Sunteți pe pagina 1din 9

29.

O ntreprindere produce anual un numr de 100000 de produse


la un pre unitar de 5 u.m. ntreprinderea nregistreaz cheltuieli cu
materii prime i materiale n valoare de 200000 u.m., cheltuieli de
personal de 100000 u.m. din care 85% reprezint salariile
personalului direct productiv, cheltuieli cu utiliti i chirii n
cuantum de 20000 u.m., cheltuieli cu amortizarea de 50000 u.m. i
cheltuieli cu dobnzi de 40000 u.m. s se calculeze i s se
interpreteze pragul de rentabilitate financiar i operaional exprimat
n uniti fizice i valorice.
Analiza punctului critic (pragului de rentabilitate).
Analiza punctului critic prevede c consumurile i cheltuielile totale
ale ntreprinderii indiferent de aceea, se refer ele la costuri sau se
scad din venituri la determinarea rezultatului financiar, trebuie s fie
divizate n variabile i constante. Dup coninut, aceast analiz se
reduce la determinarea punctului critic (punct de echilibru, prag de
rentabilitate).
Prin punctul critic se nelege volumul vnzrilor, la care
ntreprinderea deja nu mai are pierderi, dar nu are nc nici profit.
In punctul critic veniturile totale din vnzri sunt egale cu
consumurile i cheltuielile totale ale ntreprinderii, iar profitul este
egal cu zero. Punctul critic poate fi exprimat n uniti naturale i
monetare.
Scopul analizei punctului critic const n alegerea unui asemenea
volum al vnzrilor, care va asigura ntreprinderii un rezultat
financiar nul.
La baza analizei corelaiei "cost-volum-profit" st una din ecuaiile
de baz ale microeconomiei:
Volumul vnzrilor=Consumuri i cheltuieli variabile+Consumuri i
cheltuieli constante+Profit
Deoarece profitul n punctul critic este egal cu zero, pentru acest
punct:
Volumul vnzrilor=Consumuri i cheltuieli variabile+Consumuri i
cheltuieli constante
sau
Preul pentru o unitatexCantitatea unitilor = Consumuri i
cheltuieli variabile pe o unitatexCantitatea unitilor +Consumuri i
cheltuieli constante
innd cont de aceast ecuaie poate fi determinat punctul critic n
uniti de produse:
Pragul de rentabilitate
(n uniti de produse) =Consumuri i cheltuieli fixe Preul pentru o

unitate-Consumuri i cheltuieli variabile pe o unitate


a) Pragul de rentabilitate operational
20.000 + 50.000) =Volumul vanzarilor = 200.000 + (100.000 +
370.000 u.m.
Cheltuieli fixe = 100.000 + 20.000 + 50.000 = 170.000
Cheltuieli variabile = 200.000
Cheltuieli variabile unitare = 200.000 / 100.000 = 2 u.m/buc
unitati dePragul de rentabilitate (in produse) = 170.000 / (5 2)
= 56.667 buc
b) Pragul de rentabilitate financiar
20.000 + 50.000 +Volumul vanzarilor = 200.000 + (100.000 +
40.000) = 410.000 u.m.
Cheltuieli fixe = 100.000 + 20.000 + 50.000 + 40.000 = 210.000
Cheltuieli variabile = 200.000
Cheltuieli variabile unitare = 200.000 / 100.000 = 2 u.m/buc
Pragul de rentabilitate (in unitati de produse) = 210.000 / (5 2)
= 70.000 buc

59. S se analizeze poziia financiar a unei ntreprinderi din


sectorul industriei prelucrtoare cu urmtoarea situaie bilanier:
Indicator 31.12.n
Imobilizri 30000
Stocuri 4000
Creante 5000
Disponibiliti 1000
Capitaluri proprii 20000
Datorii mai mari de un an 5000
Datorii de exploatare 13000
Datorii bancare pe termen foarte scurt 2000
Situatiile financiare descriu rezultatele financiare ale tranzactiilor si
ale altor evenimente, grupandu-le in clase corespunzatoare conform
caracteristicilor economice. Aceste clase sunt numite structurile
situatiilor financiare.Structurile bilantului direct legate de evaluarea
pozitiei financiare sunt activele, datoriile si capitalul propriu.

