Sunteți pe pagina 1din 1

60

9F
re
Bu
co
v

PLAN URBANISTIC GENERAL

re s
Exp
rum lgrad
ta D ra-Be
rian
Va imisoa
T

sp

DJ

BUCOVAT
REGLEMENTA RI, ZONIFICARE
LOCALITATEA
BUCOVAT

Zetas Srl

LEGENDA:
LIMITE
LIMITA INTRAVILANULUI PROPUS
LIMITA INTRAVILANULUI EXISTENT
LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV AL
COMUNEI REMETEA MARE

PROFIL TRANSVERSAL TIP - 26 M -

LIMITA ZONEI CENTRALE

ZONIFICARE FUNCTIONALA

zona de protec ie Padurea Bistra


(250 m protecie sever + 50 m)

ZONA DE LOCUINT E SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE


ZONA INSTITUTII PUBLICE - SERVICII
ZONA UNITATI INDUSTRIALE / DEPOZITARE
ZONA UNITATI AGRICOLE
PARCURI, ZONE VERZI
SPORT, AGREMENT
ZONA GOSPODA RIE COMUNALA, CIMITIRE
ZONA CONSTRUCT II AFERENTE LUCR ARILOR
EDILITARE
ZONA CAI DE COMUNICATIE RUTIERA SI
AMENAJARI AFERENTE
ZONA CAI DE COMUNICA TIE AERIANA SI
AMENAJARI AFERENTE

PROFIL TRANSVERSAL TIP - 21 M -

APE, CANALE, LACURI, BA LTI


PADURI

ZONE DE PROTECTIE, INTERDICTIE


ZONA DE PROTECT IE FATA DE OBIECTIVE
CU VALOARE DE PATRIMONIU
ZONA DE PROTECT IE SANITARA
ZONA PROTEJATA FATA DE CULOARE TEHNICE
PERDELE DE PROTECT IE
INTERDICTIE TEMPORAR A DE CONSTRUIRE PANA LA
APROBARE PUZ
INTERDICTIE TEMPORAR A DE CONSTRUIRE PANA
LA DEFINITIVAREA SOLU TIILOR TEHNICE

DJ 609F
Remetea Mare
Bazoul Nou

INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE

DRUMURI
AUTOSTRADA TIMIS OARA-BELGRAD PROPUSA
DRUMURI JUDET ENE
DRUMURI COMUNALE

STRAZI
STRAZI PROPUSE PENTRU L ARGIRE SI MODERNIZARE
STRAZI PROPUSE PE TRASEE NOI
TRASEE PIETONALE / CICLISTE PROPUSE
INTERSECTII LA NIVEL, MODERNIZARI
INTERSECTII DENIVELATE PROPUSE

ALTELE
DIG DE APARARE IMPOTRIVA INUNDA TIILOR
PODURI, PASAJE
LINIE DE FORAJE SI CONDUCTA DE
ALIMENTARE CU APA A TIMISOAREI

DC 149
Bucov
Monia Veche

PROFIL TRANSVERSAL TIP - 16 M -

PROFIL TRANSVERSAL TIP - 12 M EXISTENT

ZONE FUNCIONALE
Suprafaa (ha)
LOCUINE I FUNCIUNI COMPLEMENTARE

PDURI
TERENURI NEPRODUCTIVE

106,70
8,25
4,04
22,98
22,98
1,08
1,90
1,48
-

TOTAL INTRAVILAN

146,43

UNITI INDUSTRIALE I DEPOZITE


UNITI AGRO-ZOOTEHNICE
INSTITUII I SERVICII DE INTERES PUBLIC
CI DE COMUNICAIE I TRANSPORT, din care:
- rutier
- feroviar
- aerian
- naval
SPAII VERZI , SPORT, AGREMENT, PROTECIE
CONSTRUCII TEHNICO-EDILITARE
GOSPODRIE COMUNAL, CIMITIRE
DESTINAIE SPECIAL
TERENURI LIBERE
APE

50

100

200

500

1000

M
SC 1:5000

PROPUS

% din total intravilan


72,87
5,63
2,76
15,69
15,69
0,74
1,30
1,01
100,00

Suprafaa (ha)
704,03
5,70
28,69
101,24
101,24
88,15
3,98
29,83
2,14
5,12
968,88

% din total intravilan


72,66
0,59
2,96
10,45
10,45
9,10
0,41
3,08
0,22
0,53
100,00

specialisti RUR
arh. Dancu Sabin Nicolae
arh. Hanches Jianu Catalin

viza spre neschimbare Consiliul Judetean Timis

Proiect nr .

UBG 101-A / 07

Faza:

viza spre neschimbare Consiliul Local Bucovat

PUG

Denumirea proiectului:

PLAN URBANISTIC GENERAL


COMUNA BUCOVAT, JUD. TIMIS
Sef proiect:
Proiectat:
Desenat:

Hanches J.
Hanches J.
Hanches J.

Beneficiar:

PRIMARIA COMUNEI BUCOVAT


Denumirea plansei:

LOCALITATEA BUCOVAT
REGLEMENTARI URBANISTICE
ZONIFICARE FUNCTIONALA
Scara:
Nr. Desen:

1:5000

Data:

febr 2009

101-A - PUG- 03- A