Sunteți pe pagina 1din 3

CTEVA

DEMONSTRAII ALE
TEOREMEI BISECTOAREI
(clasa a VII-a)

ntr-un triunghi o bisectoare determin pe latura opus dou segmente proporionale


cu laturile ce formeaz unghiul.

BD BA
(1)
=
DC AE
Din AD || CE i AC secant m()DAC) = m()ACE) = x (alterne
T.Th.

Soluia I. Fie CE || AD unde E [BA

interne) (2), iar din AD || CE i BE secant m()BAD) = m()BEC)


= x (corespondente) (3). Dar m()BAD) = m()DAC) = x (ip.) (4).
Din (2), (3) i (4) m)ACE) = m()ACE) = x ACE isoscel

[AE] [AC] (5). Din (1) i (5)

x x

BD AB
.
=
DC AC

Soluia II. Dac BE AD i CF AD BE || CF (sunt perpendiT.F.A.


BD BE
culare pe aceeai dreapt BED ~ CFD
(1)
=
DC CF
ABE ~ ACE (dreptunghice i au cte un unghi ascuit cogruent)
BE AB
BD AB

(2). Din (1) i (2)


.
=
=
CF AC
DC AC

BD AE
(1)
=
DC EC
Din DE || AB i AD secant )BAD )ADE (alterne interT.Th.

D
F
A

Soluia III. Fie DE || AB, E [AC

ne) (2) i )BAD )DAC (din ipotez) (3) deci )DAE

)ADE ADE isoscel [BE] [AE] (4). Din DE || AB

E
x

DE EC
DE AB
BD AB

EDC ~ ABC
.
=
=
=
AB AC
EC AC
DC AC
Soluia IV. Fie E intersecia bisectoarei [AD cu cercul circumscris
triunghiului ABC. Rezult ABEC patrulater inscriptibil deci
1
p ) (1). Analog m()EAC) =
m()BAE) = m()BCE) = x = m( BE
B
2
1
p ) (2) EBC isoscel [BE] [CE]
= m()EBC) = x = m( EC
(3)
2
Din (1) i )D1 )D3 (opuse la vrf) ABD ~ CED

D
A
x

1 2
x4
D 3

AB BD
AB DE
=
CE =
(4). Analog ACD ~ BED
CE DE
BD
AC DC
AC DE
AB DE AC DE

=
BE =
(5). Din (3), (4) i (5)
=

BE DE
BD
DC
DC

AB AC
BD AB

.
=
=
BD DC
DC AC
Soluia V. Dac DE || AC, e [AB] i DF || AB, F [AC] i
din )BAD )DAC patrulaterul AEDF este romb

[DE] [DF] (1). Din DF || AB i AC secant m()DFC) =


= m()BAC) = 2x (corespondente)

(2),

iar din DF || AB i
B

BC secant )ABC )FDC (corespondente) (3) i

2x

F
2x

DE || AC, AB secant )BED )BAC (corespondente) (4).


Din (2) i (4) )BED )DFC (5). Din (3) i (5) BED ~ DFC

BD BE DE
=
=
DC DF FC

Din (1), (6) i (7)

T.F.A.

(6). DF || AB DFC ~ BAC

DF FC
DF AB

=
=
AB AC
FC AC

BD AB
=
.
DC AC
A

Soluia VI. Fie BF AD (1) E [AD, BF AC = {F} i


MF || BC, M[AD. Din (1) i [AD bisectoare ABF isoscel
(o bisectoare este i nlime) [AF] [AB] (2) i [BE]
[EF] (3). Din MF || BC i BF secant )DBE )MFE
(alterne interne) (4). Din (3) i (4) BED FEM

||

T.F.A.

[BD] [MF] (5). Deoarece MF || BC AMF ~ ADC


MF AF
BD AB
=
cu (2) i (5)
=
.

DC AC
DC AC

||

E
D

A
F
Soluia VII. Fie DE || AB, E [AC] i AF || BC, F [DE]
2x
ABDF paralelogram [BD] [AF] (1). Din DE || AB
x
x
T.Th. BD
T.F.A.
E
AE

=
(2). Din AF || BC AEF ~ CED
2x
DC EC
T.F.A.
B
AE AF EF

=
=
(3). Din DE || AB DEC ~ BAC
D
EC DC ED
DE EC
DE AB
BD AB

=
(4). Din (1), (2), (3) i (4)
=
.
=

EC AC
DC AC
AB AC
Soluia VIII. Fie BE || AD i DE || AC; AB DE = {F}. Din
T.Th. BD
T.F.A.
BF
DF || AC
=
(1). Tot din DF || AC BDF ~
DC FA
DF BF
AB BF
~ BCA
=

=
(2).
AC AB
AC FD
Dar )BAD )DAC i )EDA )DAC (alterne interne)
)FAD )FDA FAD isoscel [FA] [FD]

(7)

BD AB
=
.
DC AC

F
C

A
E

F x

= x

B
(3).

Din (1) (2) i (3)

Soluia IX. Construim trapezul isoscel ABCF cu AF || BC,


[CF] [AB] (1). Fie E [AC] astfel nct [AE] [AB] (2).
n ABD respectiv AED avem: [AB] [AE] (3); )BAD
)DAE (ipotez) [AD] latur comun ABD AED
[BD] [DE] (4) i )ABD )AED (5). Cum ABCF

F
x

=
y

trapez )ACB )FAC (alterne interne) (6) i )DEC )AFC (au acelai suplement) (7)
DEC ~ CFA

DE DC
DE FC
=

=
FC AC
DC AC

(1) i (4)

BD AB
=
.
DC AC

A
Soluia X. Folosind faptul c orice punct de pe bisectoarea
unui unghi este la egal distan de laturile unghiului, construim
x
DE AB, DF AC [DE] [DF] (1) (E[AB], F[AC]).
x
F
1
1
E
Avem AABD = AB DE (2) i AADC = AC DF (3).
2
2
B
C
AABD AB
M D
=
(4). i dac
Calculnd raportul ariilor
AADC AC
1
BD AB
AABD 2 BD AM BD
=
=
(5). Din (4) i (5)
ducem AM BC (MBC)
=
.
AADC 1 DC AM DC
DC AC
2
A

Soluia XI. Dac E [AD astfel nct [BE] [BD] (1)


BDE isoscel m()BED) = m()BDE) = y
BE AB
BD AB
=

=
.
= m()DAC) = x AEB~ADC
DC AC
DC AC

y
y

\
/

Soluia XII. Fie E [AD astfel nct [AB] [BE] (1)


BAE isoscel, deci m()BAE) = m()BEA) = x. Dar

E
C

D
A

m()BEA) = m)EAC) = x (i avnd poziia de alterne interne)


BD BE
i (1)
BE || AC BDE ~ CDA
=
DC AC
BD AB

=
.
DC AC

m()AEB) = m()ADC) = 180 y i cum m()BAD) =

T.F.A.

Prof. Rou Ion


coala Dobrogostea, com. Meriani
jud. Arge
3