I BILANT PATRIMONIAL
ACTIV
Active imobilizate = 30.000
Active curente = stocuri + creante + disponibilitati =
=4000 + 5000 + 1000 = 10.000
TOTAL ACTIVE = 130.000
PASIV
Capital si rezerve = 20.000
Datorii pe ternem lung = 5000
Datorii pe ternem scurt = datorii de exploatare + datorii bancare pe
termen f. scurt=
13.000 + 2.000 = 15.000
TOTAL CAPITAL PROPRIU SI DATORII = 40.000
II BILANTUL FUNCTIONAL
Reprezinta un alt instrument util pentru analiza financiara, el fiind
un bilant contabil retratat, posturile fiind ordonate intr-o logica si o
oprica diferita de cea dupa functiunea conturilor.
Practic, pentru a ordona din punct de vedere functional posturile
bilantului contabil, este suficient sa stabilim apartanenta acestora la
unul dintre ciclurile de functionare, si anume:
- ciclul de investitii
- ciclul de exploatare
- ciclul de finantare
Din punct de vedere structural, bilantul se prezinta astfel:
ACTIV PASIV
I active stabile(aciclice) AS I surse stabile (aciclice) SS
II active ciclice aferente exploatarii ACE II surse ciclice de
exploatare SCE
III active ciclice din afara exploatarii ACAE III susrse ciclice din
afara exploatarii SCAE
IV trezorerie de activ TA IV trezorie de pasiv TP
III ANALIZA STRUCTURII PATRIMONIALE A INTREPRINDERII
A . ANALIZA STRUCTURII ACTIVULUI
a) RATA ACTIVELOR IMOBILIZATE = ACTIVE IMOBILIZATE * 100 =
TOTAL ACTIV
30.000 *100 = 23
130.000

ACTIVE IMOBILIZATE = IMOB NECORPORALE + IMOB CORPORALE


+ IMOB IMOB. FIN
TOTAL ACTIVE = ACTIVE IMOBILIZATE + ACTIVE CIRCULANTE
( STOCURI+CREANTE+INVESTITII PE TERMEN SCURT +
DISPONIBILITATI)
RATA IMOBILIZARILOR NECORPORALE = IMOB NECORPORALE *
100
TOTAL ACTIV
RATA IMOBILIZARILOR CORPORALE = IMOB CORPORALE * 100
TOTAL ACTIV
RATA IMOBILIZARILOR FINANCIARE = IMOBILIZARI FINANCIARE *
100
TOTAL ACTIV
b) RATA ACTIVELOR CIRCULANTE = ACTIVE CIRCULANTE * 100 =
12.000 *100 = 10
TOTAL ACTIV 130.000
ACTIVE CIRCULANTE = STOCURI+CREANTE+INVESTITII PE
TERMEN SCURT + DISPONIBILITATI
RATA STOCURILOR = STOCURI * 100 = 4000 *100 = 31
TOTAL ACTIV 130.000
RATA CREANTELOR COMERCIALE = CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE
*100 = 5000 *100 = 4
TOTAL ACTIV 130.000
RATA DISPONIBILITATILOR = DISPONIBILITATI SI ACTIVE
ASIMILATE*100=1000 *100=1
TOTAL ACTIV 130.000

B ) ANALIZA STRUCTUTII SURSELOR DE FINANTARE


a) RATA STABILITATII FINANCIARE = CAPITALUL PERMANENT * 100
TOTAL PASIV
= 20.000 * 100 = 16

130.000
Capital propriu = capital + prime de capital + rezerve de reevaluare
+ rezerve + sau - rezultatul reportat + sau - rezultatul exerciiului
Capital permanent = capital propriu + provizioane pentru riscuri i
cheltuieli + datorii pe termen lung
b) RATA AUTONOMIEI GLOBALE = CAPITAL PROPRIU * 100 = 20000
*100 = 16
TOTAL PASIV 130.000
c) RATA DATORIILOR PE TERMEN SCURT = DATORII PE TERMEN
SCURT * 100=
TOTAL PASIV
2000 *100 = 2
130.000
d) RATA DATORIILOR TOTALE = DATORII TOTALE *100=20.000
*100=16
TOTAL PASIV 130.000
IV ANALIZA ACTIVULUI NET
ACTIVUL NET REPREZINTA INTERESUL REZIDUAL AL
PROPRIETARELOR IN ACTIVELE INTREPRINDERII DUPA DEDUCEREA
TUTUROR DATORIILOR SALE, FIIND SIMILAR AVUTIEI ACESTORA
CA URMARE A ALOCARII SI IMPLICARII CAPITALURILOR IN
ACTIVITATEA SA.
VALOAREA PATRIMONIALA A INTREPRINDERII COINCIDE CU
ACTIVUL NET CONTABIL.
a) METODA SINTETICA
Ant = At-D = 130.000-30.000= 100.000
Ant = activ net
At=active totale
D=datorii totale
b) METODA ADITIVA
Ant = Ks+Rz+Rr+Re-Rrep
Ks = capital social
Rz= rezerve
Rr= rezltatul reportat
Re=rezultatul exercitiului
Rrep=repartizarile efectuate de reultatul ex in cursul exercitiului
respectiv
V ANALIZA CORELATIEI DINTRE FONDUL DE RULMENT, NEVOIA DE
FOND DE RULMENT SI TREZORERIA NETA

