Sunteți pe pagina 1din 4

Colegiul Tehnic Ion Creang Tg.

Neam
Modulul III Calitatea produselor i serviciilor
Clasa: a IX a; profil Servicii
Anul: 2009-2010
Profesor Roman Ioan Romeo

PLANIFICARE CALENDARISTIC

Competene

Criterii de performant
(competente vizate)
a)
b)

c)

UC 17 Analiza
ofertei de mrfuri
alimentare.

d)

e)

Coninut tematic

Prezint grupele de mrfuri alimentare


Clasific sortimentul
Grupele de mrfuri alimentare:
de marfuri alimentare
dup criterii date.
Definirea termenilor marf, produs,
Incadreaz sortimenserviciu, proprieti, calitate, caractul de mrfuri alimentare conform cla- teristici de calitate, sortiment, grup,
sificrii
merceolosubgrup, articol
gice.
Identific componen- Clasificarea sortimentului de mrfuri
te valorii energetice
alimentare:
folosind elementele
de informare de pe
produse din cereale i derivate;
ambalaje, coninutul
legume, fructe i produse
n substane nutritive
industrializate;
la 100gr.;
carne i produse din carne;
Calculeaz valoarea
produse zaharoase;
energetic folosind
elementele de infor pete i produse din pete;
mare de pe ambalaje,
produse gustative;
coninutul n subs laptele i produsele din lapte;
tane nutritive la
grsimi alimentare.
100gr. produs.
Identific elementele Clasificarea merceologic a sorti-

Nr.
ore
24

Spt.

15

S1
S2
S3
S4
S5

Metode de
predare-nvare
- Simulare;
- Problematizare;
- Studii de caz.
- Probe practice;
- Utilizarea de
etichete.

- Simulare;
- Problematizare;
- Studii de caz.
- Probe practice;
- Utilizarea de
etichete.

Probe de evaluare

Probe/orale/
practice/
scrise
prin care elevul
demonstreaz c
analizeaza oferta de
mrfuri, conform
criteriilor de
performan (a),
(b), (c), (d), (e) i a
condiiilor de
aplicabilitate, ntr-o
situaie real sau
simulat.

de informare i iden- mentului de mrfuri alimentare.


tificare specifice eti- Valoarea energetic (caloric)
chetrii mrfurilor.
mrfurilor:

Definire: proteine, lipide, glucide.


Valoare:

S6

S7
S8

energetic;
psiho-senzorial.

- Simulare;
- Problematizare;
- Studii de caz.
- Probe practice;
- Utilizarea de
etichete.

Marcarea etichetarea mrfurilor:

elemente de identificare;
elemente de informare;
elemente de etichetare specifice pe grupe de mrfuri.

UC 17 Analiza
ofertei de mrfuri
alimentare.

Descrie caracteristicile de calitate ale


a) Identific caracteristi- grupelor de mrfuri alimentare.
cile organoleptice ale Caracteristicile
organoleptice
ale
marfurilor alimentare
mrfurilor alimentare:
pentru sortimente de
Aspect;
mrfuri date;
Culoare;
b) Utilizeaz normele de
Miros;
calitate n activitatea
Consisten;
curent.
c) Verific caracteris Gust;
ticile organoleptice
Grad de prospeime;
ale produselor ali Grad de maturitate.
mentare pentru sortimente date.
Caracterizeaz grupele de mrfuri
nealimentare.

21
21

30

S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15

-Probe practice;
- Simulare;
- Problematizare;
- Studii de caz.

Probe/orale/
practice/
scrise
prin care elevul
demonstreaz
c
analizeaza oferta de
mrfuri alimentare,
conform criteriilor
de performan (a),
(b), (c)
i
a
condiiilor de aplicabilitate,
ntr-o
situaie real sau
simulat.

ncadrare:

UC 18 Analiza
ofertei de mrfuri
nealimentare.

UC 18 Analiza
ofertei de mrfuri
nealimentare.

12

Familii;
Grupe;
Subgrupe;
Articole;
Sorturi;

a) Clasific sortimentul
de mrfuri nealimentare innd cont de
Grupe de mrfuri:
criterii date;
b) ncadreaz produsul
textile-nclminte;
nealimentar conform
metalo-chimice;
clasificrii merceolo cosmetice;
gice;
sticl i ceramic;
c) Caracterizeaz grupe lemn;
le de mrfuri neali tehnico-sanitare;
mentare.
materiale de construcii;
electrocasnice i electronice;
autoturisme;
birotic i papetrie;
sport-voiaj turism;
bijuterii i gablonturi.
a) Verific caracteristi- Respectarea condiiilor de calitate pe
cile de calitate pe grupe de produse nealimentare.
grupe de mrfuri Caracteristicile de calitate pe grupe de
nealimentare;
mrfuri nealimentare:
b) Enumer
metodele
standardizate de asi Organoleptice;
gurare a calitii;
tehnico

funcionale
c) Identific defectele
specifice grupei de mrfuri
mrfurilor nealimentare pe grupe de
Defectele mrfurilor nealimentare:
produse.
d) Descrie procedurile
datorate productorului;
specifice metodelor
comerciantului;
standardizate de asi transportatorului.
gurare a calitii.

18

S16
S17
S18
S19

- Simulare;
- Problematizare
- Probe practice;
- Studii de caz.

S20
S21
S22
S23
S24
S25

Probe/orale/
practice/
scrise
prin care elevul
demonstreaz
c
analizeaza oferta de
mrfuri nealimentare, conform criteriilor de performan (a), (b), (c) i
a condiiilor de
aplicabilitate, ntr-o
situaie real sau
simulat.

15
9

S26
S27
S28

S29
S30

- Probe practice;
- Simularea;
- Problematizare;
- Studii de caz;
- Joc de rol;
- Lecii vizit;

Probe/orale/
practice/
scrise
prin care elevul
analizeaz oferta de
mrfuri nealimentare,
conform
criteriilor
de
performan
(a),
(b), (c), (d), (e) i a
condiiilor
de
aplicabilitate, ntr-o
situaie real sau

e) Identific condiiile
de marcare, ambalare,
transport,
pstrare,
depozitare.

simulat.

Caracterizarea serviciilor
Serviciile:

15
15

Definire

Clasificare (scop, mod de obinere,

a) Clasific
serviciile
dup criterii date;

b) Prezint caracteristicile calitative ale


serviciilor.

ISO 9004-2:1994)

S31
S32
S33
S34
S35

Carcateristici:
forma nematerial
nestocabilitatea
intangibilitatea
coincidena n timp i spaiu a
produciei i consumului
eterogenitatea

Caracteristici calitative pe tipuri de


servicii (bancare, asigurare, comerciale,
hoteliere, transport, telecomunicaii.)

Recapitulare final

S36

Profesor,
Roman Ioan-Romeo

- Simulare;
- Studii de caz;
- Exemplificare;
- Simulare;
- Problematizare.

Probe/orale/
practice/
scrise
prin care elevul
demonstreaz c
identific
caracteristicile
serviciilor, conform criteriilor de performan (a), (b) i a
condiiilor de aplicabilitate,
ntr-o
situaie real sau
simulat.