Sunteți pe pagina 1din 1

orel I

ziua

Aprob
Rectorul IP USMF Nicolae Testemianu
academician al AM profesor universitar, dr.hab.med., I.Ababii
data ___ _______ 2015_______________
ORARUL
Lecilor pentru studenii anului III Facultatea de Farmacie (semestrul I a/u 2015-2016)
Anul III

4301

4302

4303

4304

4305

4306

4307

4308

4309

4310

FCL

1330
Biochim

1330
Biochim

opt

Luni

I
II

950 Pr: MFChA / a.11

III

1140 Pr: Fiziopatologie / a.11

IV

1330
FPT

FCZ

Ch.
farm

Teh.
med

MFChA

FCL

FCL

FCZ

Ch.farm

MFCh
A

Teh.
med

Ch.
farm

opt

1045
FCZ

1045
MFChA

1330
FCZ

1330 Ch.
farm

opt

1330
MFChA

MFChA

Ch.farm

Teh.med

1420FPT

1420FPT

1420FPT

V
I

FPT

Mari

II
III
IV

opt

opt

1045
Teh.
med

1245
Biochi
mie

1330
Teh.
med

1330
Biochi
mie

opt
1330
FCL
/a.B

Miercuri

V
I

800 Pr: Farmacologie / a.9

II

950 Pr: Chimia farmaceutic / a.9

III
IV
V
I

FCZ

1220
Biochim

1430
FCL
MFChA

Ch.farm

II
Joi
Vineri

1220
Biochim

FCL

1500
FPT

1500
MFChA

1420 The.
med

FCZ

Biochim

1420
FCZ
Biochi
m

1330
Teh.
med

1330
MFChA

1420
Ch.farm

The.med
1045
Biochim

1045
MFChA

III
IV

opt

1330
Ch.farm

opt

opt

1420 FPT

1420
FPT

1045
Biochim

800 Pr: Farmacognozie / Tehnologia medicamentelor / a.9

II

950 Pr: Biochimie / a.12


1140
Ch.farm

1140
FCL

1140
FCL

1220
FPT

40

11 FCZ

IV

1140
Teh.
med

1140
MFChA

1045 The.
med

1045
FCZ

1330 FCZ

1420
FPT

III

Ch.farm

opt

1140 FCL
/ a.C

1140
FCL /
a.B

V
Not:

FCZ farmacognozia
MFChA metode fizico-chimice de analiz
FCL farmacologia
FPT - fiziopatologie

ef secii didactic
confereniar universitar Lilian aptefrai

aula 11 Spitalul Clinic Republican

Decan, confereniar universitar


Nicolae Ciobanu