Sunteți pe pagina 1din 22

Investete n oameni!

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional


Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Traficul de persoane.
Privire general asupra situaiei
din Romania.
Traficul de persoane in Romania perioada 2000 - 2010
Evolutia contextului social si economic din Romania anilor 1990 a favorizat aparitia
clivajelor sociale, intensificarea miscarilor migratorii si, implicit, aparitia unor grupuri de
populatie vulnerabile la trafic. Apropierea geografica de zonele conflictuale din Fosta
Iugoslavie, a determinat, la sfarsitul anilor 1990 si inceputul anilor 2000, cresterea
incidentei fenomenului traficului in Romania.
Analiza situatiei traficului de persoane in Romania, in perioada 2000-2010, indica
urmatoarele:
Romania a fost si ramane, in principal, tara de origine pentru copii, femei si barbati
traficati in scopul exploatarii sexuale, prin munca fortata si/sau constransi la
comiterea de diferite infractiuni;
Pana in anul 2005, trafic de persoane in Romania consta in principal in traficul de
femei si copii, in scopul exploatarii sexuale;
Incepand cu anul 2006 este semnalata cresterea alarmanta a numarului de
persoane, cetateni romani, traficati in scopul exploatarii prin munca, astfel incat, in
perioada 2007-2009, numarul victimelor traficului exploatate prin munca ajunge sa
reprezinte aproximativ jumatate din numarul total de victime identificate, barbatii
reprezentand aproximativ 90% dintre victimele exploatate prin munca;
Pana in anul 2005, principalele tari de destinatie pentru victimele traficului din
Romania au fost in principal tari din Fosta Iugoslavie;
Din anul 2006 pana in prezent, principalele tari de destinatie pentru victimele din
Romania sunt Italia si Spania pentru exploatare sexuala si Cehia, Spania, Italia si
Grecia pentru exploatare prin munca;
Traficul intern a luat amploare in anul 2005 si reprezinta si in prezent o principala
forma de trafic, majoritatea victimelor fiind minore si exploatate sexual;
Romania este tara de tranzit pentru victime ale traficului, in principal din Republica
Moldova si Ucraina;
Romania este tara de destinatie pentru un numar mic de persoane traficate,
majoritatea provenind din Republica Moldova, principala forma de exploatare fiind
cea sexuala.

Investete n oameni!
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Instrumente internationale in domeniul traficului de persoane


la care Romania a aderat
Pentru adaptarea eforturilor anti-trafic la nivel international, Romania adera la
instrumente internationale cu referire expresa la traficul de persoane, cele mai
importante fiind:
1. Conventia Natiunilor Unite impotriva criminalitatii transnationale organizate,
adoptata la New York, la 15 noiembrie 2000, ratificata prin Legea nr. 565/2002.
Romania a semnat, la data de 14 decembrie 2000, la Palermo, Convenia Naiunilor
Unite impotriva criminalitatii transnationale organizate si cele doua protocoale ale sale,
adoptate la New York, in data de 15 noiembrie 2000, respectiv:
Protocolul privind prevenirea, reprimarea si pedepsirea traficului de persoane,
in special al femeilor si copiilor;
Protocolul impotriva traficului ilegal de migranti pe calea terestra, a aerului si pe
mare.
2. Conventia Consiliului Europei privind lupta impotriva traficului de fiinte umane,
ratificata prin Legea nr. 300/2006
Romania a semnat Conventia Consiliului Europei cu privire la aciunile de combatere a
traficului de fiinte umane, incheiata intre statele membre ale Consiliului Europei la
Varsovia, la data de 16 mai 2005. Principalele obiective ale acestei conventii sunt:
Prevenirea si combaterea traficului de fiinte umane, cu garantarea respectarii
principiului egalitatii intre barbati si femei;
Protectia drepturilor fundamentale ale victimelor traficate, prin oferirea unui
cadru legal referitor la protectia si asistarea victimelor si a martorilor, precum si la
asigurarea eficientei procesului penal;
Consolidarea cooperarii internationale in domeniul combaterii traficului de fiinte
umane.

Acte normative nationale in domeniul traficului de persoane


Romania se inscrie in procesul international de adoparea unor acte normative specifice,
care asigura tratarea traficului de persoane ca infractiune distincta si asigura institutiilor
responsabile instrumentele necesare dezvoltarii mecanismelor de prevenire, asistenta si
combatere a acestui fenomen. In ordine cronologica, principalele acte normative
nationale sunt dupa cum urmeaza:

Legi relevante pentru domeniul traficului de persoane


Nr
Act normativ
1
Legea nr. 678/2001
privind prevenirea si
combaterea traficului de
persoane,
cu
modificarile
si
completarile ulterioare

Prevederi, reglementari
Sunt incriminate formele traficului de persoane;
Se creaza cadrul juridic pentru utilizarea
tehnicilor moderne de investigatie, necesare
descoperirii acestor fapte;
Se introduc norme pentru protectia si asistenta
victimelor traficului, a familiilor acestora, precum

Investete n oameni!
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
si a martorilor.
2

Legea nr. 682/2002,


privind protectia
martorilor

5.

6.

7.

Hotararea Guvernului
nr. 299/2003, pentru
aprobarea
Regulamentului de
aplicare a dispozitiilor
Legii nr. 678/2001,
privind prevenirea si
combaterea traficului de
persoane
Legea nr. 39/2003
privind prevenirea i
combaterea criminalitatii
organizate
Legea nr. 508/2004
privind organizarea si
functionarea Directiei
pentru Investigarea
Infractionalitii
Organizate si
Terorismului (DIICOT) in
cadrul Parchetului de pe
langa Inalta Curte de
Casatie si Justitie
Legea nr. 302/2004
privind cooperarea
judiciara internationala
in materie penala

Legea nr. 211/2004


privind unele masuri
pentru asigurarea
protectiei victimelor
infractiunilor.

Stabileste competenta DIICOT in investigarea


cazurilor de trafic de persoane, cat si a altor
infractiuni asociate, precum trecerea frauduloasa
a frontierei si savarsirea, de catre cetateni romani
sau domiciliati in Romania, a unor fapte penale
pe teritoriul altor state

Stabileste modalitatile prin care se realizeaza


transferarea procedurilor judiciare in cazuri de
trafic de persoane, cat si posibilitatea efectuarii
unor comisii rogatorii sau a prezentarii in fata
unei instante straine a unor martori sau experti
Se adreseaza in mod direct nevoilor victimei;
Instituie 4 categorii de masuri: informarea
victimelor infractiunilor cu privire la drepturile lor,
consilierea psihologica, asistenta juridica gratuita,
compensarea financiara de catre stat;
Creeaza obligatia ca institutiile din sistemul
judiciar sa asigure specializarea personalului
care vine in relatie directa cu victimele
infractiunilor.
Include urmatoarele obiective principale:

Hotararea Guvernului

Stabileste masurile de protectie a datelor de


identificare a martorilor sau a localitatilor de
domiciliu/resedinta a acestora
Se introduce posibilitatea audierii prin mijloace
tehnice corespunzatoare, fara ca martorul sa fie
prezent in sala in care are loc activitatea
judiciara.
Sunt explicitate modalitatile de lucru concrete
privind prevenirea traficului de persoane;
asistenta si protectia victimelor; metodologia de
repatriere a cetatenilor romani, victime ale
traficului de persoane, cat si rolul si atributiile
ministerelor, fiecare in parte si in cadrul Grupului
interministerial de lucru pentru coordonarea si
evaluarea activitatilor de prevenire si combatere
a traficului de persoane.
Reglementeaza masuri specifice de prevenire si
combatere a criminalitatii organizate la nivel
national si international.

