Sunteți pe pagina 1din 8

1.1.

Sisteme dinamice cu stri discrete, pilotate de evenimente


Aceast sectiune are drept scop introducerea conceptului de sistem dinamic cu even
imente discrete, plecnd de la notiuni si tipuri de comportri care se presupun cuno
scute cititorului familiarizat cu domeniile de studiu traditionale ale automatic
ii. Aspectele fundamentale sunt legate de structura discret a spatiului strilor si
de evolutia pilotat de evenimente. Aceste aspecte sunt inital comentate cu refer
ire la anumite procese fizice, concrete, iar ulterior sunt formalizate printr-o
definitie cu caracter general. Un accent deosebit se pune pe evitarea, de la bun
nceput, a posibilelor confuzii dintre sistemele dinamice cu evenimente discrete
si sistemele dinamice discrete n timp. Prezentri ale problematicii introductive ce
face obiectul de studiu al sectiunii curente pot fi gsite si n studiile monografi
ce (Cassandras, 1993) si (Cassandras et al, 1995).
Index si dictionar romn-englez
1.1.1. Sisteme dinamice cu stri continue si sisteme dinamice cu stri discrete
1.1.2. Sisteme dinamice pilotate de timp si sisteme dinamice pilotate de evenime
nte
1.1.3. Conceptul de sistem dinamic cu evenimente discrete
1.1.1. Sisteme dinamice cu stri continue si sisteme dinamice cu stri discrete
n automatica clasic, formalizarea matematic este orientat asupra modelelor cu stri co
ntinue, pentru care spatiul strilor este o submultime a lui n. Reprezentrile de st
are liniare sau neliniare, continue n timp, sau discrete n timp, constituie binecu
noscute exemple de astfel de modele, utilizate n studierea fenomenelor fizico-teh
nice (si nu numai).
Totusi, acest mod de a privi si ntelege modelarea proceselor nu este unic, ntruct n
enumratele aplicatii practice pun n evident sisteme pentru care spatiul strilor este
o multime discret, numrabil (finita sau nu).
Exemplul 1.1.1.
Considerm functionarea recipientului din fig. 1.1.1 (a), caracterizat prin evoluti
a nivelului de fluid x(t). Variabila de stare x ia valori n multimea s0, xmaxt, i
ar n fig. 1.1.1 (b) este reprezentat o posibil evolutie (traiectorie) a lui x.

Fig. 1.1.1. Functionarea recipientului din Exemplul 1.1.1


Nu ntotdeauna, ns, prezint interes cunoasterea efectiv a valorii luate de x n interva
lul s0, xmaxt. De pild, ne-ar putea interesa numai urmtoarele aspecte privind func
tionarea rezervorului:
dac recipientul este gol;
dac recipientul contine fluid sub cota xmax;
dac fluidul a atins cota xmax.
n acest caz, putem considera o variabil de stare discret y {0,1,2}, unde valorile 0,
1 si 2 sunt asociate, n ordine, situatiilor mentionate mai sus. n fig. 1.1.1 (c)
este prezentat evolutia lui y(t), corespunztoare evolutiei lui x(t) din fig. 1.1.
1 (b).
Conform diagramei din fig. 1.1.1 (c), se constat c tranzitiile dintr-o stare discr
et n alta corespund unor evenimente care se produc ntr-o manier asincron:
tranzitia din 0 n 1 - n rezervorul complet gol tocmai a nceput s se acumuleze fluid;
tranzitia din 1 n 0 - rezervorul tocmai s-a golit complet;

tranzitia din 1 n 2 - fluidul tocmai a atins cota maxim admisibil xmax;


tranzitia din 2 n 1 - nivelul de fluid tocmai a sczut sub cota maxim admisibil xmax.
1.1.2. Sisteme dinamice pilotate de timp si sisteme dinamicepilotate de evenimen
te
Modelele matematice de tip intrare-iesire sau intrare-stare-iesire, continue sau
discrete n timp sunt guvernate de o variabil independent, cu semnificatie temporal.
Astfel evolutia acestor modele se raporteaz la timpul continuu sau discret care
se scurge ntr-o manier uniform.
Sistemele cu stri discrete pot pune ns n evident o comportare guvernat de evenimente a
sincrone, care se petrec la momente de timp repartizate neuniform.
Exemplul 1.1.2.
Considerm functionarea magaziei automate din fig. 1.1.2 (a), caracterizat prin evo
lutia numrului de piese depozitate x(t).
Se presupune c n magazie se introduce sau se extrage cte o singur pies si c durata une
i operatiuni de introducere sau extragere este neglijabil. Se mai presupune c maga
zia are o capacitate suficient de mare astfel nct s nu se ajung la ocuparea complet a
spatiului de depozitare. Sa considera m drept mrimi de intrare functiile:

pentru a preciza momentele de introducere a pieselor s i

pentru a preciza momentele de extragere.


