Sunteți pe pagina 1din 14

INSPECTORATUL

COLAR JUDEEAN
DMBOVIA

PROCEDURA OPERAIONAL
privind acordarea gradaiei de
merit personalului didactic auxiliar

Comisia paritar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pag. 1 din 15
Exemplar nr.: 1

Cod: P.O 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau dup


caz, a reviziei n cadrul ediiei procedurii operaionale
Elemente privind
responsabilii/
operaiunea

Numele i
prenumele

2
Compartimentul
Salarizare Normare
ec. Bnanu Daniela
Comisia paritar a ISJ
Db prof. Bsceanu
Ovidiu

1.1.

Elaborat

1.2.

Verificat

1.3

Aprobat

Consiliul de
Administraie al ISJ Db
prof. Preda Luminia

Funcia

Data

Semntura

consilier

19.02.2015

Preedinte

19.02.2015

Preedinte

20.02.2015

2. Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii operaionale

Ediia/ revizia
n cadrul ediiei
1
2.1. Ediia 1

Componenta revizuit

Modalitatea
reviziei

Data de la care
se aplic
prevederile
ediiei sau
reviziei ediiei
4

23.02.2015

2.2. Revizia 1
2.3

Revizia 2

INSPECTORATUL
COLAR JUDEEAN
DMBOVIA

PROCEDURA OPERAIONAL
privind acordarea gradaiei de
merit personalului didactic auxiliar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : -

Comisia paritar

Pag. 2 din 15
Exemplar nr.: 1

Cod: P.O 1

3. Lista cupriznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din
cadrul ediiei procedurii operaionale

Scopul
difuzrii

Exemplar
nr.

3.1.

Aplicare

Normare
salarizare

3.2.

Aplicare

3.3.

Aplicare

Nr.
Crt

Compartiment

Funcia

Nume i
prenume

Data
primirii

Semntura

Consilier

Bnanu
Daniela

23.02.2015

Contabilitate

Contabil
sef

Savu
Luminia

23.02.2015

Informatizare

Referent

23.02.2015

Inspector colar
informatic
Inspector colar
limba romn

Inspector
scolar
Inspector
colar

Rcanu
Mariana
Tbrc
Radu
Ghi
Tatiana
Tnase
Ofelia i
Dinu
Gabriela
Popescu
Luminia
Iorga
Nicolae
Cristina
Marin
Preda
Luminia

23.02.2015

3.4.

Aplicare

3.5.

Aplicare

Inspector colar
fizic chimie biologie

Inspector
colar

3.6.

Aplicare

3.7.

Aplicare

3.8

Aplicare

Inspector colar
discipline tehnice
Inspector colar
minoriti
CJRAE

Inspector
colar
Inspector
colar
Director

3.9.

Informare

Conducere

3.10

Informare

3.11.

Arhivare

23.02.2015

23.02.2015
23.02.2015
23.02.2015

Inspector
23.02.2015
colar
General
Postare pe site-ul ISJ Db.
Unitile
de Directori
Personalul
nvmnt
didactic
preuniversitar
auxiliar
Comisia SCIM
23.02.2015
Preedinte Ion
Gabriela

INSPECTORATUL
COLAR JUDEEAN
DMBOVIA

PROCEDURA OPERAIONAL
privind acordarea gradaiei de
merit personalului didactic auxiliar

Comisia paritar

Cod: P.O 1

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pag. 3 din 15
Exemplar nr.: 1

4. SCOPUL
Scopul procedurii este de a crea instrumentul necesar personalului didactic auxiliar din
unitile de nvmnt preuniversitar de pe raza judeului Dmbovia s-l foloseasc n vederea
nscrierii la concursul pentru acordarea gradaiei de merit sesiunea 2015.