Investete n oameni!
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
nr. 1295/2004 privind
aprobarea Planului
national de actiune
pentru prevenirea i
combaterea traficului de
copii

Hotararea Guvernului
nr. 1504/2004 privind
aprobarea Planului
national de actiune
pentru prevenirea si
combaterea abuzului
sexual asupra copilului
si a exploatarii sexuale
a copiilor in scopuri
comerciale

10 Hotararea Guvernului
nr. 1769/2004 privind
aprobarea Planului
national de actiune
pentru eliminarea
exploatarii prin munca a
copiilor

11

Hotararea Guvernului
nr. 1443/2004, privind
metodologia de
repatriere a minorilor
neinsotiti si asigurarea
masurilor de protectie
speciala acestora.
12 Hotararea Guvernului
nr. 1584/2005 pentru
infiintarea, organizarea
si functionarea Agentiei
Nationale impotriva

- Evaluarea, analiza si cercetarea fenomenului


infractional al traficului de copii
- Prevenirea fenomenului, prin campanii de informare a
populatiei asupra riscurilor traficului, dar si prin
dezvoltarea sistemului de servicii destinate sprijinirii
familiilor aflate in dificultate
- Protejarea, asistarea si reintegrarea sociala a victimelor
minore recuperate din situatii de trafic, prin crearea unui
sistem de servicii
- Securizarea controlului copiilor la trecerea frontierei si
asigurarea cooperarii internationale
- Imbunatatirea cadrului legislativ si dezvoltarea
capacitatii institutionale.
Include urmatoarele obiective principale:
- Dezvoltarea de politici si strategii nationale pentru
protejarea copiilor de abuzurile sexuale
Dezvoltarea capacitatii institutionale in domeniul
protejarii, asistarii si prevenirii abuzului sexual asupra
minorilor
Conjugarea eforturilor strategice ale autoritatilor
romane cu cele de la nivel international
- Prevenirea fenomenului
- Reabilitarea si asistarea victimelor abuzurilor, pentru
reintegrarea lor sociala
- Evaluarea si monitorizarea fenomenului infractional al
abuzului sexual asupra copiilor
Include urmatoarele obiective principale:
- Formarea si dezvoltarea capacitatii institutionale in
domeniul prevenirii si combaterii exploatarii copiilor prin
munca
- Dezvoltarea de programe de actiune directa in vederea
prevenirii intrarii copiilor pe piata muncii si de asistare a
copiilor exploatati prin munca
- Informarea si constientizarea populatiei despre
necesitatea combaterii exploatarii copiilor prin munca
Stabileste etapele obligatorii ale demersurilor de
repatriere a copiilor neinsotiti

Stabileste atributiile ANITP si organizarea sa la


nivel national

Investete n oameni!
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Traficului de Persoane
(ANITP), cu modificarile
i completarile ulterioare
13 Hotararea Guvernului
nr. 1654/2006 privind
aprobarea Strategiei
nationale impotriva
traficului de persoane
2006-2010

Include urmatoarele obiective strategice:


- Imbunatatirea gradului de cunoastere a dimensiunilor,
caracteristicilor si tendintelor traficului de persoane care
afecteaza Romania
- Eficientizarea raspunsului institutional in domeniul
luptei impotriva traficului de persoane
- Reducerea amplitudinii traficului de persoane, prin
intarirea capacitatii de autoprotectie a cetatenilor si a
societatii, in fata amenintarii acestui fenomen
- Implementarea unui sistem national integrat de
identificare si referire catre servicii eficiente de asistenta,
in vederea reintegrarii sociale a victimelor traficului de
persoane
- Cresterea gradului de participare a victimelor/martorilor
in procesul de investigare si urmarire in justitie a
traficului de persoane
- Consolidarea Romaniei ca partener de incredere in
efortul global de reducere a fenomenului traficului de
persoane

14 Hotararea Guvernului
nr. 1720/2006 privind
aprobarea Planului
national de actiune
2006-2007
15 Hotararea Guvernului
nr. 1238/2007 pentru
aprobarea
Standardelor nationale
specifice pentru
serviciile specializate
de asistenta a
victimelor traficului de
persoane
16 Ordinul comun al
ministrilor
pentru infiintarea,
organizarea si
functionarea Grupului
Tematic de Lucru

Stabileste planul de actiune 2006-2007 pentru


implementarea Strategiei nationale impotriva
traficului de persoane, pentru perioada 20062010

Functionarea retelei nationale de servicii si de


protectie a victimelor traficului de persoane,
serviciile acordate si calitatea acestora
Masurile privind asigurarea unui mediu optim
victimelor traficului de persoane
Asigurarea personalului calificat necesar si
perfectionarea continua a acestuia

Stabileste componenta si atributiile ministerelor,


agentiilor
nationale
si
organizatiilor
nonguvernamentale care fac parte din acest Grup
de Lucru

Investete n oameni!
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
pentru coordonarea
nationala a activitatilor
de protectie si asistenta
a victimelor traficului de
persoane, din
noiembrie 2007
17 Hotararea Guvernului
nr. 982/2008 pentru
aprobarea Planului
national de actiune
2008 - 2010
18 Ordinul comun al
ministrilor pentru
aprobarea
Mecanismului national
de identificare si
referire a victimelor
traficului de persoane,
din decembrie 2008

Stabileste planul de actiune 2008-2010 pentru


implementarea Strategiei nationale impotriva
traficului de persoane, pentru perioada 20062010

Prezinta ansamblul de norme (masuri si actiuni)


destinate identificarii si referirii victimelor traficului
de persoane, in vederea asigurarii nevoilor de
asistenta si protectie ale acestora, in scopul
imbunatatirii capacitatii de identificare a victimelor
traficului de persoane si de asigurare a protectiei
si asistentei acestora, indiferent de institutia sau
organizatia cu care aceasta intra in contact
pentru prima data.