A) FONDUL DE RULMENT IN ACCEPTIUNE PATRIMONIALA este


indicatorul care exprima in marime absoluta lichiditatea unei
intreprinderi ( pe termen scurt)
FR = CAPITALUI PERMANENTE ACTIVE IMOBILIZATE
sau
FR = (CAPITALURI PROPRII + DATORII PE TERMEN LUNG )
ACTIVE IMOBILIZATE
FR = (20.000+5000) 100.000 = -75.000
Fondul de rulment patrimonial poate fi privit prin prisma surselor de
finantare ca:
- fond de rulment propriu RFp = capital propriu active imobilizate
- fond de rulment imprumutat Fri = datorii pe termen lung
NEVOIA DE FOND DE RULMENT reprezinta un element avand natura
de activ si reprezinta acea parte a activelor circulante care trebuie
finantare pe seama fondului de rulment
NFR = (active circulante disponibilitati investitii financiare)
obligatii pe termen scurt
Sau
NFR = (stocuri + creante) (datorii pe termen scurt credite pe
termen scurt)
Trezoreria neta reprezinta indicatorul care pune in corelatie fondul
de rulment cu necesarul de fond de rulment si exprima:
daca este pozitiva, excedentul de numerar la sfarsitul unui
exercitiu financiar
daca este negativa, nevoia de numerar la finalul unui exercitiu
financiar, acoperita pe seama creditelor de trezorerie ( pe termen
scurt)
B) FONDUL DE RULMENT IN ACCEPTIUNE FUNCTIONALA
Fondul de rulment functional este denumit si fondul de rulment net
global (FRNG) si reprezinta un element de pasiv, practic, resursa de
finantare stabila destinata sa acopere activele stabile(imobilizarile)
FRNG = resurse stabile(aciclice) active stabile (aciclice)
VI PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
1. Indicatori de lichiditate:
a) Indicatorul lichiditatii curente = ACTIVE CURENTE/DATORII
CURENTE (pe termen scurt)

Active curente (Indicatorul capitalului circulant) = 10.000/2000 = 5


* activ curente = stocuri + creante + disponibilitati =
4000+5000+1000=10.000
* datorii curente = datorii pe temen scurt+datorii din
exploatare(furnizori) =2000
Valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;
Ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.
Aprecierea generala este ca un nivel de 1,5 2 ,0 reprezinta un
nivel asigurator al acestei rate, iar un nivel mai mic de 1,0 poate fi
un semnal de alarma privind capacitatea intreprinderii de a-si onora
obligatiile scadente pe termen scurt.
b) Indicatorul lichiditatii imediate = (ACTIVE CURENTE
STOCURI ) / DATORII CURENTE
= (10.000 ) / 2000 = 5
Un nivel de 0.8 -1.0 al acestui indicator este apreciat drept
corespunzator, in vreme ce un nivel mai mic de 0.5 poate evidentia
probleme de onorare a platilor scadente

2. Indicatori de risc:
a) Indicatorul gradului de indatorare =CAPITAL IMPRUMUTAT /
CAPITAL PROPRIU * 100
Sau CAPITAL IMPRUMUTAT / CAPITAL ANGAJAT * 100
Capital imprumutat
____________________ X 100 =5000 X 100 = 25%
Capital propriu 20.000
Capital imprumutat 50.00 X 100 = 20%
Capital angajat 5000+20000
unde:
* capital imprumutat = credite peste un an;
* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori
entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda.
"Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii
este considerata mai riscanta."

formula de calcul = Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe


profit / Cheltuieli cu dobanda
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza
informatii cu privire la:
Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;
Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile
comerciale de baza ale entitatii;
* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de
cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar
Costul vanzarilor = NR DE ORI
Stoc mediu
sau
Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile
sunt stocate in unitate
= Stoc mediu X 365
Costul vanzarilor
* Viteza de rotatie a debitelor-clienti
calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale; *
exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita
datoriile catre entitate
.
= Sold mediu clienti X 365
Cifra de afaceri
O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de
controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai
greu de incasat (clienti rau platnici). "
* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de
zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In
mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

= Sold mediu clienti X 365


Achizitii de bunuri (fara servicii)
unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul
vanzarilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea


managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei
de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate
= Cifra de afaceri
Active imobilizate
* Viteza de rotatie a activelor totale
= Cifra de afaceri
Total active
4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in
realizarea de profit din resursele disponibile:
a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il
obtine entitatea din banii investiti in afacere:
= Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit
Capital angajat
unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de
catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung,si include capitalul
propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii
curente.
b) Marja bruta din vanzari
= Profitul brut din vanzari X 100
Cifra de afaceri
O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea
nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa
obtina pretul de vanzare optim