anumite modele de serie sau sunt disponibile pentru livrare ca echipari auxiliare numai pentru anumite modele.

Vă dorim călătorie plăcută.

ŠkodaAuto

VERIFICARE NIVEL ULEI

aa bb Nu alimentaţi cu ulei Se poate alimenta cu ulei cc Trebuie alimentat ulei
aa
bb
Nu alimentaţi cu ulei
Se poate alimenta cu ulei
cc
Trebuie alimentat ulei
Aten ţ ie!

Atenţie!

La

alimentare

este

interzis

ca

uleiul

să

ajungă în contact cu componentele încinse ale motorului - pericol de ardere!

cu componentele încinse ale motorului - pericol de ardere! Aten ţ ie! Nivelul uleiului nu trebuie

Atenţie!

Nivelul uleiului nu trebuie să depăşească sub nici o formă domeniul aa . Pericol de deteriorare a catalizatorului.

uleiului nu trebuie s ă dep ăş easc ă sub nici o form ă domeniul a

DEBLOCARE ŞI BLOCARE

La încuierea şi descuierea prin intermediul sistemului de închidere centralizată, blocaţi şi deblocaţi toate uşile şi clapeta rezervorului* simultan. În momentul încuierii portbagajul se deblochează.

Încuierea şi descuierea cu cheia

se deblocheaz ă . Încuierea ş i descuierea cu cheia Pentru descuierea autovehiculului roti ţ i

Pentru descuierea autovehiculului rotiţi cheia în încuietoarea u ş ii conduc ă torului în ori ciul spre stânga.Pentru descuierea autovehiculului roti ţ i cheia în încuietoarea u ş ii conduc ă torului în

Pentru încuierea autovehiculului rotiţi cheia în încuietoarea u ş ii conduc ă torului în ori ciul spre dreapta. B .

Telecomanda*

torului în ori fi ciul spre dreapta. B . Telecomanda* Ap ă sa ţ i tasta
torului în ori fi ciul spre dreapta. B . Telecomanda* Ap ă sa ţ i tasta

Apăsaţi tasta timp de aprox. 1 secundă.

1
1

Descuiere autovehicul

2
2

Încuiere autovehicul

3
3

Cuplarea şi decuplarea cheii

4
4

Descuierea portbagajului

SCAUNE

Reglarea scaunelor din faţăl

Reglarea scaunului în lungime

Reglarea înălţimii scaunului*

scaunului în lungime Reglarea în ă l ţ imii scaunului* Reglarea gradului de înclinare a sp

Reglarea gradului de înclinare a spătarului

Rabatarea în faţă a scaunelor din spate

a sp ă tarului Rabatarea în fa ţă a scaunelor din spate Rabatarea în fa ţă

Rabatarea în faţă a banchetei din spate

din spate Rabatarea în fa ţă a banchetei din spate Scaune spate: tetiere ascunse în bancheta

Scaune spate: tetiere ascunse în bancheta din spate

spate Scaune spate: tetiere ascunse în bancheta din spate Deblocarea sp ă tarului ban- chetei Înl

Deblocarea spătarului ban- chetei

în bancheta din spate Deblocarea sp ă tarului ban- chetei Înl ă turarea banchetei din spate

Înlăturarea banchetei din spate

Înaintea rabatării în faţă a scaunelor din spate, reg- laţi scaunele din faţă astfel încât, în timpul rabatării, scaunele din faţă să nu e deteriorate.

SIGURANŢĂ

Poziţia corectă a conducătorului

SIGURAN ŢĂ Pozi ţ ia corect ă a conduc ă torului ATEN Ţ IE! Regla ţ
ATEN Ţ IE!

ATENŢIE!

Reglaţi volanul astfel încât distanţa dintre vo- lan şi stern să e de minim 25 cm. În caz contrar sistemul de airbag-uri nu îşi va putea îndeplini funcţia de protecţie în mod corespunzător – la activare viaţa vă poate pusă în pericol!

Reglarea înălţimii centurilor

pus ă în pericol! Reglarea în ă l ţ imii centurilor Pentru reglare ap ă sa

Pentru reglare apăsaţi pe elementul de ghidare şi mişcaţi-l în sus resp. în jos.

După efectuarea reglării vericaţi prin bruscarea centurii dacă elementul de ghidare este x.

ATEN Ţ IE!

ATENŢIE!

Reglaţi înălţimea centurii astfel încât partea de centură din dreptul umărului să treacă peste umăr - în nici un caz peste gât!

INSTRUMENTE

Buton setare ceas/Buton resetare ceas
Buton setare ceas/Buton resetare ceas

Afi ş aj nivel carburant în rezervor* şaj nivel carburant în rezervor*

1
1

Turometru

2
2

Display:

- cu ceas digital

- cu contor pentur distanţa parcursă

3
3

Vitezometru

4
4

Aşaj temperatură lichid de răcire*

5
5

Display:

Setarea orelor Rotiţi butonul de resetare 6 spre stânga.