Acestor acte normative li se adauga si legi din domenii conexe, axate in principal pe
facilitarea serviciilor de asistenta pentru victimele traficului de persoane:
Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de
munca
Legea 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala
Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

Dificultati si provocari existente la nivel legislativ in domeniul traficului de


persoane, sesizate de specialistii in domeniu
Lipsa corelatiei intre legislatia principala si cea conexa. Un exemplu al lipsei de
unitate care apare in legislatie este acela al accesului victimelor la servicii medicale
gratuite, chiar si in cazurile in care victima este neasigurata, situatie care nu este
permisa de Legea asigurarilor de sanatate.
Lipsa mecanismelor concrete de aplicare a prevederilor legislative. Un exemplu
este acela ca, desi actele normative principale aduc atributii institutiilor publice, nu au
fost alocate si resursele necesare punerii in practica a acestor atributii.
Proceduri dificil de aplicat in practica. Un exemplu este acela al Legii nr. 211/2004
privind compensatiile financiare pentru victime, dificil de accesat din cauza procedurilor
greoaie, a timpului lung de desfasurare a procesului penal, precum si a lipsei
specializarii comisiilor din cadrul Ministerului de Justitie, responsabile cu acordarea
compensatiilor.
Contradictii intre legislatia anti-trafic si alte tipuri de reglementari. Un exemplu
este cel al situatiei victimelor cetateni straini, in cadrul careia legislatia anti-trafic intra in

Investete n oameni!
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
contradictie cu reglementarile privind regimul de sedere a strainilor in Romania. Desi
legea speciala anti-trafic acorda cetatenilor straini victime ale traficului de persoane o
perioada de reflectie de 90 de zile, pentru a fi legal pe teritoriul Romaniei, conform
reglementarii privind regimul de sedere, orice strain trebuie sa colaboreze din prima zi
cu organele de urmarire penala.

Sanctiunile aplicabile in cazul infractiunii de trafic de persoane


(Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, cu
modificarile si completarile ulterioare)
Trafic de persoane = recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau primirea unei
persoane, prin amenintare, violenta sau prin alte forme de constrangere, prin rapire,
frauda ori inselaciune, abuz de autoritate sau profitand de imposibilitatea acelei
persoane de a se apara sau de a-si exprima vointa, ori prin oferirea, darea, acceptarea
sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obtinerea consimtamantului persoanei
care are autoritate asupra altei persoane, in scopul exploatarii acestei persoane.
Sanctiune: inchisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.
Trafic de minori (orice persoana cu varsta sub 18 ani) = recrutarea, transportul,
transferul, gazduirea sau primirea de minori, cu scopul exploatarii lor.
Sanctiune: inchisoarea de la 5 la 15 ani precum si cu interzicerea unor drepturi.
Daca fapta este savarsita prin amenintare, violenta sau alte forme de constrangere, prin
rapire, frauda ori inselaciune, abuz de autoritate sau profitand de imposibilitatea
minorului de a se apara ori de a-si exprima vointa sau prin oferirea, darea, acceptarea
ori primirea de bani sau de alte foloase pentru obtinerea consimtamantului persoanei
care are autoritate asupra minorului, pedeapsa este inchisoare de la 7 ani la 18 ani si
interzicerea unor drepturi.
In cazul infractiunii de trafic de minori apare o diferentiere fata de traficarea unui adult, in
sensul ca sunt necesare numai 2 din elementele infractiunii de trafic de persoane,
respectiv actiunile de recrutare, transportare, transferare, gazduire sau primire a unui
minor, in scopul sau in vederea exploatarii, fara a mai fi necesare mijloacele folosite
respectiv, amenintarea, violenta sau alte forme de constrangere, rapire, frauda ori
inselaciune, abuz de autoritate sau profitand de imposibilitatea acelor persoane de a se
apara sau de a-si exprima vointa prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani
ori de alte foloase pentru obtinerea consimtamantului persoanei care are autoritate
asupra altei persoane.
Daca faptele sunt savarsite de doua sau mai multe persoane impreuna, sau s-a cauzat
victimei o vatamare grava a integritatii corporale sau sanatatii, ori a fost savarsita de
catre un functionar public n timpul exercitarii atributiilor de serviciu, pedeapsa este
inchisoare de la 10 ani la 20 ani si interzicerea unor drepturi. In situatia n care fapta
a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este inchisoare de la 15
ani la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Investete n oameni!
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Pornografia infantila = fapta de a expune, a vinde sau a raspandi, a inchiria, a distribui,
a confectiona ori a produce in alt mod, a transmite, a oferi sau a pune la dispozitie ori a
detine, in vederea raspandirii, de obiecte, filme, fotografii, diapozitive, embleme sau alte
suporturi vizuale, care reprezinta pozitii ori acte sexuale cu caracter pornografic, ce
prezinta sau implica minori care nu au implinit varsta de 18 ani
Sanctiune: inchisoare de la 3 la 10 ani.

Institutii si politici in domeniul antitrafic


Parcurgerea legislatiei evidentiaza ca cele trei mari arii de actiune sunt:
combaterea fenomeniului infractional
prevenirea traficului de persoane
asistenta acordata victimelor.
a. Combaterea judiciara.
Ministerul Public - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata
si Terorism, DIICOT. Procurorii DIICOT specializati efectueaza urmarirea penala,
sesizeaza instantele judecatoresti pentru luarea masurilor prevazute de lege si
judecarea cauzelor. Ca si ofiterii de politie, procurorii au responsabilitatea sa aduca la
cunostinta victimei depturile pe care le are si sa o refere catre institutii/organizatii care sa
ii ofere asistenta si protectie.
Ministerul Administratiei si Internelor - structurile specializate de combatere a crimei
organizate. Directia pentru Combaterea Criminalitatii Organizate (DCCO), prin Serviciul
de Combaterea Traficului de Persoane (SCTP), desfasoara activitati investigative, de
urmarire penala si de monitorizare a a traficului de migranti, persoane, organe, tesuturi
si/sau celule de origine umana. Directia are in subordine 15 brigazi si 27 de servicii
judetene. In subordinea Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti
functioneaza si birouri de combatere a criminalitatii organizate, avand competenta
teritoriala corespunzatoare celor sase sectoare.
Cooperare judiciara transnationala.
Centrul regional al Initiativei de Cooperare Est-Europene SECI, infiintat prin eforturile
comune a 12 tari - Albania, Bosnia Hertegovina, Bulgaria, Croatia, Grecia,Ungaria,
Macedonia, Republica Moldova, Romania, Serbia si Muntenegru, Slovenia, Turcia are
drept obiectiv principal combaterea criminalitatii transfrontaliere
Centrul de Cooperare Politieneasca Internaionala (CCPI), care include in structura
sa organizatorica: Punctul National Focal, Unitatea Nationala EUROPOL, Serviciul
SIRENE si Biroul National INTERPOL.
Un exemplu de buna cooperare a structurilor de urmarire penala cu organizatiile si
institutiile care ofera asistenta victimelor traficului de persoane este in domeniul
asigurarii sigurantei emotionale a victimelor in timpul audierilor, acestea
petrecandu-se in prezenta managerilor de caz sau a psihologilor, uneori o prima audiere
avand loc la centrele de consiliere.
Tot pentru asigurarea sigurantei emotionala a victimelor in cadrul procedurilor penale, a
existat o buna colaborare a structurilor de combatere a crimei organizate, cu structuri ale

Investete n oameni!
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
politiei internationale, in cazul audierii victimelor din Romania in alta tara, managerul de
caz insotind victima si oferindu-i suport pe toata durata deplasarii.
b. Prevenirea si constientizarea populatiei asupra existentei si asupra
consecintelor traficului de persoane.
Atributiile in domeniu revin autoritatilor centrale si locale, in parteneriat cu societatea
civila.
Ministerul Administratiei si Internelor
Ministerul Sanatatii Publice
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse
Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copiilor
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca
Consilii Judetene
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copiilor
Inspectorate Scolare
Directii de Sanatate Publica
Pentru derularea de actiuni de prevenire la nivel national, principalii implementatori au
fost:
Organizatii internationale: Organizatia Internationala pentru Migratie, Misiunea
din Romania (OIM) - a realizat campanii de constientizare si informare la nivel
national in domeniul prevenirii migratiei ilegale si a traficului de persoane,
UNICEF - in domeniul constientizarii si prevenirii traficului de copii, Biroul
International al Muncii (ILO IPEC), in domeniul prevenirii exploatarii prin munca
a copiilor.