Se considera c introducerea si extragerea nu pot avea loc simultan, adic:

Cu aceste ipoteze, o ecuatie de stare ar putea fi scris sub forma:

unde t+ > t noteaz momentul de timp imediat urmtor lui t.


n fig. 1.1.2 (b) se prezint evolutia numrului de piese din magazie (traiectoria lui
x(t)) pentru urmtorul caz:
momente de introducere (u1(t)
momente de extragere (u2(t)

1):
1):

unde tk < tk+1, k ? 1,..., 12.

Fig. 1.1.2. Functionarea magaziei automate din Exemplul 1.1.2


Se constat c tranzitiile sistemului dintr-o stare n alta sunt dictate de ctr
e fluxul de evenimente tip introducere s i respectiv fluxul de evenimente tip ex

tragere. Se observ c alura diagramei din fig. 1.1.2 (b) rmne neschimbat dac valorile n
umerice tk , k?1,...,13, se modifica , atta vreme ct succesiunea acestor momente rmn
e aceeasi. Multimea evenimentelor este o multime discret, numrabil (finita sau nu).

1.1.3. Conceptul de sistem dinamic cu evenimente discrete


n baza discutiilor din paragrafele precedente, formulm urmtoarea definitie pentru a
ne referi la clasa sistemelor dinamice cu stri discrete, pilotate de evenimente.
Se numeste sistem dinamic cu evenimente discrete (eng. discrete event dynamic s
ystem) un sistem dinamic care posed urmtoarele dou proprietti:
Spatiul strilor este o multime discret.
Mecanismul de tranzitie a strilor este pilotat de evenimente cu aparitie asincron.
Conform acestei definitii, construirea unui model de tip sistem cu evenimente di
screte necesit identificarea a dou multimi discrete (finite sau nu):
X - spatiul strilor,
E - multimea evenimentelor,
precum si formularea unei descrieri matematice a legittilor prin care aparitia ev
enimentelor din multimea E determin tranzitionarea n spatiul strilor X.
n spiritul acestei definitii se observ imediat c magazia automat din Exemplul 1.1.2
ar nceta s mai constituie un sistem cu evenimente discrete n cazul cnd introducerea
si extragerea din magazie s-ar realiza sincron cu un ceas de perioad T > 0, aprio
ri cunoscut. ntr-o atare situatie, am avea de a face cu un sistem cu stri discrete
pilotat de timp, tranzitiile neputnd avea loc dect la momentele t ? kT, k . n realit
ate, functionarea unei magazii automate este conditionat de ritmul n care se produ
c piesele (adic intrarea n magazie) si de cerinta de distribuire a pieselor (adic i
esirea din magazie). ntruct, n general, aceste fenomene nu pot fi privite (n sensul
de modelate matematic) ca sincrone cu un anumit ceas de perioad cunoscut aprioric
, necesitatea utiliza rii, n modelare, a conceptului de sistem cu evenimente disc
rete apare evident.
Mai remarcm faptul c evenimentele din multimea E pot fi privite ca realiznd o struc
tur de ceas asincron (neperiodic) care piloteaz desfsurarea tranzitiilor n X. Aceast
structur de ceas asincron trebuie nteleas ca un corespondent al ceasului periodic d
in cazul sistemelor pilotate de timp. Totusi, ca si problematic a comportrii, deos
ebirile sunt fundamentale, ntruct ceasul asincron elimin tocmai conditia de periodi
citate necesar studierii dinamicii sistemelor discrete n timp.

1.2. Modele si tehnici utilizate n studierea sistemelor cu evenimente discrete


Specificul dinamicii sistemelor cu evenimente discrete necesit un suport matemati
c adecvat pentru modelare, analiz si sintez. Explorarea dinamicii se poate realiza
sub raport calitativ (viznd comportarea logic, independent de timp) si/sau sub rap
ort cantitativ (viznd comportarea dependent de timp). Pn n prezent nu exist o teorie u
nificat a sistemelor dinamice cu evenimente discrete, modelele si tehnicile utili
zate aflndu-si sorgintea n diferite domenii ale matematicii cum ar fi: teoria rete
lelor Petri, teoria automatelor, teoria sistemelor de asteptare, teoria procesel
or Markov etc.

