Sunteți pe pagina 1din 12

Examen de corigen matematic

Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011

Bilet nr. 1
1.ntr-o progresie aritmetic , S11 = 121 si S22 = 484 . Aflai S2002 .
2.Cte valori x 0,5 exist , astfel ca sin 2x = 3 sin x ?
Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director.

Examen de corigen matematic


Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011

Bilet nr.2
1.Calculai 12 + 22 + 32 + + 1002
2. Dac sin 2 15 cos 2 15 ( y 1) ( y 2) , aflai y .
Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director.
Examen de corigen matematic
Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011

Bilet nr.3
1.Rezolvai inecuaia 3 x2 5 x + 2 0 .
2. Fie a 2i 8 j si b 3i 5 j .Aflai cosinusul unghiului format de

Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director.
Examen de corigen matematic
Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011

Bilet nr.4

1.Aflai valorile parametrului real

m pentru care ecuaia

m 3 x 2 2 3m 4 x 7m 6 0 are rdcinile inverse una alteia .


2.Cte valori x 0,5 exist , astfel ca sin 2x = 3 sin x ?
Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director.

Examen de corigen matematic


Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011

Bilet nr.5
2 x 1
4 .
3

2.Dac sin x = 0,2 , iar x ,
2

1.Rezolvai ecuaia

, calculai cos3 x

Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director.

Examen de corigen matematic


Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011

Bilet nr.6
1.Pentru ce valori ale lui m , ecuaia x2 + ( 2 m m2 ) x + 2006 = 0 are suma rdcinilor minim ?
2.Fie a 3i 5 j si b 2i 4 j .Calculai a b si a b .
Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director.

Examen de corigen matematic


Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011

Bilet nr.7
2 x xy 2 y 59
3 x 2 xy 34

1.Rezolvati sistemul de ecuatii


2. Calculati

sin 10 sin 20
.
cos 10 cos 20

Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director.

Examen de corigen matematic


Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011

Bilet nr.8
1.Dac ntr-o progresie aritmetic ( a n ) are loc egalitatea a1 + a2 + + an = n2 + 3 n , n N* ,
Calculati a10 .
2
2.Demonstrai c n orice triunghi ABC , l a b c , unde l a este lungimea bisectoarei interioare
a BAC .
Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director.

Examen de corigen matematic


Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011

Bilet nr.9
1. Fie funcia f : R R , astfel nct f f ( x) x 2 x 1, x R .Calculai f (1) .
2. S se demonstreze c ntr-un triunghi oarecare exist relaia bcosC+ccosB=a
Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director.

Examen de corigen matematic


Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011

Bilet nr.10
1.tiind c ecuaiile x2 + m x 5 = 0 si x2 3 x + m 2 = 0 au o singur rdcin comun ,aflai valoarea
parametrului real m .
A
B
C
p 4 R cos cos cos
2. S se demonstreze c ntr-un triunghi oarecare exist relaia
2
2
2
Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director.

Examen de corigen matematic


Clasa a IX-a

2 Septembrie 2011

Bilet nr.11
1. ntocmii tabelul de adevr pentru propoziia: pq
2
2
2
2.S se demonstreze c ntr-un triunghi oarecare exist relaia ma R (sin A 4 cos A sin B sin C )
Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director.

Examen de corigen matematic


Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011

Bilet nr.12
1. Ordonai cresctor numerele: a =

b = -3,625 + 1,(5)-

;c=

d=

(1,(2)-0,(5)) sin( A B)sin C


a 2 b2

2.S se demonstreze c ntr-un triunghi oarecare exist relaia


1 cos( A B) cos C a 2 b 2
Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director.

Examen de corigen matematic


Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011

Bilet nr.13
1. S se rezolve n R ecuaiile: a) x+5 =2; b)

= 1.

2.S se demonstreze c ntr-un triunghi oarecare exist relaia 1 cos A cos( B C )

b2 c2
4R2

Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director.

Examen de corigen matematic


Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011

Bilet nr.14
1. S se determine elementele mulimii A = {xN 2x-1 1}.
2.S se demonstreze c ntr-un triunghi oarecare exist relaia 2 R 2r actgA bctgB cctgC
Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director.

Examen de corigen matematic


Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011

Bilet nr.15
1. S se decid dac este progresie geometric un ir pentru care suma primilor n termeni este dat de
formula Sn = 4n2 + 1.
A
2ha cos
2
2. S se demonstreze c ntr-un triunghi oarecare exist relaia a b c
B
C
sin sin
2
2
Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director.

Examen de corigen matematic


Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011

Bilet nr.16

1. S se calculeze:

2.S se demonstreze c ntr-un triunghi oarecare exist relaia ab bc ca r 2 p 2 4rR


Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director.

Examen de corigen matematic


Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011

Bilet nr.17
1. Determinai mulimea de numere reale A = {xR x-1 =1}{ xR x2-3x+2 + x2-2x = 0}
2.S se demonstreze c ntr-un triunghi oarecare exist relaia a 2 b 2 c 2 2 p 2 r 2 4rR
Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director.

Examen de corigen matematic


Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011

Bilet nr.18
1. Determinai valoarea de adevr a propoziiei pq.
2. S se demonstreze c ntr-un triunghi oarecare exist relaia a 3 b 3 c 3 2 p p 2 3r 6rR
Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director.

Examen de corigen matematic


Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011

Bilet nr.19

1. Fie progresia aritmetic (an)n1 . Calculai a1, r dac

2.S se demonstreze c ntr-un triunghi oarecare exist relaia

ab a b bc b c ca c a 2 p p 2 r 2 2rR

Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director.