ANITP - a realizat mai multe campanii nationale de constientizare si prevenire in


domeniul traficului de persoane, impreuna cu parteneri: organizatii internationale,
organizatii nonguvernamentale, alte institutii guvernamentale, parteneri media.

Biserica Ortodoxa Romana - a derulat o campanie nationala de informare in


parohii, scoli de stat si scoli de teologie, elaborand si diseminand materiale de
formare si informare cu caracter preventiv, de sensibilizare si de implicare
comunitara.

Organizatii nonguvernamentale - au derulat si deruleaza programe de


constientizare si prevenire - Salvati Copiii Romania (activitati de prevenire in
domeniul traficului de copii si al exploatarii copiilor, la nivel national), Caritas
Bucuresti, Aidrom, Alternative Sociale, Fundatia Ratiu pentru Democratie (la nivel
comunitar).

Introducerea in curicula scolara, a tematicii traficului de persoane s-a realizat ca urmare


a bunei colaborari dintre Biserica Ortodoxa Romana, Ministerul Educatiei si Cercetarii si
Organizatia Internationala pentru Migratie, Misiunea din Romania; institutii partenere in
cadrul Campaniei nationale de prevenire a traficului de persoane, 2002-2004. Drept

Investete n oameni!
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
urmare, elevii cu varste intre 14 - 16 ani beneficiaza de informatii privind traficul de
persoane atat in cadrul orelor de religie, cat si in cadrul orelor de educatiei civica.
Un exemplu al cooperarii in domeniul constientizarii si prevenirii este campania nationala
de prevenire a traficului pentru munca, lansata in august 2010 - Dreptul la munca e al
tau. Nu il vinde traficantilor!, realizata de organizatii nonguvernamentale (AIDROM si
Caritas Bucuresti) si guvernamentale (Agentia Nationala Impotriva Traficului de
Persoane).
c. Asistarea si protectia victimelor.
Atributiile in domeniu revin autoritatilor publice, in parteneriat cu societatea civila, carora
li se adauga si alte structuri si/sau specialisti/persoane care pot asigura identificarea
victimei, referirea acesteia catre o organizatie de suport etc.
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, prin intermediul
Inspectoratelor Scolare - asigura reinsertiea scolara a tinerilor, victime ale traficului de
persoane
Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul misiunilor diplomatice si oficiilor
consulare ale Romaniei - acorda asistenta, la cerere, cetatenilor romani victime ale
traficului de persoane, avand un rol important in repatrierea victimelor traficului
international de persoane
Ministerul de Justitie - gestioneaza fondurile privind compensatiile financiare pentru
victime si, prin serviciile teritoriale de probatiune, le asigura acestora asistenta
psihologica
Ministerul Familiei, Muncii si Protectiei Sociale, prin Agentia Nationala pentru
Ocuparea Fortei de Munca si a structurilor teritoriale ale acesteia - asigura calificarea
profesionala si reintegrarea in munca a victimelor
Ministerul Sanatatii, prin Directiile de Sanatate Publica - asigura asistenta medicala
gratuita, asistenta sociala a victimelor fiind asigurata de catre Directiile Generale de
Asistenta Sociala si Protectia Copiilor (DGASPC), subordonate Consiliilor locale
Organizatiile nonguvernamentale, prin colaborare cu institutiile statului amintite
anterior sau cu ajutorul fondurilor proprii asigura, in cea mai mare parte, asistenta
pentru victimele traficului din Romania, acoperind toata gama de servicii amintite
anterior.

Functionarea si atributiile Agentiei Nationale Impotriva Traficului de


Persoane (ANITP)
Coordonarea nationala a implementarii politicilor antitrafic este realizata de catre
Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane (ANITP), Directie in cadrul
Ministerului Administratiei si Internelor
Conform Hotararii Guvernului nr. 1.584/2005, ANITP are urmatoarele atributii
principale:
- Monitorizeaza si evalueaza activitatile desfasurate de institutiile publice cu atributii in
domeniul traficului de persoane, in raport cu obiectivele prevazute in planurile de actiune
pentru implementarea Strategiei nationale.

Investete n oameni!
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
- Asigura coordonarea activitatilor de colaborare desfasurate de institutiile publice cu
organizatiile neguvernamentale, pentru realizarea obiectivelor din Strategia nationala.
- Elaboreaza standardele nationale in domeniu, impreuna cu institutiile publice si
organizatiile neguvernamentale implicate.
- Stabileste indicatorii si criteriile de apreciere a fenomenului traficului de persoane.
- Colecteaza, stocheaza, proceseaza si analizeaza date si informatii cu caracter statistic,
in domeniul sau de competenta.
- Efectueaza studii si cercetari privind diagnoza si evolutia fenomenului traficului de
persoane.
- Faciliteaza schimbul de date si informatii cu caracter statistic intre institutiile cu
competente in domeniu, din tara si din strainatate.
- Formuleaza propuneri pentru modificarea si completarea legislatiei, in domeniul sau de
activitate.
- Elaboreaza raspunsurile la chestionare, precum si rapoartele de tara in domeniul
traficului de persoane.
- Dezvolta programe proprii pentru realizarea activitatilor de prevenire a traficului de
persoane si de acordare a asistentei victimelor traficului de persoane si sprijina, la
cerere, programele in derulare.
- Intocmeste, in colaborare cu celelalte structuri ale Ministerului Administratiei si
Internelor, pe baza datelor furnizate de institutiile publice cu atributii in domeniu, raportul
anual privind evolutia si nivelul traficului de persoane, care se supune spre aprobare
Guvernului Romaniei.
- Elaboreaza si fundamenteaza programe de interes national privind prevenirea traficului
de persoane si asistenta acordata victimelor acestuia, in vederea reintegrarii sociale.
- Gestioneaza sau, dupa caz, monitorizeaza gestionarea fondurilor alocate pentru
finantarea programelor din domeniul sau de activitate.
- Sprijina activitatea de informare privind drepturile persoanelor, victime ale traficului, atat
in tara, cat si in strainatate.
- Sprijina, la cerere, institutiile publice pentru obtinerea resurselor necesare desfasurarii
activitatilor specifice si furnizeaza, la cerere, date statistice necesare planificarii
activitatilor proprii pentru reducerea fenomenului traficului de persoane.
- Desfasoara activitati de cooperare internationala in domeniul sau de competenta,
monitorizeaza si evalueaza activitatile de cooperare internationala desfasurate de
institutiile publice in conformitate cu obiectivele Strategiei nationale.
- Asigura reprezentarea in grupuri specializate sau structuri ale Uniunii Europene,
precum si in organizatii internationale, in domeniul de competenta.
La nivel national, ANITP are 15 centre regionale, constituite in orasele in care
functioneza cele 15 Curti de Apel din tara. Fiecare centru regional deserveste de la 2 la
mai multe judete, rolul fiind acela de coordonator al activitatilor anti-trafic regionale,
monitorizarea implementarii Planului national la nivel local, facilitarea comunicarii intre
institutiile cu activitati anti-trafic, referirea si monitorizarea victimelor.
Un exemplu al bunei coordonari a eforturilor antitrafic la nivel judetean este acela al
constituirii grupurilor judetene de lucru impotriva traficului de persoane, in 2007, la
propunerea centrelor regionale ale ANITP. Din aceste aceste grupuri fac parte
reprezentanti ai tuturor institutiilor cu responsabilitati in domeniu si se incearca gasirea

