Sunteți pe pagina 1din 36

I

;;i este suficient de


o
obiectiva.
,

;;i realizarea auditurilor de mediu.


sunt prezentate in ISO-14012.
AUDITAT

14.01.2004)
a impactului $i a
legisla~iei

in

servicii. Aceasta

sunt auditate

CRITERll DE AUDIT

DE MANAGEMENT DE MEDIU
sLint cele descrise In 150-

de

colectate ;;i comparate eLi


de

alENT
care are dreptul prin

unui

curs

nQ,r,,..r'o

sa u

sau

DE MEDIU (Ordinul
cuantificabile
sistemului de
pe care organizatia 0 are fata de
obiectivelor ~i
sale

',"",'ce>"W

pe care

14.01.2004)
sau produse

pentru

reciciarea, tratarea,
precum ;;i

eficienta a

mijloacelor i
obiectivelor ;;i tinteior de
a acestor objective

SlSTEM DE MAIVAGEivlENT DE MEDIU

1L.

1.,

care se

la verificarea produsului,

fi considerate

sunt

un obiectiv
largi
a fi

sub

etc.

E?i structura de

'4!

a procedurii

'""'l,

.l~,j~

ce
;;i

pe

conducerea

superioara de

prin
firma se
mediu a

o serie
elemente de
i se poate solicita sa

un

un
de

secunda

asupra

de certificare

in

chiar

probabil al

___________________ Ora ms;oectiiel ____


marcate

sa

la standarde
de

~~.~n"~~."

In ceea ce
mai eficiente

de

confirma

subcomitete eSC)

2.

6,

Performance

(je aClS[IOCla

tiscului
cadrul

activitatea

VERIFICATOR ATESTAT

Ea

alte zone

impact

de

b.

:;;i

sa

ia in

necesita