Sunteți pe pagina 1din 1
Caracteristici ale NISIPULUI PENTRU TURNATORIT Dr.-Ing. lon Alexandru Bacanu, Hiittenes-Albertus Romania Ing. Tiberiu Victor Hoblea, Hiittenes-Albertus Romania Ing. Cristian Vasile, AMG Romania Introducere Dintre materialele utilizate in procesul de obtinere a piesclor turnate, nisipul este materialul cu ponderea cea mai mare, raportul nisip/metal tumat in forma variind de la 3/1 pana la 12/1 Cu toate acestea, foarte des, in tumatorii nu se acorda suficienta atenie calitapiinisipului si se ign faptul c& o mare parte din costurile ulterioare de sablare, de ajustare sau de remaniere se datoreaza principal lipsei unora din caliijile fizice sau chimice pe care acest material ar fi trebuit s& le aiba Prezentul articol isi propune sd readucd in atentia turnatorilor principalele caracteristiei cerute nisipurilor de turnatorie gi si prezinte pe scurt importanta lor in procesul de turnare, Caracteristicile celor cinei nisipuri comparate sunt preluate din figele tehnice ale furnizorilor; totodati, o parte dintre aceste caracteristici, au fost verificate pe mostre de nisip, prelevate direct din turatorii, in cadrul laboratoarelor Hiittenes - Albertus Brasov si Roman Brasov. Valorile obfinute sunt prezentate in paralel cu cele indicate de furnizori. intr-un articol ulterior vom analiza modul in care proprietitile fizice si chimice ale acestor nisipuri se ‘n caracteristicile amestecurilor de turnatorie, late cu rasini furanice (procedeul cu autointarire la e generale ale nisipului pentru turnatorii Proprietatile fizice ale nisipului pot fi determinate relativ rapid prin metode simple de masurare fizica si sunt in principal urmatoarele: ~ Forma granulelor ~ Granulozitatea ~Indicele de fin - Partile levigabil - Densitatea - Coeficientul de dilatare termica Proprietatile chimice ale nisipului necesité analize mai laborioase, principalele caracteristici flind urmitoarele ~ Compozitia chimica ~ Pierderea la calcinare - Valoarea pH ~ Temperatura de sinterizare Proprietatile fizice Forma granulelor : Forma granulelor este definitd ca abaterea de la forma perfect sfericd a granulelor de nisip in stare naturald, determinata vizual. Ea se apreciaz prin analiza vizuald la microscop cu un grosisment de 20...60 X si comparare cu etaloane. Cu ct forma granulelor este mai rotunda cu atat cantitatea de liant necesar pentru obtinerea rezistentei dorite este mai mica, curgerea este mai bund si permeabilitatea mai mare, In Tabelul Nr.1 este prezentat un etalon de forme pentru aprecierea sfericitafiinisipului, Metoda standard de determinare este STAS 1934/5-1973 Granulozitatea : Granulozitatea se determind prin trecerea unei cantitati de 50g nisip printr-un set de site standard urmata de misurarea cantitativa a fractiilor retinute pe fiecare siti. Granulatia medie (MSO ) si gradul de uniformitate (G.U.), determinate prin aceasta metoda sunt utilizate la aprecierea comparativa a nisipurilor. Din punct de vedere al granulozitatii este de preferat o distributie a nisipului pe trei sau patra site consecutive gi nu o distributie monogranular& sau pe site neconsecutive. Aceasta afirmatie are la baz