Investete n oameni!
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
de solutii specifice tinand cont de situatia locala a traficului de persoane, in domeniul
prevenirii,combaterii si asistentei victimelor.

Sistemul integrat de asistenta a victimelor traficului


Identificarea si referirea victimelor
Mecanismul national de identificare si referire a victimelor traficului persoane a
aparut din necesitatea existentei unui cadru unitar de oferire a serviciilor de asistenta si
protectie pentru victimele traficului de persoane. In centrul atentiei Mecanismului se afla
victima, iar institutiile care vin in contact cu aceasta colaboreaza in oferirea serviciilor de
suport, asistenta si protectie.
Privind identificarea victimelor, conform Mecanismului, modalitatile concrete de
identificare a victimelor traficului de persoane sunt atat formale, cat si informale dupa
cum urmeaza:
Tip de identificare
Context
Prin intermediul organelor de
activitati de urmarire penala, care
urmarire penala
vizeaza strangerea probelor necesare cu
privire la existenta infractiunii de trafic de
persoane
actiuni specifice de aplicare a legii:
actiuni informative, de investigare
la frontiera, in situatia in care cetatenii
romani pot fi expulzati sau returnati de
pe teritoriul altor state
Prin intermediul misiunilor
de cele mai multe ori, victimelor traficului
diplomatice si oficiilor consulare
de persoane le sunt luate sau distruse
ale Romaniei in strainatate
documentele de identitate si calatorie
sau nu dispun de resursele finaciare
necesare reintoarcerii in tara, astfel
victimele sau institutiile care le ofera
asistenta si protectie in tara de destinatie
pot
solicita
asistenta
misiunilor
diplomatice sau a oficiilor consulare
Prin intermediul TelVerde
pot fi preluate si referite solicitari de
(0800800678)
asistenta din partea victimelor traficului
de persoane sau sesizari cu privire la
posibila savarsire a infractiunii de trafic
de persoane. In Romania, serviciul este
oferit prin intermediul unei linii telefonice
gratuite, infiintata in cadrul ANITP.
Alte modalitati de identificare a
exista si situatii in care victimele traficului

Investete n oameni!
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
victimelor traficului de persoane

de persoane pot fi identificate si referite


de catre cetateni, poate chiar fosti clienti,
inspectori ai serviciilor teritoriale de
munca, personal din spitale sau din alte
unitati sanitare, institutii scolare sau
comunitate.

Procedura repatrierii victimelor identificate in tarile de destinatie poate fi realizata prin


intermediul OIM, prin intermediul misiunilor sale, prin intermediul unei organizatii
nonguvernamentale, al misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei in
strainatate, prin intermediul reprezentantilor autoritatilor responsabile pentru protectia
drepturilor copilului, in situatia in care victima este un minor.
Privind procedurile de referire, conform Mecanismului sunt adaptate in functie de
specificul institutiilor si organizatiilor implicate in lupta antitrafic, precum si de locul si
modul in care a avut loc identificarea victimei traficului de persoane:
Modalitate de identificare/institutii
Referire
Identificare de catre organele judiciare:
Centrele regionale ANITP
directia, brigazile si serviciile de combatere a Centre de asistenta pentru victimele
criminalitatii organizate, politia judiciara, traficului
politia de frontiera, birouri si servicii DIICOT
Identificare de catre alte structuri din sistemul Directia, brigazile si serviciile de combatere
de aparare nationala si ordine publica - politie a criminalitatii organizate, birouri si servicii
de investigatii criminale, politie transporturi, DIICOT
politie ordine publica, jandarmerie
Centrele regionale ANITP
Centre de asistenta pentru victimele
traficului
Victima a fost identificata in tara de destinatie, OIM
repatriata de catre OIM
Centrele regionale ANITP
Centre de asistenta pentru victimele
traficului
Prin intermediul unei organizatii
ONG din Romania
neguvernamentale (ONG) din tara de
Centrele regionale ANITP
destinatie - victima este repatriata si referita
catre o ONG din Romania
Identificare de catre misiuni diplomatice sau Structura centrala ANITP
oficii consulare ale Romaniei
Centre regionale ANITP
Centre de asistenta pentru victimele
traficului
Victima a traficului, cetatean strain
Oficiul Roman pentru Imigrari (ORI)
Centre regionale ale ANITP
Centre de asistenta pentru victimele
traficului
Victima a traficului de persoane, copil
DGASPC, impreuna cu Centre regionale
ANITP
Centre de asistenta pentru copii

Investete n oameni!
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Cazuri neclare de trafic de persoane:
Victima care refuza colaborarea cu
organele de uramarire penala
Victima care refuza evaluarea si serviciile
de asistenta
Victima identificata prin intermediul
TelVerde
Victima care nu are discernamant sau se
afla intr-o stare medicala critica

In toate cazurile, persoana va fi tratata ca o


posibila victima a traficului de persoane si
va beneficia de informare si asistenta
Centre regionale ANITP
Centre de asistenta pentru victimele
traficului

Un principiu de baza al accesarii serviciilor de catre victime este, conform


Mecanismului, acela al lipsei conditionarii, astfel ca oferirea asistentei se
realizeaza indiferent de participarea victimei in procesul penal, fara a se face vreo
discriminare pe motive etnice, de nationalitate, rasiale, varsta, sex, dizabilitati,
opinii religioase, opinii politice, mediu de provenienta.
In relatie cu tarile de destinatie pentru victimele traficului din Romania, ANITP
functioneaza ca si punct focal de informare, atunci cand o victima este identificata pe
teritoriul altei tari, avand rolul de referire a acesteia inainte de repatriere, catre serviciile
specializate din tara. Odata ajunsa in Romania, victima intra in sistemul national de
referire, prin intermediul centrului regional al ANITP resposabil pentru zona de origine a
victimei sau centrul regional din zona in care se pot asigura servicii specializate pentru
victima.