5. DOMENIUL
5.1. Procedura se aplic de personalul didactic auxiliar care ndeplinete condiiile de
nscriere la concursul pentru acordarea gradaiei de merit sesiunea 2015.
5.2. Procedura se aplic de unitile de nvmnt preuniversitar de pe raza judeului
Dmbovia n care personalul didactic auxiliar care ndeplinete condiiile nscrierii la concursul
pentru gradaiei de merit, este angajat.

6. DOCUMENTE DE REFERIN
6.1. O.M.E.N. nr. 4893 din 10 noiembrie 2014 privind aprobarea Metodologiei i criteriile de
acordare a gradaiei de merit n nvmntul preuniversitar de stat, sesiunea 2015.
6.2. Legea educaiei naionale nr.1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare.

INSPECTORATUL
COLAR JUDEEAN
DMBOVIA

PROCEDURA OPERAIONAL
privind acordarea gradaiei de
merit personalului didactic auxiliar

Comisia paritar

Cod: P.O 1

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pag. 4 din 15
Exemplar nr.: 1

7. DEFINIII
Uniti de nvmnt preuniversitar = unitile de nvmnt de stat cu personalitate
juridic
Personal didactic auxiliar = personalul definit de art.88(2) i art.249 din Legea educaiei
naionale nr.1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare, respectiv:
a) secretar;
b) administrator financiar (contabil);
c) administrator de patrimoniu.
d) informatician;
e) bibliotecar, documentarist, redactor;
f) laborant;
g) tehnician;
h) mediator colar;
i) pedagog colar;
j) supraveghetor de noapte
k) asistent social;
l) instructor de educaie extracolar;
m) corepetitor;
Gradaie de merit = sporul acordat personalului didactic i personalului didactic auxiliar
pentru performanele deosebite n realizarea activitii profesionale i se calculeaz prin
aplicarea a 25% la salariul de ncadrare, devenind baz de calcul pentru celelalte sporuri i
drepturi salariale.

INSPECTORATUL
COLAR JUDEEAN
DMBOVIA

PROCEDURA OPERAIONAL
privind acordarea gradaiei de
merit personalului didactic auxiliar

Comisia paritar

Cod: P.O 1

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pag. 5 din 15
Exemplar nr.: 1

8. DESCRIEREA PROCEDURII
8.1.

Calculul numrului de gradaii de merit.


Numrul maxim de gradaii de merit care pot fi acordate se calculeaz astfel: din

numrul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice auxiliare existente la nivelul
inspectoratului colar se scade numrul de gradaii acordate personalului didactic i didactic
auxiliar aflate n plat, avnd n vedere c gradaia de merit se acord pe o perioad efectiv de 5
ani, fr a fi luate n calcul perioadele de suspendare a contractului individual de munc din
motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei funcii publice.
Comisia paritar de la nivelul inspectoratului colar stabilete numrul gradaiilor de
merit aferente personalului didactic auxiliar, iar numrul de locuri repartizat fiecrei funcii se
aprob n Consiliul de Administraie al ISJ Dmbovia. Comisia paritar a ISJ Dmbovia
elaboreaz modelul fiei de (auto)evaluare a activitii personalului didactic auxiliar pentru
gradaie de merit, pentru fiecare funcie, n care vor fi specificate criteriile de evaluare. Fiele de
(auto)evaluare a activitii personalului didactic auxiliar vor fi anexate la prezenta procedur i
vor fi comunicate tuturor unitilor de nvmnt.
Gradaia de merit se atribuie pe o perioad efectiv de 5 ani, ncepnd cu data de 1

septembrie 2015, conform prevederilor art. 3 din O.M.E.N. nr. 4893/2014.


Personalul didactic auxiliar din nvmnt care a beneficiat de gradaie de merit pn la
data de 31.08.2015, poate participa la un nou concurs.
Personalul didactic pensionat nu mai beneficiaz de gradaie de merit, de la ncetarea
contractului individual de munc pe perioad nedeterminat, n vederea pensionrii.