Setarea orelor Roti ţ i butonul de resetare 6 spre stânga.

- cu aşaj pentru intervalele de service

- scu aşaj multifuncţional*

- cu aşaj informativ*

Setarea minutelor Rotiţi butonul de resetare

ş aj multifunc ţ ional* - cu a fi ş aj informativ* Setarea minutelor Roti ţ

6 spre dreapta.

ALIMENTAREA Deschiderea clapetei rezervorului Deschideti manual clapeta rezervorului. De- blocaţi încuietoarea
ALIMENTAREA
Deschiderea clapetei rezervorului
Deschideti manual clapeta rezervorului. De-
blocaţi încuietoarea ştuţului de umplere prin
rotirea cheii spre stânga. Deşurubaţi încui-
etoarea rezervorului spre stânga şi aşezaţi-l
deasupra clapetei rezervorului.
Scaune
Instrumente

LĂMPILE DE CONTROL

Lămpi de semnalizare

Decienţă ulei

Faza lungă

Grosime plăcuţe de frână*

Faza scurtă

Deschidere uşă*

Lămpi de ceaţă spate

Nivel lichid în instalaţia de spălare a geamurilor*

Alternator

Sisteme de control pentru gazele de evacuare

Faruri de ceaţă*

Reglare patinare tracţiune (ASR)*

Lămpi de urmărire la depla- sarea în curbe*

Valori presiune alimentare anvelope*

Servodirecţie electrohi-

Blocare selector de viteze*

draulică

Control sistem electronic motor (motoare pe benzină)

Program electronic stabilitate (ESP)*

Înstalaţie de preîncălzire (motoare Diesel)

Sistem antiblocare (ABS)*

Lămpi semnalizare pentru autovehicul cu remorcă*

Instalaţie de frână

Temperatură lichid de ră- cire/Nivel lichid de răcire

Sistem airbag

 

Imobilizare electronică

 

Filtru Diesel de impurităţi* (motoare Diesel)

(imobilizator)

Rezervă combustibil

Lampă de avertizare centuri*

Ulei motor - presiune ulei

   

Škoda Auto se preocupă permanent de dezvoltarea continuă a tuturor tipurilor şi modelelor. Din acest motiv apelăm la înţelegerea dumneavoastră în ceea ce priveşte eventualele modicări de formă, echipare şi tehnică. De aceea informaţiile, imaginile şi descrierile din această introducere nu au un caracter strict. Sunt interzise reproducerea, multiplicarea, traducerea şi utilizarea în alte scopuri, chiar şi parţială, fără acordul scris al Škoda Auto.

Conform legii pentru dreptul de autor, toate drepturile sunt rezervate exclusiv Škoda Auto.

Ne rezervăm dreptul de a aduce modicări acestui document.

Publicat de: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2008

Zkrácený návod

S55.5611.02.14

Fabia rumunsky 01.08

5J6 012 040 AK

1 Dispozitiv electric de ac ţ ionare a geamurilor* 17 Comutator pentru airbag(urile) pasager dreapta*
1
1

Dispozitiv electric de acţionare a geamurilor*

17
17

Comutator pentru airbag(urile) pasager dreapta*

2
2

Reglare electrică oglindzi exterioare*

18
18

Descuiere portbagaj*,

3
3

Duze evacuare aer

Supraveghere habitaclu*

4
4

Modul multifuncţional*

19
19

Cutie cu siguranţe în planşa de bord

5
5

Manetă pentru comutator multifuncţional

20
20

Comutator lumini, regulator rază de acţiune lumini

6
6

Claxon, airbag conducător

21
21

Manetă deblocare capotă compertiment motor

7
7

Tablou de instrumente: Instrumente şi lămpi de control

22
22

Manetă reglare volan

8
8

Manetă pentru comutator multifuncţional

23
23

Cheie de contact

9
9

Comutator încălzire lunetă

24
24

Radio*

10
10

Tastă pentru ESP*, tastă pentru ASR*

25
25

Comutator încălzire scaun conducător*

11
11

Duze evacuare aer

26
26

Taste închidere centralizată*

12
12

Tastă pentru luminile de avertizare

27
27

Schimbător de viteze, selector de viteze*

13
13

Lămpi de control pentru dezactivarea airbag-ului

28
28

Comutator încălzire scaun pasager dreapta*

pasager dreapta*

29
29

Scrumieră*, torpedo

14
14

Operare încălzire şi instalaţie de climatizare*

30
30

Schimbptor de CD-uri*

15
15

Torpedo pe partea pasagerului din dreapta*

16
16

Airbag pasager dreapta*

1
1

DISPOZITIV ELECTRIC DE ACŢIONARE A GEAMURILOR *

1 DISPOZITIV ELECTRIC DE AC Ţ IONARE A GEAMURILOR * A Dispozitiv ac ţ ionare geamuri
A
A

Dispozitiv acţionare geamuri uşă conducător

B
B

Dispozitiv acţionare geamuri uşă pasager dreapta

C
C

Dispozitiv acţionare geamuri spate dreapta*

D
D

Dispozitiv acţionare geamuri spate stânga*

S
S

Comutator de siguranţă*

2
2

REGLARE ELECTRICĂ OGLINDZI EXTERIOARE*

siguran ţă * 2 REGLARE ELECTRIC Ă OGLINDZI EXTERIOARE* Înc ă lzire oglinzi exterioare Reglare oglinzi