Centre de asistenta si protectie a victimelor traficului


Din anul 2000 pana la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, la inceptul anului
2007, principalul furnizor al serviciilor de asistenta pentru victimele traficului de
persoane, la nivel national, a fost Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM),
Misiunea din Romania. Impreuna cu parteneri guvernamentali si nonguvernamentali,
OIM a dezvoltat o retea nationala de asistenta pentru victimele traficului si a creat un
model integrat al acordarii asistentei.
Un exemplu de buna practica a colaborarii interinstitutionale in scopul acordarii de
servicii integrate de asistenta pentru victime, este proiectul OIM Centrul de primire si
adapost pentru femei victime ale traficului de fiinte umane, Bucuresti desfasurat in
perioada 2003-2007 cu urmatorii parteneri de implementare:
OIM, asigurarea suportului finaciar si a serviciilor de asistenta a victimelor la
repatriere;
Oficiul National pentru Refugiati (in prezent, Oficiul Roman pentru Imigrari),
apartinand Ministerului Administratiei si Internelor, asigurarea spatiului pentru centrul
de primire si adapost;
Biserica Ortodoxa Romana, asigurarea serviciilor rezidentiale pentru victime;
Organizatia Salvati Copiii Bucuresti, asigurarea asistentei pentru reintegrarea
victimelor minore;

Investete n oameni!
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Asociatia ADPARE, asigurarea asistentei pentru reintegrarea victimelor adulte.

In prezent, serviciile de asistenta si protectie sunt oferite victimelor traficului de persoane


fie in centre de asistenta si protectie a victimelor traficului de persoane, infiintate in
baza Legii nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, cu
modificarile si completarile ulterioare, fie in centrele sau adaposturile organizatiilor
nonguvernamentale.
Furnizorii acorda servicii victimelor traficului de persoane la domiciliul acestora
(asistenta in familie), serviciile de consiliere fiind oferite in cadrul centrelor de zi sau in
centre rezidentiale (asistenta in adapost). In functie de durata de acordare, serviciile de
protectie si asistenta a victimelor traficului de persoane se impart in: servicii de urgenta
sau servicii de lunga durata. Serviciile de urgenta, in functie de specificul cazului,
presupun interventia in situatie de criza si/sau asistenta in situatie de tranzit. Serviciile
de lunga durata, care presupun managementul de caz ca metoda de lucru, sunt oferite
pana la securizarea victimei, din punct de vedere fizic, emotional si economic.
Centre de asistenta si protectie a victimelor traficului de persoane infiintate in
baza Legii nr. 678/2001:
9 centre de asistenta si protectie a victimelor traficului de persoane, constituite n
baza Legii nr. 678/2001, aflate in subordinea Consiliilor Judetene, in Arad,
Botosani, Galati, Giurgiu, Iasi, Ilfov, Mehedinti, Satu-Mare,Timis.
11 centre de tranzit/in regim de urgenta pentru minorii neinsotiti sau
victime ale traficului de persoane, constituite n baza Legii nr. 678/2001, aflate
in subordinea Consiliilor Judetene, in Arad, Bihor, Botosani, Bucuresti, Galati,
Giurgiu, Iasi, Mehedinti, Neamt, Satu-Mare, Suceava,Timis.
Centre de asistenta si protectie a victimelor traficului constituite de catre
organizatii nonguvernamentale.
Principalii actori nonguvernamentali din Romania implicati in activitati de acordare a
asistentei victimelor traficului de persoane sunt: Asociatia pentru Dezvoltarea Practicilor
Alternative de Reintegrare si Educatie - ADPARE, Asociatia Alternative Sociale,
Asociatia Femeilor impotriva Violentei Artemis (Baia-Mare si Cluj), Asociata Betania
Bacau, Asociatia Generatie Tanara Timisoara, Fundatia Filantropia Timisoara, prin
Refugiul de Vest pentru victimele traficului depersoane a Mitropoliei Banatului,
Organizaia Reaching Out, Organizatia Salvati Copiii Romania, Asociatia Nationala
Mutuala Romania-Franta Louis Pasteur (Braila si Craiova).
Organizatiile nonguvernamentale acorda servicii complexe si specializate de asistenta
pentru victimele traficului de persoane pentru o perioada indelungat de timp, victimele
traficului fiind asistate pe o perioad de minimum 6 luni sau pana la dobandirea
independentei.
Un exemplu de buna practica in aria cooperarii inter-institutionale in domeniul asistentei
este acela al Centrului de asistenta si protectie a victimelor traficului din Recas, judetul
Timis, in care programul de asistenta este implementat de catre Asociatia Generatie
Tanara, costurile fiind suportate partial de catre Consiliul Judetean Timis.

Investete n oameni!
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Deoarece asistenta oferita victimelor trebuie sa se fundamenteze pe o abordare
holistica, care sa raspunda unui ansamblu de nevoi, pastrand, in acelasi timp, caracterul
de continuitate, este necesar ca serviciile sa fie oferite de personal specializat intr-un
mediu sigur si primitor. Pentru asigurarea conditiilor optime de asistenta, prin Hotararea
Guvernului nr. 1238/2007 au fost aprobate Standardele nationale specifice pentru
serviciile specializate de asistenta a victimelor traficului de persoane, document
realizat si propus spre analiza partenerilor guvernamentali si nonguvernamentali de
catre ANITP.
Standardele nationale au in vedere urmatoarele arii de interes: reteaua nationala de
servicii pentru protectia si asistenta victimelor traficului de persoane si cooperarea
interinstitutionala, principalele aspecte ale programelor de asistenta, mediul asigurat
victimelor, resursele umane necesare, precum si norme privind calitatea serviciilor,
norme de management si norme de evaluare si monitorizare.
Privind alocarea de fonduri guvernamentale speciale, in 2007 si 2008 ANITP a finatat,
prin programului de interes national denumit Imbunatatirea activitatilor de asistenta
si protectie a victimelor traficului de persoane, activitatile de recuperare si
reintegrare socio-profesionala a victimelor traficului de persoane. Fondurile au fost
destinate organizatiilor neguvernamentale din Romania care desfasoara activitati in
domeniul asistentei victimelor traficului de persoane. De aceste fonduri au beneficiat
sase organizatii, care au colaborat cu centrele regionale ANITP, fiind asistate peste 400
de victime.
Un alt exemplu de buna practica in aria cooperarii pentru asistenta victimelor este acela
implementat in cadrul proiectului Coordonarea victimelor in procesul penal,
implementat de catre Agentia Nationala impotriva Traficului de Persoane, cu sprijinul
Ambasadei S.U.A. la Bucuresti, in cadrul caruia personalul centrelor regionale ANITP,
impreuna cu managerii de caz din ONG-uri si cu avocatii victimelor sustin victimele in
toate fazele procesului penal, prin oferire de informatii legale, consultanta juridica,
pregatire pentru proces, insotire si suport psihologic in timpul procesului, transport in
siguranta si protectie.

