Sunteți pe pagina 1din 1

ORDINUL

Nr. 995 din 24.06.2014


pentru aprobarea reglementrii tehnice
Normativ privind proiectarea geotehnic a lucrrilor de epuizmente
indicativ NP 134 - 2014
n conformitate cu prevederile art. 10 i art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind
calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare, ale art.2 alin. (3) i alin. (4) din Regulamentul
privind tipurile de reglementri tehnice i de cheltuieli aferente activitii de reglementare n
construcii, urbanism, amenajarea teritoriului i habitat, aprobat prin Hotrrea Guvernului
nr.203/2003, cu modificrile i completrile ulterioare,
avnd n vedere Procesulverbal de avizare nr. 32/2013 al Comitetului Tehnic de
Specialitate nr. 6 Inginerie geotehnic i fundaii i Procesulverbal de avizare nr. 1/2014 al
Comitetului Tehnic de Coordonare General,
n temeiul art. 4 pct. II lit. e) i al art. 12 alin. (7) din Hotrrea Guvernului nr. 1/2013
privind organizarea i funcionarea Ministerului Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice,
cu modificrile ulterioare,
Viceprim - ministru,
Ministrul dezvoltrii regionale i administraiei publice emite prezentul
O R D I N:
Art.1. Se aprob reglementarea tehnic Normativ privind proiectarea geotehnic a
lucrrilor de epuizmente, indicativ NP 134 - 2014, prevzut n anexa care face parte
integrant din prezentul ordin.
Art.2. Prezentul ordin1 se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I i intr n
vigoare la 30 de zile de la data publicrii.

VICEPRIM MINISTRU,
MINISTRUL DEZVOLTRII REGIONALE I ADMINISTRAIEI PUBLICE
LIVIU NICOLAE DRAGNEA

Ordinul i anexa se public i n Buletinul Construciilor, editat de Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare


n Construcii, Urbanism i Dezvoltare Teritorial Durabil URBAN INCERC