Încălzire oglinzi exterioare

Reglare oglinzi exterioare stânga şi dreapta

0

Reglare dezactivată

Reglare oglindă exterioară dreapta

20
20

CHEIE DE CONTACT

Reglare oglind ă exterioar ă dreapta 20 CHEIE DE CONTACT Lumini de pozi ţ ie Faza

Lumini de poziţie

Faza scurtă şi faza lungă

0

Luminile stinse

Faruri de ceaţă

Lămpi de ceaţă spate

COMUTATOR MULTIFUNCŢ IONAL ŢIONAL

COMUTATOR MULTIFUNC Ţ IONAL A Semnalizator dreapta B Semnalizator stânga C Activare/Dezactivare
A
A

Semnalizator dreapta

B
B

Semnalizator stânga

C
C

Activare/Dezactivare fază lungă

D
D

Flash-uri

COMUTATOR MULTIFUNCŢ IONAL ŢIONAL

lung ă D Flash-uri COMUTATOR MULTIFUNC Ţ IONAL Instala ţ ie sp ă lat geamuri A

Instalaţie spălat geamuri

A
A

Comutator temporizare

0
0

Dezactivare ştergătoare geamuri

1
1

Ştergere temporizată

2
2

Ştergere lentă

3
3

Ştergere rapidă

4
4

Ştergere de scurtă durată

5
5

Ştergere/spălare automată

Ştergător lunetă*

6
6

Ştergere temporizată - la ecare 6 secunde

7
7

Ştergere/spălare automată

22
22

MANETĂ REGLARE VOLAN

22 MANET Ă REGLARE VOLAN ATEN Ţ IE! Este interzis ă reglarea volanului în timpul deplas
ATEN Ţ IE!

ATENŢIE!

Este interzisă reglarea volanului în timpul deplasării!

27
27

SELECTOR DE VITEZE*

Cutii de viteze automate*

ă rii! 27 SELECTOR DE VITEZE* Cutii de viteze automate* P Pozi ţ ie de parcare
P
P

Poziţie de parcare

R
R

Treapta de marşarier

N
N

Neutră (poziţie de mers în gol)

D
D

Poziţie permanentă pentru deplasarea înainte

S
S

Poziţie pentru condus sportiv

Cuplare manuală (tiptronic)

+ Cuplare într-o viteză superioară

- Cuplare într-o viteză inferioară

ATEN Ţ IE!

ATENŢIE!

În timpul deplasării nu cuplaţi nici- odată selectorul pe poziţia R sau P - pericol de accident!

OPERARE ÎNCĂ LZIRE Ş I INSTALA Ţ IE DE CLIMATIZARE* ĂLZIRE ŞI INSTALAŢIE DE CLIMATIZARE*

Climatic*

ÎNC Ă LZIRE Ş I INSTALA Ţ IE DE CLIMATIZARE* Climatic* A Reglare temperatur ă B
A
A

Reglare temperatură

B
B

Reglare aerotermă

C
C

Reglare distribuţie aer

D
D

Regim recirculare aer

E
E

Activare şi dezactivare răcire

Climatronic*

E Activare ş i dezactivare r ă cire Climatronic* Taste/Butoane de reglare 1 Reglare tura ţ

Taste/Butoane de reglare

1
1

Reglare turaţie aerotermă

Aşaje

2
2

Turaţie aerotermă selectată

3
3

Temperatură exterioară

4
4

Dispozitiv diagnoză conectat

5
5

Flux aer pe parbriz

6
6

Regim recirculare aer

7
7

Flux aer pe partea superioară şi mediană a corpului şi picioare

8
8

Temperatură habitaclu selectată

9
9

Regim de operare automată

10
10

Regim de operare ECON

Taste/Butoane de reglare

11
11

Setare temperatură habitaclu

12
12

Flux aer pe parbriz

13
13

Senzor de temperatură

14
14

Regim de operare automată

15
15

Flux aer în zona pentru picioare

16
16

Flux aer pe partea mediană a corpului

17
17

Flux aer pe partea superioară a corpului

18
18

Tastă dezactivare instalaţie de răcire

19
19

Regim recirculare aer

21
21

Manetă deblocare capotă compartiment motor

21 Manet ă deblocare capot ă compartiment motor ATEN Ţ IE! Din motive de siguran ţă
21 Manet ă deblocare capot ă compartiment motor ATEN Ţ IE! Din motive de siguran ţă
ATEN Ţ IE!

ATENŢIE!

Din motive de siguranţă capota compartimentului motor trebuie blocată în timpul deplasării. Vericaţi după ecare închidere a capotei dacă aceasta s-a xat corect.