Statistici privind victimele traficului de origine romana


Pentru culegerea si prelucrarea datelor statistice, Romania dispune, in prezent, de un
sistem national integrat de monitorizare si evaluare a traficului de persoane, dezvoltat in
intregime de catre Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane. Baza de date a
devenit pe deplin operationala in ianuarie 2007. Din punct de vedere tehnic, sistemul
national este un sistem informatic multi-nivel, care foloseste o baza de date centrala, o
aplicatie de interogare a datelor si o interfata utilizator de tip web. Accesul la acest
sistem este permis doar utilizatorilor din cadrul ANITP, respectiv Serviciul Monitorizare,
Evaluare si Cercetare si Centrelor Regionale, precum si utilizatorilor din institutiile cu
care ANITP a incheiat protocoale de colaborare in acest sens (Directia Generala de
Combatere a Criminalitatii Organizate si Inspectoratul General al Politiei de Frontiera).
Datele pot proveni si de la alte institutii partenere, din afara M.A.I. (de exemplu ONG,
DGASPC etc.). Datele sunt colectate prin intermediul lucratorilor din Centrele Regionale

Investete n oameni!
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
ale ANITP.
Situatia statistica pentru perioada 2001-2006, conform datelor de la Directia
Generala de Combatere a Criminalitatii Organizate, Inspectoratul General al
Politiei de Frontiera si OIM
Situatia statistica in domeniul traficului de persoane, in perioada 2004-2006, a fost
centralizata de ctre Directia Generala de Combatere a Criminalitatii Organizate si
Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. Conform acestor surse, situatia victimelor
identificate in perioada de referinta este urmatoarea:

2004 - 1960 victime


2005 - 2551 victime
2006 - 2285 victime

O alta situatie statistica este cea realizata de catre Organizatia Internationala pentru
Migratie, Misiunea din Romania, statistica care cuprinde exclusiv victimele din Romania
care au beneficiat de programele de repatriere si asistenta OIM, astfel:
An

Numar
total
de Numar de victime
victime ale traficului traficate in Italia

2001
2002
2003
2004
2005

246
219
159
154
100

9
10
31
52
39

Situatia statistica pentru perioada 2007-2010, conform datelor de la ANITP,


obtinute prin implementarea sistemului national integrat de monitorizare si
evaluare a traficului de persoane

2007
Raportul anual privind situatia traficului de persoane in Romania, 2007, ANITP 2008:
numarul total al victimelor identificate in anul 2007 este de 1780;
din 1780, 726 au fost traficate incepand cu 2007, restul fiind victime
implicate in trafic in anii anteriori si identificate in anul 2007;
in 2007, pe teritoriul Romaniei nu au fost raportate cazuri de trafic de
persoane ale caror victime sa fi fost cetateni straini;
persoanele care au intre 18 si 25 de ani reprezinta majoritatea populatiei
victimizate (737), respectiv 41% din totalul victimelor identificate n anul
2007;
84% dintre victimele din cursul anului 2007 sunt persoane adulte, restul
de 16% (292 victime) sunt minori (marea majoritate a acestora 92% inscriindu-se in categoria 14 17 ani);

Investete n oameni!
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

tarile de destinatie principale au fost urmatoarele: Italia (469 victime, 26%


din numrul total), Spania (458 victime, respectiv 25%), Cehia (242
victime 13%) i Grecia (189 victime 11%), Germania (92 victime);
in Romania (trafic intern) au fost identificate, in 2007, un numr de 207
victime;
960 din totalul celor 1780 de victime sunt de gen feminin, reprezinta 54%
din totalul victimelor;
majoritatea victimelor identificate in cursul anului 2007 aveau un nivel
scazut de scolarizare (60% dintre acestea aveau cel mult 8 clase, iar 18%
nu au absolvit nici o forma de invatamant ori aveau numai studii
elementare).

2008
Fenomenul social al traficului de persoane. Analiza cantitativa - anul 2008 si primele
luni ale anului 2009, ANITP 2009 si cercetarea Aspecte privind traficul de femei in
Romania, ANITP 2009.
numarul total al victimelor identificate in anul 2008 este de 1240.
principale metode de racolare au fost: promisiunile false intr-o viata mai
buna (42%) si ofertele cu locuri de munca (40%);
dintr-un total de 1375 de victime, un numar de 782 de victime au fost
traficate pentru munca fortata, barbatii reprezentand 70% din totalul
victimelor traficate pentu munca;
pentru prima data, ponderea victimelor de sex masculin este mai mare
decat cea a victimelor de sex feminin. Astfel, din totalul victimelor
identificate, 51%, respectiv 626 victime, sunt barbati;
tarile de destinatie pentru victimele femei sunt: Romania - trafic intern,
Spania si Italia pentru exploatare sexuala si Spania, Cehia, Italia si
Grecia pentru exploatare prin munca;
din totalul de 386 de victime femei exploatate sexual, 36% au fost
exploatate in cluburi (137 victime), mai ales in Spania i Romania, 34% in
strada (133 victime), cele mai multe in Italia, 20% n locuinte (76 victime),
mai ales n Romania, 7% in bordeluri (25 victime), in Grecia si Marea
Britanie, iar 20 victime au fost exploatate sexual n hoteluri (5%),
majoritatea din Romania.
Profilul victimelor exploatate sexual in 2008 este urmtorul: sex feminin (100%), tinere
cu varsta intre 14 si 25 de ani (90%), nivel de scolaraizare scazut (58% au cel mult studii
gimnaziale), mediul de provenienta atat urban (52%), cat si rural (48%), necasatorite
(81%), se cunoasteau anterior cu recrutorul (72%).
Recrutorii au fost cunoscuti sau prieteni (52%), vecini (28 victime), rude (18 victime) si
soti/parteneri de viata (21 victime).

Investete n oameni!
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
In primele sase luni ale anului 2008, pe teritoriul Romaniei au fost identificate 4 cazuri de
trafic de persoane ale caror victime sunt cetateni straini: doua victime din Republica
Moldova, una din Franta si una din Columbia, toate de sex feminin, modalitatea de
exploatare fiind cea sexuala.

2009
Raportul anual privind situatia traficului de persoane in Romania, 2009, ANITP 2010
numarul total de victime identificate in anul 2009 este de 780, cu 37% i
56% mai putin fata de 2008, respectiv 2007;
distributia pe gen a victimelor traficului de persoane situeaza femeile pe
primul loc, detinand un procent de 54% din totalul victimelor;
minorii reprezinta 29% dintre cele 780 de victime identificate;
traficul intern este prezent, in acest an, cu 145 de victime, acesta
reprezentand 18,5% din total, dintre care majoritatea au fost traficate in
scopuri sexuale (76,5% din totalul victimelor exploatate in Romania, 111
victime);
principala modalitate de exploatare a victimelor identificate in 2009 a fost
exploatarea sexuala a femeilor, care are loc in principal pe strada, in
cluburi sau in locuinte private, in 41% din cazuri;
traficarea pentru munca fortata (exploatarea in agricultura, constructii
sau alte sectoare de activitate) are loc in 40% din cazurile identificate;
exploatarea prin cersetorie a cunoscut o crestere procentuala,
reprezentand 14% (109 victime).