INSPECTORATUL
COLAR JUDEEAN
DMBOVIA

PROCEDURA OPERAIONAL
privind acordarea gradaiei de
merit personalului didactic auxiliar

Comisia paritar

Cod: P.O 1
8.2.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pag. 6 din 15
Exemplar nr.: 1

nscrierea la concursul pentru acordarea gradaiei de merit


La concursul pentru acordarea gradaiei de merit poate participa personalul didactic

auxiliar din nvmntul preuniversitar de stat, cu contract individul de munc pe perioad


nedeterminat sau determinat, cu o vechime n nvmntul preuniversitar de cel puin 4 ani,
cu performane n activitate, n perioada 01.09.2009 - 31.08.2014 i calificativul ,,FOARTE
BINE,, n fiecare an colar din perioada evaluat.
n vederea nscrierii la concursul pentru acordarea gradaiei de merit, personalul didactic
auxiliar trebuie s ndeplineasc cumulativ condiiile:
I)

vechimea efectiv n nvmntul preuniversitar s fie de cel puin 4 ani cu performane

deosebite n activitatea desfurat n perioada 01 septembrie 2009 31 august 2014. n cazul


suspendrii contractului individual de munc din motive neimputabile angajatului n perioada 1
septembrie 2009 - 31 august 2014, acesta va fi evaluat pentru perioada n care salariatul i-a
desfurat activitatea, n intervalul 1 septembrie 2009 - 31 august 2014 - se va anexa adeverina
care s ateste vechimea efectiv n nvmntul preuniversitar, eliberat de unitatea de
nvmnt la care este ncadrat i are baza n anul colar curent.
II)

a obinut calificativul "Foarte bine" n fiecare an colar ncheiat din perioada evalurii: se

vor anexa adeverinele care s ateste acordarea calificativului, eliberate de unitile colare la
care este/a fost ncadrat candidatul.
III)

i ntocmete raportul de autoevaluare a activitii desfurate n conformitate cu grila

de evaluare tip pe care-l prezint n cadrul Consiliului profesoral al unitii de nvmnt.


n vederea nscrierii la concursul pentru acordarea gradaiei de merit, personalul didactic
auxiliar depune un dosar la unitatea de nvmnt preuniversitar la care este angajat, care
trebuie s cuprind urmtoarele documente ce vor fi anexate n ordinea enumerat:
1. Pagina de gard, care va conine numele i prenumele candidatului, unitatea de nvmnt la

care este ncadrat i are baza n anul colar 2014-2015 i categoria de personal la care i depune
dosarul.
2. Opis care s cuprind toate filele dosarului;
6

INSPECTORATUL
COLAR JUDEEAN
DMBOVIA

PROCEDURA OPERAIONAL
privind acordarea gradaiei de
merit personalului didactic auxiliar

Comisia paritar

Cod: P.O 1

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pag. 7 din 15
Exemplar nr.: 1

3. Cererea de nscriere (anexa 1 a prezentei note);


4. Grila de evaluare (n dou exemplare dintre care un exemplar completat de personalul

didactic auxiliar cu autoevaluarea sa)


4. Adeverina cu consemnarea calificativelor obinute pe ani colari;
5. Adeverina de vechime efectiv n nvmntul preuniversitar;
6. Declaraia pe proprie rspundere, conform Anexei nr. 4,5, din O.M.E.N. nr. 4893 din

10.11.2014;
7. Raportul de autoevaluare a activitii desfurate pentru perioada 1 septembrie 2009 - 31

august 2014;
8. Documentele justificative, grupate pe criteriile i subcriteriile din fia de (auto)evaluare

pentru gradaie de merit, elaborat de inspectoratul colar, la categoria de personal didactic la


care candideaz, certificate "conform cu originalul" de ctre conducerea unitii de nvmnt
la care candidatul depune dosarul.
Dosarele personalului didactic auxiliar vor fi analizate n cadrul Consiliului profesoral al
unitii de nvmnt care formuleaz o apreciere sintetic asupra activitii candidatului
consemnat n procesul verbal de edin.
Directorul unitii de nvmnt preuniversitar la care este angjat candidatul, va depune
la Secretariatul Inspectoratului colar Judeean Dmbovia, dosarul acestuia nsoit de o copie a
procesului-verbal al edinei Consiliului profesoral n care a fost analizat activitatea acestuia,
certificat conform cu originalul.