Treceri n revist ale diverselor maniere de abordare a studierii sistemelor cu even


imente discrete pot fi gsite n (Cao and Ho, 1990), (Cassandras, 1993) si (Cassandr
as, et al, 1995).
Index si dictionar romn-englez
1.2.1. Sistemele cu evenimente discrete - parte integrant a teoriei sistemelor
1.2.2. Aspecte calitative si cantitative n explorarea dinamicii sistemelor cu eve
nimente discrete
1.2.1. Sistemele cu evenimente discrete - parte integrant a teoriei sistemelor
Cunostintele prezentate n sectiunea anterioar ne permit s extindem viziunea asupra
comportrii sistemelor dinamice, constatnd c sistemele cu evenimente discrete consti
tuie o clas de sisteme neliniare, dup cum reiese din diagrama prezentat n fig. 1.2.1
.
ncorporarea sistemelor cu evenimente discrete n diagrama din fig. 1.2.1 este absol
ut fireasc, ntruct aceast clas de sisteme descrie un anumit tip de dinamic (comportare
), care nu este acoperit, la nivel conceptual, de celelalte clase de sisteme cu
care se opereaz curent n diferite domenii ale automaticii. Constata m, asadar, c si
stemele cu evenimente discrete constituie o parte integrant a Teoriei Sistemelor,
ca disciplin general ce ofer suportul matematic riguros, necesar modelrii si invest
igrii comportamentului proceselor fizico-tehnice.

Fig. 1.2.1. Specificul comportrii sistemelor cu evenimente discrete, raportat la


o clasificare de ansamblu a sistemelor dinamice

Ceea ce difer ns de la o clas de sisteme dinamice la alta este tipul de instrument m


atematic la care se face apel pentru descrierea ct mai precis a specificului dinam
icii. Astfel este de asteptat faptul c pentru modelarea, analiza si sinteza siste
melor cu evenimente discrete s utiliza m un suport teoretic propriu studierii ace
stei clase de sisteme.

1.2.2. Aspecte calitative si cantitative n explorarea dinamicii sistemelor cu eve


nimente discrete

n definitia formulat n paragraful 1.1.3 nu s-a fcut nici o precizare asupra momentel
or de timp cnd apar evenimentele din multimea E, cu exceptia faptului c producerea
lor este asincron. (Subliniem, nc o dat, c prin aceast producere asincron a eveniment
lor, sistemele cu evenimente discrete se delimiteaz strict de sistemele a cror evo
lutie este pilotat de o variabil temporal uniform).
n cazul n care modelul matematic nu contine nici o informatie asupra momentelor de
timp cnd se produc evenimentele e1, e2,..., en,... E, avem de a face cu un model
logic sau netemporizat (eng. untimed model). Astfel de modele pot pune n evidnt nu
mai propriettile de tip calitativ ale comportrii sistemelor. Explorarea propriettil
or calitative se bazeaz pe tehnici calitative, ce utilizeaz drept formalism matema
tic fie teoria retelelor Petri, fie teoria automatelor.
n schimb, n cazul cnd evenimentele din E sunt prezentate sub forma unor perechi (e1
, t1), (e2, t2),..., (en, tn)... n care t1, t2,..., tn,... noteaz momentele de apa

ritie a evenimentelor respective, avem de a face cu un model temporizat (eng. ti


med model). Astfel de modele pot pune n evident proprietti de tip cantitativ ale co
mportrii sistemelor. Cunoasterea momentelor de timp t1, t2,..., tn,... poate fi d
e factur determinist sau probabilistic, modelele temporizate divizndu-se n modele det
erministe si modele stocastice, dup cum reiese si din diagrama de clasificare pre
zentat n fig. 1.2.1. Explorarea propriettilor cantitative se bazeaz pe tehnici canti
tative. Initial, tehnicile cantitative au fcut apel la aparatul matematic specifi
c teoriei proceselor Markov sau teoriei sistemelor de asteptare. Ulterior au fos
t realizate extinderi ale teoriei retelelor Petri si teoriei automatelor, capabi
le s nglobeze si aspectul temporal, demonstrndu-se totodat c aceste extinderi devin c
ompatibile cu tehnicile cantitative amintite anterior.
Este evident c propriettile de natur calitativ posed un grad mult mai mare de general
itate dect cele cantitative, n sensul c un numr de sisteme ce au o comportare identi
c sub raport calitativ, pot diferi mult ntre ele atunci cnd sunt luate n discutie si
aspecte cantitative.
Dup cum reiese din aceast discutie sumar, teoria sistemelor cu evenimente discrete
poate fi abordat prin intermediul a mai multor formalisme. n expunerea noastr, ne v
om axa pe formalismul retelelor Petri, ntruct reprezenta rile de acest tip sunt du
blate de un suport grafic cu impact deosebit de eficient asupra ntelegerii la niv
el intuitiv a dinamicii sistemelor cu evenimente discrete. Pe parcursul primului
volum ne vom opri la studierea tehnicilor calitative, urmnd ca n cel de-al doilea
, s ne ocupm de tehnicile cantitative. n msura n care economia expunerii o va cere, v
om face si unele referiri la celelalte formalisme matematice utilizate n teoria s
istemelor cu evenimente discrete.