Principalele tari de destinatie si tipul de exploatare a victimelor traficului de


persoane identificate in anul 2009
Tara de
destinatie

Exploatare
sexuala

Exploatare
prin munca

Exploatare
prin
cersetorie

Spania
Italia
Cehia
Grecia
Finlanda
Germania
Marea
Britanie

59
77

91
65
52
23
21
7
10

25
10

11
11
12

10
18
8
5

Exploatare
prin
obligarea la
comiterea
de
infractiuni
3

Tentativa
de trafic

Numar
total de
victime

7
3

185
155
52
45
39
28
28

1
2
1

Investete n oameni!
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

2010
Evaluarea statistica a traficului de persoane in semestrul I 2010 - analiza populatiei de
victime, ANITP 2010
numarul total de victime identificate in primele sase luni ale anului este
de 379;
126 dintre victime (33%) sunt minori, dintre care 27 baieti si 99 fete;
recrutarea victimelor a fost realizata, in 82% din cazuri, prin abordarea
directa a victimei si convingerea acesteia;
in ceea ce priveste relatia cu recrutorul, cele mai multe victime au fost
inselate de catre prieteni sau persoane care faceau parte din cercul de
cunostinte;
exploatarea sexuala a victimelor ocupa primul loc, fiind identificate 175
de victime, 46% din total;
exploatarea pentru munca inregistreaza, in aceasta perioada, 144 de
victime, un procent de 38%, iar cea pentru obligarea la cersetorie, 41
de victime, 11% din total;
pentru prima oara in evidentele bazei de date ANITP au fost
inregistrate 18 victime de sex masculin exploatate sexual, in trafic
intern, majoritatea fiind minori;
categoria cea mai vulnerabila la trafic pentru aceasta perioada, 211
victime (55% din total), au fost femei, dintre care, 99 victime (46%) au
fost minore;
traficul intern este principala destinatie a traficului pentru victimele
femei, iar in trafic extern principalele destinatii au fost Italia (40
victime), Spania (25 victime), Germania (21 victime) si Cehia (10
victime);
cea mai utilizata exploatare pentru victimele de gen masculin a fost
munca fortata (67% din total), cel mai des in agricultura, urmata de
munca in costructii;
principalele tari de destinatie pentru victime barbati au fost Spania (41
victime), Italia (26 victime), Cehia (21 victime) si Grecia (15 victime);
traficul intern a cunoscut, pentru aceasta perioada, o crestere majora,
fiind traficate intern un procent de 34% dintre victime, pozitionandu-l pe
primul loc, in ordinea tarilor de destinatie;
pentru traficul extern cele mai importante tari de destinatie au fost:
Italia si Spania, cu 66 de victime traficate, dupa care urmeaza
Republica Ceha (31 de victime), Germania si Grecia cu 24 de victime.

Tendinte ale traficului de persoane,


intampinate in cadrul eforturilor anti-trafic

dificultati

Desi analiza fenomenului traficului de persoane din ultimii patru ani indica existenta unei
tendinte de reducere si de restructurare a acestuia, prin reorientarea activitatii
criminale in directia obtinerii de profituri din exploatarea muncii persoanelor, Romania

Investete n oameni!
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
ramane o importanta tara de origine pentru traficul de persoane. Staticile prezentate mai
sus reprezinta analiza datelor oficiale, date care reflecta numarul victimelor identificate
formal de catre organele de urmarire penala din Romania. Nu sunt cuprinse in aceste
date statistice victimele care raman in tarile de destinatie in scopul urmarii unui parcurs
de insertie sociala. Pe de alta parte, sunt foarte putine date cu privire la victime,
cetateni straini, traficate in Romania, desi specialistii in domeniu considera ca aceasta
componenta a traficului este in plina crestere.
Scaderea numarului de victime este determinata si de diminuarea capacitatii de
identificare a acestora, odata cu aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, fiind astfel
diminuat controlul la frontiera, cat si prin simplificarea conditiilor de sedere a victimelor in
tarile de destinatie din Europa. Pe de alta parte, identificarea victimelor traficului intern
se realizeaza exclusiv de catre organele de urmarire penala, serviciile de outreach fiind
inexistente in aria traficului de fiinte umane.
Repatrierea victimelor traficului reprezinta o alta problema importanta. Desi, in calitatea
sa de Stat Membru al Uniunii Europene, Romania trebuie sa se asigure ca repatrierea
victimelor traficului de persoane - cetateni romani aflati in alte state sau cetateni straini
identificati pe teritoriul Romaniei este realizata, Ministerul de Externe, precum si
celelalte institutii cu responsabilitati in repatrierea victimelor, respectiv consiliile locale,
nu au bugetele necesare realizarii acestui obiectiv.
In anii 2009 si 2010, din cauza crizei finaciare, au existat mai multe restructurari la
nivelul institutiilor guvernamentale cu responsabilitati in domeniul traficului, diminuanduse astfel capacitatea de raspuns coordonat la nevoile reale din domeniu. Cele mai
importante institutii care au fost restructurate sunt Agentia Nationala Impotriva Traficului
de Persoane care, din martie 2009 a trecut in subordinea Inspectoratului General al
Politiei Romane, pierzandu-si astfel autonomia si diminuandu-si rolul de coordinator
national al activitatilor antitrafic, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, care isi
pierde atributiile de investigare a traficului de persoane, ramanad doar cu rol de
constatare a infractiunii, Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului, cu rol de
coordonare nationala a actiunilor impotriva traficului de copii, care isi pierde identitatea
si, impreuna cu alte trei institutii, formeaza o noua structura, respectiv Autoritatea
Nationala pentru Protectia Familiei si a Drepturilor Copilului. Restructurarile nu au
presupus numai repozitionari ale institutiilor, ci si pierderea unui numar important de
persoane specializate in domeniul traficului de persoane.
Impactul imediat al restructurarilor a fost resimtit asupra asistentei acordate victimelor.
Astfel, atat in 2009, cat si in 2010 nu au mai existat fonduri guvernamentale pentru
asistenta victimelor traficului. Ca urmare a acestui fapt, mai multe organizatii
nonguvernamentale nu au mai putut oferi asistenta, nici in regim rezidential (pentru ca
adaposturile au fost inchise) si nici asistenta specifica centrelor de consiliere.
In urma reactiilor negative ale organizatiilor internationale, cat si a activitatilor de lobby
ale organizatiilor nonguvernamentale din Romania, in iulie 2010, printr-o noua hotarare
de guvern privind modificarea structurii organizatorice a Ministerului Administratiei si
Internelor, Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane este repozitionata ca si
Directie in cadrul ministerului amintit, astfel incat, odata cu punerea in aplicare a acestei

Investete n oameni!
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
hotarari, coordonarea eforturilor anti-trafic isi va redobandi eficienta.
Repere bibliografice:
1. Cazuri asistate de catre OIM Bucuresti in perioada ianuarie 2000- februarie
2006, OIM, 2006;
2. Raport privind situatia traficului de persoane in Romania, 2006, ANITP, 2007;
3. Raport privind situatia traficului de persoane in Romania, 2007, ANITP, 2008;
4. Fenomenul social al traficului de persoane pentru anul 2008 si primele doua luni
ale anului 2009 ANITP, 2009;
5. Aspecte privind fenomenul traficului de femei in Romania, ANITP, 2009;
6. Prezentare sumara a fenomenului traficului de persoane in anul 2009,
Prezentare cantitativa. ANITP, 2010;
7. Evaluarea statistica a traficului de persoane in semestrul I 2010- analiza
populatiei de victime -, ANITP 2010.