INSPECTORATUL
COLAR JUDEEAN
DMBOVIA

PROCEDURA OPERAIONAL
privind acordarea gradaiei de
merit personalului didactic auxiliar

Comisia paritar

Cod: P.O 1

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pag. 8 din 15
Exemplar nr.: 1

Comisia de evaluare a dosarelor candidailor constituit la nivelul ISJ Dmbovia, poate


solicita, prin sondaj, prezentarea originalelor documentelor anexate la dosarul de concurs.
Personalul didactic auxiliar ncadrat pe dou sau mai multe funcii pe perioada evalurii poate
participa la concursul de acordare a gradaiei de merit la oricare dintre funcii, exprimndu-i
opiunea n scris odat cu depunerea dosarului.

8.3.

Procedura de acordare a gradaiei de merit i calendarul de activiti


Inspectorul colar general numete, prin decizie, comisia de evaluare a dosarelor depuse

la concursul pentru acordarea gradaiei de merit, n urmtoarea componen:


a) preedinte - un inspector colar general adjunct;
b) secretar - un referent de la compartimentul salarizare, normare;
c) membri - inspectori colari sau metoditi selectai din corpul de metoditi ai
inspectoratului colar, reprezentani ai personalului didactic auxiliar din uniti de
nvmnt.
Reprezentanii organizaiilor sindicale reprezentative din nvmnt particip n calitate
de observatori la toate lucrrile, au drept de acces la documentele comisiilor i dreptul s
solicite consemnarea n procesul-verbal a propriilor, observaii. Neparticiparea observatorilor
nu viciaz procedura.
Dosarele candidailor depuse la Inspectoratul colar Judeean Dmbovia, vor fi
evaluate de membrii subcomisiilor de specialitate constituite prin decizia inspectorului colar
general, care i asum, prin semntur, n procesul-verbal al edinei i n raportul motivat,
evaluarea dosarelor. Modelul raportului motivat este prevzut n anexa nr. 3.
Comisia de evaluare a dosarelor depuse n vederea acordrii gradaiei de merit primete
dosarele candidailor i raportul motivat al subcomisiilor, pe care le examineaz, stabilete
punctajele pe criterii/subcriterii i punctajul final, pe care le consemneaz n fia de
(auto)evaluare pentru gradaie de merit, i ntocmete lista cuprinznd candidaii n ordinea
8

INSPECTORATUL
COLAR JUDEEAN
DMBOVIA

PROCEDURA OPERAIONAL
privind acordarea gradaiei de
merit personalului didactic auxiliar

Comisia paritar

Cod: P.O 1

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pag. 9 din 15
Exemplar nr.: 1

descresctoare a punctajelor, pe posturi i discipline. Lista astfel ntocmit, asumat de toi


