Sunteți pe pagina 1din 1

MACROLEX.RO : Ordin nr. 1330 din 17.07.

2014

http://macrolex.ro/act_listare.php?cheie_act=SMM33FTC5I...

Ordin nr. 1330 din 17.07.2014


Ordin pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii",
indicativ NP 074-2014
( Publicat in MO I nr. 597 din 11.08.2014 )
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
In vigoare de la 11.09.2014

In conformitate cu prevederile art. 10 si art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, cu modificarile ulterioare, ale art. 2 alin. (3) si (4) din Regulamentul privind tipurile de
reglementari tehnice si de cheltuieli aferente activitatii de reglementare in constructii, urbanism, amenajarea
teritoriului si habitat, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 203/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,
avand in vedere Procesul-verbal de avizare nr. 37/2013 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 6 "Inginerie
geotehnica si fundatii" si Procesul-verbal de avizare nr. 1/2014 al Comitetului tehnic de coordonare generala, in
temeiul art. 4 pct. II lit. e) si al art. 12 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea si
functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, cu modificarile ulterioare, viceprimministrul, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, emite prezentul ordin.
ART. 1
Se aproba reglementarea tehnica "Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii", indicativ NP
074-2014, prevazuta in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.
________________
*) Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 597 bis, care se poate achizitiona de la
Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.
ART. 2
Prezentul ordin*1) se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la 30 de zile de
la data publicarii.
________________
*1) Ordinul si anexa se publica si in Buletinul Constructiilor, editat de Institutul National de CercetareDezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila "URBAN - INCERC".
ART. 3
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si
locuintelor nr. 128/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind documentatiile geotehnice pentru
constructii", indicativ NP 074-2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 381 din 6 iunie 2007,
se abroga.
p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, Shhaideh Sevil, secretar de
stat

MacroLEX.ro

1 of 1

7/22/15 12:55 PM