Sunteți pe pagina 1din 1

Portofoliul are un format standard si cuprinde:

- planificare calendaristica;
- program zilnic;
- obiective;
- activitati propuse;
- activitati desfasurate;
- concluzii si comentarii
Proiectul de practica (de contabilitate) cuprinde:
1. Proiectarea activitatii intreprinderii pornind de la normele juridice (domeniul de
reglementare);
2. Proiectarea activitatii pornind de la operatii si tranzactii;
3. Proiectarea activitatii pe baza sistemelor de documentare justificative;
4. Un ciclu contabil complet de la bilantul precedent sau inventar initial la bilantul
perioadei curente;
a) situatia conturilor la inceputul perioadei;
b) operatiunile perioadei (30 50 operatiuni reprezentative, de preferabil cat
mai diversificate);
c) documente justificative si evidente operative;
d) inregistrare in conturi cronologic si sistematic (Jurnal de inregistrare,
Jurnal pentru conturi sintetice si conturi analitice (fise de cont sau t-uri);
e) calcul rulaje, totaluri sume si solduri finale;
f) inchidere conturi, operatii de regularizare, stabilirea si decontarea
rezultatului;
g) inventarierea si ajustari si diferente pe baza de inventar;
h) sistematizarea soldurilor finale si verificarea concordantei dintre inventar
si conturi;
i) redactarea situatiilor financiare (conturi anuale) (la nivel de semestru/sau
la nivel de bilan simplificat)