membrii comisiei, va fi nregistrat i prezentat n consiliul de administraie al inspectoratului
colar judeean Dmbovia.
n consiliul de administraie al inspectoratului colar, preedintele comisiei de evaluare a
dosarelor depuse n vederea acordrii gradaiei de merit prezint rezultatele evalurii dosarelor
candidailor participani la concursul de acordare a gradaiilor de merit.
Consiliul de administraie al inspectoratului colar judeean Dmbovia aprob lista cu
rezultatele candidailor participani la concurs, n ordinea descresctoare a punctajului acordat.
Lista se afieaz la sediul ISJ Dmbovia, conform graficului prevzut n anexa nr. 1.
Candidaii participani la concursul de acordare a gradaiei de merit au drept de
contestaie asupra punctajului acordat, la inspectoratul colar, n conformitate cu graficul
prevzut n anexa nr. 1. Comisia de soluionare a contestaiilor, numit prin decizie a
inspectorului colar general, este format din:
a) preedinte - inspectorul colar general;
b) secretar - un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare/reea colar;
c) membri - consilierul juridic al inspectoratului colar, inspectori colari/metoditi ai
inspectoratului colar, reprezentani ai personalului didactic auxiliar din unitile de nvmnt,
alii dect cei care au evaluat iniial dosarele.
Contestaiile se soluioneaz, prin reevaluarea dosarelor, n termen de 3 zile lucrtoare de
la data-limit de depunere a acestora. Punctajele rezultate n urma reevalurii sunt consemnate
n fia de (auto)evaluare pentru gradaie de merit i sunt asumate de ctre preedintele comisiei
de contestaii. La finalul lucrrilor, comisia de contestaii genereaz lista cuprinznd punctajele
tuturor candidailor, asumat de toi membrii comisiei, care va fi nregistrat i prezentat n
consiliul de administraie al inspectoratului colar.
Hotrrea comisiei de contestaii este definitiv i poate fi contestat numai prin
procedura contenciosului administrativ, contestaia reprezentnd plngerea prealabil
reglementat de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile i
completrile ulterioare.
9

INSPECTORATUL
COLAR JUDEEAN
DMBOVIA

PROCEDURA OPERAIONAL
privind acordarea gradaiei de
merit personalului didactic auxiliar

Comisia paritar

Cod: P.O 1

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pag. 10 din 15
Exemplar nr.: 1

ANEXA NR.1
GRAFICUL
desfurrii concursului pentru acordarea gradaiilor de merit - sesiunea 2015
1. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de ctre comisia paritar de la nivelul inspectoratului colar
Perioada: 9-20 februarie 2015
2. Comunicarea fielor de evaluare de ctre inspectoratul colar n teritoriu
Perioada: 23-27 februarie 2015
3. ntocmirea i depunerea de ctre candidai a dosarelor i obinerea avizelor la nivelul unitii de nvmnt
Perioada: 2-20 martie 2015
4. Depunerea dosarelor care conin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la
secretariatul/registratura inspectoratului colar
Perioada: 23-31 martie 2015
5. Analiza dosarelor de ctre inspectorul colar care coordoneaz disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, i
elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului n specialitate./ Analiza dosarelor candidailor personal didactic
auxiliar n cadrul subcomisiilor de specialitate.
Perioada: 1-22 aprilie 2015
6. Verificarea dosarelor i acordarea punctajelor de ctre comisia de evaluare a dosarelor depuse n vederea acordrii
gradaiei de merit
Perioada: 23 aprilie-13 mai 2015
7. Aprobarea listei cuprinznd punctajele acordate n urma evalurii, de ctre consiliul de administraie al inspectoratului
colar
Perioada: 14-15 mai 2015
8. Afiarea listei cuprinznd punctajele acordate n urma evalurii la avizierul inspectoratului colar
9. Depunerea contestaiilor asupra punctajului acordat

Termen: 18 mai 2015


Perioada: 19-20 mai 2015

10. Soluionarea contestaiilor de ctre comisia de contestaii


Perioada: 21-25 mai 2015
11. Stabilirea ponderii gradaiilor de merit pe categorii de personal, precum i pe discipline de nvmnt n cadrul comisiei
paritare de la nivelul inspectoratului colar, validarea rezultatelor finale ale concursului de ctre consiliul de administraie al
inspectoratului colar i afiarea acestora la inspectoratele colare
Termen: 26-27 mai 2015
12. naintarea la Ministerul Educaiei Naionale a listelor cu personalul didactic din unitile de nvmnt, validat n
vederea acordrii gradaiei de merit
Perioada: 28-29 mai 2015
13. Emiterea ordinului ministrului educaiei naionale
Termen: 11 august 2015

10

INSPECTORATUL
COLAR JUDEEAN
DMBOVIA

PROCEDURA OPERAIONAL
privind acordarea gradaiei de
merit personalului didactic auxiliar

Comisia paritar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pag. 11 din 15
Exemplar nr.: 1

Cod: P.O 1

ANEXA NR.2

Afiat astzi, . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . .

TABEL NOMINAL
cuprinznd punctajele candidailor la concursul de acordare a gradaiilor de merit aprobate n edina
consiliului de administraie al Inspectoratului colar Judeean Dmbovia din data . . . . . . . . . .

Nr. Numele i Funcia didactic/


Specialitatea
crt. prenumele didactic auxiliar

Comisia de evaluare a dosarelor


pentru obinerea gradaiilor de
merit
Preedinte . . . . . . . . . .
Membri
..........
..........
..........

Vechimea Unitatea
Punctaj Punctaj
n
de
autoevaluare evaluare
nvmnt nvmnt

Consiliul de administraie al inspectoratului


colar judeean Dmbovia
Preedinte . . . . . . . . . .
Membri
..........
..........
..........

11

INSPECTORATUL
COLAR JUDEEAN
DMBOVIA

PROCEDURA OPERAIONAL
privind acordarea gradaiei de
merit personalului didactic auxiliar

Comisia paritar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pag. 12 din 15
Exemplar nr.: 1

Cod: P.O 1

ANEXA NR.3

RAPORT MOTIVAT
privind analiza dosarului candidatului . . . . . . . . . ., funcia. . . . . . . . . . sesiunea . . . . . . . . . .

Punctaj
inspector
colar care
Punctaj
Criteriu Subcriteriu
Documente Pagina
Argumente Observaii
coordoneaz
autoevaluare
disciplina/
funcia
1. . . . .
1. . . . .
2. . . . .
2. . . . . 1. . . . .
.
2. . . . . .
.....
Total

x
Numele i prenumele membrilor comisiei

x
Semntur

Data . . . . . . . . . .

12

INSPECTORATUL
COLAR JUDEEAN
DMBOVIA

PROCEDURA OPERAIONAL
privind acordarea gradaiei de
merit personalului didactic auxiliar

Comisia paritar

Cod: P.O 1

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pag. 13 din 15
Exemplar nr.: 1

ANEXA NR. 4

DECLARAIE PE PROPRIA RSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., domiciliat() n . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. .


. . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., judeul/sectorul . . . . . . . . . .,
legitimat() cu . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., ncadrat() la . . .
. . . . . . . pe funcia de . . . . . . . . . ., declar pe propria rspundere c documentele depuse la dosar
mi aparin i c prin acestea sunt confirmate/certificate activitile desfurate.
ntocmit ntr-un exemplar, pe propria rspundere, cunoscnd c falsul n declaraii este
pedepsit conform legii.

Data . . . . . . . . . .

Semntura . . . . . . . . . .

13

INSPECTORATUL
COLAR JUDEEAN
DMBOVIA

PROCEDURA OPERAIONAL
privind acordarea gradaiei de
merit personalului didactic auxiliar

Comisia paritar

Cod: P.O 1

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pag. 14 din 15
Exemplar nr.: 1

ANEXA NR. 5

DECLARAIE PE PROPRIA RSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., director la . . . . . . . . . ., declar pe propria


rspundere c documentele depuse n copie n dosarul de nscriere la concursul pentru
acordarea gradaiei de merit al candidatului . . . . . . . . . . au fost certificate n data de . . . . . . . . . .,
prin confruntare cu originalul.
ntocmit ntr-un exemplar, pe propria rspundere, cunoscnd c falsul n declaraii este
pedepsit conform legii.

Data . . . . . . . . . .

Semntura . . . . . . . . . .

14