Sunteți pe pagina 1din 3

ANUNT

privind cazarea studentilor,masteranzilor si a doctoranzilor in anul


universitar 2015/2016
Calendarul cazarii
26.09.2015 orele 16-18 cazarea studentilor si a masteranzilor
casatoriti, respectiv a doctoranzilor, finantati de la buget ;
27.09.2015 orele 9 -16 cazarea studentilor din anul I de studii
si a masteranzilor din anul I, finantati de la buget;
28.09.2015 orele 9-16 cazarea masteranzilor integralisti din
anul II si a studentilor integralisti din anii de studii IV ,III si II in
limita locurilor disponibile;
29.09.2015 orele 9-16 cazarea masteranzilor restantieri din
anul II si a studentilor restantieri din anii IV, III, II de la buget;
30.09.2015 orele 9-16- cazarea studentilor inscrisi in regim cu
taxa din anii I, II, III, IV si a masteranzilor din anii I si II inscrisi
in regim cu taxa,in limita locurilor disponibile.
Dosarele pentru cazarea studentilor , masteranzilor casatoriti si a
doctoranzilor finantati de la buget se depun la secretariat pana la
data de 22 septembrie 2015, ora 12.
Eventualele modificari vor fi prezentate la avizierul facultatii.
Data

31.07.2015

Acte necesare pentru Comisia de cazare:

(1) fiecare student va prezenta la comisie urmtoarele:


- dou fotografii color tip carte de identitate - una se va capsa pe contractul de nchiriere i
una se va capsa pe legitimaia de cmin (nu se admit copii xerox sau scanri);
- cerere tip de cazare (pentru necstorii, respectiv pentru cstorii);se primeste de la
comisia de cazare;
- carte de identitate ( original + copie xerox);
- pasaport(original+ copie xerox) pentru studentii straini(studenti bursieri ai statului
roman sau studenti cu taxa);
- carnet de student;
- copii legalizate dup certificatele de deces ale prinilor (n cazul studenilor orfani);
- copie legalizata de notar dup certificatul de revoluionar (dac este cazul);
- adeverina de cazare studeni cstorii (pentru studentul / studenta de la alt facultate sau
alt universitate de stat;
- adeverina de asistat al casei de copii pentru studenii orfani de ambii prini (unde este
cazul);
(2) pentru copiii personalului didactic( personalul didactic aflat in activitate )
- adeverina de salariat a printelui vizata de inspectoratul colar din teritoriu;
Studenii care nu vor prezenta actele solicitate pn la data de 30.09.2015, ora
10, pierd dreptul la subvenia alocat de ctre M.E.N. pentru aceste categorii de
studeni pentru perioada octombrie decembrie 2015.
(3) pentru studenii cstorii se solicit n plus urmtoarele acte:
- copie legalizata de notar dup certificatul de cstorie;
- copie legalizata de notar dup certificatul de natere al copilului (dac este cazul);
(4) studenii soi, soii de la alte universiti de stat care obin loc la schimb de la
universitatea respectiv vor achita tarifele de cazare la nivelul studenilor U.T.I. n caz
contrar vor achita tariful de cazare similar cu studenii altor universiti necuprini n
protocol.
(5) Soul sau soia care nu are calitate de student va achita tariful de cazare cu TVA i va
fi raportat la Direcia General a Finanelor Publice Locale n vederea calculului impozitului
pe suprafaa cu destinaia locuin, urmnd a suporta contravaloarea acestui impozit.
Data 31.07.2015

Acte necesare pentru administratorul de cmin


Fiecare student,masterand si doctorand va prezenta la administratorul de cmin
Urmatoarele acte:
- contractul de nchiriere semnat de student cu fotografia color capsat;formularul se
primeste de la administratia caminului;
- cerere tip de cazare cu:
repartiia (cmin i camer);
ncadrarea n tarif;
semntura preedintelui comisiei de repartitie si cazare pe cererea de cazare;
tampila decanatului pe semnatura presedintelui comisiei de repartitie si cazare;
- carte de identitate ( original + copie xerox);
- legitimaia de cmin cu fotografie color capsat;
- certificatul de natere (original + copie xerox);
- paaport (original + copie xerox) pentru studenii din Republica Moldova;
- cartoteca de flotant completat;
- dosarul (plic) cu actele care au fost prezentate comisiei de cazare, pentru a putea verifica
ncadrarea corect n tarifele de cazare. Pe dosar se va trece cu majuscule: numele si
prenumele, iniiala tatlui, universitatea, facultatea, anul, grupa, codul numeric personal;
- bani numerar pentru achitarea tarifului de cazare preliminat pe luna octombrie, garania
material, contravaloarea formularelor de cazare i, dup caz, contravaloarea tarifului
suplimentar.

Data 31.07.2015