1.3. Proprietti calitative puse n evident de comportarea unor sisteme cu evenimente


discrete, tipice
n scopul dezvoltrii unui fundament intuitiv ct mai solid pentru studierea aspectelo
r de factura calitativa (logica ) ce caracterizeaza dinamica sistemelor cu eveni
mente discrete, apelm la investigarea comportrii unor procese concrete, frecvent ntl
nite n practica tehnico-inginereasc. Rolul investigatiilor const n a identifica, n fu
nctionarea proceselor respective, elementele specifice dinamicii pilotate de eve
nimente (care au fost discutate n sectiunile anterioare ale capitolului curent).
Pentru a parcurge s i alte exemple, formulate la nivelul elementar al acestei in
troduceri n studiul sistemelor cu evenimente discrete, cititorul poate consulta r
eferint ele bibliografice recomandate pentru sectiunea 1.2.
Index si dictionar romn-englez
1.3.1. Servirea clientilor ntr-un sistem de asteptare
1.3.2. Procesarea joburilor ntr-un sistem de calcul
1.3.3. Prelucrarea pieselor ntr-un sistem de fabricatie
1.3.1. Servirea clientilor ntr-un sistem de asteptare
Un sistem de asteptare (eng. queueing system) se compune din 3 elemente definito
rii, puse n evident si de reprezentarea schematizat din fig. 1.3.1:
clientii
resursele (serverele)
firul (coada) de asteptare

Caracterizarea complet a sistemului de asteptare presupune furnizarea urmtoarelor


informatii:
numrul de servere
capacitarea firului de asteptare (ca numr de clienti acceptati);
disciplina de servire a clientilor (n ordinea venirii, aleatorie, dup anumite prio
ritti).

Fig. 1.3.1. Reprezentarea schematizat a unui sistem de asteptare

Descrierea ca sistem cu evenimente discrete se bazeaz pe o multime de evenimente


E ce cuprinde evenimente de dou tipuri: s (sosire) si p (plecare). Starea sistemu
lui x(t) este dat de numrul total de clienti care se gsesc la un moment arbitrar de
timp t n sistem (client i care as teapta n fir, plus client i care sunt servit i
), adic spatiul strilor este multimea X
{0,1,2,...}.
Sistemul de asteptare trebuie privit drept o structur (configuratie) tipic ce poat
e fi ntlnit n functionarea multor procese fizico-tehnice, ca de pild:
asteptarea joburilor sau taskurilor ntr-un sistem de calcul pentru a beneficia de
o anumit resurs (procesor sau periferic);
asteptarea pieselor ntr-un sistem de fabricatie pentru a fi prelucrate pe o anumi
t masin;
asteptarea mesajelor ntr-un sistem de comunicatii pentru a fi transmise.
Dou sau mai multe sisteme de asteptare pot fi interconectate, dnd nastere la o ret
ea de asteptare.

1.3.2. Procesarea joburilor ntr-un sistem de calcul


Functionarea sistemelor de calcul se bazeaz pe organizarea firelor de asteptare p
entru diferite resurse, cum ar fi procesoarele, perifericele etc. Clientii sunt
joburile sau taskurile prezentate n sistemul de calcul. De exemplu, n fig. 1.3.2 s
e prezint schematizat, modul de prelucrare a unui lot de joburi de ctre un sistem
de calcul, n care orice job solicit accesul la UC si, eventual, la discurile D1, D
2. Modelarea ca sistem cu evenimente discrete se bazeaz pe identificarea urmtoarel
or tipuri de evenimente ce pot tranzitiona sistemul dintr-o stare n alta:

s - sosirea unui job n lotul de intrare (din universul exterior)


