Sunteți pe pagina 1din 2
ROMANIA Orasul Curtici Directia Eeonomica 3519402 47 jd. Arad Covdul de ident fcare fs Cunici ste. Prarie 1 Tel/fa, 0257 468 130 Ne 1828516112015 ANUNT COLECTIV, pentru comunicarea prin publicitate in temeiul art. 44 alin, (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura republicatd, cu modificarile gi completarile ulterioare, comunic’m ci au fost istrative fiseale pentru urmatorii eontribuabili: ‘Domiciliul fiseal al contribuabilului Denwairen actulih sinistral, | ‘aaa act 26, apt. 38, jud. Tims jlor.nr. 33. jud. Arad 1464 1/14,09 15336730,09.2015 15347730.09.2015 ici, str Viorelelor, nr. 38, jud, AF am Curtici si iunie, nr. 24, jud, Arad “6| Besa Tatiana Cunic, si. V. Goldis, nr. HOA, jud, Arad 7_| Covaci Lacrimiioara_ Curtici, s_1 Decembrie, nr. 180, jud, Arad | ~) Curtici, str. Bucesi, nr. 3A, jud, Arad 12/30.09.2015 ‘Curtici, str. Teilor, nr, 5-7, jud. Arad | 15404/30,09.2015 15673/06.10.2015 15423130,09.2015, ~15640/06.10.2015 ‘Car ts Crs. 118A, jd. Ar 16120714.10.2015 16123714.10.2018 16127714.10.2015 Curtici, st. | Decembrie, nr. 133, jud. Arad 161S114.10.201 nr. 20, jud. Arad To1SA714.10.2018 27. jud. Ara “etsi 4.102015 177 Buzgau Corn 187 Caciula Florin “19, Carpaci Damian He 113, jud. Arad [16193714.10.2015_) 20_[ Cirpaci Arcadie i_str. | Decembrie. nr. 168, jud. Arad. 10.2015 31) SCARADEANUL F Cutis steE Metinine fojud Ad 1683730.102015 | picepuT Se 7 3B [SC PRISMA CONS SRL—| Cums AT. Cuzas nT. Arad T66531.103015 23, | ASOCIATIA SPORTIVA | Custic, sr. Razleti-Curtcl, ne, FN. jud. Arad ERONTIE | | 4 | MERCEA NICOLETA | Masea, nr, 714,juds Arad 16503700,10.3015 | S_|SCAGROMEC CURTICISA | Cutci sit. fon Metianu, ne jud. Arad 16511/20.10.2015, SC GHITA IONELA SRL str LL Caragiale, nr, 30, jud. Ava srr Basarab, ar 8,jud, Arad 16S82/20.10.2015 fiscal emitent. ARE ~— | Curtici, str. M. iMMOBIL LBRIANZA SRL roe = Actele administrative fiscale pot F consultate de titularii avestora la sediul organ Prezentele acte administrative fiseale se consider’ comunicate in termen de 15 zile de la data afigdrii anunului. Daca aveti nelimuriti in legituré ew acest anunt, o putefi contacta pe doamna Lovasz Maricica la sediul nosiru sau la numdrul de telefon 0257 464 130 interior 24, ROMANIA JUDETUL ARAD PRIMARIA ORASULUI CURTICL 5200,Curtici, sir Primariei nr 47, jud. Arad, wel 0257/464004, fax 0257/464 130 P-mail: secretaria@primariacurtici.ro 1516.11. 2015 PROCES-VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate me, 18285/16, 11.2015 intrucat actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una dintre modalitatile de comunicare prevazute la art. 44 alin. a), b) sic) din OG nr, 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnata Epure Dorina, avand functia de consilier in cadrul Directiei Economice, am procedat, in conformitate cu dispozitiile art. 44 alin. 3 din OG nr. 92/2003, republicata, cu modificarile gi completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate. In acest sens s-a afisat in data de /6.!/.2015, concomitent la sediul Primariei orasului Curtici si pe pagina de Internet www.primariacurtici.ro, anuntul nr 18, Consilier, ec, Epure Porina “yr ec. Barbu Diaha Anuntul a fost retras in data de ae Sef servieiu, Consilier, ec. Barbu Diana ec, Epure Dorina