Sunteți pe pagina 1din 9

Ministerul Finantelor Publice

FINANTAREA PROIECTELOR 2007-2013


Bogdan Dragoi
Secretar de Stat

Finantarea din partea UE

Alocarea totala FSC 2007-2013 pentru Romania:


19,7 miliarde Euro

Cofinantarea nationala estimata (publica si privata):


5,1 miliarde Euro

In plus fata de FSC, alocari pentru Fondul European


Agricol pentru Dezvoltare Rurala (~ 8 mld. Euro) si
Fondul European de Pescuit (~ 0,2 mld. Euro)
2

Alocari financiare pe Programe


Operationale
- Milioane Euro Cofinanare naional
Program Operaional

UE

Public

TOTAL

Privat

POS Creterea Competitivitii Economice

2.554,2

133,6

1.248,6

3.936,4

POS Transport

4.566,0

1.093,5

38,3

5.697,8

POS Mediu

4.512,5

1.076,0

5.588,5

POS Dezvoltarea Resurselor Umane

3.476,1

571,3

64,1

4.111,5

PO Regional

3.726,0

594,4

153,3

4.473,7

PO Dezvoltarea Capacitii Administrative

208,0

36,7

244,7

PO Asisten Tehnic

170,2

42,6

212,8

19.213,0

3.548,1

1.504,3

24.265,4

TOTAL GENERAL

Oportunitati pentru
Autoritatile Locale

Autoritile locale beneficiari majori ai fondurilor


structurale si de coeziune:
- infrastructura de transport, mediu si energie
- infrastructura sociala (educatie, sanatate, asistenta
sociala)
- infrastructura de afaceri si turism
- dezvoltare urbana integrata
- educatie, formare profesionala, incluziune sociala
- modernizarea capacitatii administrative
4

Sistemul institutional de
implementare a FSC
MINISTERUL FINANELOR PUBLICE

Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar


Autoritatea de Certificare si Plata

MEC

MTCT

MMGA

MIE

MMSSF

AM POS
Creterea
competitivitii
economice

AM POS
Transport

AM POS
Mediu

AM PO
Regional

AM POS
Dezvoltarea
resurselor
umane

Organisme
intermediare
8 Agenii
Regionale
de Protecie
a Mediului

Organisme
intermediare
8 Agenii de
Dezvoltare
Regional

Organisme
intermediare
MCTI,
ANIMMC,
MEC
(Energie),

ANT,
MEdC
(Cercetare)

AUTORITATEA DE
AUDIT

MAI

MFP

AM PO

AM PO
Asisten
tehnic

Dezvoltarea

capacitii
administrative

Organisme
intermediare
MEdC
(Educaie),

ANOFM,
8 OI
regionale

Principalele etape ale ciclului


proiectului (1)
1) Lansarea apelului de proiecte (Call for Proposal) de catre
Autoritatea de Management si publicarea Ghidului
Solicitantului
2) Depunerea cererii de finantare (Application Form) de catre
potentialul beneficiar, conform cerintelor din Ghidul
Solicitantului
3) Evaluarea cererii de catre AM/OI (verificarea conformitatii
administrative, evaluarea eligibilitatii, verificarea tehnica si
financiara)
4) Aprobarea cererii de finantare si semnarea Acordului de
Finantare (Financing Agreement) intre AM/OI si beneficiar
5) Demararea implementarii proiectului (ex. lansarea
procedurilor de licitatie publica) se poate realiza si inainte
de aprobarea proiectului, in anumite conditii

Principalele etape ale ciclului


proiectului (2)
6) Depunerea cererii de prefinantare de catre beneficiar
(daca acesta este eligibil conform OG 29/2007) si
primirea prefinantarii
7) Realizarea lucrarilor / achizitia de bunuri si servicii si
plata de catre beneficiar catre contractor a
contravalorii acestora
8) Transmiterea cererii de rambursare a cheltuielilor
(eligibile) catre AM/OI
9) Verificarea documentelor justificative si a realitatii
efectuarii cheltuielilor de catre AM/OI
10) Rambursarea catre beneficiar a sumei aferente ratei
de sprijin stabilite in acordul de finantare
7

Asigurarea cofinantarii

A fost stabilit un nivel redus al cofinantarii locale (2-5%


din cheltuielile eligibile)
Cheltuielile neeligibile - trebuie acoperite de beneficiari
Asigurarea cofinantarii:
Autoritati centrale prin bugetul de stat, MFP asigurand
finantarea deficitului prin emisiuni
Autoritati locale
Surse proprii prin bugetele locale
Surse atrase:

credite, emisiuni de obligatiuni municipale (aviz Comisia de


Autorizare a Imprumuturilor Locale)
Parteneriate public-private
8

Prefinantarea

Se va acorda beneficiarilor publici, conform OG 29/2007,


pentru a facilita lansarea implementarii proiectului
Suma se acorda pe baza prezentarii catre AM/OI a unui
contract de achizitie publica incheiat de catre beneficiar
Prefinantarea acordata va reprezenta un procent (15-20%)
din:
- valoarea proiectului, daca acesta are o durata de
implementare mai mica de 1 an; sau
- planul financiar al proiectului pentru primul an de
implementare, daca proiectul se deruleaza pe mai multi
ani
9