p - plecarea unui job din UC (ctre universul exterior)
r1 - rutarea unui job pentru utilizarea discului D1
r2 - rutarea unui job pentru utilizarea discului D2
d1 - rutarea unui job de la D1 ctre UC
d2 - rutarea unui job de la D2 ctre UC
Vectorul de stare este un triplet de forma (xUC, x1, x2)T, unde fiecare componen
t este un numr natural, limitat superior de capacitatea fiecruia din sistemele de a
steptare ce intr n structura reprezentat n fig. 1.3.2. n consecint, spatiul strilor es
e o multime de forma X {(xUC, x1, x2)T}. n functie de situatia real pe care o modelm,
capacitatea sistemelor de asteptare va fi precizat n clar sau nu. Dac se consider c,
n orice conditii de functionare, aceast capacitate nu poate fi atins, variabilele
de stare xUC, x1, x2 iau valori n multimea {0,1,2,..., n,...}, fr a impune mrginirea
superioar.

Fig. 1.3.2. Reprezentarea schematizat a prelucrrii unui lot de joburi ntr-un sistem
de calcul

1.3.3. Prelucrarea pieselor ntr-un sistem de fabricatie


n functionarea sistemelor de fabricatie, se utilizeaz frecvent fire de asteptare s
ub forma unor depozite (eng. buffer) care permit stocarea pieselor ce trebuie pr
elucrate pe o anumit masin. n fig. 1.3.3 se reprezint schematizat configuratia unui
sistem de fabricatie alctuit din dou masini (M1) si (M2), ambele prevzute cu depozi
te de intrare. Se presupune c depozitul ce precede M1 are capacitate nelimitat (pr
actic, nu se poate ajunge la situatia umplerii complete), n timp ce n depozitul ce
precede M2 se pot stoca numai dou piese.
Multimea evenimentelor E se compune din evenimente de tipul:
s - sosirea unei piese brute n sistemul de fabricatie;
p - plecarea unei piese prelucrate complet din sistemul de fabricatie;
c1 - terminarea prelucrrii unei piese pe masina M1.
Pentru a identifica variabilele de stare, pornim de la observatia c fiecare din c
ele dou masini reprezint serverul unei structuri de tipul sistem de asteptare. n co
nsecint, procesul de prelucrare a pieselor poate fi privit ca o conexiune a celor
dou sisteme de asteptare, ale cror stri se descriu n conformitate cu cele discutate
n paragraful 1.3.1. Astfel vectorul de stare al modelului ntregului sistem de fab
ricatie are forma (x1, x2)T unde x1 {0,1,2,...}, iar
x2 {0,1,2,3}, adic spatiul strilor este multimea:

Examinnd cu atentie functionarea sistemului de fabricatie, se observ c modelarea ba


zat pe X1 definit mai sus, nu poate surprinde urmtorul aspect privind utilizarea m
asinii M1. n cazul cnd M2 prelucreaz o pies si alte dou piese asteapt n depozitul ce p
ecede M2, piesa de pe masina M1 poate fi n curs de prelucrare, sau prelucrat compl
et, dar rmas pe masin din lips de spatiu pentru depozitarea ei, situatie care este c
unoscut sub numele de blocaj (eng. blocking). Astfel, dac prin variabilele de star
e x1 si x2, identificm strile celor dou masini (fr a mai fi interesati de numrul de pi
ese din fiecare sistem de asteptare), putem utiliza drept spatiu al strilor multi
mea:

unde simbolurile N, L, B noteaz urmtoarele stri posibile:


N - masina este neutilizat (eng. iddle)
L - masina lucreaz
B - masina este blocat.
Se observ c prin utilizarea spatiului strilor X2, modelul poate face distinctie ntre
starea B sau L a masinii M1, pentru situatia semnalat anterior. Totusi, de data
aceasta, nu mai avem informatii privind numrul de piese din fiecare sistem de ast
eptare. Putem incorpora si aceste informatii n model, revenind la spatiul strilor
X1 si observnd c blocajul lui M1 nu poate aprea dect pentru x2 3. Cu alte cuvinte, x2 3
poate corespunde la dou stri distincte ale sistemului de fabricatie (care difer pri
n situatia n care se afl M1):

x2 3L - masina M1 lucreaz;
x2 3B - masina M1 este blocat.
Astfel, spatiul strilor definit prin multimea:

permite includerea n model att a strilor individuale a masinilor, ct si a numrului de


piese aflate n fiecare din sistemele de asteptare.

Fig. 1.3.3. Reprezentarea schematizat a prelucrrii unui lot de piese ntr-un sistem
de fabricatie