Sunteți pe pagina 1din 2

AUTORITATEA NAIONAL DE REGLEMENTARE

N DOMENIUL ENERGIEI
ANRE

Nr.65621 /11.09.2015
ANUN CONCURS
n baza:
prevederilor O.U.G. nr. 33/2007 privind organizarea i funcionarea Autoritii Naionale de
Reglementare n Domeniul Energiei, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
160/2012,
Regulamentului privind organizarea i desfurarea concursului n vederea ocuprii unui post
vacant sau temporar vacant, aprobat prin Ordinul preedintelui ANRE nr. 5/12.02.2015, cu
modificrile ulterioare,
ANRE organizeaz, la sediul din strada Constantin Nacu nr. 3, Sector 2, Bucureti, concurs pentru
ocuparea unui post de Director la Direcia tehnic, IT.
n vederea participrii la concurs, candidaii trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii generale:
a) s aib cetenia romn, cetenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparinnd Spaiului Economic European i domiciliul n Romnia;
b) s cunoasc limba romn, scris i vorbit;
c) s aib vrsta minim reglementat de prevederile legale;
d) s aib capacitate deplin de exerciiu;
e) s aib o stare de sntate corespunztoare postului pentru care candideaz, atestat pe baza
adeverinei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitile sanitare abilitate;
f) s ndeplineasc condiiile de studii i, dup caz, de vechime sau alte condiii specifice potrivit
cerinelor postului scos la concurs;
g) s nu fi fost condamnat definitiv pentru svrirea unei infraciuni contra umanitii, contra
statului ori contra autoritii, de serviciu sau n legtur cu serviciul, care mpiedic nfptuirea
justiiei, de fals ori a unor fapte de corupie sau a unei infraciuni svrite cu intenie, care ar
face-o incompatibil cu exercitarea funciei, cu excepia situaiei n care a intervenit
reabilitarea.
Dosarul de concurs trebuie s conin:
a) formularul de nscriere;
b) curriculum vitae, nsuit prin semntur;
c) copia actului de identitate sau a oricrui alt document care atest identitatea, potrivit legii;
d) copiile documentelor care s ateste nivelul studiilor i efectuarea unor specializri, dac este
cazul;
e) copia carnetului de munc sau, dup caz, o adeverin care s ateste vechimea n munc, n
meserie i/sau n specialitate;
f) cazierul judiciar sau o declaraie pe propria rspundere c nu are antecedente penale care s-l
fac incompatibil cu funcia pentru care candideaz;
g) o declaraie pe proprie rspundere, din care s rezulte c nu a avut contractul individual de
munc desfcut din motive imputabile;
h) adeverin medical care s ateste starea de sntate corespunztoare, eliberat anterior
derulrii concursului, cu cel mult 6 luni, de ctre medicul de familie al candidatului sau de
ctre unitile sanitare abilitate;
i) alte documente relevante pentru desfurarea concursului.

Actele prevzute la lit. c), d) i e) vor fi prezentate i n original n vederea verificrii


conformitii copiilor cu acestea.
n cazul documentului prevzut la lit. f), candidatul declarat admis are obligaia de a depune la
angajare cazierul judiciar n original.
Adeverina care atest starea de sntate conine, n clar, numrul, data, numele emitentului i calitatea
acestuia, n formatul standard stabilit de Ministerul Sntii.
Formularul de nscriere la concurs este postat
http://www.anre.ro/ro/transparenta/regulament-concurs.

pe

site-ul

ANRE

la

seciunea

Dosarul de concurs se depune la sediul ANRE din strada Constantin Nacu nr. 3 Sector 2 Bucureti,
Camera 316 - Serviciul resurse umane, n intervalul orar 900-1400 .
nscrierea la concurs se va face pn n data de 25.09.2015.
Anexm prezentei, bibliografia, tematica i cerinele specifice postului pentru care se organizeaz
concurs.
Informaii suplimentare pot fi obinute la numrul de telefon: 021/32.78.179.
Persoane de contact: Marinescu Violeta, Iacob Roxana.
Adresa de e-mail destinat corespondenei: cariere@anre.ro