Examen de corigen matematic


Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011

Bilet nr.20
1. S se determine xR tiind c x-1, x+1, 2x+5 sunt termenii consecutivi ai unei progresii geometrice.
2
2.S se demonstreze c ntr-un triunghi oarecare exist relaia: ra vb rc p r

Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director.
Examen de corigen matematic
Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011

Bilet nr.21

1. Se dau numerele A = 2

3
1
15 (-0,86)0,0(6) i
10
5

1,6 1 3,3 8 1, 2
B=
2
3 3 2 -1,(428571). S se calculeze A + 7B.
6 : 6 6 1

3
5 22 5
2.Fie ABCD un paralelogram i M,N(AD) astfel nct AM=MN=ND, P mijlocul lui AB, E mijlocul lui AP
i F mijlocul lui PB. Artai c vectorii

sunt coliniari.

Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director.

Examen de corigen matematic


Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011

Bilet nr.22
1. S se arate c urmtoarea formul este tautologie:((pq) p)q
2.Fie ABC isoscel cu AB = AC. Se consider punctele P(AB), Q(AC) astfel nct AP=AQ. tiind c
BQ PC = {D} i E mijlocul lui Bc artai c vectorii
Profesori examinatori:
1.

sunt coliniari.

2.
Aviz director.
Examen de corigen matematic
Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011

Bilet nr.23
1.Folosind metoda induciei matematice, s se demonstreze c pentru orice numr natural nenul este
n n+1 n 2 +n-2
adevrat egalitatea: 23+38+...+n(n2-1)=
4
2. Dac
punctele
M
i
N
sunt
mijloacele
segmentelor
[AB] i [CD], s se demonstreze c: a)
uuur uuur uuuu
r
uuur uuur uuuu
r
AC+BD=2MN ; b) AD+BC=2MN .
Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director.
Examen de corigen matematic
Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011

Bilet nr.24
4x1x 3 3
x4 x6 5

1. S se determine progresia aritmetic dac:

uuur
2. Patrulaterul ABCD este paralelogram. S se exprime vectorul OD n funcie de vectorii
uuur uuur uuur
OA, OB, OC , unde O este un punct oarecare n planul paralelogramului.

Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director.
Examen de corigen matematic
Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011

Bilet nr.25
1. S se determine primii doi termeni ai progresiei geometrice (bn) dac:
b8 = 256, q = 4.
2. S calculeze sin 105
Profesori examinatori:
1.

2.
Aviz director.
Examen de corigen matematic
Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011

Bilet nr.26

1. S se arate c urmtoarele numere sunt inverse unui celuilalt:


7 11 5

1
:1,0(5) 0, 05 : .
x=
45 30 12
40
7
7 19

y = 0,8 3 0,1 6 0, 4 0,08 3 : .


3
20 80

2. S calculeze cos 15.


Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director.

Examen de corigen matematic


Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011

Bilet nr. 27

1.S se arate c urmtoarea formul este tautologie: :((pq) q) p


u , v i punctele A, B. Construii punctele A', B' astfel nct
1. n
figura
alturat,
fie
vectorii
=

AA
u

i BB= v

Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director.

Examen de corigen matematic


Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011

Bilet nr.28

1. Folosind metoda induciei matematice, s se demonstreze c pentru orice numr natural nenul este
n n+1 n+2
adevrat egalitatea: 12+23+...+n(n+1)=
.
3

2. Fiind date segmenteleorientate
care reprezint vectorii u , v construii segmentul orientat care

reprezint vectorul u + v

Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director.

Examen de corigen matematic


Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011

Bilet nr. 29

x1x 4 x 6 14
x1 x 3 12 x 5

1. S se determine progresia aritmetic dac:

2.Fie vectorul u i punctele A, B. Construii punctele A', B' astfel nct

i BB = 3 u

A
Profesori examinatori:
1.
2.

= 2u

Aviz director.

Examen de corigen matematic


Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011

Bilet nr. 30
1. S se determine primii doi termeni ai progresiei geometrice (bn) dac:
b9 = 768, b11 = 3072;
2
2. S se exprime n grade
, ,
2

Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director
Examen de corigen matematic
Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011

Bilet nr.31
1. S se stabileasc maximul funciei: f(x) = x 2 2x +10
2. S se precizeze n ce cadran se afl unghiurile cu masurile

2 7
,
6 3
6

Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director.
Examen de corigen matematic
Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011

Bilet nr.32
1. Fie p i q dou propoziii. Stabilii valoarea de adevr a propoziiei p q.

2. Fiind date segmenteleorientate


care reprezint vectorii u , v construii segmentul orientat care

reprezint vectorul u + v

Profesori examinatori:

1.
2.
Aviz director.
Examen de corigen matematic
Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011

Bilet nr.33
1. Scriei relaiile lui Vite pentru ecuaia x2 2x + 7 = 0

5
2. Rezolvai triunghiul oarecare cu: a=12 cm, B= , C=
4

12

Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director
.
Examen de corigen matematic
Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011

Bilet nr.34
1.S se traseze graficul funciei: f(x) = x2 + 4x 12
2. Fie a=4, b=6, c=8 masurile laturilor unui triunghi oarecare. Aflai: p, S, r, R, sinA, sinB, sinC, cosA, cosB,
cosC.
Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director.

Examen de corigen matematic


Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011

Bilet nr.35
1. Fie funcia f:RR definit astfel f(x)=x + 4
a) Stabilii semnul funciei
b) Calculai f(1)+f(2)+f(3)=
2. Rezolvai triunghiul oarecare cu: a=16cm, B=

, A=
12
4

Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director.