Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa A.V.4.

PROGRAMA ANALITIC
Denumirea disciplinei

DREPT N ASISTENA SOCIAL

Codul disciplinei

Semestrul

Facultatea
Domeniul de licen
Programul de studii de
licen (specializarea)

Facultatea de Sociologie i Psihologie


Asistenta sociala
Asistenta sociala

Numrul de credite

Numrul orelor pe semestru/activiti


Total
SI
TC
AT
AA
28

14

10

Categoria formativ a disciplinei


DF-fundamental, DG-general, DS-de specialitate, DE-economic/managerial, DU-umanist
Categoria de opionalitate a disciplinei: DI-impus, DO-opional, DL-liber aleas (facultativ)

Discipline
Anterioare

DS
DI

Obligatorii
(condiionate)
Recomandate

Obiective

nsuirea principalelor concepte i termeni specifici disciplinei


Dezvoltarea competenelor necesare n domeniul proteciei sociale
STUDIU INDIVIDUAL (SI)
(CURS). (CAPITOLE=UNITI DE NVARE)
Introducere n drept
Norma juridic
Raportul juridic- definiie i premise
Rspunderea juridic
Elemente de drept civil
Generaliti privind protecia social
Principiile dreptului asistenei sociale

Coninut
(descriptori)

ACTIVITI TUTORIALE (AT)


1. Scopul i obiectivele dreptului asistenei sociale
2. Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept
TEME DE CONTROL (TC)
1. Scopul dreptului civil
2. Principiile dreptului asistenei sociale
TESTE DE EVALUARE SI AUTOEVALUARE
Bibliografie
Anexa

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrri de control)


- rspunsuri la examen/colocviu/lucrri practice
Stabilirea
- activiti aplicative atestate/laborator/lucrri practice/proiect etc.
notei
finale
- teste pe parcursul semestrului
(procentaje)
- teme de control
Bibliografia

E
50%
20%
30%

1. Abraham, P., Deridan, E. - Dicionar de termeni juridici uzuali, Editura


Naional, Bucureti, 1999;
2. Abraham, P., Fral, V. Legislaie n Asistena Social, Editura pentru
tiine Naionale, Bucureti, 2002;
3. Abraham, P., - Legislaie n Asistena Social, Reglementri interne i

Internaionale, Vol. 1 i 2, Editura Naional, Bucureti, 2000;


4. Apostol, I., Norma etic i activitate normativ, Editura tiinific, Bucureti,
1965;
5. Bocancea, C., Neamu, G., Elemente de asisten social, Editura Polirom ,
Iai, 1999.
6. Bulai, I., Drept penal, Bucureti, 1987;
7. Boar, A., Elemente de teoria dreptului, Bucureti, 1996;
8. Cosmovici, P.M., - Drept Civil Drepturi, Obligaii, Legislaie, Editura ALL,
Bucureti, 1997;
9. Ceterchi, I., Craiovan, I., Introducere n Teoria General a dreptului, Editura
All, Bucureti, 1998;
10. Drgan, T., Acte de drept administrativ, Editura tiinific, Bucureti, 1959;
11. Dvoracek, M., Lupu G., Teoria General a dreptului, Editura Fundaiei
Chemarea Iai.
12. Djuvara, M., Teoria General a dreptului, vol. I, Bucureti 1930;
13. Genz, F., Science et technique en droit prive pozitif, Hrez, Paris, p. III;
14. Hum, I., Introducere n studiul dreptului, Iai, 1995;
15. Ionacu, A., - Tratat de Drept Civil, Editura Academiei, Bucureti, 1998;
16. Joserand, L., Cours de droit civil francais, Tome premier Paris, 1930;
17. Mihai, G., Motica, R.I, Fundamentele dreptului, Teoria i filosofia dreptului,
Editura ALL, Bucureti, 1997;
18. Marcu, G., Introducere n studiul dreptului, Bucureti, 1993;
19. Mrejeru, I., Tehnica legislativ, Ed. Academiei, Bucureti, 1979.
20. Muraru, I. - Drept constituional i instituii politice, Editura Aclami, Bucureti,
1997;
21. Planiol M., Trate elementaire de droit civil, Librarie generale de droit et de
jurisprudence, Paris, 1908;
22. Popa, N. - Teoria general a dreptului, Editura Actami, Bucureti, 1996;
23. Popescu, T. - Cluza Juristului, Editura Oscar Print, Bucureti, 1997;
24. Popescu, G., Introducere n teoria personalitii de drept, Editura Academic,
Bucureti, 1992;
25. Prun, T., Psihologie judiciar, Editura Fundaiei Chemarea, Iai, 1994;
26. Stoica, I., Introducere n studiul dreptului, Tipografia A.S.E., Bucureti, 1975;
27. Tomi, M., Delincvena Juvenil - Sisteme alternative de executare a
pedepselor, Ed. EUROBIT, 2008;
28. undrea, L. - Dreptul Asistenei Sociale, Editura i Tipografia Timpolis,
Timioara, 2004;
29. Vllimrescu, A., Tratat de enciclopedia dreptului, Editura Lumina Lex
Bucureti, 1999;
30. Constituia Romniei, art. 11, 16, 20, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr.23 din 21 noiembrie 1991;
Lista materialelor
didactice
necesare

Documentatia de pe platforma Moodle, inregistrari audio-video

Coordonator de
disciplin

Grad didactic, titlul, prenume, numele

Mihaela Tomita

Lect. univ. dr. Mihaela Tomita

Semntura

Legenda: SI - studiu individual, TC - teme de control, AT activiti tutoriale, AA activiti aplicative aplicate