Sunteți pe pagina 1din 1
copia NM 1129-3168 ‘Numarul de inregistrare al procesuluiverbal, Litt re ‘Codul agentului constatator | 7g PROCES -VERBAL CU Data intocmi Agent constatator: denumirea autoriiii pe care 0 repr Aconstatat ci: a) Persoana fizica numele: Jocul master ‘numacul Viza de esedingé Domicilul: tara polta de asiguare a transport era numa a Props ses atoms b)Persoana juridical: = nae a a! TL " Letonfe cb of | ‘Timpul comiterit: data ina anul_7 of yen Loca miter eo eee acomis t ‘cauzind un prejudicin material (cui ignorind prevederile prin ce a comis 0 contravene previzuts de Corpuridelicte: Martori (oculari /asistenti: 1 Reprezntantl ga apriton Interpret radution E men -Misurile procesuale de constringere (art. 432 Ce) eo apt teen Mijioae tchnice speciale de constatare ae at Anexe: Permis provizoria am primit i confirm prin semnftur seri ‘Objectle personnel in 4 care pving $2 intocmi Obiectilevetimel rocesu-verbal a fost intocmlt 1) aplicarea sancfiunil contraventionale: a) sanefiunea principal 'b) sancjunea complementara (puncte de penalizare ete): data aplicarii ‘Punete de penalizare acumulate iniials _-[_) ‘Total puncte de penalizare acumulate: |_|| ©) incetarea proceduri contaventionale in teil FT A AT RATT ‘wus ar eons maw ee whore ie my ced rn eens eal ve aad crepe ea (Cacncaal te dle me ema ope wa rere dma abe et i wn anes sew A Dspace pete ect bai ple no akg amended ere dels daar end nw ce eps eis moms 8p encom eae ek conte crease ata» ‘Am iat notin eu procul veal Gh die Soon cd Speeiicale pe vers, ia epia proceslu-verbal am pamit-o, pence Senne. MAIO3 079763